Søk i stiler
 

Jødedommen


Fordypningsoppgave skrevet i 10. klasse om jødedommen.
Sjanger:SæroppgaveLastet opp:20.02.2006
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Jødedom
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.Innhold

- Sentrale fakta

- Retninger

- Bosettelse

- Høytider og fester

- Jødeforfølgelse

- Hellige skrifter

- Gud og mennesket

- Overgangsriter

 

Sentrale fakta om jødedommen:

De Ortodokse mener at Gud viste seg for Moses for rundt 3200 år siden på det hellige Sinaifjellet og gav han Loven, eller på hebraisk kalt Toraen. Denne hendelsen la grunnlaget for jødedommen og alle retninger innenfor den. Jødedommen oppstod for ca. 3000 år siden, og har sitt utspring i fra Midtøsten.

 

En jøde er en person som er født av en jødisk mor og som ikke har frasagt seg sin jødedom, eller en person som har konvertert til jødedommen. I jødedommen har man tre hovedretninger, de ortodokse, hasidistene og den liberale retningen.

 

Retninger innenfor jødedommen:

 

De ortodokse, ultraortodokse og de moderne jødene.

Denne retningen er den mest vanlige i Israel, disse gruppen er også mest lovlydige ovenfor Toraen, og fokusere derfor veldig på at hverdagen skal være så tradisjonell som overhodet mulig. De har for eksempel alle gudstjenester på hebraisk, det hellige språket. Det er også veldig streng behandling av det kvinnelige kjønn. De har som oppgave å passe barnene, og passe på hjemmenne. Mannens oppgave er å studere Toraen, og be minst tre ganger hver dag i synagogen.

 

Hasidismen. Hasidismen er en mystisk retning innen jødedommen, de som tilhører denne retningen er lett gjenkjennelige, siden de går med langt skjegg og sort hatt. Denne gruppen holder stort sett til i USA og Øst-Europa.

 

Baal Sjem Tov (mannen bak hasidismen) ville at mennesket skulle forstå at det var kjærligheten og ikke kunnskapen som var viktigst. Etter flere år med motstand ble den hasidistiske retningen mer og mer godtatt.

 

Den liberale retningen:

Denne retningen inkluderer to former: Den konservative og reform-jødedommen. Konservative jøder eier ikke kultur, de kalles gjerne revolusjonære jøder på grunn av sitt moderne syn på jødedommen. De opprettholder bare noen få tradisjoner som blant annet å la sine sønner bli omskjært, de holder også noen seremonier som bar mitsva og bat mitsva. De konservative jødene har også fokus på en mer sosial retning innen jødedommen, likt reformjødene. Retningen har et syn på de hellige skriftene som råd, men ikke lover.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Bosettelse

Jødene er bosatt over hele verden, men hovedsakelig i USA og Israel der det bor flest. I dag finnes det ca. 17,4 millioner i verden. 6,9 millioner i Nord-Amerika, 5,4 millioner i Asia og 2,2 millioner i det tidligere Sovjetunionen. Det vises tydelig at jødedommen ikke er blant de største religionene, men at de er

spredt ut over stort sett hele verden.

 

Høytider og fester:

 

Sabbat: Dette er jødenes hviledag, denne dagen består av lesing fra Toraen, gudstjeneste. Navnet er hebraisk og betyr hvile, på denne dagen har ikke jødene lov til å gjøre mange ting, for eksempel å handle, vaske osv. Sabbaten varer fra fredag til lørdag kveld.

 

Pesach: Dette er jødenes eldste høytid. Ordet betyr ”å gå forbi”, og ”beskyttelse”. Navnet stammer fra da gud begikk mord på alle førstefødte og dyrene til egypterne, da jødene var under egypternes slaveri. Festivalen holdes som takk for at moses ledet jødene trygt fra slaverier hos egypterne. Pesach er jødenes påske.

 

Sjavout: Dette er jødenes pinse. Feires 7 uker etter påske, når hveten er moden. Den feires til minne om lovgivingen på Sanai, der Moses mottok de 10 bud av gud.

 

Rosh Hashana: Dette er jødenes nyttårsfeiring, festivalen feires den 1 og den 2 dagen av den første jødiske måneden, Tishri (oktober). I følge jødisk tradisjon bestemmer herren ved nyttår menneskenes skjebne for det kommende året.

 

Jom Kippur: Dette er forsoningsdagen for jødene. Dagen fungerer som en bot og fastedag for jødene, og er jødenes helligste dag. Det er på denne dagen de ber om forlatelse for sine synder til Gud. Og Gud tilgir de som angrer oppriktig.

 

Sukkot: Kalles på norsk løvhyttefesten. Holdes kun få dagen etter Jom Kippur. Jødene lager løvhytter under denne festen, en fest for frihet og glede, altså en glad fest. Holdes til ære for Isralittenes ørkenvandring, og for at Gud gav dem ly under vandringen.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet
Hanukka: Denne festen holdes som minne for da jødene i år 164 f.kr. renset tempelet etter at jødene hadde fått tilbake det hellige stedet som var blitt vannhelliggjort av den syriske kongen Antichous den 4. Jødene fylte lysestaker med olje for 1 dag, og lysene brant utrolig nok i 8 dager. Det er derfor de har den 8. armede lysestaken.

 

Purim: Det er en fest, men den er ikke like hellig som de andre seremoniene og helligdagene, men festen blir allikevel feiret. Den fungerer som et jødisk karneval der både jødiske barn og voksne kler seg ut som historiske figurer.

 

Jødene har også flere fester og helligdager, men disse over er de viktigste.

 

Jødeforfølgelse:

Jødene har vært et forhatt folk i flere århundrer, det er fordi det sies et det er de som drepte frelseren Kristus. Under 2. verdenskrig merket jødene dette hatet sterkt. De ble plassert i gettoer, og de måtte bo separert fra andre folk. De ble forfulgt og sendt til konsentrasjonsleirer, og Hitlers mål var å utrydde alle jøder. Ironisk nok var det en jøde med navnet Erik Jan Hanussen som lærte Hitler å ”hypnotisere” publikum. Det var som om han lærte Hitler å svinge en klokke frem å tilbake å si ”joint he dark side”. Jødene har også provosert verden ved å si ”jødene er Guds utvalgte”, dette kan høres utenfor synagoger når de daglige ritualene gjennomføres.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Jøder fanget i konsentrasjonsleir

 

Hellige skrifter:

Tanach er jødenes hellige skrift, en samling med mange bøker. Opprinnelig skrevet på hebraisk. Satt sammen av tre konsonanter som viser samlingens tre hoveddeler, TNK. T for Tora (Loven), N for Neviim (profetene) og K for Ketuviim (skriftene). Tanach blir kalt for den jødiske bibelen, den tilsvarer det gamle testamentet i den kristne bibel.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Toraen: Toraen regnes som den helligste av delene i Tanach. Den består av de 5 mosebøkene og kalles også Loven eller Læren. De ortodokse lærer at Moses mottok alle de fem mosebøkene direkte av Gud i de 40 dagene han var på fjellet Sinai.

 

Profetene: Neviim er den andre hoveddelen i Tanach. Den består av Josva, Dommerne, Kongebøkene og Profetene. Ifølge jødisk tradisjon mener man at profetene har skrevet disse bøkene. De hadde fått inspirasjon av Gud til å forutsi hva som ville skje med folket.

 

Skriftene: Ketuvi, er den tredje hoveddelen i Tanach. Den inneholder de øvrige skriftene i Det gamle testamente i de kristnes Bibel. Tradisjonen sier at de er blitt skrevet atter inspirasjon fra Gud.

 

Den muntlige Tora: Det sies i ortodoks jødedom at samtidig som Moses mottok den skriftlige Toraen på Sanai, mottok han også en muntlig forklaring. Den muntlige Loven forklarer hvordan den skriftlige loven skal brukes i dagliglivet både når det gjelder lover, høytidsfeiringer og moralske spørsmål.

 

Talmud: gjennom historien hat Talmud vært den viktigste boka ved siden va Toraen. Talmud består av to hovedgrupper med tekster. Den ene er halaka, som inneholder den religiøse Loven med tolkninger. Den andre kalles haggada, og inneholder tekstforklaringer, legender, korte fortellinger, visdomsord og skikk og bruk.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Kalles et shofar, spilles på i forbindelse med rosh hashana og yom kippur.

 

Gud og mennesket:

 

Synet på Gud.

Jødedommen slår fast at Gud er en. Det betyr at det ikke finnes andre guder, og at gud er en enhet i seg selv. Jødene godtar derfor ikke for eksempel at gud både kan være tre og en samtidig, slik som kristendommen mener. Gud er skaperen, han har skapt hele universet og alt som er i det. Han er til stede hele tiden overalt og kan gripe inn i menneskenes liv. Jødene har et personlig og direkte forhold til Gud.

 

Synet på mennesket.

Jødedommen ser på mennesket som skapt i Guds bilde. Det betyr at alle mennesker her en guddommelig gnist i seg og kan leve et godt liv. Mennesket er født med fri vilje, og kan selv velge om de vil handle rett eller galt. Jødene har som Guds utvalgte folk en spesiell plikt til å følge alle Guds bud og regler.

 

Livet etter døden.

ifølge jødisk tradisjon ble Toraen gitt til Israelsfolket for at de skulle leve et godt og rikt liv. Sjelen vil forlate kroppen. De som har begått mye ondt, vil straffes, men ikke for evig.

 

Overgangsriter:

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet
Bar Mitsva og Bat mitsva.

I jødedommen blir barn regnet som voksne når de når puberteten. Det markeres i dag ved bar mitsva for gutter, like etter at de har fylt 13 år, og en Bat mitsva for jentene, når de har fylt 12 år. Bar mitsva betyr paktens sønn, og bar mitsva betyr paktens datter. Det innebærer at ungdommene nå må følge de påbud og forbud som gjelder i jødedommen. I ortodoks jødedom er det stor forskjell mellom mann og kvinne. Mannen har ansvaret for det religiøse livet utenfor hjemmet, mens kvinnene har ansvaret for det religiøse i hjemmet. Under bar mitsva er det vanlig at gutten framfører deler av den hellige skriften utenat. Når bar mitsva avsluttes, er det fest men familie og venner, og gutten for gaver av gjestene og holder selv tale. I ortodoks jødedom har ikke jentenes bat mitsva den samme viktige betydningen som guttenes bar mitsva. Derfor regnes bat mitsva som en privat sak.

 

Ekteskapet.

I jødedommen er ekteskapet den naturlige samlivsformen mellom mann og kvinne. Det er i ekteskapet jødedommen mener at den enkelte kan leve normalt, lykkelig og religiøst liv. Å leve alene menes som forkastelig. Blant det store flertallet jøder i dag er det vanelig at gutter og jenter velger selv hvem de skal gifte seg med.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

 

Kildehenvisning:

- Under samme himmel 10 (lærerbok)

- Aschehoug og Gyldendals store ettbinds leksikon

- http://www.daria.no/skole/

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Dab 4 life
30.03.2016 08:53

Bra!
150
anbefalinger
Den var drit bra

Nazia
12.09.2006 22:48

Bra!
123
anbefalinger
heeij tuusen takk for hjelpen...trengte mye av dt som sto der får håpe jg får en bra karakter.. Very Happy :-D

Maike
10.10.2007 18:24

Bra!
73
anbefalinger
Masse bra her. Men også mye feilinformasjon. F.eks at lysestaken de bruker på hanukka er 9 armet. Et til å tenne alle de andre lysene med.
Den groveste feilen er derimot det du skrev om Talmud. Det er ikke orginalt en skriftsamling. Det er den muntlige Tora - kommentarer til Loven, som Moses fikk på Sinai fjellet sammen med Loven. Til å begynne med var den forbudt å skrive ned, men når jødene ble spredt rundt omkring i verden etter at de ble jaget av Romerne var de redd for at denne muntlige læren skulle gå tapt, og bestemte seg for å skrive den ned. Den inneholder lover og regler, juridiske betraktninger og kommentarer, moralske forskrifter, pluss fortellinger og legender som forklarer stoffet. Et viktig poeng er at den ikke er et avsluttet læreverk, men forandrer seg med tiden.

Hanna
25.04.2006 07:20

Bra!
56
anbefalinger
Takk for hjelpen, drit bra sie ass Smile :-\) Smile :-\)

bolle
25.04.2006 18:36

Bra!
54
anbefalinger
Bra oppgave men det var ganske mye copy paste vil jeg si Razz :-P


19.05.2006 16:58

Bra!
47
anbefalinger
Takk skal du ha Wink ;-\)

Du hjalp meg veldig på krl prøven Wink ;-\)


10.05.2006 09:04

Bra!
41
anbefalinger
Bra oppgave, trengte det som sto der

bollis
03.05.2006 17:36

Bra!
38
anbefalinger
bra oppgave Wink ;-\) trengte d som sto der Very Happy :-D

...
31.05.2006 18:45

Bra!
36
anbefalinger
bra, meget bra...  Razz :-P
stå på duh!!  Wink ;-\)

Stephanie ;)
09.11.2006 20:12

Bra!
36
anbefalinger
Heii =D
Drit bra!! Hjalp meg masse til jødedom prosjekte mitt  Wink ;-\)
Har skikkelig dårlig tid me dt, var driit glad når jeg fant denne sia!!
Tuusen takk!! Klemmer fra 8 klassing Stephanie

men som er stolt over deg!!
31.05.2006 18:44

Bra!
32
anbefalinger
det her va til GOOO hjelp de her...
eneste som mangla her e litt om kvinnene si rolle, og jødar i Noreg!!
men ellers konge..,  Razz :-P
duu bør vere stolt over deg sjøl...  Wink ;-\)

meg=P
23.11.2006 21:17

Bra!
32
anbefalinger
tusen takk Smile :-\) Holder på med et stort prosjekt i de fem verdensreligionene, og denne siden hjalp meg mye! men syns at det kunne stått litt om jødisk musikk, remedier, og ikke med sånne "vansklige" ord liksom. >.< men ellers bra da.  Smile :-\)


02.11.2006 14:35

Bra!
31
anbefalinger
Veldig bra side, men du kunne skrevet litt mer om hva som konkret skjer med mennesket etter døden.

Andrè og Bjarne-Arne
08.06.2006 09:17

Bra!
30
anbefalinger
Hei!  Smile :-\)
Kjempe flott side dette her, her står det mye brukbart stoff.
Tusen takk!
Med vennlig hilsen oss.

per
20.04.2006 13:52

Bra!
28
anbefalinger
god side

katta
21.11.2006 09:37

Bra!
28
anbefalinger
takk for hjelpen!! stoffet var bra, masse hjelp for KRL prosjektet vårt!!

Victoria
14.06.2007 11:47

Bra!
28
anbefalinger
TUSEN TAKK FOR HJELPEN! Kom opp i muntlig eksamen, Krl: fortell om islam og jødedommen. her var det mye viktig info å hente  Razz :-P

Jødedomm
02.05.2007 21:36

Bra!
26
anbefalinger
Bra side, bra at eg fant denne side siden den trengte eg (Y) Very Happy :-D Masse av det som står her står og i våres krl bok.. kansje de har kopiert fra dokkars..! Wink ;-\) litt tøft då.. Very Happy :-D

Trine
14.06.2007 16:42

Bra!
26
anbefalinger
Takk takk, savna ei go innledning,litt mye rætt fra boka liskom men tatt me d mæste Wink ;-\)

Bergliot
23.10.2006 11:09

Bra!
25
anbefalinger
Det står "Bar mitsva betyr paktens sønn, og bar mitsva betyr paktens datter." under "Bar Mitsva og Bat mitsva." nesten nederst på siden. Hva er Bar mitsva, og hva er bat mitsva? Ellers veldig god oppgave! keep up the good work!

benni
18.04.2006 16:26

Bra!
24
anbefalinger
kull oppgave den var i stor hjelp til stilen min !!!!!!!!!!!!!  Smile :-\)

hei
29.09.2006 09:52

Bra!
24
anbefalinger
dere kunne jo skrivd litt om konservative jøder her da

Silje & Camilla.
21.05.2007 13:33

Bra!
23
anbefalinger
Veeeldig bra side. Vi fant alt vi trengte til prosjektet vårt om Jødedommen  Wink ;-\) Tusen takk for all hjelpen, stå på videre. Hilsen 7. klassingene Camilla & Silje i Bergen.

Karoline
20.04.2006 11:59

Bra!
22
anbefalinger
Takktakk fo rhjelpen Smile :-\)

Baldie
01.01.2008 16:13

Bra!
21
anbefalinger
Bra tekst i helhet, men det er endel som er avskrift

dab
30.03.2016 08:54

Bra!
21
anbefalinger
dab=love

tittas
07.03.2007 09:54

Bra!
18
anbefalinger
denne hjelper på prosjekte mitt i sisse liten

silje
04.10.2006 15:51

Bra!
17
anbefalinger
takk for hjelpen denne siden har vært nyttig for meg når vi fikk i oppdrag å skrive ti sider om jødedommen

hater
09.06.2007 16:46

Bra!
17
anbefalinger
lysestaken brannt ikke utrolig nok i 8 dager....gud lot dem brenne

Adrian
11.12.2007 17:17

Bra!
17
anbefalinger
God side Wink ;-\) sikkert en bra karrakter Razz :-P

Sarping
15.02.2007 19:42

Bra!
16
anbefalinger
Hei, fikk LITT fakta her.. men dere kunna ha skrevet litt mere helt konkrert hva jøde dommen handler om. Og forklart de "vansklige" ordene litt bedre. Men men.... stå på!


30.04.2007 18:27

Bra!
16
anbefalinger
Naiis ;')
Fikk Masse Masse Hjelp! ;D
keep Going Boy elr Gurl!;D

g0od bye!;D

Mææi!
05.02.2008 17:20

Bra!
15
anbefalinger
Hei har prosjekt i jødedommen dette hjalp ganske mye.. takk for hjelpen

herbie
30.01.2008 17:06

Bra!
14
anbefalinger
takk det var en bra tekst hjalp meg mye Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\)

sh
06.02.2008 12:13

Bra!
13
anbefalinger
nice trengte da so sto her  Razz :-P

Kakefantomet
18.02.2008 18:11

Bra!
13
anbefalinger
Denne teksten hjalp meg endel, men det kunne vært litt mer om kjente personer/skikkelser, eller hva? ellers bra!  Smile :-\)


06.03.2008 17:47

Bra!
12
anbefalinger
Dette var den perfekkte side til meg som skulle ha en oppgave om jødedommen,

Anonym ;)
16.04.2008 18:31

Bra!
11
anbefalinger
Braaaa  Very Happy :-D Myeee nøtti  Wink ;-\) Takk (:

Remi
14.05.2008 19:48

Bra!
11
anbefalinger
Kopier + Lim inn. Thx  Very Happy :-D

viste du
30.03.2016 08:42

Bra!
8
anbefalinger
jøder liker mat

viste du
30.03.2016 08:43

Bra!
8
anbefalinger
at mora di er mora mi


01.10.2008 20:19

Bra!
7
anbefalinger
takk for hjelpen håper jeg får en god karakter. Brukte nesten alt som sto  Razz :-P


20.10.2008 21:04

Bra!
6
anbefalinger
Nyyyydli... Har RLE til imårra og du aner ikke hvor mye du har hjulpet meg Very Happy :-D
Stå på Wink ;-\)


20.11.2008 21:38

Bra!
6
anbefalinger
Takk, dette hjalp meg til krl- prøven

Magnus
14.01.2009 21:59

Bra!
6
anbefalinger
stavefeil i bar mitsva og bat mitsva delen

Bar mitsva er for guttene, i ordforklaringen din er bar på både gutter og jenter

Anonym :)
19.03.2009 18:54

Bra!
6
anbefalinger
Veldig fin forklaring. Jeg kunne ingenting om jødeforfølgelse, men nå har jeg fått en anelse om hva det handler om  Very Happy :-D takk, takk  Wink ;-\)


26.09.2012 17:56

Bra!
6
anbefalinger
bra stoff, veldig fornøyd  Smile :-\)

pål hognest
23.10.2012 12:48

Bra!
6
anbefalinger
du er så useriøs

bjørnis
03.05.2019 12:04

Bra!
6
anbefalinger
dinno sio er jævli dårlig eg hater dinne sio

Nattie
16.11.2012 10:49

Bra!
5
anbefalinger
uhm...fint info, og fin side å bruke for å hente litt info for ei oppgave  Wink ;-\) Håpr du ikke har noe i mot jeg bruker det  Wink ;-\)

fuck life
30.03.2016 08:36

Bra!
5
anbefalinger
dette var virkelig deilig

Steiche
14.11.2017 12:56

Bra!
5
anbefalinger
Denne siå hjalp dritt mye. takk skal du ha

hjkwH
07.06.2011 09:54

Bra!
4
anbefalinger
nå blir exsamen lett

Luise
26.09.2011 16:31

Bra!
4
anbefalinger
Bra fakta! men jeg trenger hjelp til å finne ut av hvordan menneskene er skapt ikke hvordan de er og sånt! kan none hjelpe meg??

GangsterJon
19.09.2012 09:38

Bra!
4
anbefalinger
ty for hjelpen!  Very Happy :-D

kim
23.10.2012 12:49

Bra!
4
anbefalinger
hallo, jeg heter kim og bor på vigrestad som er ein time ifrå stavanger, etternavnet mitt er rstokk

toralf
23.10.2012 12:51

Bra!
4
anbefalinger
espen du har ikke no her å gjøre !!!

mads
29.10.2012 10:15

Bra!
4
anbefalinger
eg heter mads å bur på vigrstad,

KV
31.10.2012 12:20

Bra!
4
anbefalinger
gå til mega


22.11.2012 12:00

Bra!
4
anbefalinger
Masse bra her  Smile :-\)

jespen vestvik
29.04.2014 10:23

Bra!
4
anbefalinger
nattie du er en horeJesper Vestvik
21.05.2014 01:23

Bra!
4
anbefalinger
Hei jeg er i fra vigrestad og elske denne siden

lela
27.05.2014 18:17

Bra!
4
anbefalinger
Ak det jeg trengte! har muntelig eksamen i morgen om jødedommen !  Very Happy :-D takker

megaknull
02.06.2014 09:15

Bra!
4
anbefalinger
#kuk

baller
02.06.2014 11:25

Bra!
4
anbefalinger
#morra de

duvet!
04.06.2014 14:31

Bra!
4
anbefalinger
ty

andreas
20.04.2015 12:48

Bra!
4
anbefalinger
takk!! mye info her! trenkte d til en foredrag

lotteri
28.04.2015 12:51

Bra!
4
anbefalinger
tøft

sorry
30.03.2016 08:40

Bra!
4
anbefalinger
is it to late now to say sorry for being a ass hool

peterpedo
26.05.2016 13:49

Bra!
4
anbefalinger
nei da nå går jeh tudeluuuuu

Bjarte
16.11.2017 12:37

Bra!
4
anbefalinger
OOF Oof

pikk og fitte
16.11.2017 12:41

Bra!
4
anbefalinger
jaaaaaaaa

kååre den store
27.02.2018 12:35

Bra!
4
anbefalinger
den bergenske guden ær mye størræ en jødedommen22.04.2009 19:31

Bra!
3
anbefalinger
Håper denne kan hjelpe meg til å få en godkrakter på muntlig eksamen ...  Wink ;-\)


22.05.2009 12:27

Bra!
3
anbefalinger
sykt bra trengte mye av det brae stoffet til muntlig tentamen  Razz :-P

Elise
08.06.2009 13:04

Bra!
3
anbefalinger
Bra sia, sku ha stått nåkka om jødedommen i norge men ellers bra  Very Happy :-D


21.10.2009 16:47

Bra!
3
anbefalinger
Hei tusen takk for hjelpen  Very Happy :-D Jeg trenkte virkelig denne siden siden vi må skrive om jøde dommen på skolen og det vett jeg ikke en drit om  Smile :-\) Så denne siden var perfekt

Mira
19.11.2009 20:51

Bra!
3
anbefalinger
Verdens best side ass, jeg fikk så mye hjelp til det jeg trenger  Very Happy :-D

kristoffer
01.12.2009 22:12

Bra!
3
anbefalinger
takker, hjalp meg på prøven  Smile :-\)

andrea
03.12.2009 12:56

Bra!
3
anbefalinger
kjeempe bra side, hjelper meg med å få ferdig power pointen miin  Very Happy :-D

hans
09.01.2010 12:53

Bra!
3
anbefalinger
kjempe bra siden ti ting jeg skal ha om Razz :-P


andbefales!!!!!!!!


13.01.2010 17:29

Bra!
3
anbefalinger
Hvordan skal den skriflige Tora brukes i dagliglivet?


09.04.2010 09:50

Bra!
3
anbefalinger
ja, har mange kule sanger på spotify

Anne
11.05.2010 11:23

Bra!
3
anbefalinger
Holder på med en skoleoppgave om jødene: Kjempe side !!!!

Hitler in my ass
11.05.2010 11:27

Bra!
3
anbefalinger
Denne siden er driit bra!
Slikker opp fakta hvert eneste minutt!
P*or*n! Najs!

jimi
25.05.2010 14:40

Bra!
3
anbefalinger
skriver en sær oppg om jødedom kristne og islam.Denne siden er drit bra hjalp meg mye

lille meg
08.11.2010 17:37

Bra!
3
anbefalinger
takk for hjelpen[17:29] ;D ka skjer her da nooobis ?

hello
08.11.2010 17:40

Bra!
3
anbefalinger
bra,det  Wink ;-\) Smile :-\)

hei!
09.11.2010 12:55

Bra!
3
anbefalinger
hei! mye hjelp å få her  Very Happy :-D håper jeg får en bra karakter på framføringa  Smile :-\)

:D
13.12.2010 11:04

Bra!
3
anbefalinger
simon? xD

Celina
11.02.2011 10:57

Bra!
3
anbefalinger
tusen takk  Smile :-\) hjalp mye !

Kommentator :P
23.02.2011 16:26

Bra!
3
anbefalinger
Kan det ikke stå noe om maten og de reglene?  Sad :-\(
Men ellers veldig bra assa  Wink ;-\)

anonym
04.04.2011 12:40

Bra!
3
anbefalinger
bra

anonym
08.06.2011 12:17

Bra!
3
anbefalinger
holder på med jødedommen!;Pkjedelig azz!!


18.12.2012 03:33

Bra!
3
anbefalinger
Det skrives Tanakh ikke Tanach. Men ellers er det bra skrevet. Hjalp mye  Wink ;-\)

ja
31.01.2014 08:50

Bra!
3
anbefalinger
nei

navn
31.01.2014 08:51

Bra!
3
anbefalinger
det skulle kommet ikkje så fort mens du såg på pi


31.01.2014 08:54

Bra!
3
anbefalinger
dette var en sykt dårlig tekst. jeg mener hei

espen thiemer salte
28.04.2014 11:53

Bra!
3
anbefalinger
her er det alt for mye useriøst altså

Jesper vestvik vigrestad
21.05.2014 01:24

Bra!
3
anbefalinger
Hei alle sammen

bæsj
04.02.2015 09:27

Bra!
3
anbefalinger
hei hei


04.02.2015 17:51

Bra!
3
anbefalinger
Til god hjelp

Henrik
14.11.2017 15:16

Bra!
3
anbefalinger
Drit bra side

Bjarte
16.11.2017 12:40

Bra!
3
anbefalinger
Du lærte meg mye om denne sid enå kan jeg skrive hva jeg vil

bjørnis
03.05.2019 12:07

Bra!
3
anbefalinger
fuck dinno sio!!!!!

torstein
03.05.2019 12:08

Bra!
3
anbefalinger
kva for er dinne ikke nåket om hester i paris

torstein
03.05.2019 12:06

Bra!
2
anbefalinger
dinno sio likte eg itsje i det heile tatt kuk sio

Melvin the hater
25.02.2019 12:49

Bra!
0
anbefalinger
Wæw


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.052 sec - 1 pageviews