Søk i stiler
 

Avtalerett


Oppgave 9 s. 79 i Rettslære II for VKII. Handler om avtalerett.
Sjanger:AnnetLastet opp:03.12.2005
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Jus
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookParter: Kåre Krabben Vs Fritidsbåter AS
Tvist: Ugyldig avtale
Hjemmel: Avtaleloven § 36
Hovedrettsspørsmål: Er avtalen mellom Kåre Krabben og Fritidsbåter AS gyldig?

Kåre Krabben har lenge ønsket seg en fritidsbåt, og da fritidsbåter AS lanserte båten ”havbris” til en tilbudspris på 800 000kr den siste tilbudsdagen 1.april oppsøkte Kåre straks salgskontoret. Trine Tangen som var salgsrepresentant ble ening med Kåre om kjøp/salg av båten. 3.april skulle Kåre komme innom å underskrive kontrakten og pengene skulle leveres den 20. april samtidig som båten skulle leveres.
 

En avtale bygger på to erklæringer, tilbud og aksept. Foreligger det en frist for tilbudet må aksepten være kommet frem til tilbyderen før akseptfristen er gått ut. At aksepten er kommet frem betyr at den er kommet til et sted hvor tilbyderen kan gjøre seg kjent med den. Det er ikke noe krav om at tilbyderen har gjort seg kjent ved innholdet i aksepten., jf. Avtaleloven § 2 første ledd.

 

Tilbudet ble gjort gjennom en annonsekampanje, altså skriftlig. Tilbudet gjelder til 1. april altså foreligger det en akseptfrist, og tilbudet må da aksepteres etter reglene i avtaleloven § 2 første ledd. Etter det som er opplyst kontakter Kåre Salgsrepresentant Trine 1. april (siste tilbudsdag). De inngår en muntlig avtale siden salgskontoret var stengt og hun ikke hadde flere kontraktsutkast på sitt kontor.

 

Spørsmålet blir da om det er noe med avtalen eller avtaleinngåelsen som gjør at vi likevel må si at det forligger en ugyldig avtale.

 

En avtale kan bli ugyldig av fire hovedårsaker. Det kan foreligge mangler ved:

- Partene

- Formen

- Tilblivelsesmåten

- Innholdet

 

Foreligger det mangler ved person?
Kåre Krabben og Trine Tangen er begge myndige etter vergemålsloven § 1. De kan da inngå avtaler som er rettslig bindende uten en verge sitt samtykke, jf vergemålsloven § 2.

 

Verken Kåre og Trine blir framstilt som sinnssyke i oppgaven. Det foreligger ikke noen mangler ved personene.

 

Foreligger det mangler ved formen?
Kåre og Trine inngikk en muntlig avtale ved kjøp og salg av båten. De skulle senere, 3. april undertegne en skriftlig kontrakt, siden salgskontoret da var stengt og Trine ikke hadde flere kontraktsutkast på sitt kontor. I dette tilfellet er det er det ikke noe som tyder på at formen gjør avtalen ugyldig. I utgangspunktet er det formfrihet i Norge, avtaler kan inngås skriftlig eller muntlig alt etter hva partene selv ønsker. Men det er klart at det er lettere å bevise innholdet i en skriftlig avtale enn i en muntlig.

 

De fikk heller aldri skrevet avtalen siden, Kåre ville trekke seg fra avtalen den 2. april, ettersom det ble kjent at samboeren hadde et underslag på 900 000kr.

 

Det foreligger ikke noen mangler ved formen.

 

Foreligger det mangler ved avtalens tilblivelsesmåte?

Avtalen ble helt fredelig inngått, uten noen som helst form for tvang, jf. § 28 og 29. Uten svik, jf. § 30, ingen form for utnytting, jf. § 31 og ingen form for feilskrift, jf. § 32. Jeg må også vurdere avtaleinngåelsen i relasjon til avtaleloven § 33. som sier at avtaler som er i strid med rederlighet og god tro kan settes til side (ugyldig). Bestemmelsen handler først og fremst om den lojalitetsplikt som begge parter i et avtaleforhold bør oppfylle. Relevante opplysninger skal legges fram og man skal opptre lojalt og rederlig i forbindelse med selve avtaleinngåelsen. Spørsmålet blir dermed om Trine har opptråd uredelig i forbindelse med avtaleinngåelsen. Det har hun imidlertid ikke. Noen som da gjør at det ikke finnes noen som helst form for mangler ved avtalen sin tilblivelsesmåte.

 

Foreligger det mangler ved innholdet i avtalen?

For det første setter avtaleloven opp forbud mot urimelige avtaler, jf. § 36. ved vurdering må man først og fremst se på om ytelsene er rimelig i forhold til hverandre. Selv om det her er avtalt et høyt beløp for en båt som skal betales i løpet av kort tid kan man ikke si at avtalen er direkte urimelig.

 

Kåre har spart opp dette beløpet etter flere år nå, og hadde allerede pengene da han inngikk avtalen. Kåre var samboer med Silje Sjøen. Den 2. april ble han kjent med at samboeren Silje hadde begått et betydelig underslag hos arbeidsgiveren sin på 900 000 kr. Kåre betalte straks det underslåtte beløpet, noe som utgjorde hele hans oppsparte kapital til båten som han hadde avtalt å kjøpe.

 

Kan Kåre påberope seg en bristende forutsetning som ugyldighetsgrunn, jf. Avtaleloven § 36?

Silje og Kåre er kun samboere, de er ikke gift noe som ikke gir noen som helst rettslige innvirkninger for dem. Kåre hadde dermed ingen plikt til å betale dette beløpet, som kan få betydning av utfallet av saken. Det er kun Allmenne bristende forutsetninger som kan være en ugyldighetsgrunn for avtaleloven § 36.

Her foreligger det ikke allmenn, men individuell bristende forutsetning noe som gjør at det ikke blir noen godkjent ugyldighetsgrunn.

 

Nå kan man si at det er imot god forretningskikk av fritidsbåter AS å gjøre avtalen gjeldende, men det er Kåre her som har gjort en feil. Han har inngått en avtale med å bruke den oppsparte kapitalen, og når samboeren senere kommer så bruker han noen penger han rett og slett ikke har til å betale underslaget med.

 

Pengene er allerede til disposisjon et annet sted. Kåre kan ikke påberope seg bristende forutsetninger som ugyldighetsgrunn. Det foreligger ikke mangler ved innholdet i avtalen.

 

Konklusjon: Avtalen mellom Kåre Krabben og fritidsbåter AS er gyldig og dermed bindende for begge parter.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

mohammed
12.04.2012 16:44

Bra!
536
anbefalinger
Jeg er forelska meg å sinsykt i dag!

mohammed
12.04.2012 16:06

Bra!
55
anbefalinger
kjempebra oppgave, du for en 6-ser av meg  Smile :-\)

Jens
17.09.2006 12:27

Bra!
21
anbefalinger
Hvilken karakter ble satt på denne oppgaven i rettslære? Er vel kanskje litt mye gjenfortelling..

mohammed
12.04.2012 16:44

Bra!
6
anbefalinger
så*

Per
18.04.2012 19:57

Bra!
2
anbefalinger
avtalen er ugyldig etter §39 madafakka

Sebastian
20.12.2015 19:09

Bra!
2
anbefalinger
Til andre som leser denne oppgaven, husk at det aldri skal være spørsmålstegn og bruk av ordet "jeg" i en rettslig oppgave!!


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.018 sec - 1 pageviews