Søk i stiler
 

Smiths venner


Hvordan det hele startet, troen, utvikling, Brunstad, barna, utbryternekvinne, diskriminering, homofile.
Sjanger:SæroppgaveLastet opp:24.10.2005
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Kristne trosamfunn
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.Hvordan det hele startet

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

For å fortelle om menigheten må jeg begynne med Johan Oscar Smith. Han ble født i Fredrikstad i 1871og vokste opp i et kristen hjem. Han dro til sjøs når han var 17 år gammel. Og tjenestegjorde i marinen i ca 40 år. Han omvendte seg til Gud, 26 år gammel. Og ble tidlig grepet av muligheten til og leve et kristent liv i seier over bevist synd.

 

Etter hvert samlet det seg en flokk som kom sammen til oppbyggelse, men han var ikke interessert i å bygge opp en forsamling som han kunne være leder for,. Han likte best og arbeide med den enkelte,

Først og fremst sin egen bror. Tannlege Aksel Smith. I 1908 traff han en ung krigsskolekadett, Elias Aslaksen. Aslaksen ble etter Johan O. Smiths død leder for menigheten frem til sin død i 1976. Det er Gud som innsetter menighetslederne. En søker ingen stillinger.

 

Jeg har valgt å skrive om Den Kristelige menighet, som er kalt Smiths Venner. Jeg har valgt denne menigheten fordi den er veldig forskjellig i fra den menigheten jeg er døpt i, altså i kirken. Og jeg viste ikke så mye om SV enn at jeg hadde hørt navnet før jeg begynte på oppgaven. Jeg vil prøve og fortelle litt om denne menigheten, og om hva de mener og hva de tror.

 

Troen

Bibelen er viktig, og i SV`s hverdag blir den bokstavelig talt kopiert. Et eks. er at de fleste kvinnene i menigheten går i lange skjørt og har langt hår, helst flettet eller satt opp. Og det er fordi i Det Gamle Testamentet står det at en kvinne ikke skal gå i manns klær og omvendt. I et av Paulus brev står det at det er en skam for jentene å klippe håret kort, og gutter skal ikke la håret vokse.

Bibelen er det eneste trosfundamentet de har. De tror på at Jesus ble frelst, men uten å synde. Jesu liv, fristeleser, kamper og seier har og stor betydning for dem.

 

Utviklingen i Norge

Under den første verdenskrig hadde marinen nøytralitetsvakt langs kysten og Johan O. Smith var med blant mannskapet. Slik kom han i kontakt med mange troende på forskjellige steder, og det vokste etter hvert opp venneflokker og menigheter i blant annet Brevik, Kristiansand, Stavanger, Stord, Bergen, Måløy og Molde.

 

I 1930 – årene var det stor virksomhet i dalførene, og i dag er det menigheter i Valdres og Hallingdal og en rekke andre steder. I Oslo har det vært menigheter fra omkring 1912. I Norge har vi i dag ca. 30 menigheter og 8000 medlemmer.

 

Utbredelse i verden

I dag er Smiths venner et internasjonalt kristent trossamfunn. Det er ca. 35.000 medlemmer spredt rundt om i 50 land. Den er veldig utbredt i Tyskland og Nederland. SV er en misjonerende organisasjon, den har derfor en bredt utvidelse i verden. I dag ser i Afrika en stor økning, i USA kom de for fult i 1960 tallet, og i Sør-Amerika kom de på 1970 tallet.

 

Barna og de unge i Smiths venner

Menigheten mener det er viktig med omsorg og trygghet, og det ansvaret ligger på foreldrene. Barna går på vanelige skoler men er ikke med på arrangementer og turer som skolen arrangerer. De har isteden egne fritidstilbud i menigheten for barn og ungdom. Gutter og jenter har samlingssteder hver uke eller annenhver uke. De drar på turer som kanoturer, fjellturer, rafting, fjellklatring og overnatting i snøhule o.s.v.

Barna er ofte på aktiviteter som fotball. ridning, men ikke med andre barn utenfor menigheten. Mange av dem er interessert i instrumenter og bruker mye tid på å lære seg å spille. Familiene som er medlem av menigheten er ofte store, de har ofte mellom 7-13 barn. Og det skyldes at menigheten er i mot prevensjon og abort.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

 

Et intervju med en utbryter

Jeg fant et intervju med ei jente som heter Anita. Hun var 30 år og meldte seg ut når hun var 15. Hun ble født inn i menigheten pga. foreldrene var medlemmer. Hun sier det er veldig få som melder seg ut av menigheten, å det skyldes blant annet at det er vanskelig og tøft. Man blir utstøtt av sin egen familie og fullstendig utvist fra menigheten. Rett etter hun meldte seg ut hvar det så tøft for henne at hun like gjerne kunne dø. Moren ba henne brenne i helvete og det er ikke noe ne mor sier hver dag.

 

Da hun var 13 år gammel ble hun fratatt alle buksene sine og måtte gå i skjørt. De hadde en seremoni hvor de brant alle buksene på bålet. Nå var hun ``liksom`` blitt voksen. De mener verden utenfor er full av syndige mennesker. Derfor er ikke barna med på det som andre barn gjør. Nettopp fordi dem ikke skal bli frista til det dem ikke får lov til å gjøre. Derfor arrangerer de egne turer og leirer. Da hun var liten var det begrensninger. Hun fikk ikke lov til å drikke cola og tygge tyggis. For 3 år tilbake var det ikke lov å nyte alkohol. Men menigheten ble splittet i to. ``Smiths Lite`` og ``DMK``. S light følger de gamle reglene og er mer ekstreme en DMK. De som regner seg som DMK har lov til og drikke alkohol så lenge de ikke blir fulle. De følger for det meste det nye testamentet. Men S. light følger Det gamle testamentet.

 

Utbryterne

De som slutter i SV og som øver kritikk blir forfulgt med all slags midler. I Norge ble en familiefar som sluttet, anklaget av sine egne døtre for seksuell misbruk. Han tilsto at han hadde gjort noe slik den tiden han hadde tilhørt menigheten, fordi da var alle men herskere over kvinnene. Men han stoppet med dette etter at han hadde sluttet i menigheten. Døtrene sa at de ikke hadde anklaget faren vis han ikke hadde sluttet.

 

Underordnet mannen

SV fastholder at de er et konservativt kirkesamfunn, der kvinnene fortsatt går i skjørt på møtene, og der det er gjeldende teologi at kvinnen er underordnet mannen.
I Smiths Venners definisjon er imidlertid kvinneunderordning det motsatte av kvinneundertrykkelse:
«Målsettingen er derfor ikke underordning, men underordning er et av de midler som må til for å skape samfunn og harmoni,» skriver verdensleder Kåre Johan Smith i en artikkel om kvinnens stilling i menigheten.
Mange barn skal heller ikke være noe krav, men et fritt valg, ifølge menigheten.
Hvor mange barn man får, er et personlig spørsmål, men vi ser på alle barn som en gave og velsignelse..
Skilsmisse er lov, men det er ikke lov å gifte seg igjen så lenge ens fraskilte ektefelle lever.

Fortsatt lever Smiths Venner et lukket liv, der nesten all fritid brukes i menigheten. De mange barna aktiviseres i menighetens regi. Det er ikke mulig for menighetens barn å delta i vanlige fritidssysler, fordi det kolliderer med menighetsaktiviteten de må være med på.

 

De homofile

Personlige syn betyr lite i forhold til bibelen. Både Det Gamle og Det Nye Testamentet sier tydelig klart om blant annet homofil praksis. Bibelen beskriver helt klart homofili som en synd. I følge Bibelen skal de som lever i sånne synder ikke komme til himmelen.

 

Høytider og tradisjoner

Smiths venner feirer høytider nesten likt som alle andre norske menigheter. Giftemål foregår i Rådhuset. Etterpå er det feiring i et lokale. En som er medlem i menigheten kan gifte seg med en som ikke er det. Skillsmisse forekommer sjeldent. Å hvis man først er skilt kan man ikke gifte seg på nytt, om ikke ektefellen er død.

Menigheten har ikke konfirmasjon. Man blir ikke døpt som barn, men de praktiserer voksendåp. De feirer bursdag og 17. mai akkurat som oss.

 

Lokalmenighetene

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet
Når det gjelder ansvaret for menighetens lokale og eventuelt andre eiendommer som en lokalmenighet rår over, er det et lokalt styre som tar seg av dette. Med hensyn til arbeidet ellers i menigheten, møter og slikt, har den som er forstander ansvaret sammen med andre brødre. Det er mange oppgaver i en menighet, derfor er det også mange som er med og bærer ansvar både åndelig og praktisk. I dette arbeidet er både brødre og søstere, unge og eldre aktive.

 

Ledere og forstandere

I menigheten er det ingen prester og pastorer i vanlig betydning; og få, om noen, har teologisk utdannelse. Gjennom trofasthet og lydighet mot Guds ord, vokser den enkelte frem helt naturlig og får tillit. Slik er det for alle, også for ledere og forstandere. Ettersom en har omsorg og er trofast i det daglige liv, kan en komme de andre til hjelp enten det er ved å tale Guds ord eller på annen måte. På møtene er det åpent slik at alle som vil si noe oppbyggelig har frihet til det. Dermed kan den enkelte bror og søster vokse frem til å tjene og hjelpe til, både på møter og ellers.

Forstanderne blir utpekt etter bibelsk mønster. Ellers blir både brødre og søstre spurt om de kan påta seg forskjellige oppgaver i menigheten.

 

 

Brunstad stevnested

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

 

”Takket være teknologiløsninger er man garantert i kontakt med himmelen på Brunstad i Stokke.”

Fra Brunstad kan det overføres bilder til hele verden vi satellitt. Smiths venner har egen kringkaster og leieplass på satellitten Telestar 12. Brunstads tomteområde er på 270 dekar, og kapasiteten er i konferansesalen rommer hele 7.500 mennesker.

 

1.oktober 04 åpnet Brunstad Conference Center sitt nye anlegg. Da tok de i bruk den nye stevne hallen på 4.700 kvadratmeter med plass til 7.500 mennesker. Verdien på hele ombyggingen som også inkluderer 530 hytter, 200 leiligheter, 330 opparbeidede campingplasser og fire såkalte overnatningshus med til sammen. 100 leiligheter oppgis til ca. 935. millioner kroner, hvorav 250 millioner er dugnadsinnsats fra 350 unge i alderen 17-25 år. Det er en a la carte – restaurant med plass til 160 og en kafeteria med plass til 2000 gjester. Et storkjøkken kan betjene 7.500 mennesker og det er en rekke butikken for mat og andre nødvendigheter.

 

Alle boenhetene har IP-telefoner og I P-TV. TV-apparatene kan benyttes til interaktive tjenester som å bestille pizza, leie båt og laste ned filmer fra sentrets egen server. Via TV-skjermen kan man følge med på det som skjer inne i den store salen til enhver tid. Et eget tolkeanlegg gjør at menighetens utenlandske medlemmer kan velge sitt eget språk når de følger med på ”Live-sendinger” fra salen. Innskuddene for hyttene/leilighetene varierer fra kr. 230.000.- til 520.000.- for de største leilighetene

 

Avslutning

Jeg har lært mye om Smiths venner, blant annet at det er en veldig spesiell menighet i forhold til andre kristne menigheter. Jeg vet hvordan de lever og hvordan de tror. Det har vert lite positivt om mest negativt etter min mening. En av de negative tingene er at barna ikke får lov til og leke til andre barn som ikke er i menigheten. ``Vennene`` tar godt vare på hverandre og tilbringer mye tid sammen. Det synes jeg er bra.

 

Det at man blir utstøtt og forfulgt av menigheten og familie fordi man velger en annen tro eller fordi man ikke vil ha noen tro, det er ikke bra. Jeg ser at det er lite eller ingen likestiling, og de har en gammeldags til de fleste ting.

 

Kilder: Caplex.no, om J.O. Smith

Brunstad.no, om SV

daria.no. : om SV

Dagbladet. : om Anita, intervju

Aftenposten, om Brunstad

Teknisk Ukeblad: om IT Brunstad

Bilder: google, brunstad,aftenposten

 

 

Fredrik F F, 10c

18.10.2005

 

 

Den kristelige menighet,

Smiths Venner

 

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Eivind
21.08.2006 13:20

Bra!
15
anbefalinger
Tror nok du har fått en del feil informasjon om smiths venner. Har hatt mye med dem å gjøre, å sitter igjen med inntrykket av at det er en livskraftig menighet, som greier det de setter som mål. Utstøtelse og avskjærelse fra verden rundt, er ikke en del av smiths venner (DKM) sin lære. Dette er ikke allmenn praksis, og har kun hendt i enkelt tilfeller. Slike tilfeller ender med utkastelse fra meningheten. Dette er en menighet med en sunn lære, og med handlekraft. Mere enn noen andre. 30 000 på verdensbasis. De fleste under fattigdomsgrensen, bygde et senter for 1 mrd, og sitter uten gjeld i dag. Det er ufattelig for de fleste. Tror du må skaffe deg bedre kilder neste gang. Prøv kontaktperson i DKM..

Vegard
11.10.2006 09:01

Bra!
15
anbefalinger
Du sier: En av de negative tingene er at barna ikke får lov til og leke til andre barn som ikke er i menigheten. Hvor har du dette fra? I menigheten er det såpass fritt at vi kan gjøre det vi har lyst til! Vi er med på alt av andre aktiviteter, alle skole turer osv er vi selvsagt med på! Barna er med på fotball lag og veldig mange andre fritidsaktiviteter som kommer fra skolen. Barna samles en dag i uka til AK(aktivitetsklubb) der barna leker og har det opphyggelig og morsomt, og skaper trivsel og glede! Du tror at vi ikke leker med andre! Åssen tror du vi har det på skolen a? tror du vi bare går for oss selv? nei! her gjør vi sånn som det passer oss, vi skaffer oss venner som også er utenfor DKM! vi lever et helt normalt liv akkurat som "dere"! Visst du da velger å gå ut fra menigheten så er det ditt valg og du blir ikke hengt ut for det! Det er ditt valg og du blir respektert for at det er ditt valg, selv om vi håper at du vil komme tilbake!
Du sier det er lite eller ingen likestilling i Menigheten! Der tar du helt feil, i menigheten blir ingen undertrykt eller sett ned på, og verdsatt mindre enn andre. Det at kvinnene bare må gå i skjørt hele tiden er langt ifra rett, kvinnene er går akkurat likt som absolutt alle andre i hverdags livet, må møtene så bruker de skjørt bare på møter og høytidsanledninger.
Visst du går og spørr folk på gata om de kan peke ut hvem som er fra DKM og hvem som er det ikke kan du fort finne ut at det ikke er så lett, for det er så og si ingen forskjell på utsiden.
Tror du bare har brukt internett, og folk som levde i en tid hvor mye var annerledes, visst du hadde tenkt litt lenger, og brukt litt ekte og brae kontakter så ville du fått en mye bedre og sannere artikkel.Dette blir bare tull og usant mye av det.
Kontakt en kontaktperson i DKM, da vil du få sann info!
For dere som eventuelt bare har lest artikkelen og tror på alt dere leser, så må jeg bare si at finn ut sannheten selv, for dette er bare vranglære!

smtihs venner jente
28.05.2006 10:47

Bra!
12
anbefalinger
dette her er bare noe dritt, man blir ikke utstøtt hvis mangår ut av menigheten! og det er bare tull at barna ikke er med på fritidsaktiviteter sånn som andre barn. hvis det er tilfelle er det fordi de ikke tør fordi andre elever mobber dem. og det med skjørt og fletter og kvinnediskriminering: nå går vi bare i skjørt på møtene og andre høytidlige andledninger, og hårsveisen er det ingen regler for, utenom sminke og smykker ser vi ut som helt vanlige undommer. at det går an så mye vranglære!!! det er tydlig at du (hvem du nå er) aldri har opplevd eller undersøkt noe særlig mer en på internett, og det gjelder å ikke intervjue de personene som er bittre til menigheten. at det går an å skrive noooe så dårlig...!!!

...
27.01.2007 13:24

Bra!
10
anbefalinger
dårlig artikkel Wink ;-\)

Maria
06.04.2007 16:49

Bra!
10
anbefalinger
Jeg er litt nygjerrig på hvilke kilder du har på dette? Daria, det er vel egentlig ikke en fullt pålitelig kilde? Alle kan skrive alt mulig drit her inne. I fremtiden burde du ha et litt mer kritisk syn til det du leser, ikke bare sluke det helt.

Min bestevenn er i DKM, og vi har det supert sammen. Familien hans er kjempehyggelige mot meg, og ingen sier noenting om at han ikke får lov til å være sammen med meg. Det du beskriver gjennom hele artikkelen her syns jeg heller ser ut som Smiths Light. Har også flere venner og klassekamerater gjennom alle år som er med i menigheten. Alle er utrolig koselige mennesker, også familiene deres.

Kan jeg få lov til å spørre om karakteren du fikk på oppgaven?

Therese
11.04.2007 11:05

Bra!
10
anbefalinger
hei hei!!!
Jeg er en jente som er født og oppvokst i DKM!! og det er jeg Gud inderlig takknemlig for!!!Tenk at jeg får lov til leve ett seirende liv!! ett liv der jeg ikke trenger å følge mine egne lyster og bejæringer!!! Det er det hele menigheten dreier seg om!! Det skjulte livet med Gud!!! En som har det rett i det skjulte vet hva som er rett i det ytre!!! alle har frihet til å velg selv!!! Gud har gjort det slik at folk ikke kan se herligheten ved evagelget før de kommer til den selv og derfor kan det se ut som ett trelle liv for dere uten for!!
Men men folk kan skrive hva de vil,det har ingen ting og si!! det som har noe å si er at det skjer en personlig utvikling i mitt eget liv!!! at jeg hver dag tra hver tanke til fange og aldri lar noe av denne verden få komme inn i mitt sinn!! Tenk at jesus virkelig beviste at det går an å seire over all synd!! han hadde det akkurat sånn som oss og ble fristet til akkurat de samme tingene!! Tenk det!!! Bare kjenn etter!!! det går virkelig an seire over allt det som bor i deg!!! all den ondskap og allt begjær og all bekymring!!! BLI HELT FRI!!!! Gud ordner allt til det beste for meg!!!Jeg er utrolig heldig!!! Jeg har fått vite løsningen på det å bli lykkelig!!! Ser vi i SV triste ut??? Ser det ut som om vi lider!!! NEI på ingen måte!!! Dette livet er det mest interessante i verden!! det å kjenne at det kan skje ett undre i mitt egent indre!! jeg treneger ikke lenge bære på de dårlige tankene jeg slippe å leve etter lystene og min kjærlighet til menneskene rundt mg vokser hver dag!!! det er fint at du valgte å skrive om smits venner!!! du kan ikke noe for at du har skrevet litt feil... for du har jo lest det ett sted.. du kunne ikke vite at det var feil!!!!!!til slutt vil jeg bare si: LYSTENE LYGER!!!

HAR DU BLITT LYKKELIG AV Å FØLGE DINE LYSTER?????

en fra dkm
22.04.2007 15:41

Bra!
7
anbefalinger
eg er oppvåkst i menigheten og mye av det som står her stemmer ikke. det å gå med fletter og sjørt og ingen bukse kommer helt ann på hva vi mener å gå med. man blir jo ingen annen person vist man går med sjørt og fletter, det er ikke det som teller, det som teller er å leve helt for gud. det er ingen som kan bedømme om folk lever for gud eller ikke bare på grunn av noen klær, det er bare gud som kan bedømme det, så hvorfor skulle vi hat en regel om hvilken klær vi skær vi skel gå med,det spiller jo ingen rolle. og eg har aldri noen gang føltat eg må gå med fletter og skørt o.s.v........

Anonymous
02.01.2007 00:12

Bra!
6
anbefalinger
Det burde ha vært med noe om "vekkelsen" og forandringene etter 90-åra.
Ellers mye feilinformasjon og usikre kilder.

To engasjerte jenter!
09.02.2007 12:05

Bra!
6
anbefalinger
Jaja, vi skal ikke legge for mye ut om hvor FEIL dette var, men vil bare understreke alt som står nedenfor. Det surret "forfatteren" fikk fra en utbtryer av menigheten er jo nesten komisk morsomt.  Smile :-\) Selvfølgelig er det mulig å gå ut, og ingen forfølger deg av den grunn... Menigheten gir deg en sosial omgangskrets, men det er selvfølgelig et personlig valg og en overbevisning som styrer livet. Ikke alle gjør det samme, og hver enkelt persons frihet varierer.

Det har ikke vært noe bålbrenning i vår barndom.

PS: En moden, og ikke minst reflektert avslutting på denne teksten. Godt du (forfatteren) ser det som positivt at vi tar godt vare på hverandre og tilbringer mye tid sammen!  Smile :-\) Den tingen stemmer hvertfall!

Cecilie
19.01.2007 19:34

Bra!
5
anbefalinger
Hmmm... Mye feil info her ja. Har ikke tenkt å lage en "big deal" om det, men bare for å informere...


- Jeg er jente og i SV.
- Jeg har aldri opplevd noen tvang til å gå i skjørt. Jeg bruker bukser som alle andre i klassen og på skolen.
- Jeg har vært på alle klasseturer og klassebursdager i alle år og aldri følt meg utstøtt av de andre. Det har aldri vært noen forskjell på oss annet enn at jeg er i menigheten og har en annen tro.

Selvfølgelig skjer det noen tilfeller der folk har oppfattet menighetens lære feil, men når slikt hender finner man som regel fort ut av det. Slike ting du skrev om, brenning av bukser som et "ritual" og at man blir utstøtt, det skal ikke forekomme. Jeg har selv hatt tre søsken som ikke er i SV. De er gift med menn utenfor menigheten, men de er like velkommen hos oss som jeg er. Det har aldri vært noe problem. Selvfølgelig vil man jo at barna sine skal vokse opp i den menigheten man selv er i og man vil rettlede dem i livet, men i bunn og grunn er det et valg de må ta selv. Det er også derfor vi praktiserer voksendåp i SV. Man må ta et valg som voksen og så gå inn i den pakten når man vet hva man vil.

Og jeg må få legge til at jeg har det helt fantastisk!! Her får jeg muligheter jeg ikke ville hatt andre steder og jeg har venner fra hele verden! Kina, romania, sør-afrika, australia!! Vil bare avslutte med noe en jeg kjente sa. Han ble spurt av en jobbkollega.. "Hva hvis alt er bare løgn? Hva om du dør og det ikke er noe der?" Han svarte..."Hvis det i så fall var tilfelle så ville jeg ikke angret noe!! For jeg har hatt et fantastisk liv uansett!!"


Håper det bringer litt klarhet i dette for noen....  Smile :-\)


01.06.2007 00:54

Bra!
5
anbefalinger
Du bommer med en del av det du skriver her, og mye av det er nok også basert mer på fordommer enn faktakunnskap. Du burde dobbeltsjekke kildene dine bedre og du burde også ha intervjuet noen fra "innsiden", ikke bare utbrytere. Jeg er selv med i denne menigheten, er født og oppvokst der, men har også hatt min tid "ute" og opplevde meg aldri utstøtt selv om jeg holdt meg mer eller mindre borte i enkelte perioder!

Du skriver om brenning av bukser som en slags "seremoniell" handling, dette er faktisk noe jeg aldri har hørt om tidligere, og jeg tror nok vi snakker om et enkelttilfelle mer enn en utbredt praksis. At vi bruker bibelen som rettesnor har du helt rett i, men bibelen sier ikke at kvinner skal gå med skjørt eller nødvendigvis ha håret "dandert" på noen spesiell måte. Hva som er mannsklær og hva som er kvinneklær må jo den enkelte selv vurdere, men også her er det jo Gud man til sist står til ansvar for, ikke mennesker (ei heller menighetsledere)

Du skriver at vi betrakter verden utenfor som "full av syndige mennesker". Det stemmer at synden i svært stor grad hersker i verden, og at vi tror at menneskene der ikke kan bli lykkelige hvis de ikke finner tilbake til Gud. Men det betyr ikke at vi forakter og hater dem. Tvert imot, vi ønsker at så mange som mulig skal få se det vi har fått se! Dessverre er det likevel en gang slik at ikke alle mennesker er kalt til det livet, mange forkaster Guds nåde og vil ikke tro på et liv i seir over synd. Det er deres valg, og det må vi respektere. Også når mennesker som er født og oppvokst i menigheten velger dette må vi respektere det, og slik jeg ser det er det også vår plikt å ha respekt for alle mennesker uansett tro og bakgrunn!

Jeg kan forstå at det kan være vanskelig å få kontakt med mange "smithevenner", ofte fremstår vi som lukkede og lite imøtekommende ovenfor mennesker "utenfra". Ofte har det nok (desverre) sammenheng med nettopp den tendensen til å oppfatte alt utenfra som en "trussel" mot det vi tror på. Personlig mener jeg dette er en uheldig tendens, vi smithevenner burde tvert imot vært svært utadvendte og fortalt engasjert og begeistret om det vi tror på og står for! Personlig er jeg stolt over å være smithevenn, og svarer mer enn gjerne på spørsmål som angår min personlige tro!

Randi - DKM Danmark
10.05.2007 14:34

Bra!
4
anbefalinger
Det er dog den værste artikel jeg længe har læst.
Det burde være muligt at lave en bedre indlæg - hvor har du disse fejl-informationer fra?

Jeg har vært ude af menigheden i ca. 3 år og jeg har aldrig følt udstødelse!! Altid omsorg og kærlighed.

Nu er jeg i menigheden og det er det bedste der er sket i mit liv.. dette var min redning!
Jeg ryster på hovedet over sådan en useriøs og dårlig journalistik!

en jente i dkm
15.08.2007 20:03

Bra!
2
anbefalinger
hei! du som har skrivi dette her!skjerp deg!
hilsen en LITT forbausa og sint jente!!!!

---'¨
12.09.2008 22:37

Bra!
2
anbefalinger
www.brunstad.org
Der ligger sannehten om smiths venner, hvorfor diskutere om hvordan det er når svaret ligger klart og tydeli der.

værtder
18.12.2010 22:55

Bra!
2
anbefalinger
Jeg reagerer veldig på språkbruken til flere av dere som svarer og er i sv - dere burde holde dere for gode til å bruke ord som "dritt" - i tillegg henviser dere til www.brunstad.org - men det er jo noe som er skrevet av medlemmer i sv - og blir vel noe partisk vel  Smile :-\) dere skriver jo selvfølgelig ikke noe negativt om menigheten der?

the Man
17.01.2008 16:23

Bra!
1
anbefalinger
Hei, kom igjen a, han prøvde i alle fall å skrive en god artikkel. Om ikke alt er riktig betyr ikke det verdens undergang. Det er faktisk ikke hans skyld, 90% av det som står på nettet om Smiths Venner er bare negativt. Det er ikke så lett å alltid se en sak fra begge sider vet dere. Jeg synes det var en bra artikkel jeg, basert på det som står på nettet. Det er kanskje feil, men dere trenger ikke å ta av så j****. Godt jobba mann

Tjohei
10.03.2008 23:14

Bra!
1
anbefalinger
Heihei Smile :-\) Jeg vil bare anbefale ALLE som lurer på noe om DKM eller "Smiths Venner", å gå inn på www.brunstad.org. Der står all den RETTE informasjonen om DKM. Så hvis du skal skrive en oppgave om DKM, så er det den siden du burde bruke, ikke alle de sidene hvor MOTSTANDERE av DKM har skrevet.

tidligere dkm jente
25.04.2008 08:09

Bra!
1
anbefalinger
jeg var med fram til "vekkelsen" jeg ser i dag at jeg har ikke opplevd noe negativt om DKM. har masse familie inne der og jeg opplever ikke noe negativt fra de, vi har kotakt med alle og jeg har fortsatt full respekt fra alle, selv om jeg leve i samboerskap og har to barn utenomekteskapelig.

min tid i menigheten har jeg ikke noe negativt og si om, vi hadde heller ikke noe bålbrenning av bukser, vi fikk faktisk valget selv om vi ville bruke bukse eller skjørt. så jeg tror vedkommende som har skrevet artikkelen, burde ha sjekket litt mer opp om temaet som ble valgt. hvis man tar seg tid så finner man mye spennende fra den tiden.

Jeg "meldte meg ut" som 16 åring og er i dag 30 og lever bra, men tiden min i DKM har jeg ikke noe negativt å si om, opplevde masse positivt som jeg enn i dag kan bruke, lb.a. aktivitetsklubben de hadde. den er jeg veldig glad for at jeg fikk oppleve for det jeg lærte der bruker jeg den dag i dag og lærer bort til andre barn. jeg har i dag også full respekt for de som velger og gå ut eller bli i DKM.

Man har faktisk fritt valom man vil være med eller ikke. man blir ikke utstøtt eller noe sånt.

DKM RULER
05.02.2009 12:15

Bra!
1
anbefalinger
Jeg synes det er helt vittg og høre hvor mye dritt dere skriver om oss, Brunstad er tinge vi mobber ingen.!!!!

Chessin
09.02.2009 20:14

Bra!
1
anbefalinger
Som sagt; skal man ha de reele fakta om Smiths Venner, finnes de her: WWW.BRUNSTAD.ORG
Stort sett den eneste siden hvor virkeligheten kommer fram!
Ha en fortsatt god dag!  Wink ;-\)

jørgen DKM
18.03.2009 18:21

Bra!
1
anbefalinger
elendig artikkel. du kan ikke intervjue en som har falt ifra. hun gav deg bare feil info, og mye var klipp fra VG. det er selvfølgelig mange syn på menigheten, og også på oppdragelse. du har intervjuet et meget ekstremt tilfelle. jeg personlig har alltid fått velge hva jeg vil, men har valgt tilbud fra DKM, fordi der er det real og god ungdom, og eksempler jeg akter å følge.

Sebastian
20.06.2012 15:24

Bra!
1
anbefalinger
Enig med 'værtder'. Språkbruken er på et lavt nivå i mange av kommentarene. Det gjelder både bruk av ord, rettskriving og argumentasjon. Å kalle folk idioter reduserer troverdigheten og svekker argumentasjonen så til de grader. Å henvise til nettstedet www.brunstad.org er også lite taktisk. Ingen samfunn er perfekte, ei heller det som diskuteres her. Sannheten om hva dette samfunnet står for og hvilken praksis som gjelder finner man sannsynligvis ved å hente informasjon fra samfunnet selv, av folk som har vært en del av samfunnet og ikke er det lenger samt forskning som er gjort over ulike temaer knyttet til samfunnet.

Marte
07.01.2009 22:13

Bra!
0
anbefalinger
Jeg skjønner pointet ditt, "The man"...
Men til alle som leiter ette rinfo om Siths venner sjekk WWW.BRUNSTAD.ORG!
Der er fakta om SV som er riktig, og ikke bygd opp av myter fra folk som trur de veit... Også veit de egnetlig ikke;D


07.04.2009 00:09

Bra!
0
anbefalinger
Ja, det var ikke den mest riktige artikkelen om DKM.. Det er masse myter og tull her.. Må bare forklare noen ting. Jeg går på en kristen* skole, (*regiøs, lærere som går i kirker og i pinsemenigheten og slikt) hvor jeg trives godt. Ingen utstøter noen, og vennene jeg har er gode venner. jeg deltar på de arrangementene som er på skolen, og drar på skoleturer ol.. Det som er forskjellen på oss (DKM) 0g den relgiøse* kristendommen er at vi tror på hele bibelen. For står det ikke i romerne at "Troen er død uten gjerninger" og "Skal vi da bli ved i synden for at nåden skal bli dess større? Langt derifra!" og "Er det greit at vi synder da, så lenge vi har nåden? Langt derifra!" Derfor tror ikke vi at det er greit å synde.Da kommer spørsmålet til de relgiøse" Ja, hvordan skal vi klare det da?" men det står jo klart i bibelen, "alt makter jeg i ham som gjør meg sterk!". Og "Gud skal gi nåde i rette tid". Men de tenker at nåde kun er tilgivelse. Noe som blir helt feil. La oss si at noen blir fristet. Han vet at han ikke klarer å stå imot fristelsen, og spør om hjelp fra Gud. Men så får han ikke hjelp, så han faller i fristelsens stund. etterpå får han "nåden", tilgivelsen, men er det i den rette stund? Nei. Derfor mener vi at nåde er mer enn tilgivelse, noe som også står klart i bibelen. Vi får kraft fra Gud i fristelsens stund, slik at vi får seier. Og hver gang vi får seier, slutter vi mer og mer å bli fristet. Hvis du blir fristet til å lyge, men du seirer over det, flere ganger, blir du ikke fristet til akkurat den synden mer etterhvert. Men for å få den kraften fra Gud, måå du ydmyke deg og erkjenne at du trenger hjelp. Uansett står det i bibelen at Gud vil det beste for oss, og hvis vi fortsetter å synde og får dårlig samvittighet hver gang, er da det noe som er godt for oss? Hvis vi seirer får vi derimot en veldig god følelse inni oss, vi blir lykkelige.
Også står det at vi ikke lenger skal leve i denne verden, og hvis vi synder,noe som absolutt ikke er av Gud, som derfor må være av verdenen, da lever vi jo i denne verdenen... Vi har et seiers evangelium å forkynne, ikke et relgiøst pjatt om våre egne følelser!

Iselin
02.03.2010 18:47

Bra!
0
anbefalinger
Hei,
jeg er ei jente som skal ha om dette emnet på skolen i morgen i form av at jeg skal holde et foredrag.jeg oppdaget denne siden nå, som dere som er medlemmer av den kristene menighet har skrevet, jeg leste alt dere skrev om den kristene menighet . jeg skulle inderlig ønske jeg hadde sett denne siden litt før.

Så spørsmålet mitt er: har noen viktig fakkta jeg må ha med? ikke så mye bare det du synes er det aller viktigste??

Håper på svar, takk på forhond.

gutt i SV
17.03.2010 23:13

Bra!
0
anbefalinger
Du skulle ha lest litt på www.brunstad.org før du skrev denne artikkelen

steinar
18.03.2010 07:14

Bra!
0
anbefalinger
skjekk www.brunstad.org
den største forskjellen fra andre kristne er at vi er på korset, mens dem er ved korset
og helliggjørelse-(rom7.15) når vi gjør ting så mennesker ser det, så kan det være bra for dem, men gud finner alltid noe ved oss som skal forbedre, vi lar gud styre livet vårt. når vi er fullkomne(gud finner ikke noe som vi skal gjøre bedre el. lignende) så går vi opp til ham


20.04.2010 22:18

Bra!
0
anbefalinger
det stod at en av kildene er brunstad.no???? beklager ass men jeg tror ikke du har fått så mye ut av en møbelforettning!!! det er BRUNSTAD.ORG du må se etter. selv er jeg i smiths venner og det er jeg evig takknemlig for. nesen ALT PÅ denne siden er galt Sad :-\( vi går ikke i skjørt og fletter lenger. etter 1990 var det noen som forlot menigheten. de hadde noe i seg som de ikke tålte at gud ville se. har sett dem selv. det er kansje de du forveksler med fletter og skjørt for de går slik. vi har også tv og internett hjemme. Du kan ikke se noen forskjell på oss til "vanlige" menneker. jeg hadde gått i samme klasse i 7 år og de i klassen visste det ikke. for de som lurer er ikke smiths venner en sekt. vi støtter ikke ut mennesker som har forlatt menigheten. vi er like glad i dem som i alle andre. det er deres eget valg og de kan ha hatt det vanskelig og det respekterer vi fullt Smile :-\)
WWW.BRUNSTAD.ORG annbefaler jeg. kjenner mange mennesker som ikke har vært i menigheten før men som kom hit etter at de fikk høre om oss og hva vi sto for.en gikk faktisk i klassen til søstra mi og ho er en skikkelig trivelig jente Smile :-\)
fra meg

yeeey
16.05.2010 15:05

Bra!
0
anbefalinger
Jeg sier bare www.brunstad.org jeg å!  Very Happy :-D

Maja
06.05.2011 14:17

Bra!
0
anbefalinger
Å bare hold kjeft'a. Denne artikkelen er drit dårlig ass. Brenne bukser på bålet du liksom. Pøh, jeg er i smiths venner og jeg går i bukser hver dag. Og bare så du vet det: onkelen min meldte seg ut av menigheten og ingen sier noe imot det. Hva har dere andre mennesker i verden imot smiths venner egentlig? Hva har vi gjort dere? Og en ting til, det der med at hvis man slutter i menigheten så blir man utestengt! Hva i alle!!! Det er heller sånn at hvis man melder seg inn i menigheten blir man utsatt fra andre utenfor, ikke motsatt. Idiot. Dere som leser dette, ikke hør på denne idioten han vet ingenting om smiths venner. Hvis du vil ha noe real facts gå inn på vår hjemmeside: www.brunstadworld.org!!!!!!


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.029 sec - 1 pageviews