Søk i stiler
 

Buddhismen


Buddhismens opprinnelese og utvikling.
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:25.04.2006
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Buddhisme
Verktøy:UtskriftHistorien:

Buddhismen ble grunnlagt av Prins Siddhartha Gautama i et lite land som het Lumbi i Nord-India mot grensen til Nepal. Siddharta levde et veldig trygdt og godt liv i slottet og han ble beskyttet mot fattigdommen i landet. Da han var 16 år gammel giftet han seg og fikk en sønn. Da Siddharta ble 29 ønsket han og se mer av landet. Han snek seg ut av slottet fire ganger. De fire gangene møtte han

 

- En skjelvende oldning

- En syk, invalid mann

- Et lik, og hans sørgende familie

- En asket

 

På den siste utflukten traff han asketen. En asket er en person som lever uten noen materielle goder. Siddharta så at han var lykkelig selv om han levde i fattigdom. Selv hadde han ikke følt den lykken som asketen følte. Han begynte og fundere på om han kunne være lykkelig selv om han levde i fattigdom. En natt stod han opp av sengen sin og forlot slottet for å finne meningen med livet.

 

Etter at Siddharta forlot slottet møtte han mange vise menn som prøvde og gi ham svaret på ”hva er meningen med livet?”, men ingen ga ham det svaret som han syntes var riktig.

 

Han prøvde yoga, meditasjon og å faste, men ingen av delene ga ham det han var ute etter. Nye spørsmål dukket også opp etterhvert sånn som ”hvorfor finnes det lidelse” og ”hvordan blir man kvitt lidelsen?”

 

Til slutt satte han seg under et fikentre ved elven Bodh Gaya i Bihar og mediterte. Der kom det endelige gjennombruddet, ”oppvåkningen”. Nå hadde han blitt en Buddha- den oppvåkte. I den tilstanden (Nirvana) som Siddhartha var i da han våknet opp forstod han at lidelsen i livet stammer fra mennesket sitt begjær. Nå vandret han rundt om i India og forkynte sitt budskap og han fikk stor oppsluttning blant folk. Budskapet til Siddhartha er de fire edle sannheter.

 

De fire edle sannheter:

- Lidelsen eksisterer

- Årsaken til lidelse er begjær

- Lidelse kan opphøre

- Den kan opphøre ved og følge den åttedelte veien

 

Nirvana er en sinnsstilling som buddhister når når de har gjort mange nok gode gjerninger, karma. Det er ikke bare Siddhartha Gautama som har nådd nirvana, det er flere buddhister som også har nådd nirvana, men Shiddhartha var den første buddhisten som oppnådde dette.

 

Den åttedelte vei:

- Å forstå Buddhas lære om karma og nirvana

- Rett sinnelag; ta avstand fra materialistiske goder

- Rett tale; løgner og nedsettende kommentarer skal ikke forekomme

- Rett handling: ikke drepe, stjele, opptre uansvarlig og ikke misbruke seksualiteten

- Rett liv: velge et fredelig yrke som ikke skader andre mennesker

- Rett anstrengelser; styrke de gode delene i sinnet og overvinne de gale

- Rett oppmerksomhet; se gjennom meditasjon hvordan sinnet, tankene, følelsene og kroppen fungerer.

- Rett konsentrasjon; oppdage gjennom meditasjon om hvordan den endelige sannheteten om livet og tilværelsen er

 

Den åttedelte veien og de fem levereglene er veldig viktig at buddhistiske nonner og munker følger.

 

De fem levereglene er:

- Å la være å drepe.

- Å la være å stjele.

- Å avstå fra seksuelt utroskap.

- Å la være å lyve.

- Å avstå fra å beruse seg.

 

Ritualer:

I buddhismen er det tre ritualer. De er: fødsel, bryllup og død. I buddhismen er det vanligvis ikke konfirmasjon.

 

Fødselen:

Munker og nonner lager bønner til det nyfødte barnet så ungen skal ha et godt utgangspunkt i livet. Ungen får også navnet sitt under dette ritualet.

 

Bryllup:

Brylupene til buddhister holdes vanligvis i et eller annet buddhistisk kloster. Selve vielsen foregår før de kommer til klosteret.

 

Gjestene og munkene blir servert mat i klosteret, før de leser av de tre juveler:

- Jeg tar tilflukt til buddha

- Jeg tar tilflukt til dahrma,- læren

- Jeg tar tilflukt til sangha,- munkesamfunnet

 

Etter at de har lest av de tre juveler binder de en bomullstråd mellom alle gjestene og en Buddhastatue. Dette symboliserer samhold. Det siste som gjøres er at den eldste munken binder selve tråden rundt håndleddet på brudgommen som igjen binder det rundt håndleddet på sin kone.

Da er selvet bryllupet over.

 

Død:

Buddhistene tror på gjenfødelsen, slik at det å dø er ikke noen stor katastrofe. Sjelen går over til en ny kropp, dyr eller en annen organisme.

 

Mange som ligger på dødsleiet foretrekker å tilbringe den siste tiden sammen med en munk eller en nonne i et kloster eller hjemme slik at de kan be for dem. Det er ikke vanlig og begrave døde mennesker i buddhismen, de blir brent på bål, som oftest utenfor et kloster.

 

Andre ritualer:

Ved hver fullmåne er det et bestemt ritual. De er helligdager i buddhismen.

 

Munkene og nonnene har også sine egne helligdager som symboliserer viktige hendelser i Buddhas liv. Det kan være at de faster, danser, går turer, holder på med skuespill eller at de konkurrerer i idrettsstevner.

 

Det lengste ritualet skjer ved nyttår. Da er det en stor fest som varer i tre dager. Når denne festen pågår, skal man rengjøre huset både fysisk og spirituelt. Det er også konkurranser og dans.

 

Kvinnesyn:

Det er ikke noen fordel og være kvinne i det buddhistiske samfunnet, selv om det ikke er så stor forskjell mellom mann og kvinne. De blir ikke undertrykt i sin religion, så de har det bedre enn kvinner i andre religioner, men de kan ikke oppnå like høy status som mennene.

 

Munker og nonner:

Det er egentlig selvsagt at den første munken var Buddha, men nå er det mange buddhistiske munker og nonner. De bor og samles i klostere der de ber og utfører andre ritualer.

 

Livet til munken eller nonnen er gitt til Budha når de er blitt munk eller nonne. Da sprer de religionen, men de utfører også strenge religiøse plikter. De er nødt til å følge den åttedelte veien, overholde de fem leveregler og ”åtte gjenstand regelen.”

 

”Åtte gjenstandregelen” går ut på at du ikke kan ha mer enn åtte ting, men så vidt jeg vet kan ikke buddhistmunker og nonner eie noen ting, utenom det de får når de er ute og tigger etter mat eller penger. Dette er allmisser av folk. Det blir sett på som en ære og gi penger eller mat til buddhistmunker og nonner. Buddhistene mener at du da får bedre karma.

 

Munkene og nonnene besøker også private hjem. De velsigner nyfødte barn, et nytt hus, et nygift par eller så kommer de for å besøke en syk eller døende person.

 

Buddhistmunker er lette å kjenne igjen. De går kledd i safranfargede kapper. Fargen på nonnenes kapper er brune, men ellers er de helt like.

 

Hvordan blir man munk/ nonne?

Hvis man vil bli en buddhistmunk må man studere religionen i et kloster der man får undervisning. Selve undervisningen kan vare fra noen uker til flere måneder, men du blir ikke sett på som en munk enda. For å bli munk må man ha tilbragt to år i kloster. For å bli en lærd, må man ha vært i kloster i ti år. Dette er det samme for munker som for nonner.

 

Forskjeller på undervisning: østen/vesten

I østen starter de med undervisningen når ungene er 7-8 år. Her i vesten starter ikke undervisningen som regel før du er blitt voksen. Derfor er det er ikke vanlig og treffe på unge munker i Vesten.

 

Likheter og ulikheter mellom buddhisme og kristendommen:

 

Gudetroen:

Buddhismen og kristendommen er faktisk ganske lik. Her kommer det noen likheter og forskjeller.

 

- Begge religionene har regler som gjelder for den enkelte religion. I buddhismen er det de fire gyldne regler, mens i kristendommen er det de ti bud.

- I kristendommen tror man på himmelen, mens i buddhismen tror man på nirvana.

- Kristne tror at hvis du gjør mange dårlige gjerninger, havner du i helvete. I buddhismen tror de på reinkarnasjon. Hvis du gjør mange dårlige gjerninger, blir karmaen din dårlig, og du vil bli værende i rekken med uendelig liv. Du vil bli gjennfødt som et dyr som blir sett på som ganske langt ned på rangsstigen. Å bli gjennfødt som menneske er det beste du kan bli, for det er bare som menneske du kan oppnå nirvana.

- Begge religioner feirer helligdager. Vi feirer påske og jul. Det er noen av de viktigste hendelsene i Jesus sitt liv. Buddhistene feirer også de viktigste hendelsene i Buddhas liv slik som fødselen, oppvåkningen hans og døden. Buddhistene har også ritualer for fødselen, ekteskap og døden slik som vi kristne også har.

- I buddhismen feirer de ikke konfirmasjon slik som vi gjør i kristendommen.

- Den største forskjellen er at i kristendommen tror vi på en gud, det gjør ikke buddhistene. I Buddhismen ser man på Buddha som et forbilde og en perfekt person. De tror at alle mennesker kan bli en Buddha, men da må de oppnå nirvana.

 

Praktisering:

- Begge religionene har prester, munker eller nonner som er mer religiøse enn andre. I begge religioner har omtrent de samme oppgavene

- Begge er store verdensreligioner. Ingen av dem er særlig ”ekstreme” innenfor politikk. Vi kan si at de er forholdsvis fredlige innenfor det området.

- Praktiseringen av reglene er den vikigste delen i begge religioner.

- Det er retninger innen begge religioner som synes at det bør begrenses hva man kan ha av materielle goder.

- Bønner er en viktig del av begge religionene. I Buddhismen ber man til seg selv eller en annen, mens i kristendommen ber man til en gud.

 

Trosretninger:

I Buddhismen er det flere trosretninger. Trosretningene ble til etter at Buddha døde. De forskjellige retningene tolker Buddha sitt budskap forskjellig. I Buddhismen er det to forskjellige retningen som skiller seg ut. Det er Mahayana og Theravada. Det er også forskjellige grupper innenfor disse to gruppene, men de er enige i Buddha sitt budskap. Det er egentlig ganske likt kristendommen. Her har vi også to retninger som er store: Lutherdomen og Katolismen.

 

Mahayana-den store vognen:

Mahhayana er den delen av buddhismen som er mest utbredt i verden. Her mener de at alle kan oppnå nirvana, ikke bare munker og asketer. En veldig kjent Mahayana-buddhist er Dalai Lama. Han har nådd døren til nirvana hele fjorten ganger, men allikevel har han valgt og bli på jorden for å veilede andre buddhister. Dette er den største æren en buddhist kan ha, mener Mahayana-buddhistene.

 

Denne trosretningen praktiseres mest i Kina, Vietnam, Korea, Mongolia, Tibet og Japan. Den er også den trosretningen som er mest utbredt her i Vesten.

 

Det finnes også en utstikker av Mahayana-buddhismen. Den kalles Zenbuddhisme. Zenbuddhisme er en form for meditasjon som fører til innsikt

 

Theravada-de eldstes lære:

Dette er den strengeste trosretningen av Buddhismen. De som praktiserer Theravada-buddhismen, mener at de følger den opprinnelige læren til Buddha. Opplæringen er også mye strengere og krevende enn det den er i Mahayana retningen.Her er det å nå nirvana som er den høyeste ære, og når man når den, blir man sett på som en helgen.

 

Denne trosretningen blir praktisert i hovedsak på Sri Lanka og Burma.

 

Buddhismen i Norge:

I Norge i dag er det omtrent 20 000 buddhister, ca 8000 av dem er medlem av det norske Buddhistforbundet. Buddhismen er en meget tilpassningsdyktig religion, så den har ingen problemer med og bli praktisert. Det er enkelt fordi det ikke er noen regler for hva slags klær du skal ha, og hva slags mat du skal spise. Da blir det ikke så vanskelig og leve som en buddhist i Norge.

 

Buddhismen i verden:

Det er ca. 700 millioner buddhister rundt omkring i verden. Buddhismen er størst i Asia, men den har tilhengere rundt omkring i hele verden.

 

Karma:

Jeg har snakket en del om karma og nå skal jeg prøve og forklare hva det er.

 

Karma er et uttrykk som brukes om de handlingene vi utfører i livet. En god Buddhist har bedre karma enn en ikke fultt så god Buddhist.

 

Det er karmaen som bestemmer hva du skal bli i ditt neste liv. Karma betyr faktisk at du har ansvar for dine handlinger i livet.

 

Gjenfødelse:

Alle Buddhister tror på gjenfødelse. Da er dette livet fulgt av et nytt liv, og det er karmaen som bestemmer hva du ender opp som. Selve målet for enhver Buddhist er og bryte ut av denne rekken med liv, og oppnå nirvana som er total frelse. Dette oppnår man hvis man har høy nok karma.

 

Kilder:

http://www.studenttorget.no/index.php?artikkelid=169&back=

http://www.buddhistforbundet.no/pancasila.shtml

http://no.wikipedia.org/wiki/Buddhismen


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


05.11.2014 08:48

Bra!
120
anbefalinger
Litt mer om kvinne synet.

Peder Gjøvik
15.04.2012 18:10

Bra!
81
anbefalinger
Jeg mener dette har en sammenheng, her har jeg sammenlignet Kristendommens ti bud og Buddhismens fem leveregler og de mest sentrale forskjellene og likhetene

De ti bud (kristendommen) VS Fem leveregler (Buddhismen)

Du skal ikke stjele - Ikke ta det en ikke har fått

Du skal ikke slå ihjel - Ikke drepe noe levende vesen

Du skal ikke tale usant om din neste - Å avstå fra urett tale

Sammenligning av målet med de ti bud og de fem leveregler

Målet med kristendommens ti bud:

Unngå:
Helvete
Skjærsilden

Oppnå:
Frelse
Himmelriket

Målet med buddhismens fem leveregler:
Unngå:
Samsara (å bli gjenfødt)

Oppnå:
Et nytt liv
Nirvana (bærer ingen negative tanker, er «renset»)


Bare for å nevne det, bra skrevet!

Lillemor
29.09.2007 09:46

Bra!
42
anbefalinger
Den største forskjellen mellom buddhisme og Kristendom:
"- Den største forskjellen er at i kristendommen tror vi på en gud, det gjør ikke buddhistene. I Buddhismen ser man på Buddha som et forbilde og en perfekt person. De tror at alle mennesker kan bli en Buddha, men da må de oppnå nirvana."

Den største forskjellen er at kristne blir frelst ved nåde og ikke av gjerninger. Dette utgjør et skarpt skille på disse religionene.

"- Kristne tror at hvis du gjør mange dårlige gjerninger, havner du i helvete"... Dette er ikke riktig. De tror du havner i helvete hvis du ikke tar imot jesu frelse for disse dårlige gjerningene.
Altså en buddhist er avhengig av sin egen gjerning for å oppnå Nirvana.
En kristen er avhengig av Jesu gjerning for å komme til himmelen.


Hilde Melleby
31.07.2006 18:28

Bra!
34
anbefalinger
Dette var veldig konkret og godt skrevet og det gir meget god informasjon til de som ikke vet noe om buddhilsmen fra før! Oversiktlig og systematisk. Du er flink!

herregud
20.02.2007 15:25

Bra!
24
anbefalinger
Hvis jeg var læreren din, hadded du fått 2 av meg. Buddha ble født i Nepal og byen heter Lumbini(sør-Nepal).

Dr.Phil
09.12.2008 17:27

Bra!
20
anbefalinger
Useriøst og bare fokusere på feilene i teksten. Dette var en veldig god og oversiktlig tekst. Slike sammendrag om for eks. forskjellige religioner skal man leite lenge etter. Nice job  Smile :-\)


27.04.2007 08:32

Bra!
19
anbefalinger
greit nok for skole elever som jobber med buddismen

mangern
03.12.2006 15:40

Bra!
15
anbefalinger
srry ass, men mye feil her f.eks at man brenner døde folk på bål utenfor et kloster, det må isåfall være et gammelt ritual..............................

en som trengte hjelp om buddhismen
05.02.2009 15:27

Bra!
13
anbefalinger
dette var til stor hjelp for meg. jeg lærte veldig mye, og jeg fikk brukt litt til et hefte jeg må lage om buddhismen (jeg skrev ikke rett av, men bare skrev litt av det samme). men det jeg savnet var litt om klostre.  Smile :-\)  Very Happy :-D

HEHEHEHEHE
09.11.2015 17:32

Bra!
12
anbefalinger
du bure vurdere og korte det ned litt. blir veldig mye og lese. noe som er dumt er at det står så mye feil.

Olivia
02.12.2008 20:12

Bra!
11
anbefalinger
Selve innholdet i artikkelen er nokså bra. Bra i den forstand at den er brukelig for elever som trenger stoff om Buddhismen, men som en norsk stil var den ikke mer enn midt på treet... den var rotete skrevet, og mye oppramsing, lite variasjon i språket osv...det at det er en del faktafeil skyldes vel ikke akkurat deg, du har jo bare skrevet om buddhismen, og søker en på internett om buddhismen, vil du finne mye rart...men stå på! den hjalp meg i hvertfall litt med krl-leksen Smile :-\)

Ise
06.05.2008 19:00

Bra!
10
anbefalinger
My bra, men sinnsykt mye feil! Brennes på bål utenfor kloster, wtf? heelt feil

hh
25.11.2008 20:46

Bra!
8
anbefalinger
hmm... interesant ,men ... FEIL!!!!

Så myyye feil her ass. Liksom!

Teit

litt bra ellers da, men bare litt

Ole Morten
28.02.2010 20:55

Bra!
8
anbefalinger
Bra stoff, MEN noe jeg hadde trukket deg sterkt for er at du kaller buddhismens bygning for koster. Det er helt feil, fordi det heter tempel. Dette er noe man bør kunne.

vilde
08.02.2011 13:22

Bra!
8
anbefalinger
det var bra skrevet, men endel feil, men du var veldig flink  Smile :-\)

Ida
15.05.2012 18:51

Bra!
8
anbefalinger
Hvorfor kommenterer jeg her egentlig.... o.O føles som å snakke til en vegg...

anonymus
18.12.2012 09:06

Bra!
8
anbefalinger
til alle dere som sier ''kopiert litt'', kansje de har kopiert det hanhar skrevet  Very Happy :-D det tenkte dere ikke på ?

Malene
09.11.2013 14:38

Bra!
8
anbefalinger
jeg syns dere som har stygge kommentarer kan spare dere. det er utrolig dårlig gjort mot denne personen som har skrevet dette! vedkommende har antageligvis sittet i timevis kun for å skrive denne teksten slik at vi kan lese og få hjelp fra den. med mindre dere har gjort noe lignende selv, har dere ingenting dere skulle ha sagt! og om vedkommende har kopiert: SO WHAT? informasjon er informasjon! dette er utrolig respektløst og jeg blir rett og slett flau! dere kan mene hva dere vil, men skal dere kommentere, så kommenter noe positivt, eller la være! dere burde være takknemlige! dette synes jeg var utrolig bra, og fikk god hjelp av det! TUSEN TAKK TIL DEG SOM HAR SKREVET DETTE!  Smile :-\)

Thuva
01.01.2010 02:25

Bra!
7
anbefalinger
Hei! enig med heidi at teksen er veldig bra og konsist, men tror det er flere forskjeller og llikheter, som f.eks at buddhismen har også en stor retning der man blir opplyst ved hjelp av bodhisattvaer- som er opplyste vesner, som dedikerer sin eksistens til veiledning og hjelp for at andre vesner kommer bort fra lidelsen og blir opplyst selv, eller tatt vare på( som frelse). den andre forskjellen er at buddhismen ikke har en bibel som er gjeldende. alle tar til seg info så forskjellig at buddhismen ikke har en gjeldende bok for alle. en annen forskjell som jeg kommer på er at det er ikke gud som avgjører din frelse/ opplysning/ nirvana, men naturloven "karma", altså årsak/ betingelse og virkning som egentlig er en nøytral lov. men fordi levende vesner har mange forskjellige sanser og bevisstheter, blir karma veldig omfattende og komplisert med ubegrensede kombinasjoner. Største likheten er nedskrevet i Kardemommeby-loven Smile :-\) godt nyttår med nye perspektiver!(fordi jeg jobber med dette sjøl, ønsker jeg dere det samme) fordi jeg tror på likheten med alle levende vesner( selv fra et insekt til et menneske) er at hver bevegelse vi tar, er for å få det bedre, selv i uvitende handlinger/ eller som i kristendommen betegnet som synd).

Karina
08.02.2011 10:10

Bra!
7
anbefalinger
Jeg trodde at Buddhister gikk i Tempel jeg  Razz :-P

Anh Thu
20.05.2011 17:29

Bra!
7
anbefalinger
ooops! Jeg er en buddhist selv, og synes dette her er veldig mye feil. Buddhister går i templet og ikke kloster. Men veldig bra skrevet også.

Andreas Reitan
15.04.2012 18:12

Bra!
7
anbefalinger
Hadde akkurat fått oppgave om å sammenligne kristendommens 10 bud, islams fem søyler og buddhismens fem leveregler
finner ikke noe brukbart på internett, kunne noen hjelpe meg, bare gi meg grunnleggende forskjeller og likheter, takk.

Kristian
22.05.2012 22:29

Bra!
7
anbefalinger
Jeg syntes det var en greit skrevet. Var mye bra her og noe rart her og der. Hjalp meg å sette sammen noen fakta iallefall. Moromt at denne fortsatt blir kommentert i 2012  Smile :-\)

yoyo
12.03.2013 14:34

Bra!
7
anbefalinger
Men hvorfor må munker og nonner forholde seg til akkurat de løftene eller reglene? Er det en grunn? Har det noe sammenhegn med at buddha ba dem det? trenger svar til skoleoppgave! flott hjemmeside, du er flink!  Very Happy :-D


20.11.2011 21:04

Bra!
6
anbefalinger
masse FEIIIILLL
ER IKKE EN BUDDHIST MEN IKKE BRA U-ANSETT

Ida
15.05.2012 18:50

Bra!
6
anbefalinger
Forresten, veldig merkelig at jeg så på denne siden og trengte stoff om buddhismen på samme dag og bare 32 minutter etter Andreas Reitan! Forrige kommentar ble liksom skrevet i 2011! Haha  Wink ;-\)

hu mor dis
03.06.2014 12:06

Bra!
6
anbefalinger
asdfv

Haha
13.10.2009 21:02

Bra!
5
anbefalinger
copy paste http://www-lu.hive.no/ansatte/gw/b-kunst.htm

hihi
20.09.2010 12:10

Bra!
5
anbefalinger
jeg trengte virkelig denne siden

hh
15.10.2009 23:53

Bra!
4
anbefalinger
du nevner ikke de buddhistiske orden for gjennfødelse (samsaya) eller så veldig mange andre


23.10.2009 23:09

Bra!
4
anbefalinger
Veldig bra og konsist!! Men jeg vil rette på en ting i forbindelse med avsnittet rundt Gudetroen. Kristne tror på tilgivelsen og nåden. Det er det som skiller Gamle og nye testamentet, før og etter kristus. Helvete er der, men ikke i forbindelsen det blir presentert som i teksten. Ellers veldig lærerikt og bra Smile :-\)

Siljo
14.04.2010 21:00

Bra!
4
anbefalinger
Hvilken funksjon har munkene i samfunnet ?

Silje
30.04.2010 13:29

Bra!
4
anbefalinger
For dere som vil vite noe nyttig om buddhismen, så er dette en bra side: http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=80- 26

Anna
06.11.2012 16:20

Bra!
4
anbefalinger
Er det noe som heter åttegjendstand regelen? Du sier først at de kan eie åtte ting så sier du at du tror de egentlig ikke kan eie noen ting?


13.08.2014 11:22

Bra!
4
anbefalinger
Artikkelen inneholder en fatal feil. Det står at i kristendommen vil onde gjerninger fører mennesket til helvete. Det er ikke bibelsk. Det eneste som fører folk til helvete i flg bibelen, ar at man ikke tar imot frelsen i jesus Kristus. ...det er ikke vår feil det kommer an på.

Ida
15.05.2012 18:46

Bra!
3
anbefalinger
Jeg kan nok ikke hjelpe den Andreas Reitan  Smile :-\) jeg har prøve om buddhismen i morgen :/ men vi har fått vite nesten alle spørsmålene så da er de jo lett!  Smile :-\)

Forresten du som skrev dette, kopiert litt eller?

http://www.propaganda.net/skoleside/?stil=73- 14

Nina
15.11.2012 10:48

Bra!
3
anbefalinger
Åh herregud så utrolig mye FEIL. Buddhismen har INGEN virkning innenfor giftemål. Er alt dette fra Wikipedia?

vin
28.01.2013 21:09

Bra!
3
anbefalinger
jeg vil lage en mappeoppva om buddhismen religion.Kan dere hjelpe meg med egne år???!!!!!!!!

heihei
07.10.2014 11:12

Bra!
3
anbefalinger
hva heter høytidene i buddismen?

Plagiatkontroll
12.04.2018 20:39

Bra!
2
anbefalinger
https://fancyyface.wordpress.com/2008/10/23/hva-gjør-e- n-buddhistisk-munk/ når det kommer til munker, er oppgaven omtrendt helt lik den^. Du skrev til og med almisser feil på samme måte. Litt for åpenbart at denne er brukt som kilde.

heisan
04.04.2016 13:50

Bra!
1
anbefalinger
heisan

Gard
23.11.2016 14:20

Bra!
1
anbefalinger
Bra ellno

Synne
25.09.2017 13:30

Bra!
1
anbefalinger
det er ikke feil at de brenner dem. det er gammel tradisjon.

kuk
12.04.2018 11:38

Bra!
1
anbefalinger
stygg


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.024 sec - 1 pageviews