Søk i stiler
 

Brasil


Særoppgave om Brasil med mange bilder.
Sjanger:SæroppgaveLastet opp:06.06.2005
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Amerikanske samfunn
Verktøy:Utskrift
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.

Innhold:

1. Forord

2. Fakta

3. Geografi og befolkning

4. Klima

5. Naturen og landskapet

5.1 Amazonas

6. Dyreliv

7. Historie og politikk

8. Næringsliv og jordbruk

9. Fotball

10. Brasils mest kjente person

11.Turistmål og store byer

12. Kultur og mat

13. Avslutning

14. Kilder

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Jesusstatuen på Sukkertoppen i Rio de Janeiro

 

 

1. Forord

 

Jeg valgte Brasil for det er et meget flott land med en lang og spennende historie. Brasilianerne et flott og livlig folk med en stor interesse for fotball, karneval og samba.

 

Jeg ble først interessert i Brasil på grunn av de gode fotballspillerne, men har skjønt at landet har mye mer å by på.

 

2. Fakta om Brasil

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Kart over store deler av Sør - Amerika. Brasil i gult

 

Hovedstad: Brasilia med ca. 1.8 millioner innbyggere.

 

Flateinnh.:8511965km

 

Folketall.:

ca 170 000000 som består av 55% europeiske utvandrere, 38% mulatter, 6% afrikanske utvandrere.

Off. språk.: Portugisisk. Enkelte minoriteter benytter fortsatt egne språk i tillegg. Det er omlag 340 000 urinnvånere, og de har totalt 214 lokale språk. Mange forstår spansk. Engelskunnskaper er forholdvis lite utbredt, selv blant middelklassen. Fransk snakkes sporadisk blant høyt utdannede

 

Religion.: Romersk – katolsk 90 % andre 10 %

 

Styreform.: Demokrati, flerparti

 

Mynt.: real

 

Analfabetisme.:18 %

 

Middellevealder: 66år

 

Nasjonaldag.: 7 september

 

De største byene

 

Sao Paulo - 16 800 000

 

Rio de Janeiro - 11 100 000

             

Belo Horizonte - 3 400 000

 

Salvador - 2 400 000

 

Fortalez - 2 100 000

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Det brasilianske flagget

 

3. Geografi og befolkning

 

Brasil ligger midt i Sør Amerika og grenser til alle landene i verdensdelen med unntak av to stykker (Chile og Ecuador). Landet har en veldig lang kystlinje mot Atlanterhavet. Kystlinjen er hele 7470 km lang.

 

Brasil har 8511970km2 med flateinnhold. Det gjør at Brasil er det største landet i Sør-Amerika, og dekker nesten halvparten av verdensdelen.

 

Brasil er verdens 5. folkerikeste land, etter Kina, India, USA og Indonesia. Landet har dermed temmelig nøyaktig halvparten av Sør Amerikas befolkning.

 

Folketallet har vokst meget raskt siden 1872 da folketallet var bare 9.9millioner innbyggere. Nå er det 146,1milloner innbyggere.

 

Brasil har en svært blandet befolkning. Noen er etterkommere av indianere som alltid har bodd i Brasil, andre av portugiserne som hersket her i 300 år. Mange brasilianer har afrikanske røtter fra den tiden slaver ble hentet over Atlanterhavet for å jobbe på sukkerplantasjene. I begynnelsen av dette århundre kom det mange innvandrere fra Japan på grunn av gjentatte dårlige avlinger. Mange har også emigrert fra Europa og de bosatte seg sør i landet.

 

En gang bodde det 5 millioner indianere i regnskogen. I dag er tallet under     200 000. De fleste lever som svedjebrukere og dyrker matnyttige vekster en tid, men drar videre før jorda blir helt utpint. Etter at menneskene utenfra jungelen begynte og trenge inn, har mange indianere død av sykdommer som influensa og meslinger, da de mangler immunforsvar mot dem.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Itatiaia Nasjonalpark

 

4. Klima

 

Mesteparten av Brasil tilhører den tropiske klimasone. Bare den sørlige delen av Brasil regnes som subtropisk. I nord er det tropisk klima med høye stabile temperaturer, og mye nedbør langs kysten og i Amazonasbekkenet. Kystfjellene tar av for sørøstpassaten, og i høylandets indre områder er det tørt klima med årsnedbør på 500 – 1000 mm. De fleste steder i Brasil har en nedbørs mengde på 1000-2000mm. Amazonas bekkenet har et varmt og fuktig klima og middeltemperaturen ligger på rundt 26-28 grader med svært små variasjoner. Årlig nedbørs mengde ligger på rundt 2000mm.

 

Noen steder i Brasil er vinteren ekstrem tørr. Aller minst regner det i den nordlige delen av Saó Francisco med Cirka 250mm i året. Regntiden kan i tillegg utebli flere år på rad. Det kan ha katastrofale følger for jordbruket. Langs sørøstkysten tvinges sørøstpassaten tiloppstigning mot det brasilianske høylandet, og kystsonen får som regel nedbør i alle årstider.

 

Temperaturen avtar gradvis fra nord mot sør, samtidig som årstidsvariasjonene øker. Rio de Janeiro har derfor en stabil middeltemperatur som varierer fra 21˚c i juli til 26˚ i januar. Til sammenligning varierer middeltemperaturen i den subtropiske delen av landet fra 14 - 25˚ gjennom året .

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Store deler av Brasil har tropisk klima

 

5. Naturen og landskapet

 

Naturgeografisk kan man grovt dele Brasil inn i tre deler:

- Guyana – høylandet

- Amazonas – bekkenet, som er jordens største lavlandsområde. Bekkenet er en tidligere havbukt som er fylt med leire og sand som elvene har brakt med seg

- Det Brasilianske høylandet. Dette området er hovedsakelig bygd opp av grunnfjellsbergarter dekket av horisontale sandsteinslag. Innenfor dette området ligger det flat Mato Grosso-platået som dekker store områder i Brasils innland. Fjellene langs grensen mot Guyana og Venezuela når opp i mellom 1200 og 1500 meter, og her ligger også Brasils høyeste fjell, Pico da Neblina som er 3014 m høyt. Høylandsplatået faller trinnvis mot den smale kyststripen i øst.

 

5.1 Amazonas

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Amazonas er navnet både på verdens største elv, og de enorme regnskogene som ligger rundt den. Elven er utrolig gammel.

Vitenskapsmenn sier den fantes for 60 millioner år siden. Og størrelsen er helt enorm. I gjennomsnitt strømmer 180000 kubikkmeter vann gjennom i sekundet. Det er mer en de 8 nest største elvene til sammen. Her finnes over tusen sideelever som er større en Themsen, og hele vassdraget tar med seg vann fra et område som er like stort som Europa. Det kolossale bekkenet omfatter en trededel av all regnskog og to tredeler av alt ferskvannet i verden. De første oppdagerne var forbuset over hvor stor og sammensatt elva var og kalte den ”O Rio Mar”, elvesjøen.

 

Geologer forteller at oss at i jordens ungdom for rundt 150 millioner år siden rant en stor elv gjennom det vi nå kaller Amazonasbekket. Men det var ikke Amazonas slik vi kjenner den. For det første rant den motsatt vei. For omkring 120 millioner år siden begynte fjellkjeden Andesfjellene og vokse opp. Da stengte den veien for det gamle løpet. Da elven fortsatte og strømme vestover vokste det en stor innsjø som besto av halvt ferskvann og halvt saltvann. Innsjøen var nesten like stor som middelhavet er i dag.

 

I Amazonas`regnskoger finner vi det største gjenværende regnskogområdet på hele jorden. Det dekker omtrent en tredel av Sør Amerika, og er omtrent like stort som Australia. Skogene har gitt mat og ly for indianerstammer i tusener av år. Men regnskogen er sårbar ikke minst for menneskelige inngrep i form av rovhogst, og både dyreliv og mennesker er alvorlig truet.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Brasil har også flotte turområder som dette

 

6. Dyreliv

 

Brasil har et utrolig rikt dyreliv. Det finnes tusenvis arter av fugler, fisk og hundrevis av pattedyr. Det anslås at det også finnes rundt 1800 sommerfuglarter og 200 typer mygg. Landet har verdens rikeste fuglefauna med over 1500 fuglearter. Oppsøker man skog og mark, vil man blant annet finne papegøyer, tukaner, hoatzin, hokkoer og mange primitive fuglefamilier.

 

Landet har også et rikt utvalg av pattedyr med puma, jaguar og tapir som de største. Gnagere er også rikt representert med blant annet flodsvin og gullhare. Av slanger finnes blant annet den fryktbare anakondaen og kongeboa, mens i regnskogen lever de fleste dyrene i trærne.

 

I tillegg er det mange spennende fiskeslag i Amazonas. Amazonasmanat, elvedelfin, kaimaner, skilpadder og over 2000 forskjellige fiskearter finnes også i det fantastiske og unike Amazonas-bekkenet.

<bilde>

Logg inn for å se bildet
<bilde>

Logg inn for å se bildet

Til venstre: Puma

Til høyre: Tuiuiu er en våtmarksfulg

 

7. Historie og politikk

 

Tidlig historie

 

Der enorme området som skulle kalles Brasil var tynt befolket. Der bodde mellom 3 og 5 millioner der da portugiserne kom. De flest levde av et av jordbruk og fiske i små samfunn i Amazonas. En annen gruppe folk levde som jeger og sankere i tørre savanne områder. Blant de største gruppene var Tupi som levde langs kysten i nordøst. Det var de som først møtte portugiserne. Som er direkte resultat av den europeiske invasjonen med sykdommer, slaveri og nedslakting, har urbefolkningen blitt redusert til omtrent 200 000 i dag. 

 

En oppsummering av Brasils ”nyere” historie, ser slik ut:

 

1500: Brasil ”oppdages”. Brasils nyere historie begynte da portugiseren Pedro Alvares Cabral satt foten på det nye landet den 22. april år 1500

 

1532: Koloniseringen begynner.

Der var andre en portugiserne som viste interesse for Brasil, og den portugisiske kongen så seg nødt til og bygge et forsvars verk for og kunne beskytte territoriet mot franske inntrengere. Derfor ble den første byen, Sao Vicente, grunnlagt i 1532. For å kunne kolonisere landet fortest mulig, delte kongen landet opp i 15 capitanias, enorme landområder som ble gitt til portugisiske adelsmenn. Områdene gikk i arv og kunne deles opp i mindre land områder. Dette skapte en form for føydalisme der store deler av jorda forble uproduktiv.

 

1538: Slaveperioden starter

Portugiserne hadde et enormt behov for arbeidere i sukkerplantasjene og de begynte å ta i bruk indianere som slaver. Det viste seg og være vanskelig, fordi indianere ikke godtok tvangsbehandlingen, og fordi kongen av Portugal krevde at de måtte bli kristnet, sivilisert og beskyttet. I 1538 ble de første slavene importert fra Afrika. Mellom 3 og 5 millioner slaver ble hentet fra Afrika, hovedsakelig fra Guinea, Nigeria, Angola, Kapp Verde, Kongo og Mosambik.

 

1600-tallet: Sukker plantasjer

Sukker var svært etterspurt og verdsatt i Europa. Forholdene for lå svært godt til for sukker produksjon på nordøst kysten av Brasil. Handelen med sukker skaffet Portugal store rikdommer

 

1700-tallet: Gull

I 1693 ble det funnet gull i fjellene inne i landet i delstaten som i dag heter Minas Gerais (de store gruvene). Det ble starten på et enormt gullrush som flyttet det politiske, økonomiske og kulturelle tyngdepunkt i landet sørover. Som et resultat av dette ble også hovedstaten flyttet fra Salvador til Rio de Janeiro i 1763. Mot slutten av 1700 tar gullet slutt.

1800-tallet: Kaffe

På begynnelsen av 1800 tallet ble kaffen mer og mer dominerende i landets økonomi. Produksjonen var konsentrert i innlandet Sao Paulo, og i 1889 utgjorde kaffen 2/3 av landets eksport. Kaffen er fortsatt det viktigste enkelproduktet i den brasilianske økonomien

 

1808: Kongen flykter til Brasil

Under Napoleonskrigen i Europa ble Lisboa truet av Napoleons styrker. Derfor flyktet den portugisiske kongen til Brasil og bosatte seg i Rio de Janeiro i 1808. Hele hoffet og store deler av adelen og kjøpsmannstad, totalt 20 000 personer, slo følge. Hele det portugisiske koloniriket ble en stund styrt fra Rio, og detter er den eneste gangen i verdenshistorien at en kolonimakt ble styrt fra en av sine kolonier. I 1821 dro kongen tilbake til Portugal, men innsatte først sin sønn Pedro som konge i Brasil.

 

1882: Uavhengighetserklæringen.

Brasil erklærte seg uavhengig fra Portugal den 7. september, uten blodbad. Prins av Portugal og konge av Brasil ble utnevnt til keiser.

 

1888: Slaveriet oppheves

Som et av de siste landene i verden, 25 år etter USA og 80 år etter Storbritannia, ble, ble punktum satt for det offisielle slaveriet Brasil

 

1889: Republikk

Brasil var splittet mellom den tradisjonelle makt eliten knyttet til de gamle jordeierne og monarkiet på den ene siden og en ny interesse allianse bestående av den urbane middelklassen, militæret og kaffe produsentene på den andre. Den 15. november 1889 ble kongen fjernet av de militære og tvunget i eksil Europa. Brasil ble Republikk.

 

1890-1916: Innvandring

Utsikten til egen jord og behov for arbeidere på kaffeplantasjen i det sørlige Brasil lokket 800.000 Europeere til Brasil i denne perioden. De fleste var italienere, Tyskere, spanjoler, og portugisere, og det kom mange fra Midtøsten. Etter 1.verdenns krig kom en bølge med Japanere noe som har satt et spesielt stort preg på Saó Paulo.

 

1930-1960:Modernisering

Den omstridte Getúlio Vargas kom til makten i 1930 og ble sittende helt til 1954. Han representerer progressive interesse som ønsket å reformere gamle maktstrukturere og gjennomføre moderniseringen, industrialiseringen og urbanisering. Han til dels som diktator, dels som valgt president. I 1954begikk han selvmord. I 1960 åpnet president Juscelino Kubitscheks den nye hovedstaten Brasilia. Hans visjon tilhørte tankegang de brasilianske styremaktene, nemlig mest mulig modernisering på kortest mulig tid.

 

1964-85: Militær diktatur:

Etter en periode med den reformlige Joáo Goulart som president tok militære makten med et kupp i 1964, støttet av den brasilianske eliten, kirken og USA. De militære beholdt med jernhånd helt fram til 1985. Politiske partier og fagforeninger ble forbudt og media sensurert. Undertrykkingen var effektiv men langt i fra blodig som i Argentina eller Chile. Mange kunstnere, politikere og intellektuelle ble sendt i eksil.

 

1985-89: Demokratisering

Mot slutten av 70 tallet kom de første antydninger til en demokratisk åpning, og i 1984 ble Tancredo Neves valgt som den første sivile president på 21 år. Han døde før han rakk og bli innsatt, og etterfulgt av konservative visepresident José Sarney. Det første direkte president valget ble holdt i 1989. Det ble en kamp mellom den unge karismatiske godseieren Ferrnando Collor og fagforenings leder Luis Ignácio da Silva (Lula), kandidat for arbeiderpartiet PT. Collor vant, men ble tvunget til og gå av i 1992 etter en omfattende korrupsjon skandale. Visepresident Itamar Frabco satt fram til neste presidentvalg

 

1995: Cardoso

Lula var igjen kandidat til valget i 1994, men tapte for sosiologiprofessor og utvekslingsteoretiker Fernando Henrique Cardoso Han var svært populær etter Plano Real, en suksessrik plan for økonomisk stabilisering som ble lansert da han satt som finansminister i Francos regjering. I 1998 vant Carduso valget på nytt. Etter en lang periode med kunstig opprettholdelse av valutaen real, må sentralbanken devaluere i 1999. Det forverrer en rekke alvorlige problemer som landet strir med, som fattigdom, arbeidsledighet, kriminalitet, vold og konflikter på landsbygda.

 

2000: Brasil 500 år:

22.april 2000 var det 500 år siden portugiserne ”oppdaget” Brasil. Brasilianerne foretrekker å si at de ”fant” landet da. De offisielle feiringene blir møtt med demonstrasjoner av indianerne, studenter, svarte og aktivister fra de jordløses bevegelse. Politiet reagerer med køller, tåregass og vannkanoner. De historiske motsetningene i Brasil slår ut på nytt.

 

8. Næringsliv og jordbruk

 

Konkurs og kriser kan best beskrive Brasils økonomi og næringsliv gjennom årene. I 1960 – og 1970- årene hadde landet en periode med kraftig vekst i næringslivet. Så var det slutt på de gode tidene, nasjonen Brasil gikk nærmest konkurs og ble verdens største gjeldsnasjon. Regjeringens største problem nå er å få betalt tilbake kjempelånene.

 

Brasil har enorme naturrikdommer, bl.a gull og jernmalm og bergverksdrift er en av landets viktigste næringsgrener.

 

Brasil er både en rik og en fattig nasjon. Noen jordeiere og forretningsmenn er utrolig velstående, mens befolkningen ute i landdistriktene for det meste er svært fattige. Selv om landet er demokratisk styrt, er korrupsjon et stort problem i brasiliansk næringsliv og politikk.

 

Brasil produserer det meste av sin mat og sine ferdigvarer selv, og kunne langt på vei klart seg selv. Men landet trenger penger for og få betale sin enorme utenlandsgjeldgjeld. Derfor er de avhengig av å eksportere mye varer.

 

Noen av de viktigste tingene de produserer er elektriske artikler, lærvarer, stoffer av bomull, silke, og ferdige varer som sportsklær og håndklær. Andre eksportvarer er kaffe, mineraler og fly, samt biler, som de selger svært mange av til Argentina.

 

Mye av landets ferdigvareindustri ligger innenfor trekanten som industribyene Rio de Janeiro, Saó Paulo og Belo Horizonte danner. 

 

Selv om bare en liten del av Brasil er dyrket (4 - 5%) produserer landet svært mye jordbruksprodukter. Viktigste produktet er kaffe, og Brasil produserer ca 40% av verdensproduksjonen. Brasil er også verdens største produsent av bananer. I tillegg dyrkes mye sitrusfrukter, melon, ananas og avocados.

 

I savanneområdene er fedrift en viktig næringsgren, mens bøndene i gressteppeområdene satser på sau og geiteavl.

 

De store skogene gjør at produkter fra jord- og skogbruket fra gammelt av har utgjort nesten 90% av alt de eksporterer. Også norske eiere har vært inne i cellulosefabrikker i Brasil.

 

Med sine enorme naturressurser mener de fleste at Brasil kunne vært et veldig rikt land. Noe av det som har hindret en utvikling, er at det har vært dårlig kommunikasjon i landet. Utbygging av veier og jernbane håper de skal få gjort noe med dette.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Maracana stadion i Rio de Janeiro

 

9. Fotball

 

Det er vanskelig å komme utenom fotball i et land hvor alle er interessert i sporten. I et land hvor fattigdommen rammer millioner, er resultatene til fotballandslaget en alt overskyggende begivenhet som får nasjonen til å stå stille. Ingenting er som når Brasil vinner VM, da står nasjonen på hodet, og ingen er større helter enn de 11 på banen.

 

Fotballen er det største i Brasil. Spilleren på landslaget er guder. STORE guder. Når de spiller står hele Brasil stille og ser på. De har verdens største stadioner. De har publikumsrekord på en kamp. Og laget er sykt bra. Brasil er også det eneste landet som har fått et eget ”spark” i fotballen oppkalt etter seg. Nemlig ”brassesparket”

 

Brasil er det mest suksessfulle landet i VM historien og det eneste landet som har vunnet VM fem ganger. De har også vært med i alle sluttspill siden starten i 1930. I de tidlige årene hevdet de seg ikke så mye og det beste resultatet var bronse- medalje i Frankrike i 1938.

 

Første VM etter 2.verdenskrig ble arrangert i Brasil. Brasil var svære favoritter i finalen mot Uruguay, men tapte overraskende 2-1 foran 200,000 tilskuere på Maracana stadion i Rio de Janeiro. Dette er verdensrekord den dag i dag.

 

I verdensmesterskapet i 1954 var de involvert i en skandalematch mot Ungarn i kvartfinalen. Tre spiller ble sent av banen i ”kampen om Bern” og Brasil tapte. De følgende tolv årene var bra for brasiliansk fotball.

 

1958: VM i Sverige

Mest ansvarlig for det var den fantastiske Pelé. Han ble tatt ut til laget som skulle til Sverige som 17 åring. Og for et fantastisk inntog han hadde.

 

Brasil slo Østerrike. Og gikk målløs av banen mot England, Den første målløse kampen i et VM. Før de slo Sovjetunionen. I kvartfinalen mot Wales scoret Pelé vinnermålet før han fulgte med hat-trick mot populære Frankrike. I finalen møtte Brasil vertsnasjonen Sverige. Sverige tok en tidlig ledelse, men Brasil kom sterkt tilbake og vant 5-2. En hel verden feiret med dem, det var en svært populær seier.

 

1962: VM i Chile

Fire år senere i Chile var de favoritter igjen: De fleste spillerne fra forrige VM var fortsatt med. Pelé ble skadet og mistet det meste av VM, men Garrncha og mannen som tok over for Pelé, Amarildo viste klasse. Brasil vant alle kampene fram til finalen unntatt en, nemlig kampen mot laget de skulle møtte i finalen Tsjekkoslovakia. Men Brasil var tent på og vinne finalen, og vant 3-1. Til og med uten Pelé.

 

1966: VM i England

Pelé var tilbake i England, men det viste seg at dette ikke skulle bli hans mesterskap eller Brasils sitt. Laget røyk ut i gruppespillet. Og de fleste spillerne fra 58-62 var borte

 

1970: VM i Mexico

Laget som reiste til Mexico blir av mange kåret til det beste laget gjennom tidene. Spillere som Jairzinho, Rivelino, Tostao, Gerson og så klart Pelé skulle lage et show for hele verden. De tidligere verdensmesterne England var slått i gruppespillet det var også Tsjekkoslovakia og Romania. De Sør Amerikanske naboene Peru og Uruguay kunne ikke stoppe dem i kvartfinalen og semifinalen. Det ble en klassisk finale mellom Brasil og Italia. Pelé, Jairzinho, Gerson og kapteinen Carlos Alberto scoret målene i 4-1 seieren over Italia. Jairzinho ble den første som scoret i hver i kamp i et mesterskap.

 

Det var slutten på den gylne tiden for Brasilianske fotball. Pelé la opp og en haug med spillere fulgte med ham. Laget som kom til Vest-Tyskland hadde ikke vinner kvaliteter. Det hadde muskler men ikke finneser og ferdigheter, som de kunne vinne med. De endte opp med og tape i bronsje kampen mot Polen.

 

Fire år senere var det VM i Argentina. Laget hadde fortsatt ikke imponert nok til og vinne. Men det var noen kvalitetsspiller som Zico, Dirceu og Rivelino. De bidro sterkt til at Brasil vant bronsjefinalen 2-1 over Italia. I VM i Spania i 1982 tok Italia revansj, og slo ut Brasil. Samme historien gjentok seg omtrent i Mexico i 1986. Da var det Frankrike som slo ut Brasil på straffesparkkonkurranse, etter at Brasil hadde vunnet fire strake seiere.

 

Også i Italia-VM i 1990 manglet Brasil de rette kvalitetene til å vinne VM.

 

1994 VM i USA:

Da var det Brasil sin tur igjen. Akkurat som i 1970 var Italia motstander i finalen. Etter en jevn kamp, måtte det straffesparkkonkurranse til for å få en vinner. Det ble Brasil.

 

1998: VM i Frankrike:

Dette var året da Norge skapte en sensasjon ved å slå Brasil 2-1 i de innledende rundene. Likevel kom Brasil helt til finalen. Men der tapte de 3-0 mot Frankrike.

 

2002: VM i Sør-Korea og Japan:

Igjen var det Brasil som ble verdensmestere. Den nye stjernen Ronaldo scoret to mål og avgjorde kampen.

Dermed ble Brasil det første laget i historien som vant sju kamper i et VM, og det tredje laget i VM historien som vant alle kampene sine.

 

10. Brasils mest kjente person – Pele`

 

Pelé (Edson Arantes do Nascimento), født i 1941 i Tres coraces

<bilde>

Logg inn for å se bildet
 

De fleste kjente brasilianere for oss europeere er fotballspillere. Og de er det mange av. Men hvis noen spiller skulle få poengsummen ti av ti mulige for en lang og glitrende karriere må det være Pelé. Han spilte alltid med nummer 10 på ryggen, enten han spilte for klubblaget eller landslaget. Pelé hadde alt: hurtighet, styrke, kreativitet en fantastisk forståelse for fotball og utrolig evne til og lese spillet under kampen. Som 17-åring ble han verdensberømt over natten da han scoret 6 mål for det brasilianske landslaget under VM i 1958. Dette var den første av 3 VM seiere som Pelé fikk æren av. Den siste var i 1970, hvor han viste utrolige finter og triks som få andre ville tatt sjansen på og etterligne. Pelé scoret 77 mål for det brasilianske landslaget på 97 kamper. Han scoret 1282 mål på 1364 kamper for forskjellige klubblag. Det er ikke tilfeldig at han har fått tilnavnet KONGEN. Da han trakk seg tilbake i 1977, fjernet klubben hans, Santos nummer 10 fra laget til ære for Pelé. I 1994 ble han utnevnt til sportsminister i Brasil.

 

For de fleste brasilianere er Pele`den største brasilianer av alle. Det er blitt sagt at dersom han stilte til valg som president, hadde det ikke vært noen vits for andre å stille opp.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet
11. Turistmål og store byer

 

São Paulo

Sao Paulo er hovedstaden i staten São Paulo og ble grunnlagt av jesuitten Sao Paulo i 1554. Den gang var det en liten småby, men siden har den vokst seg til Brasils største. Sáo Paulo må også kunne kalles en etnisk smeltedigel, med emigranter fra alle verdens hjørner. Det er faktisk den tredje største italienske byen i verden, det er den største japanske byen utenfor Japan, det er den største  portugisiske byen utenfor Portugal og det er den største spanske byen utenfor Spania.

 

Når du ferdes i denne enorme byen som har tre ganger Norges befolkning, vil du i sentrumsområde triangulo finne tallrike skyskrapere omgitt av brede avenyer.

 

En by av denne størrelse skaper ikke bare assosiasjoner av det gode. Tett trafikk og mye forurensing. Men selv om Sao Paulo er industriell by, har den sine lyspunkter. Marknaden langs gatene er en blanding av lukter, lyder og fascinerende atmosfære. I Sao Paulo kan du velge mellom mat fra middelhav landene, vesteuropeisk, østeuropeisk, skandinavisk, asiatisk, afrikansk, amerikansk mat og retter fra alle Brasils hjørner.   

 

Rio de Janeiro

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Rio de Janeiro ligger vakkert til på vest kysten av innløpet til Baia de Guanabara og er hovedstaden i staten Rio de Janeiro. En praktfull natur gjør den til en av verdens vakreste byer. Mange tror at dette er landets hovedstad men den rollen innehar mer ukjente Brasilia. Landet rundt Rio de Janeiro ble først besøkt av portugiserne i 1502, hvor de tok Guanabara-bukta for å være en elvemunning og gav det navnet Rio de Janeiro. Navnet betyr ”januar elva”, hvor Rio betyr elv og Janeiro betyr januar

 

Fra 1530 til 1550 slo portugiserne seg ned i området for å granske franske hugenotter, (franske protestanter). Men franskmennene ble fordrevet i 1567. i 1763 ble Rio sette for den for den portugisiske visekonge og i 1882 ble byen

<bilde>

Logg inn for å se bildet
hovedstad i det selvstendige Brasil.

 

Du trenger ikke vente til karnevalet begynner før du besøker Rio de Janeiro, byen er et sprudlende senter uansett årstid. Mange som har funnet veien hit under karnevalet, har blitt nærmest sjokkert over intensiteten og engasjementet hos deltakerne.

På godt og vondt er karnevalet i Rio de Janeiro av det spektakulære slaget som vanskelig lar seg beskrives med ord, men må oppleves med egne øyner.

 

Copa cabana er en av verdens mest berømte strender. Her er det et yrende folkeliv. Både Brasilianerne selv og svært mange turister kommer i tusenvis hver eneste dag for å sole seg, bade og spille volley- og fotball.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Rio de Janeiro med Copa Cabana

 

Brasilia

Brasilia er hovedstaden i Brasil og et eget føderalt distrikt omgitt av staten Goiás, 1060 meter over havet. Byen ligger 920kilometer nord for den tidligere hovedstaten Rio de Janeiro. Ideen om å flytte hovedstaten inn i landet stammer fra kolonitiden og ble skrevet inn i grunnloven i 1891. Anlegget ble påbegynt i 1957 og den 21. april 1960 ble Brasilia innviet som Brasils nye hovedstat. Byen blir ofte brukt som et eksempel på moderne byplanlegging, og den er formet som et jetfly hvor regjeringsbygningene danner selve flykroppen. Bolig- og forretningsområdene danner vingene. De fleste offentlige bygningen ligger langs øst/vestaksen med utsikt over en stor kunstig innsjø som omgir det sentrale byområdet. Brasilia er en sær og kunstig by.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Brasilia katedralen i hovedstaden

                                                 

12. Kultur og mat

 

Portugisisk har fra 1500-tallet vært og er fortsatt landets språk, med visse brasilianske særtrekk som særlig kommer til syne i folkelig tale, og som for det meste har sin rot i landets indianerspråk. I deler av landet, som i Amazonas-området, snakkes det fortsatt indianerspråk fordelt på en lang rekke dialekter av tupi-guarani.

 

Urbefolkningens musikk ble under koloniseringen fortrengt av portugisiske og afrikanske tradisjoner. I kolonitiden spilte også spansk musikk en viss rolle, og på 1800-tallet kom det impulser fra italiensk og tysk musikk. En brasiliansk folkemusikk med nasjonal karakter og sterke afroamerikanske innslag går ca. 200 år tilbake.

 

Vår tids folkemusikk slik som samba og bossa nova, står sterkt i brasiliansk kultur og har virket fornyende på nordamerikansk og europeisk populærmusikk. Brasiliansk dans er først og fremst kjent gjennom sambaen, et felles navn som benyttes for en rekke folkedanser som benyttes under folkefester som det berømte karnevalet i Rio.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Brasils mest berømte festival er karnevalet som begynner ved midtnatt på fredagen før askeonsdagen og varer i fem dager. Karnevalet blir feiret over hele landet med den mest intense og glittrede versjonen finner du i Rio de Janeiro.

 

Maten i Brasil består av mye hvit ris, svarte bønner og krydder i kombinasjon med kjøtt, kylling eller fisk. Brasilianske spesialiteter inkluderer moqueca, en delikatesse som inneholder sjømat krydret med dendê olje og kokosmelk. Det er i tillegg mikset grønnsaker som sopp, løk og pepper og bønner sammen

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

13. Avslutning

 

Denne særoppgaven har lært meg at Brasil er mye mer enn fotball. Det er et spennende land med en historie og en natur som gjør det veldig spesielt. Med alt dette landet har å by på, kan jeg godt tenke meg å reise dit på ferie en gang.

 

14. Kilder

 

- Gyldendals store leksikon

- Tidens leksikon

- Aschehougs Juniorleksikon

- FIFA. Com

- Ferieguiden.no

- Caplex nettsider

- Cafe`Pele`.no

- Fotball – den store boken om det fantastiske spillet

- Dagbladet.no

- Vg.no

- Google


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

:O
05.05.2006 18:52

Bra!
70
anbefalinger
Nice særoppgave. Men kor lang tid brukte du 6 månder? satan det måtte ha vært kjedelig, men bra før oss andre som ikke gidd å gjør det TUUUUUSEn TAKK

Takk
06.05.2006 12:56

Bra!
55
anbefalinger
takk skal dere ha for dere likt sia mi  Very Happy :-D arbeida mye med den. Fikk 6 på den, gjorde sånn at eg fikk 6 i karakterboka også

Tora
10.05.2006 00:11

Bra!
46
anbefalinger
tusen takk!! Very Happy :-D masse bra stoff her, som hjalp meg til å bli ferdig!! Wink ;-\)


12.05.2006 08:55

Bra!
44
anbefalinger
Takk for informasjonen!! stor hjelm til prosjektet mitt  Smile :-\)  Very Happy :-D

oppgavehjelp!!!
09.10.2006 15:19

Bra!
37
anbefalinger
hei!!!!! drit bra side fikk masse gode svar og gode karakterer på prøven opm amazonas åssånt.....: )


28.08.2006 19:46

Bra!
36
anbefalinger
brasil its like paradise i love this climat ,

Tjettil :P
14.03.2006 15:55

Bra!
34
anbefalinger
Sinnsykt bra side! Fant masse bra stoff til en oppgave vi har på skolen!
Tuzen takk  Very Happy :-D!


27.01.2006 11:32

Bra!
30
anbefalinger
Denne siden er bra med mitt prodsjekt på skolen Smile :-\) Men jeg trenger og vite når fotball stadion i Rio de janeiro ble bygget VÆR SÅ SNILL OG HJELP MEG!!!!!!!!!!


31.01.2006 16:51

Bra!
29
anbefalinger
fint at så mange dugger stilen dah!!!! har ikke svart på noen spørsmål før nå sorry for det  Sad :-\( skulle bare sjekke her fordi vi har om arkitekt (yrke) Sjekk den 5/6  Wink ;-\) skal prøve å sjekke om jeg kan fine noe info om det dere lurer på!!! men ikke forvent noe..... ps... denne stilen lagde jeg i 7 klasse !!! ikke verst..!:;!:!:!:!:;!:!;

Linn
09.02.2006 21:57

Bra!
27
anbefalinger
Freaks..!... I mean... GOoooooOoooD!


21.11.2006 19:46

Bra!
27
anbefalinger
Bra side Razz :-P har om brasil på verdensprosjektet så Razz :-P


04.05.2006 16:26

Bra!
26
anbefalinger
SHIT ! råherlig ! du RUULER  Very Happy :-D

yoyo
10.05.2006 09:30

Bra!
25
anbefalinger
bra, denne skal vi bruke  Razz :-P

brasil jenta
24.11.2006 22:13

Bra!
25
anbefalinger
drit bra sie ass. får masse info som jeg trenger til oppg. mi. du er en jævlig god stil skriver? vil du skrive noen for meg.....? hihi takk!

HEey ;D
13.12.2006 17:28

Bra!
25
anbefalinger
Jeg syns du hva kjempe flink ;D heheh takk for mye info ;D du må ha vært stolt når du hva ferig.. men skrev du den virkeli i 7ene?  Confused :-\? men men takk igjen  Very Happy :-D Very Happy :-D

HEey ;D
13.12.2006 17:28

Bra!
25
anbefalinger
Jeg syns du hva kjempe flink ;D heheh takk for mye info ;D du må ha vært stolt når du hva ferig.. men skrev du den virkeli i 7ene?  Confused :-\? men men takk igjen  Very Happy :-D Very Happy :-D

gutt ( 13 år)
14.03.2006 21:23

Bra!
24
anbefalinger
heftig side akkurat hva jeg trengte tusen takk ( mere om religion)

Mee ^^,
30.11.2006 23:14

Bra!
24
anbefalinger
Haljoo =D
Takk for at du ladge denna sida , fordi eg trengte virkelig noke stoff..
To ukers - oppgave og begynte torsdagen før fredagen eg skulle levere  Very Happy :-D Very Happy :-D
Dritbra stoff her  Very Happy :-D

maren
27.11.2006 21:55

Bra!
23
anbefalinger
Tusen takk Smile :-\)
D va mye eg trengde hr..
Brasil såm prosjegt vett u..(hehe)
Uansett..TAKK

Julia
05.12.2006 18:22

Bra!
23
anbefalinger
Dette var bra!Du må ha brukt lang tid Razz :-P Det som ikke var bra var at du hadde kopiert en goood del. Om rio var det nesten akuratt det smmen som på ferieguiden. , men ellers var det helt knall Very Happy :-D

Shoddy
16.01.2007 12:26

Bra!
23
anbefalinger
hey veldig bra side takk for info

Julie
25.01.2007 19:55

Bra!
23
anbefalinger
Tusen takk for bra informasjon om Brasil. Dette trengte jeg virkelig!
Evig takknemelig for at du reddet meg og min særoppgave i tide. hehe.

ida:)
09.02.2007 14:07

Bra!
23
anbefalinger
dette var en bra side, vi fikk mye hjelp til å få til et sammendrag om Brasil av denne siden.  Smile :-\)

Skole Freak
07.03.2006 09:16

Bra!
22
anbefalinger
Veldig bra oppgave!! hjalp meg med oppgave på skolen  Wink ;-\) knall bra. Men skrev du virkelig denne i 7.klasse?

Takk  Very Happy :-D

Skole Freak
07.03.2006 09:17

Bra!
22
anbefalinger
Veldig bra oppgave!! hjalp meg med oppgave på skolen  Wink ;-\) knall bra. Men skrev du virkelig denne i 7.klasse?

Takk  Very Happy :-D

HEey ;D
13.12.2006 17:28

Bra!
22
anbefalinger
Jeg syns du hva kjempe flink ;D heheh takk for mye info ;D du må ha vært stolt når du hva ferig.. men skrev du den virkeli i 7ene?  Confused :-\? men men takk igjen  Very Happy :-D Very Happy :-D


30.01.2007 21:56

Bra!
22
anbefalinger
ååhh, drit bra sie da Smile :-\) det var det jeg trengte til verdensprosjektet Wink ;-\)
Jeg er glad jeg fikk Brasil ass Razz :-P Klem Meg

The Nobody
01.02.2007 20:24

Bra!
22
anbefalinger
Skikkelig Bra Særoppgave Skal Jeg Si ^^
Har Akuratt Prosjekt Om Brasil  Razz :-P
Skikkelig Mye Info Her  Razz :-P
Akuratt det jeg trengte^^
Hvor lang tid brukte du på det? ca 5-6 måneder?^^

renathe
16.02.2007 23:03

Bra!
22
anbefalinger
fin oppgave  Smile :-\) bra stoff og her kan man lære mye  Wink ;-\)

meg..
22.02.2007 17:40

Bra!
22
anbefalinger
har en oppgave om brasil no eg og, eg ser du har kopiert en del fra ferieguiden.. har dere lov til det på deres skole?!

olga
28.02.2007 14:43

Bra!
22
anbefalinger
har hatt geo oppgave ,og siden din hjalp meg mye da jeg skulle skrive om brasil Smile :-\) takk Wink ;-\)

Anonym
23.04.2007 23:23

Bra!
22
anbefalinger
Veldig bra tekst Smile :-\) Mye fakta, historie delen var bra , god hjelp på et prosjekt vi hadde... Wink ;-\)
Kjempe bra!

lalla
14.03.2006 12:37

Bra!
21
anbefalinger
fint

anonym
27.04.2006 09:05

Bra!
21
anbefalinger
drit bar side azz. er ferdig med mitt proskjeky nå etter å ha lest denne

En inponert person
27.02.2006 15:03

Bra!
20
anbefalinger
og jeg har vært der det er kjempe fint der du burde reise Smile :-\) Very Happy :-D Wink ;-\)

:)=)
27.02.2006 15:04

Bra!
20
anbefalinger
 Smile :-\) Surprised :-o|-)

cristina latini
18.04.2006 20:39

Bra!
20
anbefalinger
Gratulere med et kjempe bra side! Et brasiliansk hjerte.

anonym
20.04.2006 14:01

Bra!
20
anbefalinger
det her var en dritbra side azz fikk dritmye stoff om Brasil her!!!!!tusen takk!!!!!!!

Arne Roger
21.04.2006 12:10

Bra!
20
anbefalinger
Halla!! Dette er meg!! HAHAHAHAHAHAHAHIHIHIHIHIHIHIHIHEHEHEHE


Lisa
24.04.2006 20:31

Bra!
20
anbefalinger
heihei

shorty
27.04.2006 13:00

Bra!
20
anbefalinger
drit bra side! takk for hjelpen! =D

Achphyxxia
03.05.2006 16:54

Bra!
20
anbefalinger
Kjempe fin side.. Fikk mye info  Smile :-\)

mohahah
11.05.2006 10:43

Bra!
20
anbefalinger
Takk....kjem bra ut me prosjekte mitt detta...

Mangler fakta!
14.05.2006 21:53

Bra!
20
anbefalinger
Hva med den største innsjøen, det høyeste fjellet osv
Jeg syntes det skulle vært mer fakta her! =(

meij XD
01.03.2007 14:54

Bra!
20
anbefalinger
Heeeeelt seriøst, det må ha tatt laaaang tid til å skrive alt dette! Men uansett, dritbra særoppgave og den hjalp meg veeeeelding på leksa mi=D


26.03.2007 10:11

Bra!
20
anbefalinger
Denne sia hjalp med lexer xD

Trønderjenta!
12.04.2007 09:43

Bra!
20
anbefalinger
Hei  Smile :-\).. Mye Fakta Gitt  Very Happy :-D.. Hjalp meg med prosjekte om brasil  Wink ;-\)..  Very Happy :-D
Klem

sara
26.04.2007 10:19

Bra!
20
anbefalinger
drit bra tekst dere er flinke  Smile :-\)

:- ))
26.04.2007 10:32

Bra!
20
anbefalinger
:*:*:*(L)

ballgutten
04.05.2007 15:36

Bra!
20
anbefalinger
dritt bra ass. Hjalp meg jevli.

m,e,t
07.05.2007 13:21

Bra!
20
anbefalinger
Vi ble ferdige med prosjektet tusen takk! Razz :-P

Hallaa:)
08.05.2007 19:34

Bra!
20
anbefalinger
Hei.. Jobber med et prosjekt om Brasil nå Smile :-\) Kjempe bra at du har lagt ut alt dette! Hjalp skikkelig..(Y) Nydelig jobba assa!!!!! Klemmer og Koser meg!!

:)
10.05.2007 20:05

Bra!
20
anbefalinger
står det ingen ting om fiske ??

Anonym !!!
30.05.2007 11:53

Bra!
20
anbefalinger
Denne informasjonen du har skreve her har hjelpt mei på min reise i brasil i mitt prosjekt i sammfunnsfag

Takk før alt du har skrevet  Smile :-\)

Vi er glade de finst slike personer som dei som skriver sååååå BRAA  Very Happy :-D Very Happy :-D

Hannah
25.10.2005 19:02

Bra!
19
anbefalinger
wow! kjempe bra særoppgave! fikk masse bra informasjon! Smile :-\)


08.11.2005 17:58

Bra!
19
anbefalinger
Suuuuuper særoppgave, fikk mye bruk for den i en oppgave på skolen!!! =D


14.11.2005 21:06

Bra!
19
anbefalinger
heihei. drit bra særoppgave ass... jeg lurte på om dere vet om fakta i vann, land og i lufta???trenger det nå!!!


22.11.2005 21:25

Bra!
19
anbefalinger
hei kjempe bra side her får jeg masse av den faktan jeg trenger til prosjekte.. du har også et bra kart over Amazonas.. suppert..

julenissa
05.12.2005 14:26

Bra!
19
anbefalinger
veldig bra særoppgave, men du kunne skrevet noe om urbanisering i dette landet! =P hehe...

cowboynissen
05.12.2005 14:30

Bra!
19
anbefalinger
YiHaaa!  Wink ;-\) kozzzz

julenissen (den ekte)
05.12.2005 14:36

Bra!
19
anbefalinger
siden du var så flink med denne oppgaven, så skal du få HELE 2 gaver til jul!

snowboard freak
18.12.2005 16:39

Bra!
19
anbefalinger
denne teksten er heftig gærn, men jeg savna litt iinfo om pre-kolonisering Sad :-\(
mn ellers lagde den chaooooooooooos Very Happy :-D

DIGGEN
04.01.2006 20:51

Bra!
19
anbefalinger
denne oppgava e drit god jeg har/hadde dårlig tid men med din hjelp gikk det tusen takk ass

*Maria
20.03.2006 13:36

Bra!
19
anbefalinger
Drittbra sie, fikk alt jeg trengte..Tusen takk  Wink ;-\)

Julie
21.03.2006 14:28

Bra!
19
anbefalinger
Sinnsykt bra sie azz  Smile :-\) Skikkelig fornøyd! denna sia har hjulpet meg utrolig mye  Wink ;-\) Spesielt når jeg har om land på skolen eller noe lingnene  Razz :-P

hahhha
22.03.2006 10:25

Bra!
19
anbefalinger
driiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit braaaaaaaaaaaaaaaaaa

anonym
03.04.2006 09:07

Bra!
19
anbefalinger
drit bra side det jelper meg med oppgaver på skolen hoper det går bra på prøva i morgen ♫

kent
03.04.2006 09:09

Bra!
19
anbefalinger
fin side Smile :-\) her prøve i morgen den komer til og gå fint på gruna siden din

guunnnar
04.04.2006 10:17

Bra!
19
anbefalinger
bra side

Kristin
04.04.2006 18:39

Bra!
19
anbefalinger
Hei jeg hadde tre dager igjen og hadde nesten ikke gjort noe, så gikk jeg inn hr og fant masse stoff... Kjempe bra( selvom jeg ikke kopierte alt) Men en del... Hehe Razz :-P Tusen takk Smile :-\)

Anonym
05.04.2006 09:07

Bra!
19
anbefalinger
hva fikk du i karakter? Hvis dere fikk det på oppgava dah Very Happy :-D Razz :-P Klem

ano
05.04.2006 20:38

Bra!
19
anbefalinger
denne særoppgava hva bare bra assa  Smile :-\)

Playboy SUKI
25.04.2006 12:39

Bra!
19
anbefalinger
Hey Hey, altså var bra dette Puzen min, men vet du kan bedre.. Hilsen din Anonyme venn "Suki" Hehe.. Kos gla i deg!

mææ
09.05.2006 17:26

Bra!
19
anbefalinger
takktakk.. Very Happy :-D d va my æ trønkt henn jah.. Razz :-P
 Smile :-\)

Anonym
01.04.2007 23:17

Bra!
19
anbefalinger
tuusen takk, du er rå flink asså.. du må være helt fantastisk god på skolen og alt.. vi har også særoppgave no.. og jeg hadde om brasil.. og her fant jeg utrolig masse intressant.. du er utrolig goo.. xP


11.01.2006 17:55

Bra!
18
anbefalinger
kjempe bra side  Smile :-\) du hjalp meg skikkelikt mye ttuuuuusen takk

Katty
18.01.2006 15:53

Bra!
18
anbefalinger
Det Sto Mye Bra Stoff Her Very Happy :-D Tusen Takk! Jeg Fikk Mye Bra Hjelp Til SkoleOppgaven På Skolen!!! Koos Wink ;-\)


18.01.2006 17:02

Bra!
18
anbefalinger
bra særoppgave

Katty
19.01.2006 16:07

Bra!
18
anbefalinger
Heij Wink ;-\) Sorry At Jeg Skriver Så Mye Men Den Siden Her Har Hjulpet Meg Utrolig Mye Razz :-P Daria Har Hjulpet Meg Før Med Et Annet Land! Tusen Takk For At Dere Er Så Flnke På Dette Med Land Og Sånn Wink ;-\) Razz :-P Very Happy :-D Millioner Takk  Smile :-\) Smile :-\)

thea
10.02.2006 10:17

Bra!
18
anbefalinger
knall bra sia asså Razz :-P fant masse bra faktasetningar her

Idun
14.02.2006 19:08

Bra!
18
anbefalinger
Kjempefint! Endelig litt en konkret tekst å hente informasjon fra Smile :-\)

alicia
22.02.2006 17:39

Bra!
18
anbefalinger
kjempe bra!!!!!

`Barki
22.02.2006 19:53

Bra!
18
anbefalinger
det var mye bra her. men du skriver at Rio de Janeiro ligger på vest kysten. vil bare minne deg på at Brasil ikke har noen vest kyst Razz :-P

En inponert person
27.02.2006 15:02

Bra!
18
anbefalinger
jeg er kjempe inponert du har gitt meg masse info om brasil. skriver et særemnet selv (hehe)

En inponert person
27.02.2006 15:03

Bra!
18
anbefalinger
og jeg har vært der det er kjempe fint der du burde reise Smile :-\) Very Happy :-D Wink ;-\)


13.03.2006 12:05

Bra!
18
anbefalinger
mega bra, fikk 6 på oppgaven min etter å ha kopiert din Very Happy :-D

Line
04.04.2006 14:38

Bra!
18
anbefalinger
Liker temaet. Brasil skriver jeg/skrev jeg om selv så jeg synes det var en spennende oppgave. Hva fikk du i karakter for denne? mangler kanskje litt fakta på ulike punkter men den var ellers kjempebra!

tom
06.06.2006 11:22

Bra!
18
anbefalinger
nabbe stil, NUB

hei
07.06.2006 12:40

Bra!
18
anbefalinger
bra side det hjalp meg veldig med oppgaven

takk!!
09.10.2006 15:22

Bra!
18
anbefalinger
takk for hjelpen åss... dritbra sie!!  Smile :-\)  Smile :-\) kjempefornøyd Smile :-\)

Marit
14.11.2006 20:17

Bra!
18
anbefalinger
drit bra!!!!!kommer til å få bruk for mye a den infoen i prosjekte mi ska ha nå...

GlaJente:)
03.12.2006 16:42

Bra!
18
anbefalinger
Har jobba med Brasil oppgåve i 2 veker no, og endelig fant eg ei side med masse stoff!! Tusen takk

MARIE
04.12.2006 22:30

Bra!
18
anbefalinger
heija..syns d va ei skjempe bra sija-.-nå får eg nåkk 6 år på sammfunnsprokjekte mitt..hehe..neidah..men her va jo alt eg trengte;P
well done;P
kozikoz Mariebaby15;p


14.03.2007 15:01

Bra!
18
anbefalinger
Drit bra side, mye informasjon om Brasil!!!22.03.2007 21:17

Bra!
18
anbefalinger
Kjempe bra Smile :-\)

Marte
24.03.2007 19:42

Bra!
18
anbefalinger
Noe spesielt jeg kan skrive om Brasil??Noe spesielt annet enn samba og fotball??

marte
25.03.2007 21:18

Bra!
18
anbefalinger
takk fant mye intresant

runaway
17.04.2007 13:16

Bra!
18
anbefalinger
Kjempebra.. tusen takk Smile :-\) bra laget åsså ^^

:)
10.05.2007 12:46

Bra!
18
anbefalinger
takk! ganske god side...har fått masse informasjon om Brasil nå...


14.05.2007 09:03

Bra!
18
anbefalinger
jeg finner ikke noe om hellige steder her teit  Sad :-\( men det er mye annet bra her Smile :-\)

Ann-Iren
25.05.2007 09:44

Bra!
18
anbefalinger
Jeg syntes at bildene var fine

Simone :)
30.05.2007 11:58

Bra!
18
anbefalinger
tusen takk , det har hjelpt meg veldig på denne reisen gjonnom brasil i dette samfunnsfag prosjektet vi har hatt  Smile :-\)

Tuusen takk  Smile :-\)

noen
09.10.2006 15:21

Bra!
17
anbefalinger
 Smile :-\)

Meg
23.11.2006 18:10

Bra!
17
anbefalinger
Brasil seff

daniel
03.12.2006 13:56

Bra!
17
anbefalinger
drit bra

Marte!
12.12.2006 19:31

Bra!
17
anbefalinger
Sææææff! Thank you

maalin :)
29.05.2007 12:59

Bra!
17
anbefalinger
Kjempe bra skreve  Smile :-\)

Masse bra du he skreve me

Nat
31.08.2007 13:02

Bra!
17
anbefalinger
Du glemte noe av det viktigskte. Byen Salvador. Les litt om den du

Karro...
14.11.2007 15:45

Bra!
17
anbefalinger
Drit bra side!! Brasil er jo kult da... Smile :-\)
Men hvor har du fått alt fra??
Trenger litt mer fakta skjønner!!Men det står mer enn nok her altså..!!

yoyo ;)
04.06.2007 19:54

Bra!
16
anbefalinger
hallaa alla balla! kool stil, jai lika  Smile :-\) fik faktisk en 5- ved å ta litt stoff heriafra!, så jai takkar deg ;D

anonym 100
20.09.2007 10:14

Bra!
16
anbefalinger
denne er en bra side  Razz :-P

Karen og Astrid
29.10.2007 15:47

Bra!
16
anbefalinger
eei Very Happy :-D ! genialt, dette hjalp oss meget ! Smile :-\)
tusen takk. du e helt Wink ;-\)!

sadia
05.11.2007 17:57

Bra!
16
anbefalinger
hei! går i syvene klasse og alt jeg trengte til prosjekte om brasil står der oppe!!! tusen hjertlig takk !!! veldig bra sidet!! stå på Very Happy :-D

kevin
17.12.2007 18:52

Bra!
15
anbefalinger
Dette var en bra særoppgave med masse kunnskap Smile :-\)mye forståelig og lett for de som er litt mindere!! Razz :-P

macus
15.01.2008 17:43

Bra!
15
anbefalinger
fy søren denne teksten var bedre enn noe jeg noen gang ville ha gjort. tall for masse nyttig stoff om brasil . du var flink med denne her

Jeg er KUL!!
29.02.2008 09:38

Bra!
15
anbefalinger
DU TRENGER HELP HELP osv. osv.  Smile :-\)

Anonym?
29.02.2008 09:44

Bra!
14
anbefalinger
Hei Hei allesammen......Dene sia trenger en liten oppusing mn elers var den bra......hade

Anonym
26.03.2008 16:04

Bra!
14
anbefalinger
Hei! Dette her var utrolig bra. Hjalp meg kjempemye med brasilprosjektet mitt.

de kule folka!!!!!
23.04.2008 19:14

Bra!
14
anbefalinger
jævlig bra, hehe gadd ikke å lese den, men jeg fikk en 6!! Very Happy :-D  Razz :-P Smile :-\)

takk
16.04.2008 19:47

Bra!
13
anbefalinger
kult mann men hvor fant du stoffet


28.04.2008 13:44

Bra!
12
anbefalinger
Helt utrolig bra side! jeg har skrevet sykt mye av ette her(jeg har et prosjekt på skolen om brsil!!! Smile :-\) )  Surprised :-o=D Surprised :-oSurprised :-oD:


16.05.2008 10:31

Bra!
12
anbefalinger
Bøøøø jeg trenger stemmer og poen Og tar gjerne imot det


19.05.2008 17:35

Bra!
12
anbefalinger
bra!! utrolig lærerikt dah  Razz :-P og det hjalp jo utrolig med lekser dah  Very Happy :-D
no kommer jo eg til og få 6 ;P

bitchaxP
26.05.2008 11:47

Bra!
12
anbefalinger
Jeah!! faen bra sie a! Very Happy :-D
"eier"
tenger stemmer !!!! ".


AnAnAs
15.04.2008 17:07

Bra!
11
anbefalinger
Har vert i Brasil. Det er faktisk ganske kaldt å bade utenfor Rio de Janeiro, men lengre nordover i Salvador er det nydelig.

Du sier at karneval feires over hele landet? *Biip* feil! De største feiringene skjer i Rio, Salvador, Sao Paulo og enda en som jeg ikke har peiling hva heter.

Du burde ha skrevet om Favelaen, og den store forskjellen mellom rike og fattige. For det er helt for jævlig for de som lever der fattig. Jeg møtte en bitteliten gutt som gikk på crack, og ikke søren om det var noe koselig!

Btw. "Ordem e progresso" betyr "Orden og framgang."

Juni
28.04.2008 21:42

Bra!
11
anbefalinger
jæææævlg braa, men fant ut denne siden nå, som jeg akkurat var ferdig med særoppg.'en min om Brasil ( klask på pannen) xD Men Elsker denne siden (L)

w
20.05.2008 13:25

Bra!
10
anbefalinger
Hei  Smile :-\)
Dett var den beste siden eg fant  Razz :-P
Har lett over alt på nettet men denne sden rocker  Very Happy :-D
Tuuuuuuuuuuuusen Takk for all hjelpen  Very Happy :-D

Nøff
03.09.2008 23:39

Bra!
10
anbefalinger
Bra, men tviler på at du gikk i 7.  Razz :-P

Kjetil
30.10.2008 01:14

Bra!
10
anbefalinger
Kjekt å lese, var nettop i Brasil. Men Jesusstatuen står ikke på Sukkertoppen, men på fjellet Corcovado, som betyr Pukkel. Sukkertoppen er et annet fjell lenger ut mot kysten som du kan se fra Corcovado


17.02.2009 00:29

Bra!
10
anbefalinger
Utrolig mange feil i teksten her... Snittemperaturen i Rio de Janairo i januar ligger nærmere 35 grader, med hyppige topper opp til 45 grader.

Dessuten står ikke Jesus statuen på sukkertoppen. Den står på Corcovado, som direkte oversatt betys pukkelrygg... Sukkertoppen, eller Sugar Loaf, er et annet fjell som byr på en utrolig utsikt over deler av Rio de Janeiro. Til toppen går det taubaner, som ble brukt i inspillingen av James Bond - Moonraker, hvor Jaws biter av den ene kabelen.

Jeg anbefaller ALLE å få med seg slike detaljer, siden disse er viktige og kan bevise at du faktisk ikke har peiling på hva du snakker om i det heletatt.

MiiI ;P
01.09.2008 08:43

Bra!
9
anbefalinger
Serri , "! det må ha tatt lanng tiiid ass!!
 Razz :-P fet side a! ;P
!


01.11.2008 20:15

Bra!
9
anbefalinger
fy fan så bra side Smile :-\) fant mye om brasil ass tuuusen takk Very Happy :-D

Jonas
27.10.2008 16:48

Bra!
8
anbefalinger
Kjempebra oppgave og det hjalp meg masse med mitt prosjekt. Tusen takk! Smile :-\)

Trine
12.11.2008 10:59

Bra!
8
anbefalinger
Kjempe bra siden, kom til mye hjelp på en oppgave vi har på skolen  Smile :-\) Takk  Very Happy :-D

emil
28.11.2008 11:39

Bra!
8
anbefalinger
det er bra side azzz... har om land i sør-amerika og vi kunne velge og jeg valkte brasil heheh  Razz :-P Smile :-\)-.-


06.01.2009 18:27

Bra!
8
anbefalinger
Jess, akkurat den info æ træng. Takk!  Smile :-\)


07.01.2009 12:52

Bra!
8
anbefalinger
SOOOOOGER MAPPE DÅRLIG BARA


26.01.2009 17:54

Bra!
8
anbefalinger
Utrolig bra skrivd ;-D
Har om land utenfor Europa, så jeg valgte Brasil  Smile :-\)
Denne siden hjelper meg veeeeelidig mye, tuuuusen takk  Very Happy :-D

YO!
05.03.2009 17:20

Bra!
8
anbefalinger
Denne side er helt grei.. Er ganske enig med "træng mer fakta Razz :-P", Fordi du har et veldig bra konsept, men du skulle skrevet litt mer om hver ting og som hun/han sa at du burde ha med lengste elv høyeste fjell osv. Men jævlig bra side eller

anonym!
03.03.2009 16:02

Bra!
7
anbefalinger
dette er en bra side som hjalp meg i å finne riktig informasjon til prosjektet mitt om brasil.

træng mer fakta:P
03.03.2009 16:13

Bra!
7
anbefalinger
det skulle ha stått mye mer om hva som er det høyeste fjellet og hva som er den lengste elva o.s.v. Sad :-\(det var det som var domt med denne sida men eller så va de ei drit bra sie ass

sander
06.03.2009 16:13

Bra!
6
anbefalinger
Dette er en utrolig ra side og det er veldg bra skrve. je har lert masse a denne siden.

Bra!!!
10.03.2009 18:44

Bra!
4
anbefalinger
Jeg fikk sinnsyyyyyyykt mye hjelp til prosjekte mitt  Very Happy :-D
Digg at du la ut dette  Smile :-\)

dog
13.03.2009 10:32

Bra!
4
anbefalinger
hva er brasil


13.03.2009 11:00

Bra!
4
anbefalinger
hva betyr ordet brasil a

meern
17.03.2009 15:45

Bra!
3
anbefalinger
denne siden har hjulpet meg med en super særeoppgave  Very Happy :-D  Smile :-\)

anonymmm
19.01.2012 16:39

Bra!
3
anbefalinger
hjelper meg veldig med særoppgaven som skal handle om brasil

anonym
18.04.2012 16:02

Bra!
3
anbefalinger
utrolig bra særoppgave dette her a
denne her gjorde att jeg ble ferdig

bra!!!!!
12.03.2009 20:37

Bra!
2
anbefalinger
kjempebra still assa  Smile :-\)  Very Happy :-D

Ehhm
26.03.2009 09:32

Bra!
2
anbefalinger
tusen takk, kom til godt nytte for et skole prosjekt  Smile :-\)

Dag Hildur
21.04.2009 12:10

Bra!
1
anbefalinger
BRA sie.

Annonym
28.10.2010 10:08

Bra!
1
anbefalinger
Takk dette hjalp meg med å finne litt fakta om Brasil når vi hadde denne skrive dagen, takk redda dagen min!

zomg hax
22.11.2010 16:22

Bra!
1
anbefalinger
zomg hax!!

Rita
26.01.2011 23:51

Bra!
1
anbefalinger
Jeg holder på med en samfunnsfag-innlevering om Sør-Amerika, så dette hjalp meg med å komme igang! Takk for hjelpen  Smile :-\)

hannaerkul!!
31.03.2011 10:29

Bra!
1
anbefalinger
hei denne siden er zuper!
elsker den som har laget denne siden!!
enig med deg anonym 3

hannaerkul!!
31.03.2011 10:32

Bra!
1
anbefalinger
heiiiiiiiiii denne siden er best!
jeg elsker hanna

hannalover
31.03.2011 12:03

Bra!
1
anbefalinger
denne siden er den rit beste jeg noen gang har lest!!!
hanna er drit kuulll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

rolf bob persen
24.05.2011 09:56

Bra!
1
anbefalinger
Hemma shit ass!

Enya&Tomine
22.11.2011 09:03

Bra!
1
anbefalinger
Hjalp oss sykt til prosjekt på skolen Wink ;-\)))

Anonym
30.11.2011 14:45

Bra!
1
anbefalinger
Fin og oversiktlig!! Jeg savner bedre kildehenvisning da... det skal stå sidetall for kildene som er bøker, slik at man lett kan finne det frem. Også fullstendig lenke til alle internettsidene, slik at man kan trykke seg direkte inn hvor du hentet det + dato du hentet det skal stå (spesielt for nettavisen).
Google er en søkemotor, ikke en kilde.
Kildehenvisning og kildekritikk blir veldig viktig etter hvert! Jeg prøver ikke å være frekk, men jeg skulle ønsket å kunne finne litt lettere frem til hvor du har fått dette fra (:


08.12.2011 08:55

Bra!
1
anbefalinger
Bæsjen til Arne er brun.


07.03.2012 17:09

Bra!
1
anbefalinger
TA K SKRIVER OM BRASIL SOM SKOLE PROSJEKT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

anonyyyymmm
15.03.2012 11:51

Bra!
1
anbefalinger
Takk skal du ha, dette hjalp meg virkelig, du er toppen!!!!!!!!!!  Wink ;-\)


15.03.2012 13:32

Bra!
1
anbefalinger
det var bra da takk  Very Happy :-D

Anonymmmmm
20.03.2012 16:30

Bra!
1
anbefalinger
Hei, takk og lov at du finnes! Oppgaven min skal være ferdig om noen dager og du redda meg!! thx  Wink ;-\)

anonym
21.03.2012 17:12

Bra!
1
anbefalinger
super bra oppgave!! Min oppgave skal bli ferdig om 2 dager!! Smile :-\)


23.04.2012 14:49

Bra!
1
anbefalinger
lol

aifdoupofhaworg
23.04.2012 14:50

Bra!
1
anbefalinger

random
14.11.2012 19:32

Bra!
1
anbefalinger
du kunne kanskje ha skrevet noe om hvordan brasil taklet avkoloniseringen


30.01.2013 16:25

Bra!
1
anbefalinger
Mangler nokk endel. Hvilken distrikter er viktigst for kjøttproduksjon hvor mange tonn eksporterer de årlig Ikke minst eksporten av jernmalm hvilken utskipningshaner er viktigst for dette. Denne transporten har Norge tjent miliarder på. Og skaffet jjøfolk arb. Det du har fanget opp er selvsagt mye mere en det vi vanlige vet., men er preget av en skoleungdom som ikke vet hva de skal lete etter,for og gjøre det hele mere intresangt

Anonym
27.01.2014 14:02

Bra!
1
anbefalinger
Tusen takk!Fikk stoor hjelp til særoppgaven min om Brasil Smile :-\)

K
08.12.2016 13:50

Bra!
1
anbefalinger
Korgnaw

Guro
22.11.2009 15:22

Bra!
0
anbefalinger
eyy, denne kan jeg få bruk for i morgen, når jeg skal skrive tentamen om brasil.
Jeg har selv vært der, og kan en del. Utrolig bra skrevet.

Andersen
25.11.2009 21:41

Bra!
0
anbefalinger
Mye bra info jeg skal lage en side om brasil så takk

Arco Iris
03.12.2009 12:27

Bra!
0
anbefalinger
Brasil har, etter siste folketelling over 198.700.000 registrerte innbyggere

Torunn
04.01.2010 17:31

Bra!
0
anbefalinger
Veldig bra! Hjalp meg mye  Wink ;-\) Men er du sikker på at høyden til Pico da Neblina er riktig? jaja, takk for hjelpen  Smile :-\)


11.01.2010 11:53

Bra!
0
anbefalinger
Tusen takk for informasjon vi fikk fra denne siden.
Vi har fått masse informasjon til prosjekte til skolen.  Very Happy :-D

Nikolai
26.01.2010 15:35

Bra!
0
anbefalinger
Tusen takk, har særoppgave om Brasil fikk (alt) jeg trengte  Wink ;-\) !

eirik
02.03.2010 18:09

Bra!
0
anbefalinger
takk for infoen Smile :-\)

Anonymus!
07.04.2010 21:47

Bra!
0
anbefalinger
Ganske dårlig. Dårlig språk og dårlig organisering.
Dette holder ikke helt mål.

Men, ikke så ille hvis dette er i sjuende.

Kristoffer
21.04.2010 18:08

Bra!
0
anbefalinger
ORGANISERING? ER DU PASSE RETARD? HVORDAN VET DU HVORDAN HUN ORGANISERTE? EPIC FAIL AV DEG MISTER BESTEMOR-

mahodne
17.06.2010 22:09

Bra!
0
anbefalinger
JEG ER VELDIG GLAD FOR Å FÅ HJELP MED OPPGAVEN JEG ER NØDT TIL Å DØGNE FOR Å FÅ FERDIG  Very Happy :-D

Marius
15.09.2016 15:16

Bra!
0
anbefalinger
Dette er en SUPER nettside som hjelper meg masse på skolen

Heitenburg
08.12.2016 13:51

Bra!
0
anbefalinger
Nicht Goth


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.141 sec - 1 pageviews