Søk i stiler
 

Fornybare og ikke-fornybare energikilder


Oppgave om fornybare og ikke-fornybare energikilder med personlige tanker.
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:29.11.2005
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Olje og gass
Fornybare energikilder
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookFornybar eller ikke-fornybar

Når vi snakker om fornybare og ikke fornybare energikilder, må vi huske en ting som er felles for alle energikilder, nemlig sola.

 

Sola er opphav til alle energikildene våre, både de som er fornybare og de som ikke er fornybare. ( Unntaket er Kjerneenergi og tidevannsenergi)

 

Fornybare energikilder

Med fornybare energikilder, mener vi energikilder, som aldri tar slutt, men som går i et vedvarende kretsløp. Som f.eks. vannenergi, bølgeenergi , vindenergi, tidevannsenergi, jordenergi, bioenergi og ikke minst solenergi. Alle disse energikildene har en konkret fordel, og det er at de aldri tar slutt.

 

Vannenergi: er energi som skapes når vannet går fra og være stillingsenergi til å bli bevegelsesenergi. Og for å få elektrisitet ut av denne bevegelsesenergien så demmer/samler man opp vannet i enorme dammer/reservoar. ( stillingsenergi) Derfra blir vannet sluppet ned i bratte rør eller tunneler, som får turbinene til å snurre(bevegelsesenergi), som igjen får generatorene i vannkraftverket til å produsere elektrisk strøm, som videre blir transportert via høyspentledningene.

 

Fordeler:

-Vann er en fornybar ressurs.

- Det er gratis og evigvarende

- Dammene kan brukes til  vanning , og for å forhindre flom. ( Gjøres blant annet i Kina med Yangzte-elva)

- Lave driftkostnader, som igjen fører til billigere strømpriser.

Ulemper:

- Store inngrep i naturen, som kan ødelegge dyre- og planteliv.  

- Utbyggingskostnadene er enorme. ( Anlegget i Kina koster nærmere 1000 mrd. kr, og skal gi strømforsynig til ”bare” ca. 500.000 mennesker som bor langs elva)

 

Ikke-fornybare energikilder

Med ikke fornybare energikilder, mener vi energikilder, som etter en tid tar slutt.( De blir også kalt fossile brensler) Det fins tre hovedkilder for såkalte fossile brensler, som vi kaller for olje, kull og naturgass.

 

Alle disse kildene er utfall av døde plante- og dyrerester, som levde for millioner av år siden; og som deretter har blitt utsatt, for et enormt trykk og høy temperatur av andre bergarter som la seg oppå i tykke lag.

 

I dag står disse energikildene for 90% av all energiproduksjon på verdensbasis. Men det er store ulemper ved dette. Noe av ulempen er de enorme CO2-utslippene, som fører til global oppvarming. Allikevel så er det fremdeles langt ut i fremtiden, før vi kan vente oss en reduksjon i konsumet av fossile brensler.

 

Olje: finner vi i såkalte oljefeller, som er godt dekt av kappebergarter, som gjør at oljen ikke bare flyter sin vei, fra et område med høyt trykk til et med lavere trykk. Derfor må vi bore oss ned 4000-5000m. for å finne oljen.

 

Olje er faktisk en blanding av mange forskjellige petroleumsprodukter, som f.eks. bensin, diesel, smøreolje osv. Så ved raffinering så deler man oljen opp i mange forskjellige petroleumsprodukter.

 

Olje står i dag samlet sett for over 35% av energikonsumet i verden, som gjør den til den viktigste energikilden vår.

 

Ledende produsenter i dag er:

 • Saudi-Arabia
 • Russland
 • USA
 • Norge
 • Iran
 •  

  Største oljereserver:

 • Saudi-Arabia
 • Irak
 • Norge
 •  

  Fordeler:

  - Lett å transportere

  - Svært sikker og velfungerende teknologi

  - Høy energiinnhold, som kan brukes til å framstille mange forskjellige produkter

   

  Ulemper:

  - Luftforurensning ved høye utslipp av CO2, som også fører til global oppvarming, gjennom drivhuseffekten.

  - Forbrenning av olje gir også store utslipp av den giftige gassen svoveldioksid, som fører til sur nedbør, spesielt for oss som bor i Norden.

   

  Mine tanker

  - Så det er sola, som er kilden til nesten all energi, men er det sånn bare på vår planet eller er det samme på alle de andre planetene?
  - Hvis det fins rene og fornybare energikilder, hvorfor bruker vi dem ikke større grad da?
  - Må det alltid være sånn at stillingsenergi må gå over til bevegelsesenergi, for at vi skal få elektrisk energi?

  - 90 % av energiproduksjonen på verdensbasis er avhengig av fossile energikilder, er det kanskje ikke litt irrasjonelt å bli så avhengig av en energikilde som vi vet en dag vil ta slutt?

  - Hvem er det som står, for de største CO2-utslippene, jorda eller oss?

  - Hvilket drivstoff er best for miljøet, bensin eller diesel?

  - Hvor lenge kan vi stole på oljen?

   

  Atom/kjerneenergi

  Med atomenergi mener vi den energi som frigjøres når enten to atomkjerner fusjoneres/fisjoneres.

   

  Fusjonskraft: frigjøres når to atomkjerner smelter sammen til en, men for å få til dette må man opp i nærmere 100 mill. grader for at prosessen i det hele tatt skal starte.

   

  Fusjonskraft er den samme formen for energiproduksjon som foregår på sola. Der to hydrogenkjerner går sammen for å danne en heliumskjerne, og under denne fusjonen frigjøres enorme mengder energi, som kunne ha løst energiproblemene på jorda.

   

  Fisjonskraft: frigjøres når to atomkjerner spaltes. Det er den formen for atomenergi vi bruker på jorda i dag, ved å anrike grunnstoffet uran.

   

  Under spaltingsprosessen frigjøres det enorme mengder med energi, men det er ikke en promille i forhold til den energien som produseres på sola.

   

  Atomenergi står i dag for ca. 10-15% av energikonsumet i verden, som gjør den til den største ikke fossile energikilden.

   

  Fordeler:

  - Mye energi ut fra lite rå-materiale
  - Produksjonen er den reneste som fins
  - Anleggene er for så vidt greie i størrelse.

   

  Ulemper:
  - Dannes radioaktivavfall som har halveringstid på flere millioner år.
  - Anleggs byggingen koster mye og driftskostnadene er store.
  - Råmaterialet uran er et engangsmateriale, som ikke kan fornyes når det blitt brukt en gang.

   

  Mine tanker

  - Var kanskje Tsjernobyl-ulykken starten på slutten til atomenergien, eller har atomenergien noe fremtid?
  - Kan fusjonskraft bli vår nye energikilde?
  - Kan man ikke gjøre noe, for å bli kvitt det radioaktivavfallet, for godt?


  Kommentarer fra brukere


  En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

  fff
  25.03.2007 16:30

  Bra!
  59
  anbefalinger
  du har skrevet veldig lite. Kunne skrevet litt mer om ulike fornybare og ikke fornybare energikilder.

  Rodyle
  26.01.2007 09:09

  Bra!
  42
  anbefalinger
  Dette var en veldig hejelpsom tekst for meg, jeg holder på med avsluttende prosjekt på skolen og har om temaet: Energi. Og dette stoffet i teksten hjelper meg veldig på vei  Razz :-P

  Geekzor
  24.04.2006 21:41

  Bra!
  38
  anbefalinger
  Bra tekst

  Daniel
  02.05.2007 07:49

  Bra!
  31
  anbefalinger
  Bra tekst! Wink ;-\) Hadde et problem med å finne masse om dette, nå løste det seg. Skulle skrive en 8 siders stil om global oppvarming. Og dette hjelper nok en del  Wink ;-\) Fristen på greia var ei uke.. =P


  10.11.2017 16:44

  Bra!
  27
  anbefalinger
  super tekst veldig nyttig,
  Takk

  Iselin
  10.05.2007 20:01

  Bra!
  26
  anbefalinger
  Hei Smile :-\) kjempe bra tekst Wink ;-\) dette hjalp meg en god del i mitt prosjekt om alternative energukilder Razz :-P=D=D

  sigvart karlsen:P
  17.12.2007 15:37

  Bra!
  25
  anbefalinger
  takk dene siden hjelpte meg mye med naturfags oppgaven min Smile :-\)

  Amanda
  30.10.2007 16:03

  Bra!
  23
  anbefalinger
  denne teksten var bare helt super!
  1000 takk^^ Hjalp meg veldig i mitt prosjekt om energi, fikk 6`er med hjelp av deg Smile :-\)
  1000, 1000 takk

  Amanda
  13.11.2007 09:34

  Bra!
  23
  anbefalinger
  Denne teksten hjelper meg masse i mitt prosjekt om Fossile brennstoffer og fornybare energikilder! Denne hjalp meg veldig mye. Tusen takk  Very Happy :-D

  selina
  13.05.2007 21:56

  Bra!
  21
  anbefalinger
  fed tekst  Smile :-\)
  jeg bruger det til min opgave om global opvarmining :/ den er mega dårlig, altså opgaven men denne side hjalp  Smile :-\)

  Laisee
  13.06.2008 16:56

  Bra!
  19
  anbefalinger
  eeey  Very Happy :-D den her teksten hjalp til myemye, spesielt til eksamen. Kom opp i naturfag - energi, såe Perfect ! ;D

  Karl
  02.11.2007 17:26

  Bra!
  17
  anbefalinger
  Denne teksen er bare KONGE ass.
  Hjalp meg veldig mye på framføring min idag.. Very Happy :-D
  Håper jeg får en bra karakter så skal jeg takke deg mye mer.. Very Happy :-D
  Tusen Takk.. Very Happy :-D

  Cola
  06.06.2007 09:09

  Bra!
  16
  anbefalinger
  bra tekst

  Hallo
  22.10.2008 13:10

  Bra!
  16
  anbefalinger
  Bra tekst... hjalp meg ganske mye om energikildene. Very Happy :-D


  14.09.2007 12:13

  Bra!
  15
  anbefalinger
   Smile :-\)

  Karl Sindre
  25.09.2007 08:04

  Bra!
  15
  anbefalinger
  Litt i drøyeste laget med alle de kommaene. Ser ut som halvt dansk, siden de i Danmark bruker mye kommaer i tekstene sine.

  Innholdet i seg selv er supert! Fikk 5+ på en oppgave ved hjelp av denne  Smile :-\)

  Anonym
  02.03.2008 21:59

  Bra!
  15
  anbefalinger
  Kjempegod tekst, mye til hjelp for forberedelsen til prøve.
  Takk  Smile :-\)

  H
  26.05.2008 10:28

  Bra!
  15
  anbefalinger
  bra tekst hjalp meg  Smile :-\)

  Anna
  06.06.2012 19:57

  Bra!
  12
  anbefalinger
  Heldige meg kom opp i Naturfag - Energi til muntlig eksamen! Denne oppgaven var til stoor hjelp  Smile :-\)


  27.10.2008 11:16

  Bra!
  11
  anbefalinger
  tekste din hjalp meg bra men du har jo bare om olje joo.

  kirurgen
  07.05.2013 18:49

  Bra!
  11
  anbefalinger
  Dine "spørsmål", ikke "tanker". Når du skriver "tanker" forventes det at du avgir din mening om saken, ikke dine spørsmål.

  Helene
  24.02.2009 09:26

  Bra!
  10
  anbefalinger
  Bra tekst, ja ! : D Jeg bruker den på muntlig eksamen som jeg skal ha i morgen ; ) Selv om jeg egentlig vet veldig masse om dette fra før da : P

  per
  07.05.2012 19:20

  Bra!
  10
  anbefalinger
  syyyykt bra !! takk

  Raxez
  07.04.2010 13:42

  Bra!
  9
  anbefalinger
   Surprised :-o takk, en av oppgavene på prosjektet jeg driver med handler om dette...

  hei
  12.04.2010 19:28

  Bra!
  9
  anbefalinger
  bra tekst!!  Very Happy :-D supert skrevet

  tshir
  09.01.2013 09:13

  Bra!
  9
  anbefalinger
  Kunne begrunnet mer om hvorfor sola er opphavet til alle energikildene våre.

  li
  25.01.2010 08:49

  Bra!
  8
  anbefalinger
  bra tekst men du burde hatt mer om ikke fornybar energi
  ellers så e det bra . forsett sånn ... Smile :-\)

  zem
  08.11.2013 09:47

  Bra!
  8
  anbefalinger
  tusen takk, bra jobba.

  skoleelever
  08.11.2013 13:32

  Bra!
  7
  anbefalinger
  Tusen takk for at du skrev det. Vi fant det veldig hjelpsomt og får sikker sekser på framlegg.

  priyanka
  21.11.2013 19:12

  Bra!
  6
  anbefalinger
  det var veldig bra skrevet fikk veldig mye informasjon


  10.12.2013 20:17

  Bra!
  4
  anbefalinger
  Tusen takk for veldig viktig informasjon og fikk mange gode ideer som jeg kan bruke på min fremføring som jeg skal ha på skolen. Dette reddet dagen for meg  Smile :-\)

  Litenfegitsomkopiera
  14.04.2016 10:11

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Takk

  macdan1603
  23.03.2017 13:53

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Bra tekst den var nyttig nå som jeg har naturfags prosjekt og temaet er energi

  anonym
  14.05.2017 21:23

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Takk for hjelpen. Har en innlevering om en fornybar energikilde som skal inn i morgen. Dette hjalp meg veldig! skriver dette opp som en av kildene mine.

  mario
  29.10.2017 19:46

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Eg syns det er veldig bra tekst

  47509100
  10.11.2017 17:07

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Om jeg for hundre likes han som likte meldingen min og er han 100 personen som likte den her får 200kr lover. Bare ring det her nummeret her 47509100.

  lykke til

  Mamma mø
  16.05.2018 10:41

  Bra!
  2
  anbefalinger
  Fant ikke det jeg lette etter

  asfds
  10.04.2015 13:44

  Bra!
  1
  anbefalinger
  Hei  Smile :-\)

  yolo
  08.12.2015 17:49

  Bra!
  1
  anbefalinger
  takk for hjelp !  Very Happy :-D

  Sara
  22.02.2016 18:53

  Bra!
  1
  anbefalinger
  Hei, kan du fortelle at, hvorfor det er viktig å bruke fornybar energi?
  Takk

  HeroZebb01
  15.03.2017 11:34

  Bra!
  1
  anbefalinger
  1000 takk for en kjempe bra tekst. Hjelpe meg super mye. Hadde en C i snitt men nå har jeg fått en A-. 1000,1000 takk

  Alineymar98
  05.12.2017 20:25

  Bra!
  1
  anbefalinger
  ganske bra tekst om Ikke-fornybare energi

  brooor
  07.03.2019 19:23

  Bra!
  1
  anbefalinger
  whallah dette hjalp meg veldig. Du er en engel bror.


  Legg inn en melding!
  Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
  Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
  Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


   
  Req.time: 0.022 sec - 1 pageviews