Søk i stiler
 

"Faderen" av Bjørnstjerne Bjørnson


Analyse av novellen "Faderen" skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson.

Karakter: 5

Sjanger:Analyse/tolkningLastet opp:14.01.2006
Språkform:NynorskForfatter:Anonym
Tema:Faderen
Verktøy:UtskriftBjørnstjerne Bjørnson vart fødd på Kvikne i 1832 og døydde i Paris 1910. Presteson og av bondeslekt. Bjørnson gav ut sin fyrste artikkel som 16 åring. Han starta tidleg som journalist og redigerte Illustrerte folkeblad frå 1856-1867. Gifta seg med Karoline Reimers og fekk i 1903 nobelprisen i litteratur. ”Faderen” blei skriven i 1860 saman med mange andre småstykker. Vi følgjer modninga av eit menneske gjennom tragiske hendingar. Novella er ei livshistorie som gjenspeiler kappestriden mellom den gamle ættefølinga og kristendommen. Vi møter bonden og han sin kamp mot og vinne over seg sjølv, sin egoistiske natur.

 

Tema i teksten er om ein mann som omvender seg til Gud etter å ha gått gjennom ei tragedie som har forandra han. Novella tek også opp korleis tragedien blir snudd til noko bra. Livet får ei djupare meining når ein vinn over egoisme og hovmod. Forteljinga er forholdsvis ganske kort, men har ei kronologisk rekkefølgje av hendingar over 25år, men store hopp i tida.

 

Byrjinga på novella er både presenterande og medias res. Fordi byrjinga er såpass kort og vi kjem rett inn i handlinga etter eit par setningar. Det vil seie at det ikkje er rett på sak, men har ei kort innleiing. Ved presentering får vi framstilt personane i novella på ein enkel og saklig måte. ”Faderen” handlar om Tord Øverås, som er ein rik og velståande mann. Den mektigaste i prestegjeldet. Tord har fått ein son, og ved dåp, konfirmasjon og bryllaup, kjem Tord for å kjøpe til seg ein bra avtale for sonen hos presten. Til slutt skjer det utenkelege for Tord, sonen druknar. Vi ser korleis Tord forandrar seg. Det som driv forteljinga framover er det faktum at sonen veks. Først er det dåpen, seinare konfirmasjon og til slutt bryllaup. Kronologisk oppbygging.

 

Vi når klimaks når sonen er på båttur med faren og han ramler ut i vannet. Han reiser seg opp fordi han skal rette på toften som han sitter på. Kan vere eit bilete på ein utrygg grunnmur hos sonen. Faren prøver å redde han ved å rekke ut åren, men da sonen hadde tatt eit par tak, stivna han og druknar. Før han går under vann, sender han faren sin et langt blikk. Dette kan vere ein underbetying på at sonen eigentleg ikkje ville bli redda, men vi veit ikkje noko om forholdet mellom far og son. Sannsynleg hadde Tord vanskelegeheitar med å utrykke kjærleik til sonen.

 

Då sonen druknar faller faren heilt i transe og veit verken ut eller inn. Han ror rundt på vannet i tre dagar for å finne sonen sin. Det går eit år og Tord har blitt ein gamal og sliten mann, tynga av sakn og sorg etter sonen. Vendepunktet i novella er når Tord kjem attende til presten og seier at han vil gi halvparten av alt han eiger til dei fattige. Presten spør kva Tord skal ta seg til no og Tord svarar at han vil gjøre noko betre. Her ser vi resultatet av den prosessen som Tord har gjennomgått etter bortgangen på sonen. Han har nå fått ein handlingsendring. Livet har plutselig fått ein djupare meining og Tord ynskjer å hjelpe dei fattige, tenke på andre enn seg sjølv. Underbetying: Tord har blitt frelst. Då har sonen endelig blitt ein velsigning for faren. Fyrste gong Tord kom på besøk til presten hadde presten bedt om at barnet måtte bli ei velsigning for Tord. Den gangen ville ei velsigning for Tord si at slekta førtes vidare, ikkje omvending og frelse. Han er meir opptatt av æra. Og han bruker sonen til å vise kor velståande han er. Etter at sonen er død, kjem Tord atter ein gong til presten og denne gongen er han ein underdanig mann og alle tankar om æra og ætt er ikkje så viktige lenger og han får opna auga. Dette er ein del av avslutninga, men det siste som skjer er at to store tårer triller nedover ansiktet på Tord. Han har endelig klart å glede seg over at han hadde ein son. Han fikk på ein måte ein oppstanding etter sonen sin død. Det var dette presten meinte når han ønsket at sonen skulle bli ein velsigning for Tord.

 

Synsvinkelen i novella er for det meste autoral synsvinkel, det vil si at forfattaren står utanfor hendingane i teksten. Men på slutten av novella brukar Bjørnson indre synsvinkel når han seier: ”..Tord ville ikkje rett tro det..”. og ”..til dette tidde presten.” På denne måten blir setningane litt meir dramatiske og personlige. Alt som skjer med sonen får vi vite gjennom Tord, så det er ikkje vekslande synsvinkel.

 

Vi får fort vite i teksten at Tord er ein mektig, velståande og rik mann som er opptatt av æra og at ætta skal føres vidare. ”Den mann hvorom her skal fortelles, var den mektigste i sitt prestegjeld.” Tord beskrives også som høy og alvorleg. Fyrste gong Tord er hos presten dreier han på lua og nøler litt: ”..Ellers er det ingenting, sa bonden og dreide på lua som om han ville gå.” som om det var noko han ville seie som han ikkje fekk sagt. Der framstiller Bjørnson Tord som ein ung og litt usikker mann. Han klarer ikkje å gi utrykk for kor glad han er for at han har fått ein son. Ved at han ynskjer at sonen skal få sin eigen dag og døypas på og giftas med den rikaste jenta i byen, bruker han sonen til å vise kor velståande han er. Når Tord kjem på besøk til presten setter han seg ikkje, men står. Dette kan kanskje bety at han følte seg høgare oppe på rangstigen enn presten. Presten er ein sympatisk, litt tilbaketrekka mann som eg trur er eit bilete på Gud. Han ynskjer kunn det beste for Tord, men kan ikkje tvinga det fram. Kvar gong Tord kjem inn på kontoret, spør presten om det var noko meir. Eg trur at dei orda hadde ein djupare meining. Han ynskte at Tord skulle vende seg til Gud og han skulle opne auga og sjå at kjærleik til pengar ikkje førar til lykke. Forholdet mellom personane i novella er på ein måte konfliktfylt. Ikkje på overflata som person til person, men dei to motpolane: det jordiske og kristendommen. Kampen mellom menneske sin natur og frelsa, det nye menneske.

 

Handlinga i novella er knytte til to steder i same bygd. Fire møter mellom prest og bonde i prestebustaden og eit møte med far og son på båttur. Tord Øverås er den rikaste mannen i bygdemiljøet, som veit å bruke pengane sine for å vise kor velståande han er. For han var det viktig å komme seg opp i samfunnet. Dette kjem indirekte fram ved at han forlangar at sonen får sin eiga dag å døypas på, giftas med den rikaste jenta i byen og komme først i rekka på konfirmasjonsdagen. Novella seier mykje om menneske si natur og indre. Kjærleiken til pengar og korleis alle menneske er egoistar, har bare tanke for seg og sitt.

 

 Stiltonen i teksten er både munter og dyster. I byrjinga er stemninga tosidig. Tord har ein indre glede over ein son, som han ikkje får utrykt, og samtidig er han ikkje heilt lykkeleg fordi han berre har sin lykke i pengar. Ein får ikkje ekte lykke i materielle ting, han er verken lykkeleg eller ulykkeleg. Han føler berre at han har eit ansvar for sonen, han har ei plikt som far. Utover i novella har vi ein lys stemning. Sonen til Tord konfirmerast og giftast. Men etter klimaks der sonen druknar, skifter det til den dystre tona. Vi leser at berre på eit år endrar Tord seg både psykisk og fysisk. Før var han ein høy, barsk og rakrygga mann med heva hovudet. Kvar gong han kom til presten, kunne presten kjenne han igjen og kommenterte også at Tord ikkje hadde forandra seg stort. Men etter sonen sin død blei Tord ein mager, krakrygga mann med kvit hår. Og då hadde det berre gått eit år! Saknet etter sonen var stort. Presten måtte sjå lenge på han før han kjente han igjen. Bjørnson bruker beskriving av personar for å få fram stiltonen i novella. Når han beskriver oppførselen og kroppsholdninga til Tord, skapar han ei stemning hos lesaren. Det er ingen stilbrodd i teksten. Det vil si noko som bryt med stiltonen.

 

Temaet i teksten er kampen mellom menneske sin natur og kristendommen. At kjærleiken til pengar, status og makt kjem i vegen for åndelege behov. Novella handlar også om korleis menneske vende seg til Gud etter tragediar og nedtidar. Du sitter igjen med setninga: ”rikdom er ikkje alt”, når du har lest novella. Du får aldri ekte lykke ved materielle ting som pengar, for dei viktige tinga i livet kan ikkje kjøpast. Det er ein tyding til temaet i novella, når presten seier til Tord at han håper sonen vil vere til velsigning for han. Og på slutten får vi sjå korleis sonen endeleg har blitt ein velsigning for faren. Eg trur at hovudbaudskapet til Bjørnson  var at ein ikkje skulle vere så opptatt av pengar og status, men sjå meir på menneske som står ein nær og tenke meir på si eiga åndelege situasjon. Moralen i novella går ut på å ikkje vere så egen og egoistisk Du kjem ingen vei med å vere grisk.

 

Eg syns novella er fin. Enkel og lese og open for eigne tolkingar. Bjørnson har på ein enkel måte vist menneske si virkelege natur og motpolane: det jordiske og det åndelege. Novella fortel oss også at pengar ikkje er alt og du ikkje kan finne ekte lykke i det materielle. Kjærleik til medmenneske er ikkje noko du kan kjøpe deg fram til. Eg syns at novella er veldig aktuell. Den går på ein måte aldri ut på dato, sida den gjelder så typiske ting som moral og menneskeleg natur. Bjørnson levde i tida da realismen tok over nasjonalromantikken og det gjenspeglar tekstane hans. Då skulle ein skrive verklegeheita så saklig som mulig. Teksten er også eit brot mot romantikken.. For i romantikken var ein opptatt av sitt eige folk, historie og tradisjonar. Bondekulturen var viktigast. Men nå skulle ein ikkje legge skjul på at menneske hadde feil og manglar. I byrjinga skrev Bjørnson nasjonalromantiske tekster, men han skifte side på 1870-tallet. ”Faderen” er altså ein tekst skapt i realismen.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

a
11.11.2019 13:12

Bra!
71
anbefalinger
b

anonym
26.01.2006 09:21

Bra!
70
anbefalinger
Ikke værst ikke værst Wink ;-\)

Skole dude
22.02.2006 14:43

Bra!
70
anbefalinger
Hvorfor må det være på nynorsk!!!!! AAAARGH!!!!!!!!

camilla
03.03.2006 13:22

Bra!
70
anbefalinger
takk for god hjelp Smile :-\)

mats
30.01.2007 18:56

Bra!
70
anbefalinger
Dårlig nynorsk mann!
Fekk læraren min til å retta den, han har undervist i norsk i 20 år.
Han var langt fra fornøydd nei, du må få orden på språket ditt gutt!

Anne Lindsethmo
20.11.2012 18:36

Bra!
70
anbefalinger
Anonym fra Kristiansand: Skrive kan du heller ikke, du KJønner visst ikke så mye du

MEN; veldig fin analyse!

anonym
08.03.2013 13:14

Bra!
70
anbefalinger
fred gutta

anonym!!
01.11.2009 17:53

Bra!
10
anbefalinger
We have this in school right now and we gotta read it in norwegian! OMG

m
17.09.2006 17:16

Bra!
9
anbefalinger
hei hei, du har vel ikke frelseren av jo nesbø???!!!
hadde vært flott.

Eline
01.10.2007 16:51

Bra!
8
anbefalinger
jeg syns den var bra^^ den hjalp meg masse. for å være ærlig hadde jeg ikke klart å skrive mer enn èn side hvis jeg ikke hadde fått ideer her;P så tack tack

hilde
12.03.2008 22:05

Bra!
8
anbefalinger
har utsatt denne opgaven alt for lenge,men nå ser jeg en masse muligheter til å få den bra.takk for god hjelp og ideer

Jan Ove
08.03.2013 13:18

Bra!
6
anbefalinger
Koffer snakke dåkk om sånt?

Kåt faenskap
11.03.2013 12:21

Bra!
6
anbefalinger
Herre bli nye chatroulette!

palle
11.03.2013 12:48

Bra!
6
anbefalinger
vi stemt på kæm som sku liggi på gølvet under leirn, åsså skreiv vi Ja Ove på 4 av 5 lappa Smile :-\)

halvor
08.03.2013 13:21

Bra!
5
anbefalinger
ro ne albert

ed
08.03.2013 13:23

Bra!
5
anbefalinger
anbefal den øversten gutta

tonemarielover
08.03.2013 13:24

Bra!
4
anbefalinger
e du her du å tone marie???

anonym
08.03.2013 13:23

Bra!
3
anbefalinger
do klokka 13.30?

sdfsdf
08.03.2013 13:31

Bra!
3
anbefalinger
Bjørnstjerne Martinius Bjørnson (født 8. desember 1832 på Kvikne nord for Tynset, død 26. april 1910 i Paris) var en norsk dikter, samfunnsdebattant, redaktør, folketaler og teaterpersonlighet. Hans produksjon er meget omfattende med bondefortellinger, skuespill, poesi, romaner, artikler, taler og en enorm mengde brev.[1] Som dikter og samfunnsaktør gikk Bjørnson inn for å ta opp arven etter Henrik Wergeland.

Han tilhører ikke bare litteraturhistorien, men vår politiske og kulturelle historie, og hans diktning og hans historiske gjerning lar seg like lite skille som da det gjaldt Wergeland.

– Edvard Beyer 1975 i Norges litteraturhistorie , bd. 3, s. 93


Med sine bondefortellinger fornyet Bjørnson fortellekunsten i Norge med hensyn til form, stil og menneskeskildring. Det var også han som grunnla det moderne sagadrama og det borgerlige samtidsdrama og skrev de første realistiske problemdramaene.

Bjørnson er ikke minst skattet som lyriker og mange av hans dikt er tonesatt, blant annet av Rikard Nordraak, Halfdan Kjerulf og Edvard Grieg. Også andre nordiske komponister har tonesatt hans dikt. En av hans fedrelandssanger, Ja, vi elsker dette landet med tone av Rikard Nordraak, er blitt Norges nasjonalsang. Det er sagt at «folket selv [..] gjorde 'Ja, vi elsker' til sin nasjonalhymne: Folket identifiserer seg så sterkt med innholdet at sangens liv er uløselig forbundet med nasjonens liv.».[2]

Stortinget bevilget ham diktergasje i 1863. I 1903 ble han, som første norske dikter, tildelt Nobelprisen i litteratur. Han er også kjent som Riksmålsforbundets grunnlegger. Sammen med Henrik Ibsen, Jonas Lie og Alexander Kielland, ble Bjørnson markedsført av Gyldendal forlag som en av de fire store norske dikterne.

Innhold
[skjul] 1 Barndom og ungdom


Overdriv
11.03.2013 12:40

Bra!
3
anbefalinger
#eddie

Jasså
26.10.2014 16:57

Bra!
3
anbefalinger
Mh, nydelig samtale. Takk for novelle analyse.. Smile :-\)

Stortiss
08.03.2013 13:21

Bra!
2
anbefalinger
gutta skjerp dokk -Thomas

sdfsdc
08.03.2013 13:25

Bra!
2
anbefalinger
tooooooooooone!

TONE
08.03.2013 13:25

Bra!
2
anbefalinger
JAAAA

jaaaa
08.03.2013 13:27

Bra!
2
anbefalinger
ring ring

Savn
19.04.2013 12:07

Bra!
2
anbefalinger
savne samtalen gutta

Malin
10.12.2013 16:15

Bra!
2
anbefalinger
Ringe meg: 977 39 715
;*


08.03.2013 13:17

Bra!
1
anbefalinger
skjærp dåkk

hvisduerkåt
08.03.2013 13:28

Bra!
1
anbefalinger
ring hvis du er keen på en bra samtale Smile :-\) 112

No slutte vi
08.03.2013 13:35

Bra!
1
anbefalinger
no slutte vi ingen fleir skriv da bli det dæng!!!!

anonym
11.03.2013 12:18

Bra!
1
anbefalinger
Albert?

Ja
11.03.2013 12:19

Bra!
1
anbefalinger
Halvor?

anonym
11.03.2013 12:19

Bra!
1
anbefalinger
jass

Hans traktor gutt
11.03.2013 12:22

Bra!
1
anbefalinger
Henj e her no! Ska æ sei dt ten?

Benjamin
11.03.2013 12:24

Bra!
1
anbefalinger
Men har du itj hørd om firhjulingen t sinre?

Smud
11.03.2013 12:28

Bra!
1
anbefalinger
Fifa. Dd?

anonym
11.03.2013 12:33

Bra!
1
anbefalinger
ingen skriv fulle navn'!!1

jævelpæta
11.03.2013 12:40

Bra!
1
anbefalinger
støgg du eller

Hei
11.03.2013 12:42

Bra!
1
anbefalinger
Sjer?

Blowjobkongen
11.03.2013 12:45

Bra!
1
anbefalinger
14.Mars bli sykt bra!!

blærumgutten?
11.03.2013 12:54

Bra!
1
anbefalinger
jaaaaaaaaa

pedo
11.03.2013 12:56

Bra!
1
anbefalinger
av blowjobkongen!

Fliring
29.11.2013 09:35

Bra!
1
anbefalinger
savnes gutta!

AgurkIAnus
19.03.2015 12:38

Bra!
1
anbefalinger
haahha fin samtale gutta

Negergutten
07.01.2016 12:00

Bra!
1
anbefalinger
Kos


18.01.2017 20:15

Bra!
1
anbefalinger
Ifølge orginalen heter han Tord og ikke Thord

Chris
29.04.2018 14:46

Bra!
1
anbefalinger
i can suck your dick, just call me +4732398750


29.08.2018 12:20

Bra!
1
anbefalinger
Kill me

Papien
01.04.2019 13:18

Bra!
1
anbefalinger
Jeg har studert norsk i 30 år, og jeg synes dette var helt for jövlig. Hvem har du i norsk på skolen? Tror jeg trenger en prat med hun/han. Er skuffet overe ungdommer nå til dags. Satan altså.

Lonely kid
01.04.2019 13:20

Bra!
1
anbefalinger
Hei...
Jeg har ingen venner, men har masse penger. Er det noen som vil bli vennen min. Jeg kan kjöpe ting til dere. Visst du bor langt borte, så kan eg ta fly. Håper noen er Interessert.

Jævelstrila
11.03.2013 12:45

Bra!
0
anbefalinger
Du å?

palle
11.03.2013 12:46

Bra!
0
anbefalinger
litjpalle hennj, sapp pæta?

Lærern
11.03.2013 12:46

Bra!
0
anbefalinger
Polaris expressen

jævelpæta
11.03.2013 12:46

Bra!
0
anbefalinger
tulling

Fy faen
11.03.2013 12:47

Bra!
0
anbefalinger
Denj som skreiv at æ hi melkesyre i kjæften ska æ spræng me c4

TONE
11.03.2013 12:47

Bra!
0
anbefalinger
do klokka 13.30?

hb
11.03.2013 12:47

Bra!
0
anbefalinger
pæææætaaaaaa

.

Lurgubb
11.03.2013 12:48

Bra!
0
anbefalinger
Æ ska kald kvæl dæ!!!

faste
11.03.2013 12:49

Bra!
0
anbefalinger
æ banke dæ lett lurgubb

Håvard
11.03.2013 12:49

Bra!
0
anbefalinger
WÆÆÆÆÆÆ

petterbk
11.03.2013 12:49

Bra!
0
anbefalinger
håvard Strand WÆÆÆÆÆÆ

Lurgubb
11.03.2013 12:49

Bra!
0
anbefalinger
æ knuse tryne ditt!! sprenge dæ med C4!

Jan Ove
11.03.2013 12:50

Bra!
0
anbefalinger
Kæm skreiv dokk på deinn siste lappen?

faste
11.03.2013 12:50

Bra!
0
anbefalinger
har brannøks heim så pass dæ lurgubb

Kæm e du?
11.03.2013 12:50

Bra!
0
anbefalinger
.

Pedo
11.03.2013 12:51

Bra!
0
anbefalinger
kor dokk kjæm fra?;;

svar
11.03.2013 12:52

Bra!
0
anbefalinger
egge

einar hegge
11.03.2013 12:52

Bra!
0
anbefalinger
egge ungdomsskole

pæta
11.03.2013 12:52

Bra!
0
anbefalinger
egge ungdommskole

Pedo
11.03.2013 12:53

Bra!
0
anbefalinger
jeg kommer fra bærum

lol
11.03.2013 12:53

Bra!
0
anbefalinger
blærum*

pæta
11.03.2013 12:53

Bra!
0
anbefalinger
blærum mein du

Pedo
11.03.2013 12:54

Bra!
0
anbefalinger
Skal jeg pule deg i rompe stumpen

blærumsgutten?
11.03.2013 12:55

Bra!
0
anbefalinger
ja, gjør d

Pedo
11.03.2013 12:55

Bra!
0
anbefalinger
Dokker har blitt lurt;;

landstad
11.03.2013 12:55

Bra!
0
anbefalinger
d e ikke mæ

???
11.03.2013 12:57

Bra!
0
anbefalinger
Halvor eller petter e d dokk??

halvor
11.03.2013 12:56

Bra!
0
anbefalinger
glede mæ t 14.Mars!!  Very Happy :-D

palle
11.03.2013 12:56

Bra!
0
anbefalinger
d va æ som mobba blærum

Strila
11.03.2013 12:56

Bra!
0
anbefalinger
D va æ som mobba Blærum

Fy faan dokk e dø,
11.03.2013 12:59

Bra!
0
anbefalinger
Palle å strila

Spørsmål
11.03.2013 13:04

Bra!
0
anbefalinger
E d påskeferie ætter herre uka??

du
22.03.2013 12:51

Bra!
0
anbefalinger
suwiiiiiiiiiiiii


25.10.2015 20:32

Bra!
0
anbefalinger
den er gitt ut i 1858, litt vannskelig at det er realisme da.... han kan vel ikke vite framtiden


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.031 sec - 1 pageviews