Søk i stiler
 

Organisk kjemi


Ulike fakta relatert til organisk kjemi.
Sjanger:FaktaoppgaveLastet opp:08.06.2005
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Naturfag
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.


- 1700-tallet, metaller, mineraler og steiner – planter, dyr og mennesker

- 1800-tallet, svenske J.J. Berzelius skapte begrepet organisk kjemi.

- I dag – kalles karbonforbinelsens kjemi

- 18 mill karbonforbindelser, mange ikke i naturen – laboratorier og fabrikker.

- Antallet øker ca. 750 000 hvert år.

- Uorganiske forbindelser – ca. 500 000.

- Hvis organiske forbindelser varmes opp blir det forkullet.

 

Karbon

- karbon – i alle levende vesner

- menneskekroppen – ca. 15% karbon

- karbon = C

- tallet 6 i periodesystemet – 6 protoner i kjernen, og et nøytralt karbon – atomet har da 6 elektrone

 

(vise kabonens kretsløp i naturen.)

 

Rent karbon:

- diamant – bryter lyset og blir brukt til smykker

- grafitt – brukes i smøremidler, i blyant og som elektriske ledere.

Kull:

- hvis man varmer tre uten tilgang til oksygen, brenner ikke treet.

- Det blir spaltet til:

- brennbare gasser

- tjærevann

- trekull

- trekull – etter tjærevannet har rendt ut og brennbare gasser har steget opp.

- Brunkull og steinkull – dannes ved at det oppstod stort trykk på torvmassene, vannet og andre stoffer i torva fordampet.

 

Metan

- metan – fargeløs gass.

- Oljeproduksjon – store mengder naturgass, består i hovedsak av metangass.

 

De ni første alkanene:

Metan, Etan, Propan, Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Oktan, Nonan

 

Strukturformel for metan:

 

CH4 =

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

C2H6 =

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

- alkener – hydrokarboner med enkeltbindinger.

 

Alkoholer

- ikke bare i alkoholholdige drikke varer.

- Organisk kjemi er alkohol fellesbetegnelsen på en rekke gruppe stoffer som i tillegg til karbon inneholder oksygen og hydrogen

   – OH

- Alkoholer – endelser på ol

 

Metanol:

(Særoppgave om puberteten)

- ungdommer – fest – alkohol – sprit – metanol.

- Erik fallo og per erik fossum – drepte 8 personer pga metanolforgiftning.

 

- lages ved tørrdestilasjon av tre.

- Fargeløs, giftig væske

- Kan bli blind, hverstefall dø

- Viktig råvare – plastindustrien, løsningsmidler

- Bliprodusentene – utviklet bilmotorer - ren metanol eller bensin og metanol.

 

Etanol:

- etanol – brennvin og andre alkoholdrikker.

- Viss mengde – påvirker nervesystemet.

- Rødsprit – etanol + andre farlige stoffer (denaturert).

- Ikke farlig – visse begrensninger.

-  Fargeløs veske.

- Sukker, stivelse eller cellulose i vann gjerer – etanol.

 

Glykol:

- hindrer at kjølevesken fryser.

- Fargeløs, luktfri

- Benyttes i fly – hindre nedstigning.

- Meget giftig.

- Små mengder – livstruende

 

Glyserol:

- tyktflytende, fargeløst stoff.

- Smaker søtt.

- Brukes i medisiner, sprengstoffet nitroglyserin og hudpleiemidler av mange slag.

(Vi lagde hudkrem).

 

Druesukker (glukose)

- i all frukt, bær og honning.

 

(ekspriment)

- vann, fehlings veske og eplebiter.

 

Proteiner:

- viktig del av kostholdet.

- Byggesteiner i cellene.

- Enzymer virker som katalysator i cellene

- Enzymer – det proteiner er bygd opp av.

- Viktig i fordøyelsen – bryter ned næringsstoffene.

 

Organiske løsemidler

- YL-merket (yrkeshygienisk luftbehov).

- Er flytende stoffer

- Løser opp faste stoffer

- Uorganiske løsemidler:

- rengjøring

   - stoffer som salmiakk og lut – fortynnet form

- Organisk løsemidler:

   - løser stoffer som løses dårlig i vann.Teksten er hentet fra Daria.no, www.daria.no