Søk i stiler
 

Fri vilje


Diskuterer om det i et hele tatt eksisterer fri vilje.
Sjanger:ArtikkelLastet opp:15.03.2006
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Verdier
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.

Introduksjon

Fri vilje er evnen til å ta velge, evnen til å ta avgjørelser. Et menneske med fri vilje vil ta hundrevis av valg hver dag; om han står opp eller ikke, hva han har til frokost, hva han leser i avisen, hva han ser på TV om kvelden. Å tro på fri vilje er å tro at uansett hva du gjør, kunne du ha gjort noe annet, uansett i hvor liten grad alternativet ville ha skilt seg ut fra det du endte opp med å gjøre. Du bestemmer selv hva du vil gjøre, og står til ansvar for dine handlinger.

 

De aller fleste vil vel si at de har en fri vilje, men betyr det at vi virkelig har det? Når du går dypt inn i de vitenskapelige, metafysiske og teologiske aspektene av dette fenomenet, begynner det nemlig å spøke for den frie viljen.

 

Spørsmålet blir vel; er fri vilje noe mer enn en velkonstruert illusjon?

 

Fri vilje og determinisme

Determinisme er troen på at alt som skjer er avhengig av det som har skjedd før. Ex nihilo nihil fit, ingenting kommer fra ingenting. Regnet falt fordi skyene steg til en høyde der atmosfæren ikke var tett nok til å holde på vanndampen, skyene kom fordi solen fordampet vann, solen fordampet vann fordi den utsonderer varme på grunn av kjemiske reaksjoner i dens indre osv osv. Gjennom ekstremt komplekse sammenhenger kan enhver handling knyttes til en annen. Det er herfra den berømte Sommerfugleffekten har sitt utspring, nemlig at en sommerfugl som slår vingene sine i Tokyo kan skape orkaner i California.

 

Den franske matematikeren Laplace foreslo en situasjon der en demon som visste alt om nåtiden og fortiden kunne forutse fremtiden. For å si det på en annen måte: tenk deg en computer som har kjennskap til den nøyaktige posisjonen, retningen og farten på ethvert partikkel i universet, og bruker denne informasjonen til å regne ut hele universets fremtid ned til den minste detalj.

 

Denne situasjonen er slett ikke utenkelig, gitt at Determinisme eksisterer, og en slik virkelighet vil selvfølgelig bety døden for den frie vilje. Om dine handlinger kunne ha blitt forutsett fra universets begynnelse, vil du åpenbart ikke ha hatt noe valg i noe du har gjort eller noe du kommer til å gjøre. Alle dine valg kommer som et resultat av andre ting, hendelser som har påvirket deg, været, til og med fargene rundt deg når valget skal tas. Alle disse faktorene er forutsigbare, deg selv inkludert.

 

Fri vilje og indeterminisme

Determinisme var lenge den mest aksepterte retningen innenfor vitenskapen, men ikke alle var enig med den. For logisk sett kan ikke er Deterministisk system ha eksistert for alltid. En eller annen gang må det ha vært en aksjon uten opprinnelse. Noe må ha kommet fra ingenting.

 

Tanken om at ikke alt kunne forutsees, og at fri vilje derfor eksisterte, ble kalt Indeterminismen.

 

Denne retningen fikk vel sin største seier når kvantefysikken ble allmenn akseptert. Ifølge kvantefysikken er partikler på atomnivå ikke deterministiske, de er probabilistiske. Et partikkel eksisterer altså ikke på et gitt punkt, det kan eksistere på en rekke punkter, og det et umulig å forutse nøyaktig hvor det vil eksistere før det er der. Du legger ikke merke til dette i hverdagen, heller ikke i de fleste utregninger og prediksjoner, men det betyr at det finnes elementer i universet som ikke kan forutsees. Altså, hvis kvantefysikken er sann, noe de fleste forskere mener, er ikke Determinismen tilstrekkelig for å beskrive universet.

 

Fri vilje og vitenskap

Men dette betyr ikke nødvendigvis at det finnes fri vilje. Alt det gjør er å skifte ”valgprosessen” fra å være en reaksjon på forutsigbare hendelser til uforutsigbare hendelser. Ethvert valg du tar vil uansett være et resultat av en uendelig rekke faktorer som påvirker deg, alt fra gener til oppvekst til mindre ting som maten du får i deg, hva du har sett i løpet av dagen, hvor mye eksos det er i luften osv. Din reaksjon på en hendelse er en utregning. Hjernen din kalkulerer faktorene, nevroner i hjernen din reagerer på en gitt måte, nerveimpulser vil bli sendt fra hjernen til kroppen, og du handler. Avhengig av livet ditt og omstendighetene rundt deg, vil du enten stjele sjokoladen i butikken eller la vær.

 

Evnen din til selv å velge er uansett hindret av din egen kropp. Stoffer i kroppen din kan påvirke din evne til å handle rasjonelt ved sterke følelser av forelskelse, depresjon, sinne, frykt og seksuell opphisselse. Et panikkslagent menneske kan ikke sies å ha fri vilje, og det er ikke sjelden at uttrykket ”sinnssyk i gjerningsøyeblikket” har blitt brukt i en rettssal. En ubalanse i de kjemiske stoffene som påvirker følelsene dine kan altså uansett lede til et tap av fri vilje, ved en såkalt sinnssykdom.

 

På mange måter er tanken om fri vilje absurd, da den innebærer at du selv setter i gang reaksjonene i hjernen din, en selvaktiverende prosess, noe som er umulig. Det ville vært som om en knapp skulle trykke på seg selv.

 

Fri vilje og religion

En mulig løsning på dette problemet er sjelen. Denne sjelen vil være en mekanisme som er skapt av faktorer uavhengige av kjente fysiske lover, og som selv har en slik uavhengighet, altså en overnaturlig eller religiøs faktor. Denne mekanismen vil gjøre det mulig for oss å virkelig ta egne beslutninger, i motsetning til tenkende vesener uten sjel (som regel dyr, og, i moderne tid, kunstig intelligens). Det er en slik sjel jødisk filosofi sier at den frie vilje kommer fra.

 

Fri vilje står sentralt i de fleste religioner, da de fleste religioner omhandler valget mellom det riktige og det gale. I den gamle fabelen om Adam og Eva blir den frie vilje symbolisert av den forbudne frukten. Menneskene fikk fri vilje slik at de ikke bare var slaver av Gud, men kunne tilbe ham av eget valg. For at en slik ordning skulle fungere, måtte Adam og Eva ha anledning til å trosse Gud, nettopp ved å spise av visdommens tre.

 

Denne skapelsesberetningen står sentralt i de tre prominerende monoteistiske verdensreligionene. Av disse tre er det nok Kristendommen som putter valgtemaet til sitt mest ekstreme: tro på frelseren og opplev evig lykke, eller la vær og opplev evig smerte.

 

Men disse religionene motsier seg selv, i det at tanken om den frie vilje er uforenelig med tanken om den allmektige, allvitende gud. Om Gud har skapt alt, og Gud vet alt, hvordan kan Han da dømme deg for en handling Han ikke bare visste om siden Han skapte universet, men selv står ansvarlig for?

 

Dette blir diskutert i Toraen. Hvis Gud vet at en man vil være god, vil det være umulig for den mannen å være noe annet enn god, men hvis Gud vet han vil være god men samtidig har muligheten til å være syndig, vet ikke Gud alt.

 

Konklusjonen er at de to konseptene likevel er forenelige, men siden Gud er utenfor tid og utenfor menneskets forståelse vil vi ikke finne et svar på paradokset. Altså vil fri vilje bare være mulig ved lover som opererer utenfor universets kjente avgrensninger. Igjen må det overnaturlige og uforståelige til for å forklare fenomenet.

 

Konsekvensene av et univers uten fri vilje

En verden uten fri vilje er en verden uten ansvar. Hvordan kan du klandres for noe du ikke kunne ha gjort annerledes? Dette argumentet var mye brukt av humanitære på 18- og 19-hundretallet, blant annet av Clarence Darrow, en amerikansk advokat som brukte det i sitt forsvar av to mordere på 1920-tallet. Men regelen gjelder ikke bare for uønsket oppførsel, det gjelder ALL oppførsel, også samfunnets reaksjon på et lovbrudd. En jury kan heller ikke klandres for å dømme en man til døden, ei heller en tapper brannmann gratuleres for å redde liv. Enhver handling vil være en automatisk reaksjon på dine omstendigheter.

 

En kan da spørre seg om hva som egentlig skiller dyr fra mennesker. Den populære definisjonen er at mennesker ikke er styrt av instinktene sine, at de har evnen til å tenke over sin egen eksistens, og at de føler kjærlighet og nærhet med hverandre.

 

En maur har ikke noe ego, den føler ikke smerte eller frykt, men jobber hele livet sitt uten stopp. Når den møter en hindring vil den kalkulere den enkleste måten å komme rundt det på, når den blir truet, vil den angripe. Den er en kalkulator med bein og en rekke forholdsvis enkle program formet av millioner av år med utvikling.

 

Er mennesker virkelig mer enn en avansert utgave av denne maskinen? Er hovedforskjellen i bunn og grunn en rekke med høyere utviklede programmer?

 

Om vi ikke er styrt av instinkter, er vi tilsynelatende fremdeles styrt av en kalkulerende prosess påvirket av kjemikalier, gener og erfaringer. Og det er fremdeles mange situasjoner der vi i stor grad følger instinktene våre; kjærlighet kan forklares som en gunstig evne til å føre arten videre på, den biologiske klokken og vårt nærmest unike sexdriv likeså.

 

Kunstig intelligens er kunstig fordi den ikke virkelig er intelligent, da den ikke kan ta sine egne avgjørelser, men bare kalkulerer informasjonen den får på en såpass sofistikert måte at den skaper illusjonen av virkelig intelligens. Uten fri vilje har mennesker, per definisjon, heller ikke mer enn kunstig intelligens.

 

 Dette skal vanskelig forenes med det menneskelige vesen. For det første er det langt fra en ønskelig konklusjon. For det andre krever det en monumental omlegging av tankegangen vår som tar nihilisme og anarkisme til sine absolutte ekstremer. Ingenting vil ha noen betydning, ingen handling vil ha moralsk konsekvens, skyldfølelse vil være absurd. Et menneskets sorg eller glede er uten betydning, da begge er uunngåelige, og ikke egentlig er ekte, da det ikke er tenkende vesener det er snakk om. En som aktivt går inn for å overbevise andre om at fri vilje ikke eksisterer vil på en måte være hykler, på en annen måte aldri kunne blitt anklaget for hykleri, da han bare reagerte slik han måtte reagere, men om noen allikevel anklaget ham for det, ville det vært fult forståelig.

 

I det hele tatt ville menneskets aksept av dets mangel på valgfrihet krevd en omstrukturering av samfunnet så monumental at det vanskelig kan forestilles.

 

 

Konklusjon

Ifølge den informasjonen menneske per dags dato besitter, er fri vilje ikke mulig uten krefter som følger andre regler enn dem vi observerer i vårt eget univers. Selv om dette ikke totalt utelukker den frie vilje, virker det som om den eneste logiske slutningen, spesielt for ateister og agnostikere, er at fri vilje virkelig er en illusjon, at valgfriheten hele trossamfunn og politiske og filosofiske retninger er basert på rett og slett er ikkeeksisterende. Uansett hvilken måte du analyserer det på, filosofisk, religiøst eller vitenskapelig, er det ingen logiske konklusjoner som åpenlyst forsvarer den frie vilje, mens den tilsynelatende blir motbevist gang på gang.

 

 

Etterord

Det er vel en trøst å vite at de færreste som leser dette vil tro på det, for i denne situasjonen er uvitenhet virkelig en glede. Min egen tro på dette er for det meste teoretisk. Jeg aksepterer det, og på mange måter har det en drastisk innflytelse på hvordan jeg ser verden, men lever som om det ikke er sant, ikke bare fordi jeg foretrekker det slikt, men fordi jeg ikke kunne klart noe annet om jeg prøvde. Så hvis du leser dette og er fryktelig uenig; flott! Det er det eneste rette du kan gjøre. Frihet er kanskje en illusjon, men det er en særdeles god og innbydende en.

 

Kilder

http://en.wikipedia.org

www.panix.com

www.everything2.com

Toraen

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


29.04.2006 22:53

Bra!
4
anbefalinger
Det er som du sier! Jeg vil ikke godta at jeg ikke har fri vilje. For følelsen av valg ligger dypt i meg enda. La meg tenke litt høyt: I en situasjon der noen har såret meg har jeg et valg: å stå på mitt, eller å tilgi personen. Selv om kanskje de kjemiske og instinktive balansen gir meg ca 70 % sjanse til å fortsette å være sur og gretten, vil jeg enda, hvis jeg virkelig skjerper meg kunne trosse disse påvirkningene fra naturen og si: ”Det var ikke noe bra du gjorde, men jeg tilgir deg!” I hvert fall er det slik det føles. Jeg godtar ikke helt at alle mine valg blir kalkulert ut i fra preprogramerte påvirkninger. Jeg kan overskride disse påvirkningene og gå min egen vei, hvis jeg virkelig vil! --- Martin Holvik.

wander
28.05.2006 12:10

Bra!
3
anbefalinger
Selv mener jeg at vi har en fri vilje. Det er ikke bare en illusjon. Den tankerekken som du har presentert er grei, men det er også en annen faktor som burde tas med og det er uendeligheten. Alle har et uendelig antall muligheter med et uendelig antall utfall. Tanken min er da alt er forhåndsbestemt, men likevel er det ikke det på individ nivå. Det jeg velger å gjøre (og ikke gjøre) har ingen innvirkning på helheten. Mitt valg er hva jeg vil være i helheten.

Et tankeeksperiment: hvis alle valg gir en bestemmt effekt så kan vi spore dette tilbake til det første valget vi tok. Spørsmålet er da om når vi tok dette valget. Når vi var 2 år eller? Er det mulig at vi selv valgte å bli født og at vi da også hadde mulighet til å velge det livet vi skulle leve? I så fall hva var det som gjorde at vi valgte akkurat dette livet? Jeg tror at grunnen til det er at det var bestemmte hendelser og spesielle utfordringer som tiltrakk hver enkelt av oss og som gjorde at vi bestemte at dette livet vil jeg leve. Så er da livet forhåndbestemmt av oss selv før vi ble født i kjøtt og blod? Vel... Ja og nei. Tenk deg en forsamling/blogg hvor ordet er fritt. Du sitter i denne forsamlingen og det er ditt valg om du vil si noe eller ikke. Du blir presentert for en hendelse som selv har ønsket fra før du ble født, men nå må du velge. Hvis du velger å si noe så har du åpenbart tatt et valg som vil gi sine reaksjoner. Saken er at hvis du ikke gjør det vil også det ha sine reaksjoner. Du har da valgt hva du vil være i denne forsamlingen. Uansett om du velger ikke å tale så kommer noen til å ta på seg den oppgaven. Dermed blir utfallet det samme i den store sammenhengen.

Det jeg har kommet frem for min egen del er at vi har en fri vilje, men at mye av det som styrer livet mitt akkurat nå er bestemmt av min ubevissthet og sjel på et annet tidspunkt en når valget blir presentert for meg.

Tilslutt vil jeg komme med en siste kommentar: Fra gammelt av ville ikke de jødiske læremesterene lære kabbala bort til noen som ikke hadde fyllt 30 år. Grunnen til dette var at de mente at det var nødvendig å ha en god ballast før man forsøkte å sette seg inn i slike store spørsmål. Det de fryktet var at hvis man lærte bort dette til noen som ikke var modne så ville de bli gale. Grunnen til at jeg synes at det kan være lurt å vente med disse spørsmålene er fordi dette er noe som vi vil finne ut av på et tidspunkt i livet likevel så hvorfor sitte å gruble nå når man kan leve. Et enkelt liv er et godt liv.

For de som likevel ønsker mer visdom så vil jeg anbefale noe bøker: Kunnskapens stemme av Don Miguel Ruiz, og alle bøkene til Paulo Coelho, spesiellt Alkymisten.


04.04.2006 15:57

Bra!
2
anbefalinger
Eg har våre igjenom nøyaktig samme tankerekko sjøl, men da har absolutt ingenting å sei frå eller til. du kjem tilbake til nullpunktet uansett. for om du verkelig ikkje har nåke fri vilje, og alt egentlig e styrt (ergo framtie e forutbstemt), so veit du likavel ikkje ka som kjem til å hende, ka so e rett, og du gjer da du ville gjort uansett. Faktisk va da uungåelig å gå igjennom den tankerekko. Og at du sei at du ikkje VELGE (kremt kremt) å leva livet som om da e sant; da va ein ganske djup setning... og på ein måte hevder du synet ditt 2 gangar.... whatever. men eg vil og påstå at kvantefysikk ikkje nødvendigvis e fakta. da KAN jo væra mulig (nåke som eg e ganske sikker på) at da e faktora som me rett og slett ikkje kan oppfatta endå som påvikre partikla... da trenge alikavel ikkje bety at dei ikkje følge et system, ei lov.

Per
19.04.2006 18:59

Bra!
2
anbefalinger
korleis kan eit menneske som sjølv trur at han/ho har eignen vilje klare å sjå gjennom ein så bra illusjon?


10.07.2006 05:00

Bra!
2
anbefalinger
Hvorfor er synet på dyr så labert? I
kke har de sjel, ikke føler de kjærlighet eller nærhet; de kan ikke reflektere over egen eksistens... Neivel; Og en maur er en maskin?
Jeg blir sjelden mer provosert enn når jeg leser ord som disse!
Her forklares molekyler & fri vilje ut fra overnaturlige ideer og paradokser i religion, og filosofisk sett er vi mennesker hittil for begrenset til å forstå de større sammenhenger. Mens dyrene; hvis språk vi FAKTISK IKKE SNAKKER, tillegges ikke samme verdi eller tiltro til at muligens har OGSÅ DE et skjult system hvor nettop SJEL kommer inn i bildet.
Alle som noen sinne har levd / bodd med eller møtt et dyr vet jo hvordan nettop følelsene mellom dyr og mennske bestemmer utfallet av møtet.
veien til SJELEN er sagt å gå via nettop FØLELSENE, så pussig nok virker det mer sansynlig på meg at nettop dyr har tilgang til og bedre kontakt med egne følelser, enn mange mennesker. med andre ord; at dyr har tydeligere sjel enn mennsket. Dalai Lama, den gjenfødte opplyste Buddhist-lederen hadde nylig samtaler med forskere. Han kunne fortelle at de gamle Buddhistiske skriftene forteller hvordan matterie og natur fungerer. Der var opplysningene faktisk ikke bare korrekte, ifølge forskerne, men også lengre fremme enn vitenskapen i dag!
Det spennede for meg og synet på dyr i denne sammenhengen, er Buddhistenes ærbødige syn på ALT LIV, ikke bare homo sapiens. Kanskje de vet og skjønner mye mer enn oss vestlig universitets-fokuserte skylapp-mennesker.


06.11.2007 03:57

Bra!
2
anbefalinger
Jeg tror heller ikke på fri vilje. Det høres trist ut, men jeg tenker at uansett at om det er årsakene som bestemmer valgene mine, så føler jeg utfallet av valgene. Det er jo følelsene som er viktig for oss.

kukk
01.12.2016 00:02

Bra!
2
anbefalinger
sug meg pllz jeg er veldig kåt

pysj
20.04.2006 20:50

Bra!
1
anbefalinger
om ikke livet var meningsløst fra før av, så ble det det nå Razz :-P28.04.2006 00:53

Bra!
1
anbefalinger
jøss mista pusten av det dær....ufattelig å tenke på og velger å mene at jeg har fri vilje Wink ;-\) men ganske tankevekkende da....

..
03.05.2006 17:40

Bra!
1
anbefalinger
Jeg er 100% enig i dette. Fri vilje tror jeg bare er tull -- rett og slett.

anonym
03.05.2006 17:53

Bra!
1
anbefalinger
Viss mennesket ikkje har fri vilje så ville det være umogleg å stole på logiske slutningar. Fordi det var ikkje du som kom på logikken; den var allereie forutbestemt. Korleis stole på ein logikk du kom på bare fordi du måtte gjere det? Så der er det eit enormt paradoks. Det paradokset som du omtalar(om Gud) er faktisk heilt greitt å løse. Gud sier til menneska: "Her er verden med sine lovar. Du kan visa kjærleik til meg ved å fylgja dei reglane eg har satt(ikkje ete av treet. Viss du ikkje gjer det så blir du straffa. ") Viss det valet ikkje hadde vore mogleg så ville ikkje vi hatt fri vilje. Originalt var det ikkje synd, det er menneskeskapt(Adam og Eva)...

...
21.05.2006 15:28

Bra!
1
anbefalinger
Jeg tror på fri vilje samtidig som jeg ikke gjør det.

La meg ta et eksempel:
Du står foran et hus, og vil rundt det. Å gå til høyre er den raskeste veien rundt, og til venstre er den lengste veien. Så tenker du på fri vilje... Du har lyst til å ta den tregeste veien, bare for å bevise den frie viljen. Du tar da til venstre... Hmm...Jeg lurte meg selv til å gå til venstre fordi jeg ville bevise fri vilje. Jeg hadde visst ikke noe valg... Det var bevisstheten min som fikk meg til det. Og vis jeg hadde tatt til høyre hadde jeg heller ikke hatt noe valg. hjernen min hadde tenkt at det var den raskeste veien, og jeg hadde gått den veien. Senere hadde jeg igjen tenkt at hjernen min ikke ga meg noe valg. Det var det den bestemte. Kalkulerte.

Men samtidig så har du et valg. Å gå til venstre eller høyre. Det er bare det at hjernen din tar avgjørelsen for deg, og etter du har tatt avgjørelsen tenker du at du ikke hadde noe valg. "Jeg tok til venstre" hvordan kunne jeg ha greid å tatt til høyre?15.02.2007 10:25

Bra!
1
anbefalinger
Maur er maskiner hva?
Hva da med de maur som lurer seg unna arbeidet igjen og igjen til tross for at de vet de får bank av soldatmaurene når de blir tatt? Maur gjør det, faktisk.


03.11.2007 04:48

Bra!
1
anbefalinger
Tror ikke noe på fri vilje. Alle ting vi foretar oss har en årsak. Selvfølgelig kan ikke knappen trykke på seg selv Wink ;-\) Samtidig tror jeg på elementer om Nihilisme fra wikipedia, som:

* there is no reasonable proof of the existence of a higher ruler or creator,
* a "true morality" does not exist, and
* secular ethics are impossible;

therefore, life has, in a sense, no truth, and no action is objectively preferable to any other.

Men genene våre forteller oss at det er livskraft i det jeg vil kalle et liv uten mening. Vi jager etter en illusjon som ikke finnes. Mange religioner tror på noe større og bedre. Etter døden, de har en slags gullerot, som gir de mening i det meningsløse.

Likevel gir jeg livet en sjanse, er snill mot naboens katt, og gir husrom til noen som trenger en seng og noe og spise.

Tror også at alternativet mellom døden og livet vil ha lik verdi.

Johannez
02.07.2008 16:44

Bra!
1
anbefalinger
Mye interessant her. Men jeg savner en henvisning til evolusjonen som har gort oss til nakne aper, mennesker. Den har blant annet bakt inn i oss en universell moral uavhengig av alskens religioner. Faktisk er fellestrekkene større enn forskjellene.
Einstein var trolig determisnist. Han uttalte en gang at han heller ville se en morder bak lås og slå enn dele bord med ham, selv om han ikke hadde noe individuelt ansvar. Huska at moralen og lovene våre er en del av den virkeligheten som bestemmer våre handlinger.
Til slutt: Det er for meg frigjørende å erkjenne determinismen og illusjonen om fri vilje. Verden forandres ikke av en slik erkjennelse. Spesielt interesserte kan lese Dennet: "Freedom evolves." Han kommer frem til en determinert fri vilje.
En ikkedeterminert fri vilje er uforklarlig. Dennets er tvilsom, syns jeg. Og hvorfor ikke illusjon om fri vilje, vi har jo så mange andre illusjoner.

anonym
19.04.2006 17:51

Bra!
0
anbefalinger
bra08.05.2006 18:57

Bra!
0
anbefalinger
Fri vilje? Det kan na diskuteres da. Hvem av oss har valgt det livet vi lever? Hvem tar egentlig avgjorelser?


11.10.2006 13:01

Bra!
0
anbefalinger
hei ho for mye fakta og tekst hahehiho


26.03.2016 21:49

Bra!
0
anbefalinger
Valgte morderen å drepe av fri vilje?
Stjeler kleptomanen av fri vilje?
Hva med diverse tvangstanker?

Jeg heller absolutt mot å tro at fri vilje egentlig er en illusjon - og at verden (og også mennesket) er deterministisk, men det fremprovoserer jo mange vanskelige spørsmål, som feks:

- Er man moralskt ansvarlig for sine handlinger dersom fri vilje ikke eksisterer?
- Kan man straffe noen som ikke er moralskt ansvarlig for sine handlinger?


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.026 sec - 1 pageviews