Søk i stiler
 

Rettslære: Strafferett


Oppgave i rettslære om strafferett. Har ikke selve oppgaven, men den står i undervisningsboka som blir brukt på de fleste videregående skolene.

Karakter: 5-6

Sjanger:AnnetLastet opp:05.10.2005
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Jus


a)

De vilkårene som må være oppfylt for at en person kan straffes er :

- Handlingen må rammes av et straffebud (lovprinsippet se grl. §96)

- Det må ikke foreligge straffefrihetsgrunner ( for eksempel nødrett se strl. §47 eller nødverge se strl.§48)

- Det må foreligge subjektiv skyld (se strl.§40)

- Gjerningspersonen må være over den kriminelle lavalder og tilregnelig i gjerningsøyeblikket ( se strl.§46 og §44 jf. §45)

 

b)

Det rettsspørsmål som oppgaven reiser løses ved hjelp av Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902, heretter forkortet Str.l.

 

Peder kan settes under tiltale for uaktsomt drap på Johan jfr. Str.l. § 239.Grunnlaget er at Peder forvoldte Johans død da han dyttet ham slik at han falt i vannet og druknet.

 

Det foreligger ingen straffefrihetsgrunn. Peder og Johan begynte og sloss og det endte med at Peder slo til Johan slik at Johan datt i vannet. Men slåsskampen er ikke noen bra nok grunn til at Peder kan påberope seg nødrett, jfr.§47.

 

Peder var 18 år og var derfor over den kriminelle lavalder se strl.1.§46. At han var påvirket av alkohol, som er en selvforskyldt rus, er ingen grunn til å hevde at han var utilregnelig i gjerningsøyeblikket slik beskrevet i §45. I henhold til §44 kan han heller ikke erklære seg utilregnelig.

 

Det neste blir om kravet til subjektiv skyld er oppfylt. Loven krever forsett, jf. § 40. Peder må ha dyttet Johan med vilje i den hensikt at han skulle dette over bord og enten drukne eller med tanker om at det var mer sannsynlig enn usannsynlig at Johan skulle drukne. Peder og Johan var beruset da de startet å krangle. Krangelen endte med at Peder slo til Johan slik at han datt over bord. Johan ropte at han ikke klarte å svømme, men Peder ga likevel blaffen og rodde mot land. Ut fra opplysningene i oppgaven virker det ikke som at Peder slo med vilje for at Johan skulle dette i vannet og han rodde ifra ham i den tro at Johan var en god svømmer og at han kunne klare å svømme i land. Kravet om forsett er derfor ikke oppfylt.

 

Peder kan settes under tiltale for uaktsomt drap på Johan, jfr. § 239. De tre første straffevilkårene (om lovhjemmel, ikke straffefrihetsgrunner og tilregnelighet) er oppfylt. Det som gjenstår er skyldkravet. For at Peder skal bli dømt for uaktsomt drap forutsettes det at uaktsomheten han viste var årsak til Johans død. Peder må kunne bebreides for å ikke ha forstått at døden kunne bli en følge av dyttet han gav Johan. Hvis man dytter en person ut i sjøen bør man åpenbart forstå risikoen for at den personen kan drukne.

 

Peder er derfor skyldig i uaktsom drap på Johan.Teksten er hentet fra Daria.no, www.daria.no