Søk i stiler
 

Buddhismen


Inneholder det aller viktigste innen buddhismen.

Karakter: 5+

Sjanger:SæroppgaveLastet opp:14.03.2006
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Buddhisme
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.Bakgrunnen til Buddhismen

Buddhismen ble grunnlagt ca. 500 år f.kr. i Nord-India. Det er med andre ord en av de eldste trosretningene vi har i verden. I buddhismen finnes det ingen Gud som har skapt verden eller som frelser menneskene. Det finnes over 500 millioner buddhister i verden i dag og de fleste holder til i Asia.

 

Buddhismen er delt inn i to hovedgrupper. Den ene heter Mayhayana (Kina, Korea og Japan) som er den mest utbrede. Den andre heter Theravada og er kjent for den gamle læren.

 

Buddhismen er mest utbredt i de østlige landene i Asia som: Kina, India, Japan, Tibet, osv. Men i landene som: Australia, USA, Canada og Brasil er den også mye utbredt. Det er ca. 220000 buddhister i Europa. Italia, Tyskland, Frankrike og Storbritannia er de landene som har flest buddhister i Europa.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet
”Grunnleggeren” av buddhismen var prins Siddharta Gautama og ble født i Lumbini i Nepal. Han var sønn av en rik adelsmann og da han vokste opp levde han et liv i luksus. Overalt hvor han gikk var det bare rikdom og lykke. Han vokste opp, ble gift og fikk mange barn. Han hadde aldri sett nød og elendighet, men en dag fikk han se en gammel og syk mann, og senere et lik av en annen mann. Da skjønte han at verden egentlig var full av sorg og lidelse, og at dette kunne hende han. Han bestemte seg derfor for å flytte hjemmefra. Det eneste han tok med seg var en stav og ei tiggerskål. Han dro hjemmefra med spørsmål som; ”Hvem er jeg og Hva er meningen med livet?” Gautama forlot palasset og kledde seg i en munkekappe for å ikke bli gjenkjent. I seks år levde han i skogen med fem hellige lærere. Etter hvert ble det et svært hardt liv for Gautama, han sultet nesten i hjel, og han fant heller ikke svarene han søkte etter.

 

Senere reiste Siddharta og følgesvennene hans til Bodh Gaya, der satte han seg under et stort bodhi-tre for å meditere. Han sa: “Herfra vil jeg ikke reise meg før jeg har funnet svar”. Han satt der i flere dager. Så gikk det et lys opp for han. Han skjønte nå hvordan livet kunne være godt og hvordan det kunne bli annerledes. Da forstod han de fire edle sannheter:

- Sannheten om liding: At lidingen finnes. Å fødes, å bli gammel, å bli syk. Skilles fra de man er glad i, er liding.

- Sannheten om årsaken til liding: kunnskapsløyse, hat og begjær gjør at vi ikke forstår riktig og ikke klarer å frigjøre oss fra lidingen.

- Sannheten om lidingens slutt: Det finnes en slutt på lidingen og alle årsaker til lidingen.

- Sannheten om veien til lidingen sin slutt: Den åtteledda veien fører til lidingen sin slutt.

 

Siddharta tok da navnet Buddha, som betyr: “Den opplyste”. Det han hadde oppdaget var at han nå var fri fra alt vondt og han hadde fått en fred som aldri ville forlate han. Buddha syntes dette var en fin måte å leve på. En buddhist ser opp til Buddha og vil oppnå det samme som han.

 

Buddha var ingen Gud. Han var født som et menneske, men visdommen han oppnådde gjorde han til mer enn et vanlig menneske likevel. Han døde da han var 85 år gammel, etter over 40 års vandring omkring i Nord-India hvor han delte sin visdom med alle slags mennesker.

 

Hva tror de på?

Buddhistene tror ikke på noen bestemt gud. De tror heller ikke at det finnes noen gud som griper inn i ting som skjer i hverdagen. De lever etter bestemte lover og regler og deres ”hovedlov” er de fem etiske forskrifter:

- Du skal ikke drepe noen levende vesen.

- Du skal ikke stjele

- Du skal ikke misbruke sansene

- Du skal ikke lyve

- Du skal ikke drikke alkohol eller andre stoffer som skader kropp og sjel.

 

En burde også la være å tjene penger på måter som kan skade andre. for eksempel: våpenhandel, handel eller produksjon av rusmidler og giftstoffer, kjøp eller salg av mennesker og dyr og lignende. Det er ingen lov som sier dette, men det anbefales og følge dette. En buddhist skal unngå å gjøre det vonde og forsøke å gjøre det gode. Buddhister gjør dette for å føle seg bedre, ha god samvittighet og unngå problemer.

 

De tre juvelene:

De tre juveler er buddhistenes ”Trosbekjennelse”, og lyder slik:

- Jeg tar min tilflukt til Buddha

- Jeg tar min tilflukt til Dharma (Læren om Buddhismen)

- Jeg tar min tilflukt til sangha (munkesamfunnet)

Hvis livet var en sykdom mener buddhistene at Buddha er ”legen”, Dharma er ”medisinen” og sangha er ”sykesøsterene”.

 

Dhamma:

Etter oppvåkninga satte Buddha i gang å undervise i læra. Til de første fem elevene fortalte han om disse viktige tingene innen for buddhismen, ”De Fire Edle Sannheter” og ”Den Åttedelte Veien”.

 

Den åttedelte veien:

- Rett forståelse: At man forstår de fire edle sannheter

- Rett tenkemåte: Ha vennlige, fredelige, nyttige tanker.

- Rett talemåte: Konstruktiv, sann tale, til riktig tid.

- Rett handling: At man gjør gode ting og avstår frå skadelige handlinger.

- Rett levevis: En bør ha et harmløst yrke; Ikke selge våpen, gift, osv.

- Rett anstrengelse: Gi opp usunne tendenser, kultivere de gode.

- Rett oppmerksomhet: på kroppen, kjensler, sinnet osv.

- Rett konsentrasjon: Konsentrasjon på meditasjon og innsiktsmeditasjon.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Livets hjul

 

Ritualer og høytider:

Mange buddhister gjør puja om morgenen og kvelden. Det vil si at man resiterer vers og tekster som man har lært utenat. Dette gjør de for å minne Buddhas kvaliteter og for å holde den viktige læren i minnet. Det er vanlig at de har en buddhafigur eller et bilde foran seg. De tenner ofte lys og røkelse og ofrer blomster. Dette er en slags hengivenhet og for å gjøre det litt mer høytidsaktig.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

I mange buddhistiske land er fullmånedagene dager som folk bruker litt mer tid for religiøs praksis. Dette regnes ikke som helligdager men, det er en lang tradisjon som går helt tilbake til Buddhas tid. I enkelte buddhistiske land er fullmånedagene nasjonale fridagar: Disse dagene blir kalt Poja og folk går da i tempelet.

 

-Fullmånedagen i mai blir kalt vesak. Denne dagen markerer Buddhas fødsel, oppvakning og død, fordi at på denne dagen ble faktisk Buddha født, opplyst og det var da han døde.

 

Synet på mennesket:

I følge buddhismen er mennesket det aller viktigste her i verden. Alle er like mye verdt og skal behandles likt. For å følge Buddhas vei må hvert enkelt menneske bestemme selv hva som er godt og ondt. Din egen framtid former du selv.

 

Kjønnsroller:

Alle mennesker kan komme til nirvana, Men når buddhismen oppstod var det i et samfunn med mange dominerende menn. Derfor ble det store forskjeller mellom kjønnene. Alle disipler til Buddha ble pekt ut til munker av Buddha selv. 5 år etter oppvåkningen spurte noen kvinner om ikke de kunne bli nonner, men dette fikk de ikke lov til. Senere spurte en nær venn av Buddha om ikke kvinnene hadde like stor mulighet til å nå nirvana. Han tenkte seg litt om og svarte ja, da fikk kvinnene lov. I tillegg til de reglene munkene måtte følge, ble det opprettet 8 nye regler som bare nonnene måtte følge. En av reglene var at nonnen alltid måtte reise seg og hilse på en munk, uansett hvor lenge hun hadde studert.   

 

Det onde:

Det onde er krig og hat, skapt av mennesker. I følge buddhismen er mangel på selvinnsikt grunnen til ondskapen. Den kan forbedres ved å følge Buddhas vei.

 

Det hellige:

For buddhistene er bodhi-treet hellig. Det var under denne tresorten at moren til Siddhartha hadde drømt at hun skulle føde enten en konge eller en Buddha. Historien vil ha det til at Siddhartha ble født under dette treet men det stemmer visstnok ikke.  Det var også under dette treet at han døde i ca. år 480 f. Kr.

 

Meditasjon:

Buddhister mediterer for å nå den samme opplysningen som Buddha nådde. Meditasjon er selve veien til Nirvana.

 

Når en Buddhist mediterer sitter en som regel med rett rygg, beina i kors og hendene i fanget. Så begynner en å konsentrere seg om pusten på en rolig og avslappa måte. Etter det begynner en å konsentrere seg mer om meditasjonstemaet. Man kan øve i kvaliteter som vennligskap, medfølelse, medglede og likevekt. Når en mediterer er det viktig å være en plass hvor det er stille så en ikke blir forstyrret. Om en ikke mediterer konsentrert og systematisk når en ikke dypere inn i meditasjonen.

 

Å meditere betyr at man er både åpen og konsentrert på samme tid. Det regnes ikke som noe slags søvn eller transe. Når man får god konsentrasjon kan sinnet bli helt absorbert i meditasjon, men ikke som i hypnose. Det er opptil en hver enkelt buddhist å bestemme hvor mye og hvor ofte en vil meditere. Noen buddhister mediterer morgen og kveld. Når buddhister er på meditasjonssamlinger kan de sitte sammen i over ti timer om dagen. Dette klarer de på grunn av at når en sitter og mediterer mister man helt tidsperspektivet.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Buddhist som mediterer

 

Nirvana eller oppvåkning:

Nirvana er ”himmelen” for buddhistene. Nirvana er ikke noen plass, men en tilstand. For å komme dit må en bli oppvåknet. For å bli det må menneske bryte Samsara, den gjentatte runden med fødsel og død(livets hjul). De som blir gjenfødt kan bli mennesker, dyr eller til og med guder. Har man en god karma blir det neste livet bedre enn det forrige. Målet til buddhistene er å bli fri fra gjenfødelsens sirkel. Da dette er hva Buddhas lære går ut på, å finne veien til oppvåkning eller nirvana.

 

 

Skrifter

 

Buddhas lære:

Buddhas lære tar utgangspunkt i menneskets ønske om lykke. Buddha mener at problemet med det er at det kan være vanskelig å være fullkommen lykkelig. Det er ingen sikkerhet for at det ikke skal komme noen vonde dager, det eneste som er sikkert er at en dag vil livet ta slutt. Buddha fikk erfart at det ikke var den store lykken selv om man hadde masse penger og levde i luksus.

 

Hellige skrifter:

De tre kurvene: (også kalt pali-kanonen).       

Den første kurven innholder regler som munker og nonner skal følge.

Den andre innholder Dharma, eller Buddhas lære.

Den tredje innholder skrifter som forklarer denne læren. Theravada-buddhister tror at Tripitaka er den mest nøyaktige opptegnelsen av det Buddha forkynte. Tripitaka er leveregler for munker og nonner. Tripitaka blir også kalt ”De tre samlinger”. Studier, messer og å lære de hellige tekstene er en viktig del av livet til alle buddhistmunker.

 

Det buddhistiske språk:

Mange munker leser og fremsier fremdeles skriftene på det gamle indiske språket pali, men det blir som oftest brukt oversettere. Mange viktige tekster fra den tiden ble også skrevet på et annet gammelt indisk språk kalt sanskrit. Det blir bare færre og færre som kan oversette sanskrit til sitt eget språk.

Her er en tekst skrevet på pali:

 

Sabba-p apassa akaranam = Ikke gjøre noe ondt,

kusalassa upasampada = dyrke det gode,

sa-citta-pariyodapanam = rense sin sjel:

etam buddh ana s asanam = det er Buddhaenes lære.

 

Kunst

Løven er et viktig symbol i buddhismen. Den gir kraft til Buddhas lære. Det ble laget Buddha-statuer ca. 350 år etter Buddhas død. Før den tid fantes det lite kunst bortsett fra noen symboler.

<bilde>

Logg inn for å se bildet
De første statuene var preget av hellenistisk kunst, men senere ble de sterkere påvirket av hinduismens kunst.

 

Det er ganske vanlig å finne guder fra hinduismen sammen med Buddha-figurer. I kunsten finner vi ofte figurer som forestiller Buddha eller bodhisattvaer. Dessuten viser den seg i bruksgjenstander som er viktige i rituelle sammenhenger. Symboler som går igjen er sirkelen, hjulet (livets hjul (bilde s.2) og lyset som skal lede en til nirvana. Den buddhistiske kunsten som har sterk innflytelse fra hinduismen ble spredt til store deler av Asia. Kunsten har også blitt sterkt påvirket av iransk kunst.

 

Noen av de mest kjente buddhistiske kunstverkene var de over 50 meter høye statuene i ei fjellside i Afghanistan. Disse statuene eksisterer ikke lenger fordi de ble sprengt bort av talibanstyret.

 

Den buddhistisk kunsten forteller historier fra alle Buddhas liv. I tillegg finner vi historier om bodhisattvaer.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Statuene i Afghanistan

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Statue av Buddha

 

Ordforklaring:

  • Bodhi-tre: Hellig fikentre som Gautama satt under da han ble Buddha. ”Bodhi” betyr ”oppvåkning”. Enkelte mennesker tar navnet ”Bodhi” når de blir buddhister.
  • Nirvana: En tilstand av perfekt lykksalighet og lykke som oppnås gjennom oppvåkning.
  • Oppvåkning: Å oppnå oppvåkning er som å våkne fra en drøm og se tingene som de virkelig er, og sannheten bak alle ting.
  • Dharma: Buddhas forkynnelse og praktisering av hans lære.
  • Sangha: Buddhistiske munker og nonner eller hele det buddhistiske samfunn.
  • Kharma: Betyr ” årsak og virkning”. Handlingene dine, gode og dårlige, og resultatet av dem, godt eller dårlig. Gode handlinger fører deg nærmere nirvana mens dårlige handlinger fører deg lengre bort.
  • Gjenfødelse: Troen på at deres innerste energi blir gjenfødt i en annen skikkelse etter man dør.

 

Kilder:


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Mordi123
04.05.2015 08:42

Bra!
141
anbefalinger
Jeg likte denne spessielle netsiden og denne siden av nettsiden dette er veldig bra og jeg liker og ikke uliker.

brunetta
03.04.2006 18:08

Bra!
41
anbefalinger
Hjalp meg mye med prøveforberedelsene  Wink ;-\) Takk!!

Arne Petter
24.04.2006 10:35

Bra!
31
anbefalinger
Hei Hei på dere ! Dette var en kjempe bra side, der jeg har lert meg alt om budda ! nå får jeg 6 på KRL prøven  Very Happy :-D

sara
28.04.2006 16:55

Bra!
21
anbefalinger
takk for at du la den ut, har hjelpi meg skikkelig med prosjektet mitt  Razz :-P


Luudl
09.05.2006 16:49

Bra!
20
anbefalinger
Hei. Fint dere likte oppgaven.
Jeg går i 10 klasse for den som spurte om det.


09.05.2006 11:35

Bra!
18
anbefalinger
Veldig bra stoff dette her, dette kommer til å hjelpe meg mye til mitt prosjekt. Takk Razz :-P


04.04.2006 12:32

Bra!
17
anbefalinger
Hvilken klasse går du i? Setter veldig stor pris på at du la ut den saken her.. Men kunne du kanskje ha skrivd litt om templer og sånn saker til meg på mail? Takker


Åge
01.04.2008 18:49

Bra!
16
anbefalinger
Hei du lærer som bitcher og whiner over plagiat. Det står jo hvor kildene kommer fra, og dette er jo til hjelp for folk som ønsker å lære om buddhismen. Tviler på at folk er så dumme at de kopierer hele teksten og leverer til deg? Hvis de nå er det, så er det vel på grunn av din læremåte og mangel på informasjon om hvor alvorlig plagiat er. Det er jo bare ufattelig trist at du må komme hit å klage over dette. Istedet for å ta en prat med elevene dine slik en god lærer ville gjort.

Heidi
01.02.2007 14:11

Bra!
11
anbefalinger
Hjalp meg å gruppa med prosjektet !  Very Happy :-D
Flått (y)

tor magnus
13.03.2007 10:33

Bra!
11
anbefalinger
Takk  Embarassed  <IMG alt=" src="http://www.daria.no/sms/editor/icon_redface.gif" border=0> (L)

Lærer
07.05.2007 23:03

Bra!
11
anbefalinger
Har noen av dere hørt om plagiat...? det er st stort problem når mine elever nå stryker på oppgaven fordi at de har stjålet fra daria. FYY!!Tro bare ikke at det er SÅ lett å komme fram her i livet. Så 5+ på oppgaver her gir 1 hos meg, selv om den ser lekker ut.

Johannes(Joss)
26.02.2008 17:41

Bra!
10
anbefalinger
Takk Luudl!!!!!!! Hjalp meg sykt mye. Får 6 på framføringen min thanks!!!!!! Razz :-P Razz :-P Razz :-P Razz :-P Razz :-P


10.03.2008 20:08

Bra!
10
anbefalinger
tusen hjertelig takk!! Smile :-\) men mangler forklarelsen på dharma Sad :-\( Wink ;-\)


14.03.2008 10:07

Bra!
9
anbefalinger
jei sydes dette var bja, jei like dette god!! det var bja...

Amal
22.11.2006 18:54

Bra!
8
anbefalinger
Heeiii

Caroline
05.02.2008 16:01

Bra!
8
anbefalinger
bra du legger ut sånne ting.. det hjelper hveldig på prosjktet vi har=D

.. Anonym girl ...
03.11.2008 23:07

Bra!
8
anbefalinger
Jeg synes dette var utrolig bra skrevet, men jeg reagerte på en liten ting det var at helt i begynnelsen så har du skrevet at Buddhismen oppstod for 500 år f. kr ...men jeg har sett litt på andre sider + at i krl heftet mitt står det at det var for 400 år f.kr...jeg ville bare nevne det slik at ingen får feil!  Wink ;-\) ellers veldig bra  Very Happy :-D

anomym
27.11.2006 16:21

Bra!
7
anbefalinger
hjalp til veldig med lekser!

SUPERFAN :D
11.11.2008 18:44

Bra!
7
anbefalinger
Takk takk! hjalp meg med prøveforbredelsene  Very Happy :-D
Veldigbra og oversiktelig skrevet!
Eneste siden jeg har skjønt noa av hittill...  Wink ;-\)


12.02.2011 11:35

Bra!
7
anbefalinger
hahahaha

Lars
12.09.2008 10:25

Bra!
6
anbefalinger
Dette kunne ha hjulpet meg vist du hadde hatt noen hvor mange det er idag !
men ellers veldig bra

elev 3.klasse
27.11.2008 21:32

Bra!
6
anbefalinger
ufullstendig og ukorrekt kildeliste.. teksten framstår derfor usæriøs og burde ikke brukes som kilde til videre skriving

k-i
22.10.2008 08:58

Bra!
5
anbefalinger
Veldig bra skrevet, overskitlig, mye detaljer, men ikke for langtekkelig.
Fant endeøig noe om buddhistiske skrifter på norsk takk.
Må vare en streng lærer som bare gir deg 5+ på noe som dette.
og til alle dere "smartinger" som bare kopierer rett fra siden, STOP!!
skriv heller om teksten eller bruk den som en faktakilde
Takk hjalp mye  Very Happy :-D

Elev 8 klasse sandbekken
02.03.2009 16:20

Bra!
5
anbefalinger
veldig bra tekst

Roman
02.04.2009 12:22

Bra!
5
anbefalinger
http://104sidselvim.norsknettskole.no/buddhisme.html

stine
21.04.2009 13:30

Bra!
5
anbefalinger
Bra nå får jeg nokk en 4 eller 5 på RLE prøva^^

Leo:)
07.12.2009 20:16

Bra!
5
anbefalinger
hva gjør du benii? hvilket spørsmål syntes du var vanskligst?

dag
19.04.2010 19:50

Bra!
5
anbefalinger
det går jo ann å skrive direkte av denne teksten fordi det er det som heter direkte sitat og selvfølgelig oppgi kilder på hvor man har funnet tekst osv.. Dette var bra skrevet!!

HEH
08.03.2011 18:37

Bra!
5
anbefalinger
Var ikke Buddha en prins, og ikke sønn av en rik adelsmann..?

vin
28.01.2013 13:41

Bra!
5
anbefalinger
hei jeg trenger hjelp kan dere hjelpe meg for buddhismen. fordi jeg sjkenner ikke de religionen

Dere må fikse kommentar systemet......
04.05.2015 08:53

Bra!
5
anbefalinger


Bra!
6
anbefalinger
Jeg synes dette var utrolig bra skrevet, men jeg reagerte på en liten ting det var at helt i begynnelsen så har du skrevet at Buddhismen oppstod for 500 år f. kr ...men jeg har sett litt på andre sider + at i krl heftet mitt står det at det var for 400 år f.kr...jeg ville bare nevne det slik at ingen får feil! Wink ;-\) ellers veldig bra Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.

SUPERFAN  Very Happy :-D
11.11.2008 18:44

Bra!
5
anbefalinger
Takk takk! hjalp meg med prøveforbredelsene Very Happy  Very Happy :-D
Veldigbra og oversiktelig skrevet!
Eneste siden jeg har skjønt noa av hittill... Wink ;-\)
Useriøst? Varsle red.

lol
12.02.2011 11:35

Bra!
5
anbefalinger
hahahaha
Useriøst? Varsle red.

?= answar
31.10.2014 09:41

Bra!
5
anbefalinger
2 inches.... of the floor
whats ur size?
Useriøst? Varsle red.

Lars
12.09.2008 10:25

Bra!
4
anbefalinger
Dette kunne ha hjulpet meg vist du hadde hatt noen hvor mange det er idag !
men ellers veldig bra
Useriøst? Varsle red.

k-i
22.10.2008 08:58

Bra!
4
anbefalinger
Veldig bra skrevet, overskitlig, mye detaljer, men ikke for langtekkelig.
Fant endeøig noe om buddhistiske skrifter på norsk takk.
Må vare en streng lærer som bare gir deg 5+ på noe som dette.
og til alle dere "smartinger" som bare kopierer rett fra siden, STOP!!
skriv heller om teksten eller bruk den som en faktakilde
Takk hjalp mye Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.

elev 3.klasse
27.11.2008 21:32

Bra!
4
anbefalinger
ufullstendig og ukorrekt kildeliste.. teksten framstår derfor usæriøs og burde ikke brukes som kilde til videre skriving
Useriøst? Varsle red.

Elev 8 klasse sandbekken
02.03.2009 16:20

Bra!
4
anbefalinger
veldig bra tekst
Useriøst? Varsle red.

Roman
02.04.2009 12:22

Bra!
4
anbefalinger
http://104sidselvim.n- orsknettskole.no/buddhisme.html
Useriøst? Varsle red.

stine
21.04.2009 13:30

Bra!
4
anbefalinger
Bra nå får jeg nokk en 4 eller 5 på RLE prøva^^
Useriøst? Varsle red.

Leo Smile :-\)
07.12.2009 20:16

Bra!
4
anbefalinger
hva gjør du benii? hvilket spørsmål syntes du var vanskligst?
Useriøst? Varsle red.

dag
19.04.2010 19:50

Bra!
4
anbefalinger
det går jo ann å skrive direkte av denne teksten fordi det er det som heter direkte sitat og selvfølgelig oppgi kilder på hvor man har funnet tekst osv.. Dette var bra skrevet!!
Useriøst? Varsle red.

HEH
08.03.2011 18:37

Bra!
4
anbefalinger
Var ikke Buddha en prins, og ikke sønn av en rik adelsmann..?
Useriøst? Varsle red.

vin
28.01.2013 13:41

Bra!
4
anbefalinger
hei jeg trenger hjelp kan dere hjelpe meg for buddhismen. fordi jeg sjkenner ikke de religionen
Useriøst? Varsle red.

stine&ingrid
13.10.2008 12:42

Bra!
3
anbefalinger
supeeeert Very Happy  Very Happy :-D ELSK ass.
Useriøst? Varsle red.

Spamm
04.05.2015 08:49

Bra!
2
anbefalinger
”Grunnleggeren” av buddhismen var prins Siddharta Gautama og ble født i Lumbini i Nepal. Han var sønn av en rik adelsmann og da han vokste opp levde han et liv i luksus. Overalt hvor han gikk var det bare rikdom og lykke. Han vokste opp, ble gift og fikk mange barn. Han hadde aldri sett nød og elendighet, men en dag fikk han se en gammel og syk mann, og senere et lik av en annen mann. Da skjønte han at verden egentlig var full av sorg og lidelse, og at dette kunne hende han. Han bestemte seg derfor for å flytte hjemmefra. Det eneste han tok med seg var en stav og ei tiggerskål. Han dro hjemmefra med spørsmål som; ”Hvem er jeg og Hva er meningen med livet?” Gautama forlot palasset og kledde seg i en munkekappe for å ikke bli gjenkjent. I seks år levde han i skogen med fem hellige lærere. Etter hvert ble det et svært hardt liv for Gautama, han sultet nesten i hjel, og han fant heller ikke svarene han søkte etter.Senere reiste Siddharta og følgesvennene hans til Bodh Gaya, der satte han seg under et stort bodhi-tre for å meditere. Han sa: “Herfra vil jeg ikke reise meg før jeg har funnet svar”. Han satt der i flere dager. Så gikk det et lys opp for han. Han skjønte nå hvordan livet kunne være godt og hvordan det kunne bli annerledes. Da forstod han de fire edle sannheter:

- Sannheten om liding: At lidingen finnes. Å fødes, å bli gammel, å bli syk. Skilles fra de man er glad i, er liding.

- Sannheten om årsaken til liding: kunnskapsløyse, hat og begjær gjør at vi ikke forstår riktig og ikke klarer å frigjøre oss fra lidingen.

- Sannheten om lidingens slutt: Det finnes en slutt på lidingen og alle årsaker til lidingen.

- Sannheten om veien til lidingen sin slutt: Den åtteledda veien fører til lidingen sin slutt.Siddharta tok da navnet Buddha, som betyr: “Den opplyste”. Det han hadde oppdaget var at han nå var fri fra alt vondt og han hadde fått en fred som aldri ville forlate han. Buddha syntes dette var en fin måte å leve på. En buddhist ser opp til Buddha og vil oppnå det samme som han.Buddha var ingen Gud. Han var født som et menneske, men visdommen han oppnådde gjorde han til mer enn et vanlig menneske likevel. Han døde da han var 85 år gammel, etter over 40 års vandring omkring i Nord-India hvor han delte sin visdom med alle slags mennesker.Hva tror de på?

Buddhistene tror ikke på noen bestemt gud. De tror heller ikke at det finnes noen gud som griper inn i ting som skjer i hverdagen. De lever etter bestemte lover og regler og deres ”hovedlov” er de fem etiske forskrifter:

- Du skal ikke drepe noen levende vesen.

- Du skal ikke stjele

- Du skal ikke misbruke sansene

- Du skal ikke lyve

- Du skal ikke drikke alkohol eller andre stoffer som skader kropp og sjel.En burde også la være å tjene penger på måter som kan skade andre. for eksempel: våpenhandel, handel eller produksjon av rusmidler og giftstoffer, kjøp eller salg av mennesker og dyr og lignende. Det er ingen lov som sier dette, men det anbefales og følge dette. En buddhist skal unngå å gjøre det vonde og forsøke å gjøre det gode. Buddhister gjør dette for å føle seg bedre, ha god samvittighet og unngå problemer.De tre juvelene:

De tre juveler er buddhistenes ”Trosbekjennelse”, og lyder slik:

- Jeg tar min tilflukt til Buddha

- Jeg tar min tilflukt til Dharma (Læren om Buddhismen)

- Jeg tar min tilflukt til sangha (munkesamfunnet)

Hvis livet var en sykdom mener buddhistene at Buddha er ”legen”, Dharma er ”medisinen” og sangha er ”sykesøsterene”.Dhamma:

Etter oppvåkninga satte Buddha i gang å undervise i læra. Til de første fem elevene fortalte han om disse viktige tingene innen for buddhismen, ”De Fire Edle Sannheter” og ”Den Åttedelte Veien”.Den åttedelte veien:

- Rett forståelse: At man forstår de fire edle sannheter

- Rett tenkemåte: Ha vennlige, fredelige, nyttige tanker.

- Rett talemåte: Konstruktiv, sann tale, til riktig tid.

- Rett handling: At man gjør gode ting og avstår frå skadelige handlinger.

- Rett levevis: En bør ha et harmløst yrke; Ikke selge våpen, gift, osv.

- Rett anstrengelse: Gi opp usunne tendenser, kultivere de gode.

- Rett oppmerksomhet: på kroppen, kjensler, sinnet osv.

- Rett konsentrasjon: Konsentrasjon på meditasjon og innsiktsmeditasjon.

Logg inn for å se bildet

Livets hjulRitualer og høytider:

Mange buddhister gjør puja om morgenen og kvelden. Det vil si at man resiterer vers og tekster som man har lært utenat. Dette gjør de for å minne Buddhas kvaliteter og for å holde den viktige læren i minnet. Det er vanlig at de har en buddhafigur eller et bilde foran seg. De tenner ofte lys og røkelse og ofrer blomster. Dette er en slags hengivenhet og for å gjøre det litt mer høytidsaktig.

Logg inn for å se bildetI mange buddhistiske land er fullmånedagene dager som folk bruker litt mer tid for religiøs praksis. Dette regnes ikke som helligdager men, det er en lang tradisjon som går helt tilbake til Buddhas tid. I enkelte buddhistiske land er fullmånedagene nasjonale fridagar: Disse dagene blir kalt Poja og folk går da i tempelet.-Fullmånedagen i mai blir kalt vesak. Denne dagen markerer Buddhas fødsel, oppvakning og død, fordi at på denne dagen ble faktisk Buddha født, opplyst og det var da han døde.Synet på mennesket:

I følge buddhismen er mennesket det aller viktigste her i verden. Alle er like mye verdt og skal behandles likt. For å følge Buddhas vei må hvert enkelt menneske bestemme selv hva som er godt og ondt. Din egen framtid former du selv.Kjønnsroller:

Alle mennesker kan komme til nirvana, Men når buddhismen oppstod var det i et samfunn med mange dominerende menn. Derfor ble det store forskjeller mellom kjønnene. Alle disipler til Buddha ble pekt ut til munker av Buddha selv. 5 år etter oppvåkningen spurte noen kvinner om ikke de kunne bli nonner, men dette fikk de ikke lov til. Senere spurte en nær venn av Buddha om ikke kvinnene hadde like stor mulighet til å nå nirvana. Han tenkte seg litt om og svarte ja, da fikk kvinnene lov. I tillegg til de reglene munkene måtte følge, ble det opprettet 8 nye regler som bare nonnene måtte følge. En av reglene var at nonnen alltid måtte reise seg og hilse på en munk, uansett hvor lenge hun hadde studert.Det onde:

Det onde er krig og hat, skapt av mennesker. I følge buddhismen er mangel på selvinnsikt grunnen til ondskapen. Den kan forbedres ved å følge Buddhas vei.Det hellige:

For buddhistene er bodhi-treet hellig. Det var under denne tresorten at moren til Siddhartha hadde drømt at hun skulle føde enten en konge eller en Buddha. Historien vil ha det til at Siddhartha ble født under dette treet men det stemmer visstnok ikke. Det var også under dette treet at han døde i ca. år 480 f. Kr.Meditasjon:

Buddhister mediterer for å nå den samme opplysningen som Buddha nådde. Meditasjon er selve veien til Nirvana.Når en Buddhist mediterer sitter en som regel med rett rygg, beina i kors og hendene i fanget. Så begynner en å konsentrere seg om pusten på en rolig og avslappa måte. Etter det begynner en å konsentrere seg mer om meditasjonstemaet. Man kan øve i kvaliteter som vennligskap, medfølelse, medglede og likevekt. Når en mediterer er det viktig å være en plass hvor det er stille så en ikke blir forstyrret. Om en ikke mediterer konsentrert og systematisk når en ikke dypere inn i meditasjonen.Å meditere betyr at man er både åpen og konsentrert på samme tid. Det regnes ikke som noe slags søvn eller transe. Når man får god konsentrasjon kan sinnet bli helt absorbert i meditasjon, men ikke som i hypnose. Det er opptil en hver enkelt buddhist å bestemme hvor mye og hvor ofte en vil meditere. Noen buddhister mediterer morgen og kveld. Når buddhister er på meditasjonssamlinger kan de sitte sammen i over ti timer om dagen. Dette klarer de på grunn av at når en sitter og mediterer mister man helt tidsperspektivet.

Logg inn for å se bildet

Buddhist som meditererNirvana eller oppvåkning:

Nirvana er ”himmelen” for buddhistene. Nirvana er ikke noen plass, men en tilstand. For å komme dit må en bli oppvåknet. For å bli det må menneske bryte Samsara, den gjentatte runden med fødsel og død(livets hjul). De som blir gjenfødt kan bli mennesker, dyr eller til og med guder. Har man en god karma blir det neste livet bedre enn det forrige. Målet til buddhistene er å bli fri fra gjenfødelsens sirkel. Da dette er hva Buddhas lære går ut på, å finne veien til oppvåkning eller nirvana.

SkrifterBuddhas lære:

Buddhas lære tar utgangspunkt i menneskets ønske om lykke. Buddha mener at problemet med det er at det kan være vanskelig å være fullkommen lykkelig. Det er ingen sikkerhet for at det ikke skal komme noen vonde dager, det eneste som er sikkert er at en dag vil livet ta slutt. Buddha fikk erfart at det ikke var den store lykken selv om man hadde masse penger og levde i luksus.Hellige skrifter:

De tre kurvene: (også kalt pali-kanonen).

Den første kurven innholder regler som munker og nonner skal følge.

Den andre innholder Dharma, eller Buddhas lære.

Den tredje innholder skrifter som forklarer denne læren. Theravada-buddhister tror at Tripitaka er den mest nøyaktige opptegnelsen av det Buddha forkynte. Tripitaka er leveregler for munker og nonner. Tripitaka blir også kalt ”De tre samlinger”. Studier, messer og å lære de hellige tekstene er en viktig del av livet til alle buddhistmunker.Det buddhistiske språk:

Mange munker leser og fremsier fremdeles skriftene på det gamle indiske språket pali, men det blir som oftest brukt oversettere. Mange viktige tekster fra den tiden ble også skrevet på et annet gammelt indisk språk kalt sanskrit. Det blir bare færre og færre som kan oversette sanskrit til sitt eget språk.

Her er en tekst skrevet på pali:Sabba-p apassa akaranam = Ikke gjøre noe ondt,

kusalassa upasampada = dyrke det gode,

sa-citta-pariyodapanam = rense sin sjel:

etam buddh ana s asanam = det er Buddhaenes lære.Kunst

Løven er et viktig symbol i buddhismen. Den gir kraft til Buddhas lære. Det ble laget Buddha-statuer ca. 350 år etter Buddhas død. Før den tid fantes det lite kunst bortsett fra noen symboler.


Logg inn for å se bildet
De første statuene var preget av hellenistisk kunst, men senere ble de sterkere påvirket av hinduismens kunst.Det er ganske vanlig å finne guder fra hinduismen sammen med Buddha-figurer. I kunsten finner vi ofte figurer som forestiller Buddha eller bodhisattvaer. Dessuten viser den seg i bruksgjenstander som er viktige i rituelle sammenhenger. Symboler som går igjen er sirkelen, hjulet (livets hjul (bilde s.2) og lyset som skal lede en til nirvana. Den buddhistiske kunsten som har sterk innflytelse fra hinduismen ble spredt til store deler av Asia. Kunsten har også blitt sterkt påvirket av iransk kunst.Noen av de mest kjente buddhistiske kunstverkene var de over 50 meter høye statuene i ei fjellside i Afghanistan. Disse statuene eksisterer ikke lenger fordi de ble sprengt bort av talibanstyret.Den buddhistisk kunsten forteller historier fra alle Buddhas liv. I tillegg finner vi historier om bodhisattvaer.

Logg inn for å se bildet

Statuene i Afghanistan

Logg inn for å se bildet

Statue av BuddhaOrdforklaring:

Bodhi-tre: Hellig fikentre som Gautama satt under da han ble Buddha. ”Bodhi” betyr ”oppvåkning”. Enkelte mennesker tar navnet ”Bodhi” når de blir buddhister.
Nirvana: En tilstand av perfekt lykksalighet og lykke som oppnås gjennom oppvåkning.
Oppvåkning: Å oppnå oppvåkning er som å våkne fra en drøm og se tingene som de virkelig er, og sannheten bak alle ting.
Dharma: Buddhas forkynnelse og praktisering av hans lære.
Sangha: Buddhistiske munker og nonner eller hele det buddhistiske samfunn.
Kharma: Betyr ” årsak og virkning”. Handlingene dine, gode og dårlige, og resultatet av dem, godt eller dårlig. Gode handlinger fører deg nærmere nirvana mens dårlige handlinger fører deg lengre bort.
Gjenfødelse: Troen på at deres innerste energi blir gjenfødt i en annen skikkelse etter man dør.- Kilder:

http://www.daria.no
http://www.gyldendal.no- /religion/html/budd.asp
http://104sidselvim.norsknetts- kole.no/buddhisme.html
Boka: ”Under samme himmel


Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Mordi123
04.05.2015 08:42
125
anbefalinger
Jeg likte denne spessielle netsiden og denne siden av nettsiden dette er veldig bra og jeg liker og ikke uliker. Varslet

Homo
31.10.2014 09:37

Bra!
119
anbefalinger
Jeg er så homo at denne netsiden blir våt !!!
Useriøst? Varsle red.

lol
01.06.2014 19:45

Bra!
34
anbefalinger
abcdefghijklmnopqrst- uvwxyzæøå
Useriøst? Varsle red.

brunetta
03.04.2006 18 Surprised  Surprised :-o8

Bra!
30
anbefalinger
Hjalp meg mye med prøveforberedelsene Wink ;-\) Takk!!
Useriøst? Varsle red.

Arne Petter
24.04.2006 10:35

Bra!
24
anbefalinger
Hei Hei på dere ! Dette var en kjempe bra side, der jeg har lert meg alt om budda ! nå får jeg 6 på KRL prøven Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.

TuttaOgNusse
11.10.2006 14:22

Bra!
20
anbefalinger
hei! kjempe fint at du har skrevet denne faktateksten. Du hjalp oss veeldig Smile :-\) takk Very Happy Very Happy  Very Happy :-D vi syntes det var rart at du bare fikk 5+:| du fortjener en sex
Useriøst? Varsle red.

sara
28.04.2006 16:55

Bra!
17
anbefalinger
takk for at du la den ut, har hjelpi meg skikkelig med prosjektet mitt Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.


Luudl
09.05.2006 16:49

Bra!
17
anbefalinger
Hei. Fint dere likte oppgaven.
Jeg går i 10 klasse for den som spurte om det.
Useriøst? Varsle red.

Simon
09.05.2006 11:35

Bra!
16
anbefalinger
Veldig bra stoff dette her, dette kommer til å hjelpe meg mye til mitt prosjekt. Takk Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.

Linn og Stine
04.04.2006 12:32

Bra!
14
anbefalinger
Hvilken klasse går du i? Setter veldig stor pris på at du la ut den saken her.. Men kunne du kanskje ha skrivd litt om templer og sånn saker til meg på mail? Takker
Useriøst? Varsle red.


Åge
01.04.2008 18:49

Bra!
12
anbefalinger
Hei du lærer som bitcher og whiner over plagiat. Det står jo hvor kildene kommer fra, og dette er jo til hjelp for folk som ønsker å lære om buddhismen. Tviler på at folk er så dumme at de kopierer hele teksten og leverer til deg? Hvis de nå er det, så er det vel på grunn av din læremåte og mangel på informasjon om hvor alvorlig plagiat er. Det er jo bare ufattelig trist at du må komme hit å klage over dette. Istedet for å ta en prat med elevene dine slik en god lærer ville gjort.
Useriøst? Varsle red.

Heidi
01.02.2007 14:11

Bra!
10
anbefalinger
Hjalp meg å gruppa med prosjektet ! Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Flått (y)
Useriøst? Varsle red.

tor magnus
13.03.2007 10:33

Bra!
10
anbefalinger
Takk Embarassed (L)
Useriøst? Varsle red.

Lærer
07.05.2007 23 Surprised  Surprised :-o3

Bra!
9
anbefalinger
Har noen av dere hørt om plagiat...? det er st stort problem når mine elever nå stryker på oppgaven fordi at de har stjålet fra daria. FYY!!Tro bare ikke at det er SÅ lett å komme fram her i livet. Så 5+ på oppgaver her gir 1 hos meg, selv om den ser lekker ut.
Useriøst? Varsle red.

Johannes(Joss)
26.02.2008 17:41

Bra!
9
anbefalinger
Takk Luudl!!!!!!! Hjalp meg sykt mye. Får 6 på framføringen min thanks!!!!!! Razz Razz  Razz :-P Razz Razz  Razz :-P Razz Razz  Razz :-P Razz Razz  Razz :-P Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.

anonym
10.03.2008 20 Surprised  Surprised :-o8

Bra!
9
anbefalinger
tusen hjertelig takk!! Smile :-\) men mangler forklarelsen på dharma Sad :-\( Wink ;-\)
Useriøst? Varsle red.

?
31.10.2014 09:38

Bra!
9
anbefalinger
What is your penis size?
Useriøst? Varsle red.

buuddda
31.10.2014 09:36

Bra!
7
anbefalinger
loooool
Useriøst? Varsle red.

Amal
22.11.2006 18:54

Bra!
6
anbefalinger
Heeiii
Useriøst? Varsle red.

anomym
27.11.2006 16:21

Bra!
6
anbefalinger
hjalp til veldig med lekser!
Useriøst? Varsle red.

Caroline
05.02.2008 16 Surprised  Surprised :-o1

Bra!
6
anbefalinger
bra du legger ut sånne ting.. det hjelper hveldig på prosjktet vi har=D
Useriøst? Varsle red.

Ali Babol
14.03.2008 10 Surprised  Surprised :-o7

Bra!
6
anbefalinger
jei sydes dette var bja, jei like dette god!! det var bja...
Useriøst? Varsle red.

.. Anonym girl ...
03.11.2008 23 Surprised  Surprised :-o7

Bra!
6
anbefalinger
Jeg synes dette var utrolig bra skrevet, men jeg reagerte på en liten ting det var at helt i begynnelsen så har du skrevet at Buddhismen oppstod for 500 år f. kr ...men jeg har sett litt på andre sider + at i krl heftet mitt står det at det var for 400 år f.kr...jeg ville bare nevne det slik at ingen får feil! Wink ;-\) ellers veldig bra Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.

SUPERFAN Very Happy  Very Happy :-D
11.11.2008 18:44

Bra!
5
anbefalinger
Takk takk! hjalp meg med prøveforbredelsene Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Veldigbra og oversiktelig skrevet!
Eneste siden jeg har skjønt noa av hittill... Wink ;-\)
Useriøst? Varsle red.

lol
12.02.2011 11:35

Bra!
5
anbefalinger
hahahaha
Useriøst? Varsle red.

?= answar
31.10.2014 09:41

Bra!
5
anbefalinger
2 inches.... of the floor
whats ur size?
Useriøst? Varsle red.

Lars
12.09.2008 10:25

Bra!
4
anbefalinger
Dette kunne ha hjulpet meg vist du hadde hatt noen hvor mange det er idag !
men ellers veldig bra
Useriøst? Varsle red.

k-i
22.10.2008 08:58

Bra!
4
anbefalinger
Veldig bra skrevet, overskitlig, mye detaljer, men ikke for langtekkelig.
Fant endeøig noe om buddhistiske skrifter på norsk takk.
Må vare en streng lærer som bare gir deg 5+ på noe som dette.
og til alle dere "smartinger" som bare kopierer rett fra siden, STOP!!
skriv heller om teksten eller bruk den som en faktakilde
Takk hjalp mye Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.

elev 3.klasse
27.11.2008 21:32

Bra!
4
anbefalinger
ufullstendig og ukorrekt kildeliste.. teksten framstår derfor usæriøs og burde ikke brukes som kilde til videre skriving
Useriøst? Varsle red.

Elev 8 klasse sandbekken
02.03.2009 16:20

Bra!
4
anbefalinger
veldig bra tekst
Useriøst? Varsle red.

Roman
02.04.2009 12:22

Bra!
4
anbefalinger
h- ttp://104sidselvim.norskn- ettskole.no/buddhisme.html
Us- eriøst? Varsle red.

stine
21.04.2009 13:30

Bra!
4
anbefalinger
Bra nå får jeg nokk en 4 eller 5 på RLE prøva^^
Useriøst? Varsle red.

Leo Smile :-\)
07.12.2009 20:16

Bra!
4
anbefalinger
hva gjør du benii? hvilket spørsmål syntes du var vanskligst?
Useriøst? Varsle red.

dag
19.04.2010 19:50

Bra!
4
anbefalinger
det går jo ann å skrive direkte av denne teksten fordi det er det som heter direkte sitat og selvfølgelig oppgi kilder på hvor man har funnet tekst osv.. Dette var bra skrevet!!
Useriøst? Varsle red.

HEH
08.03.2011 18:37

Bra!
4
anbefalinger
Var ikke Buddha en prins, og ikke sønn av en rik adelsmann..?
Useriøst? Varsle red.

vin
28.01.2013 13:41

Bra!
4
anbefalinger
hei jeg trenger hjelp kan dere hjelpe meg for buddhismen. fordi jeg sjkenner ikke de religionen
Useriøst? Varsle red.

stine&ingrid
13.10.2008 12:42

Bra!
3
anbefalinger
supeeeert Very Happy Very Happy  Very Happy :-D ELSK ass.
Useriøst? Varsle red.


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)
”Grunnleggeren” av buddhismen var prins Siddharta Gautama og ble født i Lumbini i Nepal. Han var sønn av en rik adelsmann og da han vokste opp levde han et liv i luksus. Overalt hvor han gikk var det bare rikdom og lykke. Han vokste opp, ble gift og fikk mange barn. Han hadde aldri sett nød og elendighet, men en dag fikk han se en gammel og syk mann, og senere et lik av en annen mann. Da skjønte han at verden egentlig var full av sorg og lidelse, og at dette kunne hende han. Han bestemte seg derfor for å flytte hjemmefra. Det eneste han tok med seg var en stav og ei tiggerskål. Han dro hjemmefra med spørsmål som; ”Hvem er jeg og Hva er meningen med livet?” Gautama forlot palasset og kledde seg i en munkekappe for å ikke bli gjenkjent. I seks år levde han i skogen med fem hellige lærere. Etter hvert ble det et svært hardt liv for Gautama, han sultet nesten i hjel, og han fant heller ikke svarene han søkte etter.Senere reiste Siddharta og følgesvennene hans til Bodh Gaya, der satte han seg under et stort bodhi-tre for å meditere. Han sa: “Herfra vil jeg ikke reise meg før jeg har funnet svar”. Han satt der i flere dager. Så gikk det et lys opp for han. Han skjønte nå hvordan livet kunne være godt og hvordan det kunne bli annerledes. Da forstod han de fire edle sannheter:

- Sannheten om liding: At lidingen finnes. Å fødes, å bli gammel, å bli syk. Skilles fra de man er glad i, er liding.

- Sannheten om årsaken til liding: kunnskapsløyse, hat og begjær gjør at vi ikke forstår riktig og ikke klarer å frigjøre oss fra lidingen.

- Sannheten om lidingens slutt: Det finnes en slutt på lidingen og alle årsaker til lidingen.

- Sannheten om veien til lidingen sin slutt: Den åtteledda veien fører til lidingen sin slutt.Siddharta tok da navnet Buddha, som betyr: “Den opplyste”. Det han hadde oppdaget var at han nå var fri fra alt vondt og han hadde fått en fred som aldri ville forlate han. Buddha syntes dette var en fin måte å leve på. En buddhist ser opp til Buddha og vil oppnå det samme som han.Buddha var ingen Gud. Han var født som et menneske, men visdommen han oppnådde gjorde han til mer enn et vanlig menneske likevel. Han døde da han var 85 år gammel, etter over 40 års vandring omkring i Nord-India hvor han delte sin visdom med alle slags mennesker.Hva tror de på?

Buddhistene tror ikke på noen bestemt gud. De tror heller ikke at det finnes noen gud som griper inn i ting som skjer i hverdagen. De lever etter bestemte lover og regler og deres ”hovedlov” er de fem etiske forskrifter:

- Du skal ikke drepe noen levende vesen.

- Du skal ikke stjele

- Du skal ikke misbruke sansene

- Du skal ikke lyve

- Du skal ikke drikke alkohol eller andre stoffer som skader kropp og sjel.En burde også la være å tjene penger på måter som kan skade andre. for eksempel: våpenhandel, handel eller produksjon av rusmidler og giftstoffer, kjøp eller salg av mennesker og dyr og lignende. Det er ingen lov som sier dette, men det anbefales og følge dette. En buddhist skal unngå å gjøre det vonde og forsøke å gjøre det gode. Buddhister gjør dette for å føle seg bedre, ha god samvittighet og unngå problemer.De tre juvelene:

De tre juveler er buddhistenes ”Trosbekjennelse”, og lyder slik:

- Jeg tar min tilflukt til Buddha

- Jeg tar min tilflukt til Dharma (Læren om Buddhismen)

- Jeg tar min tilflukt til sangha (munkesamfunnet)

Hvis livet var en sykdom mener buddhistene at Buddha er ”legen”, Dharma er ”medisinen” og sangha er ”sykesøsterene”.Dhamma:

Etter oppvåkninga satte Buddha i gang å undervise i læra. Til de første fem elevene fortalte han om disse viktige tingene innen for buddhismen, ”De Fire Edle Sannheter” og ”Den Åttedelte Veien”.Den åttedelte veien:

- Rett forståelse: At man forstår de fire edle sannheter

- Rett tenkemåte: Ha vennlige, fredelige, nyttige tanker.

- Rett talemåte: Konstruktiv, sann tale, til riktig tid.

- Rett handling: At man gjør gode ting og avstår frå skadelige handlinger.

- Rett levevis: En bør ha et harmløst yrke; Ikke selge våpen, gift, osv.

- Rett anstrengelse: Gi opp usunne tendenser, kultivere de gode.

- Rett oppmerksomhet: på kroppen, kjensler, sinnet osv.

- Rett konsentrasjon: Konsentrasjon på meditasjon og innsiktsmeditasjon.

Logg inn for å se bildet

Livets hjulRitualer og høytider:

Mange buddhister gjør puja om morgenen og kvelden. Det vil si at man resiterer vers og tekster som man har lært utenat. Dette gjør de for å minne Buddhas kvaliteter og for å holde den viktige læren i minnet. Det er vanlig at de har en buddhafigur eller et bilde foran seg. De tenner ofte lys og røkelse og ofrer blomster. Dette er en slags hengivenhet og for å gjøre det litt mer høytidsaktig.

Logg inn for å se bildetI mange buddhistiske land er fullmånedagene dager som folk bruker litt mer tid for religiøs praksis. Dette regnes ikke som helligdager men, det er en lang tradisjon som går helt tilbake til Buddhas tid. I enkelte buddhistiske land er fullmånedagene nasjonale fridagar: Disse dagene blir kalt Poja og folk går da i tempelet.-Fullmånedagen i mai blir kalt vesak. Denne dagen markerer Buddhas fødsel, oppvakning og død, fordi at på denne dagen ble faktisk Buddha født, opplyst og det var da han døde.Synet på mennesket:

I følge buddhismen er mennesket det aller viktigste her i verden. Alle er like mye verdt og skal behandles likt. For å følge Buddhas vei må hvert enkelt menneske bestemme selv hva som er godt og ondt. Din egen framtid former du selv.Kjønnsroller:

Alle mennesker kan komme til nirvana, Men når buddhismen oppstod var det i et samfunn med mange dominerende menn. Derfor ble det store forskjeller mellom kjønnene. Alle disipler til Buddha ble pekt ut til munker av Buddha selv. 5 år etter oppvåkningen spurte noen kvinner om ikke de kunne bli nonner, men dette fikk de ikke lov til. Senere spurte en nær venn av Buddha om ikke kvinnene hadde like stor mulighet til å nå nirvana. Han tenkte seg litt om og svarte ja, da fikk kvinnene lov. I tillegg til de reglene munkene måtte følge, ble det opprettet 8 nye regler som bare nonnene måtte følge. En av reglene var at nonnen alltid måtte reise seg og hilse på en munk, uansett hvor lenge hun hadde studert.Det onde:

Det onde er krig og hat, skapt av mennesker. I følge buddhismen er mangel på selvinnsikt grunnen til ondskapen. Den kan forbedres ved å følge Buddhas vei.Det hellige:

For buddhistene er bodhi-treet hellig. Det var under denne tresorten at moren til Siddhartha hadde drømt at hun skulle føde enten en konge eller en Buddha. Historien vil ha det til at Siddhartha ble født under dette treet men det stemmer visstnok ikke. Det var også under dette treet at han døde i ca. år 480 f. Kr.Meditasjon:

Buddhister mediterer for å nå den samme opplysningen som Buddha nådde. Meditasjon er selve veien til Nirvana.Når en Buddhist mediterer sitter en som regel med rett rygg, beina i kors og hendene i fanget. Så begynner en å konsentrere seg om pusten på en rolig og avslappa måte. Etter det begynner en å konsentrere seg mer om meditasjonstemaet. Man kan øve i kvaliteter som vennligskap, medfølelse, medglede og likevekt. Når en mediterer er det viktig å være en plass hvor det er stille så en ikke blir forstyrret. Om en ikke mediterer konsentrert og systematisk når en ikke dypere inn i meditasjonen.Å meditere betyr at man er både åpen og konsentrert på samme tid. Det regnes ikke som noe slags søvn eller transe. Når man får god konsentrasjon kan sinnet bli helt absorbert i meditasjon, men ikke som i hypnose. Det er opptil en hver enkelt buddhist å bestemme hvor mye og hvor ofte en vil meditere. Noen buddhister mediterer morgen og kveld. Når buddhister er på meditasjonssamlinger kan de sitte sammen i over ti timer om dagen. Dette klarer de på grunn av at når en sitter og mediterer mister man helt tidsperspektivet.

Logg inn for å se bildet

Buddhist som meditererNirvana eller oppvåkning:

Nirvana er ”himmelen” for buddhistene. Nirvana er ikke noen plass, men en tilstand. For å komme dit må en bli oppvåknet. For å bli det må menneske bryte Samsara, den gjentatte runden med fødsel og død(livets hjul). De som blir gjenfødt kan bli mennesker, dyr eller til og med guder. Har man en god karma blir det neste livet bedre enn det forrige. Målet til buddhistene er å bli fri fra gjenfødelsens sirkel. Da dette er hva Buddhas lære går ut på, å finne veien til oppvåkning eller nirvana.

SkrifterBuddhas lære:

Buddhas lære tar utgangspunkt i menneskets ønske om lykke. Buddha mener at problemet med det er at det kan være vanskelig å være fullkommen lykkelig. Det er ingen sikkerhet for at det ikke skal komme noen vonde dager, det eneste som er sikkert er at en dag vil livet ta slutt. Buddha fikk erfart at det ikke var den store lykken selv om man hadde masse penger og levde i luksus.Hellige skrifter:

De tre kurvene: (også kalt pali-kanonen).

Den første kurven innholder regler som munker og nonner skal følge.

Den andre innholder Dharma, eller Buddhas lære.

Den tredje innholder skrifter som forklarer denne læren. Theravada-buddhister tror at Tripitaka er den mest nøyaktige opptegnelsen av det Buddha forkynte. Tripitaka er leveregler for munker og nonner. Tripitaka blir også kalt ”De tre samlinger”. Studier, messer og å lære de hellige tekstene er en viktig del av livet til alle buddhistmunker.Det buddhistiske språk:

Mange munker leser og fremsier fremdeles skriftene på det gamle indiske språket pali, men det blir som oftest brukt oversettere. Mange viktige tekster fra den tiden ble også skrevet på et annet gammelt indisk språk kalt sanskrit. Det blir bare færre og færre som kan oversette sanskrit til sitt eget språk.

Her er en tekst skrevet på pali:Sabba-p apassa akaranam = Ikke gjøre noe ondt,

kusalassa upasampada = dyrke det gode,

sa-citta-pariyodapanam = rense sin sjel:

etam buddh ana s asanam = det er Buddhaenes lære.Kunst

Løven er et viktig symbol i buddhismen. Den gir kraft til Buddhas lære. Det ble laget Buddha-statuer ca. 350 år etter Buddhas død. Før den tid fantes det lite kunst bortsett fra noen symboler.


Logg inn for å se bildet
De første statuene var preget av hellenistisk kunst, men senere ble de sterkere påvirket av hinduismens kunst.Det er ganske vanlig å finne guder fra hinduismen sammen med Buddha-figurer. I kunsten finner vi ofte figurer som forestiller Buddha eller bodhisattvaer. Dessuten viser den seg i bruksgjenstander som er viktige i rituelle sammenhenger. Symboler som går igjen er sirkelen, hjulet (livets hjul (bilde s.2) og lyset som skal lede en til nirvana. Den buddhistiske kunsten som har sterk innflytelse fra hinduismen ble spredt til store deler av Asia. Kunsten har også blitt sterkt påvirket av iransk kunst.Noen av de mest kjente buddhistiske kunstverkene var de over 50 meter høye statuene i ei fjellside i Afghanistan. Disse statuene eksisterer ikke lenger fordi de ble sprengt bort av talibanstyret.Den buddhistisk kunsten forteller historier fra alle Buddhas liv. I tillegg finner vi historier om bodhisattvaer.

Logg inn for å se bildet

Statuene i Afghanistan

Logg inn for å se bildet

Statue av BuddhaOrdforklaring:

Bodhi-tre: Hellig fikentre som Gautama satt under da han ble Buddha. ”Bodhi” betyr ”oppvåkning”. Enkelte mennesker tar navnet ”Bodhi” når de blir buddhister.
Nirvana: En tilstand av perfekt lykksalighet og lykke som oppnås gjennom oppvåkning.
Oppvåkning: Å oppnå oppvåkning er som å våkne fra en drøm og se tingene som de virkelig er, og sannheten bak alle ting.
Dharma: Buddhas forkynnelse og praktisering av hans lære.
Sangha: Buddhistiske munker og nonner eller hele det buddhistiske samfunn.
Kharma: Betyr ” årsak og virkning”. Handlingene dine, gode og dårlige, og resultatet av dem, godt eller dårlig. Gode handlinger fører deg nærmere nirvana mens dårlige handlinger fører deg lengre bort.
Gjenfødelse: Troen på at deres innerste energi blir gjenfødt i en annen skikkelse etter man dør.Kilder:

- http://www.daria.no
http://www.gyldendal.no/religion/h- tml/budd.asp
http://104sidselvim.norsknettskole.no/bud- dhisme.html
Boka: ”Under samme himmel


Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Mordi123
04.05.2015 08:42
125
anbefalinger
Jeg likte denne spessielle netsiden og denne siden av nettsiden dette er veldig bra og jeg liker og ikke uliker. Varslet

Homo
31.10.2014 09:37

Bra!
119
anbefalinger
Jeg er så homo at denne netsiden blir våt !!!
Useriøst? Varsle red.

lol
01.06.2014 19:45

Bra!
34
anbefalinger
abcdefghijklm- nopqrstuvwxyzæøå
Useriøst? Varsle red.

brunetta
03.04.2006 18 Surprised  Surprised :-o8

Bra!
30
anbefalinger
Hjalp meg mye med prøveforberedelsene Wink ;-\) Takk!!
Useriøst? Varsle red.

Arne Petter
24.04.2006 10:35

Bra!
24
anbefalinger
Hei Hei på dere ! Dette var en kjempe bra side, der jeg har lert meg alt om budda ! nå får jeg 6 på KRL prøven Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.

TuttaOgNusse
11.10.2006 14:22

Bra!
20
anbefalinger
hei! kjempe fint at du har skrevet denne faktateksten. Du hjalp oss veeldig Smile :-\) takk Very Happy Very Happy  Very Happy :-D vi syntes det var rart at du bare fikk 5+:| du fortjener en sex
Useriøst? Varsle red.

sara
28.04.2006 16:55

Bra!
17
anbefalinger
takk for at du la den ut, har hjelpi meg skikkelig med prosjektet mitt Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.


Luudl
09.05.2006 16:49

Bra!
17
anbefalinger
Hei. Fint dere likte oppgaven.
Jeg går i 10 klasse for den som spurte om det.
Useriøst? Varsle red.

Simon
09.05.2006 11:35

Bra!
16
anbefalinger
Veldig bra stoff dette her, dette kommer til å hjelpe meg mye til mitt prosjekt. Takk Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.

Linn og Stine
04.04.2006 12:32

Bra!
14
anbefalinger
Hvilken klasse går du i? Setter veldig stor pris på at du la ut den saken her.. Men kunne du kanskje ha skrivd litt om templer og sånn saker til meg på mail? Takker
Useriøst? Varsle red.


Åge
01.04.2008 18:49

Bra!
12
anbefalinger
Hei du lærer som bitcher og whiner over plagiat. Det står jo hvor kildene kommer fra, og dette er jo til hjelp for folk som ønsker å lære om buddhismen. Tviler på at folk er så dumme at de kopierer hele teksten og leverer til deg? Hvis de nå er det, så er det vel på grunn av din læremåte og mangel på informasjon om hvor alvorlig plagiat er. Det er jo bare ufattelig trist at du må komme hit å klage over dette. Istedet for å ta en prat med elevene dine slik en god lærer ville gjort.
Useriøst? Varsle red.

Heidi
01.02.2007 14:11

Bra!
10
anbefalinger
Hjalp meg å gruppa med prosjektet ! Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Flått (y)
Useriøst? Varsle red.

tor magnus
13.03.2007 10:33

Bra!
10
anbefalinger
Takk Embarassed (L)
Useriøst? Varsle red.

Lærer
07.05.2007 23 Surprised  Surprised :-o3

Bra!
9
anbefalinger
Har noen av dere hørt om plagiat...? det er st stort problem når mine elever nå stryker på oppgaven fordi at de har stjålet fra daria. FYY!!Tro bare ikke at det er SÅ lett å komme fram her i livet. Så 5+ på oppgaver her gir 1 hos meg, selv om den ser lekker ut.
Useriøst? Varsle red.

Johannes(Joss)
26.02.2008 17:41

Bra!
9
anbefalinger
Takk Luudl!!!!!!! Hjalp meg sykt mye. Får 6 på framføringen min thanks!!!!!! Razz Razz  Razz :-P Razz Razz  Razz :-P Razz Razz  Razz :-P Razz Razz  Razz :-P Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.

anonym
10.03.2008 20 Surprised  Surprised :-o8

Bra!
9
anbefalinger
tusen hjertelig takk!! Smile :-\) men mangler forklarelsen på dharma Sad :-\( Wink ;-\)
Useriøst? Varsle red.

?
31.10.2014 09:38

Bra!
9
anbefalinger
What is your penis size?
Useriøst? Varsle red.

buuddda
31.10.2014 09:36

Bra!
7
anbefalinger
loooool
Useriøst? Varsle red.

Amal
22.11.2006 18:54

Bra!
6
anbefalinger
Heeiii
Useriøst? Varsle red.

anomym
27.11.2006 16:21

Bra!
6
anbefalinger
hjalp til veldig med lekser!
Useriøst? Varsle red.

Caroline
05.02.2008 16 Surprised  Surprised :-o1

Bra!
6
anbefalinger
bra du legger ut sånne ting.. det hjelper hveldig på prosjktet vi har=D
Useriøst? Varsle red.

Ali Babol
14.03.2008 10 Surprised  Surprised :-o7

Bra!
6
anbefalinger
jei sydes dette var bja, jei like dette god!! det var bja...
Useriøst? Varsle red.

.. Anonym girl ...
03.11.2008 23 Surprised  Surprised :-o7

Bra!
6
anbefalinger
Jeg synes dette var utrolig bra skrevet, men jeg reagerte på en liten ting det var at helt i begynnelsen så har du skrevet at Buddhismen oppstod for 500 år f. kr ...men jeg har sett litt på andre sider + at i krl heftet mitt står det at det var for 400 år f.kr...jeg ville bare nevne det slik at ingen får feil! Wink ;-\) ellers veldig bra Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.

SUPERFAN Very Happy  Very Happy :-D
11.11.2008 18:44

Bra!
5
anbefalinger
Takk takk! hjalp meg med prøveforbredelsene Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Veldigbra og oversiktelig skrevet!
Eneste siden jeg har skjønt noa av hittill... Wink ;-\)
Useriøst? Varsle red.

lol
12.02.2011 11:35

Bra!
5
anbefalinger
hahahaha
Useriøst? Varsle red.

?= answar
31.10.2014 09:41

Bra!
5
anbefalinger
2 inches.... of the floor
whats ur size?
Useriøst? Varsle red.

Lars
12.09.2008 10:25

Bra!
4
anbefalinger
Dette kunne ha hjulpet meg vist du hadde hatt noen hvor mange det er idag !
men ellers veldig bra
Useriøst? Varsle red.

k-i
22.10.2008 08:58

Bra!
4
anbefalinger
Veldig bra skrevet, overskitlig, mye detaljer, men ikke for langtekkelig.
Fant endeøig noe om buddhistiske skrifter på norsk takk.
Må vare en streng lærer som bare gir deg 5+ på noe som dette.
og til alle dere "smartinger" som bare kopierer rett fra siden, STOP!!
skriv heller om teksten eller bruk den som en faktakilde
Takk hjalp mye Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.

elev 3.klasse
27.11.2008 21:32

Bra!
4
anbefalinger
ufullstendig og ukorrekt kildeliste.. teksten framstår derfor usæriøs og burde ikke brukes som kilde til videre skriving
Useriøst? Varsle red.

Elev 8 klasse sandbekken
02.03.2009 16:20

Bra!
4
anbefalinger
veldig bra tekst
Useriøst? Varsle red.

Roman
02.04.2009 12:22

Bra!
4
anbefali- nger
http://104sidselvim.norsknetts- kole.no/buddhisme.h- tml
Useriøst? Varsle red.

stine
21.04.2009 13:30

Bra!
4
anbefalinger
Bra nå får jeg nokk en 4 eller 5 på RLE prøva^^
Useriøst? Varsle red.

Leo Smile :-\)
07.12.2009 20:16

Bra!
4
anbefalinger
hva gjør du benii? hvilket spørsmål syntes du var vanskligst?
Useriøst? Varsle red.

dag
19.04.2010 19:50

Bra!
4
anbefalinger
det går jo ann å skrive direkte av denne teksten fordi det er det som heter direkte sitat og selvfølgelig oppgi kilder på hvor man har funnet tekst osv.. Dette var bra skrevet!!
Useriøst? Varsle red.

HEH
08.03.2011 18:37

Bra!
4
anbefalinger
Var ikke Buddha en prins, og ikke sønn av en rik adelsmann..?
Useriøst? Varsle red.

vin
28.01.2013 13:41

Bra!
4
anbefalinger
hei jeg trenger hjelp kan dere hjelpe meg for buddhismen. fordi jeg sjkenner ikke de religionen
Useriøst? Varsle red.

stine&ingrid
13.10.2008 12:42

Bra!
3
anbefalinger
supeeeert Very Happy Very Happy  Very Happy :-D ELSK ass.
Useriøst? Varsle red.


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)
”Grunnleggeren” av buddhismen var prins Siddharta Gautama og ble født i Lumbini i Nepal. Han var sønn av en rik adelsmann og da han vokste opp levde han et liv i luksus. Overalt hvor han gikk var det bare rikdom og lykke. Han vokste opp, ble gift og fikk mange barn. Han hadde aldri sett nød og elendighet, men en dag fikk han se en gammel og syk mann, og senere et lik av en annen mann. Da skjønte han at verden egentlig var full av sorg og lidelse, og at dette kunne hende han. Han bestemte seg derfor for å flytte hjemmefra. Det eneste han tok med seg var en stav og ei tiggerskål. Han dro hjemmefra med spørsmål som; ”Hvem er jeg og Hva er meningen med livet?” Gautama forlot palasset og kledde seg i en munkekappe for å ikke bli gjenkjent. I seks år levde han i skogen med fem hellige lærere. Etter hvert ble det et svært hardt liv for Gautama, han sultet nesten i hjel, og han fant heller ikke svarene han søkte etter.Senere reiste Siddharta og følgesvennene hans til Bodh Gaya, der satte han seg under et stort bodhi-tre for å meditere. Han sa: “Herfra vil jeg ikke reise meg før jeg har funnet svar”. Han satt der i flere dager. Så gikk det et lys opp for han. Han skjønte nå hvordan livet kunne være godt og hvordan det kunne bli annerledes. Da forstod han de fire edle sannheter:

- Sannheten om liding: At lidingen finnes. Å fødes, å bli gammel, å bli syk. Skilles fra de man er glad i, er liding.

- Sannheten om årsaken til liding: kunnskapsløyse, hat og begjær gjør at vi ikke forstår riktig og ikke klarer å frigjøre oss fra lidingen.

- Sannheten om lidingens slutt: Det finnes en slutt på lidingen og alle årsaker til lidingen.

- Sannheten om veien til lidingen sin slutt: Den åtteledda veien fører til lidingen sin slutt.Siddharta tok da navnet Buddha, som betyr: “Den opplyste”. Det han hadde oppdaget var at han nå var fri fra alt vondt og han hadde fått en fred som aldri ville forlate han. Buddha syntes dette var en fin måte å leve på. En buddhist ser opp til Buddha og vil oppnå det samme som han.Buddha var ingen Gud. Han var født som et menneske, men visdommen han oppnådde gjorde han til mer enn et vanlig menneske likevel. Han døde da han var 85 år gammel, etter over 40 års vandring omkring i Nord-India hvor han delte sin visdom med alle slags mennesker.Hva tror de på?

Buddhistene tror ikke på noen bestemt gud. De tror heller ikke at det finnes noen gud som griper inn i ting som skjer i hverdagen. De lever etter bestemte lover og regler og deres ”hovedlov” er de fem etiske forskrifter:

- Du skal ikke drepe noen levende vesen.

- Du skal ikke stjele

- Du skal ikke misbruke sansene

- Du skal ikke lyve

- Du skal ikke drikke alkohol eller andre stoffer som skader kropp og sjel.En burde også la være å tjene penger på måter som kan skade andre. for eksempel: våpenhandel, handel eller produksjon av rusmidler og giftstoffer, kjøp eller salg av mennesker og dyr og lignende. Det er ingen lov som sier dette, men det anbefales og følge dette. En buddhist skal unngå å gjøre det vonde og forsøke å gjøre det gode. Buddhister gjør dette for å føle seg bedre, ha god samvittighet og unngå problemer.De tre juvelene:

De tre juveler er buddhistenes ”Trosbekjennelse”, og lyder slik:

- Jeg tar min tilflukt til Buddha

- Jeg tar min tilflukt til Dharma (Læren om Buddhismen)

- Jeg tar min tilflukt til sangha (munkesamfunnet)

Hvis livet var en sykdom mener buddhistene at Buddha er ”legen”, Dharma er ”medisinen” og sangha er ”sykesøsterene”.Dhamma:

Etter oppvåkninga satte Buddha i gang å undervise i læra. Til de første fem elevene fortalte han om disse viktige tingene innen for buddhismen, ”De Fire Edle Sannheter” og ”Den Åttedelte Veien”.Den åttedelte veien:

- Rett forståelse: At man forstår de fire edle sannheter

- Rett tenkemåte: Ha vennlige, fredelige, nyttige tanker.

- Rett talemåte: Konstruktiv, sann tale, til riktig tid.

- Rett handling: At man gjør gode ting og avstår frå skadelige handlinger.

- Rett levevis: En bør ha et harmløst yrke; Ikke selge våpen, gift, osv.

- Rett anstrengelse: Gi opp usunne tendenser, kultivere de gode.

- Rett oppmerksomhet: på kroppen, kjensler, sinnet osv.

- Rett konsentrasjon: Konsentrasjon på meditasjon og innsiktsmeditasjon.

Logg inn for å se bildet

Livets hjulRitualer og høytider:

Mange buddhister gjør puja om morgenen og kvelden. Det vil si at man resiterer vers og tekster som man har lært utenat. Dette gjør de for å minne Buddhas kvaliteter og for å holde den viktige læren i minnet. Det er vanlig at de har en buddhafigur eller et bilde foran seg. De tenner ofte lys og røkelse og ofrer blomster. Dette er en slags hengivenhet og for å gjøre det litt mer høytidsaktig.

Logg inn for å se bildetI mange buddhistiske land er fullmånedagene dager som folk bruker litt mer tid for religiøs praksis. Dette regnes ikke som helligdager men, det er en lang tradisjon som går helt tilbake til Buddhas tid. I enkelte buddhistiske land er fullmånedagene nasjonale fridagar: Disse dagene blir kalt Poja og folk går da i tempelet.-Fullmånedagen i mai blir kalt vesak. Denne dagen markerer Buddhas fødsel, oppvakning og død, fordi at på denne dagen ble faktisk Buddha født, opplyst og det var da han døde.Synet på mennesket:

I følge buddhismen er mennesket det aller viktigste her i verden. Alle er like mye verdt og skal behandles likt. For å følge Buddhas vei må hvert enkelt menneske bestemme selv hva som er godt og ondt. Din egen framtid former du selv.Kjønnsroller:

Alle mennesker kan komme til nirvana, Men når buddhismen oppstod var det i et samfunn med mange dominerende menn. Derfor ble det store forskjeller mellom kjønnene. Alle disipler til Buddha ble pekt ut til munker av Buddha selv. 5 år etter oppvåkningen spurte noen kvinner om ikke de kunne bli nonner, men dette fikk de ikke lov til. Senere spurte en nær venn av Buddha om ikke kvinnene hadde like stor mulighet til å nå nirvana. Han tenkte seg litt om og svarte ja, da fikk kvinnene lov. I tillegg til de reglene munkene måtte følge, ble det opprettet 8 nye regler som bare nonnene måtte følge. En av reglene var at nonnen alltid måtte reise seg og hilse på en munk, uansett hvor lenge hun hadde studert.Det onde:

Det onde er krig og hat, skapt av mennesker. I følge buddhismen er mangel på selvinnsikt grunnen til ondskapen. Den kan forbedres ved å følge Buddhas vei.Det hellige:

For buddhistene er bodhi-treet hellig. Det var under denne tresorten at moren til Siddhartha hadde drømt at hun skulle føde enten en konge eller en Buddha. Historien vil ha det til at Siddhartha ble født under dette treet men det stemmer visstnok ikke. Det var også under dette treet at han døde i ca. år 480 f. Kr.Meditasjon:

Buddhister mediterer for å nå den samme opplysningen som Buddha nådde. Meditasjon er selve veien til Nirvana.Når en Buddhist mediterer sitter en som regel med rett rygg, beina i kors og hendene i fanget. Så begynner en å konsentrere seg om pusten på en rolig og avslappa måte. Etter det begynner en å konsentrere seg mer om meditasjonstemaet. Man kan øve i kvaliteter som vennligskap, medfølelse, medglede og likevekt. Når en mediterer er det viktig å være en plass hvor det er stille så en ikke blir forstyrret. Om en ikke mediterer konsentrert og systematisk når en ikke dypere inn i meditasjonen.Å meditere betyr at man er både åpen og konsentrert på samme tid. Det regnes ikke som noe slags søvn eller transe. Når man får god konsentrasjon kan sinnet bli helt absorbert i meditasjon, men ikke som i hypnose. Det er opptil en hver enkelt buddhist å bestemme hvor mye og hvor ofte en vil meditere. Noen buddhister mediterer morgen og kveld. Når buddhister er på meditasjonssamlinger kan de sitte sammen i over ti timer om dagen. Dette klarer de på grunn av at når en sitter og mediterer mister man helt tidsperspektivet.

Logg inn for å se bildet

Buddhist som meditererNirvana eller oppvåkning:

Nirvana er ”himmelen” for buddhistene. Nirvana er ikke noen plass, men en tilstand. For å komme dit må en bli oppvåknet. For å bli det må menneske bryte Samsara, den gjentatte runden med fødsel og død(livets hjul). De som blir gjenfødt kan bli mennesker, dyr eller til og med guder. Har man en god karma blir det neste livet bedre enn det forrige. Målet til buddhistene er å bli fri fra gjenfødelsens sirkel. Da dette er hva Buddhas lære går ut på, å finne veien til oppvåkning eller nirvana.

SkrifterBuddhas lære:

Buddhas lære tar utgangspunkt i menneskets ønske om lykke. Buddha mener at problemet med det er at det kan være vanskelig å være fullkommen lykkelig. Det er ingen sikkerhet for at det ikke skal komme noen vonde dager, det eneste som er sikkert er at en dag vil livet ta slutt. Buddha fikk erfart at det ikke var den store lykken selv om man hadde masse penger og levde i luksus.Hellige skrifter:

De tre kurvene: (også kalt pali-kanonen).

Den første kurven innholder regler som munker og nonner skal følge.

Den andre innholder Dharma, eller Buddhas lære.

Den tredje innholder skrifter som forklarer denne læren. Theravada-buddhister tror at Tripitaka er den mest nøyaktige opptegnelsen av det Buddha forkynte. Tripitaka er leveregler for munker og nonner. Tripitaka blir også kalt ”De tre samlinger”. Studier, messer og å lære de hellige tekstene er en viktig del av livet til alle buddhistmunker.Det buddhistiske språk:

Mange munker leser og fremsier fremdeles skriftene på det gamle indiske språket pali, men det blir som oftest brukt oversettere. Mange viktige tekster fra den tiden ble også skrevet på et annet gammelt indisk språk kalt sanskrit. Det blir bare færre og færre som kan oversette sanskrit til sitt eget språk.

Her er en tekst skrevet på pali:Sabba-p apassa akaranam = Ikke gjøre noe ondt,

kusalassa upasampada = dyrke det gode,

sa-citta-pariyodapanam = rense sin sjel:

etam buddh ana s asanam = det er Buddhaenes lære.Kunst

Løven er et viktig symbol i buddhismen. Den gir kraft til Buddhas lære. Det ble laget Buddha-statuer ca. 350 år etter Buddhas død. Før den tid fantes det lite kunst bortsett fra noen symboler.


Logg inn for å se bildet
De første statuene var preget av hellenistisk kunst, men senere ble de sterkere påvirket av hinduismens kunst.Det er ganske vanlig å finne guder fra hinduismen sammen med Buddha-figurer. I kunsten finner vi ofte figurer som forestiller Buddha eller bodhisattvaer. Dessuten viser den seg i bruksgjenstander som er viktige i rituelle sammenhenger. Symboler som går igjen er sirkelen, hjulet (livets hjul (bilde s.2) og lyset som skal lede en til nirvana. Den buddhistiske kunsten som har sterk innflytelse fra hinduismen ble spredt til store deler av Asia. Kunsten har også blitt sterkt påvirket av iransk kunst.Noen av de mest kjente buddhistiske kunstverkene var de over 50 meter høye statuene i ei fjellside i Afghanistan. Disse statuene eksisterer ikke lenger fordi de ble sprengt bort av talibanstyret.Den buddhistisk kunsten forteller historier fra alle Buddhas liv. I tillegg finner vi historier om bodhisattvaer.

Logg inn for å se bildet

Statuene i Afghanistan

Logg inn for å se bildet

Statue av BuddhaOrdforklaring:

Bodhi-tre: Hellig fikentre som Gautama satt under da han ble Buddha. ”Bodhi” betyr ”oppvåkning”. Enkelte mennesker tar navnet ”Bodhi” når de blir buddhister.
Nirvana: En tilstand av perfekt lykksalighet og lykke som oppnås gjennom oppvåkning.
Oppvåkning: Å oppnå oppvåkning er som å våkne fra en drøm og se tingene som de virkelig er, og sannheten bak alle ting.
Dharma: Buddhas forkynnelse og praktisering av hans lære.
Sangha: Buddhistiske munker og nonner eller hele det buddhistiske samfunn.
Kharma: Betyr ” årsak og virkning”. Handlingene dine, gode og dårlige, og resultatet av dem, godt eller dårlig. Gode handlinger fører deg nærmere nirvana mens dårlige handlinger fører deg lengre bort.
Gjenfødelse: Troen på at deres innerste energi blir gjenfødt i en annen skikkelse etter man dør.Kilder:

http://www.- daria.no
http://www.gyldendal.no/religion/html/budd.as- p
http://104sidselvim.norsknettskole.no/buddhisme.html-
Boka: ”Under samme himmel


Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Mordi123
04.05.2015 08:42
125
anbefalinger
Jeg likte denne spessielle netsiden og denne siden av nettsiden dette er veldig bra og jeg liker og ikke uliker. Varslet

Homo
31.10.2014 09:37

Bra!
119
anbefalinger
Jeg er så homo at denne netsiden blir våt !!!
Useriøst? Varsle red.

lol
01.06.2014 19:45

Bra!
34
anbefalinger
abcdef- ghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Useriøst? Varsle red.

brunetta
03.04.2006 18 Surprised  Surprised :-o8

Bra!
30
anbefalinger
Hjalp meg mye med prøveforberedelsene Wink ;-\) Takk!!
Useriøst? Varsle red.

Arne Petter
24.04.2006 10:35

Bra!
24
anbefalinger
Hei Hei på dere ! Dette var en kjempe bra side, der jeg har lert meg alt om budda ! nå får jeg 6 på KRL prøven Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.

TuttaOgNusse
11.10.2006 14:22

Bra!
20
anbefalinger
hei! kjempe fint at du har skrevet denne faktateksten. Du hjalp oss veeldig Smile :-\) takk Very Happy Very Happy  Very Happy :-D vi syntes det var rart at du bare fikk 5+:| du fortjener en sex
Useriøst? Varsle red.

sara
28.04.2006 16:55

Bra!
17
anbefalinger
takk for at du la den ut, har hjelpi meg skikkelig med prosjektet mitt Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.


Luudl
09.05.2006 16:49

Bra!
17
anbefalinger
Hei. Fint dere likte oppgaven.
Jeg går i 10 klasse for den som spurte om det.
Useriøst? Varsle red.

Simon
09.05.2006 11:35

Bra!
16
anbefalinger
Veldig bra stoff dette her, dette kommer til å hjelpe meg mye til mitt prosjekt. Takk Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.

Linn og Stine
04.04.2006 12:32

Bra!
14
anbefalinger
Hvilken klasse går du i? Setter veldig stor pris på at du la ut den saken her.. Men kunne du kanskje ha skrivd litt om templer og sånn saker til meg på mail? Takker
Useriøst? Varsle red.


Åge
01.04.2008 18:49

Bra!
12
anbefalinger
Hei du lærer som bitcher og whiner over plagiat. Det står jo hvor kildene kommer fra, og dette er jo til hjelp for folk som ønsker å lære om buddhismen. Tviler på at folk er så dumme at de kopierer hele teksten og leverer til deg? Hvis de nå er det, så er det vel på grunn av din læremåte og mangel på informasjon om hvor alvorlig plagiat er. Det er jo bare ufattelig trist at du må komme hit å klage over dette. Istedet for å ta en prat med elevene dine slik en god lærer ville gjort.
Useriøst? Varsle red.

Heidi
01.02.2007 14:11

Bra!
10
anbefalinger
Hjalp meg å gruppa med prosjektet ! Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Flått (y)
Useriøst? Varsle red.

tor magnus
13.03.2007 10:33

Bra!
10
anbefalinger
Takk Embarassed (L)
Useriøst? Varsle red.

Lærer
07.05.2007 23 Surprised  Surprised :-o3

Bra!
9
anbefalinger
Har noen av dere hørt om plagiat...? det er st stort problem når mine elever nå stryker på oppgaven fordi at de har stjålet fra daria. FYY!!Tro bare ikke at det er SÅ lett å komme fram her i livet. Så 5+ på oppgaver her gir 1 hos meg, selv om den ser lekker ut.
Useriøst? Varsle red.

Johannes(Joss)
26.02.2008 17:41

Bra!
9
anbefalinger
Takk Luudl!!!!!!! Hjalp meg sykt mye. Får 6 på framføringen min thanks!!!!!! Razz Razz  Razz :-P Razz Razz  Razz :-P Razz Razz  Razz :-P Razz Razz  Razz :-P Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.

anonym
10.03.2008 20 Surprised  Surprised :-o8

Bra!
9
anbefalinger
tusen hjertelig takk!! Smile :-\) men mangler forklarelsen på dharma Sad :-\( Wink ;-\)
Useriøst? Varsle red.

?
31.10.2014 09:38

Bra!
9
anbefalinger
What is your penis size?
Useriøst? Varsle red.

buuddda
31.10.2014 09:36

Bra!
7
anbefalinger
loooool
Useriøst? Varsle red.

Amal
22.11.2006 18:54

Bra!
6
anbefalinger
Heeiii
Useriøst? Varsle red.

anomym
27.11.2006 16:21

Bra!
6
anbefalinger
hjalp til veldig med lekser!
Useriøst? Varsle red.

Caroline
05.02.2008 16 Surprised  Surprised :-o1

Bra!
6
anbefalinger
bra du legger ut sånne ting.. det hjelper hveldig på prosjktet vi har=D
Useriøst? Varsle red.

Ali Babol
14.03.2008 10 Surprised  Surprised :-o7

Bra!
6
anbefalinger
jei sydes dette var bja, jei like dette god!! det var bja...
Useriøst? Varsle red.

.. Anonym girl ...
03.11.2008 23 Surprised  Surprised :-o7

Bra!
6
anbefalinger
Jeg synes dette var utrolig bra skrevet, men jeg reagerte på en liten ting det var at helt i begynnelsen så har du skrevet at Buddhismen oppstod for 500 år f. kr ...men jeg har sett litt på andre sider + at i krl heftet mitt står det at det var for 400 år f.kr...jeg ville bare nevne det slik at ingen får feil! Wink ;-\) ellers veldig bra Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.

SUPERFAN Very Happy  Very Happy :-D
11.11.2008 18:44

Bra!
5
anbefalinger
Takk takk! hjalp meg med prøveforbredelsene Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Veldigbra og oversiktelig skrevet!
Eneste siden jeg har skjønt noa av hittill... Wink ;-\)
Useriøst? Varsle red.

lol
12.02.2011 11:35

Bra!
5
anbefalinger
hahahaha
Useriøst? Varsle red.

?= answar
31.10.2014 09:41

Bra!
5
anbefalinger
2 inches.... of the floor
whats ur size?
Useriøst? Varsle red.

Lars
12.09.2008 10:25

Bra!
4
anbefalinger
Dette kunne ha hjulpet meg vist du hadde hatt noen hvor mange det er idag !
men ellers veldig bra
Useriøst? Varsle red.

k-i
22.10.2008 08:58

Bra!
4
anbefalinger
Veldig bra skrevet, overskitlig, mye detaljer, men ikke for langtekkelig.
Fant endeøig noe om buddhistiske skrifter på norsk takk.
Må vare en streng lærer som bare gir deg 5+ på noe som dette.
og til alle dere "smartinger" som bare kopierer rett fra siden, STOP!!
skriv heller om teksten eller bruk den som en faktakilde
Takk hjalp mye Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.

elev 3.klasse
27.11.2008 21:32

Bra!
4
anbefalinger
ufullstendig og ukorrekt kildeliste.. teksten framstår derfor usæriøs og burde ikke brukes som kilde til videre skriving
Useriøst? Varsle red.

Elev 8 klasse sandbekken
02.03.2009 16:20

Bra!
4
anbefalinger
veldig bra tekst
Useriøst? Varsle red.

Roman
02.04.2009 12:22

Bra!
4
a- nbefalinger
http://104sidselvim.norsknettskole- .no/budd- hisme.html
Useriøst? Varsle red.

stine
21.04.2009 13:30

Bra!
4
anbefalinger
Bra nå får jeg nokk en 4 eller 5 på RLE prøva^^
Useriøst? Varsle red.

Leo Smile :-\)
07.12.2009 20:16

Bra!
4
anbefalinger
hva gjør du benii? hvilket spørsmål syntes du var vanskligst?
Useriøst? Varsle red.

dag
19.04.2010 19:50

Bra!
4
anbefalinger
det går jo ann å skrive direkte av denne teksten fordi det er det som heter direkte sitat og selvfølgelig oppgi kilder på hvor man har funnet tekst osv.. Dette var bra skrevet!!
Useriøst? Varsle red.

HEH
08.03.2011 18:37

Bra!
4
anbefalinger
Var ikke Buddha en prins, og ikke sønn av en rik adelsmann..?
Useriøst? Varsle red.

vin
28.01.2013 13:41

Bra!
4
anbefalinger
hei jeg trenger hjelp kan dere hjelpe meg for buddhismen. fordi jeg sjkenner ikke de religionen
Useriøst? Varsle red.

stine&ingrid
13.10.2008 12:42

Bra!
3
anbefalinger
supeeeert Very Happy Very Happy  Very Happy :-D ELSK ass.
Useriøst? Varsle red.


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)
”Grunnleggeren” av buddhismen var prins Siddharta Gautama og ble født i Lumbini i Nepal. Han var sønn av en rik adelsmann og da han vokste opp levde han et liv i luksus. Overalt hvor han gikk var det bare rikdom og lykke. Han vokste opp, ble gift og fikk mange barn. Han hadde aldri sett nød og elendighet, men en dag fikk han se en gammel og syk mann, og senere et lik av en annen mann. Da skjønte han at verden egentlig var full av sorg og lidelse, og at dette kunne hende han. Han bestemte seg derfor for å flytte hjemmefra. Det eneste han tok med seg var en stav og ei tiggerskål. Han dro hjemmefra med spørsmål som; ”Hvem er jeg og Hva er meningen med livet?” Gautama forlot palasset og kledde seg i en munkekappe for å ikke bli gjenkjent. I seks år levde han i skogen med fem hellige lærere. Etter hvert ble det et svært hardt liv for Gautama, han sultet nesten i hjel, og han fant heller ikke svarene han søkte etter.Senere reiste Siddharta og følgesvennene hans til Bodh Gaya, der satte han seg under et stort bodhi-tre for å meditere. Han sa: “Herfra vil jeg ikke reise meg før jeg har funnet svar”. Han satt der i flere dager. Så gikk det et lys opp for han. Han skjønte nå hvordan livet kunne være godt og hvordan det kunne bli annerledes. Da forstod han de fire edle sannheter:

- Sannheten om liding: At lidingen finnes. Å fødes, å bli gammel, å bli syk. Skilles fra de man er glad i, er liding.

- Sannheten om årsaken til liding: kunnskapsløyse, hat og begjær gjør at vi ikke forstår riktig og ikke klarer å frigjøre oss fra lidingen.

- Sannheten om lidingens slutt: Det finnes en slutt på lidingen og alle årsaker til lidingen.

- Sannheten om veien til lidingen sin slutt: Den åtteledda veien fører til lidingen sin slutt.Siddharta tok da navnet Buddha, som betyr: “Den opplyste”. Det han hadde oppdaget var at han nå var fri fra alt vondt og han hadde fått en fred som aldri ville forlate han. Buddha syntes dette var en fin måte å leve på. En buddhist ser opp til Buddha og vil oppnå det samme som han.Buddha var ingen Gud. Han var født som et menneske, men visdommen han oppnådde gjorde han til mer enn et vanlig menneske likevel. Han døde da han var 85 år gammel, etter over 40 års vandring omkring i Nord-India hvor han delte sin visdom med alle slags mennesker.Hva tror de på?

Buddhistene tror ikke på noen bestemt gud. De tror heller ikke at det finnes noen gud som griper inn i ting som skjer i hverdagen. De lever etter bestemte lover og regler og deres ”hovedlov” er de fem etiske forskrifter:

- Du skal ikke drepe noen levende vesen.

- Du skal ikke stjele

- Du skal ikke misbruke sansene

- Du skal ikke lyve

- Du skal ikke drikke alkohol eller andre stoffer som skader kropp og sjel.stine&ingrid
13.10.2008 12:42

Bra!
3
anbefalinger
supeeeert  Very Happy :-D ELSK ass.

Spamm
04.05.2015 08:49

Bra!
3
anbefalinger
”Grunnleggeren” av buddhismen var prins Siddharta Gautama og ble født i Lumbini i Nepal. Han var sønn av en rik adelsmann og da han vokste opp levde han et liv i luksus. Overalt hvor han gikk var det bare rikdom og lykke. Han vokste opp, ble gift og fikk mange barn. Han hadde aldri sett nød og elendighet, men en dag fikk han se en gammel og syk mann, og senere et lik av en annen mann. Da skjønte han at verden egentlig var full av sorg og lidelse, og at dette kunne hende han. Han bestemte seg derfor for å flytte hjemmefra. Det eneste han tok med seg var en stav og ei tiggerskål. Han dro hjemmefra med spørsmål som; ”Hvem er jeg og Hva er meningen med livet?” Gautama forlot palasset og kledde seg i en munkekappe for å ikke bli gjenkjent. I seks år levde han i skogen med fem hellige lærere. Etter hvert ble det et svært hardt liv for Gautama, han sultet nesten i hjel, og han fant heller ikke svarene han søkte etter.Senere reiste Siddharta og følgesvennene hans til Bodh Gaya, der satte han seg under et stort bodhi-tre for å meditere. Han sa: “Herfra vil jeg ikke reise meg før jeg har funnet svar”. Han satt der i flere dager. Så gikk det et lys opp for han. Han skjønte nå hvordan livet kunne være godt og hvordan det kunne bli annerledes. Da forstod han de fire edle sannheter:

- Sannheten om liding: At lidingen finnes. Å fødes, å bli gammel, å bli syk. Skilles fra de man er glad i, er liding.

- Sannheten om årsaken til liding: kunnskapsløyse, hat og begjær gjør at vi ikke forstår riktig og ikke klarer å frigjøre oss fra lidingen.

- Sannheten om lidingens slutt: Det finnes en slutt på lidingen og alle årsaker til lidingen.

- Sannheten om veien til lidingen sin slutt: Den åtteledda veien fører til lidingen sin slutt.Siddharta tok da navnet Buddha, som betyr: “Den opplyste”. Det han hadde oppdaget var at han nå var fri fra alt vondt og han hadde fått en fred som aldri ville forlate han. Buddha syntes dette var en fin måte å leve på. En buddhist ser opp til Buddha og vil oppnå det samme som han.Buddha var ingen Gud. Han var født som et menneske, men visdommen han oppnådde gjorde han til mer enn et vanlig menneske likevel. Han døde da han var 85 år gammel, etter over 40 års vandring omkring i Nord-India hvor han delte sin visdom med alle slags mennesker.Hva tror de på?

Buddhistene tror ikke på noen bestemt gud. De tror heller ikke at det finnes noen gud som griper inn i ting som skjer i hverdagen. De lever etter bestemte lover og regler og deres ”hovedlov” er de fem etiske forskrifter:

- Du skal ikke drepe noen levende vesen.

- Du skal ikke stjele

- Du skal ikke misbruke sansene

- Du skal ikke lyve

- Du skal ikke drikke alkohol eller andre stoffer som skader kropp og sjel.En burde også la være å tjene penger på måter som kan skade andre. for eksempel: våpenhandel, handel eller produksjon av rusmidler og giftstoffer, kjøp eller salg av mennesker og dyr og lignende. Det er ingen lov som sier dette, men det anbefales og følge dette. En buddhist skal unngå å gjøre det vonde og forsøke å gjøre det gode. Buddhister gjør dette for å føle seg bedre, ha god samvittighet og unngå problemer.De tre juvelene:

De tre juveler er buddhistenes ”Trosbekjennelse”, og lyder slik:

- Jeg tar min tilflukt til Buddha

- Jeg tar min tilflukt til Dharma (Læren om Buddhismen)

- Jeg tar min tilflukt til sangha (munkesamfunnet)

Hvis livet var en sykdom mener buddhistene at Buddha er ”legen”, Dharma er ”medisinen” og sangha er ”sykesøsterene”.Dhamma:

Etter oppvåkninga satte Buddha i gang å undervise i læra. Til de første fem elevene fortalte han om disse viktige tingene innen for buddhismen, ”De Fire Edle Sannheter” og ”Den Åttedelte Veien”.Den åttedelte veien:

- Rett forståelse: At man forstår de fire edle sannheter

- Rett tenkemåte: Ha vennlige, fredelige, nyttige tanker.

- Rett talemåte: Konstruktiv, sann tale, til riktig tid.

- Rett handling: At man gjør gode ting og avstår frå skadelige handlinger.

- Rett levevis: En bør ha et harmløst yrke; Ikke selge våpen, gift, osv.

- Rett anstrengelse: Gi opp usunne tendenser, kultivere de gode.

- Rett oppmerksomhet: på kroppen, kjensler, sinnet osv.

- Rett konsentrasjon: Konsentrasjon på meditasjon og innsiktsmeditasjon.

Logg inn for å se bildet

Livets hjulRitualer og høytider:

Mange buddhister gjør puja om morgenen og kvelden. Det vil si at man resiterer vers og tekster som man har lært utenat. Dette gjør de for å minne Buddhas kvaliteter og for å holde den viktige læren i minnet. Det er vanlig at de har en buddhafigur eller et bilde foran seg. De tenner ofte lys og røkelse og ofrer blomster. Dette er en slags hengivenhet og for å gjøre det litt mer høytidsaktig.

Logg inn for å se bildetI mange buddhistiske land er fullmånedagene dager som folk bruker litt mer tid for religiøs praksis. Dette regnes ikke som helligdager men, det er en lang tradisjon som går helt tilbake til Buddhas tid. I enkelte buddhistiske land er fullmånedagene nasjonale fridagar: Disse dagene blir kalt Poja og folk går da i tempelet.-Fullmånedagen i mai blir kalt vesak. Denne dagen markerer Buddhas fødsel, oppvakning og død, fordi at på denne dagen ble faktisk Buddha født, opplyst og det var da han døde.Synet på mennesket:

I følge buddhismen er mennesket det aller viktigste her i verden. Alle er like mye verdt og skal behandles likt. For å følge Buddhas vei må hvert enkelt menneske bestemme selv hva som er godt og ondt. Din egen framtid former du selv.Kjønnsroller:

Alle mennesker kan komme til nirvana, Men når buddhismen oppstod var det i et samfunn med mange dominerende menn. Derfor ble det store forskjeller mellom kjønnene. Alle disipler til Buddha ble pekt ut til munker av Buddha selv. 5 år etter oppvåkningen spurte noen kvinner om ikke de kunne bli nonner, men dette fikk de ikke lov til. Senere spurte en nær venn av Buddha om ikke kvinnene hadde like stor mulighet til å nå nirvana. Han tenkte seg litt om og svarte ja, da fikk kvinnene lov. I tillegg til de reglene munkene måtte følge, ble det opprettet 8 nye regler som bare nonnene måtte følge. En av reglene var at nonnen alltid måtte reise seg og hilse på en munk, uansett hvor lenge hun hadde studert.Det onde:

Det onde er krig og hat, skapt av mennesker. I følge buddhismen er mangel på selvinnsikt grunnen til ondskapen. Den kan forbedres ved å følge Buddhas vei.Det hellige:

For buddhistene er bodhi-treet hellig. Det var under denne tresorten at moren til Siddhartha hadde drømt at hun skulle føde enten en konge eller en Buddha. Historien vil ha det til at Siddhartha ble født under dette treet men det stemmer visstnok ikke. Det var også under dette treet at han døde i ca. år 480 f. Kr.Meditasjon:

Buddhister mediterer for å nå den samme opplysningen som Buddha nådde. Meditasjon er selve veien til Nirvana.Når en Buddhist mediterer sitter en som regel med rett rygg, beina i kors og hendene i fanget. Så begynner en å konsentrere seg om pusten på en rolig og avslappa måte. Etter det begynner en å konsentrere seg mer om meditasjonstemaet. Man kan øve i kvaliteter som vennligskap, medfølelse, medglede og likevekt. Når en mediterer er det viktig å være en plass hvor det er stille så en ikke blir forstyrret. Om en ikke mediterer konsentrert og systematisk når en ikke dypere inn i meditasjonen.Å meditere betyr at man er både åpen og konsentrert på samme tid. Det regnes ikke som noe slags søvn eller transe. Når man får god konsentrasjon kan sinnet bli helt absorbert i meditasjon, men ikke som i hypnose. Det er opptil en hver enkelt buddhist å bestemme hvor mye og hvor ofte en vil meditere. Noen buddhister mediterer morgen og kveld. Når buddhister er på meditasjonssamlinger kan de sitte sammen i over ti timer om dagen. Dette klarer de på grunn av at når en sitter og mediterer mister man helt tidsperspektivet.

Logg inn for å se bildet

Buddhist som meditererNirvana eller oppvåkning:

Nirvana er ”himmelen” for buddhistene. Nirvana er ikke noen plass, men en tilstand. For å komme dit må en bli oppvåknet. For å bli det må menneske bryte Samsara, den gjentatte runden med fødsel og død(livets hjul). De som blir gjenfødt kan bli mennesker, dyr eller til og med guder. Har man en god karma blir det neste livet bedre enn det forrige. Målet til buddhistene er å bli fri fra gjenfødelsens sirkel. Da dette er hva Buddhas lære går ut på, å finne veien til oppvåkning eller nirvana.

SkrifterBuddhas lære:

Buddhas lære tar utgangspunkt i menneskets ønske om lykke. Buddha mener at problemet med det er at det kan være vanskelig å være fullkommen lykkelig. Det er ingen sikkerhet for at det ikke skal komme noen vonde dager, det eneste som er sikkert er at en dag vil livet ta slutt. Buddha fikk erfart at det ikke var den store lykken selv om man hadde masse penger og levde i luksus.Hellige skrifter:

De tre kurvene: (også kalt pali-kanonen).

Den første kurven innholder regler som munker og nonner skal følge.

Den andre innholder Dharma, eller Buddhas lære.

Den tredje innholder skrifter som forklarer denne læren. Theravada-buddhister tror at Tripitaka er den mest nøyaktige opptegnelsen av det Buddha forkynte. Tripitaka er leveregler for munker og nonner. Tripitaka blir også kalt ”De tre samlinger”. Studier, messer og å lære de hellige tekstene er en viktig del av livet til alle buddhistmunker.Det buddhistiske språk:

Mange munker leser og fremsier fremdeles skriftene på det gamle indiske språket pali, men det blir som oftest brukt oversettere. Mange viktige tekster fra den tiden ble også skrevet på et annet gammelt indisk språk kalt sanskrit. Det blir bare færre og færre som kan oversette sanskrit til sitt eget språk.

Her er en tekst skrevet på pali:Sabba-p apassa akaranam = Ikke gjøre noe ondt,

kusalassa upasampada = dyrke det gode,

sa-citta-pariyodapanam = rense sin sjel:

etam buddh ana s asanam = det er Buddhaenes lære.Kunst

Løven er et viktig symbol i buddhismen. Den gir kraft til Buddhas lære. Det ble laget Buddha-statuer ca. 350 år etter Buddhas død. Før den tid fantes det lite kunst bortsett fra noen symboler.


Logg inn for å se bildet
De første statuene var preget av hellenistisk kunst, men senere ble de sterkere påvirket av hinduismens kunst.Det er ganske vanlig å finne guder fra hinduismen sammen med Buddha-figurer. I kunsten finner vi ofte figurer som forestiller Buddha eller bodhisattvaer. Dessuten viser den seg i bruksgjenstander som er viktige i rituelle sammenhenger. Symboler som går igjen er sirkelen, hjulet (livets hjul (bilde s.2) og lyset som skal lede en til nirvana. Den buddhistiske kunsten som har sterk innflytelse fra hinduismen ble spredt til store deler av Asia. Kunsten har også blitt sterkt påvirket av iransk kunst.Noen av de mest kjente buddhistiske kunstverkene var de over 50 meter høye statuene i ei fjellside i Afghanistan. Disse statuene eksisterer ikke lenger fordi de ble sprengt bort av talibanstyret.Den buddhistisk kunsten forteller historier fra alle Buddhas liv. I tillegg finner vi historier om bodhisattvaer.

Logg inn for å se bildet

Statuene i Afghanistan

Logg inn for å se bildet

Statue av BuddhaOrdforklaring:

Bodhi-tre: Hellig fikentre som Gautama satt under da han ble Buddha. ”Bodhi” betyr ”oppvåkning”. Enkelte mennesker tar navnet ”Bodhi” når de blir buddhister.
Nirvana: En tilstand av perfekt lykksalighet og lykke som oppnås gjennom oppvåkning.
Oppvåkning: Å oppnå oppvåkning er som å våkne fra en drøm og se tingene som de virkelig er, og sannheten bak alle ting.
Dharma: Buddhas forkynnelse og praktisering av hans lære.
Sangha: Buddhistiske munker og nonner eller hele det buddhistiske samfunn.
Kharma: Betyr ” årsak og virkning”. Handlingene dine, gode og dårlige, og resultatet av dem, godt eller dårlig. Gode handlinger fører deg nærmere nirvana mens dårlige handlinger fører deg lengre bort.
Gjenfødelse: Troen på at deres innerste energi blir gjenfødt i en annen skikkelse etter man dør.Kilder:

http://www.daria.no
http://www.gyldendal.no/religion/html/budd.asp
http://104sidselvim.norsknettskole.no/buddhisme.html
Boka: ”Under samme himmel


Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Mordi123
04.05.2015 08:42
125
anbefalinger
Jeg likte denne spessielle netsiden og denne siden av nettsiden dette er veldig bra og jeg liker og ikke uliker. Varslet

Homo
31.10.2014 09:37

Bra!
119
anbefalinger
Jeg er så homo at denne netsiden blir våt !!!
Useriøst? Varsle red.

lol
01.06.2014 19:45

Bra!
34
anbefalinger
abcdefghijklmnopqrst- uvwxyzæøå
Useriøst? Varsle red.

brunetta
03.04.2006 18 Surprised :-o8

Bra!
30
anbefalinger
Hjalp meg mye med prøveforberedelsene Wink ;-\) Takk!!
Useriøst? Varsle red.

Arne Petter
24.04.2006 10:35

Bra!
24
anbefalinger
Hei Hei på dere ! Dette var en kjempe bra side, der jeg har lert meg alt om budda ! nå får jeg 6 på KRL prøven Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.

TuttaOgNusse
11.10.2006 14:22

Bra!
20
anbefalinger
hei! kjempe fint at du har skrevet denne faktateksten. Du hjalp oss veeldig Smile :-\) takk Very Happy  Very Happy :-D vi syntes det var rart at du bare fikk 5+:| du fortjener en sex
Useriøst? Varsle red.

sara
28.04.2006 16:55

Bra!
17
anbefalinger
takk for at du la den ut, har hjelpi meg skikkelig med prosjektet mitt Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.


Luudl
09.05.2006 16:49

Bra!
17
anbefalinger
Hei. Fint dere likte oppgaven.
Jeg går i 10 klasse for den som spurte om det.
Useriøst? Varsle red.

Simon
09.05.2006 11:35

Bra!
16
anbefalinger
Veldig bra stoff dette her, dette kommer til å hjelpe meg mye til mitt prosjekt. Takk Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.

Linn og Stine
04.04.2006 12:32

Bra!
14
anbefalinger
Hvilken klasse går du i? Setter veldig stor pris på at du la ut den saken her.. Men kunne du kanskje ha skrivd litt om templer og sånn saker til meg på mail? Takker
Useriøst? Varsle red.


Åge
01.04.2008 18:49

Bra!
12
anbefalinger
Hei du lærer som bitcher og whiner over plagiat. Det står jo hvor kildene kommer fra, og dette er jo til hjelp for folk som ønsker å lære om buddhismen. Tviler på at folk er så dumme at de kopierer hele teksten og leverer til deg? Hvis de nå er det, så er det vel på grunn av din læremåte og mangel på informasjon om hvor alvorlig plagiat er. Det er jo bare ufattelig trist at du må komme hit å klage over dette. Istedet for å ta en prat med elevene dine slik en god lærer ville gjort.
Useriøst? Varsle red.

Heidi
01.02.2007 14:11

Bra!
10
anbefalinger
Hjalp meg å gruppa med prosjektet ! Very Happy  Very Happy :-D
Flått (y)
Useriøst? Varsle red.

tor magnus
13.03.2007 10:33

Bra!
10
anbefalinger
Takk Embarassed (L)
Useriøst? Varsle red.

Lærer
07.05.2007 23 Surprised :-o3

Bra!
9
anbefalinger
Har noen av dere hørt om plagiat...? det er st stort problem når mine elever nå stryker på oppgaven fordi at de har stjålet fra daria. FYY!!Tro bare ikke at det er SÅ lett å komme fram her i livet. Så 5+ på oppgaver her gir 1 hos meg, selv om den ser lekker ut.
Useriøst? Varsle red.

Johannes(Joss)
26.02.2008 17:41

Bra!
9
anbefalinger
Takk Luudl!!!!!!! Hjalp meg sykt mye. Får 6 på framføringen min thanks!!!!!! Razz  Razz :-P Razz  Razz :-P Razz  Razz :-P Razz  Razz :-P Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.

anonym
10.03.2008 20 Surprised :-o8

Bra!
9
anbefalinger
tusen hjertelig takk!! Smile :-\) men mangler forklarelsen på dharma Sad :-\( Wink ;-\)
Useriøst? Varsle red.

?
31.10.2014 09:38

Bra!
9
anbefalinger
What is your penis size?
Useriøst? Varsle red.

buuddda
31.10.2014 09:36

Bra!
7
anbefalinger
loooool
Useriøst? Varsle red.

Amal
22.11.2006 18:54

Bra!
6
anbefalinger
Heeiii
Useriøst? Varsle red.

anomym
27.11.2006 16:21

Bra!
6
anbefalinger
hjalp til veldig med lekser!
Useriøst? Varsle red.

Caroline
05.02.2008 16 Surprised :-o1

Bra!
6
anbefalinger
bra du legger ut sånne ting.. det hjelper hveldig på prosjktet vi har=D
Useriøst? Varsle red.

Ali Babol
14.03.2008 10 Surprised :-o7

Bra!
6
anbefalinger
jei sydes dette var bja, jei like dette god!! det var bja...
Useriøst? Varsle red.

.. Anonym girl ...
03.11.2008 23 Surprised :-o7

Bra!
6
anbefalinger
Jeg synes dette var utrolig bra skrevet, men jeg reagerte på en liten ting det var at helt i begynnelsen så har du skrevet at Buddhismen oppstod for 500 år f. kr ...men jeg har sett litt på andre sider + at i krl heftet mitt står det at det var for 400 år f.kr...jeg ville bare nevne det slik at ingen får feil! Wink ;-\) ellers veldig bra Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.

SUPERFAN  Very Happy :-D
11.11.2008 18:44

Bra!
5
anbefalinger
Takk takk! hjalp meg med prøveforbredelsene Very Happy  Very Happy :-D
Veldigbra og oversiktelig skrevet!
Eneste siden jeg har skjønt noa av hittill... Wink ;-\)
Useriøst? Varsle red.

lol
12.02.2011 11:35

Bra!
5
anbefalinger
hahahaha
Useriøst? Varsle red.

?= answar
31.10.2014 09:41

Bra!
5
anbefalinger
2 inches.... of the floor
whats ur size?
Useriøst? Varsle red.

Lars
12.09.2008 10:25

Bra!
4
anbefalinger
Dette kunne ha hjulpet meg vist du hadde hatt noen hvor mange det er idag !
men ellers veldig bra
Useriøst? Varsle red.

k-i
22.10.2008 08:58

Bra!
4
anbefalinger
Veldig bra skrevet, overskitlig, mye detaljer, men ikke for langtekkelig.
Fant endeøig noe om buddhistiske skrifter på norsk takk.
Må vare en streng lærer som bare gir deg 5+ på noe som dette.
og til alle dere "smartinger" som bare kopierer rett fra siden, STOP!!
skriv heller om teksten eller bruk den som en faktakilde
Takk hjalp mye Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.

elev 3.klasse
27.11.2008 21:32

Bra!
4
anbefalinger
ufullstendig og ukorrekt kildeliste.. teksten framstår derfor usæriøs og burde ikke brukes som kilde til videre skriving
Useriøst? Varsle red.

Elev 8 klasse sandbekken
02.03.2009 16:20

Bra!
4
anbefalinger
veldig bra tekst
Useriøst? Varsle red.

Roman
02.04.2009 12:22

Bra!
4
anbefalinger
h- ttp://104sidselvim.norsknettskole.no/buddhisme.html
Us- eriøst? Varsle red.

stine
21.04.2009 13:30

Bra!
4
anbefalinger
Bra nå får jeg nokk en 4 eller 5 på RLE prøva^^
Useriøst? Varsle red.

Leo Smile :-\)
07.12.2009 20:16

Bra!
4
anbefalinger
hva gjør du benii? hvilket spørsmål syntes du var vanskligst?
Useriøst? Varsle red.

dag
19.04.2010 19:50

Bra!
4
anbefalinger
det går jo ann å skrive direkte av denne teksten fordi det er det som heter direkte sitat og selvfølgelig oppgi kilder på hvor man har funnet tekst osv.. Dette var bra skrevet!!
Useriøst? Varsle red.

HEH
08.03.2011 18:37

Bra!
4
anbefalinger
Var ikke Buddha en prins, og ikke sønn av en rik adelsmann..?
Useriøst? Varsle red.

vin
28.01.2013 13:41

Bra!
4
anbefalinger
hei jeg trenger hjelp kan dere hjelpe meg for buddhismen. fordi jeg sjkenner ikke de religionen
Useriøst? Varsle red.

stine&ingrid
13.10.2008 12:42

Bra!
3
anbefalinger
supeeeert Very Happy  Very Happy :-D ELSK ass.
Useriøst? Varsle red.


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)
”Grunnleggeren” av buddhismen var prins Siddharta Gautama og ble født i Lumbini i Nepal. Han var sønn av en rik adelsmann og da han vokste opp levde han et liv i luksus. Overalt hvor han gikk var det bare rikdom og lykke. Han vokste opp, ble gift og fikk mange barn. Han hadde aldri sett nød og elendighet, men en dag fikk han se en gammel og syk mann, og senere et lik av en annen mann. Da skjønte han at verden egentlig var full av sorg og lidelse, og at dette kunne hende han. Han bestemte seg derfor for å flytte hjemmefra. Det eneste han tok med seg var en stav og ei tiggerskål. Han dro hjemmefra med spørsmål som; ”Hvem er jeg og Hva er meningen med livet?” Gautama forlot palasset og kledde seg i en munkekappe for å ikke bli gjenkjent. I seks år levde han i skogen med fem hellige lærere. Etter hvert ble det et svært hardt liv for Gautama, han sultet nesten i hjel, og han fant heller ikke svarene han søkte etter.Senere reiste Siddharta og følgesvennene hans til Bodh Gaya, der satte han seg under et stort bodhi-tre for å meditere. Han sa: “Herfra vil jeg ikke reise meg før jeg har funnet svar”. Han satt der i flere dager. Så gikk det et lys opp for han. Han skjønte nå hvordan livet kunne være godt og hvordan det kunne bli annerledes. Da forstod han de fire edle sannheter:

- Sannheten om liding: At lidingen finnes. Å fødes, å bli gammel, å bli syk. Skilles fra de man er glad i, er liding.

- Sannheten om årsaken til liding: kunnskapsløyse, hat og begjær gjør at vi ikke forstår riktig og ikke klarer å frigjøre oss fra lidingen.

- Sannheten om lidingens slutt: Det finnes en slutt på lidingen og alle årsaker til lidingen.

- Sannheten om veien til lidingen sin slutt: Den åtteledda veien fører til lidingen sin slutt.Siddharta tok da navnet Buddha, som betyr: “Den opplyste”. Det han hadde oppdaget var at han nå var fri fra alt vondt og han hadde fått en fred som aldri ville forlate han. Buddha syntes dette var en fin måte å leve på. En buddhist ser opp til Buddha og vil oppnå det samme som han.Buddha var ingen Gud. Han var født som et menneske, men visdommen han oppnådde gjorde han til mer enn et vanlig menneske likevel. Han døde da han var 85 år gammel, etter over 40 års vandring omkring i Nord-India hvor han delte sin visdom med alle slags mennesker.Hva tror de på?

Buddhistene tror ikke på noen bestemt gud. De tror heller ikke at det finnes noen gud som griper inn i ting som skjer i hverdagen. De lever etter bestemte lover og regler og deres ”hovedlov” er de fem etiske forskrifter:

- Du skal ikke drepe noen levende vesen.

- Du skal ikke stjele

- Du skal ikke misbruke sansene

- Du skal ikke lyve

- Du skal ikke drikke alkohol eller andre stoffer som skader kropp og sjel.En burde også la være å tjene penger på måter som kan skade andre. for eksempel: våpenhandel, handel eller produksjon av rusmidler og giftstoffer, kjøp eller salg av mennesker og dyr og lignende. Det er ingen lov som sier dette, men det anbefales og følge dette. En buddhist skal unngå å gjøre det vonde og forsøke å gjøre det gode. Buddhister gjør dette for å føle seg bedre, ha god samvittighet og unngå problemer.De tre juvelene:

De tre juveler er buddhistenes ”Trosbekjennelse”, og lyder slik:

- Jeg tar min tilflukt til Buddha

- Jeg tar min tilflukt til Dharma (Læren om Buddhismen)

- Jeg tar min tilflukt til sangha (munkesamfunnet)

Hvis livet var en sykdom mener buddhistene at Buddha er ”legen”, Dharma er ”medisinen” og sangha er ”sykesøsterene”.Dhamma:

Etter oppvåkninga satte Buddha i gang å undervise i læra. Til de første fem elevene fortalte han om disse viktige tingene innen for buddhismen, ”De Fire Edle Sannheter” og ”Den Åttedelte Veien”.Den åttedelte veien:

- Rett forståelse: At man forstår de fire edle sannheter

- Rett tenkemåte: Ha vennlige, fredelige, nyttige tanker.

- Rett talemåte: Konstruktiv, sann tale, til riktig tid.

- Rett handling: At man gjør gode ting og avstår frå skadelige handlinger.

- Rett levevis: En bør ha et harmløst yrke; Ikke selge våpen, gift, osv.

- Rett anstrengelse: Gi opp usunne tendenser, kultivere de gode.

- Rett oppmerksomhet: på kroppen, kjensler, sinnet osv.

- Rett konsentrasjon: Konsentrasjon på meditasjon og innsiktsmeditasjon.

Logg inn for å se bildet

Livets hjulRitualer og høytider:

Mange buddhister gjør puja om morgenen og kvelden. Det vil si at man resiterer vers og tekster som man har lært utenat. Dette gjør de for å minne Buddhas kvaliteter og for å holde den viktige læren i minnet. Det er vanlig at de har en buddhafigur eller et bilde foran seg. De tenner ofte lys og røkelse og ofrer blomster. Dette er en slags hengivenhet og for å gjøre det litt mer høytidsaktig.

Logg inn for å se bildetI mange buddhistiske land er fullmånedagene dager som folk bruker litt mer tid for religiøs praksis. Dette regnes ikke som helligdager men, det er en lang tradisjon som går helt tilbake til Buddhas tid. I enkelte buddhistiske land er fullmånedagene nasjonale fridagar: Disse dagene blir kalt Poja og folk går da i tempelet.-Fullmånedagen i mai blir kalt vesak. Denne dagen markerer Buddhas fødsel, oppvakning og død, fordi at på denne dagen ble faktisk Buddha født, opplyst og det var da han døde.Synet på mennesket:

I følge buddhismen er mennesket det aller viktigste her i verden. Alle er like mye verdt og skal behandles likt. For å følge Buddhas vei må hvert enkelt menneske bestemme selv hva som er godt og ondt. Din egen framtid former du selv.Kjønnsroller:

Alle mennesker kan komme til nirvana, Men når buddhismen oppstod var det i et samfunn med mange dominerende menn. Derfor ble det store forskjeller mellom kjønnene. Alle disipler til Buddha ble pekt ut til munker av Buddha selv. 5 år etter oppvåkningen spurte noen kvinner om ikke de kunne bli nonner, men dette fikk de ikke lov til. Senere spurte en nær venn av Buddha om ikke kvinnene hadde like stor mulighet til å nå nirvana. Han tenkte seg litt om og svarte ja, da fikk kvinnene lov. I tillegg til de reglene munkene måtte følge, ble det opprettet 8 nye regler som bare nonnene måtte følge. En av reglene var at nonnen alltid måtte reise seg og hilse på en munk, uansett hvor lenge hun hadde studert.Det onde:

Det onde er krig og hat, skapt av mennesker. I følge buddhismen er mangel på selvinnsikt grunnen til ondskapen. Den kan forbedres ved å følge Buddhas vei.Det hellige:

For buddhistene er bodhi-treet hellig. Det var under denne tresorten at moren til Siddhartha hadde drømt at hun skulle føde enten en konge eller en Buddha. Historien vil ha det til at Siddhartha ble født under dette treet men det stemmer visstnok ikke. Det var også under dette treet at han døde i ca. år 480 f. Kr.Meditasjon:

Buddhister mediterer for å nå den samme opplysningen som Buddha nådde. Meditasjon er selve veien til Nirvana.Når en Buddhist mediterer sitter en som regel med rett rygg, beina i kors og hendene i fanget. Så begynner en å konsentrere seg om pusten på en rolig og avslappa måte. Etter det begynner en å konsentrere seg mer om meditasjonstemaet. Man kan øve i kvaliteter som vennligskap, medfølelse, medglede og likevekt. Når en mediterer er det viktig å være en plass hvor det er stille så en ikke blir forstyrret. Om en ikke mediterer konsentrert og systematisk når en ikke dypere inn i meditasjonen.Å meditere betyr at man er både åpen og konsentrert på samme tid. Det regnes ikke som noe slags søvn eller transe. Når man får god konsentrasjon kan sinnet bli helt absorbert i meditasjon, men ikke som i hypnose. Det er opptil en hver enkelt buddhist å bestemme hvor mye og hvor ofte en vil meditere. Noen buddhister mediterer morgen og kveld. Når buddhister er på meditasjonssamlinger kan de sitte sammen i over ti timer om dagen. Dette klarer de på grunn av at når en sitter og mediterer mister man helt tidsperspektivet.

Logg inn for å se bildet

Buddhist som meditererNirvana eller oppvåkning:

Nirvana er ”himmelen” for buddhistene. Nirvana er ikke noen plass, men en tilstand. For å komme dit må en bli oppvåknet. For å bli det må menneske bryte Samsara, den gjentatte runden med fødsel og død(livets hjul). De som blir gjenfødt kan bli mennesker, dyr eller til og med guder. Har man en god karma blir det neste livet bedre enn det forrige. Målet til buddhistene er å bli fri fra gjenfødelsens sirkel. Da dette er hva Buddhas lære går ut på, å finne veien til oppvåkning eller nirvana.

SkrifterBuddhas lære:

Buddhas lære tar utgangspunkt i menneskets ønske om lykke. Buddha mener at problemet med det er at det kan være vanskelig å være fullkommen lykkelig. Det er ingen sikkerhet for at det ikke skal komme noen vonde dager, det eneste som er sikkert er at en dag vil livet ta slutt. Buddha fikk erfart at det ikke var den store lykken selv om man hadde masse penger og levde i luksus.Hellige skrifter:

De tre kurvene: (også kalt pali-kanonen).

Den første kurven innholder regler som munker og nonner skal følge.

Den andre innholder Dharma, eller Buddhas lære.

Den tredje innholder skrifter som forklarer denne læren. Theravada-buddhister tror at Tripitaka er den mest nøyaktige opptegnelsen av det Buddha forkynte. Tripitaka er leveregler for munker og nonner. Tripitaka blir også kalt ”De tre samlinger”. Studier, messer og å lære de hellige tekstene er en viktig del av livet til alle buddhistmunker.Det buddhistiske språk:

Mange munker leser og fremsier fremdeles skriftene på det gamle indiske språket pali, men det blir som oftest brukt oversettere. Mange viktige tekster fra den tiden ble også skrevet på et annet gammelt indisk språk kalt sanskrit. Det blir bare færre og færre som kan oversette sanskrit til sitt eget språk.

Her er en tekst skrevet på pali:Sabba-p apassa akaranam = Ikke gjøre noe ondt,

kusalassa upasampada = dyrke det gode,

sa-citta-pariyodapanam = rense sin sjel:

etam buddh ana s asanam = det er Buddhaenes lære.Kunst

Løven er et viktig symbol i buddhismen. Den gir kraft til Buddhas lære. Det ble laget Buddha-statuer ca. 350 år etter Buddhas død. Før den tid fantes det lite kunst bortsett fra noen symboler.


Logg inn for å se bildet
De første statuene var preget av hellenistisk kunst, men senere ble de sterkere påvirket av hinduismens kunst.Det er ganske vanlig å finne guder fra hinduismen sammen med Buddha-figurer. I kunsten finner vi ofte figurer som forestiller Buddha eller bodhisattvaer. Dessuten viser den seg i bruksgjenstander som er viktige i rituelle sammenhenger. Symboler som går igjen er sirkelen, hjulet (livets hjul (bilde s.2) og lyset som skal lede en til nirvana. Den buddhistiske kunsten som har sterk innflytelse fra hinduismen ble spredt til store deler av Asia. Kunsten har også blitt sterkt påvirket av iransk kunst.Noen av de mest kjente buddhistiske kunstverkene var de over 50 meter høye statuene i ei fjellside i Afghanistan. Disse statuene eksisterer ikke lenger fordi de ble sprengt bort av talibanstyret.Den buddhistisk kunsten forteller historier fra alle Buddhas liv. I tillegg finner vi historier om bodhisattvaer.

Logg inn for å se bildet

Statuene i Afghanistan

Logg inn for å se bildet

Statue av BuddhaOrdforklaring:

Bodhi-tre: Hellig fikentre som Gautama satt under da han ble Buddha. ”Bodhi” betyr ”oppvåkning”. Enkelte mennesker tar navnet ”Bodhi” når de blir buddhister.
Nirvana: En tilstand av perfekt lykksalighet og lykke som oppnås gjennom oppvåkning.
Oppvåkning: Å oppnå oppvåkning er som å våkne fra en drøm og se tingene som de virkelig er, og sannheten bak alle ting.
Dharma: Buddhas forkynnelse og praktisering av hans lære.
Sangha: Buddhistiske munker og nonner eller hele det buddhistiske samfunn.
Kharma: Betyr ” årsak og virkning”. Handlingene dine, gode og dårlige, og resultatet av dem, godt eller dårlig. Gode handlinger fører deg nærmere nirvana mens dårlige handlinger fører deg lengre bort.
Gjenfødelse: Troen på at deres innerste energi blir gjenfødt i en annen skikkelse etter man dør.Kilder:

http://www.daria.no
http://www.gyldendal.no/religion/html/budd.asp
http://104sidselvim.norsknettskole.no/buddhisme.html
Boka: ”Under samme himmel


Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Mordi123
04.05.2015 08:42
125
anbefalinger
Jeg likte denne spessielle netsiden og denne siden av nettsiden dette er veldig bra og jeg liker og ikke uliker. Varslet

Homo
31.10.2014 09:37

Bra!
119
anbefalinger
Jeg er så homo at denne netsiden blir våt !!!
Useriøst? Varsle red.

lol
01.06.2014 19:45

Bra!
34
anbefalinger
abcdefghijklm- nopqrstuvwxyzæøå
Useriøst? Varsle red.

brunetta
03.04.2006 18 Surprised :-o8

Bra!
30
anbefalinger
Hjalp meg mye med prøveforberedelsene Wink ;-\) Takk!!
Useriøst? Varsle red.

Arne Petter
24.04.2006 10:35

Bra!
24
anbefalinger
Hei Hei på dere ! Dette var en kjempe bra side, der jeg har lert meg alt om budda ! nå får jeg 6 på KRL prøven Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.

TuttaOgNusse
11.10.2006 14:22

Bra!
20
anbefalinger
hei! kjempe fint at du har skrevet denne faktateksten. Du hjalp oss veeldig Smile :-\) takk Very Happy  Very Happy :-D vi syntes det var rart at du bare fikk 5+:| du fortjener en sex
Useriøst? Varsle red.

sara
28.04.2006 16:55

Bra!
17
anbefalinger
takk for at du la den ut, har hjelpi meg skikkelig med prosjektet mitt Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.


Luudl
09.05.2006 16:49

Bra!
17
anbefalinger
Hei. Fint dere likte oppgaven.
Jeg går i 10 klasse for den som spurte om det.
Useriøst? Varsle red.

Simon
09.05.2006 11:35

Bra!
16
anbefalinger
Veldig bra stoff dette her, dette kommer til å hjelpe meg mye til mitt prosjekt. Takk Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.

Linn og Stine
04.04.2006 12:32

Bra!
14
anbefalinger
Hvilken klasse går du i? Setter veldig stor pris på at du la ut den saken her.. Men kunne du kanskje ha skrivd litt om templer og sånn saker til meg på mail? Takker
Useriøst? Varsle red.


Åge
01.04.2008 18:49

Bra!
12
anbefalinger
Hei du lærer som bitcher og whiner over plagiat. Det står jo hvor kildene kommer fra, og dette er jo til hjelp for folk som ønsker å lære om buddhismen. Tviler på at folk er så dumme at de kopierer hele teksten og leverer til deg? Hvis de nå er det, så er det vel på grunn av din læremåte og mangel på informasjon om hvor alvorlig plagiat er. Det er jo bare ufattelig trist at du må komme hit å klage over dette. Istedet for å ta en prat med elevene dine slik en god lærer ville gjort.
Useriøst? Varsle red.

Heidi
01.02.2007 14:11

Bra!
10
anbefalinger
Hjalp meg å gruppa med prosjektet ! Very Happy  Very Happy :-D
Flått (y)
Useriøst? Varsle red.

tor magnus
13.03.2007 10:33

Bra!
10
anbefalinger
Takk Embarassed (L)
Useriøst? Varsle red.

Lærer
07.05.2007 23 Surprised :-o3

Bra!
9
anbefalinger
Har noen av dere hørt om plagiat...? det er st stort problem når mine elever nå stryker på oppgaven fordi at de har stjålet fra daria. FYY!!Tro bare ikke at det er SÅ lett å komme fram her i livet. Så 5+ på oppgaver her gir 1 hos meg, selv om den ser lekker ut.
Useriøst? Varsle red.

Johannes(Joss)
26.02.2008 17:41

Bra!
9
anbefalinger
Takk Luudl!!!!!!! Hjalp meg sykt mye. Får 6 på framføringen min thanks!!!!!! Razz  Razz :-P Razz  Razz :-P Razz  Razz :-P Razz  Razz :-P Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.

anonym
10.03.2008 20 Surprised :-o8

Bra!
9
anbefalinger
tusen hjertelig takk!! Smile :-\) men mangler forklarelsen på dharma Sad :-\( Wink ;-\)
Useriøst? Varsle red.

?
31.10.2014 09:38

Bra!
9
anbefalinger
What is your penis size?
Useriøst? Varsle red.

buuddda
31.10.2014 09:36

Bra!
7
anbefalinger
loooool
Useriøst? Varsle red.

Amal
22.11.2006 18:54

Bra!
6
anbefalinger
Heeiii
Useriøst? Varsle red.

anomym
27.11.2006 16:21

Bra!
6
anbefalinger
hjalp til veldig med lekser!
Useriøst? Varsle red.

Caroline
05.02.2008 16 Surprised :-o1

Bra!
6
anbefalinger
bra du legger ut sånne ting.. det hjelper hveldig på prosjktet vi har=D
Useriøst? Varsle red.

Ali Babol
14.03.2008 10 Surprised :-o7

Bra!
6
anbefalinger
jei sydes dette var bja, jei like dette god!! det var bja...
Useriøst? Varsle red.

.. Anonym girl ...
03.11.2008 23 Surprised :-o7

Bra!
6
anbefalinger
Jeg synes dette var utrolig bra skrevet, men jeg reagerte på en liten ting det var at helt i begynnelsen så har du skrevet at Buddhismen oppstod for 500 år f. kr ...men jeg har sett litt på andre sider + at i krl heftet mitt står det at det var for 400 år f.kr...jeg ville bare nevne det slik at ingen får feil! Wink ;-\) ellers veldig bra Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.

SUPERFAN  Very Happy :-D
11.11.2008 18:44

Bra!
5
anbefalinger
Takk takk! hjalp meg med prøveforbredelsene Very Happy  Very Happy :-D
Veldigbra og oversiktelig skrevet!
Eneste siden jeg har skjønt noa av hittill... Wink ;-\)
Useriøst? Varsle red.

lol
12.02.2011 11:35

Bra!
5
anbefalinger
hahahaha
Useriøst? Varsle red.

?= answar
31.10.2014 09:41

Bra!
5
anbefalinger
2 inches.... of the floor
whats ur size?
Useriøst? Varsle red.

Lars
12.09.2008 10:25

Bra!
4
anbefalinger
Dette kunne ha hjulpet meg vist du hadde hatt noen hvor mange det er idag !
men ellers veldig bra
Useriøst? Varsle red.

k-i
22.10.2008 08:58

Bra!
4
anbefalinger
Veldig bra skrevet, overskitlig, mye detaljer, men ikke for langtekkelig.
Fant endeøig noe om buddhistiske skrifter på norsk takk.
Må vare en streng lærer som bare gir deg 5+ på noe som dette.
og til alle dere "smartinger" som bare kopierer rett fra siden, STOP!!
skriv heller om teksten eller bruk den som en faktakilde
Takk hjalp mye Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.

elev 3.klasse
27.11.2008 21:32

Bra!
4
anbefalinger
ufullstendig og ukorrekt kildeliste.. teksten framstår derfor usæriøs og burde ikke brukes som kilde til videre skriving
Useriøst? Varsle red.

Elev 8 klasse sandbekken
02.03.2009 16:20

Bra!
4
anbefalinger
veldig bra tekst
Useriøst? Varsle red.

Roman
02.04.2009 12:22

Bra!
4
anbefali- nger
http://104sidselvim.norsknettskole.no/buddhisme.h- tml
Useriøst? Varsle red.

stine
21.04.2009 13:30

Bra!
4
anbefalinger
Bra nå får jeg nokk en 4 eller 5 på RLE prøva^^
Useriøst? Varsle red.

Leo Smile :-\)
07.12.2009 20:16

Bra!
4
anbefalinger
hva gjør du benii? hvilket spørsmål syntes du var vanskligst?
Useriøst? Varsle red.

dag
19.04.2010 19:50

Bra!
4
anbefalinger
det går jo ann å skrive direkte av denne teksten fordi det er det som heter direkte sitat og selvfølgelig oppgi kilder på hvor man har funnet tekst osv.. Dette var bra skrevet!!
Useriøst? Varsle red.

HEH
08.03.2011 18:37

Bra!
4
anbefalinger
Var ikke Buddha en prins, og ikke sønn av en rik adelsmann..?
Useriøst? Varsle red.

vin
28.01.2013 13:41

Bra!
4
anbefalinger
hei jeg trenger hjelp kan dere hjelpe meg for buddhismen. fordi jeg sjkenner ikke de religionen
Useriøst? Varsle red.

stine&ingrid
13.10.2008 12:42

Bra!
3
anbefalinger
supeeeert Very Happy  Very Happy :-D ELSK ass.
Useriøst? Varsle red.


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)
”Grunnleggeren” av buddhismen var prins Siddharta Gautama og ble født i Lumbini i Nepal. Han var sønn av en rik adelsmann og da han vokste opp levde han et liv i luksus. Overalt hvor han gikk var det bare rikdom og lykke. Han vokste opp, ble gift og fikk mange barn. Han hadde aldri sett nød og elendighet, men en dag fikk han se en gammel og syk mann, og senere et lik av en annen mann. Da skjønte han at verden egentlig var full av sorg og lidelse, og at dette kunne hende han. Han bestemte seg derfor for å flytte hjemmefra. Det eneste han tok med seg var en stav og ei tiggerskål. Han dro hjemmefra med spørsmål som; ”Hvem er jeg og Hva er meningen med livet?” Gautama forlot palasset og kledde seg i en munkekappe for å ikke bli gjenkjent. I seks år levde han i skogen med fem hellige lærere. Etter hvert ble det et svært hardt liv for Gautama, han sultet nesten i hjel, og han fant heller ikke svarene han søkte etter.Senere reiste Siddharta og følgesvennene hans til Bodh Gaya, der satte han seg under et stort bodhi-tre for å meditere. Han sa: “Herfra vil jeg ikke reise meg før jeg har funnet svar”. Han satt der i flere dager. Så gikk det et lys opp for han. Han skjønte nå hvordan livet kunne være godt og hvordan det kunne bli annerledes. Da forstod han de fire edle sannheter:

- Sannheten om liding: At lidingen finnes. Å fødes, å bli gammel, å bli syk. Skilles fra de man er glad i, er liding.

- Sannheten om årsaken til liding: kunnskapsløyse, hat og begjær gjør at vi ikke forstår riktig og ikke klarer å frigjøre oss fra lidingen.

- Sannheten om lidingens slutt: Det finnes en slutt på lidingen og alle årsaker til lidingen.

- Sannheten om veien til lidingen sin slutt: Den åtteledda veien fører til lidingen sin slutt.Siddharta tok da navnet Buddha, som betyr: “Den opplyste”. Det han hadde oppdaget var at han nå var fri fra alt vondt og han hadde fått en fred som aldri ville forlate han. Buddha syntes dette var en fin måte å leve på. En buddhist ser opp til Buddha og vil oppnå det samme som han.Buddha var ingen Gud. Han var født som et menneske, men visdommen han oppnådde gjorde han til mer enn et vanlig menneske likevel. Han døde da han var 85 år gammel, etter over 40 års vandring omkring i Nord-India hvor han delte sin visdom med alle slags mennesker.Hva tror de på?

Buddhistene tror ikke på noen bestemt gud. De tror heller ikke at det finnes noen gud som griper inn i ting som skjer i hverdagen. De lever etter bestemte lover og regler og deres ”hovedlov” er de fem etiske forskrifter:

- Du skal ikke drepe noen levende vesen.

- Du skal ikke stjele

- Du skal ikke misbruke sansene

- Du skal ikke lyve

- Du skal ikke drikke alkohol eller andre stoffer som skader kropp og sjel.En burde også la være å tjene penger på måter som kan skade andre. for eksempel: våpenhandel, handel eller produksjon av rusmidler og giftstoffer, kjøp eller salg av mennesker og dyr og lignende. Det er ingen lov som sier dette, men det anbefales og følge dette. En buddhist skal unngå å gjøre det vonde og forsøke å gjøre det gode. Buddhister gjør dette for å føle seg bedre, ha god samvittighet og unngå problemer.De tre juvelene:

De tre juveler er buddhistenes ”Trosbekjennelse”, og lyder slik:

- Jeg tar min tilflukt til Buddha

- Jeg tar min tilflukt til Dharma (Læren om Buddhismen)

- Jeg tar min tilflukt til sangha (munkesamfunnet)

Hvis livet var en sykdom mener buddhistene at Buddha er ”legen”, Dharma er ”medisinen” og sangha er ”sykesøsterene”.Dhamma:

Etter oppvåkninga satte Buddha i gang å undervise i læra. Til de første fem elevene fortalte han om disse viktige tingene innen for buddhismen, ”De Fire Edle Sannheter” og ”Den Åttedelte Veien”.Den åttedelte veien:

- Rett forståelse: At man forstår de fire edle sannheter

- Rett tenkemåte: Ha vennlige, fredelige, nyttige tanker.

- Rett talemåte: Konstruktiv, sann tale, til riktig tid.

- Rett handling: At man gjør gode ting og avstår frå skadelige handlinger.

- Rett levevis: En bør ha et harmløst yrke; Ikke selge våpen, gift, osv.

- Rett anstrengelse: Gi opp usunne tendenser, kultivere de gode.

- Rett oppmerksomhet: på kroppen, kjensler, sinnet osv.

- Rett konsentrasjon: Konsentrasjon på meditasjon og innsiktsmeditasjon.

Logg inn for å se bildet

Livets hjulRitualer og høytider:

Mange buddhister gjør puja om morgenen og kvelden. Det vil si at man resiterer vers og tekster som man har lært utenat. Dette gjør de for å minne Buddhas kvaliteter og for å holde den viktige læren i minnet. Det er vanlig at de har en buddhafigur eller et bilde foran seg. De tenner ofte lys og røkelse og ofrer blomster. Dette er en slags hengivenhet og for å gjøre det litt mer høytidsaktig.

Logg inn for å se bildetI mange buddhistiske land er fullmånedagene dager som folk bruker litt mer tid for religiøs praksis. Dette regnes ikke som helligdager men, det er en lang tradisjon som går helt tilbake til Buddhas tid. I enkelte buddhistiske land er fullmånedagene nasjonale fridagar: Disse dagene blir kalt Poja og folk går da i tempelet.-Fullmånedagen i mai blir kalt vesak. Denne dagen markerer Buddhas fødsel, oppvakning og død, fordi at på denne dagen ble faktisk Buddha født, opplyst og det var da han døde.Synet på mennesket:

I følge buddhismen er mennesket det aller viktigste her i verden. Alle er like mye verdt og skal behandles likt. For å følge Buddhas vei må hvert enkelt menneske bestemme selv hva som er godt og ondt. Din egen framtid former du selv.Kjønnsroller:

Alle mennesker kan komme til nirvana, Men når buddhismen oppstod var det i et samfunn med mange dominerende menn. Derfor ble det store forskjeller mellom kjønnene. Alle disipler til Buddha ble pekt ut til munker av Buddha selv. 5 år etter oppvåkningen spurte noen kvinner om ikke de kunne bli nonner, men dette fikk de ikke lov til. Senere spurte en nær venn av Buddha om ikke kvinnene hadde like stor mulighet til å nå nirvana. Han tenkte seg litt om og svarte ja, da fikk kvinnene lov. I tillegg til de reglene munkene måtte følge, ble det opprettet 8 nye regler som bare nonnene måtte følge. En av reglene var at nonnen alltid måtte reise seg og hilse på en munk, uansett hvor lenge hun hadde studert.Det onde:

Det onde er krig og hat, skapt av mennesker. I følge buddhismen er mangel på selvinnsikt grunnen til ondskapen. Den kan forbedres ved å følge Buddhas vei.Det hellige:

For buddhistene er bodhi-treet hellig. Det var under denne tresorten at moren til Siddhartha hadde drømt at hun skulle føde enten en konge eller en Buddha. Historien vil ha det til at Siddhartha ble født under dette treet men det stemmer visstnok ikke. Det var også under dette treet at han døde i ca. år 480 f. Kr.Meditasjon:

Buddhister mediterer for å nå den samme opplysningen som Buddha nådde. Meditasjon er selve veien til Nirvana.Når en Buddhist mediterer sitter en som regel med rett rygg, beina i kors og hendene i fanget. Så begynner en å konsentrere seg om pusten på en rolig og avslappa måte. Etter det begynner en å konsentrere seg mer om meditasjonstemaet. Man kan øve i kvaliteter som vennligskap, medfølelse, medglede og likevekt. Når en mediterer er det viktig å være en plass hvor det er stille så en ikke blir forstyrret. Om en ikke mediterer konsentrert og systematisk når en ikke dypere inn i meditasjonen.Å meditere betyr at man er både åpen og konsentrert på samme tid. Det regnes ikke som noe slags søvn eller transe. Når man får god konsentrasjon kan sinnet bli helt absorbert i meditasjon, men ikke som i hypnose. Det er opptil en hver enkelt buddhist å bestemme hvor mye og hvor ofte en vil meditere. Noen buddhister mediterer morgen og kveld. Når buddhister er på meditasjonssamlinger kan de sitte sammen i over ti timer om dagen. Dette klarer de på grunn av at når en sitter og mediterer mister man helt tidsperspektivet.

Logg inn for å se bildet

Buddhist som meditererNirvana eller oppvåkning:

Nirvana er ”himmelen” for buddhistene. Nirvana er ikke noen plass, men en tilstand. For å komme dit må en bli oppvåknet. For å bli det må menneske bryte Samsara, den gjentatte runden med fødsel og død(livets hjul). De som blir gjenfødt kan bli mennesker, dyr eller til og med guder. Har man en god karma blir det neste livet bedre enn det forrige. Målet til buddhistene er å bli fri fra gjenfødelsens sirkel. Da dette er hva Buddhas lære går ut på, å finne veien til oppvåkning eller nirvana.

SkrifterBuddhas lære:

Buddhas lære tar utgangspunkt i menneskets ønske om lykke. Buddha mener at problemet med det er at det kan være vanskelig å være fullkommen lykkelig. Det er ingen sikkerhet for at det ikke skal komme noen vonde dager, det eneste som er sikkert er at en dag vil livet ta slutt. Buddha fikk erfart at det ikke var den store lykken selv om man hadde masse penger og levde i luksus.Hellige skrifter:

De tre kurvene: (også kalt pali-kanonen).

Den første kurven innholder regler som munker og nonner skal følge.

Den andre innholder Dharma, eller Buddhas lære.

Den tredje innholder skrifter som forklarer denne læren. Theravada-buddhister tror at Tripitaka er den mest nøyaktige opptegnelsen av det Buddha forkynte. Tripitaka er leveregler for munker og nonner. Tripitaka blir også kalt ”De tre samlinger”. Studier, messer og å lære de hellige tekstene er en viktig del av livet til alle buddhistmunker.Det buddhistiske språk:

Mange munker leser og fremsier fremdeles skriftene på det gamle indiske språket pali, men det blir som oftest brukt oversettere. Mange viktige tekster fra den tiden ble også skrevet på et annet gammelt indisk språk kalt sanskrit. Det blir bare færre og færre som kan oversette sanskrit til sitt eget språk.

Her er en tekst skrevet på pali:Sabba-p apassa akaranam = Ikke gjøre noe ondt,

kusalassa upasampada = dyrke det gode,

sa-citta-pariyodapanam = rense sin sjel:

etam buddh ana s asanam = det er Buddhaenes lære.Kunst

Løven er et viktig symbol i buddhismen. Den gir kraft til Buddhas lære. Det ble laget Buddha-statuer ca. 350 år etter Buddhas død. Før den tid fantes det lite kunst bortsett fra noen symboler.


Logg inn for å se bildet
De første statuene var preget av hellenistisk kunst, men senere ble de sterkere påvirket av hinduismens kunst.Det er ganske vanlig å finne guder fra hinduismen sammen med Buddha-figurer. I kunsten finner vi ofte figurer som forestiller Buddha eller bodhisattvaer. Dessuten viser den seg i bruksgjenstander som er viktige i rituelle sammenhenger. Symboler som går igjen er sirkelen, hjulet (livets hjul (bilde s.2) og lyset som skal lede en til nirvana. Den buddhistiske kunsten som har sterk innflytelse fra hinduismen ble spredt til store deler av Asia. Kunsten har også blitt sterkt påvirket av iransk kunst.Noen av de mest kjente buddhistiske kunstverkene var de over 50 meter høye statuene i ei fjellside i Afghanistan. Disse statuene eksisterer ikke lenger fordi de ble sprengt bort av talibanstyret.Den buddhistisk kunsten forteller historier fra alle Buddhas liv. I tillegg finner vi historier om bodhisattvaer.

Logg inn for å se bildet

Statuene i Afghanistan

Logg inn for å se bildet

Statue av BuddhaOrdforklaring:

Bodhi-tre: Hellig fikentre som Gautama satt under da han ble Buddha. ”Bodhi” betyr ”oppvåkning”. Enkelte mennesker tar navnet ”Bodhi” når de blir buddhister.
Nirvana: En tilstand av perfekt lykksalighet og lykke som oppnås gjennom oppvåkning.
Oppvåkning: Å oppnå oppvåkning er som å våkne fra en drøm og se tingene som de virkelig er, og sannheten bak alle ting.
Dharma: Buddhas forkynnelse og praktisering av hans lære.
Sangha: Buddhistiske munker og nonner eller hele det buddhistiske samfunn.
Kharma: Betyr ” årsak og virkning”. Handlingene dine, gode og dårlige, og resultatet av dem, godt eller dårlig. Gode handlinger fører deg nærmere nirvana mens dårlige handlinger fører deg lengre bort.
Gjenfødelse: Troen på at deres innerste energi blir gjenfødt i en annen skikkelse etter man dør.Kilder:

http://www.daria.no
http://www.gyldendal.no/religion/html/budd.asp
http://104sidselvim.norsknettskole.no/buddhisme.html
Boka: ”Under samme himmel


Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Mordi123
04.05.2015 08:42
125
anbefalinger
Jeg likte denne spessielle netsiden og denne siden av nettsiden dette er veldig bra og jeg liker og ikke uliker. Varslet

Homo
31.10.2014 09:37

Bra!
119
anbefalinger
Jeg er så homo at denne netsiden blir våt !!!
Useriøst? Varsle red.

lol
01.06.2014 19:45

Bra!
34
anbefalinger
abcdef- ghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Useriøst? Varsle red.

brunetta
03.04.2006 18 Surprised :-o8

Bra!
30
anbefalinger
Hjalp meg mye med prøveforberedelsene Wink ;-\) Takk!!
Useriøst? Varsle red.

Arne Petter
24.04.2006 10:35

Bra!
24
anbefalinger
Hei Hei på dere ! Dette var en kjempe bra side, der jeg har lert meg alt om budda ! nå får jeg 6 på KRL prøven Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.

TuttaOgNusse
11.10.2006 14:22

Bra!
20
anbefalinger
hei! kjempe fint at du har skrevet denne faktateksten. Du hjalp oss veeldig Smile :-\) takk Very Happy  Very Happy :-D vi syntes det var rart at du bare fikk 5+:| du fortjener en sex
Useriøst? Varsle red.

sara
28.04.2006 16:55

Bra!
17
anbefalinger
takk for at du la den ut, har hjelpi meg skikkelig med prosjektet mitt Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.


Luudl
09.05.2006 16:49

Bra!
17
anbefalinger
Hei. Fint dere likte oppgaven.
Jeg går i 10 klasse for den som spurte om det.
Useriøst? Varsle red.

Simon
09.05.2006 11:35

Bra!
16
anbefalinger
Veldig bra stoff dette her, dette kommer til å hjelpe meg mye til mitt prosjekt. Takk Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.

Linn og Stine
04.04.2006 12:32

Bra!
14
anbefalinger
Hvilken klasse går du i? Setter veldig stor pris på at du la ut den saken her.. Men kunne du kanskje ha skrivd litt om templer og sånn saker til meg på mail? Takker
Useriøst? Varsle red.


Åge
01.04.2008 18:49

Bra!
12
anbefalinger
Hei du lærer som bitcher og whiner over plagiat. Det står jo hvor kildene kommer fra, og dette er jo til hjelp for folk som ønsker å lære om buddhismen. Tviler på at folk er så dumme at de kopierer hele teksten og leverer til deg? Hvis de nå er det, så er det vel på grunn av din læremåte og mangel på informasjon om hvor alvorlig plagiat er. Det er jo bare ufattelig trist at du må komme hit å klage over dette. Istedet for å ta en prat med elevene dine slik en god lærer ville gjort.
Useriøst? Varsle red.

Heidi
01.02.2007 14:11

Bra!
10
anbefalinger
Hjalp meg å gruppa med prosjektet ! Very Happy  Very Happy :-D
Flått (y)
Useriøst? Varsle red.

tor magnus
13.03.2007 10:33

Bra!
10
anbefalinger
Takk Embarassed (L)
Useriøst? Varsle red.

Lærer
07.05.2007 23 Surprised :-o3

Bra!
9
anbefalinger
Har noen av dere hørt om plagiat...? det er st stort problem når mine elever nå stryker på oppgaven fordi at de har stjålet fra daria. FYY!!Tro bare ikke at det er SÅ lett å komme fram her i livet. Så 5+ på oppgaver her gir 1 hos meg, selv om den ser lekker ut.
Useriøst? Varsle red.

Johannes(Joss)
26.02.2008 17:41

Bra!
9
anbefalinger
Takk Luudl!!!!!!! Hjalp meg sykt mye. Får 6 på framføringen min thanks!!!!!! Razz  Razz :-P Razz  Razz :-P Razz  Razz :-P Razz  Razz :-P Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.

anonym
10.03.2008 20 Surprised :-o8

Bra!
9
anbefalinger
tusen hjertelig takk!! Smile :-\) men mangler forklarelsen på dharma Sad :-\( Wink ;-\)
Useriøst? Varsle red.

?
31.10.2014 09:38

Bra!
9
anbefalinger
What is your penis size?
Useriøst? Varsle red.

buuddda
31.10.2014 09:36

Bra!
7
anbefalinger
loooool
Useriøst? Varsle red.

Amal
22.11.2006 18:54

Bra!
6
anbefalinger
Heeiii
Useriøst? Varsle red.

anomym
27.11.2006 16:21

Bra!
6
anbefalinger
hjalp til veldig med lekser!
Useriøst? Varsle red.

Caroline
05.02.2008 16 Surprised :-o1

Bra!
6
anbefalinger
bra du legger ut sånne ting.. det hjelper hveldig på prosjktet vi har=D
Useriøst? Varsle red.

Ali Babol
14.03.2008 10 Surprised :-o7

Bra!
6
anbefalinger
jei sydes dette var bja, jei like dette god!! det var bja...
Useriøst? Varsle red.

.. Anonym girl ...
03.11.2008 23 Surprised :-o7

Bra!
6
anbefalinger
Jeg synes dette var utrolig bra skrevet, men jeg reagerte på en liten ting det var at helt i begynnelsen så har du skrevet at Buddhismen oppstod for 500 år f. kr ...men jeg har sett litt på andre sider + at i krl heftet mitt står det at det var for 400 år f.kr...jeg ville bare nevne det slik at ingen får feil! Wink ;-\) ellers veldig bra Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.

SUPERFAN  Very Happy :-D
11.11.2008 18:44

Bra!
5
anbefalinger
Takk takk! hjalp meg med prøveforbredelsene Very Happy  Very Happy :-D
Veldigbra og oversiktelig skrevet!
Eneste siden jeg har skjønt noa av hittill... Wink ;-\)
Useriøst? Varsle red.

lol
12.02.2011 11:35

Bra!
5
anbefalinger
hahahaha
Useriøst? Varsle red.

?= answar
31.10.2014 09:41

Bra!
5
anbefalinger
2 inches.... of the floor
whats ur size?
Useriøst? Varsle red.

Lars
12.09.2008 10:25

Bra!
4
anbefalinger
Dette kunne ha hjulpet meg vist du hadde hatt noen hvor mange det er idag !
men ellers veldig bra
Useriøst? Varsle red.

k-i
22.10.2008 08:58

Bra!
4
anbefalinger
Veldig bra skrevet, overskitlig, mye detaljer, men ikke for langtekkelig.
Fant endeøig noe om buddhistiske skrifter på norsk takk.
Må vare en streng lærer som bare gir deg 5+ på noe som dette.
og til alle dere "smartinger" som bare kopierer rett fra siden, STOP!!
skriv heller om teksten eller bruk den som en faktakilde
Takk hjalp mye Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.

elev 3.klasse
27.11.2008 21:32

Bra!
4
anbefalinger
ufullstendig og ukorrekt kildeliste.. teksten framstår derfor usæriøs og burde ikke brukes som kilde til videre skriving
Useriøst? Varsle red.

Elev 8 klasse sandbekken
02.03.2009 16:20

Bra!
4
anbefalinger
veldig bra tekst
Useriøst? Varsle red.

Roman
02.04.2009 12:22

Bra!
4
a- nbefalinger
http://104sidselvim.norsknettskole.no/budd- hisme.html
Useriøst? Varsle red.

stine
21.04.2009 13:30

Bra!
4
anbefalinger
Bra nå får jeg nokk en 4 eller 5 på RLE prøva^^
Useriøst? Varsle red.

Leo Smile :-\)
07.12.2009 20:16

Bra!
4
anbefalinger
hva gjør du benii? hvilket spørsmål syntes du var vanskligst?
Useriøst? Varsle red.

dag
19.04.2010 19:50

Bra!
4
anbefalinger
det går jo ann å skrive direkte av denne teksten fordi det er det som heter direkte sitat og selvfølgelig oppgi kilder på hvor man har funnet tekst osv.. Dette var bra skrevet!!
Useriøst? Varsle red.

HEH
08.03.2011 18:37

Bra!
4
anbefalinger
Var ikke Buddha en prins, og ikke sønn av en rik adelsmann..?
Useriøst? Varsle red.

vin
28.01.2013 13:41

Bra!
4
anbefalinger
hei jeg trenger hjelp kan dere hjelpe meg for buddhismen. fordi jeg sjkenner ikke de religionen
Useriøst? Varsle red.

stine&ingrid
13.10.2008 12:42

Bra!
3
anbefalinger
supeeeert Very Happy  Very Happy :-D ELSK ass.
Useriøst? Varsle red.


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)
”Grunnleggeren” av buddhismen var prins Siddharta Gautama og ble født i Lumbini i Nepal. Han var sønn av en rik adelsmann og da han vokste opp levde han et liv i luksus. Overalt hvor han gikk var det bare rikdom og lykke. Han vokste opp, ble gift og fikk mange barn. Han hadde aldri sett nød og elendighet, men en dag fikk han se en gammel og syk mann, og senere et lik av en annen mann. Da skjønte han at verden egentlig var full av sorg og lidelse, og at dette kunne hende han. Han bestemte seg derfor for å flytte hjemmefra. Det eneste han tok med seg var en stav og ei tiggerskål. Han dro hjemmefra med spørsmål som; ”Hvem er jeg og Hva er meningen med livet?” Gautama forlot palasset og kledde seg i en munkekappe for å ikke bli gjenkjent. I seks år levde han i skogen med fem hellige lærere. Etter hvert ble det et svært hardt liv for Gautama, han sultet nesten i hjel, og han fant heller ikke svarene han søkte etter.Senere reiste Siddharta og følgesvennene hans til Bodh Gaya, der satte han seg under et stort bodhi-tre for å meditere. Han sa: “Herfra vil jeg ikke reise meg før jeg har funnet svar”. Han satt der i flere dager. Så gikk det et lys opp for han. Han skjønte nå hvordan livet kunne være godt og hvordan det kunne bli annerledes. Da forstod han de fire edle sannheter:

- Sannheten om liding: At lidingen finnes. Å fødes, å bli gammel, å bli syk. Skilles fra de man er glad i, er liding.

- Sannheten om årsaken til liding: kunnskapsløyse, hat og begjær gjør at vi ikke forstår riktig og ikke klarer å frigjøre oss fra lidingen.

- Sannheten om lidingens slutt: Det finnes en slutt på lidingen og alle årsaker til lidingen.

- Sannheten om veien til lidingen sin slutt: Den åtteledda veien fører til lidingen sin slutt.Siddharta tok da navnet Buddha, som betyr: “Den opplyste”. Det han hadde oppdaget var at han nå var fri fra alt vondt og han hadde fått en fred som aldri ville forlate han. Buddha syntes dette var en fin måte å leve på. En buddhist ser opp til Buddha og vil oppnå det samme som han.Buddha var ingen Gud. Han var født som et menneske, men visdommen han oppnådde gjorde han til mer enn et vanlig menneske likevel. Han døde da han var 85 år gammel, etter over 40 års vandring omkring i Nord-India hvor han delte sin visdom med alle slags mennesker.Hva tror de på?

Buddhistene tror ikke på noen bestemt gud. De tror heller ikke at det finnes noen gud som griper inn i ting som skjer i hverdagen. De lever etter bestemte lover og regler og deres ”hovedlov” er de fem etiske forskrifter:

- Du skal ikke drepe noen levende vesen.

- Du skal ikke stjele

- Du skal ikke misbruke sansene

- Du skal ikke lyve

- Du skal ikke drikke alkohol eller andre stoffer som skader kropp og sjel.En burde også la være å tjene penger på måter som kan skade andre. for eksempel: våpenhandel, handel eller produksjon av rusmidler og giftstoffer, kjøp eller salg av mennesker og dyr og lignende. Det er ingen lov som sier dette, men det anbefales og følge dette. En buddhist skal unngå å gjøre det vonde og forsøke å gjøre det gode. Buddhister gjør dette for å føle seg bedre, ha god samvittighet og unngå problemer.De tre juvelene:

De tre juveler er buddhistenes ”Trosbekjennelse”, og lyder slik:

- Jeg tar min tilflukt til Buddha

- Jeg tar min tilflukt til Dharma (Læren om Buddhismen)

- Jeg tar min tilflukt til sangha (munkesamfunnet)

Hvis livet var en sykdom mener buddhistene at Buddha er ”legen”, Dharma er ”medisinen” og sangha er ”sykesøsterene”.Dhamma:

Etter oppvåkninga satte Buddha i gang å undervise i læra. Til de første fem elevene fortalte han om disse viktige tingene innen for buddhismen, ”De Fire Edle Sannheter” og ”Den Åttedelte Veien”.Den åttedelte veien:

- Rett forståelse: At man forstår de fire edle sannheter

- Rett tenkemåte: Ha vennlige, fredelige, nyttige tanker.

- Rett talemåte: Konstruktiv, sann tale, til riktig tid.

- Rett handling: At man gjør gode ting og avstår frå skadelige handlinger.

- Rett levevis: En bør ha et harmløst yrke; Ikke selge våpen, gift, osv.

- Rett anstrengelse: Gi opp usunne tendenser, kultivere de gode.

- Rett oppmerksomhet: på kroppen, kjensler, sinnet osv.

- Rett konsentrasjon: Konsentrasjon på meditasjon og innsiktsmeditasjon.

Logg inn for å se bildet

Livets hjulRitualer og høytider:

Mange buddhister gjør puja om morgenen og kvelden. Det vil si at man resiterer vers og tekster som man har lært utenat. Dette gjør de for å minne Buddhas kvaliteter og for å holde den viktige læren i minnet. Det er vanlig at de har en buddhafigur eller et bilde foran seg. De tenner ofte lys og røkelse og ofrer blomster. Dette er en slags hengivenhet og for å gjøre det litt mer høytidsaktig.

Logg inn for å se bildetI mange buddhistiske land er fullmånedagene dager som folk bruker litt mer tid for religiøs praksis. Dette regnes ikke som helligdager men, det er en lang tradisjon som går helt tilbake til Buddhas tid. I enkelte buddhistiske land er fullmånedagene nasjonale fridagar: Disse dagene blir kalt Poja og folk går da i tempelet.-Fullmånedagen i mai blir kalt vesak. Denne dagen markerer Buddhas fødsel, oppvakning og død, fordi at på denne dagen ble faktisk Buddha født, opplyst og det var da han døde.Synet på mennesket:

I følge buddhismen er mennesket det aller viktigste her i verden. Alle er like mye verdt og skal behandles likt. For å følge Buddhas vei må hvert enkelt menneske bestemme selv hva som er godt og ondt. Din egen framtid former du selv.Kjønnsroller:

Alle mennesker kan komme til nirvana, Men når buddhismen oppstod var det i et samfunn med mange dominerende menn. Derfor ble det store forskjeller mellom kjønnene. Alle disipler til Buddha ble pekt ut til munker av Buddha selv. 5 år etter oppvåkningen spurt

Seriøst.. dere må det
04.05.2015 08:55

Bra!
3
anbefalinger
AdTech Ad
Logg på via Facebook
Forside
Skole
Selg gratis
Jobb
Venner
Spill
Forum

Last opp stil
Søk etter stiler
Emnekatalog
Diskuter skole
AdTech Ad
Velg sjanger
Analyse/tolkning
Anmeldelse (bok,film...)
Artikkel
Biografi
Dikt
Essay
Eventy- r
Faktaoppgave
Fortelling
Kåseri
Leserinnlegg
Nove- lle
Rapport
Referat
Resonnerende
Sammendrag av pensum
Særemne
Særoppgave
Temaoppgave
Annet
Alle stiler
Stiler bokmål
Stiler nynorsk
Stiler engelsk
Stiler tysk
Stiler fransk
Stiler spansk
Andre skolesider
SkoleForum
Propaganda
Søk i stiler

Buddhismen

Inneholder det aller viktigste innen buddhismen.

Karakter: 5+
Sjanger: Særoppgave Lastet opp: 14- .03.2006
Språkform: Bokmål Forfatter: Anonym
Tema: Bu- ddhisme
Verktøy: Utskrift Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.
Bakgrunnen til Buddhismen

Buddhismen ble grunnlagt ca. 500 år f.kr. i Nord-India. Det er med andre ord en av de eldste trosretningene vi har i verden. I buddhismen finnes det ingen Gud som har skapt verden eller som frelser menneskene. Det finnes over 500 millioner buddhister i verden i dag og de fleste holder til i Asia.Buddhismen er delt inn i to hovedgrupper. Den ene heter Mayhayana (Kina, Korea og Japan) som er den mest utbrede. Den andre heter Theravada og er kjent for den gamle læren.Buddhismen er mest utbredt i de østlige landene i Asia som: Kina, India, Japan, Tibet, osv. Men i landene som: Australia, USA, Canada og Brasil er den også mye utbredt. Det er ca. 220000 buddhister i Europa. Italia, Tyskland, Frankrike og Storbritannia er de landene som har flest buddhister i Europa.

Logg inn for å se bildet
”Grunnleggeren” av buddhismen var prins Siddharta Gautama og ble født i Lumbini i Nepal. Han var sønn av en rik adelsmann og da han vokste opp levde han et liv i luksus. Overalt hvor han gikk var det bare rikdom og lykke. Han vokste opp, ble gift og fikk mange barn. Han hadde aldri sett nød og elendighet, men en dag fikk han se en gammel og syk mann, og senere et lik av en annen mann. Da skjønte han at verden egentlig var full av sorg og lidelse, og at dette kunne hende han. Han bestemte seg derfor for å flytte hjemmefra. Det eneste han tok med seg var en stav og ei tiggerskål. Han dro hjemmefra med spørsmål som; ”Hvem er jeg og Hva er meningen med livet?” Gautama forlot palasset og kledde seg i en munkekappe for å ikke bli gjenkjent. I seks år levde han i skogen med fem hellige lærere. Etter hvert ble det et svært hardt liv for Gautama, han sultet nesten i hjel, og han fant heller ikke svarene han søkte etter.Senere reiste Siddharta og følgesvennene hans til Bodh Gaya, der satte han seg under et stort bodhi-tre for å meditere. Han sa: “Herfra vil jeg ikke reise meg før jeg har funnet svar”. Han satt der i flere dager. Så gikk det et lys opp for han. Han skjønte nå hvordan livet kunne være godt og hvordan det kunne bli annerledes. Da forstod han de fire edle sannheter:

- Sannheten om liding: At lidingen finnes. Å fødes, å bli gammel, å bli syk. Skilles fra de man er glad i, er liding.

- Sannheten om årsaken til liding: kunnskapsløyse, hat og begjær gjør at vi ikke forstår riktig og ikke klarer å frigjøre oss fra lidingen.

- Sannheten om lidingens slutt: Det finnes en slutt på lidingen og alle årsaker til lidingen.

- Sannheten om veien til lidingen sin slutt: Den åtteledda veien fører til lidingen sin slutt.Siddharta tok da navnet Buddha, som betyr: “Den opplyste”. Det han hadde oppdaget var at han nå var fri fra alt vondt og han hadde fått en fred som aldri ville forlate han. Buddha syntes dette var en fin måte å leve på. En buddhist ser opp til Buddha og vil oppnå det samme som han.Buddha var ingen Gud. Han var født som et menneske, men visdommen han oppnådde gjorde han til mer enn et vanlig menneske likevel. Han døde da han var 85 år gammel, etter over 40 års vandring omkring i Nord-India hvor han delte sin visdom med alle slags mennesker.Hva tror de på?

Buddhistene tror ikke på noen bestemt gud. De tror heller ikke at det finnes noen gud som griper inn i ting som skjer i hverdagen. De lever etter bestemte lover og regler og deres ”hovedlov” er de fem etiske forskrifter:

- Du skal ikke drepe noen levende vesen.

- Du skal ikke stjele

- Du skal ikke misbruke sansene

- Du skal ikke lyve

- Du skal ikke drikke alkohol eller andre stoffer som skader kropp og sjel.En burde også la være å tjene penger på måter som kan skade andre. for eksempel: våpenhandel, handel eller produksjon av rusmidler og giftstoffer, kjøp eller salg av mennesker og dyr og lignende. Det er ingen lov som sier dette, men det anbefales og følge dette. En buddhist skal unngå å gjøre det vonde og forsøke å gjøre det gode. Buddhister gjør dette for å føle seg bedre, ha god samvittighet og unngå problemer.De tre juvelene:

De tre juveler er buddhistenes ”Trosbekjennelse”, og lyder slik:

- Jeg tar min tilflukt til Buddha

- Jeg tar min tilflukt til Dharma (Læren om Buddhismen)

- Jeg tar min tilflukt til sangha (munkesamfunnet)

Hvis livet var en sykdom mener buddhistene at Buddha er ”legen”, Dharma er ”medisinen” og sangha er ”sykesøsterene”.Dhamma:

Etter oppvåkninga satte Buddha i gang å undervise i læra. Til de første fem elevene fortalte han om disse viktige tingene innen for buddhismen, ”De Fire Edle Sannheter” og ”Den Åttedelte Veien”.Den åttedelte veien:

- Rett forståelse: At man forstår de fire edle sannheter

- Rett tenkemåte: Ha vennlige, fredelige, nyttige tanker.

- Rett talemåte: Konstruktiv, sann tale, til riktig tid.

- Rett handling: At man gjør gode ting og avstår frå skadelige handlinger.

- Rett levevis: En bør ha et harmløst yrke; Ikke selge våpen, gift, osv.

- Rett anstrengelse: Gi opp usunne tendenser, kultivere de gode.

- Rett oppmerksomhet: på kroppen, kjensler, sinnet osv.

- Rett konsentrasjon: Konsentrasjon på meditasjon og innsiktsmeditasjon.

Logg inn for å se bildet

Livets hjulRitualer og høytider:

Mange buddhister gjør puja om morgenen og kvelden. Det vil si at man resiterer vers og tekster som man har lært utenat. Dette gjør de for å minne Buddhas kvaliteter og for å holde den viktige læren i minnet. Det er vanlig at de har en buddhafigur eller et bilde foran seg. De tenner ofte lys og røkelse og ofrer blomster. Dette er en slags hengivenhet og for å gjøre det litt mer høytidsaktig.

Logg inn for å se bildetI mange buddhistiske land er fullmånedagene dager som folk bruker litt mer tid for religiøs praksis. Dette regnes ikke som helligdager men, det er en lang tradisjon som går helt tilbake til Buddhas tid. I enkelte buddhistiske land er fullmånedagene nasjonale fridagar: Disse dagene blir kalt Poja og folk går da i tempelet.-Fullmånedagen i mai blir kalt vesak. Denne dagen markerer Buddhas fødsel, oppvakning og død, fordi at på denne dagen ble faktisk Buddha født, opplyst og det var da han døde.Synet på mennesket:

I følge buddhismen er mennesket det aller viktigste her i verden. Alle er like mye verdt og skal behandles likt. For å følge Buddhas vei må hvert enkelt menneske bestemme selv hva som er godt og ondt. Din egen framtid former du selv.Kjønnsroller:

Alle mennesker kan komme til nirvana, Men når buddhismen oppstod var det i et samfunn med mange dominerende menn. Derfor ble det store forskjeller mellom kjønnene. Alle disipler til Buddha ble pekt ut til munker av Buddha selv. 5 år etter oppvåkningen spurte noen kvinner om ikke de kunne bli nonner, men dette fikk de ikke lov til. Senere spurte en nær venn av Buddha om ikke kvinnene hadde like stor mulighet til å nå nirvana. Han tenkte seg litt om og svarte ja, da fikk kvinnene lov. I tillegg til de reglene munkene måtte følge, ble det opprettet 8 nye regler som bare nonnene måtte følge. En av reglene var at nonnen alltid måtte reise seg og hilse på en munk, uansett hvor lenge hun hadde studert.Det onde:

Det onde er krig og hat, skapt av mennesker. I følge buddhismen er mangel på selvinnsikt grunnen til ondskapen. Den kan forbedres ved å følge Buddhas vei.Det hellige:

For buddhistene er bodhi-treet hellig. Det var under denne tresorten at moren til Siddhartha hadde drømt at hun skulle føde enten en konge eller en Buddha. Historien vil ha det til at Siddhartha ble født under dette treet men det stemmer visstnok ikke. Det var også under dette treet at han døde i ca. år 480 f. Kr.Meditasjon:

Buddhister mediterer for å nå den samme opplysningen som Buddha nådde. Meditasjon er selve veien til Nirvana.Når en Buddhist mediterer sitter en som regel med rett rygg, beina i kors og hendene i fanget. Så begynner en å konsentrere seg om pusten på en rolig og avslappa måte. Etter det begynner en å konsentrere seg mer om meditasjonstemaet. Man kan øve i kvaliteter som vennligskap, medfølelse, medglede og likevekt. Når en mediterer er det viktig å være en plass hvor det er stille så en ikke blir forstyrret. Om en ikke mediterer konsentrert og systematisk når en ikke dypere inn i meditasjonen.Å meditere betyr at man er både åpen og konsentrert på samme tid. Det regnes ikke som noe slags søvn eller transe. Når man får god konsentrasjon kan sinnet bli helt absorbert i meditasjon, men ikke som i hypnose. Det er opptil en hver enkelt buddhist å bestemme hvor mye og hvor ofte en vil meditere. Noen buddhister mediterer morgen og kveld. Når buddhister er på meditasjonssamlinger kan de sitte sammen i over ti timer om dagen. Dette klarer de på grunn av at når en sitter og mediterer mister man helt tidsperspektivet.

Logg inn for å se bildet

Buddhist som meditererNirvana eller oppvåkning:

Nirvana er ”himmelen” for buddhistene. Nirvana er ikke noen plass, men en tilstand. For å komme dit må en bli oppvåknet. For å bli det må menneske bryte Samsara, den gjentatte runden med fødsel og død(livets hjul). De som blir gjenfødt kan bli mennesker, dyr eller til og med guder. Har man en god karma blir det neste livet bedre enn det forrige. Målet til buddhistene er å bli fri fra gjenfødelsens sirkel. Da dette er hva Buddhas lære går ut på, å finne veien til oppvåkning eller nirvana.

SkrifterBuddhas lære:

Buddhas lære tar utgangspunkt i menneskets ønske om lykke. Buddha mener at problemet med det er at det kan være vanskelig å være fullkommen lykkelig. Det er ingen sikkerhet for at det ikke skal komme noen vonde dager, det eneste som er sikkert er at en dag vil livet ta slutt. Buddha fikk erfart at det ikke var den store lykken selv om man hadde masse penger og levde i luksus.Hellige skrifter:

De tre kurvene: (også kalt pali-kanonen).

Den første kurven innholder regler som munker og nonner skal følge.

Den andre innholder Dharma, eller Buddhas lære.

Den tredje innholder skrifter som forklarer denne læren. Theravada-buddhister tror at Tripitaka er den mest nøyaktige opptegnelsen av det Buddha forkynte. Tripitaka er leveregler for munker og nonner. Tripitaka blir også kalt ”De tre samlinger”. Studier, messer og å lære de hellige tekstene er en viktig del av livet til alle buddhistmunker.Det buddhistiske språk:

Mange munker leser og fremsier fremdeles skriftene på det gamle indiske språket pali, men det blir som oftest brukt oversettere. Mange viktige tekster fra den tiden ble også skrevet på et annet gammelt indisk språk kalt sanskrit. Det blir bare færre og færre som kan oversette sanskrit til sitt eget språk.

Her er en tekst skrevet på pali:Sabba-p apassa akaranam = Ikke gjøre noe ondt,

kusalassa upasampada = dyrke det gode,

sa-citta-pariyodapanam = rense sin sjel:

etam buddh ana s asanam = det er Buddhaenes lære.Kunst

Løven er et viktig symbol i buddhismen. Den gir kraft til Buddhas lære. Det ble laget Buddha-statuer ca. 350 år etter Buddhas død. Før den tid fantes det lite kunst bortsett fra noen symboler.


Logg inn for å se bildet
De første statuene var preget av hellenistisk kunst, men senere ble de sterkere påvirket av hinduismens kunst.Det er ganske vanlig å finne guder fra hinduismen sammen med Buddha-figurer. I kunsten finner vi ofte figurer som forestiller Buddha eller bodhisattvaer. Dessuten viser den seg i bruksgjenstander som er viktige i rituelle sammenhenger. Symboler som går igjen er sirkelen, hjulet (livets hjul (bilde s.2) og lyset som skal lede en til nirvana. Den buddhistiske kunsten som har sterk innflytelse fra hinduismen ble spredt til store deler av Asia. Kunsten har også blitt sterkt påvirket av iransk kunst.Noen av de mest kjente buddhistiske kunstverkene var de over 50 meter høye statuene i ei fjellside i Afghanistan. Disse statuene eksisterer ikke lenger fordi de ble sprengt bort av talibanstyret.Den buddhistisk kunsten forteller historier fra alle Buddhas liv. I tillegg finner vi historier om bodhisattvaer.

Logg inn for å se bildet

Statuene i Afghanistan

Logg inn for å se bildet

Statue av BuddhaOrdforklaring:

Bodhi-tre: Hellig fikentre som Gautama satt under da han ble Buddha. ”Bodhi” betyr ”oppvåkning”. Enkelte mennesker tar navnet ”Bodhi” når de blir buddhister.
Nirvana: En tilstand av perfekt lykksalighet og lykke som oppnås gjennom oppvåkning.
Oppvåkning: Å oppnå oppvåkning er som å våkne fra en drøm og se tingene som de virkelig er, og sannheten bak alle ting.
Dharma: Buddhas forkynnelse og praktisering av hans lære.
Sangha: Buddhistiske munker og nonner eller hele det buddhistiske samfunn.
Kharma: Betyr ” årsak og virkning”. Handlingene dine, gode og dårlige, og resultatet av dem, godt eller dårlig. Gode handlinger fører deg nærmere nirvana mens dårlige handlinger fører deg lengre bort.
Gjenfødelse: Troen på at deres innerste energi blir gjenfødt i en annen skikkelse etter man dør.Kilder:

http://www.daria.no
http://www.gyldendal.no/religion/html/budd.asp
http://104sidselvim.norsknettskole.no/buddhisme.html
Boka: ”Under samme himmel


Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Mordi123
04.05.2015 08:42

Bra!
125
anbefalinger
Jeg likte denne spessielle netsiden og denne siden av nettsiden dette er veldig bra og jeg liker og ikke uliker. Varslet

Homo
31.10.2014 09:37

Bra!
119
anbefalinger
Jeg er så homo at denne netsiden blir våt !!!
Useriøst? Varsle red.

lol
01.06.2014 19:45

Bra!
34
anbefal- inger
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
Useriøst? Varsle red.

brunetta
03.04.2006 18 Surprised :-o8

Bra!
30
anbefalinger
Hjalp meg mye med prøveforberedelsene Wink ;-\) Takk!!
Useriøst? Varsle red.

Arne Petter
24.04.2006 10:35

Bra!
24
anbefalinger
Hei Hei på dere ! Dette var en kjempe bra side, der jeg har lert meg alt om budda ! nå får jeg 6 på KRL prøven Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.

TuttaOgNusse
11.10.2006 14:22

Bra!
20
anbefalinger
hei! kjempe fint at du har skrevet denne faktateksten. Du hjalp oss veeldig Smile :-\) takk Very Happy  Very Happy :-D vi syntes det var rart at du bare fikk 5+:| du fortjener en sex
Useriøst? Varsle red.

sara
28.04.2006 16:55

Bra!
17
anbefalinger
takk for at du la den ut, har hjelpi meg skikkelig med prosjektet mitt Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.


Luudl
09.05.2006 16:49

Bra!
17
anbefalinger
Hei. Fint dere likte oppgaven.
Jeg går i 10 klasse for den som spurte om det.
Useriøst? Varsle red.

Simon
09.05.2006 11:35

Bra!
16
anbefalinger
Veldig bra stoff dette her, dette kommer til å hjelpe meg mye til mitt prosjekt. Takk Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.

Linn og Stine
04.04.2006 12:32

Bra!
14
anbefalinger
Hvilken klasse går du i? Setter veldig stor pris på at du la ut den saken her.. Men kunne du kanskje ha skrivd litt om templer og sånn saker til meg på mail? Takker
Useriøst? Varsle red.


Åge
01.04.2008 18:49

Bra!
12
anbefalinger
Hei du lærer som bitcher og whiner over plagiat. Det står jo hvor kildene kommer fra, og dette er jo til hjelp for folk som ønsker å lære om buddhismen. Tviler på at folk er så dumme at de kopierer hele teksten og leverer til deg? Hvis de nå er det, så er det vel på grunn av din læremåte og mangel på informasjon om hvor alvorlig plagiat er. Det er jo bare ufattelig trist at du må komme hit å klage over dette. Istedet for å ta en prat med elevene dine slik en god lærer ville gjort.
Useriøst? Varsle red.

Heidi
01.02.2007 14:11

Bra!
10
anbefalinger
Hjalp meg å gruppa med prosjektet ! Very Happy  Very Happy :-D
Flått (y)
Useriøst? Varsle red.

tor magnus
13.03.2007 10:33

Bra!
10
anbefalinger
Takk Embarassed (L)
Useriøst? Varsle red.

Lærer
07.05.2007 23 Surprised :-o3

Bra!
9
anbefalinger
Har noen av dere hørt om plagiat...? det er st stort problem når mine elever nå stryker på oppgaven fordi at de har stjålet fra daria. FYY!!Tro bare ikke at det er SÅ lett å komme fram her i livet. Så 5+ på oppgaver her gir 1 hos meg, selv om den ser lekker ut.
Useriøst? Varsle red.

Johannes(Joss)
26.02.2008 17:41

Bra!
9
anbefalinger
Takk Luudl!!!!!!! Hjalp meg sykt mye. Får 6 på framføringen min thanks!!!!!! Razz  Razz :-P Razz  Razz :-P Razz  Razz :-P Razz  Razz :-P Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.

anonym
10.03.2008 20 Surprised :-o8

Bra!
9
anbefalinger
tusen hjertelig takk!! Smile :-\) men mangler forklarelsen på dharma Sad :-\( Wink ;-\)
Useriøst? Varsle red.

?
31.10.2014 09:38

Bra!
9
anbefalinger
What is your penis size?
Useriøst? Varsle red.

buuddda
31.10.2014 09:36

Bra!
7
anbefalinger
loooool
Useriøst? Varsle red.

Amal
22.11.2006 18:54

Bra!
6
anbefalinger
Heeiii
Useriøst? Varsle red.

anomym
27.11.2006 16:21

Bra!
6
anbefalinger
hjalp til veldig med lekser!
Useriøst? Varsle red.

Caroline
05.02.2008 16 Surprised :-o1

Bra!
6
anbefalinger
bra du legger ut sånne ting.. det hjelper hveldig på prosjktet vi har=D
Useriøst? Varsle red.

Ali Babol
14.03.2008 10 Surprised :-o7

Bra!
6
anbefalinger
jei sydes dette var bja, jei like dette god!! det var bja...
Useriøst? Varsle red.

.. Anonym girl ...
03.11.2008 23 Surprised :-o7

Bra!
6
anbefalinger
Jeg synes dette var utrolig bra skrevet, men jeg reagerte på en liten ting det var at helt i begynnelsen så har du skrevet at Buddhismen oppstod for 500 år f. kr ...men jeg har sett litt på andre sider + at i krl heftet mitt står det at det var for 400 år f.kr...jeg ville bare nevne det slik at ingen får feil! Wink ;-\) ellers veldig bra Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.

SUPERFAN  Very Happy :-D
11.11.2008 18:44

Bra!
5
anbefalinger
Takk takk! hjalp meg med prøveforbredelsene Very Happy  Very Happy :-D
Veldigbra og oversiktelig skrevet!
Eneste siden jeg har skjønt noa av hittill... Wink ;-\)
Useriøst? Varsle red.

lol
12.02.2011 11:35

Bra!
5
anbefalinger
hahahaha
Useriøst? Varsle red.

?= answar
31.10.2014 09:41

Bra!
5
anbefalinger
2 inches.... of the floor
whats ur size?
Useriøst? Varsle red.

Lars
12.09.2008 10:25

Bra!
4
anbefalinger
Dette kunne ha hjulpet meg vist du hadde hatt noen hvor mange det er idag !
men ellers veldig bra
Useriøst? Varsle red.

k-i
22.10.2008 08:58

Bra!
4
anbefalinger
Veldig bra skrevet, overskitlig, mye detaljer, men ikke for langtekkelig.
Fant endeøig noe om buddhistiske skrifter på norsk takk.
Må vare en streng lærer som bare gir deg 5+ på noe som dette.
og til alle dere "smartinger" som bare kopierer rett fra siden, STOP!!
skriv heller om teksten eller bruk den som en faktakilde
Takk hjalp mye Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.

elev 3.klasse
27.11.2008 21:32

Bra!
4
anbefalinger
ufullstendig og ukorrekt kildeliste.. teksten framstår derfor usæriøs og burde ikke brukes som kilde til videre skriving
Useriøst? Varsle red.

Elev 8 klasse sandbekken
02.03.2009 16:20

Bra!
4
anbefalinger
veldig bra tekst
Useriøst? Varsle red.

Roman
02.04.2009 12:22
-

Bra!
4
anbefalinger
http://104sidselvim.norsknett- skole.no/buddhisme.html
Useriøst? Varsle red.

stine
21.04.2009 13:30

Bra!
4
anbefalinger
Bra nå får jeg nokk en 4 eller 5 på RLE prøva^^
Useriøst? Varsle red.

Leo Smile :-\)
07.12.2009 20:16

Bra!
4
anbefalinger
hva gjør du benii? hvilket spørsmål syntes du var vanskligst?
Useriøst? Varsle red.

dag
19.04.2010 19:50

Bra!
4
anbefalinger
det går jo ann å skrive direkte av denne teksten fordi det er det som heter direkte sitat og selvfølgelig oppgi kilder på hvor man har funnet tekst osv.. Dette var bra skrevet!!
Useriøst? Varsle red.

HEH
08.03.2011 18:37

Bra!
4
anbefalinger
Var ikke Buddha en prins, og ikke sønn av en rik adelsmann..?
Useriøst? Varsle red.

vin
28.01.2013 13:41

Bra!
4
anbefalinger
hei jeg trenger hjelp kan dere hjelpe meg for buddhismen. fordi jeg sjkenner ikke de religionen
Useriøst? Varsle red.

stine&ingrid
13.10.2008 12:42

Bra!
3
anbefalinger
supeeeert Very Happy  Very Happy :-D ELSK ass.
Useriøst? Varsle red.

Spamm
04.05.2015 08:49

Bra!
3
anbefalinger
”Grunnleggeren” av buddhismen var prins Siddharta Gautama og ble født i Lumbini i Nepal. Han var sønn av en rik adelsmann og da han vokste opp levde han et liv i luksus. Overalt hvor han gikk var det bare rikdom og lykke. Han vokste opp, ble gift og fikk mange barn. Han hadde aldri sett nød og elendighet, men en dag fikk han se en gammel og syk mann, og senere et lik av en annen mann. Da skjønte han at verden egentlig var full av sorg og lidelse, og at dette kunne hende han. Han bestemte seg derfor for å flytte hjemmefra. Det eneste han tok med seg var en stav og ei tiggerskål. Han dro hjemmefra med spørsmål som; ”Hvem er jeg og Hva er meningen med livet?” Gautama forlot palasset og kledde seg i en munkekappe for å ikke bli gjenkjent. I seks år levde han i skogen med fem hellige lærere. Etter hvert ble det et svært hardt liv for Gautama, han sultet nesten i hjel, og han fant heller ikke svarene han søkte etter.Senere reiste Siddharta og følgesvennene hans til Bodh Gaya, der satte han seg under et stort bodhi-tre for å meditere. Han sa: “Herfra vil jeg ikke reise meg før jeg har funnet svar”. Han satt der i flere dager. Så gikk det et lys opp for han. Han skjønte nå hvordan livet kunne være godt og hvordan det kunne bli annerledes. Da forstod han de fire edle sannheter:

- Sannheten om liding: At lidingen finnes. Å fødes, å bli gammel, å bli syk. Skilles fra de man er glad i, er liding.

- Sannheten om årsaken til liding: kunnskapsløyse, hat og begjær gjør at vi ikke forstår riktig og ikke klarer å frigjøre oss fra lidingen.

- Sannheten om lidingens slutt: Det finnes en slutt på lidingen og alle årsaker til lidingen.

- Sannheten om veien til lidingen sin slutt: Den åtteledda veien fører til lidingen sin slutt.Siddharta tok da navnet Buddha, som betyr: “Den opplyste”. Det han hadde oppdaget var at han nå var fri fra alt vondt og han hadde fått en fred som aldri ville forlate han. Buddha syntes dette var en fin måte å leve på. En buddhist ser opp til Buddha og vil oppnå det samme som han.Buddha var ingen Gud. Han var født som et menneske, men visdommen han oppnådde gjorde han til mer enn et vanlig menneske likevel. Han døde da han var 85 år gammel, etter over 40 års vandring omkring i Nord-India hvor han delte sin visdom med alle slags mennesker.Hva tror de på?

Buddhistene tror ikke på noen bestemt gud. De tror heller ikke at det finnes noen gud som griper inn i ting som skjer i hverdagen. De lever etter bestemte lover og regler og deres ”hovedlov” er de fem etiske forskrifter:

- Du skal ikke drepe noen levende vesen.

- Du skal ikke stjele

- Du skal ikke misbruke sansene

- Du skal ikke lyve

- Du skal ikke drikke alkohol eller andre stoffer som skader kropp og sjel.En burde også la være å tjene penger på måter som kan skade andre. for eksempel: våpenhandel, handel eller produksjon av rusmidler og giftstoffer, kjøp eller salg av mennesker og dyr og lignende. Det er ingen lov som sier dette, men det anbefales og følge dette. En buddhist skal unngå å gjøre det vonde og forsøke å gjøre det gode. Buddhister gjør dette for å føle seg bedre, ha god samvittighet og unngå problemer.De tre juvelene:

De tre juveler er buddhistenes ”Trosbekjennelse”, og lyder slik:

- Jeg tar min tilflukt til Buddha

- Jeg tar min tilflukt til Dharma (Læren om Buddhismen)

- Jeg tar min tilflukt til sangha (munkesamfunnet)

Hvis livet var en sykdom mener buddhistene at Buddha er ”legen”, Dharma er ”medisinen” og sangha er ”sykesøsterene”.Dhamma:

Etter oppvåkninga satte Buddha i gang å undervise i læra. Til de første fem elevene fortalte han om disse viktige tingene innen for buddhismen, ”De Fire Edle Sannheter” og ”Den Åttedelte Veien”.Den åttedelte veien:

- Rett forståelse: At man forstår de fire edle sannheter

- Rett tenkemåte: Ha vennlige, fredelige, nyttige tanker.

- Rett talemåte: Konstruktiv, sann tale, til riktig tid.

- Rett handling: At man gjør gode ting og avstår frå skadelige handlinger.

- Rett levevis: En bør ha et harmløst yrke; Ikke selge våpen, gift, osv.

- Rett anstrengelse: Gi opp usunne tendenser, kultivere de gode.

- Rett oppmerksomhet: på kroppen, kjensler, sinnet osv.

- Rett konsentrasjon: Konsentrasjon på meditasjon og innsiktsmeditasjon.

Logg inn for å se bildet

Livets hjulRitualer og høytider:

Mange buddhister gjør puja om morgenen og kvelden. Det vil si at man resiterer vers og tekster som man har lært utenat. Dette gjør de for å minne Buddhas kvaliteter og for å holde den viktige læren i minnet. Det er vanlig at de har en buddhafigur eller et bilde foran seg. De tenner ofte lys og røkelse og ofrer blomster. Dette er en slags hengivenhet og for å gjøre det litt mer høytidsaktig.

Logg inn for å se bildetI mange buddhistiske land er fullmånedagene dager som folk bruker litt mer tid for religiøs praksis. Dette regnes ikke som helligdager men, det er en lang tradisjon som går helt tilbake til Buddhas tid. I enkelte buddhistiske land er fullmånedagene nasjonale fridagar: Disse dagene blir kalt Poja og folk går da i tempelet.-Fullmånedagen i mai blir kalt vesak. Denne dagen markerer Buddhas fødsel, oppvakning og død, fordi at på denne dagen ble faktisk Buddha født, opplyst og det var da han døde.Synet på mennesket:

I følge buddhismen er mennesket det aller viktigste her i verden. Alle er like mye verdt og skal behandles likt. For å følge Buddhas vei må hvert enkelt menneske bestemme selv hva som er godt og ondt. Din egen framtid former du selv.Kjønnsroller:

Alle mennesker kan komme til nirvana, Men når buddhismen oppstod var det i et samfunn med mange dominerende menn. Derfor ble det store forskjeller mellom kjønnene. Alle disipler til Buddha ble pekt ut til munker av Buddha selv. 5 år etter oppvåkningen spurte noen kvinner om ikke de kunne bli nonner, men dette fikk de ikke lov til. Senere spurte en nær venn av Buddha om ikke kvinnene hadde like stor mulighet til å nå nirvana. Han tenkte seg litt om og svarte ja, da fikk kvinnene lov. I tillegg til de reglene munkene måtte følge, ble det opprettet 8 nye regler som bare nonnene måtte følge. En av reglene var at nonnen alltid måtte reise seg og hilse på en munk, uansett hvor lenge hun hadde studert.Det onde:

Det onde er krig og hat, skapt av mennesker. I følge buddhismen er mangel på selvinnsikt grunnen til ondskapen. Den kan forbedres ved å følge Buddhas vei.Det hellige:

For buddhistene er bodhi-treet hellig. Det var under denne tresorten at moren til Siddhartha hadde drømt at hun skulle føde enten en konge eller en Buddha. Historien vil ha det til at Siddhartha ble født under dette treet men det stemmer visstnok ikke. Det var også under dette treet at han døde i ca. år 480 f. Kr.Meditasjon:

Buddhister mediterer for å nå den samme opplysningen som Buddha nådde. Meditasjon er selve veien til Nirvana.Når en Buddhist mediterer sitter en som regel med rett rygg, beina i kors og hendene i fanget. Så begynner en å konsentrere seg om pusten på en rolig og avslappa måte. Etter det begynner en å konsentrere seg mer om meditasjonstemaet. Man kan øve i kvaliteter som vennligskap, medfølelse, medglede og likevekt. Når en mediterer er det viktig å være en plass hvor det er stille så en ikke blir forstyrret. Om en ikke mediterer konsentrert og systematisk når en ikke dypere inn i meditasjonen.Å meditere betyr at man er både åpen og konsentrert på samme tid. Det regnes ikke som noe slags søvn eller transe. Når man får god konsentrasjon kan sinnet bli helt absorbert i meditasjon, men ikke som i hypnose. Det er opptil en hver enkelt buddhist å bestemme hvor mye og hvor ofte en vil meditere. Noen buddhister mediterer morgen og kveld. Når buddhister er på meditasjonssamlinger kan de sitte sammen i over ti timer om dagen. Dette klarer de på grunn av at når en sitter og mediterer mister man helt tidsperspektivet.

Logg inn for å se bildet

Buddhist som meditererNirvana eller oppvåkning:

Nirvana er ”himmelen” for buddhistene. Nirvana er ikke noen plass, men en tilstand. For å komme dit må en bli oppvåknet. For å bli det må menneske bryte Samsara, den gjentatte runden med fødsel og død(livets hjul). De som blir gjenfødt kan bli mennesker, dyr eller til og med guder. Har man en god karma blir det neste livet bedre enn det forrige. Målet til buddhistene er å bli fri fra gjenfødelsens sirkel. Da dette er hva Buddhas lære går ut på, å finne veien til oppvåkning eller nirvana.

SkrifterBuddhas lære:

Buddhas lære tar utgangspunkt i menneskets ønske om lykke. Buddha mener at problemet med det er at det kan være vanskelig å være fullkommen lykkelig. Det er ingen sikkerhet for at det ikke skal komme noen vonde dager, det eneste som er sikkert er at en dag vil livet ta slutt. Buddha fikk erfart at det ikke var den store lykken selv om man hadde masse penger og levde i luksus.Hellige skrifter:

De tre kurvene: (også kalt pali-kanonen).

Den første kurven innholder regler som munker og nonner skal følge.

Den andre innholder Dharma, eller Buddhas lære.

Den tredje innholder skrifter som forklarer denne læren. Theravada-buddhister tror at Tripitaka er den mest nøyaktige opptegnelsen av det Buddha forkynte. Tripitaka er leveregler for munker og nonner. Tripitaka blir også kalt ”De tre samlinger”. Studier, messer og å lære de hellige tekstene er en viktig del av livet til alle buddhistmunker.Det buddhistiske språk:

Mange munker leser og fremsier fremdeles skriftene på det gamle indiske språket pali, men det blir som oftest brukt oversettere. Mange viktige tekster fra den tiden ble også skrevet på et annet gammelt indisk språk kalt sanskrit. Det blir bare færre og færre som kan oversette sanskrit til sitt eget språk.

Her er en tekst skrevet på pali:Sabba-p apassa akaranam = Ikke gjøre noe ondt,

kusalassa upasampada = dyrke det gode,

sa-citta-pariyodapanam = rense sin sjel:

etam buddh ana s asanam = det er Buddhaenes lære.Kunst

Løven er et viktig symbol i buddhismen. Den gir kraft til Buddhas lære. Det ble laget Buddha-statuer ca. 350 år etter Buddhas død. Før den tid fantes det lite kunst bortsett fra noen symboler.


Logg inn for å se bildet
De første statuene var preget av hellenistisk kunst, men senere ble de sterkere påvirket av hinduismens kunst.Det er ganske vanlig å finne guder fra hinduismen sammen med Buddha-figurer. I kunsten finner vi ofte figurer som forestiller Buddha eller bodhisattvaer. Dessuten viser den seg i bruksgjenstander som er viktige i rituelle sammenhenger. Symboler som går igjen er sirkelen, hjulet (livets hjul (bilde s.2) og lyset som skal lede en til nirvana. Den buddhistiske kunsten som har sterk innflytelse fra hinduismen ble spredt til store deler av Asia. Kunsten har også blitt sterkt påvirket av iransk kunst.Noen av de mest kjente buddhistiske kunstverkene var de over 50 meter høye statuene i ei fjellside i Afghanistan. Disse statuene eksisterer ikke lenger fordi de ble sprengt bort av talibanstyret.Den buddhistisk kunsten forteller historier fra alle Buddhas liv. I tillegg finner vi historier om bodhisattvaer.

Logg inn for å se bildet

Statuene i Afghanistan

Logg inn for å se bildet

Statue av BuddhaOrdforklaring:

Bodhi-tre: Hellig fikentre som Gautama satt under da han ble Buddha. ”Bodhi” betyr ”oppvåkning”. Enkelte mennesker tar navnet ”Bodhi” når de blir buddhister.
Nirvana: En tilstand av perfekt lykksalighet og lykke som oppnås gjennom oppvåkning.
Oppvåkning: Å oppnå oppvåkning er som å våkne fra en drøm og se tingene som de virkelig er, og sannheten bak alle ting.
Dharma: Buddhas forkynnelse og praktisering av hans lære.
Sangha: Buddhistiske munker og nonner eller hele det buddhistiske samfunn.
Kharma: Betyr ” årsak og virkning”. Handlingene dine, gode og dårlige, og resultatet av dem, godt eller dårlig. Gode handlinger fører deg nærmere nirvana mens dårlige handlinger fører deg lengre bort.
Gjenfødelse: Troen på at deres innerste energi blir gjenfødt i en annen skikkelse etter man dør.Kilder:
-

http://www.daria.no
http://www.gyldendal.no/religio- n/html/budd.asp
http://104sidselvim.norsknettskole.no/- buddhisme.html
Boka: ”Under samme himmel


Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Mordi123
04.05.2015 08:42
125
anbefalinger
Jeg likte denne spessielle netsiden og denne siden av nettsiden dette er veldig bra og jeg liker og ikke uliker. Varslet

Homo
31.10.2014 09:37

Bra!
119
anbefalinger
Jeg er så homo at denne netsiden blir våt !!!
Useriøst? Varsle red.

lol
01.06.2014 19:45

Bra!
34
anbefalinger
abcdefghijklmnopqrst- uvwxyzæøå
Useriøst? Varsle red.

brunetta
03.04.2006 18 Surprised  Surprised :-o8

Bra!
30
anbefalinger
Hjalp meg mye med prøveforberedelsene Wink ;-\) Takk!!
Useriøst? Varsle red.

Arne Petter
24.04.2006 10:35

Bra!
24
anbefalinger
Hei Hei på dere ! Dette var en kjempe bra side, der jeg har lert meg alt om budda ! nå får jeg 6 på KRL prøven Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.

TuttaOgNusse
11.10.2006 14:22

Bra!
20
anbefalinger
hei! kjempe fint at du har skrevet denne faktateksten. Du hjalp oss veeldig Smile :-\) takk Very Happy Very Happy  Very Happy :-D vi syntes det var rart at du bare fikk 5+:| du fortjener en sex
Useriøst? Varsle red.

sara
28.04.2006 16:55

Bra!
17
anbefalinger
takk for at du la den ut, har hjelpi meg skikkelig med prosjektet mitt Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.


Luudl
09.05.2006 16:49

Bra!
17
anbefalinger
Hei. Fint dere likte oppgaven.
Jeg går i 10 klasse for den som spurte om det.
Useriøst? Varsle red.

Simon
09.05.2006 11:35

Bra!
16
anbefalinger
Veldig bra stoff dette her, dette kommer til å hjelpe meg mye til mitt prosjekt. Takk Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.

Linn og Stine
04.04.2006 12:32

Bra!
14
anbefalinger
Hvilken klasse går du i? Setter veldig stor pris på at du la ut den saken her.. Men kunne du kanskje ha skrivd litt om templer og sånn saker til meg på mail? Takker
Useriøst? Varsle red.


Åge
01.04.2008 18:49

Bra!
12
anbefalinger
Hei du lærer som bitcher og whiner over plagiat. Det står jo hvor kildene kommer fra, og dette er jo til hjelp for folk som ønsker å lære om buddhismen. Tviler på at folk er så dumme at de kopierer hele teksten og leverer til deg? Hvis de nå er det, så er det vel på grunn av din læremåte og mangel på informasjon om hvor alvorlig plagiat er. Det er jo bare ufattelig trist at du må komme hit å klage over dette. Istedet for å ta en prat med elevene dine slik en god lærer ville gjort.
Useriøst? Varsle red.

Heidi
01.02.2007 14:11

Bra!
10
anbefalinger
Hjalp meg å gruppa med prosjektet ! Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Flått (y)
Useriøst? Varsle red.

tor magnus
13.03.2007 10:33

Bra!
10
anbefalinger
Takk Embarassed (L)
Useriøst? Varsle red.

Lærer
07.05.2007 23 Surprised  Surprised :-o3

Bra!
9
anbefalinger
Har noen av dere hørt om plagiat...? det er st stort problem når mine elever nå stryker på oppgaven fordi at de har stjålet fra daria. FYY!!Tro bare ikke at det er SÅ lett å komme fram her i livet. Så 5+ på oppgaver her gir 1 hos meg, selv om den ser lekker ut.
Useriøst? Varsle red.

Johannes(Joss)
26.02.2008 17:41

Bra!
9
anbefalinger
Takk Luudl!!!!!!! Hjalp meg sykt mye. Får 6 på framføringen min thanks!!!!!! Razz Razz  Razz :-P Razz Razz  Razz :-P Razz Razz  Razz :-P Razz Razz  Razz :-P Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.

anonym
10.03.2008 20 Surprised  Surprised :-o8

Bra!
9
anbefalinger
tusen hjertelig takk!! Smile :-\) men mangler forklarelsen på dharma Sad :-\( Wink ;-\)
Useriøst? Varsle red.

?
31.10.2014 09:38

Bra!
9
anbefalinger
What is your penis size?
Useriøst? Varsle red.

buuddda
31.10.2014 09:36

Bra!
7
anbefalinger
loooool
Useriøst? Varsle red.

Amal
22.11.2006 18:54

Bra!
6
anbefalinger
Heeiii
Useriøst? Varsle red.

anomym
27.11.2006 16:21

Bra!
6
anbefalinger
hjalp til veldig med lekser!
Useriøst? Varsle red.

Caroline
05.02.2008 16 Surprised  Surprised :-o1

Bra!
6
anbefalinger
bra du legger ut sånne ting.. det hjelper hveldig på prosjktet vi har=D
Useriøst? Varsle red.

Ali Babol
14.03.2008 10 Surprised  Surprised :-o7

Bra!
6
anbefalinger
jei sydes dette var bja, jei like dette god!! det var bja...
Useriøst? Varsle red.

.. Anonym girl ...
03.11.2008 23 Surprised  Surprised :-o7

Bra!
6
anbefalinger
Jeg synes dette var utrolig bra skrevet, men jeg reagerte på en liten ting det var at helt i begynnelsen så har du skrevet at Buddhismen oppstod for 500 år f. kr ...men jeg har sett litt på andre sider + at i krl heftet mitt står det at det var for 400 år f.kr...jeg ville bare nevne det slik at ingen får feil! Wink ;-\) ellers veldig bra Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.

SUPERFAN Very Happy  Very Happy :-D
11.11.2008 18:44

Bra!
5
anbefalinger
Takk takk! hjalp meg med prøveforbredelsene Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Veldigbra og oversiktelig skrevet!
Eneste siden jeg har skjønt noa av hittill... Wink ;-\)
Useriøst? Varsle red.

lol
12.02.2011 11:35

Bra!
5
anbefalinger
hahahaha
Useriøst? Varsle red.

?= answar
31.10.2014 09:41

Bra!
5
anbefalinger
2 inches.... of the floor
whats ur size?
Useriøst? Varsle red.

Lars
12.09.2008 10:25

Bra!
4
anbefalinger
Dette kunne ha hjulpet meg vist du hadde hatt noen hvor mange det er idag !
men ellers veldig bra
Useriøst? Varsle red.

k-i
22.10.2008 08:58

Bra!
4
anbefalinger
Veldig bra skrevet, overskitlig, mye detaljer, men ikke for langtekkelig.
Fant endeøig noe om buddhistiske skrifter på norsk takk.
Må vare en streng lærer som bare gir deg 5+ på noe som dette.
og til alle dere "smartinger" som bare kopierer rett fra siden, STOP!!
skriv heller om teksten eller bruk den som en faktakilde
Takk hjalp mye Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.

elev 3.klasse
27.11.2008 21:32

Bra!
4
anbefalinger
ufullstendig og ukorrekt kildeliste.. teksten framstår derfor usæriøs og burde ikke brukes som kilde til videre skriving
Useriøst? Varsle red.

Elev 8 klasse sandbekken
02.03.2009 16:20

Bra!
4
anbefalinger
veldig bra tekst
Useriøst? Varsle red.

Roman
02.04.2009 12:22

Bra!
4
anbefalinger
h- ttp://104sidselvim.norsknettskole- .no/buddhisme.html
Us- eriøst? Varsle red.

stine
21.04.2009 13:30

Bra!
4
anbefalinger
Bra nå får jeg nokk en 4 eller 5 på RLE prøva^^
Useriøst? Varsle red.

Leo Smile :-\)
07.12.2009 20:16

Bra!
4
anbefalinger
hva gjør du benii? hvilket spørsmål syntes du var vanskligst?
Useriøst? Varsle red.

dag
19.04.2010 19:50

Bra!
4
anbefalinger
det går jo ann å skrive direkte av denne teksten fordi det er det som heter direkte sitat og selvfølgelig oppgi kilder på hvor man har funnet tekst osv.. Dette var bra skrevet!!
Useriøst? Varsle red.

HEH
08.03.2011 18:37

Bra!
4
anbefalinger
Var ikke Buddha en prins, og ikke sønn av en rik adelsmann..?
Useriøst? Varsle red.

vin
28.01.2013 13:41

Bra!
4
anbefalinger
hei jeg trenger hjelp kan dere hjelpe meg for buddhismen. fordi jeg sjkenner ikke de religionen
Useriøst? Varsle red.

stine&ingrid
13.10.2008 12:42

Bra!
3
anbefalinger
supeeeert Very Happy Very Happy  Very Happy :-D ELSK ass.
Useriøst? Varsle red.


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)
”Grunnleggeren” av buddhismen var prins Siddharta Gautama og ble født i Lumbini i Nepal. Han var sønn av en rik adelsmann og da han vokste opp levde han et liv i luksus. Overalt hvor han gikk var det bare rikdom og lykke. Han vokste opp, ble gift og fikk mange barn. Han hadde aldri sett nød og elendighet, men en dag fikk han se en gammel og syk mann, og senere et lik av en annen mann. Da skjønte han at verden egentlig var full av sorg og lidelse, og at dette kunne hende han. Han bestemte seg derfor for å flytte hjemmefra. Det eneste han tok med seg var en stav og ei tiggerskål. Han dro hjemmefra med spørsmål som; ”Hvem er jeg og Hva er meningen med livet?” Gautama forlot palasset og kledde seg i en munkekappe for å ikke bli gjenkjent. I seks år levde han i skogen med fem hellige lærere. Etter hvert ble det et svært hardt liv for Gautama, han sultet nesten i hjel, og han fant heller ikke svarene han søkte etter.Senere reiste Siddharta og følgesvennene hans til Bodh Gaya, der satte han seg under et stort bodhi-tre for å meditere. Han sa: “Herfra vil jeg ikke reise meg før jeg har funnet svar”. Han satt der i flere dager. Så gikk det et lys opp for han. Han skjønte nå hvordan livet kunne være godt og hvordan det kunne bli annerledes. Da forstod han de fire edle sannheter:

- Sannheten om liding: At lidingen finnes. Å fødes, å bli gammel, å bli syk. Skilles fra de man er glad i, er liding.

- Sannheten om årsaken til liding: kunnskapsløyse, hat og begjær gjør at vi ikke forstår riktig og ikke klarer å frigjøre oss fra lidingen.

- Sannheten om lidingens slutt: Det finnes en slutt på lidingen og alle årsaker til lidingen.

- Sannheten om veien til lidingen sin slutt: Den åtteledda veien fører til lidingen sin slutt.Siddharta tok da navnet Buddha, som betyr: “Den opplyste”. Det han hadde oppdaget var at han nå var fri fra alt vondt og han hadde fått en fred som aldri ville forlate han. Buddha syntes dette var en fin måte å leve på. En buddhist ser opp til Buddha og vil oppnå det samme som han.Buddha var ingen Gud. Han var født som et menneske, men visdommen han oppnådde gjorde han til mer enn et vanlig menneske likevel. Han døde da han var 85 år gammel, etter over 40 års vandring omkring i Nord-India hvor han delte sin visdom med alle slags mennesker.Hva tror de på?

Buddhistene tror ikke på noen bestemt gud. De tror heller ikke at det finnes noen gud som griper inn i ting som skjer i hverdagen. De lever etter bestemte lover og regler og deres ”hovedlov” er de fem etiske forskrifter:

- Du skal ikke drepe noen levende vesen.

- Du skal ikke stjele

- Du skal ikke misbruke sansene

- Du skal ikke lyve

- Du skal ikke drikke alkohol eller andre stoffer som skader kropp og sjel.En burde også la være å tjene penger på måter som kan skade andre. for eksempel: våpenhandel, handel eller produksjon av rusmidler og giftstoffer, kjøp eller salg av mennesker og dyr og lignende. Det er ingen lov som sier dette, men det anbefales og følge dette. En buddhist skal unngå å gjøre det vonde og forsøke å gjøre det gode. Buddhister gjør dette for å føle seg bedre, ha god samvittighet og unngå problemer.De tre juvelene:

De tre juveler er buddhistenes ”Trosbekjennelse”, og lyder slik:

- Jeg tar min tilflukt til Buddha

- Jeg tar min tilflukt til Dharma (Læren om Buddhismen)

- Jeg tar min tilflukt til sangha (munkesamfunnet)

Hvis livet var en sykdom mener buddhistene at Buddha er ”legen”, Dharma er ”medisinen” og sangha er ”sykesøsterene”.Dhamma:

Etter oppvåkninga satte Buddha i gang å undervise i læra. Til de første fem elevene fortalte han om disse viktige tingene innen for buddhismen, ”De Fire Edle Sannheter” og ”Den Åttedelte Veien”.Den åttedelte veien:

- Rett forståelse: At man forstår de fire edle sannheter

- Rett tenkemåte: Ha vennlige, fredelige, nyttige tanker.

- Rett talemåte: Konstruktiv, sann tale, til riktig tid.

- Rett handling: At man gjør gode ting og avstår frå skadelige handlinger.

- Rett levevis: En bør ha et harmløst yrke; Ikke selge våpen, gift, osv.

- Rett anstrengelse: Gi opp usunne tendenser, kultivere de gode.

- Rett oppmerksomhet: på kroppen, kjensler, sinnet osv.

- Rett konsentrasjon: Konsentrasjon på meditasjon og innsiktsmeditasjon.

Logg inn for å se bildet

Livets hjulRitualer og høytider:

Mange buddhister gjør puja om morgenen og kvelden. Det vil si at man resiterer vers og tekster som man har lært utenat. Dette gjør de for å minne Buddhas kvaliteter og for å holde den viktige læren i minnet. Det er vanlig at de har en buddhafigur eller et bilde foran seg. De tenner ofte lys og røkelse og ofrer blomster. Dette er en slags hengivenhet og for å gjøre det litt mer høytidsaktig.

Logg inn for å se bildetI mange buddhistiske land er fullmånedagene dager som folk bruker litt mer tid for religiøs praksis. Dette regnes ikke som helligdager men, det er en lang tradisjon som går helt tilbake til Buddhas tid. I enkelte buddhistiske land er fullmånedagene nasjonale fridagar: Disse dagene blir kalt Poja og folk går da i tempelet.-Fullmånedagen i mai blir kalt vesak. Denne dagen markerer Buddhas fødsel, oppvakning og død, fordi at på denne dagen ble faktisk Buddha født, opplyst og det var da han døde.Synet på mennesket:

I følge buddhismen er mennesket det aller viktigste her i verden. Alle er like mye verdt og skal behandles likt. For å følge Buddhas vei må hvert enkelt menneske bestemme selv hva som er godt og ondt. Din egen framtid former du selv.Kjønnsroller:

Alle mennesker kan komme til nirvana, Men når buddhismen oppstod var det i et samfunn med mange dominerende menn. Derfor ble det store forskjeller mellom kjønnene. Alle disipler til Buddha ble pekt ut til munker av Buddha selv. 5 år etter oppvåkningen spurte noen kvinner om ikke de kunne bli nonner, men dette fikk de ikke lov til. Senere spurte en nær venn av Buddha om ikke kvinnene hadde like stor mulighet til å nå nirvana. Han tenkte seg litt om og svarte ja, da fikk kvinnene lov. I tillegg til de reglene munkene måtte følge, ble det opprettet 8 nye regler som bare nonnene måtte følge. En av reglene var at nonnen alltid måtte reise seg og hilse på en munk, uansett hvor lenge hun hadde studert.Det onde:

Det onde er krig og hat, skapt av mennesker. I følge buddhismen er mangel på selvinnsikt grunnen til ondskapen. Den kan forbedres ved å følge Buddhas vei.Det hellige:

For buddhistene er bodhi-treet hellig. Det var under denne tresorten at moren til Siddhartha hadde drømt at hun skulle føde enten en konge eller en Buddha. Historien vil ha det til at Siddhartha ble født under dette treet men det stemmer visstnok ikke. Det var også under dette treet at han døde i ca. år 480 f. Kr.Meditasjon:

Buddhister mediterer for å nå den samme opplysningen som Buddha nådde. Meditasjon er selve veien til Nirvana.Når en Buddhist mediterer sitter en som regel med rett rygg, beina i kors og hendene i fanget. Så begynner en å konsentrere seg om pusten på en rolig og avslappa måte. Etter det begynner en å konsentrere seg mer om meditasjonstemaet. Man kan øve i kvaliteter som vennligskap, medfølelse, medglede og likevekt. Når en mediterer er det viktig å være en plass hvor det er stille så en ikke blir forstyrret. Om en ikke mediterer konsentrert og systematisk når en ikke dypere inn i meditasjonen.Å meditere betyr at man er både åpen og konsentrert på samme tid. Det regnes ikke som noe slags søvn eller transe. Når man får god konsentrasjon kan sinnet bli helt absorbert i meditasjon, men ikke som i hypnose. Det er opptil en hver enkelt buddhist å bestemme hvor mye og hvor ofte en vil meditere. Noen buddhister mediterer morgen og kveld. Når buddhister er på meditasjonssamlinger kan de sitte sammen i over ti timer om dagen. Dette klarer de på grunn av at når en sitter og mediterer mister man helt tidsperspektivet.

Logg inn for å se bildet

Buddhist som meditererNirvana eller oppvåkning:

Nirvana er ”himmelen” for buddhistene. Nirvana er ikke noen plass, men en tilstand. For å komme dit må en bli oppvåknet. For å bli det må menneske bryte Samsara, den gjentatte runden med fødsel og død(livets hjul). De som blir gjenfødt kan bli mennesker, dyr eller til og med guder. Har man en god karma blir det neste livet bedre enn det forrige. Målet til buddhistene er å bli fri fra gjenfødelsens sirkel. Da dette er hva Buddhas lære går ut på, å finne veien til oppvåkning eller nirvana.

SkrifterBuddhas lære:

Buddhas lære tar utgangspunkt i menneskets ønske om lykke. Buddha mener at problemet med det er at det kan være vanskelig å være fullkommen lykkelig. Det er ingen sikkerhet for at det ikke skal komme noen vonde dager, det eneste som er sikkert er at en dag vil livet ta slutt. Buddha fikk erfart at det ikke var den store lykken selv om man hadde masse penger og levde i luksus.Hellige skrifter:

De tre kurvene: (også kalt pali-kanonen).

Den første kurven innholder regler som munker og nonner skal følge.

Den andre innholder Dharma, eller Buddhas lære.

Den tredje innholder skrifter som forklarer denne læren. Theravada-buddhister tror at Tripitaka er den mest nøyaktige opptegnelsen av det Buddha forkynte. Tripitaka er leveregler for munker og nonner. Tripitaka blir også kalt ”De tre samlinger”. Studier, messer og å lære de hellige tekstene er en viktig del av livet til alle buddhistmunker.Det buddhistiske språk:

Mange munker leser og fremsier fremdeles skriftene på det gamle indiske språket pali, men det blir som oftest brukt oversettere. Mange viktige tekster fra den tiden ble også skrevet på et annet gammelt indisk språk kalt sanskrit. Det blir bare færre og færre som kan oversette sanskrit til sitt eget språk.

Her er en tekst skrevet på pali:Sabba-p apassa akaranam = Ikke gjøre noe ondt,

kusalassa upasampada = dyrke det gode,

sa-citta-pariyodapanam = rense sin sjel:

etam buddh ana s asanam = det er Buddhaenes lære.Kunst

Løven er et viktig symbol i buddhismen. Den gir kraft til Buddhas lære. Det ble laget Buddha-statuer ca. 350 år etter Buddhas død. Før den tid fantes det lite kunst bortsett fra noen symboler.


Logg inn for å se bildet
De første statuene var preget av hellenistisk kunst, men senere ble de sterkere påvirket av hinduismens kunst.Det er ganske vanlig å finne guder fra hinduismen sammen med Buddha-figurer. I kunsten finner vi ofte figurer som forestiller Buddha eller bodhisattvaer. Dessuten viser den seg i bruksgjenstander som er viktige i rituelle sammenhenger. Symboler som går igjen er sirkelen, hjulet (livets hjul (bilde s.2) og lyset som skal lede en til nirvana. Den buddhistiske kunsten som har sterk innflytelse fra hinduismen ble spredt til store deler av Asia. Kunsten har også blitt sterkt påvirket av iransk kunst.Noen av de mest kjente buddhistiske kunstverkene var de over 50 meter høye statuene i ei fjellside i Afghanistan. Disse statuene eksisterer ikke lenger fordi de ble sprengt bort av talibanstyret.Den buddhistisk kunsten forteller historier fra alle Buddhas liv. I tillegg finner vi historier om bodhisattvaer.

Logg inn for å se bildet

Statuene i Afghanistan

Logg inn for å se bildet

Statue av BuddhaOrdforklaring:

Bodhi-tre: Hellig fikentre som Gautama satt under da han ble Buddha. ”Bodhi” betyr ”oppvåkning”. Enkelte mennesker tar navnet ”Bodhi” når de blir buddhister.
Nirvana: En tilstand av perfekt lykksalighet og lykke som oppnås gjennom oppvåkning.
Oppvåkning: Å oppnå oppvåkning er som å våkne fra en drøm og se tingene som de virkelig er, og sannheten bak alle ting.
Dharma: Buddhas forkynnelse og praktisering av hans lære.
Sangha: Buddhistiske munker og nonner eller hele det buddhistiske samfunn.
Kharma: Betyr ” årsak og virkning”. Handlingene dine, gode og dårlige, og resultatet av dem, godt eller dårlig. Gode handlinger fører deg nærmere nirvana mens dårlige handlinger fører deg lengre bort.
Gjenfødelse: Troen på at deres innerste energi blir gjenfødt i en annen skikkelse etter man dør.Kilder:

http://w- ww.daria.no
http://www.gyldendal.no/religion/html/budd- .asp
http://104sidselvim.norsknettskole.no/buddhisme.h- tml
Boka: ”Under samme himmel


Kommentarer fra brukere

En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Mordi123
04.05.2015 08:42
125
anbefalinger
Jeg likte denne spessielle netsiden og denne siden av nettsiden dette er veldig bra og jeg liker og ikke uliker. Varslet

Homo
31.10.2014 09:37

Bra!
119
anbefalinger
Jeg er så homo at denne netsiden blir våt !!!
Useriøst? Varsle red.

lol
01.06.2014 19:45

Bra!
34
anbefalinger
abcdefghijklm- nopqrstuvwxyzæøå
Useriøst? Varsle red.

brunetta
03.04.2006 18 Surprised  Surprised :-o8

Bra!
30
anbefalinger
Hjalp meg mye med prøveforberedelsene Wink ;-\) Takk!!
Useriøst? Varsle red.

Arne Petter
24.04.2006 10:35

Bra!
24
anbefalinger
Hei Hei på dere ! Dette var en kjempe bra side, der jeg har lert meg alt om budda ! nå får jeg 6 på KRL prøven Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.

TuttaOgNusse
11.10.2006 14:22

Bra!
20
anbefalinger
hei! kjempe fint at du har skrevet denne faktateksten. Du hjalp oss veeldig Smile :-\) takk Very Happy Very Happy  Very Happy :-D vi syntes det var rart at du bare fikk 5+:| du fortjener en sex
Useriøst? Varsle red.

sara
28.04.2006 16:55

Bra!
17
anbefalinger
takk for at du la den ut, har hjelpi meg skikkelig med prosjektet mitt Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.


Luudl
09.05.2006 16:49

Bra!
17
anbefalinger
Hei. Fint dere likte oppgaven.
Jeg går i 10 klasse for den som spurte om det.
Useriøst? Varsle red.

Simon
09.05.2006 11:35

Bra!
16
anbefalinger
Veldig bra stoff dette her, dette kommer til å hjelpe meg mye til mitt prosjekt. Takk Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.

Linn og Stine
04.04.2006 12:32

Bra!
14
anbefalinger
Hvilken klasse går du i? Setter veldig stor pris på at du la ut den saken her.. Men kunne du kanskje ha skrivd litt om templer og sånn saker til meg på mail? Takker
Useriøst? Varsle red.


Åge
01.04.2008 18:49

Bra!
12
anbefalinger
Hei du lærer som bitcher og whiner over plagiat. Det står jo hvor kildene kommer fra, og dette er jo til hjelp for folk som ønsker å lære om buddhismen. Tviler på at folk er så dumme at de kopierer hele teksten og leverer til deg? Hvis de nå er det, så er det vel på grunn av din læremåte og mangel på informasjon om hvor alvorlig plagiat er. Det er jo bare ufattelig trist at du må komme hit å klage over dette. Istedet for å ta en prat med elevene dine slik en god lærer ville gjort.
Useriøst? Varsle red.

Heidi
01.02.2007 14:11

Bra!
10
anbefalinger
Hjalp meg å gruppa med prosjektet ! Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Flått (y)
Useriøst? Varsle red.

tor magnus
13.03.2007 10:33

Bra!
10
anbefalinger
Takk Embarassed (L)
Useriøst? Varsle red.

Lærer
07.05.2007 23 Surprised  Surprised :-o3

Bra!
9
anbefalinger
Har noen av dere hørt om plagiat...? det er st stort problem når mine elever nå stryker på oppgaven fordi at de har stjålet fra daria. FYY!!Tro bare ikke at det er SÅ lett å komme fram her i livet. Så 5+ på oppgaver her gir 1 hos meg, selv om den ser lekker ut.
Useriøst? Varsle red.

Johannes(Joss)
26.02.2008 17:41

Bra!
9
anbefalinger
Takk Luudl!!!!!!! Hjalp meg sykt mye. Får 6 på framføringen min thanks!!!!!! Razz Razz  Razz :-P Razz Razz  Razz :-P Razz Razz  Razz :-P Razz Razz  Razz :-P Razz Razz  Razz :-P
Useriøst? Varsle red.

anonym
10.03.2008 20 Surprised  Surprised :-o8

Bra!
9
anbefalinger
tusen hjertelig takk!! Smile :-\) men mangler forklarelsen på dharma Sad :-\( Wink ;-\)
Useriøst? Varsle red.

?
31.10.2014 09:38

Bra!
9
anbefalinger
What is your penis size?
Useriøst? Varsle red.

buuddda
31.10.2014 09:36

Bra!
7
anbefalinger
loooool
Useriøst? Varsle red.

Amal
22.11.2006 18:54

Bra!
6
anbefalinger
Heeiii
Useriøst? Varsle red.

anomym
27.11.2006 16:21

Bra!
6
anbefalinger
hjalp til veldig med lekser!
Useriøst? Varsle red.

Caroline
05.02.2008 16 Surprised  Surprised :-o1

Bra!
6
anbefalinger
bra du legger ut sånne ting.. det hjelper hveldig på prosjktet vi har=D
Useriøst? Varsle red.

Ali Babol
14.03.2008 10 Surprised  Surprised :-o7

Bra!
6
anbefalinger
jei sydes dette var bja, jei like dette god!! det var bja...
Useriøst? Varsle red.

.. Anonym girl ...
03.11.2008 23 Surprised  Surprised :-o7

Bra!
6
anbefalinger
Jeg synes dette var utrolig bra skrevet, men jeg reagerte på en liten ting det var at helt i begynnelsen så har du skrevet at Buddhismen oppstod for 500 år f. kr ...men jeg har sett litt på andre sider + at i krl heftet mitt står det at det var for 400 år f.kr...jeg ville bare nevne det slik at ingen får feil! Wink ;-\) ellers veldig bra Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.

SUPERFAN Very Happy  Very Happy :-D
11.11.2008 18:44

Bra!
5
anbefalinger
Takk takk! hjalp meg med prøveforbredelsene Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Veldigbra og oversiktelig skrevet!
Eneste siden jeg har skjønt noa av hittill... Wink ;-\)
Useriøst? Varsle red.

lol
12.02.2011 11:35

Bra!
5
anbefalinger
hahahaha
Useriøst? Varsle red.

?= answar
31.10.2014 09:41

Bra!
5
anbefalinger
2 inches.... of the floor
whats ur size?
Useriøst? Varsle red.

Lars
12.09.2008 10:25

Bra!
4
anbefalinger
Dette kunne ha hjulpet meg vist du hadde hatt noen hvor mange det er idag !
men ellers veldig bra
Useriøst? Varsle red.

k-i
22.10.2008 08:58

Bra!
4
anbefalinger
Veldig bra skrevet, overskitlig, mye detaljer, men ikke for langtekkelig.
Fant endeøig noe om buddhistiske skrifter på norsk takk.
Må vare en streng lærer som bare gir deg 5+ på noe som dette.
og til alle dere "smartinger" som bare kopierer rett fra siden, STOP!!
skriv heller om teksten eller bruk den som en faktakilde
Takk hjalp mye Very Happy Very Happy  Very Happy :-D
Useriøst? Varsle red.

elev 3.klasse
27.11.2008 21:32

Bra!
4
anbefalinger
ufullstendig og ukorrekt kildeliste.. teksten framstår derfor usæriøs og burde ikke brukes som kilde til videre skriving
Useriøst? Varsle red.

Elev 8 klasse sandbekken
02.03.2009 16:20

Bra!
4
anbefalinger
veldig bra tekst
Useriøst? Varsle red.

Roman
02.04.2009 12:22

Bra!
4
anbefali- nger
http://104sidselvim.norsknettskole.no/- buddhisme.h- tml
Useriøst? Varsle red.

stine
21.04.2009 13:30

Bra!
4
anbefalinger
Bra nå får jeg nokk en 4 eller 5 på RLE prøva^^
Useriøst? Varsle red.

Leo Smile :-\)
07.12.2009 20:16

Bra!
4
anbefalinger
hva gjør du benii? hvilket spørsmål syntes du var vanskligst?
Useriøst? Varsle red.

dag
19.04.2010 19:50

Bra!
4
anbefalinger
det går jo ann å skrive direkte av denne teksten fordi det er det som heter direkte sitat og selvfølgelig oppgi kilder på hvor man har funnet tekst osv.. Dette var bra skrevet!!
Useriøst? Varsle red.

HEH
08.03.2011 18:37

Bra!
4
anbefalinger
Var ikke Buddha en prins, og ikke sønn av en rik adelsmann..?
Useriøst? Varsle red.

vin
28.01.2013 13:41

Bra!
4
anbefalinger
hei jeg trenger hjelp kan dere hjelpe meg for buddhismen. fordi jeg sjkenner ikke de religionen
Useriøst? Varsle red.

stine&ingrid
13.10.2008 12:42

Bra!
3
anbefalinger
supeeeert Very Happy Very Happy  Very Happy :-D ELSK ass.
Useriøst? Varsle red.


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)
”Grunnleggeren” av buddhismen var prins Siddharta Gautama og ble født i Lumbini i Nepal. Han var sønn av en rik adelsmann og da han vokste opp levde han et liv i luksus. Overalt hvor han gikk var det bare rikdom og lykke. Han vokste opp, ble gift og fikk mange barn. Han hadde aldri sett nød og elendighet, men en dag fikk han se en gammel og syk mann, og senere et lik av en annen mann. Da skjønte han at verden egentlig var full av sorg og lidelse, og at dette kunne hende han. Han bestemte seg derfor for å flytte hjemmefra. Det eneste han tok med seg var en stav og ei tiggerskål. Han dro hjemmefra med spørsmål som; ”Hvem er jeg og Hva er meningen med livet?” Gautama forlot palasset og kledde seg i en munkekappe for å ikke bli gjenkjent. I seks år levde han i skogen med fem hellige lærere. Etter hvert ble det et svært hardt liv for Gautama, han sultet nesten i hjel, og han fant heller ikke svarene han søkte etter.Senere reiste Siddharta og følgesvennene hans til Bodh Gaya, der satte han seg under et stort bodhi-tre for å meditere. Han sa: “Herfra vil jeg ikke reise meg før jeg har funnet svar”. Han satt der i flere dager. Så gikk det et lys opp for han. Han skjønte nå hvordan livet kunne være godt og hvordan det kunne bli annerledes. Da forstod han de fire edle sannheter:

- Sannheten om liding: At lidingen finnes. Å fødes, å bli gammel, å bli syk. Skilles fra de man er glad i, er liding.

- Sannheten om årsaken til liding: kunnskapsløyse, hat og begjær gjør at vi ikke forstår riktig og ikke klarer å frigjøre oss fra lidingen.

- Sannheten om lidingens slutt: Det finnes en slutt på lidingen og alle årsaker til lidingen.

- Sannheten om veien til lidingen sin slutt: Den åtteledda veien fører til lidingen sin slutt.Siddharta tok da navnet Buddha, som betyr: “Den opplyste”. Det han hadde oppdaget var at han nå var fri fra alt vondt og han hadde fått en fred som aldri ville forlate han. Buddha syntes dette var en fin måte å leve på. En buddhist ser opp til Buddha og vil oppnå det samme som han.Buddha var ingen Gud. Han var født som et menneske, men visdommen han oppnådde gjorde han til mer enn et vanlig menneske likevel. Han døde da han var 85 år gammel, etter over 40 års vandring omkring i Nord-India hvor han delte sin visdom med alle slags mennesker.Hva tror de på?

Buddhistene tror ikke på noen bestemt gud. De tror heller ikke at det finnes noen gud som griper inn i ting som skjer i hverdagen. De lever etter bestemte lover og regler og deres ”hovedlov” er de fem etiske forskrifter:

- Du skal ikke drepe noen levende vesen.

- Du skal ikke stjele

- Du skal ikke misbruke sansene

- Du skal ikke lyve

- Du skal ikke drikke alkohol eller andre stoffer som skader kropp og sjel.En burde også la være å tjene penger på måter som kan skade andre. for eksempel: våpenhandel, handel eller produksjon av rusmidler og giftstoffer, kjøp eller salg av mennesker og dyr og lignende. Det er ingen lov som sier dette, men det anbefales og følge dette. En buddhist skal unngå å gjøre det vonde og forsøke å gjøre det gode. Buddhister gjør dette for å føle seg bedre, ha god samvittighet og unngå problemer.De tre juvelene:

De tre juveler er buddhistenes ”Trosbekjennelse”, og lyder slik:

- Jeg tar min tilflukt til Buddha

- Jeg tar min tilflukt til Dharma (Læren om Buddhismen)

- Jeg tar min tilflukt til sangha (munkesamfunnet)

Hvis livet var en sykdom mener buddhistene at Buddha er ”legen”, Dharma er ”medisinen” og sangha er ”sykesøsterene”.Dhamma:

Etter oppvåkninga satte Buddha i gang å undervise i læra. Til de første fem elevene fortalte han om disse viktige tingene innen for buddhismen, ”De Fire Edle Sannheter” og ”Den Åttedelte Veien”.Den åttedelte veien:

- Rett forståelse: At man forstår de fire edle sannheter

- Rett tenkemåte: Ha vennlige, fredelige, nyttige tanker.

- Rett talemåte: Konstruktiv, sann tale, til riktig tid.

- Rett handling: At man gjør gode ting og avstår frå skadelige handlinger.

- Rett levevis: En bør ha et harmløst yrke; Ikke selge våpen, gift, osv.

- Rett anstrengelse: Gi opp usunne tendens


18.05.2016 09:07

Bra!
2
anbefalinger
til læreren som satte karakter. denne teksten fortjener så klart en 6+

buddha
28.05.2018 09:25

Bra!
2
anbefalinger
pekk i ræv

alt
08.04.2018 08:28

Bra!
1
anbefalinger
Livets hjul forklarer ideen om gjenfødsel
i buddhismen og de forskjellige
stadiene i tilværelsen. Opprinnelig
kommer Livets hjul fra India, men
i dag er det særlig forbundet med
buddhismen i Tibet. På grunn av
alle symbolene i bildet er hjulet mye
brukt i munkenes undervisning.
Dette er et utsnitt. Hele figuren står
i lærerens ressursperm.


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.125 sec - 1 pageviews