Søk i stiler
 

Legalisering av hasj og marihuana


Legalisering av hasj og marihuana.
Sjanger:ResonnerendeLastet opp:12.06.2000
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Cannabis
Verktøy:UtskriftNarkotikadebatten fikk en "renessanse" i begynnelsen av januar etter at Petter Nome gikk ut i mediene med sitt syn om legalisering. Han var for at "lette" narkotiske stoffer skulle legaliseres, og dermed var debatten i gang for fullt igjen.

 

Når man ser på den stigende bruken av narkotika blant dagens unge, lurer man selvsagt på hva som får dem til å begynne. Er det press?, eller er det at det fortsatt er ulovlig? Det finnes forskjellige svar, og mange argumenter for og imot legalisering av narkotiske stoffer.

 

Mange tiltak er blitt forsøkt for å få ned misbruket av narkotika og om svaret er økte fengselsstraffer skal ikke jeg stå inne for, men det kan være veien å gå. Kanskje er svaret en legalisering men personlig har jeg liten tro på det. Jeg tror det bare finnes en vei å gå for å få bukt med en del av narkotika-misbruket, og det er høyere fengselsstraffer både for smugling, salg og bruk.

 

Det jeg mener har blitt helt feil hos den allmenne nordmann er holdningene til narkotika. Skremselsskudd blir avfyrt for å fortelle om at man blir avhengig etter en blås med marihuana eller hasj. Dette mener jeg er helt feil, og at man må få et litt mere nyansert forhold til de lettere narkotiske stoffene og de tyngre stoffene. Mange steder har hasj og andre lettere stoffer blitt helt akseptert. Dette gjelder blant annet i Nederland der hasj og marihuana har blitt legalisert.

 

Lettere narkotiske stoffer som hasj og marihuana er i dag så vanlig i bruk at lovverket blir uthulet. Altfor mange i dag blir lovbrytere, og dette er ikke en god utvikling.

 

I mange asiatiske og afrikanske land har man dødsstraff for smugling og oppbevaring av narkotika. Dette er kanskje litt ekstremt, men dog ikke helt idiotisk med tanke på alle de liv som blir ødelagt på grunn av narkotikaen.

 

Det viktigste argumentet for legalisering av narkotika er etter min mening det at det ville bli et slags "monopol" der prisene og kvaliteten på stoffene ville forbli stort sett det samme. Blant "pushere" er det en hverdagslig sak å blande ut stoffene med andre substanser for å tjene mer penger. De kan blande det med substanser som kan gjøre større skade på mennesket enn det narkotikaen i seg selv gjør.

 

Et annet argument er at det ville føre til at det momentet med at det er "forbuden frukt" ville være borte. Jeg tror at mange prøver narkotika bare fordi det ikke er lovlig.

 

Siden prisene ville bli lavere ville man nok fått bukt med en del kriminalitet som har sitt utspring i narkotika. Kriminelle handlinger skjer ofte for å finansiere kjøp av de illegale stoffene.

 

Jeg mener at det er beklagelig å legalisere nok et rusmiddel i land der man ikke har den kulturtradisjonen som det medfører. Man kan se mange eksempler på rusmidler som har ødelagt for folkeslag. Blant indianerne og eskimoene hadde man noen rusmidler som de hadde lange tradisjoner med, og da den hvite mann kom med alkoholen ble mye ødelagt for dem. I Norge har man et avslappet forhold til alkohol, mens hasj og marihuana er bannlyst. I Østen er det helt motsatt, der man har opiumsbuler der man kan ta seg en blås istedenfor å gå på pub som vi gjør i Vesten.

 

Det strides om legalisering av narkotika vil føre til flere eller færre misbrukere. Jeg tror at det ville føre til langt flere misbrukere, siden tilgjengeligheten øker betraktelig. Man må tenke på hva økt tilgjengelighet vil føre til: Det vil føre til at mange eldre kommer til å selge stoff til mindreårige, slik som det er med alkohol og tobakk i dag. Dermed vil alderen på misbrukerne gå ned i takt med den økte tilgjengeligheten. Det er et kjent faktum at bruken øker med tilgjengeligheten. man ser utallige eksempler på dette. Blant annet etter at øl ble solgt på butikker i Namsos gikk ølsalget drastisk opp. Og det samme skjedde med hasj i Nederland etter legaliseringen, og det er rimelig å anta at det samme vil skje i Norge hvis man for en legalisering av hasj og marihuana.

 

Jeg må si at jeg har et veldig splittet syn om legalisering av lette narkotiske stoffer. Jeg ser faremomentene ved en legalisering, men også at mange problemer ville blitt løst ved en legalisering.

Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


02.03.2006 16:25

Bra!
15
anbefalinger
Pengene er i feil ende. Pengene fra folk som ønsker å ruse seg, går til kriminelle, og staten svarer med å bruke ALLE sine penger på å helt meningsløst kjøre uttallige mennekser igjennom et meget dyrt rettssystem. Langere som blir tatt blir bare erstattet med en ny, så lenge det er noen som vil ha, er det alltid noen som vil selge. Supply/demand. Hva hvis både statens penger OG pengene til de som kjøper kunne blitt brukt til å SAKLIG opplyse alle om rusmidler og oppfordre til MODERAT rusbruk. Selvfølgelig ville fortsatt folk misbrukt, det vil ALLTID eksistere folk som misbruker, men hvor mye midler er ikke nå frigjort til å HJELPE DE SOM MISBRUKER? Staten kunne tilogmed gitt misbrukere narkotika under kontrollerte forhold, slik at svartebørsmarkedet ikke lenger hadde noen å selge sine varer til, selvom de går under statens prisnivå. Det er så mange gode måter å løse rusproblemer på, UTEN å ta friheten fra oss. Jeg vil gjerne ha frihet til å røyke en joint i helga, og samtidig hjelpe de som ikke klarer å styre sitt rusbruk. Legaliser og rasjonaliser.

anonym
03.10.2006 09:14

Bra!
9
anbefalinger
eg røyker hasj ver dag og har ikkje død ennå!


11.07.2004 07:34

Bra!
5
anbefalinger
Denne teksten er helt usaklig etter min mening. Det er aldri bevisst at Hasj/Marihuana er skadelig, jeg tror legalisering vill senke tallet på Heroin/Amfetamin/ecstacy bruk. Amsterdam er et fint eksempel på hva legalisering kan gjøre, de har mist heroin misbrukere i hele Europa. Jeg tror de fleste folk "bannlyser" hasj fordi de tror det er inngangsporten til tyngre stoffer noe som er galt, alcohol er inngangsporten til tyngre stoffer.

Med vennelig hilsen

Vegard
07.02.2005 17:18

Bra!
3
anbefalinger
Teksten er ikke helt usaklig. Ernesto har bare lagt vekt på litt andre faktorer.
En legalisering er ikke Norge klar for. Punktum.
Det som virker mer sannsynlig er en avkriminalisering der mindre doser hasj og cannabis blir lov.

Eller at det blir lov å ha maks 5 planter i sitt eget hjem til eget bruk.
Dette vil medføre alle de positive tingene med en legalisering og vil unngå de verste scenarioene med det.

F.eks vil en avkriminalisering ikke gjøre at stoffet blir mer tilgjengelig.
Man må fortsatt på gata for å skaffe, noe som faktisk er inngangsporten til andre stoffer, men flere og flere vil kanskje tenke på å dyrke noen egne planter istedet for å oppsøke et kriminelt miljø bare for å prøve.

Det er ikke helt feil at alkohol er den egentlige porten til tyngre stoffer, men helt riktig er det heller ikke. Greit nok at de fleste ungdommer drikker seg sanseløse lenge før de engang vurderer å røyke hasj.
Men når de først vil prøve hasj, så går de til et kriminelt miljø og det er der de får kontakt med "bad guys".

Hadde de istedet plantet noen planter hadde ikke det skjedd.
Men dette vil selvfølgelig ikke medføre ALLE de positive egenskapene med en legalisering. For en legalisering vil skille helt hasj fra de sterkere stoffene.
En avkriminalisering vil ikke skille miljøene, men det vil kanskje medføre mindre rekruttering.

Ole
18.04.2005 01:10

Bra!
3
anbefalinger
Teksten er hovedsaklig usaklig!
Staten ikkeminst hadde tjent utallige penger på en eventuell legalisering!
En avgift vil i første omgang kunne legges på kr 300 pr gram THC, noe som vil tilsvare ca. kr 3o pr gram hasjisj. Dersom det omsettes 5 tonn hasjisj med en slik avgift vil statskassa få en inntekt på kr 150 millioner bare i THC-avgift.
Total omsetning for SCM vil ved samme volum (5 tonn) ligge i størrelsesorden 300 millioner kroner. Med andre ord, staten hadde tjent gryn!
Og importørene av denne "ulåvlige" hasjen vil tjene betydelig mindre!...
Hvis denne legalisasjonen hadde funnet sted, ville hasjen og maihuanaen kunne selges på vinmonopolet som hadde skiftet navn til SCM, prisen hadde vært på overkant av kr.60 (for å holde prisen oppe for å forhindre høyt missbruk), og ville kun ha solgt 5gram hasj og 10gram marihuana. Salg kun til personer over 18år. legalisjoner er nå på topp over hele verden. en del av tyskland vil legalisere på apotek til personer over 16år. amsterdam med sine coffe-shops og belgia vil legalisere hele landet og canada som har legalisert for medisinsk bruk.

Alexander
30.11.2006 05:10

Bra!
3
anbefalinger
Det er vel enda ikke påvist _noen gang_ at noen har død som følge av overdose av Cannabis. Det er vel kanskje noe som er verd å merke seg i en slik diskusjon.

emely
26.10.2005 13:29

Bra!
2
anbefalinger
du ina, det er nok ganske mange flere enn du tror som driver med hasj i norge... og enda flere som har prøvd... du vil bli overasket.. men det er ikke så lett å se når man ikke vet hvordan det ser ut..


Jethro
26.04.2006 18:28

Bra!
2
anbefalinger
Cannabis (altså Hasj, Marihuana og Hasjolje) er ikke skadelig på noen måte! Det forebygger mange forskjellige kreftsykdommer, man blir ikke dummere av det slik som noen idioter vil ha det til! Den setter ikke ned fysikken på samme måte som røyk og alkohol! Cannabis er et bedre alternativ enn Tobakk og alkohol!

Bob Kristus
16.04.2009 05:33

Bra!
2
anbefalinger
Marijuana er en plante med spesielle egenskaper, gode egenskaper  Smile :-\)
I blandt annet boka "Herbs and Mind Enhancing Foods" står det at det ikke fører til fysisk avhengighet.
Det er et faktum at ingen noen gang i historien har dødd av marijuana.
Marijuana har også en legende effekt på hudkreft, angst, generel smerte, ryggsmerter osv, og har også blitt brukt som medisin i over 5000 år.
Alle dere som er skeptiske (men saklige) til marijuana burde se en film som heter "Run from the Cure" :

http://video.google.com/videosearch?q=run+from+th- e+cure&emb=0&aq=0&oq=run+fro#q=run+from+the+cure&emb=0&- aq=0&oq=run+fro&dur=3

Og så lenge narkotika er ulovlig pga at det er skadelig, kjønner jeg ikke at marijuana kan være ulovlig, mens alkohol (600 000 folk i Europa dør hvert år pga. alkohol) selges i DAGLIGVAREBUTIKKER.
Hadde alkohol vært i narkotikalisten hadde det vært mye værre enn f eks. hasj (http://www.aftenposten.no/- nyheter/iriks/article219300.ece).

CVXZ
11.07.2019 02:05

Bra!
2
anbefalinger
FYYYYYYYFAAAAAAAAAEEEEEEEN

Julian
27.10.2005 16:20

Bra!
1
anbefalinger
Jeg vet dette er et poeng brukt til døde, men det er så gjeldene at jeg tar det med uansett: Hasj er betraktelig mindre skadelig enn alkohol! Hasj medfører ikke vold, dødsulykker, uønskede graviditeter og andre bi effekter slik alkohol gjør. legalisering må skje på et plan der kun mindre doser blir lovlig, ikke salg over disk eller statsstyrt salg, ved å legalisere mindre doser kunne politiet frigitt resurser som kunne hvert brukt på å bekjempe viktigere former for kriminalitet enn hasj brukere.
noe av problemet med hasj avhengighet er at personen kan fungere helt normalt i hverdagen, det folk flest tenker på når de tenker på "stonere" er sløve sofa slitere. dette stemmer i starten av en hasj karriere, men ettersom brukeren tilpasser seg stoffet avtar effekten. Dette gjør det mulig å fungere på et helt normalt plan i hverdagen.
noe av grunnen til fordommene mot hasj kommer av at de fleste som bestemmer og stter lover rundt det aldri har prøvd det. Og å sammenligne hasj med sterkere narkotiske stoffer er absurd. som det er påpekt her er hadj akseptyert i flere samfunn uten at noen av de lider under det. hvorfor denne heksejakten på hasj når alkohol åpenbart er ett større problem?

HeyMe
29.11.2005 09:11

Bra!
1
anbefalinger
alkoholo har helt klart et stort problem, men man må ha det klart for seg at thc i hasj KAN skape vold, ulykker osv. stoffe forandrer personligheten og kan gjøre deg voldlig og uforsiktig. denne giften påvirker oss på en måte man ikke er forberet på og har også en store avhengihets problemer. på en det er helt klart flere stoffer som vi har mer problemer med den dag i dag, men dette er noe av det mest tilgjengelige stoffe for ungdom i dag og derfor et åpent alternativ.
tenk på den efekten det har på befolknigen i norge?! jeg mener at denne teksten var bra men usaklig. legalisereing er ikke et godt alternativ , men hvis man får gode utsikter for en posetiv virkning kan det være en god ide så lenge det er kontrolert og minimalt.

BEN
17.01.2006 11:42

Bra!
1
anbefalinger
BENN

Henrik
22.03.2006 23:49

Bra!
1
anbefalinger
Vel, som så mange andre har sagt: Cannabis fører ikke på langt nær til så mange skader som alkohol gjør. Jeg går gk formgivningsfag på videregående, og folka i klassen min påstår at jeg er kriminell, leker med døden og at jeg blir sløv av å røyke hasj og marijuana. Men hvem er det som drikker seg så fulle i helga at de ligger i grøfta og kaster opp på seg selv, har hyppig-ubeskyttet sex med hverandre, knuser kjever og ribben på folk som ikke har gjort dem noe og gjør hærverk og bøll til flere tusen kroner hver helg? jo, nettopp de folka som er i mot legalisering av bønna ! . Så for pokker ! ta heller å fyr deg en feit en til helga !!! peace  Smile :-\)

Petter
23.08.2006 12:24

Bra!
1
anbefalinger
selvfølgelig øker salget av hasj når det legaliseres..... man kan vel egentlig ikke si med sikkerhet for hvor mange som kjøper hasj illegalt kan man vel?

En
09.02.2007 13:21

Bra!
1
anbefalinger
"I mange asiatiske og afrikanske land har man dødsstraff for smugling og oppbevaring av narkotika. Dette er kanskje litt ekstremt, men dog ikke helt idiotisk med tanke på alle de liv som blir ødelagt på grunn av narkotikaen."
Hvis du mener det du har skrevet, har du seriøse problemer.
Dessuten er ikke cannabis legalisert i Nederland.
Veldig useriøs artikkel absolutt med lite eller feil fakta.

Danus
14.07.2009 02:39

Bra!
1
anbefalinger
http://johnlocker.com/all-videos/society/the-business-- behind-getting-high.htmlce
06.02.2010 12:31

Bra!
1
anbefalinger
Helt FEIL  Smile :-\) I dag så får mindreårige i en alder av 12 år kjøpt hasj på gata! man kan få det overalt, man må innse at kampen mot dette "narkotiske stoffet" er tapt for lenge siden, istedenfor å bekjempe det, finn en måte man kan behandle det på istedenfor, hvordan de klarte det i California nylig? Der skal det legaliseres! 420Obama


13.08.2014 18:41

Bra!
1
anbefalinger
My Wife Stage IV brystkreft og MS har nettopp blitt kurert med cannabisolje fått fra ricksimpsoncannabisoil@hotmail.ca cannabis olje er stor medisinering. Til helvete med regjeringen og deres vanvittige politikk, har vi et medikament som er hundre prosent trygg på å kurere kreft, og du ikke trenger å bruke så mye penger på lenger på cellegift, stråling eller kirurgi som ikke ville work.Where å kjøpe Ta kontakt med Rick: ricksimpsoncannabisoil@hotmail.ca familien min er nå en helt ny en, så stoppe dine bekymringer og gå få medisiner og satt familien fri for den dødelige sykdommen som holder ingen respekt til familie harmony.Make helsen din en bedre en ved å bruke olje cannabis i hverdagen.


08.06.2015 14:45

Bra!
1
anbefalinger
Jeg vet ikke de rette ordene som uttrykke min takknemlighet at Rick Simpson og hans fantastiske cannabisolje som kurert min sykdom. I mai 2014 og ble diagnostisert av kreft Melanoma, det påvirket min hud og øyne:... Jeg gikk for behandling men til ingen nytte, min familie anbefales å rick hamp olje for min sykdom, i begynnelsen jeg ønsket å kjøpe olje, fordi jeg hadde tvil om det min tolkning av kreft, men etter lese om det og gjøre undersøkelser på nettet, jeg succumbed til ideen, og faktisk det var en fantastisk, cannabisolje med hell kureres min kreft! Etter tre måneder.
Nå er jeg Hale og sunn... Du kan kontakte Rick Simpson han
ricksimpsonmedicalservices@gmail.com


14.09.2016 02:37

Bra!
1
anbefalinger
Hei, jeg er Theresa Williams Etter å ha vært i forhold med Anderson i år, brøt han opp med meg, jeg gjorde alt for å få ham tilbake, men alt var forgjeves, jeg ville ha ham tilbake så mye på grunn av den kjærligheten jeg har for ham, jeg ba ham med alt, gjorde jeg løfter, men han nektet. Jeg forklarte problemet mitt til min venn, og hun foreslo at jeg burde heller kontakte en spell caster som kan hjelpe meg kaste en spell å bringe ham tilbake, men jeg er den typen som aldri trodd på spell, jeg hadde ikke noe valg enn å prøve det, jeg post spell caster, og han fortalte meg at det var ikke noe problem at alt vil være i orden før tre dager, at min ex vil komme tilbake til meg før tre dager, kastet han den spell og overraskende på den andre dagen, var det rundt 16 Surprised :-o0. Min ex ringte meg, jeg ble så overrasket, jeg besvarte anropet og alt han sa var at han var så lei meg for alt som har skjedd at han ville ha meg til å gå tilbake til ham, at han elsker meg så mye. Jeg var så glad og gikk til ham som var hvordan vi begynte å leve sammen lykkelig igjen. Siden da har jeg gjort løfte om at noen jeg kjenner som har et forhold problem, ville jeg være til hjelp for en slik person ved å henvise ham eller henne til den eneste virkelige og kraftig spell caster som hjalp meg med min egen problem. Hans e-post: drogunduspellcaster@gmail.com sende ham hvis du trenger hans hjelp i ditt forhold eller noen annen sak.

1) Kjærlighet Spells
2) tapt kjærlighet Spells
3) Skilsmisse Spells
4) Ekteskap Spells
5) Binding Spell
6) Breakup Spells
7) forvise en fortid Lover.
8.) Du ønsker å bli forfremmet på kontoret
9) ønsker å tilfredsstille din elsker
Kontakt denne store mannen hvis du har noen problem for en varig løsning
gjennom drogunduspellcaster@gmail.com


01.09.2004 13:32

Bra!
0
anbefalinger
Nederland har kanskje mindre heroin, men et større rusbruk generelt. Hasj er kanskje et stoff som gjør mennesker rolig, men det er bare når de er steine. Prøv å befinne deg i et rom med mange hasjisser som er fri for hasj. Mange langtidsbrukende hasjrøykere føler at livet deres står på stedethvil og det er ikke til å kimse av. Andre bruker argumenter som selvmedisinering for å rettferdiggjøre sitt eget bruk. Det er ikke måte på hvor syk mange kan bli, men de har ikke ellers et behov for å røyke...Grunnen til at man sier inngangsporten er hasj, som ikke er et nødvendig argument, er at dette ofte er første gang man gjør noe "kriminelt". Det er et argument for legalisering. Likevell tror jeg man ville få et økt rusbruk slik som Danmark og Nederland. I Danmark har over 50% av ungdommer prøvd hasj, slik er det ikke her. Dette fordi en legalisering også åpner for en reklamering og prometering av bruk av Cannabis. Penger av salg vil gå til tobaksindustrien, hvor de har utstyret klart til å lage ferdigjointer og til legemidelindustrien som er overlykkelig fordi de fikk ta over litt av Heroin salget gjennom Metadon (mye penger å tjene her). De kanskje to største og styggeste globale foretakene vil profilere stort på dette. Vil vi det? Nei jeg ordner meg heller på svartebørsen om det skulle knipe, noe det neppe gjør.


tuska
20.03.2006 09:11

Bra!
0
anbefalinger
jejejejeje

Jan
19.04.2006 22:08

Bra!
0
anbefalinger
Ole, stå på.

hhhh
09.05.2007 09:29

Bra!
0
anbefalinger
narkotika er noe drit.. kan ikke fordra det

Fra boka "Herbs and Mind Enhancing Foods"
16.04.2009 05:38

Bra!
0
anbefalinger
MARIJUANA

AKA: Bhang, cannabis, Cannabis indica, Cannabis sativa, charas, dope, ganja, grass, hashish,
hasheesh, hemp, kif, majun, pot, sinsemilla, weed.
After considerable controversy about its genus and species, it is now believed to belong to its own
genus, Cannabaceae, consisting of one to three species: Cannabis sativa, Cannabis indica, and
Cannabis ruderalis. The molecular structure of its psychoactive properties are unique in the plant
world.
Effects: Its effects, which can vary widely, are mainly attributable to tetrahydrocannabinol (THC),
and mainly involve euphoria, a sense of well-being, intense concentration, perceptual distortions, and
— though marijuana is not classified as a hallucinogen — visual and auditory hallucinations for one
to three hours. According to Young et al., "marijuana is the least debilitating of all common
intoxicants and has never accounted for a substantiated drug death. It does not cause brain damage,
sterility, impotence, insanity, or drug addiction. ... Socially and medically, alcohol and tobacco are
considerably more dangerous." Pharmacologically, it has been used in various medical preparations
since ancient times and, even today, some advocate its use for relieving the symptoms of glaucoma,
asthma, stiff muscles resulting from brain injuries and multiple sclerosis, and the toxic effects
resulting from chemotherapy.
Precautions: A user may experience dry mouth, rapid pulse rate, high blood pressure, tremors,
vertigo, loss of coordination, dry reddened eyes, dilated pupils, depression, moodiness, temporary
amnesia (because of its suppression of the brain hormone vasopressin), an uncontrollable fear of
death, and panic. A1986 Italian study found that smoking one joint can increase melatonin levels in
the body 4000 percent. It is not physically addictive, but could result in psychological dependence,
and habitual use could require higher and higher doses to achieve the same effects.
Hash smoke, especially when combined with tobacco smoke, can result in bronchitis and other
respiratory ailments.
Additional dangers include buying marijuana laced with other drugs or the herbicide paraquat, or
dealing with assassin bugs that tend to inhabit crops. Some growers have been able to produce superpotent
strains that contain 20 percent THC, or almost double that of naturally grown plants.
Dosage: The dried leaves can be smoked as a cigarette (joint, reefer), the dried tops of the female
plant full of resin smoked with tobacco (ganja, kif). It can be made into a drink with water or milk
(bhang), made into a candy (majun), the resin smoked or eaten with spices (charas) or baked into
brownies (hash brownies). Since the resin is soluble in oil but not water, it has a longer-lasting (if
slower) effect when eaten, but very little effect when consumed as a tea.
Hashish, or hash, is the processed resin from the cannabis plant, and contains about 8 to 14 times the
THC of marijuana. Hash oil, which is produced by boiling marijuana or hashish in a solvent, contains
about 15 to 30 times the THC.

anonym
23.06.2009 23:23

Bra!
0
anbefalinger
Vegard du som skrev att man burde kunne ha 5 planter til eget bruk vet sikkert ikke hvor mye du får ut av en plante du kan få flere hundre gram inne . ute kan man få over 5kg pr plante (ikke i norge) vel å merke

Anonym
23.06.2009 23:25

Bra!
0
anbefalinger
hvis det blir legalisering vet man også att man får good shit. en hvis man kjøper til den lokale langern.

1 plante
14.08.2009 21:20

Bra!
0
anbefalinger
wow, mye rot i artikkelen, lite kildekritikk.

Holde oss til saken; 1 plante for personer som er myndige burde være lovlig. Holdningskifte i samfunnet (lang prosess, om ikke umulig) som tilsier at hverdagsrøyking sees i samme klasse som hverdagsdrikking.

virkelig informasjon om farer og gevinster ved røyking (medisinsk, psykologisk og fysiologisk) må gis.

anopnym
15.09.2009 13:16

Bra!
0
anbefalinger
hasj?

Joakim
26.03.2010 23:03

Bra!
0
anbefalinger
Hei. Vil bare snakke litt om egenerfaring av Cannabis/Hasj
Har nå drevet å røyket (stortsett) hver eneste dag di siste 5-6 årene..
Ja faktisk har jeg røyket så mye, at jeg nå vil slutte med Hasj å klarer det ikke !!!  Sad :-\(

Du tror ikke hasj er avhengighetsskapende???
FEIL .!
Jeg lover på¨tro å ære at enten fysisk eller psykisk så etter så mye røykings så blir du å legge det til en stygg uvane..

Nå er jeg 22 år og røyker fortsatt stortsett hveeer dag.. Det koster meg ALTFOR mye penger og jeg blir faen såvidt stein engang..
uansett om jeg røyker bra sorting på bøtta...
og det mens jeg er dritings..
ja hvis du faktisk kan tenke deg, så er det enkelte dager jeg kan røyke en femmer å så vidt kjenne noe..

Det er kjipt , koster altfor mye og man sitter å stuker hele dagen uten å gjøre noe fornuftig.. jeg flytta til en ny plass, fortsatte røykinga og etter et år har jeg klart å skaffe meg lite venner pga dette..

Jeg sitter ikke å vil påstå at cannabis bare er noe jevla tull som burde være strengt ulovlig , tvert imot , det burde faktisk fjærnes lover og regler om cannabis rus i norge, for cannabis finns ikke farlig for den som ikke misbruker det på slik måte som jeg gjør..

det vil si at det finnes STED Å TID for ting! kanskje i helgene FEKS?! ..

men å gi folk bøter å dom for å bruke en jevla plante er patetisk i følge min tankegang.. Å Obama..
Man blir verken psykotisk eller spesielt farlig I cannabis rus, tvert imot, man blir euforisk å chill (rolig) .

Nei jeg håper en dag at di fjerner slike syke lover
At man kan kjøpe hasj på Hasjpolet
At man kan få unna Street sale
Fjern den forgiftede lavkvalitet hasjen som er blandet ut med gummidekk og er helsefarlig bort fra MILJØET!
(Er dere klar over at 30-40% av det som selges på gata i oslo er omtrent mindre en 5% Cannabis i ?? Altså BUFF full av gummidekk , plastelina og petrolium? namm .. Lungene kan bli dritskada over tid!:/)

Nei JÆNS! HEAR ME OUT! DECREMENILAZIZIII .. kaaapishhhh??

lalalal
25.05.2010 12:51

Bra!
0
anbefalinger
Høyere straffer er ikkke veien å gå, bare se hvordan det går med narkotikapolitikken til USA kontra narkotika politikken til Nederland. Dessuten får vi et mye friere og mindre fordomsfult samfunn hvis milde rusmiddler som er lettere og tryggere å bruke ansvarlig en alkohol.

Ingvard Gråmyr
28.05.2010 17:28

Bra!
0
anbefalinger
Hei!

Dei fleste som begynner med narkotika, gjer det fordi dei er lei seg, redd eller har vondt. Det seier alle som vert interviewa, og spurt generelt.

Legalisering tå cannabis er ikkje veien å gå. Men venligst, legaliser det til medisin.

Legalize it
20.07.2010 02:20

Bra!
0
anbefalinger
Man får faktisk hasj-brownies på sjukehuset, men det er som regel til kreftpasienter.
Jeg er enig med at det skal legaliseres som medisin, men også for resten av folket. Jeg vil ikke kalle meg kriminell selvom jeg røyker en feit innimellom. Og hvis Staten hadde tatt kontroll over salget av det hadde ikke blitt penslet med heroin og andre harde narkotikum, som det blir på gata. hasj ekke så farlig som folk tror, det er bevist at det er bedre å ta en bønne en å drikke. LEGALIZE IT !

Marcus
15.11.2010 17:28

Bra!
0
anbefalinger
Jeg er også enig i at cannabis burde være lovlig for de som ABSOLUTT trenger det, hvis de har det vondt, har smerter etc., uansett, la det være lovlig at det blir en medisin for de som trenger det!

Du kan for faen ikke dø av det eller utvikle så store problemer som røyk og alkohol skaper, WAKE UP!!!

Marcus
20.11.2010 19:20

Bra!
0
anbefalinger
Stem ja til dette hvis du vil;

http://www.underskrift.no/vis.asp?Kampanje=1945

feil
01.02.2011 13:18

Bra!
0
anbefalinger
når ble hasj legalisert? det er en forskjell på avkriminalisert og legalisert  Smile :-\) sjekk fakten din


17.12.2013 22:13

Bra!
0
anbefalinger
Jeg er så takknemlig til Eric Oliver for å gi meg med Hemp olje her i Norge. Jeg ble diagnostisere med Pancrease kreft to år siden, og helt siden da har jeg gjort mye av Chemo og stråling som ikke har hjelpe meg, men bare skadet mitt immunforsvar og gjøre den svak og hjelpeløs. Jeg kom over Phoenix Tears og jeg har lest om Hemp olje mye og så at jeg kunne gi meg med Hemp Oil her er Staten, jeg kontaktet ham på: ericolivermedicalservice@hotmail.ca for anskaffelse av denne medisinen, til min raske medisinen ble anskaffet og levert innen 48 timer, og jeg har vært på behandling for de siste tre månedene. Er nå her for å vitne om at jeg er ikke en kreftpasient, jeg har erfaring en total forvandling i min helsesektoren med Rick Simpson Hemp oljeservice. for alle kreftpasient som bor i Amerika og andre land regionen, få din Hemp olje fra ericolivermedicalservice@hotmail.ca,
Austine Fred


05.02.2014 00:56

Bra!
0
anbefalinger
Dette er sant liv vitnesbyrd om helbredelse av kreft med olje cannabis
http://cannabisoilcurecancer.blogspot.no/


19.10.2014 22:31

Bra!
0
anbefalinger
Jeg er ikke i stand til å skrive dette i suksessen mot kreft en eller annen grunn, så jeg ble sendt hit for å utrope frihet Rick Simpson kreft cannabisolje.
Jeg ble diagnostisert med prostatakreft 18 oktober 2013 Jeg ble rådet av legen min at min eneste alternativene var å ha en prostatektomi eller strålebehandling har frø implantert i prostata eller motta vanlig ekstern strålebehandling. Jeg falt. Jeg visste det måtte være andre alternativer som jeg tjener en levende Gud.

Jeg har turnert over hele internett med den største motivasjonen for Guds Ord og så heldigvis oppdaget jeg et vell av informasjon om olje cannabis Rick Simpson kreft.
Jeg stenge ned sin nettside http://www.paramount-oil.tk/ jeg var i stand til å gjøre Cannabis olje ham via hans nettsted: https: http://www.paramount-oil.tk/

Jeg visste da at Herren har besvart mine ydmyke bønner til å gi meg tro.
Behandlingen starter umiddelbart når legen ble gitt til meg med sjekk uke. konsumert og anbefalt dose for midten av november.

Den 26. januar hadde jeg en ny kreftscreening, som besto av en MR med en state of the art 3 Tesla MR-maskin. Resultat - Ingen tegn til kreft! KREFT GRATIS!

En av de tingene som hjalp meg mens du går gjennom alt dette, kan du lese attester og suksesshistorier av dem som har brukt olje og helbredet Og med god mat diett. Nå som denne fantastiske oljen har kurert meg, jeg føler jeg trenger å la andre få vite også. Ta gjerne kontakt med meg, spør hva bør

mer informasjon, kan du besøke det offisielle nettstedet til Rick Simpson: http://www.paramount-oil.tk/ eller kontakt: ricksimpsoncannabisoil@outlook.com jeg kjøpte.

Mail / telefon bestillinger: ricksimsponcannabisoil@outlook.com
Mobil: (+44) 703 194 2647

Takk,


08.03.2015 11:18

Bra!
0
anbefalinger
Gracias a Dios Todopoderoso que me llevó a Dr. Peter que con su corazón humanitaria ayudó a mi hija que tenía cáncer de la mama con su aceite de cáñamo. Estoy muy agradecido de que mi hija de 21 años está de vuelta con vida y saludable y puede hacer todas las cosas que le gustan sin ningún obstáculo en su vida. Dr. Peter, su medicación es la única cura para el cáncer, tumor y desde el fondo de mi corazón, yo sinceramente digo que eres el mejor y siempre voy a dar gracias a Dios para que usted tenga una larga vida para que pueda ayudar a muchas más personas en tierra con su servicio médico a humanity.with que ahora creo que el aceite de cáñamo es real y verdadero, para todos aquellos que tienen un problema relacionado con el cáncer y otras enfermedades deben comunicarse con el Dr. Peter en: ricksimpsonmedicalservices@gmail.com


07.07.2015 06:32

Bra!
0
anbefalinger
Am Tanya Albert am giving a testimony about Dr. Ekpiku the great Herbalist, he has the cure to all manner of diseases, he cured my herpes simplex virus, though I went through different website I saw different testimonies about different spell casters and herbalist, I was like: \'Many people have the herpes simplex virus cure why are people still suffering from it?\' I though of it, then I contact Dr. Ekpiku via email, I didn\'t believe him that much, I just wanted to give him a try, he replied my mail and Needed some Information about me, then I sent them to him, he prepared it (CURE) and sent it to Airfreight Online Courier Service for delivery, he gave my details to the Courier Office, they told me that 3-5 days I will receive the package and i took the medicine as prescribed by him and I went for check-up 1 week after finishing the medicine, I was tested herpes simplex virus negative, if you are herpes simplex virus patient do me a favor for you to contact him and I will try my possible best to make sure you get cured, when you contact him, make sure you tell him that I referenced you.. contact him via: ekpikuspellhomeofgrace@gmail.com or ekpikuspellhomeofgrace@hotmail.com call +2348073673757 OR whatsapp him ,or search the Google to know more of his product!! http://ekpikuspellhomeofgrace.blogspot.com/ THESE ARE THE THINGS Dr. Ekpiku. . HERPES . HIV/AIDS . CANCER . ALS disease.


17.07.2015 23:33

Bra!
0
anbefalinger
I NEVER BELIEVED IN LOVE SPELLS UNTIL I MET THIS WORLD\'S TOP SPELL CASTER. HE IS REALLY POWERFUL AND COULD HELP CAST SPELLS TO BRING BACK ONE\'S GONE,LOST,MISBEHAVING LOVER AND MAGIC MONEY SPELL OR SPELL FOR A GOOD JOB.I\'M NOW HAPPY & A LIVING TESTIMONY COS THE MAN I HAD WANTED TO MARRY LEFT ME 2 WEEKS BEFORE OUR WEDDING AND MY LIFE WAS UPSIDE DOWN COS OUR RELATIONSHIP HAS BEEN ON FOR 2YEARS... I REALLY LOVED HIM, BUT HIS MOTHER WAS AGAINST US AND HE HAD NO GOOD PAYING JOB. SO WHEN I MET THIS SPELL CASTER, I TOLD HIM WHAT HAPPENED AND EXPLAINED THE SITUATION OF THINGS TO HIM..AT FIRST I WAS UNDECIDED,SKEPTICAL AND DOUBTFUL, BUT I JUST GAVE IT A TRY. AND IN 7 DAYS WHEN I RETURNED TO USA, MY BOYFRIEND(NOW HUSBAND) CALLED ME BY HIMSELF AND CAME TO ME APOLOGIZING THAT EVERYTHING HAD BEEN SETTLED WITH HER MOM AND FAMILY AND HE GOT A NEW JOB INTERVIEW SO WE SHOULD GET MARRIED..I DIDN\'T BELIEVE IT COS THE SPELL CASTER ONLY ASKED FOR MY NAME AND MY BOYFRIENDS NAME AND ALL I WANTED HIM TO DO... WELL WE ARE HAPPILY MARRIED NOW AND WE ARE EXPECTING OUR LITTLE KID,AND MY HUSBAND ALSO GOT THE NEW JOB AND OUR LIVES BECAME MUCH BETTER. IN CASE ANYONE NEEDS THE SPELL CASTER FOR SOME HELP, HIS EMAIL ADDRESS IS: tinalovespell@yahoo.com HOPE HE HELPS YOU OUT OUR OPPORTUNITY ... CONTACT THIS GREAT SPELL CASTER VIA EMAIL: tinalovespell@yahoo.com OR CALL HIM ON: +2348078467513 ONCE AGAIN THANKS TO DR. IBUDU
1. He can help you cast a spell to get pregnant.
2. He can help you cast a Death Spell.
3. He can help you cast a Promotion spell.
4. He can help you cast Lottery spell.
5. Spell of luck.
6. Spell of Finance
7. Love spell
8. HERPES SIMPLEX VIRUS
9. H.I.V Cure , and lot more.


06.10.2015 10:47

Bra!
0
anbefalinger
I Never believed i was ever going to be HIV Negative again,Dr Camala has given me reasons to be happy, i was HIV positive for 2years and all the means i tried for treatment was not helpful to me, but when i came on the Internet i saw great testimony about Dr on how he was able to cure someone from HIV, this person said great things about this man, and advice we contact him for any Disease problem that Dr Camala can be of help, well i decided to give him a try, he requested for my information which i sent to him, and he told me he was going to prepare for me a healing portion, which he wanted me to take for days, and after which i should go back to the hospital for check up, well after taking all the treatment sent to me by Dr Camala, i went back to the Hospital for check up, and now i have been confirmed HIV Negative, friends you can reach Dr Camala on any treatment for any Disease he is the one only i can show you all up to, reach him on (dr.camalahivaidscure@yahoo.com).


14.10.2015 23:25

Bra!
0
anbefalinger
My Name Is Hope Tracy, i am here to share my testimony on how i conceived my baby. i have been married to my husband for 18years without no issue.i had problems with my in-laws even my husband started to have new affairs aside our marriage. it was a very terrible thing to bear. i became a laughing stock among my pear, i prayed and fasted and nothing happened. i was now seen as always unhappy.i was even ready to pack out of my marital home and stay on my own because my husband was not given me any attention that i needed from him. i decided to focus on my job and try to live happy on my own. on this faithful day, i decided to check the net for updates on healthy living and i came across a story of a man who Dr Adudu helped his wife to conceive a baby. i decided to put a try because this has been my greatest problem in life. today i am a proud mom with two son. words will not be enough to explained what this man did for me.i am a happy mother,i know there is someone in same condition and you feel there is no way. i urge you to contact him. This is the solution to every single mother around the globe. distance is not a barrier, he will surely make your dreams come trough. contact him today via email: {Dr aduduspelltemple@gmail.com or call him +2347050270268 you want your lover back or any other miracle in your life, contact him today so the world can be a better place to live. bye!!!..


16.10.2015 07:08

Bra!
0
anbefalinger
Greetings to the general public, i want to inform the public how i was cured of HERPES Simplex Virus by a Doctor called Osas. i visited different hospital but they gave me list of drugs like Famvir, Zovirax, and Valtrex which is very expensive to treat the symptoms and never cured me. I was browsing through the Internet searching for remedy on HERPES and i saw comment of people talking about how Dr Aloma cured them. I Was scared because i never believed in the Internet but i was convince to give him a try because i was having no hope of been cured of HERPES so i decided to contact him on his email that was listed on the comment (dralomaherbscure@gmail.com ) i searched his email on net and i saw a lot of people testifying about his goodness. when i contacted him he gave me hope and send a Herbal medicine to me that i took and it seriously worked for me, am a free person now without problem, my HERPES result came out negative. I pray for you Dr aloma God will give you everlasting life, you shall not die before your time for being a sincere and great man. Am so happy, you can also contact him if you have any problem Email: dralomaherbscure@gmail.com or contact his number via +2348051095232 or you can as well add him on whatsapp with same number

Dr Aloma CAN AS WELL CURE THE FOLLOWING DISEASE:-

1. HIV/AIDS
2. HERPES
3. CANCER
4. ALS


18.10.2015 17:02

Bra!
0
anbefalinger
Hei, hva en flott forum dette er, og jeg vil applaudere hjelpen som ble gjengitt til mannen min. Jeg ønsker å be en bønn for Rick Simpson og Dr. David som har kurert min mann av hans lungekreft. Han ble diagnostisert ca 3 år siden, slo det en gang og så et par måneder senere kom tilbake i hjernen hans. Vi har gjort alt muligens, medisinering klok, og nå kreft synes å være immun mot kjemoterapi og stråling. Legen snakker om at dette er hans siste år av livet, så jeg føler at han har mistet håpet, men jeg ikke gjorde. etter flere online søk fant jeg cannabisolje så jeg besluttet å prøve og jeg bestilte for det, så snart min mann startet sin behandling og Gud være ære jeg ikke miste min vakre mann til lungene kreft lenger. Så jeg er her for å dele dette vitnesbyrd til verden for øvrig som min mann er lagret av cannabisolje, kontakt Dr. David hvis du har problem knyttet til kreft og andre sykdommer Email: ricksimpsonmedicalcenter@outlook.com


18.10.2015 17:04

Bra!
0
anbefalinger
Hei, jeg sender min kjærlighet og bønner til alle som har kommet hit for hjelp, jeg ønsker å be en bønn for Rick Simpson og Dr. David om den fantastiske cannabisolje, min mor ble diagnostisert med stadium fire tykktarmskreft. Hun har hatt en svært vanskelig reise. Hun har hatt to runder med kjemoterapi, en runde eller Y90 stråling nå opplever leversvikt. Gulsott, en svak appetitt og depresjon er noen av hennes symptomer, og med kort tid til å leve. etter flere online søk fant jeg cannabisolje så jeg besluttet å prøve og jeg bestilte, cannabisolje med hell kureres henne kreft! etter tre måneder. Jeg er her til å dele dette vitnesbyrd til verden for øvrig du kan slå kreft hvis du har en god cannabisolje, kontakt Dr. David hvis du har problem knyttet til kreft eller andre sykdommer Email: ricksimpsonmedicalcenter@outlook.com


31.10.2015 04:42

Bra!
0
anbefalinger
My name is Jessie Bender from USA My boyfriend and I were happy as far as I could tell and I never thought that we would break up. When his cousin died in a tragic car accident he went back to Philippine for a week to be with his family. I could not go because I was in the middle of entertaining out of town clients for work. He did not seem to be upset that I could not go so I let him be. The next thing that I know, he reconnected with an old friend from high school that he had a crush on years ago and they started to have an affair! I had no clue what was going on until a month after he came back from Philippine.He proceeded to see both her and I until I caught him testing her one night. I confronted him and he told me the truth about what happened. We broke up and went our separate ways. Neither of us fought for our relationship. I was angry and decided not to be upset about it and just keep it moving. Then after about a month of not speaking to him I became sad. I wanted him to tell me that he wanted to be with me and not her. I contacted Dr .Ogala for a love spell and he totally helped me! he was able to get him to miss me to where he wanted to get back together again. He had a lot of regrets and felt bad for not fighting to keep me and for cheating in general. He values our relationship so much more now and we are together now! You can also get your lover back with the help of Dr. Ogala contact him through his email: Holyspellcast@yahoo.com.or through his website:http://holyspellcast.wix.com/holyspellcast and you can also call him +2348039456308 THANKS..


31.10.2015 18:35

Bra!
0
anbefalinger
Jeg har noe å dele med dere !!! Det er en stor glede i hjertet mitt som jeg ønsker å dele med alle. Mitt navn er Marie. Jeg hadde en misforståelse med min kjæreste i fjor som førte oss til å bryte opp og han aldri ønsket å høre stemmen min igjen. Han så en vakker kvinne som han finner mer penere enn meg, men ettersom tiden gikk jeg møtte Doctor Adodo. Han er en stor spell caster (medisinmann). Jeg kontaktet ham gjennom hans e-post og forklarte alt til ham. Han sa at jeg ikke skulle bekymre deg, at min kjæreste skal komme tilbake til meg på kne tigge om tilgivelse. Etter alt var forberedt han fortalte meg at min kjæreste skal komme til meg innen 24 timer tigge. Min største glede er nå at han faktisk kom tilbake til meg og falt på kne tigge om tilgivelse, og i dag er vi glade for. Har du problemer med din kjære? Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre? bekymre deg ikke mer fordi Doctor Adodo kan gi deg en spell å få ham eller henne tilbake. Med hjelp av en spell akkurat som han hjalp meg. Kontakt lege Adodo i dag via e-post for din spell: Adodospelltemple@gmail.com eller ringe ham på mobilen +2348156784928 på nettstedet http://adodospelltemple.wix.com/adodospelltemple


03.11.2015 03:09

Bra!
0
anbefalinger
I have been suffering from (HERPES) disease for the last four years and had constant pain, especially in my knees.

During the first year,I had faith in God that i would be healed someday.This disease started circulate all over my

body and i have been taking treatment from my doctor, few weeks ago i came on search on the internet if i could get

any information concerning the prevention of this disease, on my search i saw a testimony of someone who has been

healed from (Hepatitis B and Cancer) by this Man Dr Aloma and she also gave the email address of this man and

advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so i wrote to Dr Gumbla telling him about

my (HERPES Virus) he told me not to worry that i was going to be cured!! hmm i never believed it,, well after all

the procedures and remedy given to me by this man few weeks later i started experiencing changes all over me as the

Dr assured me that i have cured,after some time i went to my doctor to confirmed if i have be finally healed behold

it was TRUE, So friends my advise is if you have such sickness or any other at all you can email Dr Aloma on :

(dralomaherbscure@gmail.com) or call him with +2348051095232.. THESE ARE THE THINGS DR Aloma CAN ALSO CURE..

GONORRHEA, HIV/AIDS , LOW SPERM COUNT, MENOPAUSE DISEASE, PREGNANCY PROBLEM, SHORT SIGHTEDNESS PROBLEM, Stroke,

Bring back ex lover or wife/husband....sir i am indeed grateful for the help i will forever recommend you to my

friends!!!


24.11.2015 03:07

Bra!
0
anbefalinger
Min mann som var sterkt infisert med tykktarmskreft med mets til andre deler av kroppen, ble han selv gitt 6 måneder urte medisiner ved dr. OSAS. Livet for familien var et levende helvete med sorg i hjertet, men i dag iam rope ut til verden at urtemedisin har reddet min mann fra å dø. Han er fortsatt i live, og vi er i den 10. måneden. Gud er så god til trofaste. Takk til Dr Osas som forberedte urtemedisin for oss at vi brukte i herding min mann. Igjen vil jeg takke dr. Osas for hans fantastiske urtemedisin. Vi er nå lykkelig familie med min mann tilbake i live, sterk og sunn. Du kan ta kontakt med Dr. Osas på hver sykdom og sykdommer problemet på sin e-post: doctorosasherbalhome@gmail.com eller ta kontakt med hans nummer via +2348112252378 eller du kan like godt legge ham på whatsapp med samme nummer.

  LEGEN OSAS KAN OGSÅ CURE FØLGENDE SYKDOM: -

1. HIV / AIDS
2. herpes
3. KREFT ALLE typer
4. ALS


02.12.2015 01:09

Bra!
0
anbefalinger
Hello everybody am caldin anya, from germany This is a testimony i want to make.I was an HIV positive for 8 years taking anti retrovirus.As i was reading online some 5 months ago i saw a testimony on cure of HIV.I decided to give a try.Now as am telling you am very negative tested 4 times in 5 months after finishing mu cure.The cure is a pure herbs from Africa shipped to me through DHL.My cure took about 4 to 7 days.Dear brothers and sisters if you are out there,please the cure is out and rush to have yours.If you are interested,email the researcher using ehigraceherbalhivcure@gmail. com, or visit his websites http://ehigraceherbalhivcure.webs.com I will encourage every person who come across this mail to cure yourself if you are positive.THESE ARE THE THINGS Dr. Ehi. HERPES, WITCH CRAFT PROBLEM, HIV/AIDS. CANCER. ALS .NEED YOUR EX BACK, PERFECT CHARM, NEED A BABY,


21.01.2016 14:29

Bra!
0
anbefalinger
MY TESTIMONY HOW I GOT MY LOVELY HUSBAND BACK TO MY SELF ALONE!!!.

My Name is MRS LEE DAVID FROM USA, I wish to share my testimonies with the general public about what this GREAT man called Dr.AGBAKOR spell temple, has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband with his great spell powers, I was married to this man called DAVID we were together for a long time and we love each other but when I was unable to give him a child after 4 years, he left me and told me he can’t continue anymore then I was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man CALLED DR. AGBAKOR. My friend gave his email to me and asked me to contact him but I didn't want to because I doubted at first but later reconsidered because it's so rear for a man to be as powerful like she said. So I contacted him through this email ( agbakorspelltemple@yahoo.com ).. You won’t believe this when I contacted this man and told him my problems..HE ASSURED ME MY HUSBAND WILL COME BACK TO ME IN FEW DAYS TIME BEGGING FOR MY FORGIVENESS AND HE ALSO PROMISE I WILL BE BLESSED WITH A CHILD IN A MONTH TIME!!.. SO he cast the spell (WITH SOME STUFF ITEMS HE ASK ME TO BUY )and my ex came back begging on his knees and asking me to forgive him. Not only that after a month I miss my monthly flow, when I went to my doctor, he confirm that I am pregnant so I told myself that I will testify to the whole wide world about the wonders of these powerful man if I give birth successfully. I am so happy today because I am a mother of a bouncing baby girl, thank you once again the great Dr AGBAKOR for what you have done for me...
THIS MAN IS REALLY GREAT AND POWERFUL BECAUSE I HAVE SEEN WHAT HIS POWERS CAN DO FOR ANY ONE IN NEED OF HIS HELP!!..if you are out there passing through any of the following situations :

(1) If you want your ex-back.
(2) DO YOU HAVE ANY KIND OF CANCER DISEASE??.
(3) You want to be promoted in your office.
(4) You want women/men to run after you.
(5) If you want a child.
(6) You want to be rich.
(7) You want to tie your husband/wife to be yours forever.
Cool 8-\) If you need financial assistance.
(9) Herbal care
(10) if you are unable to satisfy your wife sex desire due to low SPERM erection.
(11) If your menstruation refuse to come out the day it suppose or over flows.
(12) If your work refuse to pay you, people owing you.
(13) Solve a land issue and get it back.
(14) Did your family Denny you of your right?
(15) Do you have a low sperm count?
(16) Are you contesting for any political position in your country?
(17) DO YOU HAVE A CURT Case PROBLEMS??
(17 Cool 8-\)If you always have bad dreams. E.T.C

CONTACT HIM NOW FOR ALL ANSWERS TO ANY KIND OF PROBLEMS Sad :-\(agbakorspelltemple@yahoo.com ) .....THANK YOU ALL.


19.05.2016 01:57

Bra!
0
anbefalinger
Kjære Rick, jeg kan ikke beskrive hva jeg føler! Dette er helt utrolig og fantastisk! Takk: takk så mye. Jeg vet ikke hva jeg skal si: Det er 2016 og jeg er fortsatt kreftfri etter noen år, jeg tror jeg må la denne fantastiske nyheter \"synke inn\" i hjernen min litt: Jeg skal holde på å takke deg igjen og again.It er som magi jeg er kreftfri jeg har aldri vært mer overrasket og glad i livet mitt! Kontakt ham direkte på sin e-post: Ricksimpsonmedicaloil@outlook.com for din egen olje.
Må Gud velsigne dere alle! Vennlig hilsen
Stella Rose.


29.05.2016 17:06

Bra!
0
anbefalinger
I’m giving a testimony about Dr. Ibudu who cured me from HIV, someone directed me to dr Ibudu she told me that dr Ibudu helped her cure her GENITAL HERPES but i did not believe at first time until i give a try, when I did the test and I was confirmed positive, I was so confused because my son is just too young and I need to be there for him, so I tried all means to make sure I will be there for him, I contacted Dr. Ibudu through his email and explained my problems to him, and he assured me of healing, he did what he has been doing for other people and I was cured also when he asked me to go for check-up… I’m so happy for what Dr. Ibudu did for me, contact him via email on tinalovespell@yahoo.com I know he can help you too. You can reach his line Call +2348078467513


21.06.2016 20:49

Bra!
0
anbefalinger
Am joan hardy from United State Join me celebrate this day which my Lord God has made for using this great and powerful healer called Dr Fara that cured my HERPES SIMPLEX VIRUS disease which has been eating me up for over 4 years now without solutions, i tried looking for solutions online, and through hospital, they keep on giving me orientations about drugs that can extend my years. now since Dr Fara has helped me to cure my disease with the use of herbal remedy and knowledge of his forefathers everything has been going well now, i owe you greatly for healing me so if anybody need is help or you also want to get cured you can also contact him on his email address: drfaraspelltemple@gmail.com THESE ARE THE THINGS Dr.Fara. . HERPES . HIV/AIDS . CANCER .HEPATITIS B


22.06.2016 05:16

Bra!
0
anbefalinger
Mitt navn er Cynthia og er fra USA, meg og min gutt venn brøt opp forholdet vårt fordi jeg så ham kysse en annen jente, og jeg plukke en kamp med henne, kom han tigge meg og jeg nekter å la ham tilbake i tre uker, og senere ble han ble lei og kom aldri tigge igjen. Så begynte jeg savner ham og kalte ham, men han var nå sint på meg at han gjorde plukke mine samtaler. Jeg dro til huset hans og han nektet å la meg og han sa det var over fordi jeg over reke ham, så jeg gikk til internett på jakt etter hjelp, så jeg så et vitnesbyrd hvordan DR. brun hjulpet en fyr å gjenvinne sin kjæreste da jeg mailet ham (dr.brownlovespellhome@gmail.com) og han ga meg sitt ord at etter 24 timer vil han bringe tilbake eksen min kjæreste tilbake for meg hvis jeg bare adlyde hans instruksjoner. Jeg gjorde alt han sa, og etter 24 timers det var akkurat som en drøm når min Sachs ringte meg og begynte å tigge om tilgivelse. Er så glad og takknemlig, hvis du trenger hjelp kan du sende ham på (dr.brownlovespellhome@gmail.com Tel: 27846918903


22.06.2016 05:48

Bra!
0
anbefalinger
Er her for å vitne om hva denne store spell caster gjort for meg. jeg aldri tror på spell casting, før når jeg ble fristet til å prøve det. Jeg og min mann har vært
har mye problem å leve sammen, vil han alltid ikke gjør meg glad fordi han har forelsket seg i en annen dame utenfor vårt forhold, jeg prøvde mitt beste for å
sørge for at min mann forlate denne kvinnen, men jo mer jeg snakke med ham jo mer han gjør meg falt trist, så mitt ekteskap er nå fører til skilsmisse fordi han ikke lenger
gir meg oppmerksomhet. så med all denne smerten og pine, bestemte jeg meg for å kontakte denne spell caster for å se om ting kan trene mellom meg og min mann igjen. dette spell
caster som var en kvinne fortalte meg at min mann er virkelig under en stor spell som han har vært sjarm med litt magi, så hun fortalte meg at hun hadde tenkt å gjøre alt
ting normal rygg. hun gjorde spell på min mann og etter 5 dager min mann endret helt han selv beklager med måten han behandlet meg at han ikke var ham selv, jeg virkelig takke denne kvinnen hun heter DR Momodo hun har få tilbake min mann tilbake til meg jeg ønsker dere alle til å kontakte henne som har noe problem knyttet til

ekteskap problem og forholdet problem hun vil løse det for deg. hennes e-post er: {momodospelltemple@gmail.com
hun er en kvinne, og hun er flott. ønsker deg god tid.
Han kastet forbannelser til ulike formål som
(1) Hvis du vil ha din ex tilbake.
(2) Hvis du alltid har dårlig drøm
(3) Du ønsker å bli forfremmet på kontoret.
(4) Du ønsker kvinner / menn til å løpe etter deg.
(5) Hvis du vil ha et barn.
(6) Du ønsker å være rik.
(7) Du ønsker å knytte din mann / kone å være din for alltid.
Cool 8-\) Dersom du trenger økonomisk en ** heten.
(9) HIV / AIDS CURE
(10) Loretta spell
(11) kjærlighet spell
(12) virksomhet spell
hvis du er i en hvilken som helst problem e ham nå og han vil hjelpe deg
Kontakt ham i dag på :: {momodospelltemple@gmail.com
DR Momodo


22.06.2016 06:49

Bra!
0
anbefalinger
Mitt navn er Hellen Els, Fra Baltimore. Jeg ønsker å dele mine vitnesbyrd med allmennheten om hva denne mannen heter Dr.Eve har nettopp gjort for meg, har denne mannen bare brakt tilbake glede til mitt hjem og mitt liv i personen jeg har hørt om ham før, og jeg var tvilende ham, men da jeg ga ham en prøve angående min feil å ha min egen baby og bli gravid for mannen jeg giftet meg med kalt Mr.Kenny vi var sammen i lang tid, og vi elsket vårt selvbilde-tallet, men da jeg var ute av stand til å gi ham et barn for 2 år forlot han meg og fortalte meg at han ikke kan fortsette lenger da jeg var nå på utkikk etter måter å få ham tilbake til en venn av meg fortalte meg om denne mannen og ga sin kontakt via e-post: (dr.eveherbeshome@gmail. com), så du vil ikke tro dette da jeg kontaktet ham, takk igjen den store Dr.Eve for hva du har gjort for meg, hvis du er der ute som går gjennom noen av dette problemer er oppført nedenfor:

 1) Hvis du vil ha din ex tilbake.
(2) Hvis du alltid har dårlige drømmer.
(3) Du ønsker å bli forfremmet på kontoret.
(4) Du ønsker kvinner / menn til å løpe etter deg.
(5) Hvis du vil ha et barn.
(6) Du ønsker å være rik.
(7) Du ønsker å knytte din mann / kone å være din for alltid.
Cool 8-\) Hvis du trenger økonomisk bistand.
(9) Har du blitt lurt, og du vil gjenopprette du tapt penger eller egenskaper? Kontakte ham via e-post: dr.eveherbeshome@gmail.com


03.07.2016 21:57

Bra!
0
anbefalinger


Hello everyone out there i'm Valencia,Do you know that there is a great Herbal doctor who can cure any deadly disease? Like Cancer, HIV,HPV, syphilis, diabetes, herpes Hepatitis B, low spam count and fertility problem e.t.c. Well my main reason why i am writing this right now is to inform the whole world about the great deeds, Dr.ODUKU did for me. I was diagnosed of this deadly disease in the year 2007 ever since then i was taking my medications, until i met the great herbal doctor, though i never believed in herbal med. I saw many testimonies on how a great herbal doctor cured their deadly diseases. I contacted him through his phone number. I called him, he asked me to send him my email, which i did. He gave me a form to fill, I filled it and send it back to him. He told me that he required some items in which he will use in preparing the herbal medicine for me. I don't know where to find the items he required. He told me that the only alternative is for me to send him the money, then he can help me to purchase the items from the items sellers. I promised myself to do anything to get cured. I sent him the money. He bought the items and he prepared the herbal medicine and send to me through courier service delivery and i make use of it as he instructed. few weeks later he asked me to go for check-up, when i did the check-up i was tested HIV Negative. If you are passing through hardship and you need a way out, kindly contact him via his email on odukuherbalremedies@mail.com.


19.07.2016 21:16

Bra!
0
anbefalinger
Uten DR Akwuke mange mennesker ville ha vært død gjennom hjertet pause. Mitt tilfelle er ikke forskjellig fra hjerte pause, jeg er gift kvinne med 2 barn, og det var en tid da jeg hadde problem med min mann fordi han hadde et forhold utenfor ekteskapet vårt, og dette gjorde meg dårlig. Så jeg prøvde å finne løsning på problemet mitt ved å lese en masse forhold tips på internett, og det var slik jeg kom i kontakt med DR Akwuke kontaktinformasjon og gjennom hjelp av DR Akwuke på Akwukespiritualtemple@gmail.com min mann igjen jenta han hadde affære med, og han kom tilbake til meg og våre barn. Etter en godt utført av DR Akwuke jobb jeg følte at det vil være urettferdig hvis jeg holde dette hemmelig for meg selv, og det er derfor jeg kommer til å droppe kontaktinformasjon for DR Akwuke akkurat nå, eller du kan også nå ham via denne e-posten: Akwukespiritualtemple@gmail.com


23.07.2016 09:39

Bra!
0
anbefalinger
Jeg ønsker å si en veldig stor takk og takknemlighet til Dr. OWO ododo for å bringe tilbake min mann som forlot jeg og barna i nesten tre måneder i løpet av fem dager etter å ha fulgt alle instruksjoner gitt til meg. Jeg er veldig mye takknemlig for å gjenopprette fred i min ekteskapelig hjem "Jeg ber Gud den allmektige gi deg styrke og visdom til å hjelpe flere mennesker som har lignende problem som min. for hjelp kan du nå ham på sin mobiltelefon +2349052571784 eller hans e-postadresse: owoododospellcaster04@gmail.com


29.08.2016 02:02

Bra!
0
anbefalinger
Jeg ønsker å takke DR OJEFOR for å bringe tilbake min mann til meg. det skjedde at min mann plutselig mistet interessen for meg og sluttet å komme hjem etter jobb, og dette gjorde meg bekymret. en venn av meg knyttet meg til denne store spell caster og det var slutten av det hele. min mann kom tilbake til meg tigge meg til å tilgi ham. du kan kontakte DR OJEFOR for raske løsninger på dine problemer (DROJEFORSPELLCASTER@GMAIL.COM)
(1) Hvis du vil ha din ex tilbake.
(2) Hvis du alltid har dårlige drømmer.
(3) Du ønsker å bli forfremmet på kontoret.
(4) Du ønsker kvinner / menn til å løpe etter deg.
(5) Hvis du vil ha et barn.
(6) Du ønsker å være rik.
(7) Du ønsker å knytte din mann / kone å være
din for alltid.
Cool 8-\) Hvis du trenger økonomisk bistand.
(9) Herbal omsorg
(10) Hvis du kan være i stand til å tilfredsstille din kone
sex ønske grunn
til lav ereksjon.
(11) HIV CURE


29.08.2016 02:03

Bra!
0
anbefalinger
Jeg ønsker å takke DR OJEFOR for å bringe tilbake min mann til meg. det skjedde at min mann plutselig mistet interessen for meg og sluttet å komme hjem etter jobb, og dette gjorde meg bekymret. en venn av meg knyttet meg til denne store spell caster og det var slutten av det hele. min mann kom tilbake til meg tigge meg til å tilgi ham. du kan kontakte DR OJEFOR for raske løsninger på dine problemer (DROJEFORSPELLCASTER@GMAIL.COM)
(1) Hvis du vil ha din ex tilbake.
(2) Hvis du alltid har dårlige drømmer.
(3) Du ønsker å bli forfremmet på kontoret.
(4) Du ønsker kvinner / menn til å løpe etter deg.
(5) Hvis du vil ha et barn.
(6) Du ønsker å være rik.
(7) Du ønsker å knytte din mann / kone å være
din for alltid.
Cool 8-\) Hvis du trenger økonomisk bistand.
(9) Herbal omsorg
(10) Hvis du kan være i stand til å tilfredsstille din kone
sex ønske grunn
til lav ereksjon.
(11) HIV CURE


21.10.2016 14:02

Bra!
0
anbefalinger
Dr Goko du har gjort det igjen arbeidet ditt er så fantastisk for meg, giftet jeg meg for tre år siden, og da var det søt \"i begynnelsen etter et år og noen måneder, jeg fødte en guttebarn. i det øyeblikket jeg begynte overfor åndelige utfordringer i livet mitt, langs prosessen automatisk min mann endret sin holdning til meg å komme hjem i det siste, etter en stund sa han at han ikke kan leve under samme tak med meg og han forlot hjemmet. mitt liv var i helvete fra den dagen mannen min dro hjem han stoppet plukke mine samtaler han blokkerte meg på sin Facebook-konto, og jeg hadde ingen annen mulighet enn å søke om bistand fra Dr Goko fordi noen ganger jeg bruker å høre hvordan Dr Goko gjenopprette glede tilbake til de i trykke ned. Til slutt fant jeg en restaurering sentrum var jeg søker om hjelp! Jeg kontaktet ham umiddelbart for å få hjelp! min mann fant veien hjem fredelig. Jeg er så mye takknemlig alt har endelig avgjort. Jeg skåret vitnesbyrd for alle hvem trenger hjelp til å gjenopprette ekteskap. her er Dr Goko epost kontakte ham for restaurering .. dr.gokosspiritualcaster@gmail.com også Whatsapp ham +2348056398964

Vennligst også informere andre når problemet er bosette for OK ...........


17.11.2016 23:28

Bra!
0
anbefalinger
Dr Hope is a very genuine spell caster and a very unique and a powerful man of wisdom. I was unable to get pregnant because i had fertility problems. My husband divorced me because of that. I was so worried and always crying and i was even thinking of committing suicide but a friend of mine introduced me to a great man called Dr Hope who also helped her with her problem. She gave me his email and i contacted him and explained everything to him. He assured me that he will help me and i should not worry. Dr Hope brought back joy to my life and to my family again by bringing my husband back to me with his spiritual powers, by making me to get pregnant, by curing my sister\'s cancer disease, by also curing my cousin\'s hiv virus with his special powers, and he also made my step brother to win a lottery of 2 million dollars. Dr Hope is really a gifted, amazing, and a very good man who truly knows how to do his job better and if not for him what would my life turn to? Dr Hope thank you so much and i will never stop talking about your great deeds. Words can not express how much good you have done for me and my family and i believe that even a thousand words won\'t be enough to describe your good great works. If you are in need of any spiritual help why not run to Dr Hope? just contact Dr Hope on his email: Ultimatesolutionhome55@yahoo.com or you can also contact him on his web site on:
http://ultimatesolutionho5.wixsite.com/dr-hope and he will help you. Dr Hope is harmless, safe and reliable so contact him now and get your solution. Thank you Dr Hope for you are indeed a great man.


17.11.2016 23:29

Bra!
0
anbefalinger
Dr Hope is a very genuine spell caster and a very unique and a powerful man of wisdom. I was unable to get pregnant because i had fertility problems. My husband divorced me because of that. I was so worried and always crying and i was even thinking of committing suicide but a friend of mine introduced me to a great man called Dr Hope who also helped her with her problem. She gave me his email and i contacted him and explained everything to him. He assured me that he will help me and i should not worry. Dr Hope brought back joy to my life and to my family again by bringing my husband back to me with his spiritual powers, by making me to get pregnant, by curing my sister\'s cancer disease, by also curing my cousin\'s hiv virus with his special powers, and he also made my step brother to win a lottery of 2 million dollars. Dr Hope is really a gifted, amazing, and a very good man who truly knows how to do his job better and if not for him what would my life turn to? Dr Hope thank you so much and i will never stop talking about your great deeds. Words can not express how much good you have done for me and my family and i believe that even a thousand words won\'t be enough to describe your good great works. If you are in need of any spiritual help why not run to Dr Hope? just contact Dr Hope on his email: Ultimatesolutionhome55@yahoo.com or you can also contact him on his web site on:
http://ultimatesolutionho5.wixsite.com/dr-hope and he will help you. Dr Hope is harmless, safe and reliable so contact him now and get your solution. Thank you Dr Hope for you are indeed a great man.


19.11.2016 21:39

Bra!
0
anbefalinger
Min far ble diagnostisert med prostatakreft mars 2015 og helt siden da har vi gjort kjemoterapi 3 ganger, men kreften holde tilbake. For noen måneder siden jeg hørte om cannabisolje og dens helbredende virkning, og jeg hentet den cannabis olje fra USA (Ricksimpsonmedicaloil@outlook.com) og min far startet behandling umiddelbart med cannabis olje, etter å ha brukt cannabis olje for behandling på fastsatt tid foreskrive av Rick Simpson, var det total kur, og som jeg skriver nå min far kan gå rundt i huset av seg selv uten støtte fra noen, og gå ut når som helst han velger.

Med vennlig hilsen,
Vanessa Hellas


20.11.2016 09:29

Bra!
0
anbefalinger
Dr Hope is a very genuine spell caster and a very unique and a powerful man of wisdom. I was unable to get pregnant because i had fertility problems. My husband divorced me because of that. I was so worried and always crying and i was even thinking of committing suicide but a friend of mine introduced me to a great man called Dr Hope who also helped her with her problem. She gave me his email and i contacted him and explained everything to him. He assured me that he will help me and i should not worry. Dr Hope brought back joy to my life and to my family again by bringing my husband back to me with his spiritual powers, by making me to get pregnant, by curing my sister\'s cancer disease, by also curing my cousin\'s hiv virus with his special powers, and he also made my step brother to win a lottery of 2 million dollars. Dr Hope is really a gifted, amazing, and a very good man who truly knows how to do his job better and if not for him what would my life turn to? Dr Hope thank you so much and i will never stop talking about your great deeds. Words can not express how much good you have done for me and my family and i believe that even a thousand words won\'t be enough to describe your good great works. If you are in need of any spiritual help why not run to Dr Hope? just contact Dr Hope on his email: Ultimatesolutionhome55@yahoo.com or you can also contact him on his web site on:
http://ultimatesolutionho5.wixsite.com/dr-hope and he will help you. Dr Hope is harmless, safe and reliable so contact him now and get your solution. Thank you Dr Hope for you are indeed a great man.


20.11.2016 09:31

Bra!
0
anbefalinger
Dr Hope is a very genuine spell caster and a very unique and a powerful man of wisdom. I was unable to get pregnant because i had fertility problems. My husband divorced me because of that. I was so worried and always crying and i was even thinking of committing suicide but a friend of mine introduced me to a great man called Dr Hope who also helped her with her problem. She gave me his email and i contacted him and explained everything to him. He assured me that he will help me and i should not worry. Dr Hope brought back joy to my life and to my family again by bringing my husband back to me with his spiritual powers, by making me to get pregnant, by curing my sister\\\'s cancer disease, by also curing my cousin\\\'s hiv virus with his special powers, and he also made my step brother to win a lottery of 2 million dollars. Dr Hope is really a gifted, amazing, and a very good man who truly knows how to do his job better and if not for him what would my life turn to? Dr Hope thank you so much and i will never stop talking about your great deeds. Words can not express how much good you have done for me and my family and i believe that even a thousand words won\\\'t be enough to describe your good great works. If you are in need of any spiritual help why not run to Dr Hope? just contact Dr Hope on his email: Ultimatesolutionhome55@yahoo.com or you can also contact him on his web site on:
http://ultimatesolutionho5.wixsite.com/dr-hope and he will help you. Dr Hope is harmless, safe and reliable so contact him now and get your solution. Thank you Dr Hope for you are indeed a great man.


21.11.2016 04:02

Bra!
0
anbefalinger
Min kone ble diagnostisert med brystkreft med metastaser bein/lever/eggstokk engasjement, etter så mange Chemo og stråling. Jeg kom over Rick Simpson gjennom flere vitnesbyrd av hans cannabisolje og jeg var i stand til å kontakte ham på: ricksimpsoncannabisoil@hotmail.ca, jeg men cannabis olje fra Rick Simpson og jeg har brukt cannabisolje til å behandle min kone kreft sykdommer de siste 5 månedene. Det har vært ca 4 måneder siden hun sluttet å bruke den. Alle de positive effektene er der fortsatt. Min kone er sunt med ingen kreft i hennes kropp system lenger. I hovedsak kroppen føles som en 20 år gammel jente, mens i virkeligheten hun er 41 år. Innen 5 måneder for å være på olje hun begynte å løse pounds, er sin metabolisme super rask. Hun kan spise burgere på fastfood ledd og fortsatt løs vekt. Hun sove gjennom hele natten, hennes fordøyelsessystemet arbeider bedre enn det noensinne har. Hun har INGEN smerter overhodet. Selv etter å være av meds dette lang. Dette er rett og slett fantastisk. For hjelp e-post: ricksimpsoncannabisoil@hotmail.ca, hun er ikke lenger et offer for kreft og jeg ville elske hver andre kreftpasient ved det å kontakte Rick Simpson hjelp via: ricksimpsoncannabisoil@hotmail.ca hun ikke har kreft lenger, men hun fortsatt bruke hun følger opp medisiner for andre rensing av kroppen systemet. Hun begynte å bruke oljen for å finne sin andre fordeler. Rick Simpson fortalte oss om hvordan han mener oljen kan reversere aldring. Jeg håper det vil sakte ned eller stoppe det helt. Ikke sikker på bruk hva du kan forvente etter langvarig. Jeg vil oppdatere dere til mine funn av Rick Simpson HAMP OLJE. Bruker dette mediet for å fortelle deg at Rick Simpson HAMP OLJE olje vil garantere anstrenge seg alle typer kreft og andre sykdommer. for hjelp epost: ricksimpsoncannabisoil@hotmail.ca


21.11.2016 10:54

Bra!
0
anbefalinger
Dr Hope is a very genuine spell caster and a very unique and a powerful man of wisdom. I was unable to get pregnant because i had fertility problems. My husband divorced me because of that. I was so worried and always crying and i was even thinking of committing suicide but a friend of mine introduced me to a great man called Dr Hope who also helped her with her problem. She gave me his email and i contacted him and explained everything to him. He assured me that he will help me and i should not worry. Dr Hope brought back joy to my life and to my family again by bringing my husband back to me with his spiritual powers, by making me to get pregnant, by curing my sister\'s cancer disease, by also curing my cousin\'s hiv virus with his special powers, and he also made my step brother to win a lottery of 2 million dollars. Dr Hope is really a gifted, amazing, and a very good man who truly knows how to do his job better and if not for him what would my life turn to? Dr Hope thank you so much and i will never stop talking about your great deeds. Words can not express how much good you have done for me and my family and i believe that even a thousand words won\'t be enough to describe your good great works. If you are in need of any spiritual help why not run to Dr Hope? just contact Dr Hope on his email: Ultimatesolutionhome55@yahoo.com or you can also contact him on his web site on:
http://ultimatesolutionho5.wixsite.com/dr-hope and he will help you. Dr Hope is harmless, safe and reliable so contact him now and get your solution. Thank you Dr Hope for you are indeed a great man.


21.11.2016 10:55

Bra!
0
anbefalinger
Dr Hope is a very genuine spell caster and a very unique and a powerful man of wisdom. I was unable to get pregnant because i had fertility problems. My husband divorced me because of that. I was so worried and always crying and i was even thinking of committing suicide but a friend of mine introduced me to a great man called Dr Hope who also helped her with her problem. She gave me his email and i contacted him and explained everything to him. He assured me that he will help me and i should not worry. Dr Hope brought back joy to my life and to my family again by bringing my husband back to me with his spiritual powers, by making me to get pregnant, by curing my sister\'s cancer disease, by also curing my cousin\'s hiv virus with his special powers, and he also made my step brother to win a lottery of 2 million dollars. Dr Hope is really a gifted, amazing, and a very good man who truly knows how to do his job better and if not for him what would my life turn to? Dr Hope thank you so much and i will never stop talking about your great deeds. Words can not express how much good you have done for me and my family and i believe that even a thousand words won\'t be enough to describe your good great works. If you are in need of any spiritual help why not run to Dr Hope? just contact Dr Hope on his email: Ultimatesolutionhome55@yahoo.com or you can also contact him on his web site on:
http://ultimatesolutionho5.wixsite.com/dr-hope and he will help you. Dr Hope is harmless, safe and reliable so contact him now and get your solution. Thank you Dr Hope for you are indeed a great man.


21.11.2016 17:11

Bra!
0
anbefalinger
Mitt navn Alicia Howard, er her for å informere deg om at Dr Ozala urtemedisin er et godt middel for herpes, jeg var en bærer av herpes og jeg så et vitnesbyrd om hvordan Dr. Ozala kurere herpes, bestemte jeg meg for å kontakte, kontaktet jeg ham og han veiledet meg. Jeg spurte ham etter løsninger, og han startet rettsmidler for min helse. Takk Gud, nå er alt greit, jeg er kurert av Dr. Isikolo urtemedisin , jeg er veldig takknemlig til Dr. Isikolo, nå ham isikolosolutionhome@gmail.com og
isikolosolutionhome@gmail.com Eller kontakte sin nummeret via (WHATSAPP KUN: Du
kan også Whatsapp ham via +2348133261196) (Kun samtaler: ring ham på
+2348133261196

DOCTOR OZALA KAN OGSÅ CURE FØLGENDE SYKDOM: -
* herpes
* HSV 1 & HSV 2
*ASTMA
* dIABETES
* epilepsi
*KREFT
* ufruktbarhet
* Stafylokokker.
* ALS
*HEPATITT B
* Graviditet urtemedisin


05.12.2016 14:59

Bra!
0
anbefalinger
Kjærligheten har ingen garanti for at det vil vare for alltid, uansett hvor du bor forpliktet til det, jeg var så forelsket i mannen ringte jeg min egen, og han var også forelsket i meg også, men det begynte crubbling ned etter at vi giftet oss. Han ble konstituert som jeg gjorde ikke saken til ham lenger, jeg kunne ikke tro dette som skjedde med oss, jeg husker at jeg aldri fornærmet ham ikke vi kjempe. Jeg var så trist at jeg ikke kunne smil, vel vitende om at ekteskapet går ned virkelig dekk deg ut. Han senere fylt for en skilsmisse ber meg om å gå våre egne veier. Jeg ble så trenger hjelp som jeg holdt på å be for ham til å ombestemme seg, men han aldri gjorde, vi var ikke lenger bor sammen etter en tid. Jeg var så behov for hjelp til å gjenopprette mitt ekteskap som jeg var så desperat etter hjelp og så heldig for meg at jeg kom accrose en kvinne som hjalp peopel gjenopprette brutte relasjoner, jeg kontaktet henne tro at jeg ville bli hjulpet, jeg forklarte mitt problem til henne, og hun forsikret meg om at hun ville hep meg, jeg gjorde alt hun ba for meg, og etter at hun avsluttet arbeidet med problemet mitt 6 dager senere mannen min ringte meg for å tilgi ham for å skade meg, og han er klar til å komme tilbake til meg å bli min mann igjen, og nå er vi lykkelige sammen, og jeg er selv gravid nå. Jeg vil takke denne fantastiske kvinnen som hjalp meg gjenopprette mitt ekteskap, Gud velsigne henne. Hvis du trenger henne hjelpe kontakte henne via annperry229@gmail.com.


19.12.2016 16:11

Bra!
0
anbefalinger
Hi,
My name is Sarah Anik, some months ago I had s*x with the third guy in my life whom i was about to marry and now I have herpes. I couldn’t believe it because he wasn’t a random guy, he’s the closet guy I’ve had as a boyfriend, but it has been a never ending nightmare since. I’ve always believed in GOD and have asked him for forgiveness which is ironic.
I felt like killing myself with the taught of having a husband and family will be quite difficult and i felt like I’m not really in the room when people are talking. I didn’t know what to do and pretty much cry and pray every day to God for help and looking at my family with so much love and feeling that i have disappointed them even though they don’t know. Until God lead me to DR. SOLUTION online who promised to help me cure my disease through herbals. At first i didn\'t believe him, but to my greatest surprise i was cured completely by herbals, which medical doctor also verified that i was cured. Special thanks to DR. SOLUTION.
Don\'t be discourage because he that did it for me will also do it for you and you can contact him through his email address solutionhealinghome@gmail.com or text him on what\'sapp, phone number +2348077683109 or visit his website www.healinghome.webs.com for more information.


02.01.2017 11:55

Bra!
0
anbefalinger
Dr Hope is a real genuine and a very powerful spell caster who has helped so many people all over the globe. He has also helped me my friends and family in many ways. When my husband left me for another woman i contacted dr Hope and explained everything to him and he calmed me. After he did his work, my husband ran back to me in 2 days as he said. He also cured my uncle\'s cancer. Thanks Dr Hope. Contact Dr hope now on his email
Ultimatesolutionhome55@yahoo.com and you can still contact him through his website on:
http://ultimatesolutionho5.wixsite.com/dr-hope He will help you. Contact him quickly.


25.02.2017 10:44

Bra!
0
anbefalinger
THIS IS NOT A JOKE. TRUST GREAT DR KUMAR. My names are Gina Tom from United States. Great Dr Kumar is really powerful and knows how to do his job perfectly. If not for him i could not imagine what would have happened. My ex was always picking up an argument with me and was always beating me. He started acting strange and funny and left me for no cause for another girl. I thought all hope was gone. I searched for help on the internet and i came across Great Dr Kumar. I saw so many testimonies about him. I was delighted and i contacted him on his email and told him what was going on. He laughed and assured me to calm down that he will help me and that my ex will come back begging me. He did his work and cast the spell for me and in 3 days time, my ex came apologizing just as he told me. Today we both live together and we are even more in love than how we use to be before he left. Contact the Great Dr Kumar for your own help. You can contact him on: drkumartemple@yahoo.com and his website is:
https://drkumartemple.wixsite.com/dr-kumar


25.02.2017 10:45

Bra!
0
anbefalinger
THIS IS NOT A JOKE. TRUST GREAT DR KUMAR. My names are Gina Tom from United States. Great Dr Kumar is really powerful and knows how to do his job perfectly. If not for him i could not imagine what would have happened. My ex was always picking up an argument with me and was always beating me. He started acting strange and funny and left me for no cause for another girl. I thought all hope was gone. I searched for help on the internet and i came across Great Dr Kumar. I saw so many testimonies about him. I was delighted and i contacted him on his email and told him what was going on. He laughed and assured me to calm down that he will help me and that my ex will come back begging me. He did his work and cast the spell for me and in 3 days time, my ex came apologizing just as he told me. Today we both live together and we are even more in love than how we use to be before he left. Contact the Great Dr Kumar for your own help. You can contact him on: drkumartemple@yahoo.com and his website is:
https://drkumartemple.wixsite.com/dr-kumar


04.03.2017 17:49

Bra!
0
anbefalinger
ALL THANKS TO DR WILLIAMS WITH HIS HERBAL PORTION I WAS COMPLETELY CURED FROM CANCER.
I\'m here again to appreciate. DR WILLIAMS God will always continue to bless you more abundantly, for the good works you don in my life, I will always keep on writing good and posting my testimonies about you on the Internet, I’m Jessica from Orlando, Florida. I was tested CANCER SIMPLEX VIRUS positive, I saw a blog on how DR WILLIAMS cured people with his herbal portion, i did not believe in natural medicine but i just decided to give him a try, I contacted him,and explain my situation to him,few day later he sent me the herb, after taking doc Williams herbal medicine for few week i also got my healing with his herbal portion, i am so happy. If you have any type of cancer problem or you are also infected with any kind of disease, contact him Drwilliams098765@gmail.com for advice and for his product,i hope this testimony also help some one out there


08.03.2017 19:15

Bra!
0
anbefalinger
Med så mye i mitt hjerte jeg er her for å uttrykke meg på hvordan Dr. PEPOKO reddet mitt ekteskap fra skilsmisse. Jeg og mannen min var å ha noen misforståelser, og det ble rive vårt ekteskap fra hverandre til å utvide min mann var søker etter en skilsmisse. Så jeg har ingen valg enn å gå til internett for å søke løsning på problemet mitt det var det jeg kom over Dr.PEPOKO detaljer, og om hvordan han har hjulpet mange mennesker ved å gjenopprette det forholdet. Jeg kontakte Dr.PEPOKO og i mindre enn 48 timer min mann kansellert skilsmissepapirene. Nå jeg og mannen min leve sammen i fred og harmoni alle takket være Dr.PEPOKO for lagring av ekteskapet mitt fra å bryte opp. Dr.PEPOKO kontaktinformasjon er via e-post: pepokolovespell@gmail.com eller whats app ham: +2347053699933 eller se hans hjemmeside: www.pepokolovespelltemple.blogspot.com eller nå ham på whatsapp: +2347053699933 Eller du kan også nå ham ved ham facebook side WWW.facebook.com/osegide.ehijie.5?refid=46


08.03.2017 19:18

Bra!
0
anbefalinger
Med så mye i mitt hjerte jeg er her for å uttrykke meg på hvordan Dr. PEPOKO reddet mitt ekteskap fra skilsmisse. Jeg og mannen min var å ha noen misforståelser, og det ble rive vårt ekteskap fra hverandre til å utvide min mann var søker etter en skilsmisse. Så jeg har ingen valg enn å gå til internett for å søke løsning på problemet mitt det var det jeg kom over Dr.PEPOKO detaljer, og om hvordan han har hjulpet mange mennesker ved å gjenopprette det forholdet. Jeg kontakte Dr.PEPOKO og i mindre enn 48 timer min mann kansellert skilsmissepapirene. Nå jeg og mannen min leve sammen i fred og harmoni alle takket være Dr.PEPOKO for lagring av ekteskapet mitt fra å bryte opp. Dr.PEPOKO kontaktinformasjon er via e-post: pepokolovespell@gmail.com eller whats app ham: +2347053699933 eller se hans hjemmeside: www.pepokolovespelltemple.blogspot.com eller nå ham på whatsapp: +2347053699933 Eller du kan også nå ham ved ham facebook side WWW.facebook.com/osegide.ehijie.5?refid=46


zcgvc
-


30.05.2017 15:38

Bra!
0
anbefalinger
Hei, jeg er Theresa Williams Etter å ha vært i forhold til Anderson i årevis, brøt han med meg, jeg gjorde alt for å bringe ham tilbake, men alt var forgjeves, jeg ville ha ham tilbake så mye på grunn av kjærligheten jeg har for ham, Jeg ba ham om alt, jeg gjorde løfter, men han nektet. Jeg forklarte problemet mitt til min venn, og hun foreslo at jeg helst skulle kontakte en stavekaster som kunne hjelpe meg med å stave en stave for å få ham tilbake, men jeg er den typen som aldri trodde å stave, jeg hadde ikke annet valg enn å prøve det, jeg Postet stavekassen, og han fortalte meg at det ikke var noe problem at alt ville være greit før tre dager, at min eks skal komme tilbake til meg før tre dager, kastet han staver og overraskende i den andre dagen, det var rundt 4 pm. Min eks kaller meg, jeg var så overrasket, jeg svarte på anropet og alt han sa var at han var så lei meg for alt som skjedde at han ville at jeg skulle komme tilbake til ham, at han elsker meg så mye. Jeg var så glad og gikk til ham som var hvordan vi begynte å leve sammen lykkelig igjen. Siden da har jeg lovet at noen jeg kjenner som har et problem med forholdet, ville jeg være til hjelp for en slik person ved å henvise ham til den eneste virkelige og kraftige stavekassen som hjalp meg med mitt eget problem. Email: drogunduspellcaster@gmail.com Du kan sende en e-post til ham hvis du trenger hjelp i ditt forhold eller noe annet sak.

1) Kjærlighetsformål
2) Lost Love Spells
3) Skilsmisse
4) Ekteskapsstaver
5) Binding Stave.
6) Breakup Spells
7) Banish en fortid Lover
8.) Du vil bli markedsført på kontoret din / Lotteri stave
9) vil tilfredsstille din elsker
Ta kontakt med denne flotte mannen hvis du har noe problem for en varig løsning
Gjennom drogunduspellcaster@gmail.com


04.06.2017 22:23

Bra!
0
anbefalinger
Min søster hva diagnostisert med brystkreft, og hun hva ved døden, med kreft i bryst i det siste etappen er nå tilbake i live, og hun er så sunt nå. Takk til Rick Simpson cannabis olje gjorde vi kjøpte på: Ricksimpsonmedicaloil@outlook.com hamp olje ble brukt i herding min mor brystkreft i løpet av tre måneder som nevnt i phoenix tåre. Igjen vil jeg takke Rick Simpson for hans fantastiske Cannabis Oil vi er nå lykkelig familie med min søster tilbake i live, sterk og healthy.If Du kan ta kontakt for din egen medisinering epost Rick Simpson på Ricksimpsonmedicaloil@outlook.com

Med vennlig hilsen,
Liliana Ross


27.06.2017 19:23

Bra!
0
anbefalinger
ATTENTION YOU ALL. i wish to inform you all

that after all the herbal doctor that i contacted, Dr Monday (nativeherbalclinic@gmail.com) was the

only one that cured my Herpes Virus with his Herbal Medicine.

i have contacted about 4 different herbal doctor and i was just been SUCKED. well thats the past.

Am very happy now that am cured finally by Dr Monday.

I contacted

Dr Monday just last week when i was confused on who to contact, and he

gave me an online Details center to fill. i filled the form with my

details and he wrote back to me that it will take (3 Weeks) for

me to get cure. To my greatest surprise, after two weeks i

go for a medical check up to confirm my STATUS. and i went to 6

different hospital and i was tested NEGATIVE. so i decided to inform the

general public so that you wont waste time sharing tears and losing

hope.

you can email him Dr Monday on his email: nativeherbalclinic@gmail.com

or visit Www.nativeherbalclinic.webs.com

PLEASE contact to avoid disappointment


08.07.2017 11:34

Bra!
0
anbefalinger
I'm so excited my husband is back after he left me for another woman. My husband and I have been married for about 7 yrs now. We are happily married with two kids, a boy and a girl. 3 months ago, I started to notice some strange behavior from him and a few weeks later I found out that my husband is seeing someone. He started coming home late from work, he hardly care about me or the kids anymore, Sometimes he goes out and doesn't even come back home for about 2-3 days. I did all I could to rectify this problem but all to no avail. I became very worried and needed help. As I was browsing through the internet one day, I came across a website that suggested that Dr OGUNDU can help solve marital problems, restore broken relationships and so on. So, I felt I should give it a trial. I contacted him and told him my problems and he told me what to do and i did it and he did a spell for me. 24 hours later, my husband came to me and apologized for the wrongs he did and promise never to do it again. Ever since then, everything has returned back to normal. I and my family are living together happily again.. All thanks to Dr OGUNDU. If you have any problem contact him and i guarantee you that he will help you. He will not disappoint you. Email him at: drogunduspellcaster@gmail.com
1. Bring your boyfriend back
2. Bring your husband back
3. Bring your wife back
4. Bring your girlfriend back
5. Win lottery
6. promotion in offices
7. help you to become pregnant,if you looking for the fruit of the womb
8. Complete cure of any kind of sickness
9. marriage commitment and so many more.


09.07.2017 00:46

Bra!
0
anbefalinger
This is to notify the public in general and to those whom it may concern that the NEW LIFE MEDIPLEX KIDNEY TRANSPLANT HOSPITAL is urgently looking for persons who are interested in selling their kidney for the sum of $ 500,000.00 or getting a transplant. We only buy kidney from a healthy living person. We are located in different parts of the world e.g. India, Nigeria, United Arab Emirates, U.S.A and all other countries. If you are interested in buying or selling kidney or getting a transplant, don’t hesitate to contact us via our email Sad :-\(drgeorgepranav@outlook.com),you can also call or send your inquiries and requests to us on our life line  Sad :-\( +14086014581).
NOTE: THIS IS ABOUT SAVING LIVES OF PEOPLE, FRAUDS AREN\\\'T ACCEPTED, SO WE ADVICE THAT YOU COME TO US IN SINCERITY.
Best Regards.


09.07.2017 00:46

Bra!
0
anbefalinger
This is to notify the public in general and to those whom it may concern that the NEW LIFE MEDIPLEX KIDNEY TRANSPLANT HOSPITAL is urgently looking for persons who are interested in selling their kidney for the sum of $ 500,000.00 or getting a transplant. We only buy kidney from a healthy living person. We are located in different parts of the world e.g. India, Nigeria, United Arab Emirates, U.S.A and all other countries. If you are interested in buying or selling kidney or getting a transplant, don’t hesitate to contact us via our email Sad :-\(drgeorgepranav@outlook.com),you can also call or send your inquiries and requests to us on our life line  Sad :-\( +14086014581).
NOTE: THIS IS ABOUT SAVING LIVES OF PEOPLE, FRAUDS AREN\\\'T ACCEPTED, SO WE ADVICE THAT YOU COME TO US IN SINCERITY.
Best Regards.


12.08.2017 03:54

Bra!
0
anbefalinger
God dag,
Har du vært på utkikk etter en Legit-utlåner? Du trenger et presserende lån eller bedriftslån? Du nektet et lån fra din bank eller et finansielt firma? Vi tilbyr private, kommersielle og personlige lån med svært lave årlige rentesatser så lave som 3% innen ett år til 50 års tilbakebetaling og ingen andre steder i verden. Vi tilbyr lån av noe beløp. Våre lån er godt forsikret for maksimal sikkerhet er vår prioritet E-post oss {pastorgodtimeloanfirm6@gmail.com}.


23.08.2017 10:04

Bra!
0
anbefalinger
Mitt navn er lilian N. Dette er en veldig glad dag i mitt liv på grunn av den hjelpen Dr.saguru har gjort til meg ved å hjelpe meg med å få min ex ektemann tilbake med sin magiske og kjærlighetsspell. Jeg var gift i 6 år, og det var så forferdelig fordi mannen min var virkelig juks på meg og søkte etter skilsmisse, men da jeg kom over Dr.semu-e-post på internett om hvordan han har hjulpet så mange mennesker til å få sin eks tilbake Og bidra til å fikse forholdet.og få folk til å være lykkelige i forholdet deres. Jeg forklarte min situasjon for ham og deretter søke hans hjelp, men til min største overraskelse fortalte han meg at han vil hjelpe meg med mitt tilfelle, og her feirer jeg nå fordi mannen min har forandret seg helt for godt. Han vil alltid være hos meg og kan ikke gjøre noe uten min nåtid. Jeg nyter virkelig ekteskapet mitt, hva en flott feiring. Jeg vil fortsette å vitne på internett fordi Dr.saguru er virkelig en ekte stavekaster. Trenger du hjelp da kontakten doktor SAGURU NOW via e-post: drsagurusolutions@gmail.com eller whatsapp +2349037545183 Han er det eneste svaret på ditt problem og får deg til å føle deg glad i forholdet ditt.og hans også perfekt i
1 LOVE SPELL
2 VIN EX TILBAKE
3 FRUIT OF THE WOMB
4 PROMOTION SPELL
5 PROTECTION SPELL
6 BUSINESS SPELL
7 god jobbspill
8 LOTTERY SPELL OG HJEMMESKAP SPELL.


29.08.2017 14:10

Bra!
0
anbefalinger
Dette er mitt vitnesbyrd om det gode arbeidet til en mann som hjalp navnet meg ... Min er Clifford Mary, og jeg er basert i CANADA. Mitt liv har returnert !!! Etter 8 års ekteskap forlot mannen min og forlot meg med våre tre barn. Jeg følte at livet mitt var i ferd med å ende, og det falt fra hverandre. Takket være en trollmann som heter Sacerdote, møtte jeg på nettet. På en trofast dag, da jeg surfer på internett, var jeg på utkikk etter en god stavekaster som kan løse mine problemer. Jeg kom over serier av testimonials på denne spesielle staver. Noen mennesker vitnet om at han tok sin eks-elsker; Noen uttalt at han gjenoppretter sin mage; Noen vitnet om at han kan kaste en stave for å stoppe skilsmissen og så videre. Det var et bestemt vitnesbyrd, som jeg så, det var en kvinne kalt nåde, hun vitnet om hvordan Sacerdote brakte tilbake sin ex lover på mindre enn 72 timer, og på slutten av hans vitnesbyrd faller adressen til e-post. Etter å ha lest alt dette bestemte jeg meg for å gi Sacerdote prøve. Kontaktet ham via e-post og forklarte problemet med ham. På bare 3 dager kom min mann tilbake til meg. Vi har løst våre problemer, og vi er enda lykkeligere enn før. Er virkelig Sacerdote en talentfull og begavet mann, og jeg vil ikke slutte å legge ut ham fordi han er en fantastisk mann ... Hvis du har et problem, og du er på utkikk etter en ekte og ekte stavekaster for å løse det problemet for deg. Prøv den store Sacerdote dagen; Det kan være svaret på ditt problem. Her er hans kontakt: poderoso1sacerdotetemplo@gmail.com


31.08.2017 21:47

Bra!
0
anbefalinger
Etter 9 år i ekteskapet med mannen min med 3 barn, begynte mannen min å gå ut med andre damer og viste meg kald kjærlighet, ved flere anledninger truet han å skille seg fra meg da jeg ønsket å spørre ham om sin affære med andre damer, Jeg var helt ødelagt og forvirret til en gammel venn av meg fortalte meg om en kjærlighetsdoktor ved navn DR Goko som hjelper folk med deres forhold og deres ekteskapsproblem, introduserer hun meg til denne legen som virkelig hjelper meg når jeg kontaktet ham, han fikk min mann Tilbake i 48 timer, så han begynte å be om unnskyldning, nå har han sluttet å gå ut med damer og han er med meg for godt og for ekte. Ta kontakt med denne kjærlighetslegen i forhold eller ekteskapsproblem, og finn alle typer problemer du finner vanskelig å løse, og han vil legge en varig løsning for dem. Her er hans e-postadresse, (dr.gokosspiritualcaster@gmail.comO du kan legge ham til whatsapp og viber +2348056398964 Lykke til dere alle


07.09.2017 06:01

Bra!
0
anbefalinger
Jeg er så spent, mitt brudte Ekteskap er blitt restaurert og mannen min er tilbake etter en oppbrudd. Etter 3 års ekteskap har jeg og min mann vært i ett strid eller den andre til endelig forlatt og flyttet til Storbritannia for å være med en annen kvinne Jeg følte at livet mitt var over, og barna mine trodde de aldri ville se faren sin igjen. Jeg prøvde å være sterk bare for barna, men jeg kunne ikke kontrollere smerter som plager hjertet mitt, hjertet mitt var fylt av sorger og smerter fordi jeg var veldig forelsket i mannen min. Hver dag og natt tenker jeg på ham og alltid ønsker at han ville komme tilbake til meg, jeg var veldig opprørt og jeg trengte hjelp, så jeg søkte etter hjelp på nettet, og jeg kom over et nettsted som foreslo at Priest kan hjelpe deg med å komme raskt tilbake. Så følte jeg at jeg skulle prøve. Jeg kontaktet ham og han fortalte meg hva jeg skulle gjøre, og jeg gjorde det da han gjorde (Love spell) for meg. 28 timer senere ringte mannen min meg og fortalte meg at jeg savner henne og barna så mye, så utrolig! Så det var hvordan han kom tilbake samme dag, med mye kjærlighet og glede, og jeg ba om unnskyldning for hans feil og for smerten jeg forårsaket meg selv og barna. Så fra den dagen var vårt ekteskap nå sterkere enn det det var før, alt takk til presten. han er så kraftig, og jeg bestemte meg for å dele historien min på internett som ekte prestedøm og kraftig stavekaster som jeg alltid vil be for å leve lenge for å hjelpe sine barn i trøbbel, hvis du er her og du trenger din Ex-tilbake eller mannen din flyttet til en annen kvinne, ikke gråter lenger, ta kontakt med denne kraftige stavekassen nå for all slags problem du har. Her er hans kontakt: Send ham på: poderoso1sacerdotetemplo@gmail.com


10.09.2017 15:13

Bra!
0
anbefalinger
VELKOMMEN TIL PATRICIA KINGSMAN patriciakingsman.loans2016@gmail.com Vårt mål er å gi utmerket profesjonell service.

Er du en forretningsmann eller kvinne? Er du i noe økonomisk rot, eller trenger du penger til å starte opp din egen bedrift? Trenger du et lån for å starte en fin liten skala og middels virksomhet? Har du lav kreditt score og du finner det vanskelig å skaffe kapitallån fra lokale banker og andre finansinstitusjoner ?.

Våre lån er godt forsikret for maksimal sikkerhet er vår prioritet. Vårt ledende mål er å hjelpe deg med å få de tjenestene du fortjener. Vårt program er den raskeste måten å få det du trenger i et øyeblikk. Reduser betalingene dine for å lette belastningen på dine månedlige utgifter. Få fleksibilitet som du kan bruke til ethvert formål - fra ferier, til utdanning, til unike kjøp

Vi tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester som inkluderer: Lån, Gjeldskonsolideringslån, Bedriftslån, Utlånslån, Lånesikret lån, Usikret lån, Lånlån, Lønningslån, Lån til lån, Kommersielle lån, Billån, Investeringslån, Utviklingslån, Oppkjøpslån, Byggelån, Lav rente på 2% per annullering for enkeltpersoner, bedrifter og bedriftsorganer. Få det beste for familien din og eie ditt drømmehjem også med vårt generelle lånesystem.

Vi tilbyr alle typer lån - gjelder for rimelige lån.

Vennligst kontakt oss for mer informasjon: patriciakingsman.loans2016@gmail.com
Vennligst skriv oss tilbake med låneinformasjonen;

BORROWER INFORMASJON

1) Fullnavn:
2) Land:
3) adresse:
4) State:
5) Sex:
6) Sivilstatus:
7) Yrke:
 Cool 8-\) Telefonnummer:
9) Månedlig inntekt:
10) Neste av Kin:
11) Lånbeløp som trengs:
12) Lånetid:
13) Formål med lån:
14) Spesifikk dato du trenger lånet:

Hvis du er interessert i å få et lån, vennligst skriv oss med lånekravet.
Vennligst kontakt oss for mer informasjon: patriciakingsman.loans2016@gmail.com

Med vennlig hilsen,
Fru Patricia Kingsman
patriciakingsman.loans2016@gmail.com

Vi ser frem til å høre fra deg ASAP

Interesserte søkere bør kontakte oss via e-post: patriciakingsman.loans2016@gmail.com


10.09.2017 15:15

Bra!
0
anbefalinger
Mitt navn er Mrs Patricia Kingsman, vi er en ny legit lån långivere i 2017, og vi liker å hjelpe enhver kropp som trenger økonomisk hjelp vi tilbyr fra $ 500,000.00 og $ 5.000.000.00, og vi gir også ut lån i euro over det, så hvis du trenger hjelp, vennligst send oss en epost på: patriciakingsman.loans2016@gmail.com slik at din låne transaksjon kan finne sted nå vil du være med lånet ditt i de neste 24 timene det er en rask overføring og er trygg uten forsinkelse. Så e-post: patriciakingsman.loans2016@gmail.com hvis interessert

E-post: patriciakingsman.loans2016@gmail.com


10.09.2017 15:16

Bra!
0
anbefalinger
Hei alle sammen

   Jeg heter Daniel Asbjørn Arvid, og jeg er fra Norge. Jeg vil fortelle deg alle lånesøkere at det bare er et ekte låneselskap som tilbyr lån, og de hjalp meg med mitt lån. Selskapets navn er Macro låneselskap og lånegiver som hjalp meg med mitt lån hennes navn er fru patricia kingman så hvis du trenger et lån uten å bli scammed gå til dette selskapet nå og motta ditt lån der lån er trygt og fort det mail er patriciakingsman.loans2016@gmail.com så ønsker dere alle de beste lånesøkere dette er det virkelige selskapet som tilbyr lån.

   E-post: Patriciakingsman.loans2016@gmail.com

   Hilsen til dere alle


10.09.2017 15:17

Bra!
0
anbefalinger
Hei alle jeg heter Vetle Sunniva Asmalik er fra Norge, jeg har nettopp fått lånet mitt nå fra Patricia Kingsmans låneselskap, de er nytt lovlig låneselskap i 2017, og det har ikke vært lenge jeg mottok lånet fra dem, jeg fikk lånet fra dem i dag og nå som jeg legger inn denne meldingen, er jeg veldig glad dette selskapet er veldig bra, så alle som trenger et lån, ta kontakt med dette firmaet, de er virkelig gode der, posten er patriciakingsman.loans2016@gmail.com


10.09.2017 15:18

Bra!
0
anbefalinger
Hei alle jeg heter Roger Øystein Øyvind, og jeg er fra Bergen Norge, jeg har vært på internett, og jeg har hørt folk si at de har blitt bedraget før, og jeg har behov for et lån så jeg var redd for å søke om et lån på nettet som jeg så 3 personer vitner om at Patricia Kingsman lånefirma at de fikk lån fra henne, jeg har aldri søkt om et lån før, og jeg var så redd for at jeg vil bli lurt, men jeg trodde hva folk sier og søker fra lånselskapet og alt var fint og de fortalte meg å sende overføringsavgiften som vil bli brukt til å overføre lånet mitt da de fortalte meg at jeg var så redd for at det var en scammed så jeg satte meg ned og jeg tenkte på det og jeg kom tilbake til dem og fortalte dem at jeg har aldri gjort dette før, men fru Patricia Kingsman sa at jeg skulle stole på at de skal hjelpe meg så jeg gjorde, og jeg gikk for å sende gebyret som de sa at jeg skulle sende for overføring av lånet mitt i dag, fikk jeg en advarsel fra ryggen min at det er penger på meg konto. I dag er jeg veldig glad jeg har aldri blitt lurt før, og jeg fikk lånet mitt en gang så nå er jeg glad, og meg og min familie skal vi bli lykkelige også, så alle som trenger et lån skal søke fra dette firmaet uten å være lurt fordi hun er ekte og stor og jeg ber Gud bør fortsette å bruke henne til å hjelpe folk derfra lån. e-postadressen hennes er patriciakingsman.loans2016@gmail.com.

  Nok en gang forblir jeg Roger Øystein Øyvind


10.09.2017 15:19

Bra!
0
anbefalinger
Mitt navn er Ragnhild Njål Solem Jeg er fra Norge Jeg har hørt om dette selskapet at de gir lån og jeg gikk for å søke om et lån fra dem. Jeg har hørt folk si om svindel, men jeg har aldri blitt scammed før dette selskapet hjalp meg med min lån så alle som trenger lån skal søke fra dem der lån er raskt og trygt der e-postadresse patriciakingsman.loans2016@gmail.com


10.09.2017 15:22

Bra!
0
anbefalinger
Hei alle sammen

Mitt navn er Eivind Sverre, jeg er fra Drammen, Norge. Jeg har vært på utkikk etter et lån på nettet, og alt jeg får er svindlere, men jeg fant dette lånet selskapet kalt Patricia Kingsman låneselskap, og jeg har sett folk på nettet vitne om gode gjerninger så jeg bestemte meg for å prøv om jeg vil bli glad igjen så jeg søkte om et lån på 350.000,00 Euro og lånegiveren Patricia Kingsman forsikret meg om at i løpet av 12 timer vil lånet mitt være på bankkontoen min så i dag da jeg jobbet så jeg at banken min skrev meg melding at det er noen midler på 350.000,00 euro i kontoen min og jeg takker Patricia Kingsman fordi hun er ekte, så hvis du trenger noe online lån, vær så snill å ikke bli scammed som jeg søker fra dette firmaet fordi hun er det eneste virkelige selskapet som gir lån på nettet. Det e-postadressen er patriciakingsman.loans2016@gmail.com


10.09.2017 15:23

Bra!
0
anbefalinger
Mitt navn er Ann Heidi Josefine Jeg er fra Norge Jeg har akkurat fått lånet mitt fra et nytt legit lånselskap i 2017 og navnet på selskapet som hjalp meg med mitt lån i dag er Patricia Kingsmans låneselskap de er det vakreste lånefirmaet jeg har noen gang kom over med jeg søkte om et lån fra dem i går, og det eneste jeg gjorde var å betale overføringsavgiften som de sa at jeg skulle betale og umiddelbart jeg foretar betalingen i de neste 12 timene gangen jeg var med mitt lån, beklager jeg ikke kan si hvor mye de hjalp meg med, men det er en stor mengde penger, så alle hvis du trenger et ekte lån, dette er det rette lånet selskapet å kontakte det mailadressen er patriciakingsman.loans2016@gmail.com


10.09.2017 15:24

Bra!
0
anbefalinger
God dag, alle mine heter Herman Finn Nikolai, og jeg er fra Norge. Oslo. Jeg vil bruke denne sjansen. Jeg har nå å skrive denne meldingen til internett hvis noen av dere er på utkikk etter et lån, dette er det rette selskapet å kontakte jeg en forretningskvinne, og jeg søkte om et lån i et lovlig selskap i 2017, og navnet på selskapet er Patricia Kingsmans låneselskap de har hjulpet folk siden 2016, og vi er i 2017 nå, og jeg har nettopp mottatt lånet fra dem, så hvis noen av du trenger et lån gå og søke fra dem fordi de er ekte jeg ber bare deg folk som trenger hjelp med et lån ikke bli scammed det er derfor jeg bruker denne sjansen til å skrive denne meldingen på internett hvis du trenger et lån legit Lån gjelder fra dette firmaet slik at du ikke blir lurt når du søker fra feil firma. der e-postadressen er patriciakingsman.loans2016@gmail.com.

ha en fin dag alle sammen, og jeg ber dere er alle glade som jeg er i dag


10.09.2017 15:26

Bra!
0
anbefalinger
Jeg heter Maia Eirin Eivind, og jeg er fra Norge. Jeg vil bruke denne gangen til å fortelle alle på internett hvordan jeg mottok lånet mitt etter å ha blitt scammed 3 ganger. Jeg søkte om lån fra Patricia Kingsmans låneselskap i går så jeg at folk vitner om hennes gode gjerninger og hvordan hun hjalp folk så jeg bestemte meg for å søke og hun fortalte meg hva jeg trengte å gjøre, jeg var redd, men det gjorde jeg i morges nå, jeg mottok bare en advarsel fra banken min der det penger på kontoen min og jeg sjekket beløpet og det var mitt lån jeg er så glad. Så jeg vil bruke denne gangen og si til alle på Internett at dette selskapet er ekte hvis du trenger et lån, er dette selskapet det riktige selskapet å søke fra, ikke bli scammed som meg fordi det er svindlere der ute, gjelder fra dette firmaet og Du vil bli glad. der e-postadressen er patriciakingsman.loans2016@gmail.com


10.09.2017 15:27

Bra!
0
anbefalinger
Mitt navn er Cecilie Åse nni, jeg er fra norsk. Jeg vil bruke denne gangen til å skrive til Internett at jeg nettopp har mottatt lånekreditter på 5 millioner kroner fra dette firmaet, kalt Patricia Kingsmans låneselskap, først trodde jeg ikke hva folk sa på internett, men jeg bestemte meg for å prøve og jeg søkte på lånet for 2 dager siden, og jeg mottok bare et anrop fra banken min at det er summen av 5 millioner kroner på kontoen min og umiddelbart fikk jeg et varsel fra banken min Patricia Kingsman lån Selskapet ringte meg og spurte meg om jeg hadde mottatt lånet mitt og jeg fortalte dem ja så de sa at jeg skulle ta med flere personer til selskapet hvis noen trenger et lån, så hvis du virkelig trenger et lån, er dette selskapet som skal søke fra dem er veldig bra, og jeg tror nå at det er et ekte lånefirma som gir lån, og at selskapet er Patricia Kingsman låneselskap, så hvis noen av dere trenger et presserende lån, og det er viktig, er dette det rette selskapet å søke fra. Det e-postadressen er patriciakingsman.loans2016@gmail.com.

Til slutt er jeg veldig glad og kan starte min egen virksomhet nå. Takk igjen Patricia du er flott og Gud velsigne deg og din bedrift.


10.09.2017 15:34

Bra!
0
anbefalinger
Mitt navn er Nathanael martyna patryx Jeg er fra et lite land i Kristiansand i Norge. Jeg vil bruke denne gangen til å fortelle alle på Internett at det bare er ett selskap som tilbyr ekte lån og det selskapet er Patricia Kingsman. Jeg var på utkikk etter et lån på nettet de siste 3 ukene nå, og alt jeg har fått er långivere scamming meg av mine penger at jeg hadde Gud vet at jeg var så dårlig og jeg ønsket å drepe meg selv, men der så jeg så mange mennesker vitne om dette selskapet at de gir ut lån i begynnelsen, trodde jeg ikke fordi jeg så andre vitnesbyrd fra andre utlåner, og de viste seg å være svindel. Jeg sa at la meg søke fra dette firmaet og se om det er sant og straks jeg søkte de fortalte meg alt jeg trengte å gjøre, og jeg var enig, og de forsikret meg om at jeg om 8 timer skulle komme med lånet mitt fordi de sa de bruker rask overføringstjeneste. Jeg først trodde jeg ikke, men jeg ønsket for lånet mitt før 8 timer, da jeg mottok et varsel fra banken min og vær hold, det var mitt lån, jeg var veldig sugd da jeg så det, og jeg ba til Gud for å lede meg til det rette selskapet hvem hjalp meg i dag som jeg skriver dette på internett nå har jeg nettopp fått mitt lån fra dette selskapet og jeg bruker denne gangen til å vitne til andre mennesker hvis du trenger et lån et lån ikke bli lurt dette er det rette selskapet å søk fra. Det e-postadressen er patriciakingsman.loans2016@gmail.com

Dette selskapet er sant og flott hvis du trenger et lån søk nå og vent på lånet ditt fordi du vil være fornøyd med dette selskapet.

Takk alle sammen, og jeg forblir Nathanael martyna patryx.


10.09.2017 15:36

Bra!
0
anbefalinger
God dag Mitt navn er Lisbeth Liv Ragnhild jeg er fra Trondeim Norwegian dette selskapet Patricia Kingsman folk snakker om er ekte jeg ville aldri ha et lån, men jeg sa bare jeg skulle prøve dette selskapet og se om hva folk sier er sant og jeg søkte om et lån fra dem i går, og jeg har nettopp mottatt lånet mitt i dag fra Patricia Kingsman lånefirma noen hvis du leser denne meldingen, og du trenger et lån fra dette firmaet fordi de skal hjelpe deg dette selskapet er det eneste selskapet som tilbyr ekte lån på nettet . Lånet jeg søkte fra dem var $ 75,000.00 dollar og i 8 timer tid fikk jeg lånet mitt, så vennene mine blir ikke scammed hvis du trenger et ekte lån, dette er det rette selskapet å søke fra. Hvis du er interessert i det lånet, er det e-postadresse patriciakingsman.loans2016@gmail.com


10.09.2017 15:37

Bra!
0
anbefalinger
Hei alle sammen

Jeg er Sissel Synnøve Therese og jeg er fra Stavanger Norge. Jeg var på utkikk etter et online lån og jeg var veldig redd jeg har aldri søkt om et lån før og jeg loo veldig bra og søker etter et ekte selskap der jeg fant et selskap som heter Patricia Kingsman, jeg ser og jeg så hva folk sa om dette selskapet var sant jeg bestemte meg for å søke om et lån fra selskapet og jeg trengte et lån på $ 150,000.00 dollar for å starte en bedrift da jeg søkte hun fortalte meg alt jeg trengte å gjøre jeg gjorde det, og hun forsikret meg om at i 8 timer gang jeg gikk å være med mitt lån jeg sa ok og jeg ventet på akkurat 8 timer tid jeg mottar lånet mitt fra dette firmaet som jeg skriver dette nå, jeg har aldri blitt scammed før og dette selskapet er flott jeg har hørt folk snakker om svindel, men jeg har aldri blitt scammed før, og jeg takker Gud for det. Så alle, hvis du trenger et ekte lån, er dette det rette selskapet å søke fra, de vil hjelpe deg og den tiden de forteller deg at du vil motta ditt lån som er den nøyaktige tiden du vil motta lånet ditt. Jeg må bare skrive denne meldingen til alle, slik at du ikke vil søke om et lån fra feil firma hvis du trenger et ekte lån, kontakt dette selskapet, og du vil bli lykkelig. Det mail

adressen er patriciakingsman.loans2016@gmail.com.


10.09.2017 15:37

Bra!
0
anbefalinger
God dag alle sammen

Jeg heter Reidar Kåre Knut, jeg er fra Bergen Norge. Jeg vil bruke denne gangen til å skrive til internett at noen hvis du trenger et sant lån Patricia Kingsman er det rette selskapet å søke fra få dager jeg trengte penger og jeg så på et lån på nettet så jeg et selskap og jeg søkte det firmaet lurte meg 2 ganger av pengene mine. Jeg var så trist fordi jeg trengte penger, så jeg bestemte meg for å lete etter et annet selskap, og jeg søkte fra et annet selskap at samme firma fortalte meg også å depsoit penger og jeg gjorde og aldri fikk lånet jeg var som det som skjer med meg fordi jeg trengte penger for å kjøpe et hus fordi jeg ikke får et hus, vil utleieren min kjøre meg og min familie bort fra lånet hans, så jeg trengte å få meg selv. Da jeg søkte igjen så jeg dette firmaet Patricia Kingsman, så jeg mange mennesker som vitnet om dette selskapet at selskapet er virkelig flott, så jeg var først og fremst redd for å søke fordi jeg ble lurt 2 ganger så jeg sa til meg selv, la meg prøve og se om dette selskapet var ekte så jeg søkte. Da jeg søkte de fortalte meg alt jeg trengte å gjøre, var jeg fortsatt redd, men jeg stolte på dem, og de forsikret meg om at i 8 timer tid skulle jeg være med mitt lån jeg ønsket for lånet mitt og på mine øyne, gjenopplivet jeg et varsel fra banken min at det var en sum på 200 000 euro på bankkontoen min og jeg var veldig glad for en stund siden ringte selskapet meg og spurte om jeg hadde mottatt lånet mitt og jeg fortalte dem ja og o takk dem og som jeg skriver denne meldingen på internett nå har dette firmaet også hjulpet mine 2 brødre, så noen hvis du trenger et sant lån, Patricia Kingsman er det rette selskapet å søke fra. Hvis du har behov for penger, kan du bare kontakte dem via mail eller whatsapp, og det er e-postadressen patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Jeg takker alle som rad meldingen min og være trygg og søke fra dette firmaet fordi du vil være fornøyd med dem.


10.09.2017 15:38

Bra!
0
anbefalinger
Mitt navn er Albertus Anulv Lars Norge Jeg vil skrive til internett at hvis du trenger et ekte lån Patricia Kingsman er det virkelige lånefirmaet som gir lån, jeg søkte om et lån fra dette selskapet i forrige uke fredag ​​og jeg har nettopp fått lånet mitt fra dem i dag så alle, hvis du trenger et ekte lån uten å ha blitt scammed, er dette det riktige selskapet å søke fra. Selskapet er virkelig flott, og de er ekte så mange mennesker som har blitt scammed hvis du trenger et lån uten å bli scammed. Dette er det virkelige selskapet som gir lån jeg søkte om et lån fra dette firmaet Patricia Kingsman, og jeg mottok lånet mitt i dag slik at alle i hele verden hvis du trenger et ekte lån, finn dette selskapet og vær trygg på at dette selskapet skal legge et smil på ansiktet ditt. Selskapet kan kontaktes via e-post og firmaets e-postadresse er patriciakingsman.loans2016@gmail.com Takk til alle som vil lese denne meldingen, vet ikke dette selskapet at jeg gjør dette, jeg gjør det bare for folk som trenger et ekte lån å være trygg.


10.09.2017 15:40

Bra!
0
anbefalinger
Jeg er Alfelt Edrikke Eleonora med navnet jeg er politimann, og jeg bor i Oslo norsk. For få dager siden var jeg på jakt etter et lån på nettet, og jeg fant bare folk som scamming meg av pengene mine. Jeg har virkelig behov for dette lånet til et prosjekt på norsk og jeg har blitt bedraget en dag da jeg var ute av tjeneste, og bestemte meg for å se igjen denne gangen for et ekte selskap som gir lån, jeg fant dette selskapet heter Patricia Kingsman låneselskap og mange folk har vitnet om dette selskapet i begynnelsen, trodde jeg ikke, men jeg bestemte meg for å søke på lånet jeg lette etter, var summen av 10.000.000,00 Norwegian Krone, jeg brukte dette firmaet, og de fortalte meg alt som må gjøres, jeg stolte på dem og jeg gjorde det de fortalte meg å gjøre, og de forsikret meg om at i 8 timer gang jeg skulle være med lånet mitt sikkert, trodde jeg aldri dem, men jeg ventet på lånet mitt på nøyaktig 8 timer tid, jeg ringte fra firmaet at hvis jeg har mottatt lånet mitt ennå og jeg sa nei. De fortalte meg å gå til banken min og sjekke kontoen min at banken min ikke kunne sende meg et varsel jeg adlød, og jeg dro til banken min og sjekket kontoen min på mine øyne, så jeg lånet mitt på 10.000.000,00 i kontoen min pengene hadde jeg på kontoen min før var 500 000,00 og jeg fant nå 105 000,00 Norwegian Krone puls pengene mine og lånet mitt var 105 000,00 Krone jeg er så glad og jeg takker dette firmaet fordi de er flotte. Jeg vil bruke min lille tid til å skrive til folk på norsk at hvis du trenger et reelt lån Patricia Kingsman er det rette selskapet å søke fra dette firmaet, vet ikke at jeg gjør dette, så alle som har behov for et lån, kan du bare kontakte dette selskapet via post eller whatsapp, men jeg bruker ikke whatsapp så det er postadressen patriciakingsman.loans2016@gmail.com


24.09.2017 11:47

Bra!
0
anbefalinger
God dag alle
Mit navn er Tracy guddommelig jeg har været ramt af HERPES sygdom for de sidste 3 år og havde konstant smerte især i mine knæ
Jeg har været under behandling fra min læge
Par uger siden søgte jeg på internettet, hvis jeg kunne få oplysninger om denne sygdom
På min søgning så jeg et vidnesbyrd om en person, der var blevet helbredt fra HERPES SIMPLEX af Dr MULI JONATHAN og hun gav også e-mail-adressen på den læge og rådgivning jeg bør kontakte ham for enhver sygdom, at han ville være en hjælp
Så skrev jeg til Dr MULI JONATHAN fortæller ham om min HSV
Han fortalte mig ikke at bekymre dig, at jeg skulle blive helbredt
Jeg har aldrig troet ham
Efter alle de procedurer og afhjælpe givet til mig af denne mand
få uger senere begyndte jeg at opleve ændringer over mig, som Dr MULI JONATHAN forsikrede mig, at jeg er blevet helbredt
Efter nogen tid gik jeg til min læge at bekræfte hvis jeg endelig har helet
Se jeg blev helbredt
venner, hvis du lider af herpes eller andre sygdomme, herunder Hiv og aids kan du kontakte Dr MULI JONATHAN
Email: mulijonathanherbal@gmail.com
WHATSAPP: +2349038544302


30.09.2017 21:31

Bra!
0
anbefalinger
Antonio:
Oppmerksomhet Alle: Jeg er Antonio Bullock, jeg bruker dette mediet for å informere offentligheten om hvordan livet mitt ble forvandlet. Jeg var på jakt etter et forretningslån på $ 100,000.00 de siste 2 årene da jeg var tom for penger for min virksomhet og penger å betale regninger fordi nylig jeg ble scammed ut av 8.560 og jeg sa til meg selv at jeg aldri vil søke om et lån på internett igjen, lite visste jeg at en utlåner som Mr Victor Commey, fremdeles kunne bli funnet på internett. Inntil en venn av meg introduserte meg til Victor Loan Firm. Først fortalte jeg ham at jeg ikke var interessert i noen låneavtale lenger, da han forsikret meg om at selskapet er en ekte, selv om jeg aldri trodde ham, jeg gjorde en prøveversjon, og jeg er glad jeg gjorde, jeg fikk et lån på $ 100,000.00 av dette selskapet. Mitt råd til alle som krever et ekte legitimt lån eller økonomisk assistanse som kan være pålitelig, klarert og i stand til å betale tilbake på forfallstidspunktet, bør kontakte dem hvis du er interessert via e-post: victor.commeyloanplc10180@yahoo.com

ADMINISTRERENDE DIREKTØR
Mr Victor Commey.


04.10.2017 18:05

Bra!
0
anbefalinger
Hei jeg heter Thomas Karol, mannen min led av leverkreft, og legen har fortalt meg at det ikke er noe de kan gjøre for å redde mitt elskede ektemann. Da fortalte en venn meg om hampolje, jeg fortalte henne at mannen min leverkreft var i den siste fasen at jeg ikke tror hampoljen vil være i stand til å hjelpe, og hun overtalte meg til å prøve for min manns kjærlighet , bestemte jeg meg for å prøve. Jeg gjorde litt forskning, og jeg fant en lege som hjalp meg med cannabisoljen for å kurere mannen min leveren kreft, og han forsikret meg om at leveren kreft vil være borte etter 3 måneder, og i det siste året er mannen min helt ok, og han er fri for kreft, hvis du vet at noen som lider av kreft, kan du redde sitt liv ved å kontakte Dr. Brown Nelson via hans e-post: (brownnelson07@aol.com) det virket akkurat som legen foreskrev. Takk til Dr. Brown Nelson for å ta bort sorg i mitt liv. Gud vil velsigne Dr. Brown Nelson for å hjelpe meg med cannabisolje, og for hans støtte og omsorg vil jeg fortsette å hjelpe deg med å bekjempe kreft i verden. Alt jeg må si er TAKK HERRE.


04.11.2017 02:00

Bra!
0
anbefalinger
Trenger du lån til prosjekt, investeringer, personlige lån, virksomhetslån, boliglån, studielån, konsolideringslån og lån til ulike prosjekter? For de som ønsker å få et lån fra vårt firma, bør du kontakte oss i dag på (ericfinancee@gmail.com eller ericfinancee@outlook.com) eller besøk vår hjemmeside ericfinancee.wixsite.com/ericfinance og få lånet ditt i dag.


16.11.2017 23:16

Bra!
0
anbefalinger

Jeg Stella for Spania som bor i Canada. Alt takk til Robert Charles for å gjøre drømmene mine til virkelighet. Jeg har nettopp mottatt et kommersielt lån på $ 150,000.00 etter mange år med å søke om et lån fra forskjellige långivere i min nettbank. Jeg fant dette selskapet respektabelt på nettet da jeg forsket på hvordan jeg fikk rask forretningslån.
Jeg vil ha alle som trenger et lån for å kontakte dette selskapet gjennom (3trustfinance@gmail.com). Dette er en Gud som er sendt til alle som har behov. De er en rask og pålitelig utlåner selskap.

Takk
Stella.


19.11.2017 13:11

Bra!
0
anbefalinger
Takket være denne flotte mann av ånd som heter Dr Samura, som jeg ikke vet hvordan jeg skal takke ham for det gode arbeidet han har gjort for meg og familie som jeg vil dele vitnesbyrdet mitt med til dere alle, så var jeg gift med Hassan Moel og Mitt navn er Julie deshields i seks år nå forlot han meg med to barn med kjente grunner, som jeg ikke vet hva jeg skal gjøre, en dag var jeg på vennskapsstedet da jeg viste min smerte for henne om min depresjon som jeg har vært leter etter hvem som skal hjelpe meg ut av det da min venn kalte meg nærmere henne selv og fortalte meg hvordan hun fikk denne flotte mannen av ånd som hjalp henne med å finne sin måte å få mannen sin tilbake da ber jeg om kontakten hun går fort og få hennes datamaskin og ga meg hans e-post-ID og nummeret hans så det var slik jeg kontaktet ham for å få hjelp. Og nå er jeg så glad med familien min og med et godt hjem hvis du er i en slik smerte, vennligst Via Email SAMURATELLERSPELL@GMAIL.COM eller ring +2348103508204 hva er tro på ham, og han vil hjelpe deg
Julie Deshields.


22.11.2017 13:59

Bra!
0
anbefalinger
Trenger du et lån. Vi er Legitime og garanterer lånegiver. Vi er et selskap med økonomisk assistanse. Vi låner ut midler til enkeltpersoner som trenger økonomisk hjelp, som har dårlig kreditt eller trenger penger til å betale regninger, for å investere i virksomheten. Jeg vil bruke dette mediet for å informere deg om at vi gir pålitelig støttemottaker hjelp, da vi vil gjerne tilby deg et lån. Kontakt oss via woodgatecredit@outlook.com


24.11.2017 04:51

Bra!
0
anbefalinger
Hej

Har du brug for et lån til eget formål eller til din virksomheds behov ?. Her er nogle gode nyheder for dig. du er på det rigtige sted. Vi har kapacitet til at yde virksomhed og personlig kredit / lån til virksomheder og enkeltpersoner med 3% rentesats.

E-mail: avantcworld@gmail.com

Karim

Få overkommelige lån i dag
garanteret lånetilbud


28.11.2017 14:38

Bra!
0
anbefalinger
Hei herr / fru

Har du behov for økonomisk hjelp, har du alvorlig behov for et presserende lån, å starte opp din egen bedrift, er du i gjeld og ingen midler til betaling? Dette er din sjanse til å nå dine ønskemål fordi vi gir ut personlige lån, business lån, og alle typer lån til 3% rente .... informasjon kontakt oss via e-post: universal_credit_financeltd@webadicta.org

Lånerens INFORMASJON:
Fullt navn: _______________
Lånbeløp som trengs: ____________
Lånets varighet: ____________
Hensikt: _________
Telefon: ___________
Land: _________
Mr. Louis Mcchesney
+44 750 9753 443
Generell konsulent


29.11.2017 04:49

Bra!
0
anbefalinger
Hello everyone i know there is someone somewhere reading this my name is Dena Cruz from Leicester city UK i want to share a great work of

a spell caster called Priest theogorge my husband and i had a fight which led to our divorce but when he left me a part of me left with

him and i was to sad and cried all day and night i was searching something online when i saw people testifying about his great work and i

just decided to give him a try i did everything told me to do and he assured me that after 24 hours my husband will come back to me,the

next morning to my greatest surprised a car stopped outside my house and it was my husband i'm so happy he can also help you email him at

theogorgepregnancyhome@gmail.com WhatsApp +2349031751608
AND HE CAN HELP YOU WITH THE FOLLOWING PROBLEMS
(1) If you want your ex back.
(2) if you always have bad dreams.
(3) You want to be promoted in your office.
(4) You want women / men to run after you.
(5) If you want a child.
(6) You want to be rich.
(7) You want to tie your husband / wife to be yours forever.
Cool 8-\) If you want to be pregnante and have a child of your own.
(9) If you need a herbal cured for HIV.
(10) How you have been scammed and you want to recover your lost money. MAIL HIM NOW AND SEE THE POWER OF

(theogorgepregnancyhome@gmail.com or +234903175160 Cool 8-\) HE IS A REALLY AND POWERFUL SPELL CASTER I WILL KEEP ON GIVING YOU THANKS BABA,

Hello everyone i know there is someone somewhere reading this my name is Dena Cruz from Leicester city UK i want to share a great work of

a spell caster called Priest theogorge my husband and i had a fight which led to our divorce but when he left me a part of me left with

him and i was to sad and cried all day and night i was searching something online when i saw people testifying about his great work and i

just decided to give him a try i did everything told me to do and he assured me that after 24 hours my husband will come back to me,the

next morning to my greatest surprised a car stopped outside my house and it was my husband i'm so happy he can also help you email him at

theogorgepregnancyhome@gmail.com WhatsApp +2349031751608
AND HE CAN HELP YOU WITH THE FOLLOWING PROBLEMS
(1) If you want your ex back.
(2) if you always have bad dreams.
(3) You want to be promoted in your office.
(4) You want women / men to run after you.
(5) If you want a child.
(6) You want to be rich.
(7) You want to tie your husband / wife to be yours forever.
Cool 8-\) If you want to be pregnante and have a child of your own.
(9) If you need a herbal cured for HIV.
(10) How you have been scammed and you want to recover your lost money. MAIL HIM NOW AND SEE THE POWER OF

(theogorgepregnancyhome@gmail.com or +234903175160 Cool 8-\) HE IS A REALLY AND POWERFUL SPELL CASTER I WILL KEEP ON GIVING YOU THANKS BABA,


Hello everyone i know there is someone somewhere reading this my name is Dena Cruz from Leicester city UK i want to share a great work of

a spell caster called Priest theogorge my husband and i had a fight which led to our divorce but when he left me a part of me left with

him and i was to sad and cried all day and night i was searching something online when i saw people testifying about his great work and i

just decided to give him a try i did everything told me to do and he assured me that after 24 hours my husband will come back to me,the

next morning to my greatest surprised a car stopped outside my house and it was my husband i'm so happy he can also help you email him at

theogorgepregnancyhome@gmail.com WhatsApp +2349031751608
AND HE CAN HELP YOU WITH THE FOLLOWING PROBLEMS
(1) If you want your ex back.
(2) if you always have bad dreams.
(3) You want to be promoted in your office.
(4) You want women / men to run after you.
(5) If you want a child.
(6) You want to be rich.
(7) You want to tie your husband / wife to be yours forever.
Cool 8-\) If you want to be pregnante and have a child of your own.
(9) If you need a herbal cured for HIV.
(10) How you have been scammed and you want to recover your lost money. MAIL HIM NOW AND SEE THE POWER OF

(theogorgepregnancyhome@gmail.com or +234903175160 Cool 8-\) HE IS A REALLY AND POWERFUL SPELL CASTER I WILL KEEP ON GIVING YOU THANKS BABA,Hello everyone i know there is someone somewhere reading this my name is Dena Cruz from Leicester city UK i want to share a great work of

a spell caster called Priest theogorge my husband and i had a fight which led to our divorce but when he left me a part of me left with

him and i was to sad and cried all day and night i was searching something online when i saw people testifying about his great work and i

just decided to give him a try i did everything told me to do and he assured me that after 24 hours my husband will come back to me,the

next morning to my greatest surprised a car stopped outside my house and it was my husband i'm so happy he can also help you email him at

theogorgepregnancyhome@gmail.com WhatsApp +2349031751608
AND HE CAN HELP YOU WITH THE FOLLOWING PROBLEMS
(1) If you want your ex back.
(2) if you always have bad dreams.
(3) You want to be promoted in your office.
(4) You want women / men to run after you.
(5) If you want a child.
(6) You want to be rich.
(7) You want to tie your husband / wife to be yours forever.
Cool 8-\) If you want to be pregnante and have a child of your own.
(9) If you need a herbal cured for HIV.
(10) How you have been scammed and you want to recover your lost money. MAIL HIM NOW AND SEE THE POWER OF

(theogorgepregnancyhome@gmail.com or +234903175160 Cool 8-\) HE IS A REALLY AND POWERFUL SPELL CASTER I WILL KEEP ON GIVING YOU THANKS BABA,
29.11.2017 14:31

Bra!
0
anbefalinger
Er du en forretningsmann eller kvinne? Er du i noe økonomisk rot, eller trenger du penger til å starte opp din egen bedrift? Trenger du et lån for å starte en fin liten skala og middels virksomhet? Har du lav kreditt score, og du finner det vanskelig å skaffe kapitallån fra lokale banker og andre finansinstitusjoner ?. du kan faktisk få et trygt og godt lån fra et anerkjent lånefirma du kan få $ 1000 til $ 10.000.000, dette er et anerkjent lånefirma kontakt oss idagE-post: trustfundfinaceservice@gmail.com
Med vennlig hilsen din
ADAMS BALYN


03.01.2018 23:41

Bra!
0
anbefalinger
VELKOMMEN TIL PATRICIA KINGSMAN patriciakingsman.loans2016@gmail.com Vårt mål er å gi utmerket profesjonell service.

Er du en forretningsmann eller kvinne? Er du i noe økonomisk rot, eller trenger du penger til å starte opp din egen bedrift? Trenger du et lån for å starte en fin liten skala og middels virksomhet? Har du lav kreditt score og du finner det vanskelig å skaffe kapitallån fra lokale banker og andre finansinstitusjoner ?.

Våre lån er godt forsikret for maksimal sikkerhet er vår prioritet. Vårt ledende mål er å hjelpe deg med å få de tjenestene du fortjener. Vårt program er den raskeste måten å få det du trenger i et øyeblikk. Reduser betalingene dine for å lette belastningen på dine månedlige utgifter. Få fleksibilitet som du kan bruke til ethvert formål - fra ferier, til utdanning, til unike kjøp

Vi tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester som inkluderer: Lån, Gjeldskonsolideringslån, Bedriftslån, Utlånslån, Lånesikret lån, Usikret lån, Lånlån, Lønningslån, Lån til lån, Kommersielle lån, Billån, Investeringslån, Utviklingslån, Oppkjøpslån, Byggelån, Lav rente på 2% per annullering for enkeltpersoner, bedrifter og bedriftsorganer. Få det beste for familien din og eie ditt drømmehjem også med vårt generelle lånesystem.

Vi tilbyr alle typer lån - gjelder for rimelige lån.

Vennligst kontakt oss for mer informasjon: patriciakingsman.loans2016@gmail.com
Vennligst skriv oss tilbake med låneinformasjonen;

BORROWER INFORMASJON

1) Fullnavn:
2) Land:
3) adresse:
4) State:
5) Sex:
6) Sivilstatus:
7) Yrke:
 Cool 8-\) Telefonnummer:
9) Månedlig inntekt:
10) Neste av Kin:
11) Lånbeløp som trengs:
12) Lånetid:
13) Formål med lån:
14) Spesifikk dato du trenger lånet:

Hvis du er interessert i å få et lån, vennligst skriv oss med lånekravet.
Vennligst kontakt oss for mer informasjon: patriciakingsman.loans2016@gmail.com

Med vennlig hilsen,
Fru Patricia Kingsman
patriciakingsman.loans2016@gmail.com

Vi ser frem til å høre fra deg ASAP

Interesserte søkere bør kontakte oss via e-post: patriciakingsman.loans2016@gmail.com


03.01.2018 23:42

Bra!
0
anbefalinger
Mitt navn er Mrs Patricia Kingsman, vi er en ny legit lån långivere i 2018, og vi liker å hjelpe enhver kropp som trenger økonomisk hjelp vi tilbyr fra $ 500,000.00 og $ 5.000.000.00, og vi gir også ut lån i euro over det, så hvis du trenger hjelp, vennligst send oss en epost på: patriciakingsman.loans2016@gmail.com slik at din låne transaksjon kan finne sted nå vil du være med lånet ditt i de neste 24 timene det er en rask overføring og er trygg uten forsinkelse. Så e-post: patriciakingsman.loans2016@gmail.com hvis interessert

E-post: patriciakingsman.loans2016@gmail.com


03.01.2018 23:42

Bra!
0
anbefalinger
Vi tilbyr alle slags lån - gjelder for rimelige lån.

Er du en forretningsmann eller kvinne? Er du i noe økonomisk rot, eller trenger du penger til å starte opp din egen bedrift? Trenger du et lån for å starte en fin liten skala og middels virksomhet? Har du lav kreditt score, og du finner det vanskelig å skaffe kapitallån fra lokale banker og andre finansinstitusjoner ?. Interesserte søkere bør kontakte oss via e-post: Patriciakingsman.loans2016@gmail.com

Våre lån er godt forsikret for maksimal sikkerhet er vår prioritet. Vårt ledende mål er å hjelpe deg med å få de tjenestene du fortjener. Vårt program er den raskeste måten å få det du trenger på et øyeblikk. Reduser betalingene dine for å lette belastningen på den månedlige utgifter. Få fleksibilitet som du kan bruke til ethvert formål fra ferier, til utdanning, til unike kjøp. Interesserte søkere bør kontakte oss via e-post: patriciakingsman.loans2016@gmail.com

Vi tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester som inkluderer: Forretningsplanlegging, Kommersiell og utviklingsfinansiering, Egenskaper og boliglån, Gjeldskonsolideringslån, Virksomhetslån, Private lån, Hjemrefinansieringslån med lav rente på 2,00% per annullering for enkeltpersoner, selskaper og bedriftens organer. Få det beste for familien din og eie ditt drømmehjem også med vårt generelle lånesystem. Interesserte søkere bør kontakte oss via e-post: Patriciakingsman.loans2016@gmail.com

Vi tilbyr alle slags lån - gjelder for rimelige lån.

Vennligst kontakt oss for mer informasjon: patriciakingsman.loans2016@gmail.com
Vennligst skriv oss tilbake med låneinformasjonen;
- Fullstendig navn:
- Lånbeløp som trengs:
- Lånetid:
- Formålet med lånet:
- By land:
- Telefon:
- Hvordan hørte du om oss:

Hvis du er interessert i å få et lån, vennligst skriv oss med lånekravet. Vennligst kontakt oss for mer informasjon: patriciakingsman.loans2016@gmail.com
Med vennlig hilsen,
Fru Patricia kingsman

Vi ser frem til å høre fra deg ASAP

Interesserte søkere bør kontakte oss via e-post: patriciakingsman.loans2016@gmail.com


03.01.2018 23:43

Bra!
0
anbefalinger
Er du en forretningsmann eller kvinne? Er du i noe økonomisk rot, eller trenger du penger til å starte opp din egen bedrift? Trenger du et lån for å starte en fin liten skala og middels virksomhet? Har du lav kreditt score, og du finner det vanskelig å skaffe kapitallån fra lokale banker og andre finansinstitusjoner ?. Interesserte søkere bør kontakte oss via e-post: patriciakingsman.loans2016@gmail.com


03.01.2018 23:44

Bra!
0
anbefalinger
Hilsener..
Ta kontakt med oss ​​for ditt sikre og usikrede lån til en rente på 2%
........................................

Er vanskeligheten med økonomien som påvirker deg i år, er banken din nektet å gi deg et lån til chrismasene? Hvis svaret ditt er ja, så trenger du et lån. Jeg er fru Patricia Kingsman, eieren av et utlånsselskap. Vi tilbyr trygge og sikre lån til en rente på 2%.

* Er du økonomisk presset?
* Ønsker du å betale penger og gjeld?
* Søker du økonomi for å sette opp din egen bedrift?
* Har du behov for private eller forretningsmessige lån til ulike formål?
* Ønsker du lån til å utføre store prosjekter?

Hvis du har noen av de ovennevnte problemene, kan vi hjelpe deg, men jeg vil at du skal forstå at vi gir ut lån til renten på 2%.

* Lån noe opp til $ 95.000.000 USD.
* Velg mellom 1 til 20 år å tilbakebetale.
* Velg mellom månedlig og årlig tilbakebetaling Plan.
* Fleksible lånevilkår.
Vennligst hvis du er interessert, sjekk tilbake med oss ​​via denne e-postadressen: patriciakingsman.loans2016@gmail.com

Vi lover en 100% garanti for at du vil motta lånet ditt på slutten av denne låne transaksjonen. Det er ingen sikkerhetskontroll, ingen kredittsjekk

hilsen
Patricia Kingsman
Patricia Kingsman låneselskap


05.01.2018 19:48

Bra!
0
anbefalinger
Min takknemlighet til den store DR OGUN for å gi meg muligheten til å teste fra hans makt. Jeg lurte på hvorfor mest vellykkede folk snakker om ham selv i min nabolag om hvordan han har ført tilbake ex-elskere og få dem til å oppnå sine tapte muligheter og vært vellykket i alt de gjør. Jeg tviler på noen ikke før jeg prøvde sin kraft i forrige måned via e-posten hans (LOVESPELLTEMPLEE@GMAIL.COM). Dr. OGUN drev en gjenforeningstroll og tok tilbake David etter tre måneder etter separasjonen innen tre dager som han lovet. Jeg lover å dele hans takknemlighet ... .. Kontakt ham og del ditt vitnesbyrd, .... LOVESPELLTEMPLEE@GMAIL.COM også på følgende problemer
1) Hvis du vil ha din ex tilbake.
(2) hvis du alltid har dårlige drømmer.
(3) Du vil bli markedsført på kontoret din.
(4) Du vil at kvinner / menn skal løpe etter deg.
(5) Hvis du vil ha et barn.
(6) Du vil være rik.
(7) Du vil knytte din mann / kone til å være din for alltid.
Cool 8-\) Hvis du trenger økonomisk hjelp.
(9) Hvordan du ble svindlet, og du vil gjenopprette, mistet du penger.
(10) hvis du vil stoppe skilsmissen din.
(11) Hvis du vil skille ektemannen din.
(12) hvis du ønsker at dine ønsker skal gis.
(13) Graviditet staver for å tenke baby
(14) Garanterer deg å vinne de fryktelige rettssaken og skilsmisse uansett hvilken scene
(15) Stopp ekteskapet eller forholdet ditt fra å bryte fra hverandre.
E-postadressen er igjen lovespelltemplee@gmail.com


05.01.2018 19:51

Bra!
0
anbefalinger
Min takknemlighet til den store DR OGUN for å gi meg muligheten til å teste fra hans makt. Jeg lurte på hvorfor mest vellykkede folk snakker om ham selv i min nabolag om hvordan han har ført tilbake ex-elskere og få dem til å oppnå sine tapte muligheter og vært vellykket i alt de gjør. Jeg tviler på noen ikke før jeg prøvde sin kraft i forrige måned via e-posten hans (LOVESPELLTEMPLEE@GMAIL.COM). Dr. OGUN drev en gjenforeningstroll og tok tilbake David etter tre måneder etter separasjonen innen tre dager som han lovet. Jeg lover å dele hans takknemlighet ... .. Kontakt ham og del ditt vitnesbyrd, .... LOVESPELLTEMPLEE@GMAIL.COM også på følgende problemer
1) Hvis du vil ha din ex tilbake.
(2) hvis du alltid har dårlige drømmer.
(3) Du vil bli markedsført på kontoret din.
(4) Du vil at kvinner / menn skal løpe etter deg.
(5) Hvis du vil ha et barn.
(6) Du vil være rik.
(7) Du vil knytte din mann / kone til å være din for alltid.
Cool 8-\) Hvis du trenger økonomisk hjelp.
(9) Hvordan du ble svindlet, og du vil gjenopprette, mistet du penger.
(10) hvis du vil stoppe skilsmissen din.
(11) Hvis du vil skille ektemannen din.
(12) hvis du ønsker at dine ønsker skal gis.
(13) Graviditet staver for å tenke baby
(14) Garanterer deg å vinne de fryktelige rettssaken og skilsmisse uansett hvilken scene
(15) Stopp ekteskapet eller forholdet ditt fra å bryte fra hverandre.
E-postadressen er igjen lovespelltemplee@gmail.com


08.01.2018 23:42

Bra!
0
anbefalinger
Kära Herr / Fru
 
Gott nytt år! Bästa hälsningar för dig och din familj.
 
Jag är glad att ge dig information om hur du kan få lån utan förseningar, jag skulle vilja presentera vårt företag och produkter till dig, hoppas att vi kan etablera affärsrelationer i framtiden.
  Vi har specialiserat oss på Lånförsäkring för mer än 16 år, vi har avancerad utrustning hemma och utomlands. Det kan vara klart att ELITE FINANCE COMPANY ger lån med lågaste instans på 2% till låntagare, välkommen att kontakta oss, email: ELITEFINANCE2000 @ GMAIL.COM, ELITE_FINANCE@OUTLOOK.COM, Telefonnummer: +16328584522 Om du är intresserad, vänligen meddela mig så att jag kan ge dig mer detaljerad information. Jag är glad att tjäna dig.
Vänliga hälsningar,
James Elite


12.01.2018 02:49

Bra!
0
anbefalinger
Oppmerksom Alle

Nyttårslån for forretningsmenn / kvinner

Vi tilbyr forretningslån til å investere i firmaet ditt e.t.c. uansett din kreditt score. Vi er garantert i å gi ut finansielle tjenester til våre mange kunder over hele verden. Med våre fleksible utlånspakker kan lån behandles og overføres til låner innen 12 timer

Beløp: 200.000 USD til 10.000.000 USD.
kontakt oss via: andyjameslending@outlook.com

Takk

Mr Andy James


15.01.2018 03:35

Bra!
0
anbefalinger
Lånet giver tillid og alvor. Jeg er en naturlig person, der tilbyder et lån mellem enkeltpersoner og virksomheder, for alle andre oplysninger, kontakt os venligst på: elenanino0007@gmail.com


23.01.2018 11:04

Bra!
0
anbefalinger
Jeg vil dele med verden hvordan Dr.Joe hjalp meg med å kurere min HIV / Aids med sin urtemedisinering, jeg tror aldri det vil fungere fordi jeg var introdusert til ham av min venn som ble kurert av hiv / aids av Dr.Joe, så jeg vil fortelle deg alle som leter etter en kur mot deres hiv / aids, tok han forskning før han endelig kunne få løsningen på det etter flere år. takk gud i dag er en mottaker av denne kurmen og jeg gikk tilbake til sykehuset etter tre (3) måneder med å ta hans urter og jeg var negativ, det har vært 4 år nå siden drøyt helbredte meg. Dr.Joe også helbrede all slags kreft uten kirurgi, og han helbreder med naturlig urt. vennligst jeg oppfordrer deg til å kontakte ham nå via e-postadressen hans: dr.joeblessed@gmail.com eller hva app ham på +2348119276521 for mer info om denne mailen meg ansuan0susan@gmail.com.


26.01.2018 14:55

Bra!
0
anbefalinger
Kjære herr / fru,
 
Vi tilbyr sikret og usikret lån til en veldig lav rente på% 3. Leter du etter presserende lån for å finansiere prosjektet ditt og betale dine regninger, Her kommer du til å søke hos O'Magic Loan Firm, vi tilbyr alle typer lån. Interessert person må være ærlig, kontakt meg via e-post: omagicloans@yandex.com
 
Med vennlig hilsen,
Mike Tom


02.02.2018 14:14

Bra!
0
anbefalinger
URGENT GENUINE LOVE-SPELL FOR Å FÅ DIN EX BOYFRIEND / FLYKT ELLER ektemann / kone BACK FAST.
Jeg har noe å dele med deg! Det er en stor glede i mitt hjerte
som jeg vil dele med alle. Jeg heter Caroline Webb fra USA. Jeg hadde en misforståelse med min elsker i fjor som førte oss til
bryte opp og han ville aldri høre stemmen min igjen. Han så en vakker
kvinne som han finner mer finere enn meg, men som tiden gikk, møtte jeg gud Dr heldig Han er en stor stavkaster. Jeg kontaktet ham via e-post og
forklarte alt til ham. Han sa at jeg ikke burde bekymre meg, det min kjære
vil komme tilbake til meg på kneet og be om tilgivelse før 24
timer. Min største glede er nå at han faktisk kom tilbake til meg og falt på
hans knær ber om tilgivelse, og i dag er vi glade og han kurert også
søsterens brystkreft. Har du noen problemer? ikke bekymre deg mer fordi
Dr. Isikolo kan gi varig staveoppløsning til eventuelle problemer: email ham isikolosolutionhome@gmail.com eller på whatsapp +2348133261196

(1) Hvis du vil ha din ex tilbake.
(2) Du vil bli markedsført på kontoret din.
(3) Hvis du vil bli kurert av hiv, kreft og andre sykdommer.
(4) Du vil være rik.
(5) Du vil at din mann / kone skal være din for alltid.
(6) Hvis du trenger økonomisk hjelp.
(7) Hvis du gikk for å bli gravid.

whatsapp +2348133261196


03.02.2018 06:00

Bra!
0
anbefalinger
Dette er Oceanic Finance, vi tilbyder lån til enkeltpersoner og virksomheder over hele verden, vi er registrerede og licensierede lånfirma, Har du brug for et lån til at betale dine regninger? har du brug for et lån til at starte virksomhed? har du brug for et lån til at købe en lejlighed? Vi tilbyder alle former for lån, fra 2.000 euro til 2.000.000 euro, hvis du er interesseret i at få et lån af enhver art. E-mail: Oceanicfinance113@gmail.com /Oceanicfinance113@hotmail.com eller whats-app: +1 (267) 725- 7570


15.02.2018 10:56

Bra!
0
anbefalinger
Du i nogen form for økonomiske vanskeligheder? Har du brug for et lån for at rydde din gæld? Skal du øge din økonomi? Du er en forretningsmand, der ønsker at udvide sit firma. Du anmodes herom om at kontakte den virkelige helt, tillid og effektive udlånsvirksomhed kredit lån. Jeg lærte både individer og regeringen for vores høje effektivitet.

Tjenesterne omfatter:
* Personlige lån (sikkert og usikret)
* Business lån (Secure and Unsecured)
* Forbedring
* Opfinder Lån
* Auto lån
etc. ..

Venligst kom tilbage til os, hvis du er interesseret, via gkfinance01@gmail.com

Med venlig hilsen
Demetrios Daniel
gkfinance01@gmail.com

3% lånetilbud


22.02.2018 00:39

Bra!
0
anbefalinger
Ser du etter midler til å betale av kreditter og gjeld? Finner du deg selv i litt problemer med ubetalte regninger og vet ikke hvilken vei å gå eller hvor du skal vende? besøk Quicken Loan Fund Ltd.

De tilbyr følgende typer lån
* Gjeld konsolidering lån
* Payday Loan
* Business Loan
*Personlig lån
*Hjemmelån
* Bilfinansiering
* Farm Loan
* Kommersielt lån
* Investeringslån
Vi tilbyr lån med lav rente på 3% og lånevarighet på 1 til 20 år for å betale tilbake lånet. Det er derfor du må kontakte oss raskt for en løsning på dine økonomiske problemer. e-post via; quickenloanfund@gmail.com


11.03.2018 00:22

Bra!
0
anbefalinger
Jeg vil gjerne dele mitt vitnesbyrd til dere alle mennesker i world.am sandra barfinder fra England, jeg giftet meg med mannen min for omtrent 2 år siden begynner vi å ha problemer hjemme som vi slutter å sove på samme seng, slåss om små ting Han kommer alltid hjem sent på kvelden, drikker for mye og sover med andre kvinner ute. Jeg har aldri elsket noen i livet mitt, unntatt han. Hun er faren til barnet mitt og jeg vil ikke miste ham fordi vi har jobbet så hardt sammen for å bli det vi er og har idag. For en måned siden bestemte han seg nå for å leve meg og barnet, å være en enslig mor kan være vanskelig noen ganger og så jeg har ingen til
vende seg til og jeg var hjertebrutt. Jeg ringte moren min og forklarte alt til henne, min mor fortalte meg om Dr. SAHARAJA SID hvordan han hjalp henne med å løse problemet mellom henne og min far jeg var overrasket over det fordi de har vært uten hver andre i tre og et halvt år, og det var som et mirakel hvordan de kom tilbake til hverandre. Jeg ble henvist til Dr. SHARAJA SID på sin epost: sharajasid@gmail.com
og forklare alt for ham, så han lover meg ikke å bekymre meg for at han vil kaste en stave og få ting tilbake til hvordan vi var så forelsket igjen og at det var en annen kvinnelig ånd som styrte mannen min. Han fortalte meg at mitt problem vil bli løst innen to dager hvis jeg tror jeg sa OK.Så han kastet en stave for meg og etter to dager kom min kjærlighet tilbake og ber meg om å tilgi ham. Jeg er så glad nå. slik at hvorfor jeg bestemte meg for å dele min erfaring med hver kropp som har slik problemkontakt Dr. lindrer den store staver på sin e-postadresse: sharajasid@gmail.com eller tekst +2349066376197


(1) Hvis du vil ha din ex tilbake.
(2) hvis du alltid har dårlige drømmer.
(3) Du vil bli markedsført på kontoret din.
(4) Du vil at kvinner / menn skal løpe etter deg.
(5) Hvis du vil ha et barn.
(6) Du vil være rik.
(7) Du vil knytte din mann / kone til å være
din for alltid.
Cool 8-\) Hvis du trenger økonomisk hjelp.
(9) Urtepleie
(10) lotteri vinnende


23.03.2018 08:48

Bra!
0
anbefalinger
Jeg visste aldri at cannabisolje var virkelig fantastisk og veldig effektiv i behandling av kreft "Hvis ikke for regjeringen og de såkalte reglene for å regulere cannabis, ville moren min fortsatt ha levd. takket være den nye politikken for legalisering av cannabis i min stat, ville jeg fortsatt ha mistet sønnen min til nyrekreft, jeg ble veldig rørt og overrasket da jeg så mye dokumentar om hvordan cannabisolje hadde hjulpet mange mennesker som deres familiemedlemmer aldri trodde de kunne gjøre det etter å ha gjennomgått flere "Chemo" fra hjertet mitt. Jeg må si et ord av takknemlighet til Dr. Rick Simpson for rettidig inngrep i livet til min sønn som lider av nyrekreft. som jeg skriver dette vitnesbyrdet på denne bloggen min sønn er så sterk og sunn til tross for at han ikke har fullført den totale doseringen "for cannabis og medisinsk konsultasjon, kan du prøve å komme i kontakt med ham via e-posten hans: ricksimpsoncannabisoil@usa.com så han kan opplyse deg mer.


23.03.2018 08:49

Bra!
0
anbefalinger
Mitt navn er Hans Juergen, The stage 2colon kreft og MS min kone har lidd og sliter med i årevis har nettopp blitt kurert med cannabisoljen hentet fra Dr. Rick, cannabisolje er god medisinering. Til helvete med regjeringen og deres vanvittige politikk har vi en medisin som er mer enn ett hundre prosent sikret for ikke bare å kurere kreft, men også du trenger ikke å bruke så mye penger på lenger på kjemoterapi, stråling eller mange operasjoner som ville ikke fungere. Hvor å kjøpe, kontakt via: (ricksimpsoncannabisoil@usa.com) Min familie er nå en helt ny, så stopp dine bekymringer og gå på medisinen din og sett familien fri for den dødelige sykdommen som ikke holder respekt for familiens harmoni. Gjør helsen din bedre ved å bruke cannabisolje i hverdagen. kontakt Dr. Rick på: (ricksimpsoncannabisoil@usa.com) for alle typer kreftbehandling. Takk skal du ha.


23.03.2018 08:50

Bra!
0
anbefalinger
Hei jeg heter Robert DuPont Pedro base i USA, min kone lider av brystkreft og legen fortalte meg at det ikke var noe han kunne gjøre for å redde min kjære kone. Så en venn fortalte meg om Rick Simpson-hampoljen som kan kurere kreft, jeg fortalte ham at min kones brystkreft var i den siste fasen at jeg ikke tror hampoljen ville kurere det og han overtalte meg til å prøve det, for Kjærligheten til min kone, jeg bestemte meg for å prøve. Jeg gjorde litt forskning, og jeg fant en lege som hjalp meg med cannabisoljen for å kurere min kones brystkreft, og han forsikret meg om at etter 4 måneder var kreften ikke lenger, her er e-posten til å kontakte: ricksimpsoncannabisoil@usa.com jeg kjøpte det og hun brukte det, det virket akkurat som legen foreskrev det. Takk til doktor Thomas for å ta bort sorg i mitt liv. kan du alle forestille deg at min kone har en 6 år gammel datter og en 3 år gammel sønn, hva ville jeg ha gjort. Gud vil velsigne Dr, Rick for å hjelpe meg med cannabisolje og for hans støtte og omsorg. kontakt: ricksimpsoncannabisoil@usa.com hva kan jeg si til min herre, alt jeg må si er takk herre


23.03.2018 08:52

Bra!
0
anbefalinger
Min far ble diagnostisert med stadium 3 kolonkreft om et år siden, han har hatt en ekstremt vanskelig reise. Han har hatt to runder kjemoterapi, en runde eller Y90 stråling og opplever nå leversvikt. Gulsot, en svak appetitt og depresjon er noen av hennes symptomer. Jeg lurer på hvilke andre behandlingsalternativer han har (for eksempel en levertransplantasjon eller en klinisk prøve) og også hvor lenge hun må leve. Min far er min beste venn og helte, han oppholder seg så mye som dine kjære gjør også. Men min kusine kom til vår redning ved å bestille denne hampoljen fra et stift i Canada, som ble sendt og levert som en kroppsolje, og så langt har medisinen vist seg å være effektiv. Nå kan far min gjøre ting hun aldri kunne gjøre før, jeg er så glad, så jeg bestemte meg for å bruke dette mediet til å varsle alle kreftpasienter at med en god hampolje kan du definitivt slå kreft. Hvis du har behov for denne medisinen, kan du kontakte stiftelsen med denne e-postadressen: (ricksimpsoncannabisoil@usa.com) for mer informasjon og leveringsprosessen. Dette er et vitnesbyrd jeg vil fortsette å dele for å hjelpe mange mennesker der ute diagnostisert med kreft at helsen er hjelpen til den store rick simpson cannabisoljen


23.03.2018 08:53

Bra!
0
anbefalinger
Jeg visste aldri at cannabisolje var virkelig fantastisk og veldig effektiv i behandling av kreft "Hvis ikke for regjeringen og de såkalte reglene for å regulere cannabis, ville moren min fortsatt ha levd. takket være den nye politikken for legalisering av cannabis i min stat, ville jeg fortsatt ha mistet sønnen min til nyrekreft, jeg ble veldig rørt og overrasket da jeg så mye dokumentar om hvordan cannabisolje hadde hjulpet mange mennesker som deres familiemedlemmer aldri trodde de kunne gjøre det etter å ha gjennomgått flere "Chemo" fra hjertet mitt. Jeg må si et ord av takknemlighet til Dr. Rick Simpson for rettidig inngrep i livet til min sønn som lider av nyrekreft. som jeg skriver dette vitnesbyrdet på denne bloggen min sønn er så sterk og sunn til tross for at han ikke har fullført den totale doseringen "for cannabis og medisinsk konsultasjon, kan du prøve å komme i kontakt med ham via e-posten hans: ricksimpsoncannabisoil@usa.com så han kan opplyse deg mer.


10.04.2018 15:13

Bra!
0
anbefalinger
Hei, jeg er Anne Britt Pettersen. Jeg vil dele et vitnesbyrd med alle her i dag. Etter å ha vært i et forhold med Fredrik i årevis og gift med 2 barn, brøt han meg opp. Jeg prøvde alt mulig å få ham tilbake, men alt var forgjeves. Jeg ville ha ham tilbake så mye på grunn av kjærligheten jeg har for ham. Jeg ba ham om alt, jeg gjorde løfter, men han nektet. Jeg forklarte problemet mitt til min venn, og hun foreslo at jeg helst skulle kontakte en stavekaster som kunne hjelpe meg med å stave for å få ham tilbake. Jeg er den typen som aldri trodde på stave, men jeg hadde ikke annet valg enn å prøve det. Jeg postet stavekassen og han fortalte meg at det ikke var noe problem, og alt vil bli bra før 5 dager. Han sa at mannen min vil komme tilbake til meg, og fordi jeg er kommet til ham, ble saken min avgjort. Han kastet magien og overraskende på den fjerde dagen, det var rundt 9 pm ringte mannen min. Jeg ble overrasket og besvarte samtalen, og alt han sa var at han var lei meg for alt som skjedde og ønsket å komme hjem til meg og at han elsker meg så mye. Jeg var så glad og neste morgen kom han hjem og vi lever nå lykkelig sammen nå. Siden da har jeg gitt et løfte om at noen jeg kjenner med forholdsproblemer, ville jeg være til hjelp for en slik person ved å henvise ham til den eneste virkelige og kraftige stavekassen som hjalp meg med mitt eget problem. Kontakt ham nå og avslutt din sorg

E-post: drwilliamspellcaster@gmail.com
WhatsApp: +1 678-498-7771

Du kan kontakte ham hvis du trenger hjelp i forholdet ditt eller noe annet. Takk meg senere.


19.04.2018 23:23

Bra!
0
anbefalinger
God dag, hvis du er interessert i å få et ekte lån for din bedrift eller for betaling av gjeld og regninger, vennligst kontakt jackballard396@gmail.com og du vil bli gitt et lån med en billig prosentandel.

For mer informasjon, kontakt jackballard396@gmail.com eller whatsapp +14243655441
Jeg fikk lånet mitt, og jeg er veldig glad for å legge inn dette her for at dere alle skal være til fordel også
Takk


02.05.2018 12:51

Bra!
0
anbefalinger
Krevende effektiv kjærlighet Stave kaster for å hjelpe deg med å bringe tilbake ex lover og lagre ekteskapet ditt raskt, ricoosulasolutiontemple@gmail.com er absolutt den beste stavekasteren online og resultatet er 100% garanti! .. En hel del mennesker lider fortsatt av alle måte på livets problemer. Hva er den spesielle tingen som plager deg? Noen ganger er problemet ikke problemet, men problemet er manglende evne til å identifisere de som har løsningen. Jeg er MONIKA MISLAV fra Edinburgh Storbritannia, og jeg liker å introdusere deg til DR RICO OSULA en mann som er kommet for å redde menneskeheten fra alle livets problemer. Helt siden dagen jeg hadde et møte med ham, var det dagen jeg ble avsluttet. Når visdom blinker, blir det et ord for de vise. Jeg vil oppfordre deg til å forholde deg til hvilket problem du står overfor med DR RICO OSULA og være trygg på at alle ting vil samarbeide for Gud sammen med Gud. Du kan kontakte DR RICO OSULA via e-post: ricoosulasolutiontemple@gmail.com Jeg gratulerer med deg som du gjør det, ja du er den neste testifieren. Du kan også ringe til ham eller legge til ham på Whatsapp eller Telegram: +2347082727576.


02.05.2018 14:16

Bra!
0
anbefalinger
VELKOMMEN TIL PATRICIA KINGSMAN patriciakingsman.loans2016@gmail.com Vårt mål er å gi utmerket profesjonell service.

Er du en forretningsmann eller kvinne? Er du i noe økonomisk rot, eller trenger du penger til å starte opp din egen bedrift? Trenger du et lån for å starte en fin liten skala og middels virksomhet? Har du lav kreditt score og du finner det vanskelig å skaffe kapitallån fra lokale banker og andre finansinstitusjoner ?.

Våre lån er godt forsikret for maksimal sikkerhet er vår prioritet. Vårt ledende mål er å hjelpe deg med å få de tjenestene du fortjener. Vårt program er den raskeste måten å få det du trenger i et øyeblikk. Reduser betalingene dine for å lette belastningen på dine månedlige utgifter. Få fleksibilitet som du kan bruke til ethvert formål - fra ferier, til utdanning, til unike kjøp

Vi tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester som inkluderer: Lån, Gjeldskonsolideringslån, Bedriftslån, Utlånslån, Lånesikret lån, Usikret lån, Lånlån, Lønningslån, Lån til lån, Kommersielle lån, Billån, Investeringslån, Utviklingslån, Oppkjøpslån, Byggelån, Lav rente på 2% per annullering for enkeltpersoner, bedrifter og bedriftsorganer. Få det beste for familien din og eie ditt drømmehjem også med vårt generelle lånesystem.

Vi tilbyr alle typer lån - gjelder for rimelige lån.

Vennligst kontakt oss for mer informasjon: patriciakingsman.loans2016@gmail.com
Vennligst skriv oss tilbake med låneinformasjonen;

BORROWER INFORMASJON

1) Fullnavn:
2) Land:
3) adresse:
4) State:
5) Sex:
6) Sivilstatus:
7) Yrke:
 Cool 8-\) Telefonnummer:
9) Månedlig inntekt:
10) Neste av Kin:
11) Lånbeløp som trengs:
12) Lånetid:
13) Formål med lån:
14) Spesifikk dato du trenger lånet:

Hvis du er interessert i å få et lån, vennligst skriv oss med lånekravet.
Vennligst kontakt oss for mer informasjon: patriciakingsman.loans2016@gmail.com

Med vennlig hilsen,
Fru Patricia Kingsman
patriciakingsman.loans2016@gmail.com

Vi ser frem til å høre fra deg ASAP

Interesserte søkere bør kontakte oss via e-post: patriciakingsman.loans2016@gmail.com


02.05.2018 14:17

Bra!
0
anbefalinger
Mitt navn er Fru Patricia Kingsman, vi er en ny legit lån långivere i 2018, og vi liker å hjelpe enhver kropp som trenger økonomisk hjelp vi tilbyr fra $ 500,000.00 og $ 5.000.000.00, og vi gir også ut lån i euro over det, så hvis du trenger hjelp, vennligst send oss en epost på: patriciakingsman.loans2016@gmail.com slik at din låne transaksjon kan finne sted nå vil du være med lånet ditt i de neste 24 timene det er en rask overføring og er trygg uten forsinkelse. Så e-post: patriciakingsman.loans2016@gmail.com hvis interessert

E-post: patriciakingsman.loans2016@gmail.com


02.05.2018 14:27

Bra!
0
anbefalinger
Vi tilbyr alle slags lån - gjelder for rimelige lån.

Er du en forretningsmann eller kvinne? Er du i noe økonomisk rot, eller trenger du penger til å starte opp din egen bedrift? Trenger du et lån for å starte en fin liten skala og middels virksomhet? Har du lav kreditt score, og du finner det vanskelig å skaffe kapitallån fra lokale banker og andre finansinstitusjoner ?. Interesserte søkere bør kontakte oss via e-post: Patriciakingsman.loans2016@gmail.com

Våre lån er godt forsikret for maksimal sikkerhet er vår prioritet. Vårt ledende mål er å hjelpe deg med å få de tjenestene du fortjener. Vårt program er den raskeste måten å få det du trenger på et øyeblikk. Reduser betalingene dine for å lette belastningen på den månedlige utgifter. Få fleksibilitet som du kan bruke til ethvert formål fra ferier, til utdanning, til unike kjøp. Interesserte søkere bør kontakte oss via e-post: patriciakingsman.loans2016@gmail.com

Vi tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester som inkluderer: Forretningsplanlegging, Kommersiell og utviklingsfinansiering, Egenskaper og boliglån, Gjeldskonsolideringslån, Virksomhetslån, Private lån, Hjemrefinansieringslån med lav rente på 2,00% per annullering for enkeltpersoner, selskaper og bedriftens organer. Få det beste for familien din og eie ditt drømmehjem også med vårt generelle lånesystem. Interesserte søkere bør kontakte oss via e-post: Patriciakingsman.loans2016@gmail.com

Vi tilbyr alle slags lån - gjelder for rimelige lån.

Vennligst kontakt oss for mer informasjon: patriciakingsman.loans2016@gmail.com
Vennligst skriv oss tilbake med låneinformasjonen;
- Fullstendig navn:
- Lånbeløp som trengs:
- Lånetid:
- Formålet med lånet:
- By land:
- Telefon:
- Hvordan hørte du om oss:

Hvis du er interessert i å få et lån, vennligst skriv oss med lånekravet. Vennligst kontakt oss for mer informasjon: patriciakingsman.loans2016@gmail.com
Med vennlig hilsen,
Fru Patricia kingsman

Vi ser frem til å høre fra deg ASAP

Interesserte søkere bør kontakte oss via e-post: patriciakingsman.loans2016@gmail.com


02.05.2018 14:28

Bra!
0
anbefalinger
Hilsener..
Ta kontakt med oss ​​for ditt sikre og usikrede lån til en rente på 2%
........................................

Er vanskeligheten med økonomien som påvirker deg i år, er banken din nektet å gi deg et lån til chrismasene? Hvis svaret ditt er ja, så trenger du et lån. Jeg er fru Patricia Kingsman, eieren av et utlånsselskap. Vi tilbyr trygge og sikre lån til en rente på 2%.

* Er du økonomisk presset?
* Ønsker du å betale penger og gjeld?
* Søker du økonomi for å sette opp din egen bedrift?
* Har du behov for private eller forretningsmessige lån til ulike formål?
* Ønsker du lån til å utføre store prosjekter?

Hvis du har noen av de ovennevnte problemene, kan vi hjelpe deg, men jeg vil at du skal forstå at vi gir ut lån til renten på 2%.

* Lån noe opp til $ 95.000.000 USD.
* Velg mellom 1 til 20 år å tilbakebetale.
* Velg mellom månedlig og årlig tilbakebetaling Plan.
* Fleksible lånevilkår.
Vennligst hvis du er interessert, sjekk tilbake med oss ​​via denne e-postadressen: patriciakingsman.loans2016@gmail.com

Vi lover en 100% garanti for at du vil motta lånet ditt på slutten av denne låne transaksjonen. Det er ingen sikkerhetskontroll, ingen kredittsjekk

hilsen
Patricia Kingsman
Patricia Kingsman låneselskap


02.05.2018 14:31

Bra!
0
anbefalinger
Oppmerksomhet

Vi er en finansiell konsulent som håndterer internasjonale finanser for alle bankinstrumenter. Vi har tilgang / kontakter å øke fra $ 10 000 til $ 500 millioner dollar. Med vårt firma (Patricia Kingsman låneselskap) og andre TOP PRIME AA BANKER som Bank Norwegian AS, DNB Bank, Storebrand Bank ASA, Handelsbanken, The Best Banks for SBA Lån etc.

Ta gjerne kontakt med våre leide fasiliteter i handelsprogrammer, prosjektfinansiering, Kredittforbedring, Kredittlån (Business Start-up Loans eller Business Expansion Loans) og mange flere.

Vi har gitt over $ 1 milliard i forretningslån til over 17 000 bedriftseiere akkurat som deg. Vi bruker vår egen utpekte risikoteknologi for å gi deg det riktige forretningslånet slik at du kan utvide virksomheten din. Våre tjenester er raske og pålitelige, lån er godkjent innen 24 timer etter vellykket søknad. Vi tilbyr lån fra et minimumsintervall på $ 10.000 til maksimalt $ 500 millioner.

Finner du deg selv i litt problemer med ubetalte regninger og vet ikke hvilken vei å gå eller hvor du skal vende? Hva med å finne et anerkjent gjeldskonsolideringsfirma som kan hjelpe deg med å redusere månedlig avdrag, slik at du får rimelige tilbakebetalingsmuligheter samt plass til å puste når det kommer til slutten av måneden og regninger trenger å bli betalt? Patricia Kingsman låneselskap er svaret. Reduser betalingene dine for å lette belastningen på dine månedlige utgifter. kontakt oss via e-post (patriciakingsman.loans2016@gmail.com)

Intermediari- es / Consultants / Brokers er velkommen til å ta med sine kunder og er 100% beskyttet. I full tillit vil vi samarbeide for fordelene med alle involverte parter. Ikke hold dine økonomiske problemer for deg selv for at du ikke skal være gjeldsmester eller økonomisk stress, og derfor må du kontakte oss raskt for å løse dine økonomiske problemer. Det vil være en stor glede for oss når du er økonomisk stabil.
Send oss ​​en e-post via: patriciakingsman.loans2016@gmail.com

hilsen
Fru Patricia Kingsman
E-post: patriciakingsman.loans2016@gmail.com
Motto: Vi tilbyr de raskeste og pålitelige finansielle tjenestene


04.05.2018 04:14

Bra!
0
anbefalinger
Søger du for øjeblikket lån? Er du blevet afvist konstant fra andre pengeinstitutter / banker. Her er vi tilgængelige for at hjælpe dig med enhver form for lån ønskeligt med lav rente på 3%. Vores ydelser er bedømt tilfredsstillende, hurtig, ubesværet og enkel, så email: Oceanicfinance113@gmail.com


04.05.2018 20:27

Bra!
0
anbefalinger
Leter du etter en privat utlåner? Trenger du lån raskt? Har du dårlig kreditt? Jeg kan hjelpe deg med å sikre et lån med rentesats så lavt som 2%. 100% finansiering med minimumsdokumentasjon.
Vennligst kom tilbake til oss via e-post: {lendersuccess@gmail.com} hvis du er interessert i å få et lån, så vi kan gi deg mer informasjon om våre lånevilkår
Takk


12.05.2018 07:21

Bra!
0
anbefalinger
Hei jeg heter Veronica Saciri, jeg vil vitne om en mektig og stor stavkaster som heter Dr Isikolo. Jeg hadde vanskeligheter med å bli gravid på grunn av kronisk medisinsk sykdom, det fikk meg så bekymret og trist at mannen min ikke var fornøyd med det, og en natt kom han Hjemme er sint, han fortalte meg at han ønsket å være en far og siden jeg ikke kunne få ham til at han har bestemt seg for å gifte seg med noen andre og skille seg fra meg, jeg ble ødelagt og gråt hele natten, var redd at jeg ville ende opp på sykehuset, fortsatte å tenke på de gode tider vi hadde sammen og hvor mye jeg skulle savne ham, jeg var på utkikk etter noe på nettet når en melding ble omtalt om denne flotte staver og hvordan han har hjulpet så mange i lignende problemer jeg tenkte på det for en stund og bestemte seg for å gi ham en prøve da jeg kontaktet ham, fortalte han meg at etter 24 timer vil mannen min være tilbake og jeg skal være gravid. Jeg gjorde alt han ba meg gjøre, til min største overraskelse neste dag var mannen min hjemme igjen knell ned tigge om tilgi ness og han avbrød skilsmissen, 4 uker etter at legen bekreftet at jeg er gravid, jeg er så glad, kan han også hjelpe deg med å kontakte ham på isikolosolutionhome@gmail.com eller hans Whatsapp: +2348133261196


17.05.2018 12:27

Bra!
0
anbefalinger
Gud velsigne Dr. Sunny for hans fantastiske arbeid i mitt liv, jeg ble diagnostisert av HERPES siden 2014 og jeg tok medisiner, jeg var ikke fornøyd, jeg trengte å få HERPES ut av systemet mitt, jeg søkte på noen mulig kur for HERPES jeg så en kommentar om Dr. Sunny, hvordan han helbredet HERPES med sin urtemedisin, jeg kontaktet ham og han veiledet meg. Jeg ba om løsninger, han startet medisinen for helsen min, han sendte meg medisinen via UPS SPEED POST. Jeg tok medisinen som foreskrevet av ham og 14 dager senere ble jeg helbredet fra HERPES, takk drsunnydsolution1@gmail.com eller whatsApp +2348077620669


17.05.2018 18:18

Bra!
0
anbefalinger
TAKK TIL STOR DR SØRLIG FOR Å LØSE MINE PROBLEMER ER EMAILEN hans (drsunnydsolution1@gmail.com
Jeg heter Miss Fatima, jeg var gift med mannen min i 5 år. Vi bodde lykkelig sammen i år og ikke før han reiste til Australia for en forretningsreise hvor han møtte denne jenta og siden da hater han meg og barna og kjærligheten hennes eneste. så da mannen min kom tilbake fra turen sa han at han ikke vil se meg og barna mine igjen, så han kjørte oss ut av huset, og han dro til Australia for å se den andre kvinnen. så jeg og barna mine var nå så frustrert, og jeg bodde bare hos mamma, og jeg ble ikke behandlet bra fordi moren min ble gift med en annen mann etter min fars død, slik at mannen hun giftet seg, ikke behandlet henne godt, jeg og barna mine var så forvirrede, og jeg var på utkikk etter en måte å få mannen min hjem, fordi jeg elsker og verne ham så mye, så en dag da jeg surfer på datamaskinen min, så jeg et vitnesbyrd om denne staveboksen DR Sunny, vitnesbyrd deles på internett av en dame, og det imponerer meg så mye jeg også tenker på, gir den en prøve. Først var jeg redd, men når jeg tenker på hva jeg og barna mine går gjennom så jeg kontaktet ham, og han fortalte meg å være rolig i bare 24 timer som mannen min skal komme tilbake til meg og til min beste overraskelse fikk jeg et anrop fra mannen min på den andre dagen spør etter barna og jeg ringte DR Sunny og han sa at dine problemer er løst barnet mitt. så dette var hvordan jeg får familien min tilbake etter et langt stress på å bremse opp av en ond dame, så med all denne hjelpen fra DR Sunny, jeg vil at dere alle på dette forumet skal bli med meg for å si en stor takk til DR Sunny, og jeg vil også råd til noen i slike eller lignende problemer eller noen form for problemer bør også kontakte ham hans e-post er) (drsunnydsolution1@gmail.com) han er løsningen på alle dine problemer og problemer i livet. Enda sin e-postadresse er (drsunnydsolution1@gmail.com)

Han er spesialisert i den følgende spellen.

(1) Hvis du vil ha din ex tilbake.

(2) hvis du alltid har dårlige drømmer.

(3) Hvis du vil bli markedsført på kontoret.

(4) Hvis du vil at kvinner / menn skal løpe etter deg.

(5) Hvis du vil ha et barn.

(6) Hvis du vil være rik.

(7) Hvis du vil knytte din mann / kone til å være din for alltid.

Cool 8-\) Hvis du trenger økonomisk hjelp.

(9) Hvordan du ble svindlet, og du vil gjenopprette, mistet du penger.

(10) hvis du vil stoppe skilsmissen din.

(11) Hvis du vil skille ektemannen din.

(12) hvis du ønsker at dine ønsker skal gis.

(13) Graviditet staver for å tenke baby

(14) Garanterer deg å vinne de fryktelige rettssaken og skilsmisse uansett hvilken scene

(15) Stopp ekteskapet eller forholdet ditt fra å bryte fra hverandre.

(16) hvis du har sykdom som (H I V), (CANCER) eller noen sykdom.

(17) hvis du trenger bønner for utlevering for barnet ditt eller deg selv.

(1 Cool 8-\) du ønsker å kurere Diabetes kur, Herpes kur, Hiv og aids kurere, brystkreft kur, og kreft kur,

Igjen sørg for at du kontakter ham hvis du har noe problem, vil han hjelpe deg. hans e-postadresse er (drsunnydsolution1@gmail.com) kontakte ham umiddelbart .... ring eller whatsapp ham nummer på +2348077620669


19.05.2018 14:11

Bra!
0
anbefalinger
Hvordan fikk jeg min ex ektemann tilbake ...........

Jeg er Shannon etter navn. Hilsener til alle som leser dette vitnesbyrdet. Jeg har blitt avvist av mannen min etter tre (3) års ekteskap bare fordi en annen kvinne hadde en stave på ham, og han forlot meg og barnet lider. en dag da jeg leste på nettet, så jeg et innlegg på hvordan denne staveren heter Dr Isikoloon denne adressen isikolosolutionhome@gmail.com, som har hjelp til en kvinne å komme tilbake til sin ektemann, og jeg ga ham et svar på sin adresse og han fortalte meg at en kvinne hadde en stave på mannen min og han fortalte meg at han vil hjelpe meg og etter 2 dager at jeg vil få mannen min tilbake. Jeg trodde på ham, og i dag er jeg glad for å la dere alle vite at denne staveren har kraft til å bringe elskere tilbake. fordi jeg er nå fornøyd med mannen min. Takk til deg, Isikolo. Hans epost: isikolosolutionhome@gmail.com eller hans WhatsApp nummer: +2348133261196


03.06.2018 14:51

Bra!
0
anbefalinger
HOW I WAS ABLE TO GET A LOAN DESPITE POOR CREDIT.

I am Arian Blane, a civil engineer by profession from Edmonton Alberta, Canada. I'm very happy that Mr Macron Williams of NEW FRONTIERS FUNDING INT. granted me a loan, after being turned down and rejected by my bank and other credit union i visited. I was able to secure a loan of $80,000 from NEW FRONTIERS FUNDING INT. At first I did not believe I could get a lender to help me out with a loan due to my poor credit, but my curiosity drove me trying, and I am glad I did. For anyone out there in need of financial assistance, here is the email to contact (newfrontiersfundings@gmail.com).


06.06.2018 13:40

Bra!
0
anbefalinger
Verdensfugllån kommer og opplever forskjellen

Vi er et registrert selskap, låner ut penger til de som har behov for økonomisk hjelp raskt, og til de som har blitt nektet kreditt derfra banker på grunn av lav kreditt score, Business lån.

Utdanningslån, billån, boliglån, selskapslån (e.t.c) eller du vil betale av dine dårlige fordringer eller regninger, eller har du blitt lurt av forfalskede penger?

Gratulerer med at du nå er på rett sted, pålitelig World Bird Loans Finance som gir ut lån med svært lav rente på 1%, har kommet for å få slutt på alle dine økonomiske problemer en gang for alle, for mer informasjon og spørsmål, kontakt oss gjennom Vårt firma e-post: (worldbirdloan0944@gmail.com)

(* Personal Loans Business Loans (Sikker og usikret)

hilsen,
Rask lån
Generell konsulent
Konsernsjef (C.E.O)
Kontorlinje +1 202 858 4154
Mr. Harrison Peterson


09.06.2018 12:34

Bra!
0
anbefalinger
Jeg hedder Sandra Oliveros ved navn. Hilsener til alle, der læser dette vidnesbyrd. Jeg er blevet afvist af min mand efter tre (3) års ægteskab, bare fordi en anden kvinde havde en magi på ham, og han forlod mig og barnet lider. en dag da jeg læste via internettet, så jeg et indlæg om, hvordan denne stavekaster kaldte dr. Isikolo på denne adresse isikolosolutionhome@gmail.com, få hjælp til en kvinde til at komme tilbage til sin mand og jeg gav ham et svar på sin adresse og han fortalte mig, at en kvinde havde en magi på min mand og han fortalte mig, at han vil hjælpe mig og efter 3 dage at jeg vil få min mand tilbage. Jeg troede på ham, og i dag er jeg glad for at lade jer alle vide, at denne stavekaster har magt til at bringe elskere tilbage. fordi jeg nu er tilfreds med min mand. Tak for at hjælpe mig Dr.Paul kontakte ham på email: isikolosolutionhome@gmail.com eller ham på Whatsapp +2348133261196


13.06.2018 14:46

Bra!
0
anbefalinger
Trenger du et lån for å betale regninger eller forretninger? har du søkt etter et legitimt firma for å gi deg bedrifts- eller personlån? Trenger du et presserende lån av noe slag? Jeg vil informere deg om at Capital Credit Organization ligger i NC USA tilbyr lån av noe beløp til både selskaper, firmaer og enkeltpersoner for en svært lav rente, lån til å betale regninger, personlige lån og forretningslån er alle tilgjengelige her, vi er registrert og godkjent låneorganisasjon som har vært av lån, hjelper så mange mennesker og firma over hele verden som har blitt bedraget av såkalte långivere fra Afrika, så hvis du trenger noen form for lån, ta kontakt med: capitalhomefinance@outlook.com eller via whatsapp + 15512497307 for mer info.


13.06.2018 17:16

Bra!
0
anbefalinger
Goddag, alle mine navn er Benson Wins fra Storbritannien. Jeg vil gerne takke den store dr. Okpa, som tjente som jordisk gud til mig, ved at genforene mig og min kone, der skulle til at skille en skilsmisse mellem os efter en kort misforståelse. Men jeg var så heldig at komme i kontakt med Dr. Okpa, der bragte hende tilbage til mig og bad hende om at tilgive og acceptere hende, at hun aldrig vil gøre noget for at såre mig igen. Dette er et mirakel, som jeg aldrig underviste kunne ske, fordi min kone var seriøs om skilsmissen og allerede flyttet ud af mit hus. Nu er jeg glad for, at hun er tilbage med undskyldning fra hende, og nu lever vi lykkeligt som aldrig før. Nu vil jeg gerne takke den store dr. Okpa for at bringe tilbage min kone. Er glad for at dele sin kontakt til alle, der har brug for sådan hjælp, og jeg forsikrer dig om, at din sag vil blive afgjort af Dr okpa, som du kan kontakte via: okpatempleofsolution@gmail.com eller ring: +2349031768426


20.06.2018 06:43

Bra!
0
anbefalinger
Kjære herr / fru,

Vi tilbyr sikret og usikret lån til en veldig lav rente på% 3. Er du på jakt etter et presserende lån for å finansiere prosjektet ditt og betale dine regninger, Her kommer du til å søke på Oaktree Capital Management, vi tilbyr alle typer lån. Interessert person må være ærlig, kontakt meg via e-post: oakcapitalmanagements@gmail.com

Med vennlig hilsen,
David


06.07.2018 16:23

Bra!
0
anbefalinger
Jeg vant lotteriet med de heldige tallene fra dr. Isikolo. Han er en flott mann.

jeg heter Angelica Modric !!! Jeg er veldig takknemlig for å dele disse store vitnesbyrdene med deg. Det beste som noen gang har skjedd i mitt liv er hvordan jeg vinner lotteriet. Jeg er en kvinne som tror at en dag vil jeg vinne lotteriet. til slutt mine drømmer kom gjennom da jeg email: isikolosolutionhome@gmail.com. stol på og fortell ham jeg trenger lotteri tallene. Jeg har kommet langt på å bruke penger på billett bare for å sikre at jeg vinner. Men jeg vet aldri at vinnende var så lett før dagen jeg mente stavekasteren online som så mange mennesker har snakket om, at han er veldig flott i casting lottery spell, så jeg bestemmer meg for å prøve. Jeg kontaktet denne mannen og han gjorde en stave og han ga meg vinnende lotteri tallene. Men tro meg da trekkene var ute, var jeg blant vinnere. jeg vinner 1.200.000 millioner pund. Stor Dr Isikolo. stole på at du er den beste, med denne mannen kan du få millioner av penger gjennom lotteri. Jeg er så veldig glad for å møte denne mannen, jeg vil alltid være takknemlig for deg. Send ham til dine egne vinnende lotteri tall.
E-post: isikolosolutionhome@gmail.com eller Whatsapp eller Viber +2348133261196


09.07.2018 01:21

Bra!
0
anbefalinger
Jeg hedder Eugene med navn, og jeg er fra Chicago. Hvordan Dr Bayo hjælper mig med at vinde mit lotterispil og alle. En dag søgte jeg efter hvem der skulle hjælpe mig med et vindende nummer. Indtil jeg så hans klient var vidne til, hvordan han vinder sit lotterispil ... Jeg sagde OK, jeg vil give ham en prøve, før jeg prøver ham, jeg ikke har penge til at købe mine børns skolematerialer, heller ikke for mig at købe madvarer, jeg lider meget ... Men en dag indsamler jeg hans, hvad der er fra hans klient, der vidner om det, jeg tror på ham, han kan hjælpe mig, jeg besked ham, han fortæller mig hvad jeg skal gøre, jeg følger den instruktion, han spørger om, jeg har virkelig fulgt ... Så beder han mig om at vente om 30 minutter, Jeg venter senere, han giver mig feed igen ved at sende mig besked, han sagde, at han har kastet det vindende nummer for mig, han gav tallene til mig, jeg tror, ​​så spiller jeg, og jeg vinder stor pris på $ 100.000 jeg var så glad for det, og jeg var meget taknemmelig. Det var derfor jeg sagde, at jeg næsten ikke lader verden om dr. Bayo, han er ægte, og han er ikke fupnummer, han kan endda vende tilbage din fidus penge, men du må tro på, hvad han beder dig om at gøre d vil du også vidne.
KONTAKT HEM PÅ whatsapp: +2349062322165 eller Email: adamadebayo112@gmail.com


23.07.2018 01:12

Bra!
0
anbefalinger
VELKOMMEN TIL PATRICIA KINGSMAN patriciakingsman.loans2016@gmail.com Vårt mål er å gi utmerket profesjonell service.

Er du en forretningsmann eller kvinne? Er du i noe økonomisk rot, eller trenger du penger til å starte opp din egen bedrift? Trenger du et lån for å starte en fin liten skala og middels virksomhet? Har du lav kreditt score og du finner det vanskelig å skaffe kapitallån fra lokale banker og andre finansinstitusjoner ?.

Våre lån er godt forsikret for maksimal sikkerhet er vår prioritet. Vårt ledende mål er å hjelpe deg med å få de tjenestene du fortjener. Vårt program er den raskeste måten å få det du trenger i et øyeblikk. Reduser betalingene dine for å lette belastningen på dine månedlige utgifter. Få fleksibilitet som du kan bruke til ethvert formål - fra ferier, til utdanning, til unike kjøp

Vi tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester som inkluderer: Lån, Gjeldskonsolideringslån, Bedriftslån, Utlånslån, Lånesikret lån, Usikret lån, Lånlån, Lønningslån, Lån til lån, Kommersielle lån, Billån, Investeringslån, Utviklingslån, Oppkjøpslån, Byggelån, Lav rente på 2% per annullering for enkeltpersoner, bedrifter og bedriftsorganer. Få det beste for familien din og eie ditt drømmehjem også med vårt generelle lånesystem.

Vi tilbyr alle typer lån - gjelder for rimelige lån.

Vennligst kontakt oss for mer informasjon: patriciakingsman.loans2016@gmail.com
Vennligst skriv oss tilbake med låneinformasjonen;

BORROWER INFORMASJON

1) Fullnavn:
2) Land:
3) adresse:
4) State:
5) Sex:
6) Sivilstatus:
7) Yrke:
 Cool 8-\) Telefonnummer:
9) Månedlig inntekt:
10) Neste av Kin:
11) Lånbeløp som trengs:
12) Lånetid:
13) Formål med lån:
14) Spesifikk dato du trenger lånet:

Hvis du er interessert i å få et lån, vennligst skriv oss med lånekravet.
Vennligst kontakt oss for mer informasjon: patriciakingsman.loans2016@gmail.com

Med vennlig hilsen,
Fru Patricia Kingsman
patriciakingsman.loans2016@gmail.com

Vi ser frem til å høre fra deg ASAP

Interesserte søkere bør kontakte oss via e-post: patriciakingsman.loans2016@gmail.com


23.07.2018 01:14

Bra!
0
anbefalinger
Mitt navn er Fru Patricia Kingsman, vi er en ny legit lån långivere i 2018, og vi liker å hjelpe enhver kropp som trenger økonomisk hjelp vi tilbyr fra $ 500,000.00 og $ 5.000.000.00, og vi gir også ut lån i euro over det, så hvis du trenger hjelp, vennligst send oss en epost på: patriciakingsman.loans2016@gmail.com slik at din låne transaksjon kan finne sted nå vil du være med lånet ditt i de neste 24 timene det er en rask overføring og er trygg uten forsinkelse. Så e-post: patriciakingsman.loans2016@gmail.com hvis interessert

E-post: patriciakingsman.loans2016@gmail.com


23.07.2018 01:14

Bra!
0
anbefalinger
Vi tilbyr alle slags lån - gjelder for rimelige lån.

Er du en forretningsmann eller kvinne? Er du i noe økonomisk rot, eller trenger du penger til å starte opp din egen bedrift? Trenger du et lån for å starte en fin liten skala og middels virksomhet? Har du lav kreditt score, og du finner det vanskelig å skaffe kapitallån fra lokale banker og andre finansinstitusjoner ?. Interesserte søkere bør kontakte oss via e-post: Patriciakingsman.loans2016@gmail.com

Våre lån er godt forsikret for maksimal sikkerhet er vår prioritet. Vårt ledende mål er å hjelpe deg med å få de tjenestene du fortjener. Vårt program er den raskeste måten å få det du trenger på et øyeblikk. Reduser betalingene dine for å lette belastningen på den månedlige utgifter. Få fleksibilitet som du kan bruke til ethvert formål fra ferier, til utdanning, til unike kjøp. Interesserte søkere bør kontakte oss via e-post: patriciakingsman.loans2016@gmail.com

Vi tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester som inkluderer: Forretningsplanlegging, Kommersiell og utviklingsfinansiering, Egenskaper og boliglån, Gjeldskonsolideringslån, Virksomhetslån, Private lån, Hjemrefinansieringslån med lav rente på 2,00% per annullering for enkeltpersoner, selskaper og bedriftens organer. Få det beste for familien din og eie ditt drømmehjem også med vårt generelle lånesystem. Interesserte søkere bør kontakte oss via e-post: Patriciakingsman.loans2016@gmail.com

Vi tilbyr alle slags lån - gjelder for rimelige lån.

Vennligst kontakt oss for mer informasjon: patriciakingsman.loans2016@gmail.com
Vennligst skriv oss tilbake med låneinformasjonen;
- Fullstendig navn:
- Lånbeløp som trengs:
- Lånetid:
- Formålet med lånet:
- By land:
- Telefon:
- Hvordan hørte du om oss:

Hvis du er interessert i å få et lån, vennligst skriv oss med lånekravet. Vennligst kontakt oss for mer informasjon: patriciakingsman.loans2016@gmail.com
Med vennlig hilsen,
Fru Patricia kingsman

Vi ser frem til å høre fra deg ASAP

Interesserte søkere bør kontakte oss via e-post: patriciakingsman.loans2016@gmail.com


23.07.2018 01:15

Bra!
0
anbefalinger
Hilsener..
Ta kontakt med oss ​​for ditt sikre og usikrede lån til en rente på 2%
........................................

Er vanskeligheten med økonomien å påvirke deg i år? Hvis svaret ditt er ja, så trenger du et lån. Jeg er fru Patricia Kingsman, eieren av et utlånsselskap. Vi tilbyr trygge og sikre lån til en rente på 2%.

* Er du økonomisk presset?
* Ønsker du å betale penger og gjeld?
* Søker du økonomi for å sette opp din egen bedrift?
* Har du behov for private eller forretningsmessige lån til ulike formål?
* Ønsker du lån til å utføre store prosjekter?

Hvis du har noen av de ovennevnte problemene, kan vi hjelpe deg, men jeg vil at du skal forstå at vi gir ut lån til renten på 2%.

* Lån opptil 95.000.000 kroner.
* Velg mellom 1 til 20 år å tilbakebetale.
* Velg mellom månedlig og årlig tilbakebetaling Plan.
* Fleksible lånevilkår.
Vennligst hvis du er interessert, sjekk tilbake med oss ​​via denne e-postadressen: patriciakingsman.loans2016@gmail.com

Vi lover en 100% garanti for at du vil motta lånet ditt på slutten av denne låne transaksjonen. Det er ingen sikkerhetskontroll, ingen kredittsjekk

hilsen
Patricia Kingsman
Patricia Kingsman låneselskap


23.07.2018 01:16

Bra!
0
anbefalinger
Oppmerksomhet

Vi er en finansiell konsulent som håndterer internasjonale finanser for alle bankinstrumenter. Vi har tilgang / kontakter til å øke fra $ 10 000 til $ 500 millioner dollar. Med vårt firma (Patricia Kingsman lånefirma) og andre TOP PRIME AA BANKER som Bank Norwegian AS, DNB Bank, Handelsbanken, Santander Consumer Bank AS, The Best Banks for SBA Lån etc.

Ta gjerne med våre leide fasiliteter i handelsprogrammer, prosjektfinansiering, Kredittforbedring, Kredittlån (Business Start-up Loans eller Business Expansion Loans) og mange flere.

Vi har gitt over $ 1 milliard i forretningslån til over 17 000 bedriftseiere akkurat som deg. Vi bruker vår egen utpekte risikoteknologi for å gi deg det riktige forretningslånet slik at du kan utvide virksomheten din. Våre tjenester er raske og pålitelige, lån er godkjent innen 24 timer etter vellykket søknad. Vi tilbyr lån fra et minimumsintervall på $ 10.000 til maksimalt $ 500 millioner.

Finner du deg selv i litt problemer med ubetalte regninger og vet ikke hvilken vei å gå eller hvor du skal vende? Hva med å finne et anerkjent gjeldskonsolideringsfirma som kan hjelpe deg med å redusere månedlig avdrag, slik at du får rimelige tilbakebetalingsmuligheter samt plass til å puste når det kommer til slutten av måneden og regninger trenger å bli betalt? Patricia Kingsman låneselskap er svaret. Reduser betalingene dine for å lette belastningen på dine månedlige utgifter. kontakt oss via e-post (patriciakingsman.loans2016@gmail.com)

Intermediari- es / Consultants / Brokers er velkommen til å ta med sine kunder og er 100% beskyttet. I full tillit vil vi samarbeide for fordelene med alle involverte parter. Ikke hold dine økonomiske problemer for deg selv for at du ikke skal være gjeldsmester eller økonomisk stress, og derfor må du kontakte oss raskt for å løse dine økonomiske problemer. Det vil være en stor glede for oss når du er økonomisk stabil.
Send oss ​​en e-post via: patriciakingsman.loans2016@gmail.com

hilsen
Fru Patricia Kingsman
E-post: patriciakingsman.loans2016@gmail.com
Motto: Vi tilbyr de raskeste og pålitelige finansielle tjenestene


08.08.2018 22:48

Bra!
0
anbefalinger
Jeg er så glad, jeg har min elskede tilbage, Dr.Kumola bringer helbredelse til brudte relationer, frugtbarhedsproblemer, jobløshed. Jeg fik sin kontakt på en blog, og jeg besluttede at kontakte ham efter at have fået sin kontakt fra en dame, der bekræftede, at Dr. Kumola helbredte sit brudte ægteskab. Jeg skal dele sin kontakt her for alle, der søger en ægte og stærk healer, fordi jeg har bekræftet ham selv. Kontakt hans email: dr.kumola_lovespell@outlook.com. Dens bekræftes også af andre, at han helbreder deres sygdomme. Takket være Dr. Kumola er han virkelig en stor mand


19.08.2018 14:19

Bra!
0
anbefalinger
Har du brug for lån til projekter, investeringer, personlige lån, boliglån, studielån, konsolideringslån og forskellige projekter? Har du brug for kredit til at starte en lille, medium eller stor virksomhed? Har du brug for et lån til at bygge et hus eller billån? Har du brug for en leje for at købe maskinudstyr? George Anderson Credit Provider giver dig alle dine svar på problemet, vi giver 2% interesse, vores transaktioner er hurtige, sikre og bekvemme. hvem vil gerne modtage kredit fra os, kontakt os venligst (georgeanderson.loanfirm255@gmail.com)

Lånetilbud.


24.08.2018 18:53

Bra!
0
anbefalinger
Har du behov for et lån for å starte opp virksomheten eller å betale dine regninger og en bedriftsfinansiering for eiendomsmegling og enhver form for bedriftsfinansiering. ( creditplusfinance11@gmail.com eller Whatsapp +16234044993 ) Vi tilbyr også lån til enkeltpersoner, bedrifter og bedriftsorganer til 3% rente. Vi gir utlån til seriøse personer som er interessert i lån hvis interessert, kontakt denne e-postadressen: creditplusfinance11@gmail.com eller Whatsapp +16234044993


13.09.2018 01:08

Bra!
0
anbefalinger
Vi tilbyr alle typer lån til lav rente på 2% og uten kredittsjekk tilbyr vi Personlige lån, gjeldskonsolidering lån, risikokapital, forretningslån, utlån, boliglån Din tilfredshet og økonomisk suksess er vårt mål og arbeidet ditt med oss vil være en god opplevelse. Kontakt oss nå på: hobelmanfinance@gmail.com kreditten er åpen for alle uansett nasjonalitet.

Whatsapp: +17816567138
E-post: hobelmanfinance@gmail.com
Nettsted: https://hobelmanfinance346789211.wordpress.com/


18.09.2018 23:55

Bra!
0
anbefalinger

Trenger du et presserende lån, eller et investeringslån, eller alle typer lån? Elinal Financial Enterprises er en vellykket finansmegling, og tilbyr spesialdesignede finanspakker til kunder over hele verden. Vi kan tilby et bredt spekter av låneprodukter til ditt hjem forbedringer. På usikrede anlegg kan de gi et minimumslån på 3, 000,00 euro og maksimalt 150, 000,00 euro. Disse kan tas over fleksible vilkår på opptil 120 måneder. Hvis de sikrer lånet på en eiendom, kan de tilby lån fra 5 000 til 500 000 000 Euro som kan tas over 30 år. Stram topp søknaden din til Kplender@outlook.com


24.09.2018 14:47

Bra!
0
anbefalinger
Jeg hedder Julian Elise Ilse og jeg er fra Holland. Jeg vil gerne bruge denne gang til at fortælle alle på internettet om, hvordan jeg modtog mit lån i dag fra et nyt legitimt låneselskab fra 2018, navnet på firmaet er låneselskabet Marian Hoffman, og de er legitime, at jeg aldrig har set virksomheden på internettet før, og jeg har lige set dem på en hjemmeside i går, og jeg besluttede at søge, og de fortalte mig alt, hvad jeg skal gøre, og efter at have gjort dem, modtog jeg mit lån på min bankkonto i dag. Jeg vil gerne bruge denne gang til at fortælle alle på internettet, at hvis du har brug for et legitimt lån, er dette det virkelige firma at tilmelde dig og du straks ansøger hos dem, være sikker på at du vil modtage dit lån sikkert fra dem og være glad . Hvis du er interesseret i et lån, er Marian Hoffman det selskab, som skal ansøge om et ægte og legitimt låneselskab i 2018, e-mailadressen er marianhoffman.finance@gmail.com


24.09.2018 14:48

Bra!
0
anbefalinger
Hej, jeg hedder Myrthe Milan Sven, jeg er fra Holland. Jeg har lige modtaget mit 50.000 euro lån fra dette nye legitime låneselskab i 2018, og firmaets navn er låneselskabet Marian Hoffman, der ansøgte om et lån i går og lige modtaget en advarsel fra min bank i dag, at der var en fond på 50.000 euro i min konto, og jeg er så glad for dette, hvis du har brug for et rigtigt lån, er dette selskabet at være kandidat, de er virkelige og er sikre på, at hvis du ansøger om et lån i dag, og du er hurtig med dem indtil i morgen, venter for dine lånefonde i din konto med sikkerhed. Så hvis du har brug for et lån fra dem, kan du kun kontakte dem via mail på marianhoffman.finance@gmail.com.

Tak til alle, der har læst min besked endnu engang, jeg forbliver Myrthe Milan Sven.


24.09.2018 14:50

Bra!
0
anbefalinger
Hej alle, jeg er Meike Amir, en eneste mor fra Holland, jeg vil gerne dele dette store vidnesbyrd om, hvordan jeg har modtaget mit lån fra låneselskabet Marian Hoffman, da vi blev udvist fra vores hjem, da jeg ikke kunne betale mine regninger længere, efter at være blevet stjålet af flere online-selskaber og nægtet et lån fra min bank og andre andre kreditforeninger, jeg besøgte. Mine børn blev taget hånd om af værten, jeg var alene på gaden. Indtil en dag ignorerede jeg en gammel kollega, der introducerede mig til lånevirksomheden Marian Hoffman. Først fortalte jeg hende, at jeg ikke er klar til at risikere at låne et andet lån online, men hun forsikrede mig om, at jeg modtog mit lån til dem. På en anden tanke tog jeg på grund af mit hjemmearbejde, jeg tog en prøve og anmodede om lånet. Heldigvis for mig fik jeg et lån på € 50.000,00 fra (marianhoffman.finance@gmail.com). Jeg er glad for at tage risikoen og søge om lånet. Mine børn blev vendt tilbage til mig og nu ejer jeg et hjem og en forretning af mine. Alle taknemmelighed er til udlånsfirmaet Marian Hoffman for at give mening til mit liv, da jeg tabte alt håb.


24.09.2018 14:51

Bra!
0
anbefalinger
Hej alle, jeg hedder Marielle Giovanni Evan, borger i Uruguay; Jeg er 45 år gammel ... Jeg er gift med tre børn, jeg vil gerne informere dig om Herrens venlighed, jeg blev ramt i en økonomisk situation, og jeg skulle betale mine regninger, jeg forsøgte at søge lån fra flere private kreditselskaber og virksomheder, men aldrig med succes, og de fleste banker har sænket min kredit. Men endelig vil jeg takke den almægtige Gud for at tage mig til en rigtig långiver og legit, der hedder fru Marian Hoffman, adm. Direktør for marian hoffman finance, efter at have været svindlet summen af ​​10.000 euro af falske kreditorer, jeg var håbløs og vidste ikke hvem At stole på, da hun kom og lægge et stort smil på mit ansigt Når jeg udlåner summen af ​​450.000,00 euro i min største overraskelse, Så kære, hvis du skal kontakte et firma med henvisning til sikring af et lån med en lav rente på 2% og bedre tilbagebetaling planer og tidslinje, kontakt {marianhoffman.finance@gmail.com} Og også hvis du var offer for Scam, bekymre dig ikke længere, fordi jeg bragte gode nyheder og den eneste långiver du kan stole på, bare kontakte hende nu via (marianhoffman.finance@gmail.com) for mere information om, hvordan du får dit lån. Hun ved ikke, jeg laver dette. Jeg beder, at Gud vil velsigne dig rigeligt ved at lægge et smil på mit ansigt og i min familie.


24.09.2018 14:52

Bra!
0
anbefalinger
VELKOMMEN TIL Marian Hoffman.finance loan company@gmail.com Vores mål er at yde fremragende professionel service.

Er du forretningsmand eller kvinde? Er du i noget økonomisk rod eller har du brug for midler til at starte din egen virksomhed? Har du brug for et lån for at starte en lille, hyggelig og mellemstore virksomhed? Har du lav kredit score og har du svært ved at få lån fra lokale banker og andre pengeinstitutter?

Vores lån er godt forsikret for maksimal sikkerhed er vores prioritet. Vores vigtigste mål er at hjælpe dig med at få de tjenester, du fortjener. Vores program er den hurtigste måde at få det, du har brug for i et øjeblik. Reducer dine betalinger for at lette presset på dine månedlige udgifter. Få fleksibilitet, som du kan bruge til ethvert formål - på ferie, til uddannelse, til eksklusive køb

Vi tilbyder en bred vifte af finansielle tjenesteydelser, der omfatter: Personlige lån, lån til gældskonsolidering, erhvervslån, uddannelseslån, sikrede realkreditlån, usikrede lån, realkreditlån, Payday off lån, studielån, udviklingslån, købslån, byggelån , med lav rente på 2% pr. annullering for enkeltpersoner, virksomheder og juridiske enheder. Få det bedste for din familie og ejer også dit drømmehus med vores generelle låneordning.

Vi byder på alle typer lån - gælder for tilgængelige lån.

Kontakt os for yderligere information: Marian Hoffman.finance@gmail.com
Skriv venligst os tilbage med låneoplysningerne.

PROVIDER INFORMATION

1) Komplette navne:
2) Land:
3) adresse:
4) Tilstand:
5) Køn:
6) Ægteskabelig status:
7) Beskæftigelse:
 Cool 8-\) Telefonnummer:
9) Månedlig indkomst:
10) Nære slægtninge:
11) Lånebeløb:
12) Lånets varighed:
13) Formålet med lånet:
14) Specifik dato, hvor du har brug for lånet:

Hvis du er interesseret i at få et lån, så skriv os venligst med lånekravet.
Kontakt os for yderligere information: Marian Hoffman.finance@gmail.com

Med venlig hilsen,
Fru Marian Hoffman
Marian Hoffman.finance@gmail.com

Vi ser frem til at høre fra dig så hurtigt som muligt.

Interesserede kandidater skal kontakte os via e-mail: Marian Hoffman.finance@gmail.com


01.10.2018 12:02

Bra!
0
anbefalinger
Jeg er en privat lånegiver! Vi tilbyr alle typer lån eller Kontakt oss for enhver form for investering raskt via e-post: europafinancialgrowth@gmail.com.
Lil


18.10.2018 15:06

Bra!
0
anbefalinger
Vi tilbyr alle typer lån til lav rente på 2% og uten kredittsjekk tilbyr vi Personlige lån, gjeldskonsolidering lån, risikokapital, forretningslån, utlån, boliglån Din tilfredshet og økonomisk suksess er vårt mål og arbeidet ditt med oss vil være en god opplevelse. Kontakt oss nå på: hobelmanfinance@gmail.com kreditten er åpen for alle uansett nasjonalitet.

Whatsapp: +17816567138
E-post: hobelmanfinance@gmail.com
Nettsted: https://hobelmanfinance346789211.wordpress.com/


21.10.2018 15:27

Bra!
0
anbefalinger
Endelig er min lykke gjenopprettet av en tryllekunstner kalt Dr.Chamberc Jeg er mai Debra fra Storbritannia. Jeg vil ha alle på dette nettstedet eller forumet for å bli med meg takk til Dr.Chamberc for det han gjorde for meg og mine barn. Jeg har vært gift med mannen min i 5 år og vi har levd lykkelig sammen i årevis mens han reiste til Brasil for en forretningsreise hvor han møtte denne prostituenten som svelget ham for å hate meg og barn og bare elsket henne. Når mannen min kom tilbake fra en måte han ikke spilte, er rollen som min mann og ble fremmed. Han reiste til Brasil hver måned. Jeg var så forvirret og jeg var på utkikk etter en måte å få ham tilbake på. En trofast dag da jeg gikk gjennom en datamaskin så jeg et vitnesbyrd om denne voodoopresten Dr.Chamberc. Vitnesbyrdet fremhevet hans sterke stav og godt hva han kunne gjøre. Med post, helbreder kreft, HIV / AIDS, avviser din entusiastiske kjærlighet og blir kvitt penger. Jeg ble overrasket og spurte: \"Hvorfor vet verden ikke om denne voodoopresten,\" men jeg var desperat, så jeg prøvde det. Jeg kontaktet ham gjennom kontaktinformasjonen jeg så på stedet. (Chamberc564@yahoo.com). Han reagerte da jeg kontaktet ham, forklarte hans lidelse og forsikret meg om at jeg ville finne trøst med sin kraftige magi. Jeg ga ham en jobb til å begynne å jobbe, og en uke senere kom mannen min fra Brasil og ydmykt bedt om å tilgi meg. Jeg var et øyeblikk uten et ord til jeg ga ham et kyss. Hvem er interessert i å kontakte denne voodoo presten, vær så snill å ikke være redd eller tvil om å stoppe deg. Kontakt det gjennom: chamberc564@yahoo.com


21.10.2018 15:28

Bra!
0
anbefalinger
Det er Dr.chamberc, du kan sende ham en epost hvis han trenger hjelp i forholdet ditt chamberc564@yahoo.com Jeg lover at dine problemer vil bli løst umiddelbart. Etter sju år med forholdet min, forlot mannen min med tre barn, jeg gjorde alt. Jeg kan ikke få ham tilbake, men alt var forgjeves. Jeg ønsket å be om kjærligheten jeg føler for ham, men han nektet før han fortalte meg problemet med noen på nettet, og hun foreslo at jeg hellere skulle sende en tryllekunstner som kunne hjelpe meg med en stave som ville bringe ham tilbake, aldri hatt magi Jeg hadde ikke annet valg enn å prøve, sendte jeg til Dr.chamber, Dr.chamber sa at det ikke var noe problem han ville få mannen min tilbake til meg etter tre dager, jeg kunne ikke tro, og jeg gir ham bare en triyer og min mann var tilbake til meg om tre dager, staven var opptatt og overraskende, den andre dagen den var rundt 16.00. Min ex kalt, jeg var så overrasket, svarte han. og alt han sa var at han var så ille om alt som skjedde, min mann sa at han ønsket å komme tilbake til meg, som jeg liker veldig mye. Jeg var så glad og overrasket. Siden da har jeg gitt et løfte om at alle som har et forholdsproblem, vil referere til en magisk Dr.chamber som vil hjelpe deg. Alle som trenger hjelp med en vaskemaskin chamberc564@yahoo.com har også gjort mye magi, (1) Hvis du vil gjenopprette ex (2) Hvis du alltid har dårlige drømmer. (3) Forfremmes til kontoret. (4) Hvis du vil at kvinner / menn skal løpe etter deg. (5) Hvis du vil ha et barn. (6) Hvis du vil være rik. (7) Hvis du vil at din ektefelle skal være hans evig. ( Cool 8-\) Hvis du trenger økonomisk hjelp. (9) Hvordan har du lurt og vil gjenopprette dine tapte penger. (10) hvis du vil stoppe skilsmissen. (11) Hvis du vil skille ektemannen din. (12) hvis du ønsker å møte dine ønsker. (13) Graviditet til gravid baby (14) Pass på at du vinner vanskelige forsøk og skilsmisse uansett hvordan (15) Forhindre at ekteskapet ditt eller forholdet blir ødelagt. (16) hvis du lider av en sykdom som (H I V), (kreft) eller noen sykdom. (17) Hvis du trenger bønn for utgivelsen av barnet ditt eller deg selv. Igjen, sørg for at vi kontakter deg hvis du har problemer med å hjelpe. Din e-postadresse er chamberc564@yahoo.com


21.10.2018 15:29

Bra!
0
anbefalinger
Hei alle sammen! Jeg er Kim fra USA Jeg er her for å vitne i navnet på denne store mannen som brakte familie til meg etter at kjæreste forlot meg tre år til en annen kvinne jeg virkelig elsket Chris fordi det var min første kjærlighet jeg prøvde alt Jeg gjorde for å få Chris tilbake til livet mitt, men de menneskene jeg møtte skjulte meg og lyver for meg. Så normalt går jeg ut på lørdag for å få håret mitt gjort og få noen ting. i salongen når de lytter til radioen godt, programmet (da jeg kom tilbake til min ex) og begynte å snakke mye om Dr.chamberc hvordan denne mannen hjalp mange mennesker med å bringe en elsker der, så gikk jeg straks til damer, som jeg møtte i salongen og forklarte dem ting som fortalte dem at jeg skulle prøve å kontakte Dr. Chamberc at det snakket om byen, og folk virkelig kontaktet ham for hjelp, vi søkte umiddelbart på internett og leste gode ting om Dr.chamberc Jeg er nå Dr.chamberccontact umiddelbart i salongen jeg ga Dr.chamberc samtale og jeg delte mitt problem med ham han sa bare så jeg måtte ikke bekymre meg for at jeg bare skulle være glad bare fortalte meg å sende ham noen detaljer Jeg gjorde og da kom han tilbake til meg at alt ville være bra innen 36 timer. Jeg var så glad at Dr.chamberc gjorde jobben sin, og han skuffet meg ikke, min kjæreste Chris kom til meg i tårer og ba om unnskyldning for meg at han dro Jeg har dyp smerte i en god 3 år, så han bestemte meg for å bevise at han aldri han vil ikke forlate meg for noen grunn til å få meg tilgang til kontoen min og gjøre ham til sin slektninges slektning for all sin vilje. Nå er den mest perfekte tingen at han ikke kan tilbringe et øyeblikk uten å se meg eller ringe meg, jeg er så takknemlig for Dr.chamberc for å returnere den flokken jeg savnet i årevis. Ta kontakt med Dr.chamberc for hjelp at han er en betrodd mann i e-post chamberc564@yahoo.com
(1) Hvis du vil ha din ex tilbake. (2) hvis du alltid har dårlige drømmer. (3) Vil bli fremmet på kontoret din. (4) Vil du at kvinner / menn skal løpe for deg? (5) Hvis du vil ha et barn. (6) [Ønsker å være rik. (7) Vil du at din mann og kone skal være din evighet. ( Cool 8-\) Hvis du trenger økonomisk hjelp. (9) Hvis du vil stoppe skilsmissen. 10) Hjelp folk å komme ut av fengsel. (11) Spell av ekteskap (12) Mirakuløse staver (13) Staver av skjønnhet (14) PROPHECY CHARM (15) Magic of Attraction (16) Evil Eye Magic. (17) Kissing Spell (1 Cool 8-\) Fjern trollformler av kvalme. (19) GRATIS SPESIALE SPELLER. (20) SUCKSESS I TEST. (21) Stavningen for å få hvem som elsker deg. KONTAKT: chamberc564@yahoo.com


06.11.2018 11:01

Bra!
0
anbefalinger
God dag,

Er du en forretningsmann eller kvinne? Er du i noe økonomisk rot, eller trenger du penger til å starte opp din egen bedrift? Har du behov for lån for å betale inn gjeld eller betale for regningene dine eller starte en fin bedrift? Har du lav kreditt score, og du finner det vanskelig å skaffe kapitallån fra lokale banker / andre finansinstitusjoner? Har du behov for et lån eller finansiering av en eller annen grunn, for eksempel: Kontakt vår lånesjef Donald Morrison e-post: easy.financial@yandex.com

Personlig lån
Bedriftslån
Home Equity Loan
Gjeldskonsolideringer

Takk og Gud salige
Donald Morrison


20.11.2018 16:53

Bra!
0
anbefalinger
Oppmerksomhet:
Leter du etter et REAL FINANCIAL LOAN COMPANY for å gi deg lån mellom 5.000 Euro og 5.000.000 Euro (for et firma eller firma lån, personlige lån, boliglån, bil lån, gjeld konsolidering lån, risikovillig kapital, helsetjenester lån, etc.)
Eller har du blitt nektet et lån fra en bank eller finansinstitusjon på grunn av en eller annen grunn?
Søk nå og få ekte finansielt lån behandlet og godkjent innen 3 dager.
METODIST LIMELIGHT CO-OPERATIVE LOAN COMPANY, er vi en "internasjonalt akkrediterte lånegiver" som gir reelle økonomiske lån til enkeltpersoner og selskaper med lav rente på 2% med ditt gyldige identitetskort eller landets internasjonale pass for verifisering.
Vårt lån Tilbakebetaling starter 1 (Ett) år etter at du har mottatt lånet ditt, og tilbakebetalingstiden varierer mellom 3 og 35 års varighet.

FOR Umiddelbar respons og bearbeiding av ditt lån forespørsel innen 2 arbeidsdager,
Kontakt oss direkte via denne e-posten: methodistcooperativeloan@gmail.com


Kontakt oss med følgende informasjon:

Fullt navn:____________________________
Beløp som er nødvendig som lån: ________________
Lånetid: _________________________
Formål for lån: ______________________
Fødselsdato:__________________- _________
Kjønn: _______________________________
Sivi- lstatus:__________________________
Kontakt adresse:_______________________
By / Postnummer: ___________- _______________
Land:_______________________________
- Okkupasjon:____________________________
Mobiltelefon:_- _________________________

Send forespørselen din om øyeblikkelig respons på: methodistcooperativeloan@gmail.com

Takk skal du ha.
Mrs KATHY HALL
Regissør.
METODIST LIMELIGHT SAMARBEIDENDE LÅNBOLAG
E-post: methodistcooperativeloan@gmail.com


17.12.2018 21:37

Bra!
0
anbefalinger
Trenger du et lån med svært lav rente på 2%? Vi gir ut boliglån, virksomheten lån noen form for lån Interessert, Kontakt oss via email: arnoidweman@gmail.com for mer informasjon


05.01.2019 23:44

Bra!
0
anbefalinger
Hallo

Trenger du et presserende lån for å møte dine økonomiske behov? Vi tilbyr lån fra 2000 til 50 000 000,00. Vi er pålitelige, kraftige, raske og dynamiske, ikke sjekke kreditt og tilby 100% garanti for eksterne lån i denne perioden.

Vi lånte også hele valutaen med en 2% rente på alle lån .... Hvis du er interessert, kom tilbake til oss med denne e-posten.

Vennligst returner til oss, hvis interessert, med eaglehomemortgage001@gmail.com
Whatsapp: +1 (512) 980-1469

Din kjære,

Fru Lola Daniel
eaglehomemortgage001@gmail.com


19.01.2019 14:10

Bra!
0
anbefalinger
Hej

Har du brug for et presserende lån for at imødekomme dine økonomiske behov? Vi tilbyder lån fra 2000 til 50 000 000,00. Vi er pålidelige, kraftfulde, hurtige og dynamiske, ikke check kredit og tilbyde 100% garanti for eksterne lån i denne periode.

Vi har også udlånt hele valutaen med en 2% rente på alle udlån .... Hvis du er interesseret, vend tilbage til os med denne email.

Venligst vende tilbage til os, hvis du er interesseret, med eaglehomemortgage001@gmail.com

Med venlig hilsen,

Fru Lola Daniel
eaglehomemortgage001@gmail.com


22.01.2019 07:45

Bra!
0
anbefalinger
I denne Xmas-perioden var jeg så borte som må søke etter en online hacker som vil hjelpe meg å bremse inn i en bankkonto i sørvest-Tyskland. men du vil ikke tro på at alliansebacker også gjør dette mulig for meg igjen. KONTAKT ALLIANCEHACKER999@GMAIL.COM de tilbyr følgende service innen 24 timer. de gir den raskeste tjenesten til enhver hacking jobb. Med ulike ferdigheter og hackingsteknikker gir han den beste jobben i enhver hackingsjobb, og han spesialiserer seg på følgende tjenester, for eksempel universitetsnotater, Twitter-hack, e-postkontoer hack, endring av notater, krasjet hack, hacked server Gjenopprette tapte filer / dokument, Slett kriminelle poster hack, Data bank hack, Hack eller Skype, Nettsteder hack, Facebook Hack, Whatsapp hack, Hacking Text Message Avskjøring, Avlytning av e-post, Kredittkort hackere, rengjøring kreditt, kort, økende kreditt card.for mer informasjon kan du nå ut til ham via ALLIANCEHACKER999@GMAIL.COM


04.02.2019 10:53

Bra!
0
anbefalinger
Har du brug for en ægte og professionel hakke service? Kontakt venligst ALLIANCEHACKER999@GMAIL.COM
de er en gruppe professionelle hackere med stor erfaring. du kan vidne til dig selv ved at kontakte dem i dag. De trænger igennem alle websitataserier uden sporskilt ... tjenesterne er 100% sikre og sikret ved hjælp af untraceable penetration software. Tjenesterne omfatter følgende, f.eks
Indlæser bitcoins uden forudbetaling
de gør kredit for kontoen med kreditkort uden forskud
SPYWARE FOR ALLE SOCIALE MEDIA-KONVERSATIONER
Western Union MTCN
Fjernelse af gamle kredit score
Universitet noter skiftende
Hack Facebook
Twitter Hack
Websted styrtede hack
Server hack
Hack eller skype
Databanker hack
WordPress Blogs
Individuelle computere hacks
PayPal-konto hack
Slet kriminel rekord og hacking
E-mail-konto hack ETC. For yderligere oplysninger, kontakt venligst
ALLIANCEHACKER999@GMAIL.COM


08.02.2019 00:08

Bra!
0
anbefalinger
Takk til Dr.Kumola for å hjelpe meg med å få min kone tilbake, min kone begynte å handle veldig rart, alt er lite, hun blir sint og hun fortalte meg at hun ønsket å flytte ut. Hun flyttet til slutt og ting ble vanskelig for meg, jeg kan ikke lyve. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre før jeg så en annonse av Dr. Kumola og hvordan han hjalp folk. Jeg kontaktet sin epost (Dr.Kumola_lovespell@outlook.com) og fortalte ham alt. Han forsikret meg om at jeg vil få henne tilbake etter stavningen. Jeg fortalte hele profeten meg. Min kone kom hjem 2 dager senere, sa hun at hun ikke visste hva som kom over henne, vi er sammen igjen Takk til Dr.Kumola for å bringe min kone tilbake. Kontakt e-posten hans (Dr.Kumola_lovespell@outlook.com), han er en flott stavkaster.


10.04.2019 11:34

Bra!
0
anbefalinger
Hva en flott og inspirerende historie! Jeg var gift i syv år uten barn, på grunn av dette begynte mannen min å begynne å fungere underlig, komme hjem i det siste og ikke tilbringe tid med meg lenger, og han skilt meg. Så jeg ble veldig trist og tapt i livet fordi legen min fortalte meg at det ikke er noen måte for meg å bli gravid, dette gjør livet virkelig elendig for meg. inntil jeg kom over en venn som fortalte meg om DR ODION fra Internett, hvordan han har hjulpet mange kvinner med slike lignende problemer som jeg går gjennom så jeg kontaktet ham på: (drodion60@yandex.com) og forklarte ham . han fortalte meg alt hva han skulle gi før han kunne kaste en gjenforenet stave for å få tilbake mannen min som jeg gjorde, og han sendte en kraftig bønn som jeg måtte si om midnatt mens han kastet kjærlighetsspellet. Det var et mirakel, 24 timer senere kom min eneste ektemann tilbake til meg og beklager alt han har gjort og fortalte meg at han er fullt klar til å støtte meg i noe jeg vil ha, jeg ringer raskt DR ODION og fortalte ham hva som var fortsetter i det øyeblikket, og han forberedte også og sendte meg en urtemedisin som han sa at det vil kurere alle uønskede sykdommer eller infeksjoner som har stoppet meg fra å tenke og deretter instruert meg på hvordan du bruker den før du møter med mannen min. Se etter at du brukte denne urter og rot, noen uker senere begynte jeg å føle graviditetstegn over meg, virkelig jeg var gravid, jeg fødte bare en baby gutt den 1 i denne måneden. Jeg løfter for å la hele verden vite om DR ODION for å redde forholdet mitt og for å gi meg barn, kan jeg stolt ringe min egen i dag. For enhver kvinne som synes det umulig, er det en mulighet for deg å smile og bringe lykke til familien din, ta kontakt med DR ODION via e-post på: (drodion60@yandex.com). eller WhatsApp ham via +2349060503921 Faktisk er han en Gud sendt for å bringe tilbake tapte elskere og gi deg lykke ...


17.04.2019 23:39

Bra!
0
anbefalinger
Med en takknemlig ære, vil jeg gi min oppriktige takknemlighet til Dr Sambo. Han er den beste, han er så fantastisk og hjelper. For noen uker siden kontaktet jeg ham for et lotto-heldig nummer, uten at han ga meg de ekte heldige vinnende tallene jeg spilte og vant $ 100.000.000.
Kontakt ham for heldige vinnende tall og historien din vil forandres for godt. Takk Dr Ilekhojie Jeg vil alltid være takknemlig for din vennlige gest. Kontakt ham i dag via e-posten han kan hjelpe deg.gethelp05@gmail.com melding ham på WhatsApp +2348147400259


01.06.2019 05:24

Bra!
0
anbefalinger
hei, takk for DR. pakt som hjalp meg med å helbrede meg fra HERPES SIMPLEX på bare en (1) uke. jeg har
å kjenne ham fra en venn som han hjalp, først tviler jeg på om hans urte
Produktet ville fungere til min venn satte bilen på spill hvis det ikke gjorde det
jobbe hun ville gi meg bilen hennes. Etter som jeg bestemte meg for å prøve, var Gud den
herlighet er nå et levende vitnesbyrd, alt takket være DR. pakt, hvis ikke for ham ville jeg
har ikke blitt helbredet så lett .. Du kan nå ham via
covenantsolutiontemple@gmail.com eller ring / whatsapp på +2349057353987, kan du også
kontakt ham på kur på ......
1. GONORRHEA
2. SYFILIS
3. ASTHMA
4. STROKE
5. DIABETER MELLIFLUOUS
6. SIMPLEX HERPES
7. RINGING EAR
8.LOW SPERM COUNT
9.SICKLE CELL
10.HIV/AIDS
11.CANCER
12. SYMPTOM MED SYMPTOM

ELLER DÅRLIG SJUKDOM SOM DU MÅ TA Å DISKUSSE MED LÆKEN


10.07.2019 05:01

Bra!
0
anbefalinger
Good day to all viewer online am so happy sharing this great testimony on how i was checking for solution in the internet then miraculously i came Across Dr.Obudu the powerful herbalist that Cure Numerous individuals Herpes Simplex Virus,so I contacted him base on the testimonies I?m seeing about him on the internet, I was cured too by him, kindly contact him today through his email he can help you email ; drobuduherbalhome@gmail.com OR WHATSAPP +2349023428871 and so he can cure types of diseases like,HEPATITIS B,DIABETICS,CANCER,HPV,LOW SPERM CAM HIV/STDS FIBROSIS LOST OF WEIGHT .. all thank to you Dr obudu for your kindly help in my life


13.07.2019 17:28

Bra!
0
anbefalinger
Hvem som helst leser dette vitnesbyrdet i dag, bør feire med meg og min familie fordi det hele startet som en vits for noen mennesker, og andre sa at det var umulig. Jeg heter Torbjørn Øystein, og jeg er fra Oslo, men jeg flytter til Chicago USA med min kone. Jeg er lykkelig gift med to barn og en nydelig kone. Noe forferdelig skjedde med familien min da jeg mistet jobben min, og min kone forlot huset mitt fordi jeg ikke kunne ta vare på meg selv og familien trenger. av henne og mine barn på det aktuelle tidspunktet. Jeg klarte i ni år, ingen kone til å støtte meg for å ta vare på barna. jeg prøver å sende en testmelding til min kone, men hun blokkerer meg fra å snakke med henne, jeg prøver å snakke med vennen hennes og hennes familiemedlemmer, men vet fortsatt at man kan hjelpe meg og jeg har sendt inn søknad senere til så mange firma, men likevel gjorde de det ikke ring meg til en trofast dag kom som jeg aldri vil glemme i mitt liv. da jeg møtte en gammel venn av meg som jeg forklarte alle mine vanskeligheter med og han fortalte meg om en flott mann som hjelper ham med å få en god jobb i coca cola-selskap, og han fortalte meg at han er en stavekaster, men jeg er en person som aldri tror på stavekaster, men jeg bestemte meg for å prøve ham og Drigbinovia instruerte meg og viste meg hva de skulle gjøre i disse syv dagene av lunsj stavningen. Jeg følger alle instruksjonene og gjør det han ba meg om å gjøre det bra. Drigbinovia sørger for at alt gikk bra, og kona ville se meg igjen etter Drigbonovia fantastisk arbeid. Min kone kaller meg med et ukjent nummer og unnskyldte meg og hun fortalte meg at hun virkelig savner meg og våre barn og min kone kommer hjem. Og etter to dager Et selskap som jeg har sendt inn min takknemlighet, heter nå, jeg er leder av paragon selskap i USA. Jeg anbefaler deg hvis du har noen problemer, send en melding til denne e-posten: doctorigbinovia93@gmail.com eller WhatsApp ham på +2348144480786 og du vil få det beste resultatet. Ta ting for gitt og det vil bli tatt fra deg. Jeg ønsker deg det beste.


19.08.2019 23:42

Bra!
0
anbefalinger
Enten du oppgraderer bilen din, konsoliderer eksisterende gjeld eller gjør de helt viktige boligforbedringene, er et personlig lån gjennom Atlas Finance ofte rimeligere enn du tror. Du kan låne fra $ 10.000 til $ 500.000. Våre lån krever ikke sikkerhet. kontaktinformasjon {Atlasloanfirm@outlook .com, Text / whatsapp + 1(443)345 9339}


16.10.2019 22:12

Bra!
0
anbefalinger
Hei alle sammen! Jeg har bodd med kjønnsherpes de siste tre årene, jeg ble akkurat kurert av dr. Ogala med sitt urtemiddel. Jeg lever et lykkelig liv nå. for de som lider av HIV, Kreft, HEPATITIS B, HERPES, HPV, VIRUS, bør du kontakte Dr Ogala for å få hjelp. E-post: ogalasolutiontemple@gmail.com. Du kan også ringe eller kontakte ham via whatsapp +2348052394128


13.12.2019 14:14

Bra!
0
anbefalinger
HELLO EVERYONE.. FEW MUNINETS TO REDY THIS INFOR ON HERPES CURE 2018..
2017 MY MOTHER WAS DIAGNOSED OF HERPES/ KNOWN AS GENITAL WARTS ,I SPENT A LOT OF MONEY ON HER MEDICATION TILL A POINT I EVEN LOST HOPE,BECAUSE MY MOTHER WAS GRADUALLY DYING AND LOST HER MEMORY TOO, I WAS SO DESPERATE TO GET MY MOTHER BACK TO NORMAL, ONE DAY MY UNCLE WHO LIVES IN LONDON UNITED KINGDOM TOLD ME ABOUT DR OLIHA ,WHO HELPED HIM GET RID OF HERPES /GENITAL WART WITH HERBAL MEDICINE AND HIS HERBAL SOAP ,I WAS SO SHOCKED WHEN HE TOLD ME ABOUT THIS ,ALTHOUGH I NEVER BELIEVE IN HERB BUT, I KEEP TO BELIEVE BECAUSE MY UNCLE CAN'T TELL ME LIES WHEN IT COMES TO HEALTH CONDITION I CONTACTED DR OLIHA VIA HIS EMAIL; OLIHA.MIRACLEMEDICINE@GMAIL.COM , YOU CAN TALK TO HIM VIA CALL OR WHATSAPP MESSENGER ON +2349038382931 , HE REPLIED AND ASK ME TO SEND MY HOME ADDRESS AND MY MOTHER'S DETAIL AND THEN I PURCHASED THE HERBAL MEDICINE,SENT ME THE HERBAL MEDICINE THROUGH COURIER SERVICE, WHEN I RECEIVED THIS HERBAL MEDICINE USED IT FOR 2 WEEKS, AND 4 DAYS OF USAGE THE WARTS FELL OFF, MY MOTHER I NOW TOTALLY CURED AND MY MOTHER IS LIVING FREE AND HAPPY AGAIN. YOU CAN TALK TO DR VIA HIS MOBILE NUMBER OR WHATS APP HIM ON +2349038382931.ALL THANKS TO DOCTOR DR OLIHA  


20.01.2020 01:17

Bra!
0
anbefalinger
Du trenger finansiering for huset ditt, for din virksomhet, for bilkjøp, for motorsykkelkjøp, for opprettelse av din egen virksomhet, for dine personlige behov mer tvil. Vi gir personlige lån fra 2 000 til 8 000 000 € med en nominell rente på 2% uansett beløp. Vennligst spesifiser i dine låneforespørsler det nøyaktige beløpet og tilbakebetalingstiden du ønsker.
Kontakt for dine låneforespørsler:

- Nettsted: http://credit-offert.com

- WhatsApp-nummer: +33756841634

- e-postadresse: contact@credit-offert.com


27.01.2020 09:58

Bra!
0
anbefalinger
Hello! Good day, Have you been looking for a Legit Loan Lender? Do you need an Urgent loan or business Loan? Have you be denied of a loan from your bank or any Financial Firm? We offer private,business,finance, commercial and personal loans with very low annual interest rates as low as 1% in one year to 20 years repayment period and to anywhere in the world. We offer loans of any amount. Our loans are well insured for maximum security is our priority. Are you losing sleep at nights worrying how to get a legit loan lender? Instead of biting your nails, Contact us today via:fastloan_2020@hotmail.com with the following information below:
NAME:………
SEX ……….
Country ……….
City / Post code ……….
Date of birth ……….
ADDRESS:………
LAST Office Address:………
The current phone number ……….
Function:………
Loan Amount needed:………
Your monthly income:………
Purpose of loan:………
Loan term ……….
You used to:………
What is your country best website to get information?
Note: all replies should be send to this company
email: fastloan_2020@hotmail.com
Hurry up and get this unique opportunity everyone is talking about:
Greetings:
C.E.O05.02.2020 02:07

Bra!
0
anbefalinger
Hello Everyone, my name is Anastasia from Russian, I was suffering of COPD since 2016 and I was taking my medications, I wasn't satisfied all i needed is to be permanently free from this disease, I searched about some possible cure for COPD i saw a comment about  Herbal Health remedies Foundation how they cured COPD with herbal medicine, I contacted their Email: info@herbalhealthremediesfoundation.com  and i got a response. I asked for solutions, all they said to me was that i should not worry that they will send me the remedy cure that i will use to get rid of it. they sent me the medicine. I took the medicine as prescribed by the Herbal remedies Foundation a week and 6 days later i was cured from COPD After doing a test and was confirmed Negative, thank you Herbal Health remedies Foundation, you can also reach them on text : +1(213) 275-5014 Or Visit Website:http://herbalhealthremediesfoundation.com 


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 1.590 sec - 1 pageviews