Søk i stiler
 

Rettslære: Avtalerett


Oppgave i Rettslære om avtalerett (Fullmakt). Har ikke selve oppgaven, men den står i undervisningsboka som blir brukt på de fleste videregående skolene.
Sjanger:AnnetLastet opp:05.10.2005
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Jus
Verktøy:Utskrift


Oppgaveløsning i avtalerett:

Hyttetvisten:

Lasse Ottem har evne til å opptre på vegne av Oline Setra gjennom den frasagnsfullmakten som Oline Setra hadde orientert Hanne Viken om muntlig, jf. § 13. Fullmakten er avgrenset slik: ”undersøke hytta og kjøpe den på hennes vegne”. Rettsvirkningen av at fullmektigen bruker fullmakten, finner vi i avtaleloven § 10 (1). Denne regelen binder fullmaktsgiveren straks til avtale når fullmektigen disponerer i samsvar med fullmakten.

 

Oline Setra presiserte overfor fullmektigen at prisen ikke måtte overstige kr 250 000. Denne beskjeden er ikke en del av fullmakten, fordi medkontrahenten ikke er orientert om maksimalprisen. Dette er en instruks, jf. § 11 (1). Instruksen har ingen rettslig betydning overfor medkontrahenten så lenge medkontrahenten er i god tro, jf. en antitetisk tolkning av avtaleloven § 11 (1). Lasse Ottem disponerte i samsvar med fullmakten, men i strid med instruksen da han gikk kr 50 000 ut over prisinstruksen i sitt bud på hytta. Spørsmålet er om Hanne Viken var i god tro da hun aksepterte budet, altså verken forstod eller burde forstå at Lasse Ottem handlet i strid med en eventuell prisinstruks. Oppgaven gir ingen holdepunkter for å hevde ”ond tro” hos selgeren. Bruddet på instruksen er etter min vurdering ikke av et slikt omfang at det burde vekke mistanke hos selgeren. Resultatet blir dermed at tilbudet på kr 300 000 binder Oline Setra til avtale.

 

Konklusjon: Hanne Viken får medhold i at det foreligger en avtale.

 

Erstatningsspørsmålet:

Oline Setra krever fullmektig Lasse Ottem for merprisen på hytta, kr 50 000, på grunn av instruksoverskridelse. Erstatningskravet bygger på alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. Det er påvist skyld hos fullmektigen og et økonomisk tap for saksøkeren. Instruksen avgrenser salgsretten for fullmektigen, og den er brutt. Oline Setra er påført økonomisk tap. Fullmektigen har opptrådt klandreverdig, og Oline Setra får medhold i sitt erstatningskrav begrenset oppad til det faktiske tap.

 

Konklusjon: Oline Setra får medhold i sitt erstatningssøksmål mot fullmektig Lasse Ottem.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


16.11.2015 08:46

Bra!
10
anbefalinger
Jævla mongopikk


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.011 sec - 1 pageviews