Søk i stiler
 

Flodbølgene i Asia


Handler om tsunamien andre juledag 2004, katastrofen ingen trodde kunne skje. Hva kunne vært gjort for å forhindre katastrofen?

Sjanger:ArtikkelLastet opp:12.03.2006
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Naturkatastrofer
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.Skrevet i 10. klasse.

Karakter: 6

Sjanger: artikkel (drøftende)

Valg av oppgave: naturkatastrofe.

Omhandler: flodbølger.

 

Innledning:

Det er ulike former for naturkatastrofer. Mange er knyttet til vær og klima. Eksempler på dette er orkaner, tornadoer og tørkekatastrofer. Andre former for naturkatastrofer er knyttet til kjernebevegelser i jordkloden. Eksempler på dette er vulkanutbrudd og jordplateforskyvninger. Sistnevnte kan forårsake jordskjelv, og undersjøiske jordskjelv gir opphav til flodbølger.

 

Det er nettopp flodbølger jeg har valgt å drøfte i denne artikkelen. Grunnen til dette er at jeg nå befinner meg på et område der en av historiens verste flodbølge har herjet. Jeg er i Thailand, - nærmere bestemt Phuket.

 

Flodbølger:

Som nevnt er undersjøiske jordskjelv en årsak til flodbølger. Andre årsaker kan være en ”landslide” eller et ras. Tunge og store masser som kommer ned i havet eller innsjøer og vulkanske utbrudd kan resultere i flodbølger. Mer sjelden kan det også forårsakes av meteorer som faller i havet. Forskere har faktisk funnet spor av en asteroidekollisjon, som de sier har laget en kjempeflodbølge som gikk verden rundt flere ganger. Denne ”smadret” alt unntatt fjellene for tre og en halv billion år siden.

 

Fra mer nyere tid har vi også eksempler fra Norge. For ca hundre år siden løsnet store steinmasser fra Ramnefjellet i Nordfjord. Steinmassene raste ut i Loenvatnet og flodbølgene drepte 61 mennesker. 31 år senere skjedde det samme på nytt og da ble 73 mennesker drept. Andre eksempler fra Norge er fra 1756 hvor 32 mennesker omkom i Romsdal og fra nyere tid i Tafjord hvor 41 mennesker døde.

 

Internasjonalt betegnes flodbølger som tsunamier. Dette er opprinnelig et japansk ord for flodbølger som forekommer relativt hyppig i strandsoner grensende til Stillehavet. I dag brukes begrepet tsunami som et generelt begrep for flodbølger uavhengig av hvor eller hvordan de er oppstått.

 

I Thailand døde det til sammen nesten 6000 mennesker under flodbølgene som fant sted 2.juledag, 2004. Dette betegnes også som Sumatra-skjelvet.

 

Til sammen tok disse flodbølgene mer en en kvart million menneskeliv og gjorde millioner av mennesker hjemløse. Se vedlagt kart som viser hvilke land som ble rammet. Midtpunktet i de stiplete sirklene angir jordskjelvets opprinnelsespunkt. Dette betegnes ”episenteret”. Nærmest dette senteret ligger Ascheprovinsen, et landområde nord i Indonesia. Her gjorde flodbølgene enorme skader, og de høyeste dødstallene skriver seg fra dette området. Befolkningstettheten her er stor og landområdet er flatt, og det var derfor umulig for folk å søke tilflukt i høytliggende områder. Se også den vedlagte oversikten over dødelighetstall for de verst rammede landene.

 

Som nevnt døde ufattelige minst 250.000 mennesker i tsunamien denne andre juledagen. Det er fortsatt tusener av mennesker som er savnet. Svært mange familier har mistet hjemmene sine, og fortsatt nå, mer enn et år etter katastrofen bor disse i midlertidige bosteder som telt eller skur. Et massivt internasjonalt hjelpeprogram har bidratt mye i gjenreisingen av ødelagte områder i berørte land. Slike omfattende ødeleggelser vil uansett ta mange år å utbedre. At det for eksempel i Thailand ennå er mange som er husløse kan skyldes at her prioriteres turismen høyt. Dette er kanskje ikke så rart ettersom turismen er viktigste næringsvei i de områder tsunamien rammet hardest. Det faktum at Thailandske myndigheter tilbød å betale for reise og opphold til de pårørende under minnestunden den 2. juledag 2005, mener jeg er et sterkt signal om at turismen er svært viktig. Av de nærmere 6000 som døde i Thailand var der mange turister. 83 nordmenn, 46 dansker og nesten 600 svensker var blant disse.

 

Sannsynligvis døde det flere mennesker enn dyr under tsunamien. Forskere og dyreeksperter mener at dette var fordi dyr har mye sterkere sanser enn mennesker, og at de derfor følte at en fare truet og klarte å komme seg unna i tide.

 

At en så stor ulykke kan skje så fort og brutalt er vanskelig å forstå. Jeg tenker spesielt på de pårørende når jeg skriver dette. Hvordan taklet de det og  hvordan kan naturen være så rå og brutal? Og hva kan få en masse av vann til å gjøre så stor skade?

 

Et undervanns jordskjelv skaper en flodbølge hvis det er av nok kraft, og store masser beveger seg plutselig under skjelvet. Det var dette som skjedde 2.juledag 2004. En flodbølge er vanligvis ikke bare en bølge, men en serie av bølger. Den første bølgen er sjelden den kraftigste. Det kan også ta lang tid mellom hver bølge. Før den første bølgen treffer, ”trekkes” havet tilbake. Resultatet kan være at det ligger sprellende fisk på tørrlagte områder.

 

Blant annet i Phuket fanget dette folks oppmerksomhet i en slik grad mange løpte ut på de tørrlagte områdene for å se på fiskene. Med andre ord handlet de helt motsatt av det de burde gjort, og var sjanseløse da den første bølgen traff. Hvis du noen gang skulle oppleve en slik hendelse, så ikke la nysgjerrigheten friste deg men løp fortest mulig opp i høyden.

 

Høyden på en flodbølge varierer avhengig av jordskjelvstyrken og topografien i områder som rammes. Folk jeg snakket med i Puhket sa at bølgehøyden varierte fra ca fem til over ti meter. I ekstreme tilfeller kan flodbølger bli nesten 100 meter høye.

 

Flodbølger kan varsles. Dette avhenger av avanserte overvåkningssystemer og tilknyttede varslingsanlegg. Slikt utstyr er montert flere steder i verden, og nå også i det indiske hav. På flere av strendene så vi store tårn med sirener montert i toppen. Det er også gjort andre tiltak for å evakuere mennesker hvis nye flodbølger skulle oppstå. Mange steder i Thailand så jeg skilt som dette på strender og i gater.

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

En annen ting som var vanskelig, var obduksjonsarbeidet og identifiseringen av de døde. Dette var svært vanskelig ettersom de var så mange, og arbeiderne arbeidet under vanskelige forhold, som varmen og sorgen.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Det hvite tårnet du ser her har et såkalt tsunameter, eller en flodbølgevarsler, montert i toppen.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Skilt som dette var det mye av i Pukhet. Grunnen til dette er at gjenoppbyggingen fra katastrofen enda pågår.

 

Hva kunne hindret så store ødeleggelser?

Når du ser på dette kartet er det utrolig å se hvor langt unna episenteret bølgene slo inn. Det man kan spørre seg om, er hva som kunne vært gjort for å redde flere mennesker? Hvorfor var det for eksempel ingen fra Phuket eller Indonesia som varslet Afrika om flodbølgen? Det må da ha tatt lang tid fra bølgen traff de landene til den rakk å nå til Somalia og Madagaskar?

 

Det jeg har prøvd å forstå er hvorfor ingen var forberedt. Når en så stor naturkatastrofe skjer, må det jo gjøres tiltak, og i ettertid er det lett å se at der burde gått varsel til alle land rundt det indiske hav.  Det er så mye som kunne vært gjort for å redde liv, men som aldri ble satt i verk.

 

Foruten manglende varslingssystemer er noe av svaret at folk ikke helt forsto hva som skjedde, og absolutt ikke forsto omfanget av katastrofen. Selv de av oss som fulgte det hele via tv-skjermen forsto det ikke.

Når folkene på strendene løp ut for å fange fisk, og tok opp videokameraet, ja da er det åpenbart at de ikke skjønte omfanget av det som var i ferd med å skje.

 

Med mer enn 10 000 seismologoske utplassert globalt, kan man jo spørre hvorfor ingen slo alarm. Bare 5-10 minutter etter skjelvet ble stasjonene informert om at et megaskjelv hadde funnet sted. Med et megaskjelv menes de ytterst få jordskjelv med Ritcher tall av størreslseordenen 8,5-9,0 . Man kjenner bare til tre slike tilfeller over de siste femti årene. I Aleuterne, Chile og Alaska. I slike tilfeller sprekker hele jordskorpen (tykkelse 20-30 km)og i en lenge av opptil 1000 km og med medfølgende landskapsforandringer. For Sumatra menes det at havbunnstopografien har forandret seg en ti til tyve meter og altså dermed at en tsunami genereres.

 

På noen av disse meteorologiske sentrene visste de ikke hvem de skulle henvende seg til. På andre regnet de feil styrke på skjelvet, og meldte fra om at tsunamifaren var liten.

 

Nå er det både flodbølgevarslere, evakueringsruter, og skilt for å forhindre like store konsekvenser hvis det samme skjer igjen.

 

Avsluttende kommentar:

Jeg har i denne artikkelen tatt for meg fenomenet flodbølger med utgangspunkt at jeg er i Thailand og selv ser skader etter det som skjedde her 2.juledag i 2004. Flodbølgen tok utrolige nesten en kvart million menneskeliv, samtidig som den gjorde millioner hjemløse. Ennå er flere tusen mennesker savnet, og ødeleggelsene var enorme.

 

Jeg har tenkt en del på hvem som skal klandres for dette, hvem som kunne fått det til å utvikle seg annerledes. Og det er mye som kunne vært gjort. Det er lett å være etterpåklok, og legge skylden på både ditt og datt, men er det noen som burde vært kritisert, så må det være de som har overvåking av jordskjelvaktiviteter som jobb. De gjorde ikke jobben sin god nok, da de ikke slo alarm. Man kan rive seg i håret av frustrasjon når man tenker på hvor lite som kunne vært gjort for å redde flere. En enkelt telefonsamtale kunne reddet hundrevis av liv.

 

Men jeg har kommet frem til at selv i ettertid vil jeg ikke rakke for hardt ned på håndteringen av denne katastrofen, verken når det gjelder seismologer eller politikere – man ragerer sjeldent helt rasjonelt ved førstegangs krisehåndtering. La oss imidlertid håpe at man har lært mest mulig av denne katastrofen, og at varslingssystemene vil virke bedre ved en senere anledning.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.31.03.2006 20:46

Bra!
8
anbefalinger
heisann, ja fikk 6, fikk den tilbake i går Surprised :-o)

bølgenissen!
22.04.2006 13:38

Bra!
5
anbefalinger
hvorfor har du ikke skrevet noe om bølger og bølgehøyder generelt?

veronica
30.03.2006 22:37

Bra!
4
anbefalinger
ellen, dette var jo bra  Smile :-\) hilsen veronica

hallo
28.04.2006 10:51

Bra!
4
anbefalinger
Ich bin nicht glad in das tekst .29.04.2006 22:40

Bra!
4
anbefalinger
hmm, nei det vet jeg faktisk ikke, tenkte ikke på det, var liksom flodbølger jeg hadde om, men burde kanskje tatt noe med om det ja.. takk30.03.2006 22:54

Bra!
3
anbefalinger
takker Surprised :-o)

aukland
31.03.2006 09:31

Bra!
2
anbefalinger
Bra skrevet! Mulig å få vite hvilken karakter du fikk?

Glad jente!
16.09.2007 16:57

Bra!
1
anbefalinger
Denne siden er topp, men det er ikke alltid jeg finner det jeg trenger, men ellers er den bra for skolearbeidet!
Fortsett med det!

stove
10.12.2007 11:17

Bra!
1
anbefalinger
veldig inponerende!!

meg ^^
30.03.2009 18:15

Bra!
1
anbefalinger
Bra : )
skal ha Særoppgave men nå gjelder det bare å skrive med egne ord og eget språk  Smile :-\)


07.11.2006 18:26

Bra!
0
anbefalinger
Jeg synes personlig at denne teksten mangler forståelse for nettopp hvorfor denne ulykken skjedde og formelen for Km/t, ellers var dette ok skrevet. Til opplysning, grunnen til at tsunamien oppstod var fordi Indiaplata presset seg under den lille Burma platen slik at den tiltet. Mot øst gikk det en senkningsbølge og mot vest en hevingsbølge. Ellers godt skrevet, takk.


07.11.2006 18:26

Bra!
0
anbefalinger
Jeg synes personlig at denne teksten mangler forståelse for nettopp hvorfor denne ulykken skjedde og formelen for Km/t, ellers var dette ok skrevet. Til opplysning, grunnen til at tsunamien oppstod var fordi Indiaplata presset seg under den lille Burma platen slik at den tiltet. Mot øst gikk det en senkningsbølge og mot vest en hevingsbølge. Ellers godt skrevet, takk.

himar
18.01.2010 19:20

Bra!
0
anbefalinger
bra skrevet

Christine
07.04.2011 09:34

Bra!
0
anbefalinger
litt feil her og der.. heter ikke flodbølge dersom det skylder noe undersjøisk, da heter det tsunami!

Naima
25.09.2014 17:01

Bra!
0
anbefalinger
Hei så flott artikke du har skrevet.Og du brukte mange vanskelige begreper.Kan du gi meg råd måten du har øvt.


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.016 sec - 1 pageviews