Søk i stiler
 

Celler - byggesteiner i alt liv


Inneholder beskrivelse av bakterie, plante- og dyrecelle + virus. Forskjeller og likheter mellom disse. I tillegg finner du informasjon om fotosyntese, celleånding,diffusjon, osmose og ATP.

Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:08.03.2006
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Naturfag
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.Innholdsfortegnelse og kilder.

o   Celler

o   Cellenes oppbygning

     - Dyrecellen

     - Plantecellen

     - Bakteriecellen

     - Virus

     - Planteceller vs. Dyreceller.

     - Bakterieceller vs. Virus

     - Diffusjon og osmose.

o   Diffusjon og osmose.

     - Diffusjon

     - Osmose

     - Transport gjennom cellemembran

o   Fotosyntese og celleånding

     - Fotosyntese

     - Celleånding

     - Lagring av energi i ATP

 

Kildene som er brukt til denne innføringen er:

Skoleboka i naturfag av: Tor Brandt, Harald Brandt og Tore Fonstad.

Bildene er hentet fra Google bildesøk: http://www.google.com/imghp

 

Celler

Celler er den enkleste livsformen som finnes de kalles for encellede organismer fordi de kun består av en celle. De er veldig små, knapt noen tusendels millimeter lange og alt liv rundt oss er bygd opp av dem.

 

Cellenes oppbygning

 

Dyreceller

Dyreceller er bygd opp av flere forskjellige organeller som blant annet: cellemembran, kjernemembran, mitokondrier, kromosomer og ribosomer. Når vi studerer dyreceller i et mikroskop så kan vi se at de har ulik form dette skyldes at de mangler den stive celleveggen som stiver opp cellen. Plante og bakterieceller har denne celleveggen i motsetning til dyrecellen, dyrecellene mangler også kloroplaster hvilket gjør at vi ikke kan drive med fotosyntese og de mangler vakuoler som er et slags depottomeråde i cellen.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Planteceller

Plantecellen er i motsetning til dyrecellen stivet opp av en cellevegg som er bygd opp av stoffet cellulose.

Innenfor denne veggen ligger det ribosomer som produserer proteiner, kjernen med kromosomer som igjen inneholder DNAet, kloroplastene som sørger for fotosyntesen, mitokondriene som produserer cellenes energi, vakuoler som lagrer vann og andre stoffer som gir smak, plasmanettverket (som og finnes i dyreceller) som transporterer stoffer fra et sted til et annet i cellen. Og alt dette flyter rundt i den seigtflytende væsken kalt cytoplasma.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Bakteriecellen

Bakterier er den minste av de organismene som er encellede som finnes, de knapt en tusendels millimeter lange. Det finnes mange forskjellige typer og arter av bakterier og de er overalt og i store mengder, bakterien var nok det første levende ”vesnet” på jorda. Bakteriecellen er i likhet med plantecellen stivet opp av en cellevegg som er bygd opp av proteiner, fett og polysakkarider, innenfor denne befinner det seg en cellemembran som slipper visse stoffer ut og inn av cellen og som holder unødvendige stoffer ute. Innenfor cellemembranen ligger organellene i cytoplasma, organellene i en bakteriecelle er ribosomer, plasmid (som er tråder av gener som kan brukes til å beskytte cellen mot for eksempel penicilin og annen antibiotika) og kromosomene med DNA. I motsetning til dyre og plantecellen ligger ikke kromosomene i en kjerne, men sammenkrøllet i cytoplasmaet og en bakterie inneholder bare ett kromosom.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet
 

Virus

Virus er ikke levende, det er bygd opp av DNA med en ”proteinkappe” omkring. Virus er som sagt ikke levende så de har ikke et eget stoffskifte dermed er de anhengige av en levende organisme for å kunne formere seg. Virus er delt opp i tre forskjellige grupper bakterievirus, plantevirus og dyrevirus antageligvis delt opp etter hvilken type organisme de angriper.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet
<bilde>

Logg inn for å se bildet

Plantevirus                                  Bakterievirus                           Plantevirus

 

Virus angriper en vertscelle og overtar den helt og bruker den så til å bygge opp nye virus før de sprenger verstcellen og det flommer ut nye virus. Det er akkurat derfor det er så vanskelig å få drept virus fordi de gjemmer seg i vertscellen men, heldigvis har noen dyre celler et enzym kalt interferon som gir beskjed til nabocellene at de må starte forsvarsmekanismene når de selv merker at de blir angrepet.

 

Mange kjente sykdommer kommer som følge av et virus angrep som for eksempel:

Virustype

Sykdom

Influensavirus

Influensa

Adenovirus

Halsinfeksjon

Herpesvirus

Vannkopper

Poxvirus

Kopper

Rhabdovirus

Hundegalskap (rabies)

Hiv-virus

Aids

 

Planteceller vs. Dyreceller

Planteceller er mye mer komplekse fordi de inneholder mange flere typer organeller eller cellebestanddeler enn en dyrecelle. Noen av disse er for eksempel celleveggen bestående av cellulose av proteiner, fett og polysakkarider, dette gjør at plantecellene har lik form og ser mye fastere ut når vi studerer dem i et mikroskop. Planteceller inneholder og kloroplaster som fanger opp sollys som den blander med karbondioksid og vann slik at det blir til druesukker og oksygen som er livsviktig for dyrecellene.

 

En annen ting som plantecellene har og som ikke dyrecellene har er det som kalles vakuoler, dette er store rom fylt med væske som blir større etter hvert som cellene blir eldre. Disse vakuolene inneholder ikke bare vann, men og forskjellige lagringstoffer som smaker godt og som blant annet gjør slik at blåbær smaker som det gjør.

 

Bakterieceller vs. Virus

Forskjellene mellom et virus og en bakterie er hovedsakelig at viruset ikke er levende, et virus består bare av arvestoff og proteiner. Et virus kan heller ikke formere seg på egenhand så de trenger andre celler for å kunne bli flere da de ikke har et eget stoffskifte og må dermed utnytte andre. Og etter at viruset har formert seg ferdig så er verten så godt som ødelagt verten kan være både bakterieceller, planteceller og dyreceller.

 

Diffusjon og osmose.

 

Diffusjon

Diffusjon er når du for eksempel av korken på en flaske med parfyme og molekylene sprer seg rundt i rommet hvor det ikke er slike molekyler slik at det blir lik konsentrasjon overalt i rommet istedenfor å bare bli værende i flasken. Altså når stoffet brer seg fra et sted med mye av stoffet til et annet sted med lav konsentrasjon dette er en naturlov og dermed ufravikelig og alle stoffer har denne egenskapen.

 

Osmose

Osmose er når vannmolokylene transporteres igjennom en membran slik at det blir lik konsentrasjon innenfor og utenfor membranen. Dette skjer helt uten energi og kalles dermed for passiv transport.

 

Transport gjennom cellemembran

Det finnes også andre typer transport gjennom cellemembraner og det finnes tre forskjellige former for passiv transport.

 

Den ene formen for passiv transport er når fettløslige stoffer (for eksempel oksygen og karbondioksid)går rett gjennom fettlaget i membranen, osmose går inn under dette for til tross for at vann ikke er fettløslig så går det gjennom fordi vannmolokylene er så små at de klarer å komme igjennom mellom fettmolokylene i membranen.

 

Den andre metoden er når ioner klarer å komme seg igjennom de trange kanalene som finnes i proteinene i membranen.

 

Og den tredje er når organiske stoffer som for eksempel glukose som fester seg på spesielle såkalte transportmolokyler som sørger for at stoffet kommer igjennom til innsiden og løsner der, dette trenger ikke energi så lenge det er høyest konsentrasjon på innsiden.

 

Det finnes og noe som kalles aktiv transport dette ligner litt på den tredje formen for passiv transport siden stoffene fester seg til transportmolokylet, men de må selv tilføre energi for at molokylet skal få dem igjennom.

 

Fotosyntese og celleånding.

 

Fotosyntese

Fotosyntese er når kloroplasteret i plantecellene opptar karbondioksid, solenergi og vann som de bruker til å lage druesukker/glukose og oksygen.

 

Slik beskriver man fotosyntese…

                                                      klorofyll

Karbondioksid + vann + solenergi           glukose + oksygen.

og slik beskrives det med kjemiske symboler

                                          klorofyll

6CO2 + 6H2O + solenergi           C6H12O6 + 6O2.

Planten bruker så glukosen til å danne proteiner og fett mens den skiller ut oksygenet gjennom spalteåpninger så vi kan puste det.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Celleånding

Celleånding er en viktig prosess som skjer i alle celletypene og ikke bare i plantecellene, under celleåndingen deles molekylene som ble dannet under fotosyntesen. Når disse molekylene deles frigjøres den energien som er inni dem noe av denne energien forsvinner som varme og noe av den brukes til ting som krever energi som for eksempel bevegelse.

 

I dyre- og plantecellene foregår denne åndingen i mitrokondriene mens i bakteriecellen foregår det i omerådene ut mot cellemembranen siden bakteriene mangler mitrikondrier.

 

Celleånding kan å foregå ved at glukosen blandes med oksygen og det lages da karbondioksid, vann og energi, dette kalles celleånding med oksygen eller aerob ånding. Det finnes og ånding uten oksygen eller anaerob ånding og da spaltes glukosen bare til melkesyre og energi. Dette frigir mindre energi en ånding med oksygen, melkesyren lagres og i musklene hvilket fører til stivhet i musklene, men når vi hviler omdannes melkesyra til glukose eller glukogen igjen.

 

Lagring av energi i ATP

ATP tar den varmen som dannes ved spalting av glukosen under celleåndingen og så frakter ATP den rundt i kroppen, ATP er dermed kroppens energitransportør. Når en celle trenger energi spaltes ATP og blir ADP som drar og blir ladet opp og blir ATP igjen. Disse to prosessene er helt motsatte av hverandre.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

ein
30.10.2007 20:51

Bra!
23
anbefalinger
bra side  Smile :-\)
enig at det er litt dårlige bilder, men bra innhold  Wink ;-\)

ll
08.06.2008 22:59

Bra!
12
anbefalinger
rå bra forklart. nå skjønner jeg det Very Happy :-D
takk Razz :-P

meg..
18.01.2008 13:13

Bra!
8
anbefalinger
jeg skjønner ikke mye av denne side, jeg har ett skole prosjekt, men jeg finner ikke mye fakta om dyreceller.. jeg ønsker att det skulle være en side som jeg fårstår noe av !
veit du om en side som vi kan finne mer om dyreceller?

anonyym
10.06.2008 12:55

Bra!
8
anbefalinger
Kjempe ;D

Jan E
20.09.2008 14:52

Bra!
8
anbefalinger
Dyrecellen inneholder også Vakuoler, her inne står det at de ikke har det.

dyrecellene mangler også kloroplaster hvilket gjør at vi ikke kan drive med fotosyntese og de mangler vakuoler som er et slags depottomeråde i cellen.

June
24.11.2014 20:29

Bra!
8
anbefalinger
KILDER?!

anonym
14.09.2008 22:35

Bra!
7
anbefalinger
Synes det var veldig bra Wink ;-\)


10.03.2012 15:36

Bra!
7
anbefalinger
Hva skjer brushan?


06.05.2014 15:46

Bra!
7
anbefalinger
Takk dette innlegge hjalp meg mye!  Very Happy :-D


26.10.2014 16:20

Bra!
6
anbefalinger
bra

hjgjh
02.06.2008 10:17

Bra!
5
anbefalinger
veldig bra side,men må ha litt bedre bilder  Wink ;-\)

Julie
09.10.2008 14:49

Bra!
5
anbefalinger
Dette her var veldig nytting info om ting jeg trengte  Very Happy :-D

jij
12.10.2008 18:39

Bra!
5
anbefalinger
bra side Smile :-\)


15.10.2008 17:09

Bra!
5
anbefalinger
bra side Smile :-\)

nørden
04.11.2008 13:59

Bra!
5
anbefalinger
eg syns at dokkår sgo hatt møye merre fakta om dyreceller!!!!!!!
eg sga liksom skriva ein fagtekst, å då trenge eg møye fakta!!!!

skorping eirik
06.11.2008 12:11

Bra!
5
anbefalinger
kor e faktaen

anonym
14.12.2008 13:36

Bra!
5
anbefalinger
til Jan E:
Dyrecellen har ikke vakuoler. Det er det bare plantecellen som har!

Kjempe bra side, supert før prøve Smile :-\) tusen takk!

jav
20.12.2008 19:46

Bra!
5
anbefalinger
dette er meget bra. du tar opp viktige trekk når det gjelder transport gjennom cellemembran, osmose, dyre-og-planteceller.
Noen tips til neste gang:
husk at planterceller ogsåhar plasmodesmata og fargelysesomer.
husk å ta med figurer når det gjelder trasnport av stoffer inn og ut av cellemebran!
eller veldig bra!!!!!

Thanks
28.10.2010 16:52

Bra!
5
anbefalinger
Takk! Dette hjalp veldig! Jeg har en liten prosjekt om Dyreceller imorgen. XD

Belieber
08.11.2012 18:08

Bra!
5
anbefalinger
Bra side!  Smile :-\) Håper jeg får bra på faktateksten når jeg tok fakta fra denne siden  Smile :-\)

Nikolai
04.11.2013 12:29

Bra!
5
anbefalinger
bæææ

jarle
04.11.2013 12:33

Bra!
5
anbefalinger
du er dom


27.10.2008 10:09

Bra!
4
anbefalinger
Bakterieceller

elev
27.09.2009 19:11

Bra!
4
anbefalinger
hvorfor ikke virus .vs. antibiotika ?  Sad :-\(

afg3
14.11.2009 14:40

Bra!
4
anbefalinger
nice side  Wink ;-\)


03.12.2009 16:49

Bra!
4
anbefalinger
nice side  Smile :-\)

Lise
20.10.2009 19:49

Bra!
3
anbefalinger
Hva er en kromosom???
PS: Det var en bra side =D

L H I O
17.01.2010 15:55

Bra!
3
anbefalinger
Veldig bra side hjalp meg masse  Smile :-\)

Tvinkel
19.03.2010 12:40

Bra!
3
anbefalinger
God side,  Very Happy :-D


04.04.2010 21:10

Bra!
3
anbefalinger
Bra!

ko
16.10.2012 13:27

Bra!
3
anbefalinger
bakterier

lana
25.11.2014 17:54

Bra!
3
anbefalinger
masse bra fakta her, hjalp meg masse før prøven  Smile :-\)

Girly_idiot_killer
22.05.2017 10:44

Bra!
3
anbefalinger
Bra! Kan bruke dette til prøve-muntlig eksamen. Ughhhhhhh HATER DET OG HAR KUN EN DAG TIL Å BLI FERDIG MED HEILE GREIA ÅÅÅÅÅÅÅÅÅ FK!!!! FK MIN LÆRAR SOM IKKJE KAN RESPEKTERE AT VI TRENG LIT TID!!!

BUHUUUUU, HJELP!!! Kan nokon legge ut tekst under tema mangfald i natured (evolusjonsteorien,oppyggiing av dyre og plateceller, fotosyntese) og Kropp og helse (nerveog hormonsystema,fødsel,seksualittet, kjønnsoriatering)
I LØPET AV IDAG????? PLIS!! ELLER FORTLLE MEG OM SLIKE NETTSIDER? HELST SÅ FORT SOM MULEG!!! TAKK!!!

JAWNNNNNNNNN  Surprised :-o

Girly_idiot_killer
22.05.2017 10:46

Bra!
2
anbefalinger
Er du Norsk og spiller Cubic Castles?? ADD MEG  Very Happy :-D Eg er Starsome  Smile :-\)

Stinius Nielsen
05.10.2015 12:45

Bra!
1
anbefalinger
Fuck this u suck bitch 1vs1 i dont think so i rek u everyday every night bicccch i fuck like god and you're like putrid sexobject u sucky suck big fat sausage

stinus RO DEG NED/CALM DOWN!!!
22.05.2017 10:48

Bra!
1
anbefalinger
RO DEG NED/CALM DOWN DONT BE SUCH A MEANIE PLZ!!! If ure lonely id be ur friend just stop being such a pissy guy! You only look stupid doing that! And what is this 1 vs 1 thing all about????

LETS US ALL BE FRIENDS PLZ  Very Happy :-D  Smile :-\) *^^* :3


22.10.2018 11:57

Bra!
0
anbefalinger
I love rope  Smile :-\)


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.019 sec - 1 pageviews