Søk i stiler
 

De fem verdensreligionene


Om buddhisme, hinduisme, jødedom, kristendom og islam. Hva er gud? Hvordan oppnå frelse? Hvilke hellige skrifter?
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:24.01.2006
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Hinduisme
Kristendom
Jødedom
Islam
Buddhisme
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.Buddhismen

 

Hva er gud?

Buddhismen er den eneste av verdensreligionene, som går ut på at det ikke finnes en allmektig skapergud. Men det finnes selvfølgelig guder i Buddhismen også, men ingen av dem har skapende eller frelsende makt.

 

Mange tror at Buddha er en gud, men det er han altså ikke. Buddha var en prins med navnet Gotama, som etter hvert ble Buddha. Han var et spesielt menneske, og fikk et hellig innsikt. Han oppnådde nirvana, som er det mest vanelige navnet på frelse.

 

I Mahayana som er en form for buddhisme, er Buddha mer enn en læremester. Der er Buddha er selve nirvana. Han var en av skikkelsene til den absolutte Buddha, de mener at den absolutte Buddha alltid har eksistert. Og det blir stadig sent nye Buddhaer for å hjelpe menneskene til å oppnå nirvana. Så Mahayane mener at det finnes mange Buddhaer samtidig. De tror også at Buddha er til stede i alt.

 

Gudene i Buddhismen er mennesker, som blir gjenfødt som guder fordi de har levd et godt liv. Gudene blir likevel dyrket, fordi de tror at de kan hjelpe dem med å få livet godt her på jorden. Gudene kan ikke føre menneskene til nirvana.

 

Hellige skrifter

Buddhas lære ble fortalt muntlig i mange hundre år, og for at noe slikt skal overleve i så mange år så var det nødvendig at læren ble gjentatt ofte. Buddhas lære ble lært utenat og sakt i kor. For da var det alltid noen som kunne hjelpe de som ikke husket det helt rett.

 

Fire hundre år etter at Buddha var død, ble læren skrevet ned. Den Buddhistiske læren er i mange hundre bøker, som til sammen utgjør de 3 kurver. De blir kalt de tre kurver, fordi de er delt inn i tre hovedgrupper:

-       Regler for klosterliv.

-       Sutraer, samling av Buddhas taler.

-       Filosofiske forklaringer av læren.

 

Frelse

I en av buddhismens hellige tekster står det skrevet at Nirvana er et rike, hvor det verken finnes jord eller vann, ild eller vind, sol eller måne, ingenting varer og ingenting forsvinner.

 

Det kan være veldig vanskelig å forestille seg hvordan Nirvana er, siden det er så annerledes en vår verden. Vis du tenker at Nirvana er en tilstand, ikke et sted, så blir det kanskje litt lettere. For Nirvana er en tilstand uten frykt og engstelse, forandring og gjenfødelse, men med harmoni. Men Nirvana er også en innsikt, med andre ord en forståelse av at egentlig så er virkeligheten vi lever i en illusjon.

 

Du kan oppnå frelse i både dette livet og i livet etter døden. Nirvana er det samme uansett om du oppnår det etter døden, eller i løpet av livet. Å slippe unna gjenfødelsen sees på som frihet, det er fordi livet er som en lidelse, med alderdom og død.

 

Livstørst er brukt mye i Buddhismen, menneskenes tørst etter ting og livet. Det er livstørsten som gjør oss redde for å ikke eksistere. I Nirvana så slukker denne tørsten, og menneskene får en endelig ro. For å oppnå dette bør du leve et godt liv, det får du hjelp av i Buddhas lære. Det kan også kalles den åttende veien, fordi den består av åtte ledd.

 

De åtte leddene:

 • De to første:
  Oppnå det rette instinktet, og ta de rette beslutningene. Det er menneskenes uvitenhet som gjør at de gjenfødes.
 • De tre neste punktene:
  Handler om hvordan vi skal uttrykke oss, hvordan vi skal oppføre oss, og hvordan vi skal leve. ( ikke lyve, stjele osv.)
 • De siste tre punktene:
  Menneskenes indre liv. Få kontroll over tanker og følelser.

For å oppnå Nirvana må vi kvitte oss med følelsen av å være et individ. Ord som ”meg” og ”mitt” skal ikke ha noen betydning.

 

Nirvana kan oppnås av både menn og kvinner.

 

 

Hinduismen

 

Hva er gud?

Hinduismen er veldig ulik fra kristendommen, jødedommen og islam, for i de tre religionene er det bare en gud, mens i Hinduismen er det veldig mange guder. Noen guder er jo mer viktige en de andre selvfølgelig, det finnes guder som passer til alle folk. Ofrer du til en spesiell gud, så får du gode avliger, ofrer du til Lakshmi så får du rikdom og hell, osv. Du ofrer til guder som kan hjelpe deg, eller til den guden som hører til familie tradisjonen.            

 

I Hinduismen er det mange oppfattninger på hva Gud egentlig er, men likevel så er det to guder som er mest vanelige, Vishnu og Shiva. Logisk nok så kalles de som tilber Vishnu Vishnuitter, og de som tilber Shivaitter. Mange av hinduistene tror at det finnes en guddommelig kraft bak disse gudene. Noen ganger er denne kraften formet som en mektig skapergud, mens andre ganger som en kraft som strømmer gjennom alt som har liv. Navnet på skaperguden er Brahma, og den guddommelige kraften kalles Braman og det betyr verdenssjelen.

 

I hinduismens skrifter er:

- Brahma skaperen.

- Vishnu bevareren.

- Shiva ødeleggeren.

 

En viktig ting i hinduismen er at alt er satt sammen av motsetninger:

- Godt og ondt.

- Glede sorg.

- Liv og død.

 

På samme måte er gudene satt sammen, for eksempel så kan Shiva være både god og snill, og samtidig sint og rasende. Shiva blir også ofte fremstilt som en mann, men noen plasser får vi se en mer kvinnelig side.

 

Det finnes mange historier om hvordan guder har hjelpet mennesker, for eksempel så forvandlet Vishnu seg til en fisk og reddet det første mennesket fra å drukne i flod.

 

Andre guder i Hinduismen:

-       Rama

-       Krishna

-       Kali

-       Lakshmi (verdens mor)

 

Hellige skrifter

I likhet med at de har mange guder, så har de også mange skrifter. Det finnes faktisk ingen annen religion som har så mange og gamle hellige skrifter som hinduismen.

 

Du kan dele tekstene i to deler:

- De som har blitt åpenbart ord for ord av gudene. (Rigveda)

- Tradisjonelle religiøse tekster.

 

Det var bare prester som fikk lese fra Rigveda, fordi de er så hellige.

 

Frelse

Det som er bedre enn å bli født i en høgere kaste er å oppnå Moksha, dvs. å bli fri fra det som binder oss til jorda. Det finnes ulike måter for en hindu å oppnå god karma, og komme ut av kretsløpet. Kunnskapens- eller visdomsveien (Jnana Yoga), øvings- eller yogaveien, handlingsveien og gudsdyrkingsveien, er forskjellige måter en hindu kan få god karma på.

 

 

Islam

 

Hva er gud?

Islams trosbekjennelse er slik: ”Det er ingen gud uten Allah, Muhammad er hans profet. ”

Den første delen forteller at i Islam er det bare en Gud, og hans navn er Allah. Guds enhet får du også høre om i mange andre steder i Koranen. Allah er verdens og menneskenes skaper.

 

Det står også i Koranen at Gud ikke har avlet noen, og ikke selv blitt avlet. Så muslimene avviser at Gud kan få barn, de mener det er avgudsdyrking. For muslimene er Gud helt annerledes enn mennesker, han kan rett og slett ikke måles med noe menneskelig, så å kalle han for far er forbudt.

 

I Koranen er det 99 navn som er symboler for navnet Allah. Den Nådige og Den Barmhjertige er eksempler på slike navn.

 

Muslimene tror at alt som skjer er bestemt av Allah, så hvis Allah vil at de skal for eksempel vinne i lotto, så kommer det til å skje. Hvis Allah vil..

 

Hellige skrifter

For muslimene er Koranen den eneste hellige boka som er bevart. De mener den er uendret fra Muhammads tid, til i dag. Det var Muhammad som mottok denne åpenbaringen, fra engelen Jibril (Gabriel). Muhammad fortalte det han hadde hørt til sine tilhengere, og etter hvert ble åpenbaringene skrevet ned.

 

Det som står i Koranen, mener muslimene er Guds ord. Den er ikke skrevet av mennesker som er inspirert av Gud, der står det nøyaktig slik som Gud formiddlet til Muhammad.

 

Koranen ble levert på arabisk, derfor bør hver muslim kunne lese deler av Koranen på arabisk.

 

Koranen er nesten like lang som Det Nye Testamente, men de to bøkene er veldig forskjellige. Koranen er ikke bygget opp kronologisk. Den er delt opp i kapitler, som kalles surer. Men et kapitel består ikke av en fortelling eller en tidsperiode. De fleste kapitlene består av mange utsagn, fra veldig forskjellige temaer. Det temaet kan også være i andre kapitler.

 

Koranen kan deles opp i 3 deler:

 • En beskrivelse av trosinnholdet. Dvs. læren om Gud, engler, profeten og mennesket.
 • Praktiske leveregler.
 • Historier som skal påminne og veilede de troende.

Det finnes mange regler om hvordan muslimene skal oppbevare Koranen. For eksempel så skal den helst oppbevares høyest i et rom.

 

Frelse

For å oppnå frelse i islam så må du følle de 5 søylene. Altså:

 

 • Trosbekjennelsen
  Blir hvisket inn i øret til barn, rett etter fødselen. Trosbekjennelsen blir gjentatt daglig, for eksempel i bønner eller gudstjenester i moskeen.
 • De 5 daglige bønnene
  Muslimene ber 5 ganger pr. dag, til faste tider. Før de ber, vasker de ører, øyner, nese, munn, armer (opp til albuen) og føtter. Det de vil oppnå med dette, er å være ren for Allah. De bruker ofte en bønnematte, som er vent mot Mekka.
 • Rituelle avgifter til trengende
  Alle som har inntekt skal gi minst 2,5% av formuen sin, til fattige, syke, gamle, moskeer osv.
 • Fasten
  Muslimene har en pålagt faste, og den måneden kalles for Ramadan. I denne perioden så har de ikke lov å spise, drikke, røke mens solen er oppe. Barn, gravide, gamle, syke og de som er på reise trenger ikke å faste. Da fasten er over er det venne- og familie fest i tre dager, da spiser de god mat, og gir hverandre gaver.
 • Pilgrimsferden til Mekka
  Alle muslimer som har mulighet, skal reise til Mekka minst en gang i livet. Mennene må ta på seg en spesiell hvit drakt, og kvinnene skal gå i enkle hvite kler. På denne måten ser vi ikke forskjell på fattig og rik, og det symboliserer at alle er like ovenfor Allah.

 

Jødedommen

 

Troen på Gud
Alt bygger på en enkel teori, at bak alt er det bare en Gud. En Gud som hat gitt jødene Torahen, som skal være til hjelp for å leve et godt liv. Du må tro på denne Guden for at hans lover, skal være gjelde for deg.

I trossetning «Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er én» er det ikke bare troen på Gud som blir bekreftet, men også at Gud ikke kan deles opp i deler. At det For eksempel ikke er makter og krefter som motarbeider hverandre, det er kun en Gud. Og denne guden kan til og med ikke deles opp i det gode og det onde. Alt som skjer kommer fra denne ene Guden, alt godt og alt ondt. På dette punktet er jødene veldig strenge, fordi det er grunnlaget for hele troen.

 

Å bevise at Gud eksistere har aldri vært særlig viktig i jødisk tenkning. De mener at det ikke går an å bevise religiøs tro på vitenskapelig måter, derfor er det ikke vits å forsøke heller.

 

«I begynnelsen skapte Herren himmelen og jorden». Jødene tror det er usannsynlig at universet og naturen, kan være skapt ved en tilfeldighet. Like usannsynlig mener de at det er at mennesket med alle de millionene med celler, og med tusen vis av forsjellige egenskaper, kan være sammensatt ved en tilfeldighet.

 

Selv om de tror at Gud finnes, så betyr ikke det at de alltid forstår han. De første 10 budene til jødene befaler. «Jeg er Herren din Gud». Det viser at troen på Gud er et personlig bud, som du må arbeide med for å beholde, men også sette spørsmål ved den. Tvilen er mest på Guds handlinger, ikke om Gud virkelig eksisterer eller ikke.

 

På denne måten blir troen på Gud noe personlig, så personlig at de kan tillate seg å kritisere Gud når han gjør handlinger som vi mennesker ikke kan forstå. Det gjorde til og med den første jøden, Abraham. Da han fikk budskapet om Sodoma og Gomorra skulle utslettes. Da sporte Abraham: ”Skal hele verdens Dommer ikke utøve rettferdighet?” På samme måte som Abraham kunne også moses diskutere Guds avgjørelser, og det har senere profeter og rabbinere kunnet gjøre gjennom hele den jødiske historien.

 

I noen av bønnene finner vi slike uttrykk: ”Vår Fader vår Konge” om Gud. Dette viser at Gud på den ene side er Kongen; lovgiveren, og på den andre siden Faderen. Han som er nær oss, som vi kan finne trøst hos, sikkerhet og veiledning.

 

Slik som du allerede vet, så rekner jødene seg selv som guds utvalgte folk. Gud inngikk en pakt med Abraham, og det førte til at hans etterkommere ble guds utvalgte folk.

 

Jødenes hellige skrifter

Det er to hellige bøker svært viktig for å forstå jødedommen, Tanach og Talmund. Moses mottok både tanach og Talmund i de førti dagene han tilbrakte på Sinai-fjellet.

 

Tanach er nesten den samme boken som de kristne kjenner som Det gamle testamentet. Tanach inneholder:

 • Toraen, altså de fem mosebøkene, som er de aller helligste skriftene.
 • Profetene, som består av Josva, Dommerne, Kongebøkene og Profetene.

Torahen er skrevet i ruller, og det er de bokrullene som blir brukt i gudstjenestene. Og disse rullene er alltid skrevne for hånd. Folk bør ikke ta på skriften i torah ruller, pågrunn av to ting:
1) Fordi skriften er hellig.
2) Svetten på fingrene våre inneholder syrer som kan skade pergamentet.

 

Teksten i torah rullene er skrevet uten melodier, så å lese fra en torah rull krever mye øving og forberedelser, og kan ikke gjøres av hvem som helst. Rullene oppbevares i et skap foran i synagogen.

 

Talmud:
Talmund er som en bruksanvisning for Toraen og inneholder alt fra tolkninger av Loven til sikk og bruk, og små visdomsord som er med på å forklare etikken i jødedommen.

Det sies at Gud lærte denne muntlige toraen til Moses, som igjen lærte den videre til andre og slik har den blitt ført videre. Denne tradisjonen var muntlig helt frem til det 2. århundre, da ble den ble skrevet ned og kalt Mishna.

 

Mishnaen er delt inn i seks deler:
- Regler i jordbruket
- Regler for Shabbat og andre helligdager
- Giftemål, skilsmisse og kontrakter
- Lover ved skade og andre typer lover
- Ofringer og tempelet
- Renslighet.

 

Frelse
Frelse i jødedommen blir ikke brukt likt som i kristendommen. Jødene tror at det eneste som kan bringe mennesket nærmere Gud er å leve etter de reglene han har gitt i Torahen, og selvfølgelig også ved gode gjerninger.

 

 

Kristendommen

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet
Hva er gud?

Den guden som de kristne tror på, er også Abrahams gud.

 

Den kristne guden er treenig, at han finnes i tre forskjellige skikkelser. Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd.

 

”For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” Dette står skrevet i Johannes-evangeliet 3,16. og dette skiller lett Jødedommen og Kristendommen fra hverandre, altså at Jesus er Guds sønn, og at han ble sendt til menneskene for å frelse dem.

Gud blir kalt mange ting for eksempel faderen og skaperen. Mens Jesus blir kalt sønnen og frelseren.

 

I kristendommen er å tro på Jesus det samme som å tro på Gud, det samme som å tro på Gud. Fordi de to er ett. I det nye testamente står det skrevet om dem som om de var samme person. Så dette betyr at Jesus ikke er en ny gud, men at Gud var til stede i han.

 

Jesus sa at Gud skulle sende en hellig ånd, som skulle gi dem mot til å fortelle videre det han hadde fortalt dem. Kristne mener at den Hellige Ånd er Guds nærvær på jorda. De mener også at folk mottar den Hellige Ånd i dåpen.

 

Guds kjærlighet kan ikke sammenlignes med den typen kjærlighet som menneskene gir hverandre. Det er fordi den guddommelige kjærligheten ikke krever noe tilbake.

 

Hellige skrifter

De kristnes hellige skrifter er samlet i Bibelen. Bibelen kan deles i to, Det Gamle Testamente, og Det Nye Testamente. I det gamle testamente finner vi skapelsen, kong David, Abraham. I det nye testamente er Jesus født, og da får du høre ting som han gjorde i sitt liv, undre han gjorde. Jesus sa ikke ting direkte, han fortalte en historie (lignelse) som folk kunne kjenne seg igjen i, men det hadde også et dypere budskap.

 

Frelse

De kristne tror at frelsen ble gitt til menneskene da Jesus kom til jorda. Så de som tror på Jesus er allerede frelst. Men guds rike har også noe med frelse og gjøre, for en dag skal det oppstå en helt ny jord og en ny himmel. Denne dagen kalles for Dommedag. Så i kristendommen er frelse noe som allerede har skjedd, og noe som skal skje. Frelsen innebærer evig liv…

 

Det er ikke så mange beskrivelser på hvordan Guds rike egentlig er, det er fordi Jesus ikke sa ting rett ut, men sa det han ville gjennom en lignelse. En lignelse er en fortelling som mange kan skjenne seg igjen i, men som også har et dypere budskap. Men det går igjen i mange av disse lignelsene at i guds rike skad de fattige få lønn, og de som sørger skal få trøst, det er også rettferdighet og fred i Guds rike.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

anonym:::
07.03.2006 16:16

Bra!
38
anbefalinger
dette var driiiiiiiiit bra...hjalp mg skikklig azz

molly
03.04.2006 10:00

Bra!
30
anbefalinger
bra side....
hjelper godt til prøvemuntlig.... Smile :-\)

bom bom
23.03.2006 19:10

Bra!
23
anbefalinger
Faen det var dritt bra azz...eg måtte skrive litt om likeheter og ulikheter..så det hjalp meg ganske mye...takker  Wink ;-\)

meeg=P
11.03.2006 11:20

Bra!
20
anbefalinger
mmm Wink ;-\) Hjalp meg også kjempe mye..... Smile :-\) Bra skrevet!

spørsmål?
19.03.2006 12:16

Bra!
14
anbefalinger
hjap meg ikke Sad :-\(men bra allikevel Wink ;-\)

bom bom
30.03.2006 13:17

Bra!
14
anbefalinger
Dette var ikkje så bra...De ble kansje litt lite, og for mye av enkelte ting...og du kunne ha hatt en sammen ligning...for du skrev jo de samme over skriftene på alle...men men19.03.2006 14:45

Bra!
12
anbefalinger
hehe  Wink ;-\)

gjest
19.03.2006 17:14

Bra!
12
anbefalinger
hjalp meg ikke noe særlig. må ha mer om hvordan en muslimsk gudstjeneste foregår... hjelp!!

lille meei
21.11.2006 18:10

Bra!
11
anbefalinger
denne teksten var driit bra assa!!01.04.2006 21:05

Bra!
10
anbefalinger
hmm.. nå må duh bestemma dg Razz :-P hehe

Marita
12.06.2006 21:20

Bra!
10
anbefalinger
Tusen takk.. har nett dette i Muntlig Eksamen.. nesten da..  Razz :-P
Du e er engel HotteCharl8e..(A)

Bob Kenneth
05.09.2006 13:48

Bra!
10
anbefalinger
Hej hej ! dette rulte bananmilkshake ! veldig bra..


03.04.2006 10:11

Bra!
8
anbefalinger
Kjempe bra stoff til prøvemuntlig!  Very Happy :-D01.05.2006 21:31

Bra!
8
anbefalinger
takk takk får alle positive tebagemellingår  Smile :-\)
hmm.. d e udenfor min kunnskab.. hihi..

Sunshine =D
05.09.2006 13:33

Bra!
8
anbefalinger
Sinnsykt bar... dette hjelper meg så evig  Wink ;-\) Takk folkesn =D

nirie
06.09.2006 17:39

Bra!
8
anbefalinger
takk, denne informasjonen tengte eg. Her var det masse bra stoff å hente  Very Happy :-D Super bra  Very Happy :-D

Religions lover
08.01.2007 09:25

Bra!
8
anbefalinger
Tuse takk for frelse hjelpe


03.04.2006 10:12

Bra!
7
anbefalinger
Kjempe bra stoff til prøvemuntlig!  Very Happy :-D08.04.2006 12:55

Bra!
7
anbefalinger
 Smile :-\)

Tonje
25.04.2006 20:59

Bra!
7
anbefalinger
takk for hjelpen Smile :-\) bra skrevet

;)
29.04.2006 19:14

Bra!
7
anbefalinger
Hvilke symboler for Gud finner man i jødedommen?? Bra skrevet, forresten  Smile :-\)23.06.2006 12:42

Bra!
7
anbefalinger
Hehe  Smile :-\)
Bare Koseligt wettøh

speed demon
06.09.2006 18:15

Bra!
7
anbefalinger
det står ikkje noke om dommedag i islam eller jødedommen.

Kethrin
13.12.2006 20:47

Bra!
7
anbefalinger
Tusen takk for hjelpa ass Wink ;-\)
Denne siden har gitt meg mannge svar og den gjorde det lettere å få ovesikt over religionene

M:)
28.01.2007 21:42

Bra!
7
anbefalinger
Kjempe bra tekst Very Happy :-D Oversiktlig og fint, hadde med det viktigste.

Flott hjelp til oversikt!!

Marte
17.04.2007 11:24

Bra!
7
anbefalinger
Har prøve eksamen muntlig og har om hellige skrifter, så dette hjalp SKIKKELIG!! Smile :-\)

Kakemonster
06.06.2007 18:28

Bra!
6
anbefalinger
Driitbra.... Hjalp meg masse... Har om frelsen i alle de fem religionene i eksamen i morra, så dette hjalp meg skikkelig Very Happy :-D Tuuuusen takk..... DU ER EN ENGEL!!!!!

hahaha
11.02.2008 14:01

Bra!
6
anbefalinger
Da var min oppgave ferdig på 10 sec xD

retard
27.08.2008 15:31

Bra!
6
anbefalinger
muslime spiller ikke lottto det er ikke lov i dem s religion retard

.........
11.03.2007 18:13

Bra!
5
anbefalinger
bra side Razz :-P tusen takk for hjelpa!!!


12.04.2007 08:49

Bra!
5
anbefalinger
bra tekst mye hjelp og kunnskap  Very Happy :-D dette likte jeg bra  Smile :-\)

Camilla
20.04.2007 08:54

Bra!
5
anbefalinger
Ehm ?

erik sulsen
11.09.2009 12:38

Bra!
5
anbefalinger
det er dritt kjedelig

Stor
07.04.2010 08:45

Bra!
5
anbefalinger
Veldig bra, hjalp ikke en drit!

:/
04.05.2010 14:51

Bra!
5
anbefalinger
Masse skrivefeil!!!! bly!!!!


02.11.2011 12:31

Bra!
5
anbefalinger
gå inn på 1227.com

Hans Petter
07.12.2012 13:08

Bra!
5
anbefalinger
Synes Budda virker som en hyggelig fyr ass

AlLI
27.05.2015 15:43

Bra!
5
anbefalinger
ALLAHU AKBAR!

Frode
08.06.2008 12:28

Bra!
4
anbefalinger
dette var bra...
nå kan jeg klare eksamen vet du...

Hans Baller
28.01.2009 21:33

Bra!
4
anbefalinger
Hjalp ingenting, drit dårli

lollipop
04.03.2009 15:25

Bra!
4
anbefalinger
Grei nok for mye tekst om Jødedommen men ellers sykt bra

ingvil
19.03.2009 14:13

Bra!
4
anbefalinger
det her hjalp meg skikkelig til prøvemuntlig! takk skal du ha!  Very Happy :-D


08.06.2009 16:44

Bra!
4
anbefalinger
Denne siden hjalp meg skikkelig mye!!!!!!!!  Very Happy :-D  Very Happy :-D  Very Happy :-D  Very Happy :-D  Very Happy :-D  Very Happy :-D  Very Happy :-D  Very Happy :-D  Very Happy :-D
Tusen takk skal du ha!
Brukte mye frelse.!!!  Very Happy :-D

?
29.03.2010 18:12

Bra!
4
anbefalinger
Hva leker du deilig for? Tror at du kan alt om en hver religion! Legg opp sier jeg  Wink ;-\) haha, lol kan Allah få barn? Nei, tror ikke det as. Kan du fortelle meg hvordan en i himmelen kan få et barn? Dette ville vært mulig, syns jeg!  Very Happy :-D kos og klems fraa meg!  Very Happy :-D

Celine
02.06.2011 19:07

Bra!
4
anbefalinger
meste her er jo fra http://www.propaganda.net/skoleside/?stil=6468 ...

torvald
07.06.2011 09:04

Bra!
4
anbefalinger
Hadde en del skrivefeil, manglet kilder, og noe var feil eller dårlig forklart. Bruker heller en annen kilde.

Ag
14.03.2012 20:15

Bra!
4
anbefalinger
Takk, reddet muntlig presentasjonen min ass! ;D

Sander Halvorsen
18.03.2014 00:11

Bra!
4
anbefalinger
Drit bra. Er ikke relgiøs selv, men denne hjalp meg med å bli ferdig med innleveringa!

Soro
26.11.2014 15:49

Bra!
4
anbefalinger
Utrolig dårlig, du viste jo at man skulle klare å finne fakta og sammenligning.

OG
22.03.2015 17:44

Bra!
4
anbefalinger
7/10

Hanna D
14.06.2008 19:12

Bra!
3
anbefalinger
Dette var kjempebra  Smile :-\) Thanks


14.04.2009 15:14

Bra!
3
anbefalinger
kan jeg for vite om hva er lidelse til de fem religioner ?


14.04.2009 15:16

Bra!
3
anbefalinger
kan no hjelpe meg ...jeg må levere oppgaven min til imorra ?


14.04.2009 15:22

Bra!
3
anbefalinger
jeg har skjønnt om frelse men skjønnte ikke ledilse  Razz :-P kan noen hjelpe meg

Stina
30.09.2009 19:20

Bra!
3
anbefalinger
Denne oppsumeringen er ok til å være på ungdomsskolenivå, men nærmest ubrukelig ellers.


26.03.2010 18:48

Bra!
3
anbefalinger
din morapuler hva mener du om at ALLAH kan få barn

Hei! : D
10.05.2010 20:48

Bra!
3
anbefalinger
Veldig bra !!  Very Happy :-D05.12.2010 17:55

Bra!
3
anbefalinger
Hei, jeg har lett i mange timer om frelsen til jødene og endelig fant jeg det!!!!!!!! TAKK FOR DET

Parawhore
30.05.2011 15:24

Bra!
3
anbefalinger
Veldig bra, men du glemte kilder  Smile :-\)


02.11.2011 12:31

Bra!
3
anbefalinger
saxxroll

Halvor
15.06.2012 20:31

Bra!
3
anbefalinger
Her var det mye bra, men litt for mye er feil.

Vladimir
05.01.2016 10:24

Bra!
3
anbefalinger
jai kunne like dette side det var bra med den du kan jag vere det tak

Anonym
10.02.2018 13:25

Bra!
3
anbefalinger
Tusen takk, hjalp meg til prøvemuntlig!


30.04.2019 09:20

Bra!
3
anbefalinger
Dokker e homsebukka hele gjengen assa azzLegg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.037 sec - 1 pageviews