Søk i stiler
 

Norsk


Punktvis oppsummering av norsk skriftspråk og grammatikk.
Sjanger:Sammendrag av pensumLastet opp:05.11.2005
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Språk
Verktøy:Utskrift3 – Skriftspråket

 

Når tale blir tegn.

 • Det er tilfeldig hvilke tegn som sier hva, men det er fordel om alle er enige om hva hvert tegn betyr.
 • Skriftsystem = tegnet eller visualisert uttrykk for det naturlige, menneske språket.
 • Ideografiske skrifttyper: hvert tegn skal uttrykke et begrep. (kinesisk)
 • Ortofone prinsippet: tegnene skal være uttrykk for lyder i språket. (latinske alfabetet, greske og det arabiske)
 • Kina finnes det 40 000 tegn, må kunne 4000 for å lese aviser. Vi kan skrive alle norske ord med 29 tegn.
 • Skriftspråket er et av de største ”teknologiske sprangene” i menneskets historie.
 • Gjennom språket er det mennesket som forteller.
 • Skrift gjør at vi deler tanker og følelser med et annet menneske som vi aldri har kjent.
 • Grunnlaget for å forstå ligger i at vi oppfatter det som faktisk er skrevet.

 

Når tegn blir rettskrivning

 • Å studere sammenhengen mellom tale og skrift i norsk, er det 3 forhold som gjør seg gjeldene:
 • Ønskes konsekvenser i rettskrivningen: legge, legger og lagt. Ville uttalt det ”lakt”, men fordi ordet skrives med ”g” i infinitiv, bør g-en være der resten også.
 • Moderne norsk har røtter i eldre skrifttradisjoner: Stumme bokstaver (H i hvem…) den er med fordi den ble skrevet og uttalt i norrønt. (nynorsk h = k = moderne norsk, unntak sørøstlandet)
 • Talte språk har mange dialekter, skriftspråket kan ikke ta med seg alle variantene, de er så forskjellige.
 • Normegrunnlaget er at talemålsgrunnlaget for skriftspråknormene, eller rettskrivningsregelen er forskjellig. Bokmål og nynorsk har ulike normegrunnlag: N = Norske dialekter, B = Dansk og dialekter fra sørøstlandet.
 • Skriftspråket endres over tid, Norsk språkråd følger språkutviklingen og gir råd om språkbruk og rettskrivning.

 

Er det vanskelig å skrive norsk rett?

 • Noen hundre år siden: ingen offisiell rettskrivnings regel.
 • Fram til 1800-tallet: få som kunne lese, enda færre som kunne skrive.
 • Alf Prøysen skrev på dialekt, brøt rettskrivningsregelen.

 

De vanlige skrivefeilene

 • Mest skrivefeil fordi talemåten slår gjennom: ”sakt”(sagt), ”jærn”(jern).
 • Dobbelkonsonant, infinitivsmerket(å), konjunksjonen(og).

 

Reformer og valgfrihet i norsk

 • Både bokmål og nynorsk er valgfrihet: kan velge mellom flere varianter av samme ord.
 • Skoleelever, lærere og skribenter velger fritt mellom alle valgfrie former, men ikke lærebokforfattere, statstillsatte og NRK-medarbeidere.

 

Hvordan bør en arbeide med rettskrivning?

 • Lære rettskrivning gjennom øyne og ører.
 • Feilen komme fra påvirkning av engelsk.
 • Sammenhenget håndskrift er bedre enn ikke.(mindre feil)

 

5 – Grammatikk (skriveregel)

 

Hva er grammatikk

 • Viser hvordan du skriver språket rett.
 • Normere: hva skal til for at språket blir rett.
 • Fullstendige setninger: inneholder det absolutt nødvendige.

 

Verbalet – sjefen i setningen

 • Alle setninger inneholder verb og subjekt
 • Det setningsleddet vi bruker verb for å lage, kalles verbal.
 • Innholdet i verbalet bestemmer hvilke andre leddtyper som må være med, og hvilke som kan være med.

 

Adverbial

 • Er ofte ledd som en kan ta med eller utelate i setninger.
 • Sier ofte om hvordan og når noe gjøres.
 • Vi kan ha flere adverbialer i en og samme setning.
 • Kan også uttrykke: tid, sted, måte, årsak og hensikt.

 

Subjekt og predikativ

 • Vi får predikativ i stede for objekt når verbalet er et av verbene: være, bli, hete, kalles. à disse verbene viser identitet (likhet) i betydning mellom subjekt og predikativ. (Hun = verdensmester, han = Kristoffer).
 • Samsvarsbøying: enten er begge i entall eller begge i flertall.
 • Predikativ og objekt: to forskjellige setningsledd.
 • Ulike setninger kan han forskjellige mengder ord, men like mange ledd.

 

Tematisering

 • Temaplassen er leddplassen foran verbet.(som oftest er subjektet)
 • Norsk er et språk der verbalet må være ledd nr.2 i en vanlig setning. (V2- språk.)
 • Når adverbialet eller objektet flyttes til temaplassen blir setningen tematisert.

 

Setninger inne i setninger

 • 4 setninger kan bli til en liten historie, knytter dem sammen.
 • En setning kan også hektes inn i en annen setning, leddsetning.

 

Setninger etter setninger

 • Konjunksjoner: Ord som har sideordning (Inneholder ordene men, og, for)
 • Periode: Består av to eller flere setninger som et koblet sammen mellomg to punkter eller andre store skilletegn.

 

Setningstyper

 • Helsetning: Fungerer alene.
 • Helsetning m/leddsetning: sistnevnte del av en større helhet.
 • Periode: to eller flere setninger koblet sammen med sideordning mellom to skilletegn.
 • Setningsfragment: amputert setning(verbalet mangler).

 

Ordlære

 • Vårt mentale leksikon inneholder ikke bare ord, men også regler om hvordan ordene kan se ut.
 • Lærer vi nordmenn et nytt språk må vi opprette et nytt mentalt leksikon.

Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


23.02.2010 02:04

Bra!
0
anbefalinger
Alf Prøysen brøt ingen rettskrivningsregler. Han skapte seg sitt eget skriftspråk. Det var et språk med stil og korrekt grammatikk. I motsetning til alle de som hodeløst innfører dialektale ord i normert norsk.


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.025 sec - 1 pageviews