Søk i stiler
 

Darwin


Darwins (evolusjonsteorien) innvirkning på psykologien.
Sjanger:Temaoppgave
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Historiske personer
Darwinisme
Evolusjon
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookInnledning (common sense/historisk)

 

Denne besvarelsen skal ta for seg Charles Darwins (1809 – 1882) (evolusjonstorien) innvirkning på psykologien i vårt århundre. Jeg vil gjør rede for hans bidrag i hovedtrekk og gå inn på sterke og svake sider ved hans teorier. Evolusjonstiorien vil bli vudert i et historisk perspektiv ut i fra tidlig Britisk psykologi.

 

Darwin var biolog og forandret forståelsen av organismers utviklingen og menneskets historie. Darwin viser hvordan dagens planter og dyr, inklusiv menneske, har utviklet seg gjennom milliarder av år fra lavere former. Evolusjonsteorien forteller at de best egnede individene overlever i kampen for tilværelsen og får mulighet til å reprodusere seg, mens de dårlige egnede individene ikke i samme grad klarer å føre sine egenskaper videre.

 

Tolkning og avgrensning av oppgaveteksten (definisjon)

 

Jeg vil i hovedsak konsentrere meg om Darwin og hans direkte arbeid innen området psykologi. Deretter vil jeg trekke inn linjer som er relevante for psykologisk forskning. Darwin var en utmerket forsker, han gav eksemplariske bidrag og satte en standard for forskning på dette området. Hans innvirknig på psykologien er stor og han arbeide sammenlignes av mange på linje med Newton arbeid.

 

Sosialdarwinisme er en teori utarbeidet av Desmon og James Moore. Denne bygger på samfunnsutvikling som en kamp for tilværelsen der den dyktigste overlever. Dessverre er det slik at Darwin ikke er grunnlegger av denne teorien og viser at hans arbeid var for mange en forløper til utvikling av nye teorier innen samfunnsutvikling.

 

Sosialdarwinismen har mange kritikker mot seg av den grunn evolusjonsteorien blir farget av missforståelser. Darwin rettet sin teori mot biologisk utvikling og ikke mot samfunnsutvikling, slik Desmon og Moore tenker seg. Denne tolker jeg som en selvstendig teori, selv om den bygger på noe av det samme Darwin ville fremheve vil besvarelsen ikke omhandle denne modellen.

 

Jeg velger å trekke inn sosialdarwinismen av den grunn teorien er oppfattet i forbindelse med Darwin. Det kan ha seg slik at denne teorien er et resultatt av Darwins innvirkning med sin evolusjons teori modell. Hans bidrag kan sees i sammenheng med sosialdarwinismen, men det er tydelig understrekket i historie bøker at Darwin ikke var tilhenger av denne trorien. Det kan være intressant å bemerke denne teorien for leseren, av den grunn modellen omhandler menneskets utvikling.

 

Teorier og problemstillinger (tilnærminger/årsaker)

 

Diskusjon/refleksjon av teorier (empiri/metode/opponenter)

 

Darwins syn på menneske i en biologisk sammenheng gav nye vinklinger i form av psykologiske og fysiologiske rettninger. Hans bok The Expression of the Emotions in Man and Animals er en del av hans bidrag fra verket om menneskets avstamning, og tar for seg studie av følelser.

 

Darwin gav også bidrag i form av observasjoner på et av sine barn. Den systematiske fremstillingen gjorde det lettere å finne sammenhengen i utviklingen av menneske. Det kommer frem av studiene at det er store forskjeller når det gjelder barns utvikling. Forskningen tok for seg å beskrive reflekser, utviklingen av sansene, motorikk, emosjoner, tenkning, moraloppfatning og kommunikasjon. Dette gav en innvirkning på barnepsykologien.

 

Emosjoner er et område Darwin prøvde å sette inn i et evolusjonsteoretisk perspektiv. Han var opptatt av noen prinsipper, assosiativ læring skaper vaner og reaksjonsmønstre. Det tredje prinsippet tar for seg hjernens påvirkelse av nerveenergi. Det ble vanskelig å argumentere for sin teori av den grunn prinsippene er svake.

 

Nerveenergien følger sine prinsipper og påvirker muskulære uttrykk i kroppen, f.eks. økt hjertefrekvens og kaldsvetting. Han hevder at dette er et viktig poeng i menneskelig adferd som kamp og flukt representerer. Det er her implisitt hva som kan være opprinnelsen i fylogenesen til emosjonelle uttrykk. Altså at følelsesmessige uttrykk var i forbindelse i muskel bevegelser, fundamentale fysiologiske prosesser som respirasjon og blodsirkulasjon. Nærmere presisert en forbindelse mellom emosjoner, former for adferd og fysiologiske prosesser. Walter Cannons (1915) utledet en teori om emergency reactions med basis i Darwins syn på emosjoner i forbindelse med fysiologiske prosesser.

 

Darwins bidrag tar for seg yttrykk for emosjoner og ikke avhandling om emosjoner. Dette for å fremheve at emosjoner er en sinnstilstand er avengid av et utløp eller at vi uttrykker dem. Reaksjonsmønstre hos menneske fant han igjen i dyr, og konkluderte med at de vi uttrykket oss på lik måte.

 

Emosjoner er vanskelig å forklare og Darwin kom men en løsning som kunne hjelpe forskningen på dette området. Ved å studere barn, sinnslidene og dyr, kunne man bedre beskrive emosjoner. Darwin samlet også informasjon fra emosjonelle uttrykk fra hele verden og sammenlignet dem med hverandre. Konklusjonen ble at de emosjonelle uttrykkene var de samme over hele verden.

 

Det er viktig å fremheve at Darwin gav ny innspirasjon v ed studier av dyrs intelligens. Han var opptatt av mentalitet og intelligens mellom mennesker og dyr. Mentalitet er studie av sjelig tilstand eller sinnets evne til forestillings liv av den ytre verden, mens han vektla intelligens som evnen til å mestre tidligere situasjoner på grunnlag av tidliger erfaringer

 

Metemarken har han også gjort studier på, og utgav en bok, The Formation of Vegetable Mouldwith Observations on Rare Habits. Her forsøkte han å underbygge at meitemarken kunne dra nytte av tidligere erfaringer. Forsøket gikk ut på at metemarken skulle benytte seg av kunstige objekter av papir formet som en trekant. Poenget var at metemarken skulle trekke inn disse papirbitene på en hensiktsmessigmåte i gangene den hadde laget i jorda. Konklusjonen var at metemarken synes å kunne dra nytte av tidligere erfaringer.

 

Darwins teori om at dyr kunne lære gjennom tidliger erfaringer har kastet lys på et viktig område i psykologien. I dag blir det fremdeles trukket et skille mellom fysiologiske og psykologiske for å kunne konstantere intelligens eller mentalitet. Dette forde det er uklart hva som menes med erfaring, læring, altså et skille mellom fysiologiske og psykologiske prosesser, av den grunn det påvirker resultatet av presentasjon. Meningen er å finne hemmeligheten til læring, dyr med enkle nervesystemer studeres for å finne mekanismene bak, slik at man kan trekke linjer til dyr med komplekse nervesytemer.

 

Den komparative psykologien har Darwin kunnet bidratt med innvirkninger, da trekker jeg frem hans studie av metemerken. Komparativ psykologi er kort forklart å legge grunnlaget for en sammenligning mellom av dyrs og menneskers atferd. Målet med studiene er å finne frem til funksjoner some er så like hos en dyreart og mennesker at man kan bruke dyrene i undersøkelser som er uetiske å foreta på mennesker. Undersøkelser som operative inngrep eller manipulasjon av dyrenes miljø bidrar til økt innsikt i relevante studier av psykologisk og fysiologiske prosesser. Dyrene tjener da som modeller for et studium av menneske.

 

Avslutning (oppsummering/konklusjon)

 

Det har oppstått en ny rettning i psykologien som har betegnelsen evolusjonær psykologi med basis i evolusjonsteorien. Denne tar for seg kognitive og emosjonelle prosesser og adferd til erfaringr menneske har gjennom evolusjonen. Rettningen tar for seg det særegne ved vår art, nemlig at vi kan bruke verktøy og da først og fremst språket som verktøy for tanken i kommunikasjon.

 

Darwin og han lære er fremdeles gjenstand for biologisk debatt, snart 140 år etter utgivelsen av gjennombruddsverket. Det er god grunn til å spørre om Darwin egentlig hadde innsikt i den menneskelige naturen, og om han kan forklare hva menneskene gjør her. Darwin redegjorde for menneskets evolusjon gjennom å vektlegge en utveksling fra kultur til natur, der han tenker seg at edn menneskelige hjernen tillot utvikling av språk. Til slutt vil jeg understreke at psykologiske fenomen bare kan forstås ved studier av utvikling.

Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

BOKSTAVWEE
22.09.2015 19:20

Bra!
9
anbefalinger
LETTERS AND BOKSTAVER LETTERS AND BOKSTAVER LETTERS AND BOKSTAVER LETTERS AND BOKSTAVER LETTERS AND BOKSTAVER LETTERS AND BOKSTAVER LETTERS AND BOKSTAVER LETTERS AND BOKSTAVER LETTERS AND BOKSTAVER LETTERS AND BOKSTAVER LETTERS AND BOKSTAVER LETTERS AND BOKSTAVER LETTERS AND BOKSTAVER LETTERS AND BOKSTAVER LETTERS AND BOKSTAVER LETTERS AND BOKSTAVER


02.05.2006 09:26

Bra!
7
anbefalinger
bra jeg brukte denne stilen til en oppgave Very Happy :-D

Bob
05.01.2006 10:35

Bra!
6
anbefalinger
Flott Smile :-\)

Ida
21.10.2008 17:27

Bra!
5
anbefalinger
Bra  Very Happy :-D

INGVILD
30.11.2008 11:22

Bra!
5
anbefalinger
SUPER BRA!!

...
01.11.2007 22:30

Bra!
4
anbefalinger
Huff.. Det er mye dårlige setninger her altså :/

hazzan
13.03.2009 12:30

Bra!
4
anbefalinger
det e ikje så møje bra stoff her :/


14.09.2010 09:40

Bra!
1
anbefalinger
herre gud jæ e obama folkens

Birte
13.03.2017 10:40

Bra!
1
anbefalinger
Jeg liker og snakke om min daddy darwin og hvordan hans evolusjonteori preger min våthet  Smile :-\)

dl,eas
26.10.2010 13:58

Bra!
0
anbefalinger
edfvrwe


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.019 sec - 1 pageviews