Søk i stiler
 

Snorre Sturlason


Om Snorre Sturlason og hans verker.
Sjanger:SæroppgaveLastet opp:16.06.2000
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Snorre Sturlason
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookInnholdsliste

 

Innholdslist
Forord
Snorres liv
Forfatterskapet (m/Den Yngre Edda og Heimskringla)
Sjanger/sagadiktning
Tema
Snorres kilder
Etterord/Konklusjon
Kildehenvisning

 

Forord

 

Vi fikk i oppgave i norsken å skrive en særoppgave om en kjent norsk forfatter. Jeg fikk skrive om Snorre Sturlason selv om han ikke er norsk på grunn av hans sterke tilknytning til Norge, og det faktum at vi nordmenn regner ham nesten som norsk. Jeg valgte Snorre fordi jeg synes det er interessant med vikinger og jeg har sett ”Spelet på Stiklestad” flere ganger og synes det er gøy. Siden det er Snorre som har skrevet om Olav den Hellige og de andre norske kongene, regnet jeg med at også han selv var en interessant kar.

 

Snorres liv

 

Snorre (egentlig Snorri) Sturlason ble født på Hvamm på Island i 1179. Han var av høvdingslekt. Moren og faren var Gudny Boedvarsdottir og Sturla Thordarson. Men Snorre ble oppfostret på gården Odde fra han var tre år, hos datidens fremste høvding Jon Loptsson. Odde var nesten et sentrum for kultur på Island, og dert lærte Snorre både å lese og å skrive. Han bodde en periode på Egil Skallagrimsons gård, Borg, på grunn av et giftemål. Men i 1206 flyttet han til Reykholt, og der bodde ham resten av livet. Snorre opplevde Sturlingtida, det er en epoke hvor det var mange overfall, mordbranner og henrettelser. Men heldigvis for Snorre var ætta hans den mektigste på den tida. Snorre hadde to brødre, Thordur og Sighvatur, og av dem var Snorre yngst. De andre høvdingene og lederne på Island så på Snorre som den mektige mannen han var, og var derfor ivrige etter å få ham som sin venn. Men Snorre avslo som oftest disse ”tilbudene” i frykt for at det skulle skade ham. Dermed var det lett for at de som ville være vennene hans i stedet ble hans fiender. På grunn av at han var så ærekjær og stridbar, maktglad og dyktig med penger og gods, arbeidet han seg opp og ble den rikeste og mektigste mannen på Island. Dette var også en årsak til at han fikk en del fiender. Men Snorre var en smart mann og i tillegg glad i penger, så hvis han kunne få en fortjeneste slo han seg gjerne i lag med fiendene sine. Et godt eksempel på det er at han forlot sin hustru for å inngå et formuesfellesskap med enken Hallveig Ormsdotter, som var av en berømt og mektig familie, i 1224. Dette gjorde han selv om resten av hennes familie var i mot dette. Et annet eksempel på at han var maktsyk, er at når Skule jarl styrte Norge, på grunn av at Håkon Håkonson bare var 14 år gammel enda, gikk Snorre med på å være lendmann, og han lovte at han skulle arbeide for å bringe Island under den norske kongen. Dette gjorde han i bytte mot en bra ”stilling” hos Skule, om han seiret over Håkon Håkonson, og dermed ville han få makt. Dette forsøket på å skaffe seg makt og penger, viste seg å bli mislykket, både fordi Snorre ikke holdt løftet sitt om å arbeide for å få Island under Norge, og fordi Skule jarl hadde tapt mot Håkonson i kampen om å bli Norges konge. To ganger, fra 1215 til 1218, og igjen fra 1222 til 1231, var Snorre lovsigemann på Alltinget, en slags statsminister eller president. Snorre var også i Norge to ganger. Den ene gangen, fra 1218 til 1220, var da Håkon Håkonson var 8 år. Da fungerte Skule jarl som konge. Senere ble det til en kamp mellom Skule og Håkon, om hvem som skulle være konge. Snorre støttet Skule, og gikk også i all hemmelighet inn i hirden hans som lendmann. Den andre gangen, fra 1237 til 1239, var det halvt som flyktning Snorre måtte dra til Norge. Han måtte flykte på grunn av de forholdene som var under Sturlingtida. For Snorre var et ettertraktet ”offer” på grunn av hans rikdom og makt. Også denne gangen dro han til sin venn Skule. Men nå hadde Håkonson gått seirende ut av striden om å bli konge, og Skule planla et opprør. Fordi Snorre støttet Skule, og var hans lendmann, stemplet Håkonson Snorre som en forræder. Og da Snorre, i 1239, igjen for hjem til Island, var det mot kongens forbud. Derfor gav Håkon Snorres uvenn og svigersønn, Gissur Torvaldson, i oppdrag å bringe ham tilbake til Norge eller drepe ham. Og natt til 23. september 1241, brøt en flokk vikinger seg inn, med svigersønnen i spissen, på gården Reykholt. De fant ham til slutt nede i kjelleren, hvor han hadde gjemt seg. Og de hogg ham i hjel med sverd.

 

Snorre Sturlasons forfatterskap

 

Snorre Sturlason skrev ganske mange bøker mens han levde, men dessverre har de fleste av disse skriftene gått tapt. Snorres mest kjente og største verk er ”Heimskringla”, også kjent som ”Snorre” og ”Norske Kongesagaer,” og ”Den Yngre Edda.” Verkene til Snorre er veldig godt kjent i Norden, men de er også kjent videre ut i Europa. Det Snorre skrev ble sannsynligvis til fra 1220 til 1235.

 

”Den Yngre Edda”

 

”Den Yngre Edda” er en gammel lærebok i gammel skaldskap og mytologi. Den ble skrevet omtrentlig 1220. Boka starter med en prolog hvor skapelsen av verden blir beskrevet sammen med røttene til den hedenske religionen og de gamle gudene, æsene. Etter denne prologen er boka delt inn i tre deler. Den første delen kalles ”Gylvaginning.” Det er meningen at den skal være en introduksjon til unge poeter om de gamle mytene. ”Gylvaginning” handler om den svenske kongen Gylves møte med æsene. Gylve forkler seg om til tiggeren Gangleri, og besøker Åsgard i håp om å finne ut alt om de hedenske gudene og deres visdom I Åsgard treffer Gylve Odin i skikkelsen til de tre gudene Høy, Gjevnhøy og Tredje. Gjennom en samtale får vi vite alt om den norrøne gudelæren. De tre gudene forteller oss hele deres historie, helt fra urtiden via Ragnarokk og inn i den nye tid, og om livet i Åsgard. Men som sagt, de tre gudene er bare et bedrag, og Gylvaginning betyr bedraget mot Gylve. Gylvaginning er i grove trekk basert på kvad fra ”Den Eldre Edda,” men noen steder ser vi at Snorre har diktet på litt. I andre del, Skaldskaparmal, forteller Snorre oss om bruket og betydningen av skaldediktning. Han gir oss en grundig innføring i diktspråket. Også her får vi høre om enkelte myter og Eddasagn. Den tredje delen er et dikt, Hattatal, sammen med forklaringer. Det er en videreføring av kvad Snorre diktet til ære for Håkon og Skule første gang han var i Norge. Ved hjelp av dette diktet demonstrerer også Snorre skaldediktningens spennvidde : versemålet skifter fra strofe til strofe. Det ligger også i tittelen, Hattatal som betyr versemålenes rekke.

 

Heimskringla

 

Heimskringla er nok bedre kjent for oss nordmenn som ”Norges Kongesagaer.” Heimskringla har sitt navn etter åpningsordene i verket, Kringla Heimsins – den runde jordskiva. Heimskringla har betydd veldig mye for å skape en norsk nasjonalfølelse. Den første oversettelsen til norsk, ”Snorre Sturlesønns Norske Kongers Chronica” kom i 1633. Heimskringla er en ypperlig episk skildring om norske konger fra Halvdan Svarte, ca 850, til Sverre Sigurdson og ”Slaget på Re,” i 1177. Det var naturlig å avslutte sagaen der, fordi det fantes allerede en saga om Sverre. En tredjedel av boka handler on ”Olav den Hellige.” Dette er tydeligvis en person Snorre har blitt inspirert av fordi han har skildret kongens liv med stor innlevelse. Heimskringla var forskjellig fra andre historiske verk på den tiden både på grunn av verkets omfang og Snorres klare syn på hva som var årsaker til konfliktene. I dette verket kommer forskeren og forfatteren iSnorre fram. Hans forfatter egenskaper vises tydelig i hans evne til å levendegjøre personene gjennom tale, dialoger og handlinger.

 

Snorre har selv uttalt seg om ”Heimskringla,” og her er et kort utdrag om hvorfor han skrev den : ”I denne boka skriver jeg gamle frasagn om de gamle høvdinger som har hatt rike i Norden og som har talt dansk tungemål. Jeg skriver også om ættene deres etter det jeg har lært om dem. Noe finns i ættetalene , som konger og andre storfolk regner ætta si etter. Noe er også skrevet etter gamle kvad og historiske dikt.” Det har også vært hevdet at Snorre forfattet ”Egils saga.” Det som peker i den retningen er overensstemmelser i stilen og den levende Egil-tradisjonen på Borg (Snorre bodde på Borg da sagaen ble til). Men dette forblir bare spekulasjoner så lenge det ikke er bevist.

 

Sjanger-sagadiktning

 

Sjangeren Snorre for det meste brukte da han diktet var sagadiktning. Ordet saga betyr fortelling, og sagaer var fortellinger om datidens personer og gikk på folkemunne. Det var flere typer sagaer :

 

Islendingesagaer – forteller om det dramatiske livet på det nybygde Island

 

Kongesagaer – forteller historien om de norske kongene fra Halvdan Svarte av.

 

Riddersagaer - oversettinger fra franske fortellinger

 

Lygesagaer - eventyrlige fortellinger om helteskikkelser som skal ha levd i fjern fortid.

 

I motsetning til de mer underholdningsrettet riddersagaene og lygesagaene omhandler islendingesagaene og kongesagaene faktiske hendelser. Islendingesagaene handler om vanlige folk og trenger ikke å ha noen litterær kvalitet. Det som ofte står sterkt i sagaene, er kvinnene og æresfølelse, og at synsvinkelen og personsskildringen blir skildret utenfra, uten innlevelse. Og underdrivelse er et vanlig virkemiddel. I dag kjenner 29 islendingesagaer. De mest kjente er ”Njåls saga,” ”Egils saga” og ”Sagaen om Gunnlaug Ormstunge.” Sagaene har ukjent forfatter.

 

Tema

 

Snorre hadde ikke noe spesielt tema i diktningen sin. Det er på grunn av at han skrev om historiske hendelser som faktisk har skjedd, derfor kunne ikke han bestemme temaet.

 

Snorres kilder

 

Snorre brukte mange verk når han skrev. Han brukte både skaldediktning, muntlige fortellinger og tidligere nedskrevne historier som kilderstoff. Her er de sagaene og manuskriptene han brukte :

 

-”Verkene til Sæmundur de Lærde” (nå tapt)
-”Den Eldre Edda”
-”Hryggjarstykki”(nå tapt)
-”Agrip Morkinskinna”
-”Jomsvikingsaga”
-”Skjøldungsaga”/”Færøyingsaga”
-”Orkenøyingsaga”

 

og flere enkle sagaer om de gamle kongene. Men det meste har han fått fra muntlige kilder. Snorre sa selv at kilden hans er til å stole på.

 

Etterord Konklusjon

 

Snorre ble i sin tid oppfattet som en høvding og ikke som en forfatter. Men han skrev likevell de mest sentrale verkene fra norrøn tid, og det er han som har gitt oss det meste vi vet om den norrøne mytologien. Folk som leser om Snorre i dag, lager ofte deres egne meninger om han var en ”god fyr” eller en ”ond fyr.” Det er nesten umulig for oss å si noe om han var ”god” eller ”ond”, fordi det er skrevet så mange historier om han, og de forteller oss begge deler. Men alle kildene er enige om at han var tørst etter makt og penger. Og han oppnådde både å bli Islands rikeste og mektigste. Personlig er jeg litt i tvil om han var ”god” eller ”ond”, men det virker som om han var veldig smart iallfall.

 

Det har vært gøy å lese om Snorre, men det har ikke vært like gøy å skrive ned alt sammen. Og jeg må innrømme at jeg begynte litt for sent, og derfor ble det mye skriving på slutten (spesielt innføringa ble det travelt med). Jeg fikk ganske tidlig i det stoffet jeg trengte, men problemet var å begynne skrivingen.

 

Kildehenvisning

 

--Norsk litteraturhistorie (s. 16)
--Internett
--Fokus 98 (dataleksikon)
--”Snorre” (”Norske Kongesagaer”)
--Leksikon (s. 168—169)

Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Kristine
01.11.2005 09:18

Bra!
32
anbefalinger
Står ting her som ikke stemmer... Men ellers en bra side. Vær litt skeptisk til det dere leser folkens. Er ikke alt som er riktig. Bla. Håkon var 14 da Snorre kom til Norge 1. gang... Og det var ikke svigersønnen som drepte han. Det var Håkon sine fremste soldater.

Kråka
11.05.2004 18:21

Bra!
23
anbefalinger
Det var akkurat det jeg trengte............ perfekt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kjempebra side!!

ingrid
15.04.2004 08:58

Bra!
15
anbefalinger
hejsann.. dette va bra hjelpemiddel t mitt prosjekt om han snorre stuyrlason jah  Wink ;-\) flott....

wohoo!
17.04.2004 17:02

Bra!
14
anbefalinger
nå slipper jeg å skrive særemne selv  Very Happy :-D


19.08.2004 13:26

Bra!
12
anbefalinger
Oh takk og lov! Trodde jeg skulle lete forjeves før jeg fant denne siden! Thanks folx, and thank u Snorri!*ler*

MORRA DI
24.04.2008 12:21

Bra!
12
anbefalinger
LOL ASS


02.04.2006 13:03

Bra!
11
anbefalinger
drit sie


Tomas
28.04.2004 11:03

Bra!
10
anbefalinger
dette var akkurat det jeg trengte til skoleprosjektet mitt om snorre sturlason  Razz :-P

Lars
07.10.2004 23:12

Bra!
10
anbefalinger
Jeg synes deler av denne oppgaven var godt skrevet, mens andre var temmelig dårlig gjennomført. I fremtiden anbefaler jeg å ikke oversette direkte fra engelske sider, det tar seg dårlig ut.

Lelah:)
07.11.2004 20:17

Bra!
9
anbefalinger
TAKKER Smile :-\)
denne siden reddet meg!
fant nettop ut at en oppgave om snorre sturlason skal leveres i morgen og her fikk jeg mange gode fakta!

børre
03.05.2005 09:03

Bra!
9
anbefalinger
slappa

K
25.01.2006 08:51

Bra!
8
anbefalinger
Bra side, var til stor hjelp, men kilehenvisningene var ikke bra. må skrive hvor på Internett du finner stoffet

Lillian-Mari
29.01.2006 21:34

Bra!
8
anbefalinger
denne sia jalp meg sinnsjukt me prosjekte mitt på skolen åmm snorre sturlason.. Wink ;-\)trodde d skolle ver vanskelikt å finna ting heilt t eg fant denne siå Wink ;-\) Wink ;-\)SGAAAm bra Stuff her.. Wink ;-\) Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Smile :-\)kos å klem *smask å dask*LOL.. Very Happy :-D Very Happy :-D Smile :-\) Wink ;-\)


15.02.2005 15:42

Bra!
7
anbefalinger
detta var kjedelig å lese..sovner nesten av men det er vell ikk saå rart skal liksom skrive stil om snorre sturlason..boring.. Sad :-\(

Jallahater
27.09.2005 15:30

Bra!
7
anbefalinger
bynn å grin a jalla. du har sikkert studert feil din dorull

Deondria!
09.10.2005 15:07

Bra!
7
anbefalinger
1000 takk azza!
denna sia var til STOOOR hjelp meg!

carla
16.11.2005 18:45

Bra!
7
anbefalinger
dette var alt som jeg trengte tusen takk

mullah
27.01.2006 10:50

Bra!
7
anbefalinger
DETE VAR VEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELDI BRA! VI SNAKES, NÅ SKAL JEI PÅ JOB. HADE.

Heidi=)
29.01.2006 13:35

Bra!
7
anbefalinger
Dette hjalp meg ikke så mye egentlig.. Wink ;-\)

tone-marte
01.02.2006 12:16

Bra!
7
anbefalinger
må ha orntlig stoff om han der snorre. læreren er ei F**** skal ha alt så perfekt, men nå skal hu få så lua passer

Nina
02.02.2006 20:27

Bra!
7
anbefalinger
Takker! Sitter her nå å skriver i siste liten jeg å for jeg må levere i morra men tusen takk for en bra side om denna merkelige fyren som levde for evigheter sia å som jeg ikke skjønner hvorfor er så veldig spennende for gubben lever jo ikke lenger men alikevel.. Tusen takk!!  Wink ;-\)

kristin
08.02.2006 12:11

Bra!
7
anbefalinger
veeeeeeldi bra

gun
05.11.2007 21:00

Bra!
7
anbefalinger
denne siden gjorde at jeg fikk bedre jelp

Chris
16.03.2005 19:43

Bra!
6
anbefalinger
100000000 TAKK!!! Dette redda prosjekt oppgaven min ja!!! Skal leveres i morgen, så jeg starta med det nå!!!

Knut
01.04.2005 09:32

Bra!
6
anbefalinger
Denne siden var bra. fikk masse nyttig info.!!!! thx

Amanda
09.05.2005 17:44

Bra!
6
anbefalinger
kjempe bra side dette her....!! utrolig mye bra info...!! takker og bukker...  Razz :-P
klæmmåra alle sammen

.....
27.03.2006 16:14

Bra!
6
anbefalinger
nå fant jeg allt jeg trengte! Very Happy :-D

bønna:P
27.03.2006 21:54

Bra!
6
anbefalinger
dettan va et skikkelig hjelpe middel til mitt prosjekt såm jeg skal ha i oppgave å gjøre til i morgen Razz :-P tusen hjertelig takk tel de såm har skev dettan Wink ;-\) Wink ;-\)

susanne
27.03.2006 22:00

Bra!
6
anbefalinger
heeei... Razz :-P
superbra hjælpemiddel Wink ;-\) Wink ;-\)
takker Smile :-\)

mc
30.03.2006 09:10

Bra!
6
anbefalinger
bra  Very Happy :-D side

Guro
30.03.2006 14:09

Bra!
6
anbefalinger
peeeew...... endeli fant eg litt fakta om han Razz :-P hadde en oppgave om han som skulle leveres imårra Sad :-\(
 Wink ;-\) Smile :-\) Very Happy :-D

:D:Rhalla:):)
02.04.2006 14:29

Bra!
6
anbefalinger
d va ein bra tekst, men du skrev d itj m dine egne ord Sad :-\( Sad :-\(

babbla
26.04.2006 11:40

Bra!
6
anbefalinger
jass drid bra  Razz :-P


07.06.2006 10:48

Bra!
6
anbefalinger
fet side denne hjelper meg veldig med det jeg driver med;P Razz :-P

N/A-Vigator
27.09.2006 09:13

Bra!
6
anbefalinger
Konge bra, jeg bare kopierte alt og leverte inn, og fikk 5-! Og jeg i 2 klasse VGS  Very Happy :-D


23.11.2006 19:41

Bra!
6
anbefalinger
kjæmpe bra hjælpemiddel Very Happy :-D ska skriv om han på skolen Razz :-P


15.01.2007 16:12

Bra!
6
anbefalinger
takk (takker og bukker)

Anonym:)
21.01.2007 20:34

Bra!
6
anbefalinger
Knall side, nå fant eg det eg trengte til oppgava mi om snorre sturlason Wink ;-\) Tusen takk Smile :-\)

Ellen
18.04.2007 18:44

Bra!
6
anbefalinger
Oh, endelig  Very Happy :-D nå slipper jeg å skrive om tema og sjanger selv! Takker. Har forelesning om Heimskringla i morgen.. MEN det er jo en spennende bok så  Smile :-\))

Elisabeth
02.10.2007 19:28

Bra!
6
anbefalinger
Du er en ENGEL!! Tuuusen takk den som har skrevet dette! Hjelper meg veldig mye med stilen min om Snorre! Jeg synes ikke noe av det var dårlig! Du er toppen! Takk igjen!  Very Happy :-D  Smile :-\)

Lone
22.01.2008 19:20

Bra!
6
anbefalinger
supert  Smile :-\)

akkuratt dette jeg trengte til prosjektet mitt. håper det stemmer alt det som står her da, men utrolig mye hjelp i dette. TUSEN TAKK SKAL DU HA !!


:)
27.05.2008 19:13

Bra!
6
anbefalinger
Tusen takk, hjalp meg kjempe mye med norsk leksa  Very Happy :-D

siri
12.10.2008 20:47

Bra!
6
anbefalinger
Haha, idioter.. skal dette forestille en særoppgave? den var da særdeles dårlig skrevet..

legg opp a'
14.10.2008 17:25

Bra!
6
anbefalinger
hærlig. Very Happy :-D

gangster'n med brun saus!
15.10.2008 10:19

Bra!
6
anbefalinger
hello!  Smile :-\) jeg har en oppgave om snorre sturlason! det eer booooring! vet dere hvor jeg kan få mer info om denne fyren?  Smile :-\)

YoMan!
24.08.2004 17:52

Bra!
5
anbefalinger
Guuuud...som som har skrevet dette her er en engel! Håper alt som står der er sant da...

Stident
15.10.2004 00:32

Bra!
5
anbefalinger
Det var en veldig bra oppgave, men jeg har funnet noen små ting som ikke stempte helt. Men jeg syntes det var en topp oppgave

Lelah:)
07.11.2004 20:16

Bra!
5
anbefalinger
TAKKER Smile :-\)
denne siden reddet meg!
fant nettop ut at en oppgave om snorre sturlason skal leveres i morgen og her fikk jeg mange gode fakta!

SPEA
09.10.2005 20:52

Bra!
5
anbefalinger
MANGE klemmer til du som har skrevet denne siden! 1000 takk...
du hjalp meg med en 6'er duh!
hahaha! 1000 takk! veldig bra innhold oxo : D
klemmer fra meg SPEA!!!

J & A
10.10.2005 13:04

Bra!
5
anbefalinger
Yo Jalla, se å dra til Jallaland aaa.....detta var en driiitbra side joh, hva tenker du påå a?? Jallahater, helt enig med deg, man. Takk Johan, bra side  Smile :-\)

V
16.10.2005 18:30

Bra!
5
anbefalinger
Vil bare si tusen hjertelig takk. Skal skrive ny norsk stil om Snorre Sturlason og dette var til veldig stor hjelp.

shnuppene=)
17.10.2005 13:19

Bra!
5
anbefalinger
takk skaru ha Smile :-\) me har prosjekt om snorre sturlason, å detta kan hjelpe veldig Wink ;-\) *takker* harre Wink ;-\) klem

Anonym
04.02.2007 18:25

Bra!
5
anbefalinger
Dette r bra  Smile :-\) Kanskje litt kopiering men !!? Ellers Bra  Very Happy :-D

sorry
22.01.2009 11:04

Bra!
4
anbefalinger
sorry bare kødda Wink ;-\)..jeg er ungdom..sorry

I pwn newbs
23.10.2008 14:17

Bra!
3
anbefalinger
Konge akkurat det jeg trenkte til oppgaven  Very Happy :-D

STIL OPPGÅVE
12.02.2009 14:46

Bra!
3
anbefalinger
Akkuratt det jeg trengte til stilen min. Må skrive den til i morgeen :Ø

bark
17.02.2009 17:16

Bra!
3
anbefalinger
kjempe fin side med masse faka Smile :-\) Smile :-\)

takk :)
17.02.2009 19:49

Bra!
3
anbefalinger
Tusen takk dette var bra sie.. bra stoff, dette redda dagen min !

Prosjekt hatere:S
23.11.2010 17:48

Bra!
2
anbefalinger
10000000 Takk. Vi sleit med å finne mye fakta om han. Takk for hjelpa Very Happy :-D

Anonym
20.01.2011 17:24

Bra!
2
anbefalinger
tusen takk  Very Happy :-D

Dilshad
16.09.2011 09:13

Bra!
2
anbefalinger
nydelig

Da bååi
06.09.2009 22:13

Bra!
1
anbefalinger
HAHAHAHAHA
kilde: "Internet" HAHAHAHAHA
Og jeg som trodde å trodde "www.google.com" var rævva nok kilde xD
pga. den kilden hadde jeg trukket minst én eller to karakterer!


15.01.2010 12:41

Bra!
1
anbefalinger
Veldigveldig bra sie  Very Happy :-D

J
25.01.2010 18:04

Bra!
1
anbefalinger
Jeg synes at det var til utrolig stor hjelp til mitt power point foredrag om Snorre! Tusentakk for stor hjelp!  Smile :-\) PS: håper du fikk bra tilbakemelding på denne presentasjonen, for denne var goood  Wink ;-\)

TwilightsBiggestFanEver
27.01.2010 12:30

Bra!
1
anbefalinger
Utrolig bra innlegg! Jeg fikk mye info, og nå kan jeg bruke teksten din til å lage min egen tekst  Smile :-\)

kk
03.10.2010 16:08

Bra!
1
anbefalinger
denne siden er sånn passe man finner jo mer på store norske leksikon jo!!!! Smile :-\)  Smile :-\) men den er bra nok!!

ukjent
23.09.2012 19:29

Bra!
1
anbefalinger
knall bra sie!!  Very Happy :-D


31.10.2012 19:22

Bra!
1
anbefalinger
godt skrevt

hahaha
14.01.2014 16:03

Bra!
1
anbefalinger
jeg har drivi å tenkt på å gjøre oppg min om snorre før men har ikke giddi. takk ^-^

loma
16.11.2015 09:44

Bra!
1
anbefalinger
dette har hjulpet meg veldig..bra jobbet

SchoolSucks
13.03.2017 11:29

Bra!
0
anbefalinger
Hei dette er rotete hade

lal
13.03.2017 11:34

Bra!
0
anbefalinger
Morra di er stø**


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.029 sec - 1 pageviews