Søk i stiler
 

Hvorfor kan vi kalle satanisme og gotere kulturer?


Inneholder en sammenligning av satanister og gotere. Hvilke forskjeller er det mellom dem?

Karakter: 5/4

Sjanger:ArtikkelLastet opp:30.03.2006
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Okkultisme
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.Satanisme er en gruppe mennesker med særegne trekk. Den kan kalles en motkultur, fordi mange av deres holdninger og normer strider imot det synet hovedkulturen har på dagens samfunn. F. Eks har satanistene en negativ holdning til det å hjelpe andre mennesker som trenger det, og tillegg kan vi kjenne de igjen på deres mørke bekledning og musikksmak. Dessuten er Satanisme en religion eller et livssyn. Gotere derimot er ingen motkultur, selv om det kan virke sånn, de er en subkultur. En gruppe mennesker innenfor en hovedkultur, som har de samme holdningene og interessene, og har også sine spesielle kjennetegn. Gotere skal gjerne være åpne for det meste, men går kledt i svart. Disse to kulturene har jeg tatt for meg nedenfor. Ved både å fortelle litt om dem hver for seg, og sammenligne dem.

 

Satanisme - djeveldyrkelse

Satanisme er en religion som sannsynligvis oppstod på samme tid med kristendommen. Den er den motarbeidende parten til kristendommen. I dag ser de fleste av oss på Satan/Djevelen som en ”figur” satanistene tilber. Satanistene selv har ulike syn på hvem Satan egentlig er. I dag finnes det kun èn offisiell satanistisk kirke ”Church of Satan”, grunnlagt av Anton Szandor La Vey 1966 i San Francisco, og de fremstiller Satan som en ånd eller skikkelse som representerer deres verdier. La Vey, som er også er kalt ”Den Svarte Pave” gav ut denne listen over satanismens hovedprinsipper slik han så på religionen:

- Nytelse isteden for avholdenhet

- Vitalitet i stedet for åndelige drømmer

- Fordomsfri kunnskap i stedet for hyklersk selvbedrag

- Godhet mot de som fortjener det i stedet for å sløse bort kjærlighet til utakknemlige

- Hevn i stedet for å vende det andre kinnet til.

- Ansvarlighet til de ansvarlige i stedet for å bry seg om ”psykiske vampyrer” ( svake mennesker)

- Mennesket er et vanlig dyr – bedre eller verre enn alle andre dyr – som på grunn av sine evner og muligheter er blitt det mest fordervede av alle dyr.

- Alle de såkalte ”synder”, fordi de leder til fysisk, mentalt eller følelsesmessig tilfredsstillelse.

- Satan har alltid vært kirkens beste venn, fordi han har sørget for at kirken har hatt noe å drive med.

 

Vi ser tydelig at dens prinsipper er de motsatte av de kristnes.

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Anton Szandur La Vey, grunnlegger av ”the Curch of Satan”.
Når vi ser Satanismen på en slik måte, blir den ikke så ille som det den er fremstilt i media, men allikevel hører vi om kirkebranner og ofringer som knyttes til satanister. Dette er fordi Satanismen ikke er en religion med faste mønstre for utøvelse. Det finnes i dag mange ulike satanistiske grupper, og de har sine måter å utøve sin tro. Noen driver med ofringer, noen har sine indre og ytre sirkler, noen driver i hovedsak med magi. Det de har felles er at mennesket skal leve individualistisk og etter sine instinkter. Dvs at de automatisk motarbeider kristelige verdier, fordi det f. eks ikke ligger i menneskets natur å vende det andre kinnet til. Heller det absolutt motsatte, det å ta hevn, er naturlig for mennesket. Satanistene lever altså i lukkede miljøer og er som regel fredelige. Man vet ikke om noen satanistiske grupper i Norge (men de finnes nok), i Sverige vet vi at det eksisterer i hvert fall èn satanistisk kirke, og flere i andre land, men bare den i USA er den offisielle.

 

Vi har i dag ikke mye bevismateriale på satanistisk aktivitet gjennom historien, allikevel kjenner vi igjen f. eks hekseprosessene som en kristen reaksjon på aktivitet som gikk i mot kristendommen. Den moderne satanismen som Church Of Satan er et resultat av, startet på begynnelsen av 1900-tallet, mens vi tidligere har hørt om satanismen som en religion som dyrker Satan, frigjør svart magi og det onde.

 

Andre ting som peker på deres motsetning til kristendommen, er at religionen bruker opp-ned kors, pentagrammer ( et magisk symbol for de fire elementer og det åndelige) og deres ”Svarte Messe” hvor alt forgår ”baklengs” og med motsatte ritualer.

 

Gotere - outsidere

Gotere er en subkultur. Den eneste forutsetningen for å være en goter er at du må bruke svarte klær. Goth er på ingen måte en religion, man behøver ikke engang være troende for å bli en goter. Gotere har alle slags musikkstiler, de har ulike yrker, meninger og legninger. Det som ligger i det å være goter, er at du er åpen og godtar ulikheter mellom mennesker. Det er ofte det som er grunnen til at mennesker blir gotere, at de ikke føler seg akseptert eller forstått av det sosiale miljøet de befinner seg i. F.eks kan det være en homofil innenfor et kristent miljø som oppsøker en gotergruppe fordi han/hun ikke føler seg akseptert pga sin legning. Utefra dette kan vi forstå at det ofte befinner seg homofile og biseksuelle blant gotere. Også personer uten eller med svak tro i sin religion opptrer i stor grad innefor gotermiljøene. Dette fordi det ofte er disse menneskene som ikke har regler og normer de må følge.

 

Vi tenker også gjerne på magi og mystikk når vi hører om gotere. Noe som ikke er så rart, siden de ofte utforsker slike ting. Slike ting som ikke blir sett på som realistisk eller ”normalt” av andre mennesker.

 

Den gotiske stilen, slik vi møter gotere i dag, oppstod på 80-tallet. Man skulle kanskje tro at denne kulturen stammer fra det gotiske folket i Nord-Tyskland for mange hundre år siden, men det stemmer altså ikke. Goth er et utspring fra punkerstilen som fant sted på 80-tallet. Det var et punkerband, Joy Division, som kalte seg gotiske. Etter hvert døde punkerstilen ut, mens filmer, The Crow blant annet, og andre band stemplet gotisk som mørkt og trist, og til og med bandt det sammen med det onde. På denne måten fortsatte Goth i stedet for punkerstilen. Den første gotiske bevegelsen kjenner vi til fra begynnelsen av 80-tallet, Batcave, en engelsk nattklubb i London. Det spredte seg rask og ble først spesielt populært i California. I dag er den blitt til en stor subkultur. Mennesker over hele verden tar til seg den gotiske kulturen og det finnes gotiske miljøer i de fleste storbyer. I Norge finnes blant annet en gruppe som kalles ”den sorte hule”, og i Oslo finner du nattklubben Gotham Nights. Det er i hovedsak ungdommer, nysgjerrige personer som søker noe nytt, som blir gotere.

 

Hvorfor går gotere egentlig iført svart?

Grunnen til den mørke stilen har bakgrunn i to ting. Den ene er at bandet, Joy Division, og andre band på samme tid som kalte seg gotiske, spilte en musikkstil som stod i sterk kontrast til 70-tallets disco. På 70-tallet skulle jo alt være så fargerikt, derfor var det logisk å ha en ensfarget, mørk stil for å skape et enda større skille.

 

Den andre grunnen til at gotere gjerne går kledt i svart har bakgrunn i hvorfor personer blir gotere. Som nevnt tidligere er gotere ofte mennesker som ikke har blitt godtatt og føler seg derfor kanskje litt triste. Da vil det også falle naturlig å gå i svarte klær.

 

Hvorfor blandes ofte satanister og gotere?

Den største og mest påfallende likheten er den svarte bekledningen. Hvis du går på gaten og plutselig ser er en gruppe mennesker iført svart, er det lett å si ”Se, satanister!” Satanister er ofte den gruppen svartkledte som er mest omtalt i media, og det er derfor lettest for oss som ikke har kunnskap om disse kulturene, å kalle alle satanister. Det stemmer oftest ikke. De fleste vi ser til vanlig er gotere. Mennesker, i hovedsak ungdommer, kledt i svart som bare liker å skille seg ut å bli akseptert for den de er. Satanistene derimot er mennesker med en annen religion. De går svartkledt fordi svart er kontrasten til hvitt, den rene, kristelige fargen. Vi ser at selv om de går kledt likt, har de meget forskjellige grunner til det.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Sandra, en norsk goter, i ”sivil” og i goter-stil.

 

Dessuten blander man dem sammen ved at de bruker mange av de samme symbolene. Pentagrammet f.eks er et symbol som går igjen hos både religionen og subkulturen. Pentagrammet står for magi. Det handler om de fire elementene, jord, ild, luft og vann, og hvor det siste hjørnet står for det åndelige. Satanismen bruker jo dette med magi fordi kristendommen forbanner slike ting, mens gotere ofte interesserer seg for det magiske symbolet av ren nysgjerrighet.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

En egyptisk Ankh.
Opp-ned korset er et vanlig symbol som er mye brukt blant satanister, men ikke hos gotere, fordi det rett og slett ikke gir noen mening. I stede ser man gjerne gotere med en egyptisk ankh, et symbol for fruktbarhet og evig liv.  Gotere er tross alt åpne mennesker, som aksepterer alle religioner.

 

Mange tror også at både satanister og gotere bare hører på ”spetakkel musikk” som bestemor ville kalt det, altså black/heavy metal. Dette er heller ikke helt sant. At satanister lytter til slik musikk faller ganske naturlig siden tekstene som oftest er ganske ”satanistiske”, men ingenting tilsier at gotere hører på denne typen musikk. Elektronika og andre typer 80-talls musikk er derimot mer brukt i Goth-miljøene.

 

Det finnes vel egentlig ikke flere grunner til at disse gruppene ofte blir blandet. Det meste går på utseende og mangel på kunnskap. Ellers må media ta mye av skylden for at folk drar alle svartkledte under en kam, den satanistiske.

 

Det at folk ikke vet forskjellen på disse to gruppene kan kanskje ha mye å si for i hvertfall goterne. Ettersom gotere er helt ”vanlige” mennesker, har de også gjerne en jobb. Men jeg må innrømme at det er sjelden jeg ser en goter bak disken på Narvesen eller en svartkledt frisør. En arbeidsgiver ville sannsynligvis heller ansatt en person i olabukser og t-skjorte, enn en person i svart frakk og nagler. Her har vi eksempel på skepsisen og fordommer blant folk, og det skyldes nok de kunnskapene man har om Satanismen og de kunnskapene man ikke har om Goth. Gotere ferdes derfor gjerne i ”sivil” i jobbsammenhenger osv, og tar på seg sitt goter-outfit på fritiden. Unntaket her er skolen. Det finnes faktisk ett par gotere på de fleste skoler. Grunnen til dette er nok at alle faktisk har rett på utdanning uansett hvordan man går kledt eller hva man står for.

 

Ut ifra en artikkel jeg leste, om en journalist som besøker nattklubben Gotham Nights og intervjuer et par gotere, virker det i hvertfall ikke som om de tar seg nær av at de blir sammenlignet med blod og ofringer. I stedet humrer de over folks uvitenhet .

 

Det skader uansett ikke at folk vet at Satanismen er en religion, de som driver med kirkebranner osv, mens den andre gruppen, Goth, er en subkultur fra 80-tallet, hvor de fleste er ungdommer på jakt etter frihet og det å skille seg ut!

 

 

Kilder:

http://web.satanism101.com/

http://www.goth.net/goth.html

http://detektor.deichman.no/index.php?columns=3&action=resource&what=view&resourceid=141&clickCount=1

http://www.religioustolerance.org/goth.htm

http://www.churchofsatan.com/home.html

bladet Chica, nr 2.2006 s.48,49 og 50


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Kriff
17.10.2006 20:11

Bra!
10
anbefalinger
Ja jeg kan jo se at du ikke vet så mye om satanismen når du tror at satanismen står for kirkebranner og slike saker.... Det er ytterst få ekstreministiske satanister som gjør det  Wink ;-\)

Pål..
30.10.2006 16:50

Bra!
6
anbefalinger
Leste ikke alt her, men ifølge Kriff så..;
Hadde du visst mye om satanismen, hadde du nok
visst at en ekte satanist skal respekteres andre eiendeler/dommer..
Såå. Som Kriff sier; er bare ytterst få som har gjort det.

Martine
09.02.2007 12:21

Bra!
6
anbefalinger
Du skrev at "Den eneste forutsetningen for å være en goter er at du må bruke svarte klær"
Er du gother så MÅ man ikke gå med svarte klær. Det er ikke sånn at hvis du er gother og ikke kler deg i svart den ene dagen, så kan du ikke regnes som goth.
Men de gothere kler seg som regel i ganske mørke farger som svart, rødt, lilla..
Noen kler seg også i hvitt.

-No name, no shame-
05.11.2006 17:57

Bra!
5
anbefalinger
F. Eks har satanistene en negativ holdning til det å hjelpe andre mennesker som trenger det.
Forget it, jeg kjenner folk som ser på seg selv som satanister, de er noe med de hyggeligeste folkene jeg har noe med å gjøre. Så ikke kom med den, du.  Wink ;-\)

-No name, no shame-
05.11.2006 17:46

Bra!
4
anbefalinger
Hm, du hadde noe poenger. Men vil bare si at satanister er ikke direkte de svart kledde folka i gata, som mange kan tro. Ikke alle går i svart heller. Den mest vellykkede foretningsmann kan være satanist for hva vi vet, poenget er bare at ikke alle de går i svart. Eller brenner kirker for den del, noe vi hadde èt tilfelle av her på 90-tallet. Ikke alle tilber "satan" heller. Men ser på det som en slags kraft.
Men det om Gothere det var, rart nok, fint å lese. Ikke alle er depprissive skap emoer, som mange tror.  Smile :-\) Så, bra skrevet i grunn.


04.01.2007 19:34

Bra!
3
anbefalinger
Dette var skikkelig interressant. Men det er bare noe jeg må si. Det er så mye snakk om at en skjelden ser satanistiske og gotiske folk med høye jobbkarrierer, men det trenger ikke vere sånn. Faktisk; Det å skaffe seg suksess, krever mot, stahet og tøffhet. Så faktisk kan man bruke gothen til å skaffe seg suksess. For er man litt gotisk, gir man liksom faen i det andre sier om en, og en er sta og selvstendig, kan tenke selv og velge en egen vei, i tillegg må man vere modig for å skille seg sån ut. Og disse egenskapene trenger man for å oppnå suksess. Så det går faktisk ann å bruke "gotikken" som ett hjelpemiddel eller våpen når det gjelder å takle motgang og slik, som man må gjøre for å oppnå suksess.


25.05.2007 21:49

Bra!
3
anbefalinger
Jeg synes media ødlegger for satanister. de som ikke har peiling på dette leser i avisen om satanister som brenner kirker, offringer, djeveldyrking osv osv. dette er ikke sånn det er, det man hører om i avisen er ekstreme tilfeller og med at media skriver slike ting tror altså folk at det er sånn vi satanister er og de hater oss. det er som med utenlendinger, deper en f.eks. pakistaner en annen tror alle at pakistanere går rundt og dreper folk, DET ER IKKE SÅNN DET ER!!! få det inn i hode deres, satanister er ofte hyggelige, høflige, snille, hjelpsomme osv. men selvfølgelig ikke alle, men alle kristene er ikke hyggelige heller? jeg har ingen ting i mot kristene skjenerelt, men det er kristendommen jeg hater. folk må tro på hva de vil, men når de går så langt at de prøver å få meg til å inn se at jesus "elsker" meg så går de for langt!! vær så snill slutt å prøve å forandre oss, slutt å hate oss for noe noen ekstreme har gjort og slutt å dømme oss etter utseenet (i hvertfall de som kler seg i svart, noe ikke alle gjør) jeg kler meg ikke i svart. men jeg har en svart persjonlighet. men det er absolutt ikke alle som trenger det og alle trenger ikke hører på "satan musikk" så ikke døm oss uten dere vet noe om oss... klem

Kathrine
01.12.2007 21:00

Bra!
3
anbefalinger
Nå vil jeg ikke si jeg er helt enig i din tolkning av hva satanismen er og går ut på. Satanismen er jo ikke en religion i den forstand, sånn som buddismen, kristendommen, etc., men mer en filosofi om livet her på Jorda. Satanismen handler tvert imot om ondskap, men om å respektere seg selv som den man er og ikke ville være "som alle andre"; uansett hudfarge, legning, kroppsfasong, etcetra. -Og ikke minst godta andre som dem er, og ikke dømme dem. -Men det som gjør at Satanismen skiller seg slik fra "andre religioner" er at f.eks. at man istedenfor "vende det andre kinnet til" så skal man "ta igjen". -Dette er ikke for å være "slem" eller "onskapsfull", men omhandler selvrespekt og at mennesket også har instinkter, og at vi ikke skal ha en "regelbok" som forteller oss hvordan vi skal oppføre oss. Satanismen handler om ærlighet, respekt for alt liv, og ikke minst andres eiendommer. -Men skulle en gjest hos deg oppføre seg uanstendig, så skal du ha rett til å uttrykke dine følelser omkring denne personens oppførsel.
Når det gjelder kirkebranner, må jeg si dette som oftest er såkalte "hobbysatanister", der forvirrede ungdommer, bruker deres lave kunnskap omkring Satanismen, som en unnskyldning til å utøve denne handlingen.
Vi Satanister kan bli sett på som egoistiske, ettersom vi respekterer kroppen og dens instinkter; men vi tar stor avstand fra ondskap: Tortur, dreping av dyr annet enn for mat, voldtekt, etcetra.
Når det gjelder din tolkning av gothere stemmer dette godt, men din sammenligning av gothere med satanister er ganske feil: Satanister er også "vanlige" folk, og går alldeles ikke i kun svarte klær. Vi tror på menneskers allsidighet, og går i det vi føler for, og velger utdannlese vi har lyst til, uavhengig av hva andre syns.

X
09.06.2007 19:44

Bra!
2
anbefalinger
Eww .. De fire elementene ?? Det er Vann, ild,vind og jord ??..

hmm
16.04.2007 19:52

Bra!
1
anbefalinger
du burde gjøre mer research før du skrev denne artikkelen.... og aldri si at alle satanaister er kirkebrennere igjen!!

Ketil
22.04.2007 10:44

Bra!
1
anbefalinger
Du bør nok gå å lese litt mer om satanisme før du uttaler deg på dens vegne. Føler at du sitter igjen med litt vel mye 1993/94 mediestoff. Pentagrammet er heller ikke et MAGISK tegn i satanismen som repr. de ulike elementene. Det er i Wicca kulturen at den gjør det.

Skjalg
22.04.2007 11:20

Bra!
1
anbefalinger
Flott artikkel/oppgave! Pluss i margen for fin, kortfattet gjenomgang av goth-kulturen, trekk for å indirekte stille den LaVeyanske satanismen i et litt dårlig lys.
Jeg vil gjerne få understreke at kirkebrenning ikke er en sentral del av den organiserte satanismen, men heller en ekstremistisk handling. Langt fra alle LaVeyanske satanister går god for kirkebrening.

KAYA
01.06.2007 23:17

Bra!
1
anbefalinger
Øh, Ketil, det er MANGE kulturer som bruker det tegnet, ikke bare Wicca.

siv
09.10.2007 11:19

Bra!
1
anbefalinger
Syke, fortrengte, innvandrende utenomjordiske, feite bobilstyske jødefiskekaker. All hail teh victors! zeh happy timez

.
15.12.2008 07:32

Bra!
0
anbefalinger
Dette var desverre ikke så bra. Du er meget dårlig informert angående Satanisme og djeveldyrking. Jeg anbefaler at du leser artikler på enten www.chuchofsatan.com eller www.wikipedia.no.

Leo
30.11.2010 02:07

Bra!
0
anbefalinger
Altså. Du drar paraleller mellom ting som kirkebranner og LaVeyansk satanisme her. Det blir feil. Den filosofiske satanismen som lavey presenterte har heller ikke noe å gjøre med en djevel, utenom symbolikken. Først: "Satan" er ikke et navn, men en tittel. ordet stammer fra gammelt hebraisk å betyr "beskylderen" og "motstanderen". Den bibelske satan står for fristelse, lyst, vitalitet, stolthet og kjødelig nytelse, noe Lavey identifiserte sin filosofi med. De fleste satanister i dag vil falle inn under gruppene for filosofisk/moderne satanisme, og der handler det ikke om djevelen, djeveldyrkelse, kirkebranner, ofring (med unntak av symbolsk ofring i ritualer). Det er også feil når du skriver "satanistene en negativ holdning til det å hjelpe andre mennesker som trenger det, og tillegg kan vi kjenne de igjen på deres mørke bekledning og musikksmak". For det første, har satanister ikke en egosentrisk holdning, men en forståelse for at egoisme kan være en bra ting, og at det ikke er noe galt i å sette sine egne behov fremfor andres når det er fornuftig. For det andre, finnes satanister i alle yrkesgrupper, alle samfunnsgrupper. Det er en misforståelse at nesten alle satanister går kledt i svart, de fleste er helt vanlig av utseende. Du burde satt deg litt mer inn i forskjellige former for satanisme før du skrev denne oppgaven, for her trekkes paraleller mellom filosofisk satanisme og djeveldyrking - to ting som overhodet ikke har noe med hverandre å gjøre. PS. det ofisielle symbolet for CoS, og satanismen allment sett, er ikke et oppned kors, og ikke et pentagram. Symbolet kalles Sigil of baphomet, og du kan lese mer om det ved å google det. Kunnskap er makt.

joachim
19.01.2011 20:42

Bra!
0
anbefalinger
denne oppgave lignende saken ga meg en 5+  Very Happy :-D

Devi
02.08.2012 17:07

Bra!
0
anbefalinger
Ordet ''Satan'' kommer av det egyptiske Set, som betyr ''Evige Gud'', men som ligger symbolikk bak det satan og gud i ett, selve mennesket.


06.08.2014 08:20

Bra!
0
anbefalinger
Eh. Er ikke satanismen en form for psykologisk ateisme som ikke tror på overnaturlige ting og djevelen som en ekte som i bibelen?


13.09.2014 21:15

Bra!
0
anbefalinger
Jeg holdt på å le meg skakk mens jeg leste denne artikkelen. Satanisme har overhodet ingenting med teisme, det overnaturlige, sort magi eller Satan/Lucifer å gjøre; satanister og djeveldyrkere er ikke det samme. Innen satanismen er Satan helt enkelt og greit et symbol, som det 7. av De Ni Satanistiske Ærklæringer lyder;

"Satan representerer mennesket likt et annet dyr, noen ganger bedre, men ofte verre enn de som går på alle fire, et dyr som på grunn av sin “guddommelige åndelige og intellektuelle utvikling” er blitt det grusomste av alle dyr!"

Dette kan selvfølgelig tolkes på forskjellige måter, men den LaVeyanske satanismen (også kalt "moderne satanisme"; den mest og nesten eneste utbredte form for satanisme den dag i dag) er altså ateistisk og Satan er ingenting annet enn et symbol.

Dersom noen skulle ønske å lese seg mer opp på satanisme, kan dere starte her:
http://nurv.vgb.no/bud-og-sataniske-erkl%C3%A6ri- nger/
Her finner du satanismens prinsipper og "bud".


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.023 sec - 1 pageviews