Søk i stiler
 

Skinheads og nynazisme


Om Skinhead-gjengene i USA og litt om nynazisme.
Sjanger:ArtikkelLastet opp:13.12.2005
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Solidaritet
Nazisme og fascisme
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookInnledning

Jeg har valgt å skrive en artikkel om temaet vold. Som undertema bestemte jeg meg for å skrive om Nynazismen og gjengene i USA kalt Skinheads. Jeg har synes dette temaet har vært interessant helt siden jeg først fikk vite om det, gjennom filmen American History X. Jeg har delt teksten inn i en faktadel og en drøftingsdel. I faktadelen blir det naturligvis presentert en del fakta, mens i drøftingsdelene stiller jeg meg selv blant annet følgende spørsmål: Hva er grunnen til nynazistiske holdninger? Er det riktig av dem å ha en slik holdning? Hva er de egentlig redde for?

 

For å kunne skrive om nynazismen har jeg måttet greie kort ut om nazismen i begynnelsen av teksten. Ikke alle nynazister har noe med vold å gjøre. Derfor har jeg tatt for meg de gjengene som har en voldelig holdning og utøver vold nærmest daglig. Du får et nærmere innblikk i stilen, livet og deres egen ideologi. Jeg har også fortalt kort om andre nynazistiske grupper.


Faktadel

 

Nazismen

Nazismen er grunnlaget for all nynazisme i dag. Nazismen oppsto i Tyskland etter første verdenskrig da Hitler tok makten på 30-tallet. Nazismen utviklet seg raskt i løpet av tiåret og hadde sin glansperiode fra 1940-1945. Jødene, sigøynere, homoseksuelle og ikke-germanere ble forfulgt og drept. Tilstandene var grusomme. Flere millioner mennesker ble drept i de fryktede konsentrasjonsleirene mens andre ble myrdet på slagmarken. Flertallet visste at nazismen var umenneskelig og aldri burde oppstått, men folk hadde ikke mot til å stå imot Hitlers sterke propaganda.

 

I 1945 tapte nazistene krigen og Europa var et eneste stort kaos. Politikerne var uenige og det var ikke bare glede i Europa for at krigen var over. Ingen visste om fremtiden ville utarte seg til det bedre. Tyskland, som var nazistenes kjerne, ble splittet og lederne henrettet eller fengslet. Landet var forhatt av resten av verden nå da de ble forbundet med Hitler og nazisme, og ikke sine kjente kunstnere og vitenskapsmenn.

 

Nazismen døde hen. Hvis en etter krigen sto frem som nazist ville en enda i fengsel.

 

Nynazismen

Det hadde vært rolig i på nazistfronten i noen tiår, men i 1970-årene begynte det å dukke opp ungdomsgjenger med en nazistisk holdning. De hadde en spesiell stil som kjennetegnet dem; barbert hode, tøft språk, tatoveringer og ”tøffe” klær fra bestemte merker som Alpha og Levi’s. De kalte dem selv for ”Skinheads”. De utøvet vold mot asiater, homoseksuelle og hjemløse, og gjorde opprør, ofte voldelige.

      

I dag finnes disse gjengene i nesten alle industrialiserte land av europeisk avstamning, selv om ikke alle disse gjengene er rasistiske på den måten at de utøver vold. USA, som er en smeltedigel av alle nasjonaliteter er spesielt utsatt for rasehat, og det er her det er verst gjengmiljø.

 

Det finnes tre hovedgrupper med Skinheads. Nazist-Skinheads, SHARP (SkinHeads Against Racial Prejudice), som er imot vold, men likevel har nazistiske synspunkter, og Trojanere. Trojanerne er heller ikke aktive innenfor vold men uttrykker seg sterkt med holdning, musikkstil, klær og stolthet.

 

Nesten alle Skinheads-medlemmer er unge, utadvendte, hvite mennesker i tenårene eller 20-årene. Lederne er vanligvis kriminelle menn. De rekrutterer nye medlemmer ved å holde propagandataler. Det er vanligvis uintelligente, ikke så skoleflinke ungdommer med dårlig selvtillit som trekkes mot disse miljøene. Ved å bli en Skinhead får de følelsen av styrke, tilhørighet og overlegenhet. De får vist de andre at de også er noe.

 

Livssynet til disse nynazist-gruppene som kaller seg Skinheads, White Power og White Pride varierer. Noen tror på nynazistenes egen ideologi, mens andre kaller seg fundamentalistiske kristne, men alle har nynazistiske holdninger.

 

Tallet på Skinheads har vokst jevnlig siden de ankom USA i 1980-årene. Da var de omtrent 1500 medlemmer. I 1993 antok man at tallet hadde vokst til rundt 6000 aktive medlemmer i tillegg til en større tilhengerskare. Metodene deres har variert. De har gått fra å bruke knyttnevene og køller i slåsskamper, til å bruke kniver og skytevåpen. Siden 1987 har Skinhead-medlemmer begått 43 oppklarte drap i tillegg til flere tusen andre mindre lovovertredelser som alvorlige slåsskamper, knivstikking, skyteepisoder, tyverier og ødeleggelse av synagoger.

      

Skinhead-gjenger har en egen spesiell musikkstil. Mange er med i band. Musikken deres kalles ”White Power-musikk”. Her er et eksempel på en typisk tekst:

Mine øyne har sett glansen av å trampe ned dyr.

Vi vasket oss i niggerblod med bastard under sko.

Vi kuer ned sionistene, ja, jøder en og en.

Den hvite mann marsjerer frem!”

 

USA har et enormt gjengproblem, særlig i sør og på vestkysten. Hver dag er det sammenstøt mellom Skinheads og Svarte gjenger. Nærmest alle bærer våpen, og opprør mot uskyldige forretninger og politikere er ikke uvanlig.

 

Narkotikamisbruk i form av hasj og marihuana er ikke særlig utbredt i Skinhead-gjengene. Slikt gress er for ”niggere”. De må ha et tøft ytre som hard språkbruk og aggressiv holdning. Det finnes også regler for hvilke klær de kan gå med. Å gi uttrykk for at de er uslåelige er viktig. Det forekommer at en Skinhead angriper en annen bare fordi han ikke likte måten den andre kledde seg eller førte seg på.

 

Lederne arrangerer gjerne store fester for å samle gjenger, holde taler og spre motivasjon. Hat-taler er ulovlige i flerkulturelle land, men de blir likevel ofte holdt innenfor miljøet. ”Heil Hitler” er et kjent uttrykk de bruker for å hilse hverandre. Mange bærer hakekorset på klær eller biler for å markere seg. Disse gruppene feirer spesielle dager som Krystallnatten og Hitler og Heiss fødselsdag. RAHOWA er et eget krigsrop de bruker under opprør eller slåsskamper. Det står for RAcial HOly WAr. Skinheads er frie sjeler. De flytter gjerne fra en gjeng til en annen for å unngå problemer med loven. Navneskifte er også vanlig.

 

Internettmiljøet har vokst kraftig de siste årene. Det finnes flere hundre nettsteder med sterk propaganda. Hver eneste Skinhead-gjeng rundt om i hele USA holder kontakt med hverandre over nettet, og de bruker gjerne hverandre til trusler mot andre eller for å forfølge noen som flykter.

 

Fundamentalistiske Kristne har religiøse motiver bak opprør og vold, men de fleste har politiske. De angriper mindre rasegrupper som svarte, latinamerikanere, asiater, jøder, homoseksuelle og hjemløse. De mener at slike mennesker bringer skam til landet. Ku Klux Klan er den mest velkjente rasistgruppen i USA. Disse har politiske motiver.

 

Det er liten oppslutning for nynazisme under politiske valg, men gruppene er likevel i høyeste grad aktive. Nynazistenes ideologi går ut på å være fullstendig imot raseblanding. Det er viktig og nødvendig å ha et rent hvitt blod. Fargede er dumme, skitne og uintelligente. Noen sier de ikke ønsker å skade de ikke-hvite, men vil holde blodet rent. Ens rase er ens religion. William Pierce er mannen som står bak ideologien. Han er en viktig person i nynazist-miljøet. Her er et utdrag fra en propagandatale:

 

”Vi må ta avstand fra de svarte og andre ikke-hvite og holde oss atskilt, uansett hva som må til for å fullføre dette. Vi må gjøre dette ikke fordi vi hater svarte, men fordi vi ikke kan overleve hvis vi forblir blandet med dem. Og vi kan ikke overleve hvis vi godtar jødene. Vi må til slutt jage dem og kvitte oss med dem.”

 

Drøftingsdel

Hva er grunnen til nynazistiske holdninger? Er det redsel det skyldes? Jeg tror ja, i de første tilfellene av både nazisme og nynazisme. En er redd for det ukjente. Innvandring bærer med seg noe fremmed. En har ikke helt oversikt og kontroll over det som skjer i samfunnet. Hitler tok avstand fra det fremmede, og fikk raskt stor oppslutning. Dette viser at det er relativt lett å spille på menneskers frykt for det ukjente. Denne frykten tror jeg slår rot i Hobbes og Machiavellis teori om naturtilstanden. Jeg er selv enig med ham på dette området. Jeg tror alt handler om egoisme. En er redd for seg selv og vil derfor gjøre alt for å bedre sin situasjon, selv om det går ut over andre.

 

Selv om jeg tror at folk i de første tilfellene av nynazismen var redde, tror jeg ikke at alle nådagens tilhengere er det. Jeg tror de påtar seg den holdningen bare fordi de vil bedre sin egen situasjon i samfunnet. De mindre skoleflinke og upopulære søker tilflukt i slike gjenger for å føle seg trygge. Er det riktig av dem å søke den livsstilen på bekostning av andre? Jeg synes ikke det, men hva ellers kan de gjøre? De kan finne seg andre interesser eller hobbyer de kan utmerke seg i. Selv om en har lav selvtillitt er det langt fra umulig å bli godtatt.

 

Hvis en blir medlem i en Skinhead-gjeng, blir en fort godtatt av alle i den omgangskretsen.. En får nyte oppmerksomhet og beundring en stund. Men hva med mennesker som ikke er Skinheads? Skinhead-gjengene blir sett ned på av andre mennesker. Eneste beundringen de kanskje får er av fjortissungdommer, men det varer heller ikke.

 

Hva skal en gjøre hvis en kommer i konflikt med gjengen sin? Det er ingen mulighet for å trekke seg. Da blir en banket opp og forfulgt. Min oppfatning er at en ikke vinner noe uansett hvis en blir medlemm i en slik gjeng.

 

Nynazister vil hevde at den hvite rasen ikke kan overleve hvis en fortsetter å leve sammen med svarte. De har faktisk et poeng der. Den hvite rasen har mindre dominante gener enn de fargede, og ved blanding vil de fargede vinne. Til slutt vil det ikke lenger finnes noen helt hvit rase, selv om det kommer til å ta en stund før dette skjer.

 

Hva er nynazistene egentlig redde for? At hele menneskeheten skal få brune øyne? Mange ariere har brune øyne. Det mange nynazister hevder er at det ikke bare har med utseende å gjøre, men også indre egenskaper og personligheten. De ser på fargede som dumme og mindre vellykkede. De tror at ved å blande gener med dem, vil den overlegne ariske rasen også bli uintelligente. Vitenskapelig er dette aldri bevist. Man vet ikke om genene har noe med personligheten å gjøre.      

 

Poenget mitt er at hvis de fargede har mer dominante gener enn de hvite, hvorfor og hvordan er da den ariske rasen så mye mer overlegen? Man kan sammenligne med dyreverdenen: Man freder tigeren som er en truet art, men skal man hate løven da? Det blir det samme som om man kaller den ariske rasen for truet, og at man skal hate de fargede. Helt samme situasjon blir det selvsagt ikke, men hvite og fargede er i samme familie akkurat som kattedyrene.                            


Avslutning

Denne oppgaven har vært en glede å skrive. Dette er et tema som interesserer meg. Temaet er absolutt aktuelt i dag. Jeg vil nevne at det ikke er bare USA som har nynazistiske grupper, men også Russland, Frankrike, Tyskland, England og Østerrike har store tilhengerskarer av nynazismen. Disse landene næres kraftig av enkeltpersoner som LePen i Frankrike og Jørg Haider i Østerrike. Disse er politikere som under valg får støtte av mange nynazister.

 

I Norge er det organisasjoner som Vigrid og Norsk Front (Nasjonalt Folkeparti) det nærmeste vi kommer nynazistiske grupper.

 

I Sverige synes jeg det var overraskende stor oppslutning rundt nynazismen. Der er det en kjerne på omtrent 600 aktive medlemmer og en tilhengerskare på rundt 3000 mennesker. Den store oppslutningen i Sverige skyldes ikke at de ikke var med i andre verdenskrig, men at staten gir gruppene stor frihet.

 

Jeg tror selv at nynazismen kommer til å fortsette. Kanskje livssynet til og med kommer til å blomstre opp i framtiden, men jeg tror likevel ikke at noe lignende som andre verdenskrig kommer til å skje igjen på bakgrunn av nynazisme.

 


Kilder

American History X

www.adl.org/poisoning_web/racist_rock..asp

http://en.wikipedia.org/wiki/white_supremacy

www.geocities.com/white_truth

http://wikipedia.org/wiki/skinhead

Bestefar.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Petter
12.11.2008 15:53

Bra!
6
anbefalinger
Dette er noe av det dårligste jeg noensinne har lest. SHARP eller (SKINHEADS AGAINST RACIAL PREJUDICE) det betyr jo nettopp SKINHEADS MOT RASEFORDOMMER, mens du mener at disse har nazistiske holdninger. Jeg visste ikke at dere måtte skrive så lange stiler på barneskolen forresten...

fakta!
13.10.2012 00:46

Bra!
6
anbefalinger
HEI DIN JÆVLA TULLING SOM AR SKRIVET DETTE. FOR DET FØRSTE (SHARP) ER IKKE NYNAZISTER ELLER RASISTER FOLKENS!. FOR DET ANDRE DE FLESTE SKINHEAD"S ER IKKE RASISTER ELLER NYNAZISTER. FOT DET TREDD"E SÅ ER (AMERICAN X HISTORY) OG FILMER SOM (ROMPER STOMPER)"DET"er"bare"film"folkens" DET ER IKKE EKTE DET ER BARE FILM SKJØNER DERE!. FOR DET FJERDE SÅ SETTER DU SOM HAR SKRIVET ALL DENNE DRITEN SKNHEAD"s I FARE FOR DI AT FOLK SOM IKKE HVEIT HVA SKINHEADS ER TIL OG SE PÅ SKINHEADS SOM NYNAZISTER ELLER RASISTER FOREKSEMPEL HVIS DET KOMER EN GJENG MED FARGEDE MENSKER NED GATTA OG MØTTER EN SKINHEAD SÅ VIL JO DEN GJENGEN TENKE "FY FAEN JÆVLA NAZI VI TAR HAN" NÅR DET ER FAKTA AT SKINHEADS IKKE ER RASISTISKE I DET HELLETAT DET ER SOSIALE MEDIER SOM HAR ØDELA RYKTE TIL SKINHEADS. DERFOR JEG SKRIVER DETTE ER FOR DE JEG ER EN SKINHEAD OG JEG ER OGSÅ FARGET OG JA DET ER OGSÅ FARGEDE SKINHEADS OG HVIS DERE LURER PÅ HVORFOR JEG SKRIVER MED CAPSLOCK SÅ ER DET FOR OG TILTREKKE FOLK TIL FAKTA! www.cu-sharp.net


forfetteren
18.01.2007 10:13

Bra!
5
anbefalinger
noen som vet hvordan jeg kan fjerne denne stilen? eller redigere den? har prøvd, men finner det ikke ut...:/


22.01.2007 18:27

Bra!
5
anbefalinger
Hitler oppfant ikke nazismen..Den har alltid eksistert i alle land.Bare nå kalles den hvite mann for nazist.Afrikanere ville ikke ha hvite ditt,til å ta over landet deres er de da nazi`er?Dummeste hjernevaska skoleoppg jeg noen gang har lest!!

A.A
19.11.2007 16:28

Bra!
4
anbefalinger
SHARP (SkinHeads Against Racial Prejudice), som er imot vold, men likevel har nazistiske synspunkter.


Altså, her er det noe som ikke stemmer.

Norskskinnskalle
22.10.2008 10:46

Bra!
4
anbefalinger
KAN DU IKKE BARE SLETTE DEN OPPGAVEN?!!!

jack-up
20.10.2012 13:39

Bra!
4
anbefalinger
Skinhead er jo" ikke nazister pluss at nynazister har droppa og tatt skinhead stylen(de aller fleste) og nå så er 99% av Skinheads du ser på gata og andre steder så er det garantert ikke en nynazist sån jeg sa 99% av Skinheads er jo ikke nazister(nå til dags). så hun/han som har skrivet dette burde slette dette for det gjør de fleste "sure" eller jævla "sinte"

Erlend
30.08.2008 00:27

Bra!
3
anbefalinger
Skinheads er en under "sjanger" fra mod's. De oppstod for fullt på slutten av 60 tallet i england og var ikke nazister, det fantes svarte skinheads og hvite. Og som i de fleste miljøer finnes det noen som deler forskjellig livssyn fra normene. Hadde du vært min elev hadde eg gitt deg stryk, garantert

Julie
21.02.2006 17:26

Bra!
2
anbefalinger
Kjempe bra oppgave.

Daniel
19.10.2006 03:07

Bra!
2
anbefalinger
Litt kritikk:Å bruke American history x som kilde fremstiller fakta ganske feil.Teksten du henviser til å være en typisk tekst fra white power musikk,blir helt feil.Denne er jo forøvrig tatt ut av filmen.Syntes ikke det virker som du har fått "nøytral nokk" fakta.At folk går inn i dette miljøet tror jeg med ganske stor sikkerhet har med mye annet enn at de er skolelei og uinteligente.Men ellers mye bra,og intresant tema forøvrig


18.12.2008 12:10

Bra!
2
anbefalinger
SHARPS er jo anti rasister/nazister. eneste de er voldelig mot er isåfall nazister. du burde fjerne det du har skrevet.

NN
15.12.2006 20:00

Bra!
1
anbefalinger
Hmmm..har lest denne oppgaven og ser at det er store mangler vedr. britisk historie. Greit nok at man skal være obs. på uhyret Nazismen, men å konsekvent si at skinheads are nazister er "skivebom" og etter min mening noe som skal gi minus karakter. Skins har kledd seg i Levis, Fred Perry etc. men de har hørt på forskjellig musikk. Det mest riktige å høre på for en skin er Ska som har sine røtter på Jamaica. Denne musikk stilen har vært knyttet til skins siden slutten av -60. På -70 tallet var det også andre band som var populære blant skins f. eks. glam rock band. Senere på -70 tallet kom det også en stilart som heter Oi som er en blanding av glam rock, punk og typiske fotball allsang.
Vel, nok om historien. Det som må gjøres klart er at skinheads ikke må være ensbetydende med nazier. De fleste skins er upolitiske og tar avstand fra rasisme.
Så, neste gang du skriver en slik artikkel, sjekk fakta før du publiserer.

Mads xD
05.02.2007 10:30

Bra!
1
anbefalinger
Jeg har om den samme opgave, det er faktisk en fin stil, og tak for de gode oplysnnger  Wink ;-\)

MSR
28.05.2008 23:42

Bra!
1
anbefalinger
Du kan ikke ha sjekka mye av det du kaller fakta i denne oppgaven her. Å være skinhead er ikke synonymt med å være nazist eller rasist. Det burde du ha kunnet klart og få med deg fra wikipedia-artikkelen du har satt opp som kilde. Håper ingen faktisk bruker denne oppgaven som en kilde, men heller sjekker fakta før de skriver om skinheads.

Roy Ellis
25.06.2008 02:40

Bra!
1
anbefalinger
Du kunne kanskje gjort mer enn å se American History X før du skrev oppgaven din, det meste du skiver om skinheadkulturen er feil eller i beste fall upresist.

ole
09.12.2008 12:52

Bra!
1
anbefalinger
haha dette må være det verste jeg har lest

fakta!
13.10.2012 00:59

Bra!
1
anbefalinger
sorry for skrivefeil folkens blir bare ganske sint når jeg ser folk som skriver artikler som er langt fra fakta

Vera=)
31.05.2006 19:46

Bra!
0
anbefalinger
Heija Smile :-\)Kjæmpe bra oppgave Very Happy :-D Du hjælpa mæ me å kos æ skul skriv innledning slutt osv..TUUUUSSNNN TAAAKKK Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D

Vera=)
31.05.2006 19:47

Bra!
0
anbefalinger
Kos karakter fekk du?
Klem

Kenneth
14.06.2006 20:30

Bra!
0
anbefalinger
Hei der. Bra denne her. American History X er en kjempebra film man kan lære litt av hvert av. Håper du fikk en bra karakter .

aye!
15.06.2006 19:17

Bra!
0
anbefalinger
Kjempe bra oppgave!
mye stoff on akkurat det jeg trengte!

takk
08.11.2006 19:29

Bra!
0
anbefalinger
takk for den!!! kopierer til eksamen Razz :-P håper ik di viter det


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.048 sec - 1 pageviews