Søk i stiler
 

Mormonere


Foredrag om mormonere.

Karakter 5+ (VK2)

Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:29.11.2005
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Kristne trosamfunn
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookJeg har hatt om mormonere fordi det er en kjent trosretning jeg ville vite mer om. Selv om den er kjent i den forstand at mange har hørt om det, vet de fleste allikevel lite om dem. For å finne ut det jeg var nysgjerrig på satt jeg meg ett par problemstillinger. Det første jeg lurte på var; Hva er mormonere og hva kommer navnet av? Det andre var; Hva  er noen detaljer som skiller mormonere fra andre kristne?

 

Mormonere er en gruppe innen den kristne trosretning. Mormonere er bare ett kallenavn på gruppen og ikke det offisielle navnet. Selv kaller de seg Siste Dagers Hellige, og det vi kaller mormonerkirken kaller de Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. De troende selv foretrekker å bruke kirkens rette navn, både blant seg selv og i media fordi de mener det er mer forklarende og gir svar på det ofte stilte spørsmålet om mormonere er kristne. Navnet mormonere kommer fra Mormons bok. Dette er en bok som ble skrevet av en kristen profet som levde på 400-tallet og er likestilt med Bibelen av mormonene, og er en av tingene som skiller dem fra resten av de kristne. Det at de har Mormons bok som er likestilt med Bibelen er for mange vanskelig å forstå, men de mener selv det er styrkende for Bibelen ettersom Mormons bok er en annen kilde fra samme tid som bekrefter mye av innholdet i Bibelen.

 

Ut ifra det jeg har fortalt så langt er Mormons bok en av de tingene som skiller mormonene fra andre kristne. Men det er en hel rekke andre detaljer også. Ettersom det er så mange ting som skiller, har jeg valgt å fokusere spesielt på noen av dem. Mormons bok har jeg allerede fortalt en del om, men i tillegg vil jeg også fortelle om ekteskap og familie forbindelser, templer, det førjordiske liv, de forskjellige herlighetsgradene, læren om Gud og om profeter og åpenbaringer i vår tid.

 

Ekteskap er vanlig lære i de kristne trossamfunnene. Det som er så spesielt med det mormonske er at det ikke bare varer ”til døden skiller dere ad”, men i all evighet. Jesus sa en gang til Peter: ”Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen” (Matteus 16:19).  Ut ifra dette utsagnet mener de at det er mulig og forsegle ekteskap som ikke bare har jordisk verdi, men også himmelsk. Dette ekteskapet de da forsegler er da ikke bare ett vanlig ekteskap. Det utføres i templer, som jeg kommer mer tilbake til senere, og binder par sammen i all evighet. For at det ekteskapet skal være gyldig i evigheten er det viktig at begge parter er tro gjennom hele ekteskapet. Det går også an for barn å bli viet inn sammen med foreldrene sånn at familien er bundet til hverandre også ikke bare ektefeller. Hvis man er født innenfor tempel ekteskapet, ikke bare det jordiske ekteskapet, trenger man ikke gå igjennom prosessen med sine foreldre, men er allerede beseglet med dem. Det å danne seg en familie er veldig viktig og sees på som en gave fra Gud man bør ta imot hvis man har muligheten til det. Hvis man i løpet av sitt jordiske liv ikke har funnet en ektefelle å dele livet og evigheten med, eller fått dannet seg en familie, vil man få muligheten til det senere.

 

Templene som disse familie- og ekteskap seremoniene blir holdt i er veldig viktige for mormonerene. Det finner veldig få av dem og de blir ikke brukt til vanlige kirkemøter, kun familieorienterte ordinanser. I Skandinavia finnes det kun to slike templer, ett i Stockholm og ett i København. Selv om borgerlige ekteskap er anerkjent av kirken er det veldig viktig å gå igjennom en tempel seremoni for at ekteskapet skal være gyldig på den andre siden av døden. I templene er det ikke bare de ekteskapelige seremoniene jeg har fortalt om som blir holdt, men også familie vielser der familier blir beseglet i evigheten. Jeg har fortalt litt om hvordan levende familier gjør dette, men det er også mulig for de som lever nå og være stedsfortredere for sine forfedre for å forsegle familieforbindelsene.

 

Det førjordiske liv er en tilstand menneskene levde i før de kom til jorden. Mormonerene lærer at alle mennesker eksisterte selv før jorden ble til. De levde da som ånder i nærheten av Gud og fikk tildelt frelsesplanen før de skulle bli født inn på jorden for å utvikle seg mot fullkommenhet.

 

Etter døden lærer mormonene at sjelen går enten til helvete eller paradis i en midlertidig periode. Når Dommens dag kommer skal alle sjeler bli vurdert av Gud og bli sendt til ett av de tre rikene eller fortapelse basert på sine handlinger og tanker i løpet av det jordiske liv. Disse forskjellige rikene er lærene om de forskjellige herlighetsgradene man kan oppnå etter døden.

 

Det celestiale riket er det riket som er herligest av de tre himmelrikene. Riket blir sammenlignet med Solen fordi Solen har den største og sterkeste glansen, på lik linje med det celestiale riket også har. For å komme dit må man ha fulgt alle regler, ritualer og påbud gjennom hele sitt liv og ha ønsket å gjøre det inni seg. De som oppfyller alle disse krav er som regel konger, prester osv og de får ta del i den første oppstandelsen.

 

Det terrestriale riket er det midterste riket og blir av Paulus sammenlignet med månens glans. De som kommer hit er de som enten har vært troende, men ikke turt og vise det offentlig og stått for sin tro eller det er de som har vært med i trossamfunnet uten egentlig å tro inni seg. Når man kommer dit så mottar man herligheten av Sønnen, men ikke fylden av Faderen.

 

Det telestiale riket blir sammenlignet med stjernene og er det laveste av de tre rikene. Det er betegnet som helvete. Dette er da ikke det tradisjonelle helvete, men en tilstand av anger i perioden mellom døden og oppstandelsen. Joseph Smith, grunnleggeren av trosretningen, har en gang uttalt at hvis man visste hvor herlig det var der ville man med en gang avslutte livet her på jorden og starte sitt liv der. De som kommer dit er de som ikke har trodd i sitt jordiske liv. De får ikke være med før den siste oppstandelsen. De får heller ikke motta av Faderens fylde, akkurat som de i det terrestriale riket, men heller ikke av Sønnens herlighet. De mottar kun fra den Hellige Ånd og har englene som tjenende ånder.

 

Fortapelsen er det siste stedet man har mulighet til å havne. Det er på en måte det stedet vi normalt ser for oss når noen nevner ordet helvete. Det er der sjeler som har fornektet Gud til tross for kunnskap og vitnesbyrd om planene han har, og heller har valgt å tjene de onde maktene, som Faderen nekter å ta med seg i evigheten. De får ikke overvinne døden åndelig og fysisk sånn de andre får, men må være med djevelen og hans engler for å straffes i all evighet. Det er bare en liten gruppe mennesker som kommer ned dit og resten vil bli fordelt i de andre tre himmelrikene alt ettersom hvordan Gud vurderer deres handlinger. Ettersom alle blir vurdert på denne måten i henhold til planen vil alle komme i ett rike med ”mennesker som er på tilsvarende åndelig stadium som oss selv”.

 

Guddommen eller oppfatningen av Gud er også litt forskjellig fra det mange andre kristne forkynner. Den Norske Kirke lærer om den treenige Gud. Mormonene tror også på disse tre personene, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, men de tror alle tre er atskilt og ikke en og samme person. Selv om de er atskilt har de samme mål og ønsker alle sammen. Jesus Kristus er veldig sentral og man må tro på og akseptere han fordi han har gjort oppstandelsen mulig for de troende med sitt offer. Han blir gjerne sett på som det frelsende element i Guds plan på grunn av dette.

 

Mormonenene skiller seg også fra andre kristne fordi de tror at det fortsatt er profeter og åpenbaringer fra Gud i vår tid. Selv om de tror på Bibelen tror de fortsatt at Gud snakker til sitt folk og fortsatt kaller profeter til å tjene seg. Nå er det Gordon B. Hinckley på godt over 90 år som er profet leder for Jesu Kristi Kirke av De Siste Dagers Hellige.

 

Jeg synes at jeg med dette har besvart min problemstillinger godt og kan summere det kort med at mormonere er en egen gruppe innenfor den kristne trosretning, med navnet som kommer fra Mormons bok, en av de viktigste skriftene de har.  Noen av de tingene som skiller læren dems fra andre kristne trosretninger er ekteskap og familie forbindelser, templer, det førjordiske liv, de forskjellige herlighetsgradene, læren om Gud og profeter og åpenbaringer i vår tid.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Blomst
31.05.2006 10:50

Bra!
23
anbefalinger
hvordan greier du å få 5+, jeg ser du har mange feil her om kirken og det vet jeg. du burde skjekke kildene dine bedre enn dette her.

mormon
19.09.2007 07:39

Bra!
15
anbefalinger
En god og objektiv besvarelse, for ikke-medlem å være. 5+ vel fortjent. Hilsen "mormoner"


25.07.2008 14:40

Bra!
12
anbefalinger
Joheri, du vet eneste forskjellen mellom dagens mormon kirke og den til Warren Jeffs er 150 år. Joseph Smith hadde flere koner som er vel dokumentert på kirken sin side. Men denne linken oppsummere det meste: http://www.wivesofjosephsmith.org/
Nancy Winchester bare fjorten år da hun giftet seg med JS så ikke den store forskjellen mellom LDS og FLDS. En annen ting, hvorfor sender kirken misjonærer fra Utah, den staten i USA som bruker mest antidepresive medisiner per innbygger bort til skandinavia for å fortelle om lykkens budskap? Mormonere har desverre to fjes; en offesiell historie som denne artikkelen vel godt beskrevet og en annen historie som er helt forskjellig. Bare å bruke google og lese seg opp litt tips til deg Joheri og andre mormonere, dere betaler tross alt 10% av alt dere eier til kirken.....

Ida
02.05.2008 08:42

Bra!
9
anbefalinger
Denne artikelen var jo kjempebra!
5+ var fortjent  Smile :-\)

Lene
20.04.2010 21:42

Bra!
8
anbefalinger
blomts: jeg er mormoner, og kan si at alt det som står i denne artikkelen stemmer overens med vår religion.

heisann: hahah, hvor får du alt det tullet ditt fra? Jeg vil bare si at før du kommer med slike usakelige og dumme kommentarer burde du ha sjekket ut litt først. Personer som deg er tragisk ..

syns artikkelen var veldig bra  Smile :-\)

alexander
01.04.2011 21:32

Bra!
8
anbefalinger
Mormons bok er fra gud. det er ikke noe annet budskap som har forandret livet mitt så totalt til det bedre en etter å ha begynt å lese denne boken. at mormons bok skulle komme fra herren vis man tenker seg litt om like sansynelig som at bibelen er guds ord, enkelte ser på bibelen som en bok og glemmer at den faktisk ikke er 56 adskilte bøker med flere tusen års mellomrom mellom de ble skrevet for så å bli redigert og satt sammen av den katolske kirke. så når vi da vet dette så blir det ikke lenger så usansynelig å tro at ikke herren skulle ha kommet med nye skrifter.


01.04.2007 01:46

Bra!
7
anbefalinger
Borgerlige ekteskap

Det er da Gud sin sak å dømmer hvorvidt borgerlig ekteskap er gidt nok
Hvertfall ikke mormoneres sak å dømme


Rolf
16.12.2007 20:50

Bra!
7
anbefalinger
bra dette her....


06.03.2008 14:31

Bra!
7
anbefalinger
E syns den var bra  Wink ;-\)01.06.2008 20:29

Bra!
7
anbefalinger
Hei, Andreas! Jeg er redd du kommer i skade for å misforstå. Selv om mange kaller denne Kirken Mormonkirken må du ikke forveksle denne Kirken med Warren Jeffs og liknende som også kalles Mormonere. Det finnes dessverre mange utbrytergrupper som kaller seg Mormonere og disse har fått mye medieoppmerksomhet i det siste. Denne oppgaven tar for seg Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. De driver IKKE med tvangsgifting eller banker opp konene sine.

heisann
15.02.2009 02:32

Bra!
7
anbefalinger
noen som har funnet bevis for at det har v'rt elefanter i Amerika? lurer på hvorfor jeg spørr?
Det er fordi mormonerboken sier det fantes elefanter og an rekke andre dyr og planter det aldri har blitt bevist eksistert i Amerika. Svaret man får av en mormoner er: De har ikke funnet det enda.
Mormonerne vil ha deg til å be om mormonerboken slik at du kan skjenne at den er sann. slik sett setter de følelser høyere enn de faktiske forhold. Jeg ba om julenissen fantes, og det gjør han! Bare tuller Smile :-\) man kan ikke be om noe for så å skjenne etter om det er sant. Skal man lissom be om man kan stjele den sjokoladen i butikken istedet for å kjøpe den. det står jp man skal ikke stjele. det er jo bevis nok. på samme måte er det bevis nok at mormonerboken ikke er sann fordi de Aldri har funnet bevis for den. De kan ikke engang plasere den geografisk. bare sagt at her hendte det.
J. Smith måtte levere tilbake gillplatene etter å ha oversatt fra dem. han leverte de tilbake til en engel. Dette sa han som en unnskyldning for at det ikke er mulig å sjekke om han kan ha oversatt feil eller om det som står i mormonerboken bare er et eventyr.

SuperEpicPanda
04.05.2011 09:08

Bra!
6
anbefalinger
hvor er kildene dine? kan du poste dem?

fredrik
11.05.2011 09:01

Bra!
6
anbefalinger
denne oppgaven er helt feil ifølge MEG! det som er er at u skriver mye feil og har med masse uviktig informasjon. dette er ikke en 5+ ifølge meg. fordi jeg fikk 3 i norsk!!


01.04.2007 01:42

Bra!
5
anbefalinger
Etter døden lærer mormonene at sjelen går enten til helvete eller paradis i en midlertidig periode. Når Dommens dag kommer skal alle sjeler bli vurdert av Gud og bli sendt til ett av de tre rikene eller fortapelse basert på sine handlinger og tanker i løpet av det jordiske liv. Disse forskjellige rikene er lærene om de forskjellige herlighetsgradene man kan oppnå etter døden.


DA regner jeg med at sjela til en mormoner om lyver og stjler også går til helvete !

heisann
15.02.2009 02:34

Bra!
5
anbefalinger
gullplatene skulle det stå*

SDH
28.11.2009 23:48

Bra!
5
anbefalinger
Dette var meget bra for noen som ikke er medlem! FLDS er allerede svart om. Lovlig giftealder da var 12 etter UKs reglemant. Senere ulike stater hadde ulike lovlige giftealdre. Over 16 den blev ikke før 1900 tallet. Har du ikke noen i slekta fra 1800 som giftet seg 14? Jeg vet mange. Utah har ca 50% mormonere. Antidrepressive er brukt mye på grunn av høg utdannelsesnivo=folk søker etter leger. Antimormonere og "kritikker" prøver å spre ut rykter of usannheter om kirken bestandig. Noen stakkars tror dem heller. Tiende er en gammel bud fra Gud. Til og med Abrahan betalte tiendene.
Noka bra ... men Sjelen går etter døden til en hvilens lass kalt paradise eller til åndefengsel. Ja dårlige mormonere får samme straff som andre som ikke omvender seg.
heisann... uh du må nok lese MB om igen og se HVOR der det forteller om elefanter.... de var lenge førr Lehi. Tidsperspektiv er viktig her! Dette er en rutin spørsmål fra antiene siden de bryr seg ikke om sannheten, men gjerne glemmer viktige ting så som her tidsperspektiven. De å spørre med bønn og oppriktig hjerte faktiskt hjelpper. Jeg anbefaler.
Mormonsbook geografi er der, navnene bare er ikke de rette. Jeg spurte en venninne som er ikke norsk om hun viste hvor er/var Kristiania... hun viste ikke!
Der er mange hendelser i gamle skrifter om bøker som blir levert av en Engel og som blir levert tilbake til en engel.
Her er mer rette kunskap om kirken http://www.jesu-kristi-kirke.no/

Kjell-Reidar
02.09.2010 00:35

Bra!
5
anbefalinger
Hva skal jeg si. Kristen som tror på Jesus og Gud. Det finnes bare en Gud sier Bibelen. Mormoner som tror på Joseph Smith kan bli Gud når de dør.
Bibelen sier Maria gav jomfru fødsel. Mormons bok sier Jesus ble unfanget av Maria og Gud for Gud kom til jorden i menneske form.

Vi har ikke samme lære... Hvordan kan da Mormons bok styrke Bibelen? Å tro på Gud eller Jesus er ikke nok. Vi skal følge Jesus og ikke Joseph Smith. Bibelen er en skrift så som Mormons bok. Vi skal ikke snakke usakelig eller nedlatende.
Å være ydmk ok elske hverander og be om Guds velsignelse.. Følg Jesus og Gud..

Alle velger fritt og vi vill be dømt for våre valg. Har du fornektet å tro vil du dø med dine synder og ikke ha evig liv.. Mormons bok sier du vil ha evig liv. Vi er ikke like som Jesus dersom vi tro på Mormons bok.

Grethe
25.07.2011 22:12

Bra!
5
anbefalinger
Hvordan er det i det hele tatt mulig å få 5+ på en oppgave som er stinn av både skrivefeil og grammatiske feil?

sander
16.04.2012 12:34

Bra!
5
anbefalinger
dette var kult

ANNA
17.03.2013 00:17

Bra!
5
anbefalinger
DETTE VAR BRA, MEN HVA VET DU OM BAHAI RELIGOIN

rompetroll96
04.05.2013 16:09

Bra!
5
anbefalinger
jeg likte denne artikkelen veldig godt. den hjalp meg til å forstå litt om mormonene da jeg jobber med samme tema selv.


22.11.2017 08:41

Bra!
5
anbefalinger
hmmm. good this is. yoda i am


04.11.2012 12:06

Bra!
4
anbefalinger
Ser at du har forsøkt å forklare en del om mormonkirken, jeg skal ikke legge meg bort i hverken din skrivemåte eller den gramatiske utformingen. Det jeg kan bemerke, er at du nesten ensidig bruker kilder som fører deg til den beslutningen at kirken er et samfunn innen den kristne trosretning. Hvordan kan du mene dette? Jesu Kristi Kirke av SDH,de mener jo selv at de er den eneste sanne kirke, og de eneste som har rett til å døpe mennesker i Jesu Kristi navn!
Var Joseph Smith, profet eller bedrager?​
Mormonismen, som den blir kalt, må stå eller falle på Joseph Smiths historie. Han var enten en Guds profet, guddommelig kalt, riktig utnevnt og bemyndiget, eller han
var en av de største bedragere verden noen gang har sett. Det finnes ingen mellomting. Dersom Joseph Smith var en bedrager, som med hensikt prøvde å villede folket, da burde han kunne bli avslørt; hans påstander burde kunne bli motbevist, og hans lære-setninger skulle kunne vises å være falske, for læresetningene til en svindler kan ikke harmonisere i alle detaljer med guddommelig sannhet. Hvis hans påstander og erklæringer ble bygget på bedrag og svindel, ville det oppstå mange feil og motsigelser som ville være lette å påvise.”

Jeg vil deg og andre en mulighet til virkelig å hente stoff, som virkelig kan sette spørsmålstegn ved denne kirkens såkalte "sannheter". Se nettsiden: mormoninformasjon.com eller finn denne siden på facebook: mormoninfo
Lykke til!

LISA
17.03.2013 00:19

Bra!
4
anbefalinger
HEI KAN DU FORTALE OM ISLAMSK KVINNERSRETTHETER


28.11.2015 00:00

Bra!
2
anbefalinger
Det sentrale i evangeliet er Jesu Kristi lidelse og død for mennekeheten. Han ble korsfestet, døde og sto opp fra de døde. Gud tåler ikke synd, derfor sendte han sin sønn for å bære alle verdens synder. Gjennom Jesus Kristus er vi rettferdiggjorte gjennom hans blod. Jesu Kristi Kirke av SDH er en gjerningsreligion, en lovisk religion. Mange menneskebud er tillagt de 10 bud. Man skal fortjene og belønnes ved å komme i den celestiale (da er prøven på jord bestått) eller telestiale himmelen (delvis bestått). Den terrestiale himmelen er ikke særlig å hige etter. Det blir et "avlønningssystem" som absolutt ikke hører hjemme i kristen tenkning der vi har fått alt av bare nåde. Korset betegnes som et romersk torturredskap og blodet er noe man ufser seg over! En mormoner bærer derfor aldri et kors omkring halsen, man ser heller ikke korset verken i eller utenpå kirkene. Og blodet vemmes man ved. Korset og blodet som er sentrum av evangeliet mangler altså helt! Jesu offer blir derfor noe diffust ettersom medlemmene selv skal mestre, klare og fortjene, leve rent og usmittet av denne verden! Lykke til, prøv den som vil, selv er jeg totalt avhengig av at Jesus har dødd for meg og båret min synd, skyld, skam og tilkortkomming. Det er hykleri og selvbedrag å tro av man skal klare å fortjene noe som helst! Mormonkirkens evangelium er et falskt evangelium, det er ikke bygd på klippen, Jesus Kristus og bare han korsfestet! Typisk for sekter er det at det dukker opp en viktig person eller profet, i dette tilfellet Joseph Smith. Ingen behøver å gå veien om og forholde seg til en fantasilære fra USA for å oppnå frelse! Jesus ble født og skal komme igjen i Israel, det er Guds utvalgte land og folk, ikke Amerika og amerikanere fra staten Utah!


01.12.2017 12:15

Bra!
2
anbefalinger
jag likta dene artikelen vældig godt. dere ær flinke

Folkemord
28.11.2018 14:43

Bra!
2
anbefalinger
NOSPÆNSNOVEMBR er offesiellt

Younes Elgarh
23.03.2017 23:53

Bra!
1
anbefalinger
Hei, dette var en forferdelig tekst. Jeg sitter nå og driter, og ser plutselig likheter mellom denne oppgaven og det jeg holder på med nå. aka dette var dritt.

mvh marokko


01.12.2017 12:29

Bra!
1
anbefalinger
fækta om mormonær: det ær 15 millionær mormonær


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.027 sec - 1 pageviews