Søk i stiler
 

Hijab - ytringsfrihet eller tvang?


Om hijabens historie mm.

Karakter: 6 (10. klasse)

Sjanger:ArtikkelLastet opp:25.07.2005
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Islam
Verktøy:UtskriftI denne stilen har jeg valgt å skrive om muslimenes skaut, kalt Hijab. Jeg har lenge vært interessert i debatten som nå har gått verden over om lovforbud mot at muslimske kvinner skal kunne gå med skautet i offentlighet. Derfor har jeg valgt å se litt på hva skautet ”egentlig” betyr, skautet betydning for muslimske kvinner og om det er rett å forby skautet fra offentligheten.

 

Jeg har alltid sett på mennesker som forskjellige, og jeg mener derfor det er feil at man ikke skal kunne kle seg som man vil, kle seg forskjellig. Derfor var jeg sterkt imot forbudet som først kom i Nederland, og nå siden i Frankrike. Jeg mener at man skal selv velge hva man vil tro på, hva man vil gå med og mene hva man vil, så lenge man ikke skader andre. Men muslimene skader ingen med å gå med hijab. Om man så skal forby hijab, burde man da ikke også forby offentlige kors ved kirker?

 

Straks debatten startet, spurte jeg meg spørsmålet: ”Er virkelig hijab et kriterium i følge Koranen (muslimenes hellige bok) for dem som følger dens lover for å vise sin hengivening til deres gud? Noen sier at muslimske kvinner som følger Koranens lover skal bære skaut på hodet for å vise sin hengivenhet til deres Gud.

 

Om man ser på hijab sin opprinnelse må man lang tilbake i verdens historien. For skautet startet ikke som et islams symbol, men som en gammel skikk i det gamle Midtøsten 2000 år f.Kr. På den tiden var skautet et tydelig tegn på sosial status, og det var et privilegert plagg; *Assyrisk lov påbød gifte kvinner å gå med skaut, og både slavinner og prostituerte kunne idømmes piskestraff om de prøvde å etterligne sine respektable kvinnelige medborgere. Skautet er også et **gammelpersisk og gresk ritual, hvor ritualene forskrev hodeslør, og også gifte, dydige romerske frue var tilslørt. I senere tid ble dette en kulturell videreført skikk arabiske land har tatt vare på.

 

Det var ikke før i løpet av 700- og 800-tallet at slørskikken ble en skikk blant muslimer. Da ble tanken om at kvinne og menn skulle holdes atskilt i det offentlige og at deres samvær skulle begrenses lagt mer vekt på. Dette kom av forbilder i ***bysantinsk kultur, men ble nå begrunnet med utgangspunkt i Koranen og profeten sunna, hans tradisjon.

 

I Koranen finner man en sure (kapittel) hvor det står følgende:

”Dere Adams barn, Vi har gitt dere klær til å dekke nakenheten, og til pynt.

Men fromhetens drakt er bedre”

Sure 7,26

 

Men om man sammenligner Den hebraiske bibel, Det nye testamentet og Koranen, som alle hovedsakelig kommer fra den samme Gud, er det ikke Koranen, men faktisk Det nye testamentet som har det klareste ”slør-/skautpåbudet”.

 

Som et tegn på underordning ”skal en kvinne, for englenes skyld, dekke sitt hode,” står det. Paulus sa også ”hvis en kvinne å få håret klippet av eller barbert, da får hun da også dekke det til”.(1. Kor. 11,6)

 

Tidlig i kristendommens historie tok de kristne denne uttalelsen bokstavlig.

 

Om man skal se på den moderne histories kjennskap til skautet, må man spesielt se på koloniseringstiden hvor Storbritannia la Egypt under seg i 1882. Britene bestemte seg da for at det var nødvendig å frigjøre kvinnene i Egypt, hvor de gikk, ifølge britene, med en yachmac (Dvs en tilslørt kvinne hvor kun øyne og bryster var synlige). De uttalte at Egypt var et underutviklet land med behov for britisk ledelse. Kvinnenes situasjon i Egypt ble erklært å være en av hovedårsak til underutviklingen.

Sløret ble oppfattet som det overordnede symbolet på kvinnens tragiske og umoralske liv. De egyptiske kvinnene ble oppfordret til å kaste sløret og la seg inspirere av de ”frie, kultiverte og moralske” britiske kvinnene.

 

Storbritannia, og andre nasjoner, brukte slike kvinner som argument for å legitimere kolonisering.

 

I Norge har man også hatt tradisjon med skaut, for kvinner til den nasjonale drakten bunad. Det er ikke så mange som følger disse tradisjonene i dag, men  før ble de fulgt av alle. Skautene kom i to forskjellige farger: Svart og hvitt, hvor hver farge var et tegn på kvinnens status (For eksempel gift eller enke.)

 

Men om man skal se på forskjellige grunner til at muslimske kvinner går med skaut, det to forskjellige hovedgrunner. Den ene, som blir sett på som den mest sofistikerte begrunnelse, finnes i såkalte fundamentalistiske miljøer, miljøer som er preget av radikale og litt ytterliggående grupper. Her forsøker man å realisere idealene her og nå. Både når det gjelder samfunnet og personlig moral vil man gjenskape forholdene som eksisterte i ur-islamsk tid.

 

Den andre grunnen til bruk av hodeskaut, finner man i de lokale klesskoder. Her er det de kulturelle verdiene det dreier seg om, mer enn den religiøse oppfatningen.

 

En begrunnelse som også finnes, men som aldri nevnes, er den som kanskje er eldst: Islam oppstod i Midtøsten, en plass hvor vi alle vet at sola er varmere enn det man er vant til her i Norge. Og hva gjør man når sola er varm for å beskytte huden? Man dekker seg til. Før i tiden hadde man ikke et stor hus man kunne skjule seg inni. Man hadde arbeid som måtte gjøres innen dagen var omme, men samtidig beskytte seg. Dette klesplagget kan dermed ha vært et klesplagg alle gikk med, som siden har gått gjennom generasjon til generasjon, samtidig som det kom lover eller religiøse begrunnelser som påla dem å gå med skaut eller slør.

 

Dessverre møtes skautene med skepsis i den ”vestlige kultur”. Vi (de) ser ikke at det egentlig er hovedsakelig en kulturell historie bak skautet, og legger kun vekt på den religiøse forklaringen, slik at den skapes et entydig inntrykk av at bruk av hodeskaut er en religiøs plikt.

 

Før har debatter om ytringsfrihet handlet om homofili, kjønn og kirken. Men nå har debatten altså startet om hijab, inn på en spesifikk gruppe: Muslimske kvinner og deres rett til å selv å velge å gå med skaut. Politikere snakker ut om sine meninger, men har de egentlig noe å si? Kjell Magne Bondevik, som er kristen, bør (etter min mening) ikke kunne lage lovforbud innen en religion som ikke er hans egen.

 

De som argumenterer for at et lovforbud om at hijab ikke skal kunne vises offentlig, mener at debatten handler om de stakkars kvinnene som blir tvunget til å gå med skautet, noe jeg mener er positivt. Man skal støtte dem som står alene. Men man kan ikke skrive en lov som også rammer dem som selv velger at de vil gå med hijab, eller andre kulturelle eller religiøse klesplagg for den saks skyld.

 

Jeg synes at denne debatten er helt absurd. Debatten må skje ”innenfra”, mellom muslimer selv, og ikke slik den foregår nå, blant politikerne.

 

Etter at Nederland, og nå i senere tid Frankrike kom med lovforbud om at muslimer kan gå med hijab i det offentlige, har debatten spred seg over hele verden, også her i Norge. Men vi i Norge kan ikke sammenligne oss med Nederland eller Frankrike! Grunnen til dette er for det første at vi har statskirke. Religion her i Norge er altså mer en del av den offentlige arena enn i andre land. Å innføre et generelt forbud mot skaut vil være et brudd på religions- og ytringsfrihet slik vi tolker i en norsk sammenheng. De har heller ikke religions- og livssynundervisning slik vi har. De har ikke bare forbud mot et symbol for muslimer, men for andre religiøse. Et eksempel er at de har forbud mot store kristne kors.

 

Frankrike har også i tillegg, i motsetning til Norge, en blodig historie med religiøse konflikter, som i 1905 førte til et skille mellom religion og stat. Etter dette har religion vært privat, og offentlig religionsfriheten en religionsfri sone. En slik holdning til religion finner man kun ellers i kommunistiske stater, stater som partier her i Norge sjelden vil assosieres med.

 

Et eksempel på et Norsk parti som har vært med i denne debatten, er FrP. Partiet har brukt setningen ”look to France” som en måte å vise sin mening, om at de vil få forbud mot skaut i offentligheten. Noe de da glemmer, er at Frankrike siden 1905 har hatt mange private katolske skoler, og nå etter lovforbudet har kommet vil det antakeligvis også komme muslimske privatskoler. FrP er jo imot privatskoler, så har de virkelig tenkt gjennom konsekvensene av hva lovforbudet kan bringe med seg?

 

For meg, og mange andre som ”ser” på debatten, virker hodeskautet som et symbol på personlig tradisjon, og ikke et tegn direkte til deres gud. Men de som argumenterer for at hijab skal bli fjernet fra det offentlige samfunn, ser på skautet som et symbol på den islamske gud. Men klesplagget er jo kun et plagg som representerer deres kultur! Det kristne korset derimot, som i et smykke er et dirkete symbol på Jesus, sønn av de kristnes Gud. Men av noen blir hijab også ofte forbundet som et symbol for kvinneundertrykkelse. Spørsmålet om hva skautet ”egentlig” betyr, kan ikke avgjøres ved domsavsigelser eller nye lover. Hodeskautet er et symbol, men ikke for kvinnekroppen, hvert fall ikke for kvinnene selv.

 

Det merker man om man ser på hvem som er med i debatten rundt hijab her i Norge, hvor det stort sett er to motsatte meninger som kommer frem: for og imot. På siden for dem som stiller seg kritiske til bruken av skaut, finner man hovedsakelig etniske norske menn, mens man på ”for” siden finner muslimske kvinner. Og da kan man jo stille seg spørsmålet: Hvem går debatten mest ut over? Hvem har mest med denne debatten å gjøre? Siden muslimske kvinner som stiller seg kritiske er så fraværende som de er, har den norske debatten skapt et bilde av at skautet er selve nøkkelen for muslimsk kvinnelig religiøsitet.

 

FN (Forente Nasjoner) skrev i 1948 Menneskerettighetserklæringen, som innholder 30 artikler, skrevet for å verne om menneskers rett til et liv, frihet og sikkerhet. For å være litt mer spesifikk, så er artiklene til for å verne om menneskers ytringsfrihet, frihet fra slaveri, rettferdig rettssak, likhet for loven, bevegelsesfrihet, en nasjonalitet, å inngå ekteskap og stifte familie, arbeid og likhet, uansett bakgrunn.

 

Som du (antakeligvis) allerede vet, blir ikke alle disse artiklene holdt i noen land, selv om det i dag er 191 medlemsland i FN. I den verdenen vi lever i dag finnes det slaveri, diskriminering og så mange andre brudd mot konvensjonen.

 

Om man ser på artiklene er det brudd om man skal forby muslimer å gå med hijab. Det bryter både med retten til ytringsfrihet, likhet for loven (om et forbud skulle komme i Norge) og bevegelsesfrihet. Men det stopper ikke der, for det er faktisk mange som ikke blir ansatt om de går med hijab, også her i Norge.

Flere kvinner verden over har gått rettens vei for å få sine rettferdige krav som menneske. Og i mange land blir i hvert fall kravet om en rettferdig rettssak fulgt.

 

Og for de som er religiøse finnes det moralske leveregler i hver religion som kan minne om Menneskerettserklæringen. Den leveregelen jeg tenker på, er regelen vi Nordmenn kjenner som ”Den gylne regel”(Fra kristendommens bibel, Matteus, 7:12). Men som sagt finner lignende setninger over hele verden, hvorav alle har den samme betydningen. Man kan se på Taoismen som et eksempel:

Se på din nabos vinning som din egen vinning, og din nabos tap som ditt eget tap.

(T'ai Shang Kan Yin P'ien)

 

Om du for eksempel var muslim, ville du latt andre som ikke delte din religiøse oppfatning ta fra deg noe som for deg var viktig?

 

Og i tillegg til disse religiøse setningene og ordtakene, finner man også lover innenfor land. Her i Norge finner man loven om ytringsfriheten i grunnloven (paragraf 100). Men man kan også se på andre land, land som for eksempel Danmark:

”Det konstitusjonelle vernet av ytringsfrihet er regulert i § 77 i den danske grunnloven av 1953 hvor det heter:

«Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.»

 

Uansett om man altså ser på lover i enkelte land, ”verdenslover”, i religioner eller ordtak, finner man alltid det samme:

Alle har rett til ytringsfrihet.

 

Til slutt vil jeg henvise til muslimer jeg slev har møtt, i muslimske land. Når jeg har snakket med dem, er det ingen av dem som har blitt tvunget til å gå med hijab. De har alle hatt en religiøs begrunnelse for sitt valg. Samtidig har jeg også møtt kvinner fra muslimske land som ikke er muslimske eller går med skaut.

For meg, som selv har snakket både med religiøse og ikke-religiøse fra muslimske land, så føler jeg ikke at det er så mange som blir eller føler seg tvunget. Det er klart det er en stor mulighet for at de ikke vil si sin mening i offentligheten. Men verden forandrer seg. Mennesker i dag respekterer andres meningen mer enn før. Vi som ikke tilhører den muslimske kultur eller religion kan ikke bestemme over dem som faktisk tilhører denne kulturen. De må selv diskutere seg fram til lover som påvirker dem. De er mennesker, mennesker med meninger, følelser og verdighet. Burde vi ikke da behandle dem med det?

 

 

* Det Assyriske folket var en folkegruppe som oppstod rundt 2000 år f.Kr

** Navnet ”Persia” er et annet navn for Iran. Navnet ble først tatt i bruk 600 år f.Kr.

*** Det bysantinske rikets periode startet i 330 f.Kr til den bysantinske befolkningen måtte se seg slått av tyrkerne i 1453. Dette var en av de mektigste statene ved middelhavet, og dets unike kombinasjon av klassisk og Kristelig kunst har vært med på den direkte utviklinga av både Italia, Øst-Europa og Russland når det gjelder politikk og kultur.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Mohammed al-Shatri
09.06.2016 22:00

Bra!
223
anbefalinger
ALLAHU AKBAR!

kheda
30.03.2009 18:36

Bra!
12
anbefalinger
Dette var en av de beste stilene jeg har lest, rett og slett .Ikke bare fordi jeg selv er muslim også videre. Men du tar med hele historien og det gjør at man får med seg hva som ligger bak det. For politikere har ikke noe anelse på hva islam egentlig handler om, og da bør de heller ikke drive å diskutere lov om hidjab når de ikke vet om det heller. Så jeg synes stilen var ikke lang, sannhet er mye mer lengre som oftest, og inneholder fakta først og fremst  Very Happy :-D. Og selv om jeg burde egentlig ha gått med hidjab, så har jeg jo fått lov til å velge, ikke bare fordi jeg bor i Norge også videre, men fordi det er mitt personlig valg. Du er flink til å få fram ting og stille spørsmål, og det viktigste er at du skriver dine egne meninger, og stilen ville ikke vært den samme uten egne meninger  Very Happy :-D. Den karakteren var absolutt fortjent Very Happy :-D


27.11.2005 16:03

Bra!
11
anbefalinger
bra, men jeg trodde at forfatterens meninger skulle være skjult i en artikkel

meisa
16.12.2005 11:53

Bra!
9
anbefalinger
kjempe bra! !  Smile :-\) Smile :-\) Very Happy :-D Very Happy :-D Wink ;-\) Wink ;-\)

dalia
17.04.2007 16:53

Bra!
9
anbefalinger
såå brahhhhh!!!!!!!!...mashallah!

=)=D=P
25.01.2006 14:29

Bra!
8
anbefalinger
hei det var veldiii bra azza r muslim slev så hr et spørsmål:vet duh vm som bynte md Hijab; og står det virkelii i koranen?

aran
10.03.2006 16:54

Bra!
8
anbefalinger
10ene klasse...? helt sinnsykt.. men desverre har du en stor feil.. i en artikkel skal ikke forfatteren fortelle hans egne meninger..

Hmm
23.10.2005 18:38

Bra!
7
anbefalinger
Veldig bra skrevet ...16.11.2005 19:22

Bra!
7
anbefalinger
superttttttttttttttttttttttttttt du fikk 6 av meg Smile :-\)))))))))))))

;) jueh
18.05.2006 19:25

Bra!
7
anbefalinger
Utrolig god stil som handler om et interressant tema, må bare si at "aran" tar feil når det gjelder å uttrykke sin mening. Det er lov til å si sin mening i en artikkel.


10.11.2007 01:24

Bra!
7
anbefalinger
mansha allah gå videre ,god bless u

Sadia
03.11.2010 20:24

Bra!
7
anbefalinger
Til dere som sier at forfatteren ikke kan nevne sine meninger i en artikkel: Det finnes TRE forskjellige typer artikkel, nemlig BAKGRUNNSARTIKKEL, NYHETSARTIKKEL OG KOMMENTARARTIKKEL/DEBATTARTIKKEL!

Dette er en KOMMENTARARTIKKEL, fordi en kommentarartikkel kan være mer subjektiv. Man kan nevne motargumenter idenne typen artikkel, siden virkeligheten sjelden er svart/hvit.

Men kjempe bra artikkel i allefall.. Smile :-\) Stå på !


ola olasola
27.04.2015 09:22

Bra!
7
anbefalinger
dårlig usakelig stave feil og alt er feil

OMG
19.09.2005 09:24

Bra!
6
anbefalinger
BRA!

:)
05.01.2006 22:17

Bra!
5
anbefalinger
veldig bra.

astrid
13.02.2006 17:57

Bra!
5
anbefalinger
Det er ikke nevt slør eller annet spesifikt hodeplagg, men Koranen oppmunter til at kvinner skal beskytte "bluferdighet" (oversatt til norsk)

;):);)
19.05.2006 18:47

Bra!
5
anbefalinger
det var bra , men jg gad ikke lese hele fordi det var veldig lang. det var bra tema fordi alle er opptat av det. lykke til vidre Wink ;-\) Wink ;-\) Smile :-\) Smile :-\) Wink ;-\) Wink ;-\)

Norsi
20.02.2006 20:47

Bra!
3
anbefalinger
sjef

Pokemon
03.04.2008 20:35

Bra!
3
anbefalinger
Melder meg enig med de andre. Du er litt for personelig i artikkelen, men bortsett fra det er det underlig at du, allerede i 10. klasse er blitt en usedvanlig dyktig forfatter  Surprised :-o;D Very Happy :-D

ikraam
25.07.2008 18:35

Bra!
3
anbefalinger
det var kjempebra stil

Balle bukken
27.04.2015 09:26

Bra!
3
anbefalinger
Dårlig! Mer nyttig å stå å skjæra kjøtt som Bakken gjør kvar dag, en å skrive en drit tekst

Lisa
15.05.2006 20:26

Bra!
2
anbefalinger
Hei.. dette er sikkert en bra stil, hadde det ikke vært for at den var så sykt lang!! hovrfor er alle artikler med karakteren 6 så lange? er det det som skal til for å få 6? er det ikke nok å ha bra innhold?? Confused :-\? Jeg gadd vertfall ikke lese hele..|-)

student
01.10.2006 15:05

Bra!
2
anbefalinger
Imponerende. Men jeg svaner en hildehenvisning.

Muslimgirl
23.03.2010 19:44

Bra!
2
anbefalinger
Hei dette er noe av det beste jeg har lest assaaa!!! det var kjempebra, du er helt synsikt fink og har masse kunnskaper!! Stå på Very Happy :-D!!!! og du ''vestmann'' hvorfor skal hun ikke gidde å skrive om det?? det er faktisk en veldig viktig tema, noe det er debatter om idag!!såhh

anonym
23.05.2010 12:18

Bra!
2
anbefalinger
kjempe bra du har fortalt mine meninger i dine ord, jeg forstår ikke hvorfor ikke politikkere stopper å bry seg om andres liv når det er ytringsfrihet. hvis denne artikkelen hadde blitt vist til disse personene hadde de kansje begynt å forstå litt. jeg leste hele måtte bare

anonym0
19.01.2013 19:03

Bra!
2
anbefalinger
Imponerende god tekst, noen skrivefeil, men ellers veldig bra. Råd til neste gang: Ikke ta med dine meninger i en artikkel. En artikkel skal være objektiv, ikke subjektiv. Det er viktig at du viser at du kan skille mellom en artikkel og et leserinnlegg, men som sagt, veldig bra...Lykke til videre  Very Happy :-D

anonym
24.04.2013 17:20

Bra!
2
anbefalinger
braaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Good girl
20.11.2013 15:43

Bra!
2
anbefalinger
Veldig Imponert over det du har skrevet. Kjempe bra Smile :-\)

Hemmelig
03.07.2014 21:29

Bra!
2
anbefalinger
Hør her! Jeg skjønner me gikke på dere folk. Hva er det dere har i mot islam. Hvis noen velger å bruke hijjab stiller dere 3009304 spørmål til den personen. Ingen tvinger oss til å bruke det. Og ja hvis det er noen som gjør et er det for den personens beste. Hivs noen ikke vil gå med hijjab so who cares???? Bare slutt med alle de teite spørsmålene deres!!!Jævla rasister. Slutt å bry dere om andres liv. Jøder Faen as

PØLSE
07.12.2017 10:03

Bra!
2
anbefalinger
#SALTY

PØLSEEEE!
07.12.2017 10:04

Bra!
2
anbefalinger
Fjekt

Vestmann
02.11.2007 10:28

Bra!
1
anbefalinger
bra det men skjønner ikke du gidder skrive om det =P


21.05.2017 01:23

Bra!
1
anbefalinger
Deez Nutz

Maya Linder
07.12.2017 09:59

Bra!
1
anbefalinger
Jeg liker kokos-nøtter

Rune Standal
07.12.2017 10:00

Bra!
1
anbefalinger
Jeg syns livet er en fin kokos  Smile :-\)

PØLSEEEE!
07.12.2017 10:02

Bra!
1
anbefalinger
Jeg er best i det for å si det sånn

Pølse69xXx
07.12.2017 10:02

Bra!
0
anbefalinger
Jeg kunne ha gjort mye bedre.


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.046 sec - 1 pageviews