Søk i stiler
 

Islam


Alt innen islam.

Karakter: 6- (KRL)

Sjanger:SæroppgaveLastet opp:23.04.2006
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Islam
Verktøy:Utskrift
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.Innhold

Problemstilling

Forord

Islams historie

Sunni- og shia-muslimer

Koranen

Islams fem søyler

Den islamske kalender

Politisk islam

Helligdager/Fester/Høytider

Islamsk mat

Kilder

 

Problemstilling

1. Hva er egentlig Islam?

2. Islam, hva inneberer det å være en del av religionen?

3. Hva heter deres hellige bok?

4. Hva heter guden deres?

5. Hva heter de som er en del av religionen Islam?

6. Hvordan ser de på forsjellige ting?

7. Navnet på «kirka» deres?

8. Klær?

9. Mat?

10. Fasting?

11. Hvilke tradisjonelle feiringer/fester har de innen Islam?

12. Hvordan feirer de konfirmasjonen?

13. Hvordan er det med likestilling?

14. Islam, politisk?

 

Forord

Jeg valgte Islam, fordi at jeg alltid har syntes at det virker som en fin religion. Og de gangene jeg går og tenker på hvilken annen religion enn Kristendommen jeg villa ha hatt har jeg alltid tenkt på Islam. Jeg vil finne ut mye mer og lære mer om hvordan deres religion er, og hvordan hverdagen deres er. De har også noen spesielle og litt fine klær som de bruker.

 

Alt med denne religionen virker spennende og jeg skal finne masse stoff, og kose meg med dette prosjektet!

 

Islams historie

Islams historie finner du hvis du går helt tilbake til det første mennesket på jorden, Adam. Muslimene ser på Adam som et av Allahs sendebud. Han lærte menneskene hvordan de skulle ta vare på reglene og hans skaperverk, og hvordan de skal be for deres gud, Allah!

 

Profetene

Abraham var profet, og levde for ca 4000 år siden. Han lærte folket at det var galt å tilbe andre guder enn Allah. Abraham og broren Ismael bygde et stort og flott hus i Mekka som ble kalt Allahs hus. Her var alle som ville be til Allah velkommene.

 

Etter en liten periode skle alt budskapet som Abraham hadde kommet med ut, og Allah måtte sende nye profeter til jorden. Hver gang glemte menneskene hva profetene hadde sagt, og/eller forandret det slik at det ble til fordel for bare dem selv!

 

Muslimene mener at Muhammed var historiens siste profet. Han ble født i Mekka rundt år 570 f.kr. Da han ble født, var det ingen som over hodet husket hvem Allah var, og i huset som brødrene Abraham og Ismael hadde bygd en gang i tiden, var det omtrent 360 bilder av andre guder enn Allah hengende overalt på veggene og de tok imot betaling fra pilegrimene som kom gående for å be i gudshuset i Mekka. Muhammed fikk flere åpenbaringer fra sin gud, Allah, og disse ble senere skrevet ned i muslimenes hellige bok korannen.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Sunni- og shia-muslimer

Det finnes to forskjellige «måter» å være muslim på. Dette er den viktigste splittelsen i Islam, og går mellom sunni- og shia-muslimer. Vi kaller disse to «forskjellige» religionene for Sunni- og shia-Islam.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Shia-Islam ble til på for over 1500 år siden, altså på 600-tallet. Og de mener at Ali, Muhammed's fetter, var en etterfølger som var og skulle være muslimsk leder, og at denne stillingen er arvelig. Men de fleste muslimene godtok ikke dette. Og det er derfor det er bare 10% av alle muslimer som tilhører denne «egen-troende religionen». De tror at det har vært 12 imamer (arvinger), og den siste imamen døde ikke, men vil komme tilbake til folket for å gjennoprette retferdighet! Tolv-sekten er den viktigste shia-gruppen som har vært statsreligion i Iran siden 1501.

 

Sunni-Islam: Etter Muhammed's død, valgte noen av hans tilhengere Abu Bakr som Muhammed's etterfølger. Sunni-musliner kalles disse muslimene og er i klart flertall i dag. 90% av muslimene er sunni-muslimer av alle troende. Etterfølgeren til Abu Bakr, het Umar og etter der igjen, han het Ali. Og etter ham er det ingen bestemt leder. Forskjellen mellom shia- og sunni-islam ble da etter hvert tydeligere.

 

Koranen

Koranen er muslimenes hellige bok. Koranen er Allahs åpenbaring til menneskene. Alle åpenbaringene som Muhammeds tok imot fra Allah i hans hele liv, ble etter hans død skrevet ned i Koranen. Boken må behandles med respekt og varsomhet, og denne boken prøver muslimene å følge til punkt og prikke. Så hver gang en skal bruke den hellige boken, vasker de seg grundig før man tar den frem og leser i den. Og alt dette skjer på et rent sted. Kvinner med mensen får ikke lov til å røre boken engang, for at de er urene. Og når boken ikke leses/brukes, skal den være pakket inn i et klede, og ligge på en hylle hevet over andre bøker, fordi at den er den høyeste og mest hellige boken i bokhylla. Den som lærer Koranen utenat kalles en hafiz og er svært høyt respektert av alle andre som prøver å lære seg boka utenat. Feiringen av natten Koranen kom ned til profeten, kalles «skjebnenatten» og feires de siste dagene i den årlige fastemåneden. Koran-resitasjon er nesten som å be, og da kommer en i virkelig kontakt med gud!

 

Det er ingen av de som har skrevet i boken som påstår at absolutt alt er 100 % sikkert. Og da tror muslimer at det forfatterene kommer og uttaler seg om er riktig etter hans syn. Men i Koranen står det: ”Dette er Skriften, -tvilen har ingen plass. Den gir ledelse for de gudfryktige.” (Koranen Kap. 2:2) Denne aya’en (verset) skiller Koranen fra menneskelige verk. Det er Guds ord som ingen kan si riktig. Men da Koranen ble åpenbart for Muhammed, nektet ikke-muslimer å tro på det som Gud sa igjennom profeten som igjenn fortelte det til muslimene. De som tvilte ble utfordret av Allah! De ble nødt til å skrive en forkynnelse som var ganske så lik Koranen.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Moskèen

Muslimer tilhører ikke moskeèn slik de kristne tilhører kirken, så moskeèn betyr ikke det samme for muslimene som kirken gjør for de kristne. Muslimene kan utføre den obligatoriske bønnen hvor som helst også utenfor moskeèn.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Hvem eier moskèen?

Moskebygningen tilhører Allahs navn. Han som eier jorda eier også selvfølgelig moskeèn. Så alle sier at Allah eier moskeèn i tillegg til alt annet på jorda. En kirke kan selges, men det kan ikke en moskeè! Men den kan lånes ut eller leies ut.

 

Moskeèbygningen

Ka'baen vender alltid imot moskeèn. Gudshuset Ka'baen som ble bygd av profeten Abraham (fred være med ham) i Mekka. Ka’baen er et symbol på en seremoniell enhet (i troen på gud).

 

Bruken av moskeen

Moskeen er et hellig sted som de bruker som oftest på forsamlingsbønner. Men undervisningssted kan den også bli brukt til, sosiale formål og til å fatte beslutninger i saker hvor folket ikke kommer overens med den islamske loven.

 

Hvem kan lede bønnen?

Det finnes ingen ansatte prester i islam, så hvem som helst av muslimene kan lede en bønn, men han er nødt til å være kjent med bønnenes prinsipper, for å lede forsamlingsbønnen i en moske. Muslimene velger likevel den klokeste, og den som kan mest til å være leder. Derfor velges en imam (bønneleder) som er godt kjent med de islamske lovene.

 

Det betyr ikke at en med slike kvalifikasjoner kan lede bønnen eller andre religiøse seremonier. Hver og en muslim som har kjennskap til de utvalgte bønnene og de som skal gjennomgås iløpet av forsamlingene f.eks. ved de to høytidene Eid al-fitr (høytiden som markerer avslutningen på fastemåneden Ramadan) og Eid al-adha (høytiden til minne om profeten Abrahams offer), men også begravelse, kan gjøres selv.

 

Fem søyler

I Islam har de troende et par forpliktelser nemmelig ”fem søyler”. De gir en direkte og ukomplisert tro. Trosbekjennelsen: «Muslimer bekjenner sin tro på Allah og på Muhammed som hans sendebud». De betrakter Koranen som Allahs ord. Salat (bønnen): Ved soloppgang, midt på lyse dagen, sent på ettermiddagen, ved solnedgang og etter mørket brer seg over muslimene, snur de seg mot Mekka i salah og ber en bønn. Dette gjør alle untatt de som ber bønden du’a (dette er en privat bønn som kan bes når som helst på døgnet).

 

Almissen (zakat): er en avgift alle muslimer er nødt til å betale. Av pengeinntekter skal man gi så my som 2,5% av pengene til den såkaldte «staten». Pengene skal brukes på blant annet de fattige og trengende, til å frigjøre slaver og lignende.

 

Islams fem søyler:

1- Trosbekjennelsen:
" Jeg bevitner , at det kun finnes en Gud som bør tilbes og at Muhammed er hans tjener og sendebud".


2- Bønnene:
Gjennomføres 5 ganger om dagen som en plikt opp imot Allah! De styrker og oppmuntrer troen på Guden sin. De renser hjertet og kontrollerer lidenskapene og fristelsene til ikke å handle uriktig og å være ond.


3- Faste:
I Ramadan (fastemåneden) da får muslimene ikke lov til å spise noe, drikke noe og sex er heller ikke lov!Dette gjelder fra soloppgang til solnedgang. Fasten lærer oss å styrke kjærlighet, oppriktighet og Guds tro. Den utføres også en sosial bevissthet, tålmodighet, uselviskhet og viljestyrke.

 

4- Zakat:
Er en årlig skatt på 2,5 % av pengene en muslim har tjent, som blir gitt til de fattige.


5- Pilgrimsferden:
Til Kaabaen i Mekka (det store bønnehuset), en gang i livet, men bare hvis en klarer å komme seg dit.

 

Den islamske kalender

Muslimer over hele verden bruker kun en bestemt kalender. Det blir månedsskifte ved fullmåne (måneår). Månedene i den Islamske kalender heter: Muharram, Safar, Rabi’al-Awwal, Rabi’al-Thani, Jumada al-Awwal, Jumada al-Thani, Rajab, Sha’ban, Ramadan (fastemåneden), Shawal, Duhl Quad’ah, Duhl Hidjah.

 

Det er totalt 13 måneder i den Islamske kalenderen. Et måneår er ca 11 dager kortere enn det vi har, som er på 365 dager i året. Derfor flyttes tiden i den islamske kalender litt tilbake for hvert år som går.

 

Ramadan

Ramadan er den 9-ende måneden i det islamske året, og denne måneden er den store fastemåneden. Alle troende muslimer går igjennom denne fasen. De kan utsette denne fasten kun i disse kriteriene:

- Om en er syk, og at fasen kan forverre forholdet.

- Om en er på en lang reise, og det er en kansje er nødt for å avslutte reisen

- Kvinner som ammer/er gravide.

- Kvinner som har menstruasjon.

Men med en gang en er i stand til å gå igjennom fasen så starter man. Fasten må utføres sammenhengende, og det de egentlig har hele denne fasen for er for å trene opp selvkontroll. Det styrker deres karakter, og fører dem nærmere Allah.

 

Sawn eller siyam er muslimenes faste. Muslimene er uten mat for å få kontakt med gud og søke ånelig næring. Derfor skal man i hele Ramadan ikke spise, drikke, m.m. mellom soloppgang og solnedgang.

 

Helligdager/fester/Høytider

Muslimenes hviledag er på fredag, akkurat som vi har vår hviledag på søndag. Muslimene har to viktige høytider i året. Det er Id al-fitr og Id al-adha.

 

Id al-fitr feires i slutten av fastemåneden Ramadan. Det er fordi Ramadan er fastemåneden til muslimene. Det betyr at alle voksne ikke får putte noe i munnen når solen er oppe. Id al-fitr feires med fest, bønn, gaver og aktiviteter, det er meningen at dette skal være sosialt.

 

Festen holdes fordi at Muhammed oppfordret folket til å feste og ha det gøy med tillatelse ifra gud. Men de fester også på grunn av at fasten er slutt.

 

Id al-adha er den andre festdagen. Den starter den 12. måneden i året (islamsk kalender) og varer i fire dager. På høytidsdagen skal hver eneste muslimske familie offre et dyr hver, det kan være enten en kamel, en gris, en ku, en sau, ei gås eller lignende. Dyret som blir slaktet er nødt til å behandles med respekt! Etter slaktingen er det tid for å besøke venner og familien.

 

Islamsk mat

I islam ber man bestandig før de spiser, det gjør ganske mange i Norge også, men muslimene har blitt oppfordret til å gjøre det av sin Gud. Muslimer spiser ikke for harde livet uansett hvor god maten er. Og de skal heller ikke bli skikkelige mette. For Muhammed  hadde en gang sagt at det som var best for magen var 1/3 vann, 1/3 mat og 1/3 ingenting!

 

Det som er forbudt (Haram) å spise for muslimer er:

- Kjøtt fra svin, bacon, koteletter og lignende (svin).

- Kjøtt fra dyr eller fugler, som de ikke selv har drept, men har blitt drept på en eller en annen måte.

- Kjøttetende krypdyr, fugler og lignende.

- All alkohol. Også mat med alkohol i.

 

Det som muslimer gjerne må spise er:

- Kjøtt fra får, kyllinger, geiter eller kuer som er blitt slaktet (kjøttet må være skallet av)!

- All slags grønnsaker eller frukter.

- Egg som stammer fra «halal»-fugler.

 

Synet på renhet og urenhet

Renhet er en renselse med vann. Før de utfører de religiøse pliktene er de nødt til å være rene (renset/vasket). Kravet om renhet påvirker det tradisjonelle, daglige og praktiske i livet. Urenhet er tilknyttet menneskekroppen og funksjonene i kroppen. Det er et krav om renhet! Mat og alkohol kan også være/er urent, som: svinekjøtt, kjøtt av dyr som ikke er slaktet og alkohol gennerelt (både som drikke og i mat). Omskjæring er også et krav av renhet, som er et ytre bevis på at mannen er en ekte muslim, og er en del av fellesskapet! Men Koranen nevner ingenting om omskjæring. Omskjæring av kvinner skjer bare i enkeltomeråder som Egypt, Sudan og deler av Afrika!

 

Overgangen fra barn til voksen

Islam har ikke noen spesiell sermoni for overgangen fra barn til voksen slik vi i alle andre religioner utenom hinduismen har (konfirmasjonen). Men det blir markert iløpet av barnelivet deres på flere måter. Noe som står meget sentralt er de fem søylene og det første en muslim får høre når de er født er trosbekjennelsen. Etter som de blir eldre så lærer de etterhvert bøndene og deltar mer og mer i fasten. Jenter og gutter får ikke lov å leke sammen på kveldene i puberteten. De må ha tilsyn av voksne personer! Puberteten er en viktig overgang i muslimenes liv.

 

Døden

Når en begraver en muslim, skal alltid ansiktet være vendt mot mekka! Når de dør blir trosbekjennelsen hvisket i øret til den døde, slik at vedkommende som er død skal huske den når han kommer opp i himmelen til Gud.

 

Liket blir vasket. Hvis det er en mann som er død, vasker menn det. Er det en kvinne som dør, blir liket vasket av kvinner. Så en død person blir aldri vasket av det motsatte kjønn, uansett! Deretter blir den døde rullet inn i et hvit stoff (i Norge i kister). Likt som i alle andre religioner blir den døde bedt for i begravelsen.

 

Synet på livet etter døden

Islam ser på døden som en naturlig del av livet. Døden er ikke slutten på livet for muslimene, men en overgang til et nytt liv og en ny tilstand oppe i himmelen! Dette livet på jorda er på en måte en forbredelse til ditt andre og bedre liv. Det er derfor at de blir hvisket trosbekjennelsen i øret når deres første liv er over, slik at Gud kan være det første og siste de hører. Dette er det dens nermeste som gjør, og i tillegg leser alle litt hver ifra Koranen. Det er Allah som dømmer muslimene om de er nok verdt, om de har syndet for mye og lignende. Så det er han som bestemmer om de skal komme til paradiset eller ikke. Og han er den Mest Nåderike, den Mest Barmhjertige.

 

 

Kilder

http://www.daria.no/skole/?tekst=5158

http://www.koranen.no/


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Jalal Uddin Ahkbar
02.11.2006 09:05

Bra!
20
anbefalinger
denne side stemma bra ja!

tasmo
06.09.2006 10:47

Bra!
14
anbefalinger
den siden er veldig bra.
jeg synes at man for svar i den siden.
forsett med den gode arbeide dere gjør

Anonym
12.11.2006 20:24

Bra!
12
anbefalinger
hvordan kunne du få karakter 6- på dette??smiske med læreren eller??

yaasmiin
20.11.2006 18:09

Bra!
11
anbefalinger
tusen tak at dere respekter vår religioner. bra side. å folkens slutt å tull


17.01.2007 18:17

Bra!
8
anbefalinger
"Etter Muhammed's død,"

I norge bruker vi ikke den ' ...så det burde vert "Etter Muhammeds død,"

hamm
30.05.2007 01:35

Bra!
8
anbefalinger
drit bra..Du har fått m deg masse stoff..har muntlig eksamen i stoffet,får nesten alt hjelp her..stå på..10p Smile :-\)


26.11.2007 13:22

Bra!
8
anbefalinger
jeg synes du har gjort en veldig bra jobb, Smile :-\),,så lykk til

Torbjørn
10.01.2007 09:41

Bra!
7
anbefalinger
Si ifra hva som er galt da!!
Jeg så ingen store feil


05.02.2007 18:33

Bra!
7
anbefalinger
4 er en grei karakter på denne. ALT FOR MANGE FEIL!!!!!!!

Martin
15.02.2007 09:37

Bra!
7
anbefalinger
http://home.no.net/islamnor/isl.moske.html
Dette er vel en side du har hatt god nytte av!
Avskrift! Kar:1

til ...
10.06.2007 13:07

Bra!
7
anbefalinger
Til dg som sier at muslimer kan spise gris hvis de dør av sult: dt er helt feil...muslimer spiser ikke gris uansett hva...gris er helt forbudt å spise for msulimer!


24.01.2008 11:00

Bra!
6
anbefalinger
Det som står på denne siden er skrevet av en viktig og veldig smart person, som skjønner forskjellen på religionene. og den siden har gitt meg en god smak for den ISlamiske religionen. jeg TAKKER DERE ALLE. livet mitt er mye bedre nå. og jeg har fått masse informasjon her. TUSEN TAKK

muslim
08.06.2007 00:46

Bra!
5
anbefalinger
bra sire men du har feil på at muslimer ikke i det hele tatt spiser gris bare når de nesten dør av sult25.11.2007 15:40

Bra!
5
anbefalinger
Det er mange feil og en del unødvendig stoff her..
Jeg syns det er helt topp dette, men jeg syns at du skulle ha sjekket en mer sikker kilde
en internett! Sorry, men jeg ville gitt det en 3-er maks!

Amal
07.02.2007 13:33

Bra!
4
anbefalinger
Heii.. jeg synes at det er en veeldiig bra sie.. men kan få vite masse om islam..

Trette
04.05.2008 00:42

Bra!
4
anbefalinger
Tipper du har hatt god hjelp av denne siden: http://home.no.net/islamnor/isl.moske.html
Det er ikke rart du får 6ere når du driver med ¨avskrift¨, så re!!!! :@

torbiiiss
02.11.2008 18:52

Bra!
4
anbefalinger
er du nerd eller?

Sara
01.06.2008 11:29

Bra!
3
anbefalinger
Dette var bra, men det var ikke en klar definisjon på forskjellen mellom shia og sunni muslimer, ellers var dette flott  Wink ;-\)

Anonym
27.02.2011 19:46

Bra!
3
anbefalinger
Den ene delen er jo RETT avskrift:! http://turntoallah.com/norsk/cgi-bin/Hva%20er%20islam_- Rap%2026.htm

Han her !!!
18.01.2014 12:49

Bra!
3
anbefalinger
Du driver jo med avskrift !!!

hektor
25.02.2009 18:33

Bra!
2
anbefalinger
hmhm. lite oversiktlig! og dårlig måte å skrive enkelte ting på. men ellers var det mye bra info å få her  Smile :-\)


06.02.2010 15:45

Bra!
2
anbefalinger
Da veit du lite om Islam hvis du mener alt det der. Hvis du ser på Islam som en helhet, så finnes det faktisk ikke noen så bra religioner som den. Ja kvinner kan bli feil behandlet, men i hvilken religion blir de ikke det?
Ja kanskje det er mest av det i Islam, men kvinner er et svakt kjønn, og deres menn tåler ikke at de skal bli noe. Du kan ikke kritisere islam på denne måten, eller fordi du mener at det er sånn. jeg er muslim det takker jeg Allah for hvert sekund, bare fordi du har hatt en dårlig oppvekst så må du ikke tro at alle har det Amina. I alle land, religioner, byer, steder og i hele verden blir kvinner sett ned på. Ikke fordi de er muslimer, men fordi menn tåler ikke å se at kvinner skal stå på sine egne bein, de vil alltid ha dem under seg. Så ikke bland inn Isalm i denne sammenhengen. Og dessuten den som har skrevet oppgaven har hvert en tøff fyr. Og til å være fra et annet religion, kan han beskrive islam bedre enn den måten du ser det på. Han skriver ut fra helheten med Islam, men du ser på det fra ditt synn, og det er helt feil. Så han fortjener den karakteren han har fått. jeg er glad du ikke er den personen som skulle vurdere dette her, for da veit vi hva karakteren hadde blitt Amina!!!!!!!!!

Veldig bra!  Smile :-\)

--


anonym
12.04.2009 11:41

Bra!
1
anbefalinger
kjempebra  Smile :-\) takk for god hjelp!  Smile :-\)

Jaha?
11.05.2009 14:51

Bra!
1
anbefalinger
Bare en opplysning: Muslimer mener gris er uren fordi den spiser sine egne unger. MEN, står de i fare for å dø av sult, spiser de så klart gris...

Gris
11.05.2009 14:52

Bra!
1
anbefalinger
Muslimene har ikke forbud mot å spise gris, det er en etisk regel..

gharankaf
29.11.2009 23:26

Bra!
1
anbefalinger
Profeten Ebraham og Ismael (fred være med dem) var ikke brødre. De var far og sønn. Muslimer slakter aldri gris. Intetsjon med fasting er bl.a å føle den følelsen når en fattig er sulten. islamsk år har 12 måneder, ikke 13. Der er 4 kalifaer etter Muhammad (fred være med ham) Abu Baer, Umar, Usman og Ali. Ka`baa vender ikke imot moskeen, moskeen blir bygdd mot ka`baa. når en muslim blir født, hører han bønnerop i det h.øre og Takbir i det v.øre først, ikke Trosbekjennelsen. mange feil, men 3-4 er en grei karakter på denne.

Amina
17.01.2010 15:32

Bra!
1
anbefalinger
Kan ikke forstå at denne oppgaven fikk så god karakter. Den mangler totalt kritisk blikk. Oppgaveskriveren virker hjernevasket av venner som er muslimer eller bøker som ikke fremstiller islam objektivt.Islam er en svært hatefull og veoldelig religion, det vet jeg som har VÆRT muslim og oppvokst i det. Den har et fryktelig kvinnesyn og ser NED på alle som ikke er muslimer. DET er sannheten og det får han ikke med seg i det hele tatt. Det er NULL refleksjon. Jeg ville gitt oppaven en dårlig karakter.


08.02.2010 14:36

Bra!
1
anbefalinger
denne var veldig bra, kansje jeg får en bra rle karakter denne gangen


13.02.2010 18:05

Bra!
1
anbefalinger
bra side men dersom dyra blir slaktet på en muslimsk måte kalles det da, får at dyret er slaktet ved at man slakter den slik at dyret skal få minst mulig smerte, og at det skal leses en bønn / dua / azan / TROSBEKJENNELSE, mens man slakter den  Wink ;-\)....


08.03.2010 13:49

Bra!
1
anbefalinger
Det du tar opp her Amina henger ikke sammen med Islam. Islam lærer oss at kvinner og menn er like mye verdt! Bare at vi har forskjellige oppgaver.
Det du har opplevd er trist og har ikke med religion å gjøre.. Jeg er selv jente og muslim, jeg har aldri blitt behandlet annerledes eller blitt tråkket ned på av familien min eller andre menn. Tror det er mer ukultur det er snakk om. Og til deg anonym, du tar helt feil når du sier ¨Ja kvinner kan bli feil behandlet, men i hvilken religion blir de ikke det?¨ EKKE SNAKK OM RELIGION TUFS! Menn gjemmer seg bak relgion for å tråkke på kvinner! Vi kvinner må vite våre rettigeter, og ja vi er sterke!!

SSi
09.06.2010 22:13

Bra!
1
anbefalinger
Du har feil om at alle muslimene bruker en bestems kalander. iranere som er muslim bruker sol kalanderen istede får måne kalanderen . og de har forsjellige årstall og 12 måneder i året.

hoøl
28.04.2017 08:24

Bra!
1
anbefalinger
AVSKRIFT

Gamel mann
24.11.2017 10:40

Bra!
0
anbefalinger
Jeg liker deg


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.030 sec - 1 pageviews