Søk i stiler
 

Etterkrigstiden


I denne stilen finner du alt du trenger om etterkrigstiden.

Karakter: 6 (10. klasse)

Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:22.05.2006
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Den kalde krigen
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.Dersom man vil forstå hva som skjedde under den kalde krigen, og hva den gikk ut på, er man nødt til å vite litt om bakgrunnen. Krigen ble egentlig startet av masse misforståelser, en serie hendelser og forskjellen mellom to politiske ideologier, kommunisme og kapitalisme.

 

Kapitalisme er et spesielt samfunnssystem. I dette systemet er statens eneste oppgave å beskytte folks liv, frihet og eiendom. Kapitalisme regnes som det motsatte av kommunisme. Forskjellen mellom disse to er at kommunismen er styrt av staten, og kapitalismen er styrt av privat eiendomsrett. Det vil si at dersom jeg hadde eid en eiendom, kunne jeg benyttet denne som jeg ville, produsert varer på den, og solgt dem. Dette systemet fører til økende velstand. Personer som selger det folk vil ha, tjener penger, så dette systemet overlater stort sett ting opp til folk selv.

 

Kommunisme kommer av det latinske ordet ”communis” som betyr felles eller fellesskap. Kommunismen er basert på en betegnelse på politisk ideologi. Kommunismen skal i prinsippet være sånn at det skal være mest mulig felleseie av samfunnets ressurser. Dette gjelder spesielt de økonomiske. Den moderne kommunismen har utgangspunkt i Karl Marx’ lære, og skal i teorien baseres på et egalitært samfunn. Den aller første kommunistiske teorien som ble presentert for folket av Platon var meget inegalitær. Innenfor denne gamle kommunismen var felleseie en viktig faktor, men dette var for å realisere mer grunnleggende verdier. Blant disse ville de at felleseien skulle hindre fremvekst av egoisme, og fremme nestekjærligheten og fellesskapet.

 

Ved den mest fullstendige kommunismen blir felleseie og fellesdisponering nesten et mål i seg selv. Ved at alle eier alt sammen i lag, og ingen eier noe privat har man nådd målet; klasseløshet og likestilling.

 

Marx’ teori ble videreført av den russiske politikeren Lenin.

 

I teorien syns jeg kommunismen er et veldig bra system. Dessverre funker det ikke i praksis. Det vil alltid være noen som misbruker makten de får, og at alle skal ha like mye i et helt land om samfunn er en ønsketanke etter min mening.

 

Sovjet hadde lidd hardt under andre verdenskrig. Under fredsforhandlingene ble det bestemt at Sovjet skulle ha innflytelse på Øst-Europa. Dette førte til at Sovjet bestemte at det skulle settes inn kommunistregjeringer det, slik at de fikk mer kontroll over de Østeuropeiske landene. De fleste i Vest-Europa ville ikke ha noe med kommunismen å gjøre, så dette førte til at Europa ble delt inn i to deler. Det ble kalt for jernteppet.

 

Jernteppet. Under den kalde krigen var jernteppet et begrep som refererte til delingen av Europa. Den vestlige delen var demokratisk, og den østlige delen var kommunistisk. Den aller første som brukte dette begrepet i den forstanden var Joseph Goebbels i en anti-sovjetisk tale i slutten av krigen. Senere i 1945 brukte rikskansler grev Lutz Schwerin von Krosigk det, og etter det Winston Churchill, Storbritannias statsminister. Det var han som gjorde uttrykket populært.

 

NATO. Etter 2. verdenskrig lå store deler av Europa i ruiner. 66% av alle fabrikkene i Europa var ute av produksjon, jernbaner og veier var helt ødelagte, og jordbruket lå nede. Det sto dårlig til med økonomien i hele Vest-Europa, men aller verst var det i Tyskland. På grunn av at dårlig økonomi i Vest-Europa, kunne politikken i landene bli svekket, derfor ønsket USA å styrke disse landene. Dersom politikken var svekket, kunne dette legge grunnlaget for en kommunistisk maktovertakelse i mange vesteuropeiske land. På grunn av dette prøvde USA å sette i gang et økonomisk prosjekt, Marshallplanen for å hjelpe de Vesteuropeiske landene. Dette førte til at NATO ble etablert i 1949. USA ivret også for et større samarbeid i Vest-Europa. Derfor støttet de planer om en felles Europahær, og ideen om at landene i Vest-Europa skulle bli en føderasjon etter mønster av USA på lengre sikt. USA trodde at dersom de laget Europa etter sitt eget land, at de kunne stoppe kommunismen, motvirke aggressiv nasjonalisme og at de kunne hjelpe Vest-Europa med å komme i bedre stand til å finansiere sin egen gjenreisning.

 

Ettersom den kalde krigen bare ble større og større utover 50-tallet og utbruddet av Korea-krigen, ble Vest-Tyskland medlem av NATO i 1955. Sovjetunionen likte ikke dette, og opprettet Warszawa-pakten samme år.

Frankrikes president Charles de Gaulle mente den felles militærkommandoen i for stor grad var til hjelp for USA, og at det hemmet Frankrike fra å være det landet de er. Dette førte til at de i 1966 meldte seg ut av NATO. Allikevel fortsatte de likevel som politisk medlem av NATO. Spania ble medlem i 1982, og fra slutten av 1990-tallet var det langt flere medlemmer, blant annet land fra den tidligere Østblokken.

 

Warszawa-pakten var en militærallianse mellom den tidligere Østblokken og Sovjetunionen. Medlemmene bestod av land som ble styrt av Sovjetunionen og uavhengige stater. Dersom noen prøvde å bryte ned pakten, ble det avslått av russerne med en gang. Warszawa-pakten ble etablert som et svar på opprettelsen av NATO som ble opprettet i 1949. En av faktorene som gjorde at Warszawa-pakten ble opprettet var da Vest-Tyskland ble medlem av NATO.

 

Warszawa-pakten ble opprettet 14.mai 1955 og ble satt i gang 5. juni samme år. Den eksisterte helt til den kalde krigen gikk mot slutten. Medlemmene begynte også å trekke seg ut i 1991. Warszawa-pakten ble offisielt oppløst 1. juni.

 

Marshallhjelp. Etter at andre verdenskrig hadde herjet i Europa, slet mange land med å komme seg økonomisk. Fattigdom og mangelen på mat begynte å sette sine spor i folkene, og kommunismen begynte å dukke opp her og der. For å motvirke dette, la Marshall, den amerikanske utenriksministeren fram en plan for å hjelpe Europa med disse vanskelighetene. Alle landene i Europa ble tilbudt denne hjelpen. For å få denne hjelpen var det en betingelse. Alle som fikk hjelp skulle gå sammen ei en økonomisk organisasjon og samarbeide. Sovjetunionen protesterte, og de nektet alle land bak jernteppet å motta Marshallhjelp. På grunn av dette forsterket Marshallhjelpen splittelsen av Europa.

 

Blant det viktigste for USA var det å gjøre Europa så sterke at de kunne forsvare seg mot kommunismen. I løpet av fire år gav USA 13 millioner dollar til 16 europeiske land. Aller mest gav de til Storbritannia og Frankrike. Landene brukte pengene på å kjøpe varer fra USA, dermed gjorde Marshallhjelpen også sånn at det ble kjøpt amerikanske varer i Vest-Europa.

 

Truman-dokrtinen var en plan som gikk ut på at Amerika skulle hjelpe alle folk som følte seg truet av kommunistene. Dette ble også sett på en advarsel til Sovjetunionen om at de ikke ville godta at kommunistene overtok makten i enda flere land. Dette ble sagt av den daværende amerikanske presidenten Harry S. Truman i en tale han holdt fro kongressen 12.mars 1947

 

Våpenkappløp Ettersom årene gikk, fikk USA og Sovjetunionen flere og flere våpen. Antallet på militærstyrkene økte også betraktelig. Dette utviklet seg til et våpenkappløp. Et våpenkappløp innebærer at dersom fienden får et større og bedre nytt våpen, måtte den andre parten skaffe seg et enda bedre våpen så fort som mulig. Dette fortsatte lenge, og etter hvert begynte det å utvikles atomvåpen. I 1985 bestemte stormaktene seg heldigvis for å trappe ned på våpnene sine, og de skrev under på en kontrakt hvor de ble enige om å bygge ned atomvåpenlagrene sine. Dette regnes også som slutten på den kalde krigen.

 

Cuba-krisen er en hendelse som skjedde under den kalde krigen. Krisen begynte da USAs president John F. Kennedy gikk ut til media om at Sovjetunionen var i ferd med å plassere atomraketter på Cuba. Sovjetunionen var ikke ute etter å ødelegge, de hadde fått lov til det i og med at disse to landene var ”venner” siden de begge to var kommunistiske. Siden Cuba ligger rett ved siden av USA, fryktet de et angrep fra Sovjetunionen, noe som kunne skje veldig fort. Dersom ikke Sovjetunionen ikke hadde plassert disse rakettene på Cuba, kunne USA forsvart seg, men nå var de nesten helt forsvarsløse.

 

USA ville ikke at Sovjet skulle utplassere disse rakettene, så de erklærte at de ville blokkere Cuba for å hindre at flere raketter ble plassert på øya. Sovjet nektet å stoppe båtene som allerede var på vei med dem til Cuba. Dersom Sovjet prøvde å fjerne blokkeringen. I og med at USA var medlem av NATO, ville ethvert forsøk på angrep bli besvart med atomvåpenangrep.

 

Mens båtene bra Sovjet var på vei til Cuba, holdt sovjetiske og amerikanske diplomater på med uoffisielle forhandlinger. Disse forhandlingene var i tillegg hemmelige. Forhandlingene lyktes, og båtene snudde like før de nådde Cuba.

 

I ettertid har det kommet ut at avtalen mellom USA og Sovjet gikk ut på at dersom Sovjet skulle stoppe båtene som var på vei til Cuba, måtte også USA fjerne sine atomraketter fra Tyrkia. For resten av verden så det ut som at Kennedy hadde vunnet, i og med at folket bare fikk vite at Sovjetunionen hadde trukket seg tilbake.

 

Glasnost. Glasnost er et uttrykk som kan oversettes til åpenhet. Dette ordet ble først brukt av Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov på slutten av 1980-tallet. Glasnost sørget for så mye åpenhet i det økonomiske politiske arbeidet at det var en av hovedgrunnene til at Sovjetunionen ble oppløst i 1991.

 

Berlinmuren var en 45,1 km lang mur av betong, piggtråd og elektriske gjerder. Den var satt opp av myndighetene den 13. august 1961. Muren ble satt opp for å dele Tyskland i to deler; Øst- og Vest-Tyskland, fordi Vest-Tyskland ville beskytte seg mot facisismen. Den egentlige grunnen til at muren ble satt opp var for å hindre at folket flyktet til vesten, som var demokratisk.

 

Om man prøvde å flykte til friheten i løpet av den kalde krigen, ble man drept ved muren. Dette skjedde med flere hundre mennesker.

 

Berlinmuren blir sett på det største symbolet på å dele Europa inn i to deler; en kommunistisk del og en demokratisk (kapitalistisk). Etter at kommunistregimet i Øst-Tyskland ble oppløst, gikk Berlinerne av gårde for å rive ned muren. Dette hendte 9.november 1989. I dag er det få spor etter den.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

nesjejr
04.06.2007 10:29

Bra!
35
anbefalinger
Mye bra stoff her, ingen tvil om det, men det er jo nesten bare fra den kalde krigen! Hva med likestilling, teknologi, trygd og transport? Nei, her er nok ikke alt man trenger å vite om etterkrigstia, men... nesten  Wink ;-\)

Maja
27.09.2006 09:46

Bra!
27
anbefalinger
Takk skal du ha Smile :-\) Artig med gode tilbakemeldinger Smile :-\)

Soppi og Malle
12.12.2006 14:38

Bra!
23
anbefalinger
Åh, driiiitbrååå side shjø! Nå veit vi aaalt vi treng å vite til mutlæg prøøøvææ i morra shjø! Takk skal du ha, vi elsk dææ!

J&G
05.06.2007 16:37

Bra!
23
anbefalinger
Du har utrolig mye bra her! Vi fikk mye hjelp av denne stilen  Smile :-\)

jj
28.11.2007 14:46

Bra!
18
anbefalinger
Mangler en del. Du har fokusert kun på den kalde krigen og det som bygget opp til den. Likevel mangler du en del som feks Solidaritet som nevnes over her, Kull- og Stålunionen, Bretton Woodskonferansen, Berlinblokaden osvosv. Men regner med at det ikke er pensum på ungdomsskolen Smile :-\)

Kristian
19.09.2006 20:30

Bra!
16
anbefalinger
DRIT BRA  Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D
Du hadde alt jeg trengte å vite  Razz :-P TAKK

,,
10.03.2008 17:07

Bra!
14
anbefalinger
Kjempefin tekst, men jeg tror ikke akkurat jeg ville ha kalt den "Etterkrigstiden", i og med at den virkelig hadde mer med selve krigen å gjøre..  Wink ;-\)

Pfft
09.12.2008 15:23

Bra!
14
anbefalinger
Bra side! hjalp mye til en prøve jeg snart har  Wink ;-\) Men det stod ikke noe om ''etterkrigstida'' og hvorfor man sier at etterkrigstida er et paradoks osv.. men ellers så var det bra!!  Very Happy :-D

anna k
18.10.2006 20:22

Bra!
12
anbefalinger
råå bra!  Very Happy :-D
veldi fin forklaring av etterkrigstida  Smile :-\)

anna k
18.10.2006 20:23

Bra!
12
anbefalinger
råå bra!  Very Happy :-D
veldi fin forklaring av etterkrigstida  Smile :-\)

Zliggy
09.05.2007 13:07

Bra!
12
anbefalinger
Utrolig bra skrevet. lette dog egentlig etter noe om norge i etterkrigstiden da jeg kom over dit verk på google. men igjen meget spenede lesning. skal da sende linken til noen venner av meg som har den kalde krigen som prøve-muntelig tema  Smile :-\)

Trine
10.06.2008 10:11

Bra!
11
anbefalinger
Sorry, men jeg har muntlig eksamen om Europa i etterkrigstid, og du har ikke skrevet om etterkrigstiden, men den kalde krigen... Teksten din var lite til hjelp. Du skulle skiftet overskrift så ikke folk som meg får falske forhåpninger ^^

hmmmmmm
09.11.2006 20:10

Bra!
9
anbefalinger
WOOOOOW!! dette var ikke dårlig maja! bruker nesten alt herfra!!tusen takk

malin=D
29.11.2006 15:21

Bra!
9
anbefalinger
kjempe bra skrevet  Smile :-\) her sto alt eg trengte å vite  Very Happy :-D du e et geni Razz :-P

stine
01.10.2007 19:29

Bra!
9
anbefalinger
kjempe bra  Smile :-\) men d sto ikke så mye om den polske foreningen solidaritet.
og om ungdomsopprør som d var veldig mye av, å skapte opptøyer.
men kjempe bra!!  Smile :-\) lærte av å lese dette  Smile :-\)

HEIDI
19.04.2008 10:33

Bra!
9
anbefalinger
Du kan jo kansje skrive mer om etterkrigstida, men ellers RÅ bra!!!!!

?
29.11.2007 15:10

Bra!
8
anbefalinger
Hvem sa at kommunismen ikke kan fungere i praksis. Jeg er ikke for kommunisme men vær forsiktig med hva du sier..

Maja
05.12.2007 18:44

Bra!
8
anbefalinger
Takk for all kritikk. Allikevel må jeg si at vi fikk mange begreper som vi skulle besvare, derfor er det helt naturlig at det er endel som mangler Smile :-\)

H
27.03.2008 15:21

Bra!
7
anbefalinger
Jeg lurer på hvilken part som opptrod mest aggressivt? Sovjet innvaderte jo Øst-Europa mens USA man kan jo også si at USA opptrådte aggressivt, de ønsket jo å knuse kommunismen bl.a ved Marshall hjelpa og Truman-doktorinen!! Fin oversikt forresten Smile :-\)

kalle
12.05.2008 21:05

Bra!
7
anbefalinger
det som står under Nato er helt feil .

Maria
13.11.2008 21:19

Bra!
6
anbefalinger
Dette var kjempe fint Smile :-\) akkuratt hva jeg trengte  Smile :-\)) har prøve i det imårra  Wink ;-\) ønsk meg lyke til  Smile :-\))

RosaRose
11.09.2008 17:51

Bra!
5
anbefalinger
Dette var veldig bra, fikk mye ut av å lese det. Men skulle ønske du hadde skrevet om romkappløpet også15.01.2009 10:15

Bra!
3
anbefalinger
bra

meg
09.06.2009 00:17

Bra!
2
anbefalinger
veldig bra

jglgskng
04.11.2009 20:36

Bra!
2
anbefalinger
Veldig bra! Jeg fikk mye hjelp av dette! Jeg er glad det finned folk som dette  Smile :-\)

anonym
20.01.2010 20:53

Bra!
2
anbefalinger
dette hjelpte meg med leksene mine, Tusen takk !  Very Happy :-D

Melanie
02.02.2010 12:23

Bra!
2
anbefalinger
Dette hjalp meg utrolig mye til prøve/oppgave om den kalde krigen, lærte mye av å lese dette her!  Smile :-\)

Camilla
08.02.2010 14:05

Bra!
2
anbefalinger
Det var en utrolig bra skrevet, tusen takk! (:

sturla og trond
01.03.2010 10:06

Bra!
2
anbefalinger
vi hadde mykket nytte av denna tæksten
me takkar  Smile :-\)

Bror1
05.11.2010 13:38

Bra!
2
anbefalinger
Hef10 brore tekst!

andrea
15.02.2012 20:57

Bra!
2
anbefalinger
takker for svara på innleveringa mi!!

xGamer
10.10.2012 22:13

Bra!
2
anbefalinger
tusen takk  Very Happy :-D nå kan jeg alt til prøven om to dager

Saddama
20.03.2014 22:52

Bra!
2
anbefalinger
Den her sug så kraftig! itje noke om litteratur og kultur i det heile tatt

Bjartmar Bertilson
09.02.2015 10:45

Bra!
2
anbefalinger
Dra meg baklengs inn i fuglekassa, riv av meg buksene og kall meg Sofie!!! Dætta er det beste je noensinne har lest!! Blir helt klin kokos i eksosrøret av denna brilliante attikkel'n! Bravo sir! gudd job my frend!!!

Jens Stoltenberg
09.02.2015 10:53

Bra!
1
anbefalinger
Kjempegodt å se at ungdommer deler blandt hverandre. Stå på!

rachma acmabad
07.06.2016 14:11

Bra!
1
anbefalinger
lol

fruti
07.04.2014 10:40

Bra!
0
anbefalinger
overskriften passer ikke


18.04.2016 16:32

Bra!
0
anbefalinger
Jeg sliter med å finne om Europa i etterkrigstida og det var vanskelig å finne svar på dette. Trenger fremdeles hjelp


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.020 sec - 1 pageviews