Søk i stiler
 

Jorderosjon og ørkenspreding


Om Jorderosjon og ørkenspreding.
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:14.06.2000
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Klimaendringer
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook


Hva er jorderosjon?

 

Når det foregår jorderosjon er det p.g.a at det har vært kraftig regnskyll eller kraftig vind, og da forsvinner den næringsriket delen av gjorda. Mesteparten av den gjorda som forsvinner, havner i elvene som fører jorda til havet. I spesielle perioder når det er flom er som oftest vannet farget med jord og leire, og omentrent hvert år forsvinner det ca 75millioner jord. I USA, Mellom – Amerika og Afrika er matjord blitt borte, og jordbruksområdene er blitt forvandlet til ufruktbar jord og ørken. Dette er fordi:

  • Intensiv dyrking
  • Mange dyr som beiter og tråkker ned vegetasjonen
  • Skog som blir fjernet

 

Avskogningen fører til at ikke skogene tar opp regnvannet og dette kan fører til det blir store flommer som kan igjen føre til at det går menneske liv tapt. Erosjon er også et problem der ved at lokalklimaet endres. I Norge er det også et problem med erosjon og fra Østlandet renner det årlig vekk tusenvis av kubbikkmeter jord som er forårsaket av at det regner. Ved Romerike merkes det mest at det foregår erosjon, bakkeplanering og asfaltering gjør slik at den nedbøren som kommer går i mindre grad ned i jordsmonnet. Da blir det lettere flom. Den elven som heter Leira transporter årlig 100 000tonn eller 10000 lastebillast med jord forbi Frogner i Sørum.

 

Ørken: I tørre strøk kan oppdyrkning av gjorda ødelegge jordstrukturen slik at vinden får med seg jord å frakter det bort. Da kan det hende at det blir ørken. Alle verdensdeler uten om Europa har et landområde som er dekket av ørken. Problemet er stort i Afrika og Midtøsten. Monokulturer og bruk av tunge landbruksmaksiner som presser jorda ned, og gjør den mindre fruktbar. Til slutt ligger jorda bar og ubeskyttet mot vind. Den mest effektive måten på å stoppe ørkener på er å plante trer slik at vinden stopper og gjorda binder seg sammen.

 

Ørkenspredning skapes ved ødeleggelse av jord. Ødeleggelsen forårsakes av klimatiske endringer, eller av menneskelig aktivitet. Tørre landområder som allerede er spesielt utsatt. De tydligste virkninger av ørkenspredning er dårlige beiteområder og nedgang i matvareproduksjonen. Følgene av ørkenspredning er bl.a. fattigdom og sult. Man vet at ca 3 millioner mennesker døde av sult på midten av 80-tallet er på grunn av tørke i Afrika sør for Sahara. For å bekjempe ørkenspredning bør:

  • Vedta nasjonale planer for bærekraftig arealbruk av jorda og for bærekraftig forvaltning av vannressursene.
  • Framskynde beplantningsprogrammer ved f. eks å benytte hurtigvoksende, tørkeresistente trearter og andre planter.
  • Hjelpe til med å redusere etterspørselen etter trær som brensel gjennom økt energieffektivitet og alternative energiformer.

 

Økt befolkning -> Økt vannbehov, mer vannboring -> Grunnvannstanden synkter -> skader på vegetasjon og jorderosjon

 

Økt befolkning -> økt husdyrhold -> Overbeiting -> skader på vegetasjon og jorderosjon

 

Økt befolkning -> økt behov for brensel -> trehogst -> skader på vegetasjon og jorderosjon

 

Disse tre veiene fører igjen til at...

 

skader på vegetasjon og jorderosjon -> ørkenspredning -> vanskeligere leveforhold for planter , dyr og mennesker

 

FNs konvensjon for bekjempelse av ørkenspredning ble vedtatt 17. september 1994.

Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

kuk tryne
20.09.2018 13:27

Bra!
11
anbefalinger
ok

yey
13.06.2009 18:07

Bra!
2
anbefalinger
hahaha 75millioner jord ok ? XD

brynjar mæling
13.05.2004 12:34

Bra!
1
anbefalinger
skikkelig bra side ass... det r den fetaste sia jg noen gang har sett.. du har virkelig lagt sjela de i dette her ass...
den er så bra at jg kommer til å drøme om den... sikert våte også..

shimbaba
08.04.2016 12:53

Bra!
0
anbefalinger
du lånte sånne dærre greier men kor e an noooo
din lille tasselass


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.011 sec - 1 pageviews