Søk i stiler
 

Den kalde krigen


Noe ufullstendig, men likevel god oppgave.
Sjanger:Særoppgave
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Den kalde krigen
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookHva var den kalde krigen?

 

Hva var egentlig den kalde krigen? Begrepet kald krig var noe nytt og betegnet en situasjon hvor to parter var i strid på alle måter bortsett fra at de ikke slåss. Den kalde krigen var “krigen uten krig”. Partene bygget opp allianser over det meste av verden og involverte seg i en rekke stridigheter og konflikter rundt om i hele verden. Direkte og altomfattende krig mellom de to hovedmotstanderne brøt imidlertid aldri ut, selv om det var nære på ved flere anledninger, som for eksempel Koreakrigen på 1950-tallet og Cubakrisen i 1962. Samtidig var ikke den kalde krigen bare en sammenhengende krisetid. Forholdet mellom de to parter vekslet hele tiden mellom tilstramming og avspenning.

 

Den kalde krigen brøt ut for alvor etter den 2. verdenskrig. De første konfliktene dreide seg blant annet om kampen om makten i Øst- og Sentral-Europa. Det ble etterhvert en skarp todeling av Europa, med den 3. verden som arena for rivalisering mellom stormaktene. Winston Churchill kalte denne splittelsen av verden “Jernteppet”. Opprinnelsen til den kalde krigen går tilbake til 1917 og revolusjonen i Sovjet.

 

I 1917 tok kommunistene makten i Sovjet. De store vestlige landene, USA, Storbritannia og Frankrike så på kommunismen som en stor trussel, og sendte tropper til Sovjetunionen for å slå ned på den. Det greide de ikke. Arbeidere i mange land så på Sovjetunionen som et stort forbilde, og det sovjetiske kommunistpartiet støttet kommunistpartier i andre land og jobbet for en verdensrevolusjon. Det var en splittelse mellom øst og vest, kommunisme mot kapitalisme. Til tross for alle motsetningene mellom Sovjetunionen og USA, så kjempet de sammen mot Tyskland under andre verdenskrig fra 1941. Men med en gang Tyskland var slått dukket de gamle motsetningene opp igjen.

 

I 1946 sa Stalin i en samtale med den amerikanske ambassadøren i Moskva ”Vi kan ikke bare for et minutt glemme den grunnleggende sannhet at vårt land fortsatt er den eneste kommuniststat i verden. Jeg er overbevist om at de kapitalistiske landene ikke vil hvile før de har ødelagt oss” Både USA og Sovjet ville at deres eget styresett skulle gjelde i alle land og begge sider ville hindre at den andres ideologi ble spredt til andre land, og voktet nøye på hva den andre parten tok seg til.

 

Mot slutten av krigen ble det holdt fredskonferanser som hadde som mål å sørge for at Tyskland aldri mer skulle få true freden i Europa. Seierherrene ble enige om at Sovjetunionen skulle ha innflytelse i Øst-Europa og Polen skulle gi fra seg områder i øst til Sovjet, og få områder i vest fra Tyskland. Sovjetunionen hadde lidd mest, og ville sikre seg at det fikk ”vennligsinnede” naboer. Det ble klart at Sovjetunionen ønsket kommunistiske regjeringer i de østeuropeiske statene, uansett om innbyggerne ville noe annet. I Øst-Europa stod det seks millioner sovjetiske soldater. Så Stalin hadde makt til å gjøre som han ønsket. Storbritannias statsminister, Winston Churchill skjønte hva som var på gang, og i en tale i USA i 1946 brukte han uttrykket ”jernteppet” for å beskrive hva som skjedde i Øst-Europa: ”Fra Stettin ved Østersjøkysten til Trieste ved Adriaterhavet har et jernteppe senket seg tvers over Kontinentet. Bak den linja ligger alle hovedstedene i Sentral- og Øst-Europa.”

 

Hva skjedde bak jernteppet?

 

Mye muffens skjedde bak jernteppet. Det gikk tvers gjennom det gamle Tyskland, og var nesten umulig å komme forbi. Bak jernteppet gikk Sovjet i gang med å omforme de østeuropeiske landene.

 

Russerne hadde politisk partier som de skulle styre landet gjennom. Det het Det sosialistiske kommunistiske parti, SED, i Øst-Tyskland. Her satte russerne bare personer som de stolte på i viktige stillinger. Senere kom det lover som gjorde det vanskelig for andre partier å fungere. Bl.a. følte de seg tvunget til å stemme på kommunistpartiet ved valgene. Gikk de bak valgforhenget så ble de sett på med mistenkelige øyne, som om de skjulte noe, som om de stemte på et annet parti enn kommunistpartiet. Det krydde av angivere på stemmelokalene, og hvis de så at noen stemte hemmelig, var det stor sjanse for at de fikk en dårligere jobb eller andre ting som straffet ”landsforræderne”.

 

De fleste østtyskere følte at SED bare var et ”russerparti”, og følte heller ikke noen spesiell tilknytning til den østtyske staten. Det ble bygd opp et hemmelig politi, STASI. STASI overvåket alle som kunne være en trussel mot kommuniststaten. Myndighetene tålte lite kritikk, og hvis en sa noe negativt ble en ofte uten å få noen grunn flyttet til en dårligere betalt jobb eller lignende. Med tida fikk STASI mer enn 90.000 ansatte på heltid, og i tillegg var mange tyskere hemmelige angivere. Det var stor frykt blant innbyggerne. Sin egen bror kunne være en STASI-angiver, uten at du visste det. Det var angivere i de fleste familier, arbeidsplasser, foreninger og lag. Utenfra såg det kanskje som de hadde et demokratisk styresett med mange partier, men i virkeligheten var det bare kommunistpartiet som styrte.

 

Også det økonomiske la de seg borti. Det var ikke lov med privateide forretninger, fabrikker og lignende. Alt skulle være folkets eiendom, så alt ble overtatt av staten, også gårder. Alt jordbruket ble slått sammen i kollektivbruk, som bøndene skulle drive i fellesskap. Det ble innført planøkonomi, og regjeringen bestemte hva som skulle produseres og hvor mye av hver vare. P.g.a. det ble det ofte for mye av noen varer og for lite av andre..

 

Det som skjedde i Øst-Tyskland, gjentok seg i alle landene som Sovjetunionen okkuperte. Det gikk etter samme mønstret. Med støtte fra sovjetiske soldater som oppholdt seg fast i disse landene, innførte russerne et nytt styresett mot innbyggernes vilje. Så fant de personer som de stolte på, og satte de i de ledende stillingene. Det skjedde gjennom kommunistpartiet, men den avgjørende makten lå likevel hos lederne i Moskva. Det viktigste målet var vel å sikre Sovjets grenser. I begge de to verdenskrigene hadde Sovjet blitt angrepet fra vest, og de sovjetiske lederne mente at en sone av stater som ble kontrollert av de selv, ville gi den beste beskyttelsen overfor Vest-Europa og USA. Det kommunistiske Øst-Europa ble en slik sone. Og det kunne også gjøre sovjet sterkere økonomisk. Landene i Øst-Europa samarbeidet en del seg i mellom, men det meste ble bestemt fra Moskva, og samarbeidet skulle først og fremst tjene sovjetiske interesser.

 

Muren i Berlin

 

 

Natten mellom den 12. og 13. august 1961 ble den østlige delen av Berlin avstengt fra resten av Berlin av østtyske soldater. Først ble det bare satt opp piggtrådsperringer, men så ble det etter et par uker satt opp en diger betongmur på tvers av byen.

 

Berlinerne ble fortvilte over at byen deres ble delt i to. Den frie trafikken mellom sonene stanset, og familier og venner ble skilt fra hverandre. Det førte også til at spenningen mellom Sovjetunionen og USA økte. Mange østtyskere drømte om et liv på den andre siden av muren, i Vest-Tyskland, med bedre levestandard, med mer frihet. Det var nesten umulig å komme seg gjennom jernteppet, men det var midlertidig et ”hull”. Den gamle hovedstaden Berlin lå nemlig midt inne i Øst-Tyskland, og byen var delt inn i 4 okkupasjonssoner.

 

Men det var en avtale om at det skulle være åpne grenser mellom sonene. Derfor var det fortsatt mulig å reise fra Øst-Berlin til Vest-Berlin. Og derfra kunne de flykte til Vest-Tyskland med fly. I 1961 hadde nesten 15% av befolkningen i Øst Tyskland flyktet til Vest-Tyskland, de fleste var unge mennesker med god utdanning.

 

Strømmen av flyktninger økte utover sommeren samme år. De som regjerte i Øst-Tyskland fryktet at hele den Østtyske staten ville bryte sammen hvis utvandringa fortsatte, og bestemte seg for å reise en mur tvers gjennom Berlin, mellom den østlige og de vestlige sonene. Det ble bygd en 3 meter høy betongmur med piggtråd på toppen. Det var vakter som skjøt ned de som prøvde å flykte, men likevel var det mange som prøvde og i 60-årene ble det drept mer enn 150 østtyskere som prøvde å flykte. Muren ble i vest kalt ”skammens mur”.

 

Økonomisk vekst bak muren

 

Etter at muren ble bygd, ble den økonomiske politikken mindre sentralstyrt, og det førte til økonomisk vekst. Industriproduksjonen økte, og østtyskerne solgte mye varer til andre land i Øst-Europa og Sovjetunionen. Det ble en forbedring i levestandarden til de fleste østtyskere. Flere kunne kjøpe kjøleskap og TV og andre forbruksvarer. Sosiale ordninger som barnehage, skole, sykehus og legebehandling ble bygd ut, og alt sammen var gratis. Og i tillegg kom gode pensjoner. Man kunne faktisk leve ganske godt i Øst-Tyskland i 60-70-årene hvis man ikke blandet seg inn i politiske saker.

 

Den kalde krigen utenfor Europa

 

Den kalde krigen spredte seg raskt til andre verdensdeler. Det var viktig for USA og Sovjet å hindre at motparten fikk nye allierte. Land som var i konflikt med et naboland, eller som kjempet mot opprørere i eget land, kalte seg gjerne antikommunister og fikk nesten automatisk støtte fra USA. Og da var fienden sikret hjelp fra Sovjet.

 

Når krigen var slutt, startet kolonienes kamp for frigjøring fra de gamle europeiske kolonimaktene, men kolonimaktene var allierte med USA, og USA kunne derfor ikke støtte koloniene. Da stod Sovjetunionen og også Kina, klar til å hjelpe. Sovjet hadde klart å forandre seg fra et gammeldags jordbruksland, til et moderne industriland, og ble et forbilde for mange land i Asia og Afrika. De prøvde det samme med ettpartistyre og planøkonomi. Det førte til framgang for kommunismen i Asia og Afrika, men førte også til mange kriger.

 

Cubakrisen

 

Amerikansk etterretning oppdaget i 1962 sovjetiske mellomdistanseraketter på Cuba, mindre enn 160 kilometer fra amerikansk jord. I steden for et luftangrep eller en invasjon bestemte president Kennedy seg for et foreløpig defensivt trekk ved å innføre en skipsblokade rundt øya. Hvis russerne fortsatte den militære oppbygging på øya, ville ytterligere skritt bli tatt. Stor var derfor spenningen da to sovjetiske lasteskip med rakettutstyr fortsatte mot Cuba. Like før de brøt den amerikanske blokaden, snudde skipene. Krisen ble løst ved at Sovjet fjernet rakettene fra øya mot at USA lovet å ikke invadere øya. Etter Cubakrisen forekom det en kortvarig avspenning. Kennedy og Khrutsjov ble enige om en avtale om forbud mot kjernefysiske prøvesprengninger i atmosfæren og i havet. Men denne avspenningen varte ikke lenge, før en ny konflikt brøt ut, denne gang i Asia.

 

Vietnamkrigen

 

Den verste og langvarige krigen var Vietnamkrigen. Etter den andre verdenskrigen ville Frankrike ta tilbake makten i Vietnam. Vietnameserne ble ikke frivillig med på det. Og i Nord-Vietnam vant de over franskmennene. Vanlige vietnamesere beundret kommunistene fordi de hadde fått utlendingene ut av landet. Regjeringen i Sør-Vietnam var korrupt og lite effektiv, og hadde derfor liten støtte blant folket. Så det ble dannet en kommunistisk opprørsbevegelse, Vietcong. Det var ikke mange kommunister i sør, men her ble også opprørssoldatene beundret, selv om de brukte brutale metoder for å få støtte. I sør bad de USA om hjelp mot kommunistene. Den amerikanske regjeringen mente at landene i Sørøst-Asia var så svake at hvis et land ble kommunistisk, ville resten følge etter. Dette ble kalt ”dominoteorien”. USAs president Lyndon B. Johnson sa i 1964 at: ”Et Asia truet av kommunistisk herredømme ville sette selv sikkerheten til USA i fare.”

 

Derfor sendte han amerikanske soldater til Vietnam. Amerikanerne brukte bl. a. napalm for å ødelegge landsbyer og rismarker. Napalm er en brennende væske som klistrer seg fast til huden og brenner i hjel mennesker. Kjemiske midler ble brukt til å fjerne bladene fra regnskogen så ikke geriljasoldatene kunne skjule seg. Store bombefly slapp ut flere bomber under Vietnamkrigen enn under hele den andre verdenskrigen. Men det hjalp ikke. Vietcong blandet seg med vanlige folk om dagen, og kjempet om natten. Til slutt ga USA opp, og kongressen ville ikke bevilge mer penger til det, og den nye presidenten, Richard Nixon, brukte som slagord ”Bring the boys home”. Det ble sluttet fred mellom USA og Nord-Vietnam, men med amerikansk nederlag. Vietnam fikk kommunistisk regjering, og et lite bondefolk hadde slått verdens mektigste stat, USA.

 

Første halvdel av 80-årene

 

Første halvdel av 80-årene var preget av en ny spenning. Sentralt står Sovjets innblanding i Afghanistan. Det forhatte pro-sovjetiske regimet ble på slutten av 70-tallet satt under stort press fra ortodokse muhamedanere, stammer og geriljabevegelser, noen av dem støttet av amerikanerne. Sovjet rykket i desember 1979 inn i landet, og dette førte blant annet til en boikott av OL i Moskva i 1980. Uroen i Polen omkring Solidaritet, og en mulig sovjetisk innblanding gjorde forholdene enda kjøligere. Det amerikanske engasjementet i Latin-Amerika forsterket dette forholdet.

 

I denne perioden kom de ideologiske motsetningene også mer til syne. President Reagan ble valgt i 1980 på et sterkt antikommunistisk program, og ordkampene mellom landene var ofte harde.

 

Begynnelsen på slutten på den kalde krigen

 

I siste halvdel av 1980-tallet begynte misnøyen og likegyldigheten å vokse i Sovjetunionen. Det var færre som trodde på kommunistpartiet, og satellitter og tv gjorde det vanskelig for myndighetene i Sovjet å kontrollere informasjonen som innbyggerne fikk om hvordan levestandarden var utenfor deres eget land. De fikk selv se hvordan folk levde i de kapitalistiske landene, og de så at forskjellene ikke ble mindre, men derimot stadig større. Landet produserte lite varer og tjenester, og folk flest var veldig fattige. Offentlige ansatte mottok bestikkelser, og det var store miljøproblemer. Flere kritiserte myndighetene, selv mange i kommunistpartiet var kritiske for hva som skjedde.

 

De som var medlemmer i kommunistpartiet var blitt en slags adel, med egne matvarebutikker med vestlige varer, de ble tildelt bedre leiligheter, egne sykehus og også egne kirkegårder.

 

Også i Øst-Tyskland økte misnøyen. Økonomien utviklet seg dårligere, og myndighetene prøvde å få folk til å bruke mindre. Dette ville ikke østtyskerne godta, for de kjente til velstanden i Vest-Tyskland, og ville ha den samme friheten som de hadde, som frihet til å si hva de ville, frihet fra overvåkning, frihet til å reise til andre land.

 

Nå turde folket å stå fram å kritisere parti og myndigheter. De krevde forandringer og medbestemmelse, men Stats- og parti sjefen Erich Honecker mente at bare kommunistpartiet var i stand til å styre. Han gav det hemmelige politiet ordre om å kontrollere befolkningen enda sterkere enn før. Mange ble arrestert og situasjonen ble mer og mer spent. I andre land med kommunistisk styre hadde ledelsen gradvis gitt befolkningen mer frihet. Det hadde åpnet et hull i jernteppet. Hvis man reiste fra Øst-Tyskland til Tsjekkoslovakia, som var lov, kunne man reise videre derfra til Ungarn. Her ble ikke de som prøvde å reise til Vest-Tyskland lengre stoppet. Det startet en kjempeflukt fra Øst- til Vest- Tyskland. Flere tusen reiste hver dag. Lederne arresterte flere og forberedte seg på å sette inn militærstyrker inn mot demonstrantene.

 

I november 1989 måtte ledelsen i kommunistpartiet til slutt bøye av. Partier som hadde vært forbudt, ble tillatt, og grensa mot Vest-Tyskland ble åpnet. I Berlin ble det stor jubel, og berlinerne begynte å rive ned muren med bare hender. Året etter ble det arrangert fire valg i det gamle Øst-Tyskland og lederne bestemte seg for å slå sammen de to tyske statene.

 

Glasnost og perestrojka

 

I 1985 ble Mikhail Gorbatsjov valgt til generalsekretær i kommunistpartiet i Sovjet. Han skjønte at det måtte til nedrusting i landet, nesten 30% av landets inntekter ble brukt på å følge med på atomvåpenkappløpet. Gorbatsjov tok initiativ til et møte med president Reagan. I 1987 ble de enige om den første nedrustingsavtalen under den kalde krigen.

 

Mikhail Gorbatsjov Gorbatsjov hadde også planer om å endre kommunismen. Han brukte slagordene perestrojka (reformer) og glasnost (åpenhet). Det ble tillatt med andre partier, og staten skulle ikke lenger kontrollere massemediene. Private fikk lov til å starte egne bedrifter og drive handel. Men reformene tilfredsstilte verken de som fortsatt trodde på kommunismen, eller de som ville kvitte seg med ideologien. Derfor godtok Gorbatsjov at landene i Øst-Europa som forkastet kommunismen gjorde seg uavhengige av Sovjetunionen. Den bestod av mange ulike folkeslag og delrepublikker. Disse ville ha større selvstendighet. Det førte til at Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991, og Gorbatsjov måtte gå av. Det ble dannet et forbund av stater med Russland som den største og viktigste staten. Dette ble på en måte slutten på den kalde krigen….

Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Hanne
02.06.2004 18:03

Bra!
170
anbefalinger
Hej! Kom opp i den kalde krigen i muntlig eksamen, skikkelig vanskelig! Sitter her å forstår ikkje noen ting av det i bøkene! Dette som stod her, satte meg faktisk på sporet!  Very Happy :-D Tusen takk!  Very Happy :-D Koz!

kristin
09.09.2004 17:15

Bra!
78
anbefalinger
flott side.. overskikkelig! men kilder hadde vært bra! dere har visst hjolpet mange me denne siden! Inklusert meg Very Happy :-D tusen takk Very Happy :-D fortsett sån!!

Anne
13.02.2006 19:36

Bra!
57
anbefalinger
Drit genial!
Takkkkk!

Andersen
21.04.2004 17:51

Bra!
55
anbefalinger
Det var lurt å lage denne siden.
Bra materiale.


07.06.2004 15:29

Bra!
52
anbefalinger
tusen hjertelig takk for at dere har laget denne fantastiske siden.. jeg slapp å lete i 3 forskjellige bøker til eksamen.. her hadde jeg alt.. dette må bære en av de beste sidene... takk for god hjelp!  Smile :-\) michelle 15

amalie
21.04.2004 21:46

Bra!
48
anbefalinger
bra side. vurdert å gi ut bok??


22.04.2004 10:51

Bra!
30
anbefalinger
nice sia hjalp mg me examen. kooz

robin
23.04.2004 12:47

Bra!
29
anbefalinger
må gud takke dei så hjalp me med prosjekte

Regine
07.06.2004 16:01

Bra!
29
anbefalinger
Nemmen her har vi jo min oppgave som skal vare i 15 minutter! Muntlig eksamen , no er det bare til å pugge  Very Happy :-D Jaja, men det burde stå hvor du har funnet dette! bare så du vet det. De 3 bøkene i samfunnsfag ser lite fristende ut i forhold til dette ..hehe

annika
26.05.2004 14:36

Bra!
28
anbefalinger
dette var strålende, for med en håpløs samf.fags lærer er det ikke kult og komme opp i muntlig uten å ha vært gjennom pensum...nå føler jeg meg nok en smule klokere!

pingletQffen
05.04.2006 15:00

Bra!
28
anbefalinger
driiitbra!!!! Very Happy :-D hjalp meg med examen....kanon bra side ass..... stao pao..

Ingrid
16.06.2004 12:06

Bra!
27
anbefalinger
dette er en genial side! Hadde jeg kommet ove denne før hadde det spart meg for masse arbeid. Tuuusen takk!!!! Skulle vært flere slike sider. Særlig historietemaer er bra, siden lærebøkene gjør det så vanskelig for oss elever å forstå. Nå har jeg en fair sjanse på muntlig i morra likevel. Igjen tusenn takk!!! klemmer i hopetall!!!!!

Rune
23.04.2004 12:53

Bra!
21
anbefalinger
Superbra side den hjalp med å finne informsjon

Marthe
06.05.2004 14:51

Bra!
19
anbefalinger
veldig fint at u har skrevet dett, har søkt overalt, men dette var det beste jeg fant om denb kalde krigen å cuba krisen.. veldig bra Surprised :-o)


31.05.2004 20:47

Bra!
19
anbefalinger
Jeg synes siden siden kunne vært mer USA kritisk...Det burde den vært!

Håvard
01.06.2004 20:07

Bra!
18
anbefalinger
Ikke verst, nei!! Lykke til videre folkens

snoopy
11.01.2005 00:12

Bra!
17
anbefalinger
denne siden var til stor hjelp Smile :-\)

trtrt
08.02.2005 11:16

Bra!
17
anbefalinger
skal ha mutlig i dette imorgen...vansklig tema.skikkelig dritt side dette har..tatt rett ut av boka fra skolen.......ikke noe hjelp....

Stine
08.02.2005 17:36

Bra!
17
anbefalinger
Takk for hjelpen!! Smile :-\)

plagiat
31.05.2005 09:39

Bra!
17
anbefalinger
http://webster.hibo.no/alu/a3/hunstad/dybdestudie.htm
-


12.05.2004 08:40

Bra!
16
anbefalinger
veldig bra side, men det burde stå kilder!!!!

silje
30.04.2004 12:32

Bra!
15
anbefalinger
litt ufullstendig ja..

Lokey
03.05.2004 09:15

Bra!
15
anbefalinger
takk, du hjalp meg jævlig til muntlig eksamen. Kom opp i akkurat den kalde krigen!!!!!!!

meg og
04.05.2004 15:48

Bra!
15
anbefalinger
takk for hjelpen eg kom opp i dette på muntlig

Maria
09.05.2004 21:52

Bra!
14
anbefalinger
denne siden er utrolig bra!!! takk for dere som har laget den, dere hjalp medg veldig mye til siste historie prøven!! tusen takk

Snurre88
01.06.2004 20:06

Bra!
13
anbefalinger
BØØØ!!! Dette var veldig bra. Sånn burde dere fortsette med

Abdallah
15.02.2017 12:03

Bra!
13
anbefalinger
jævlig dårlig, er så skuffet. så mye bortkastet tid av å lese alt dette tullet

dan
04.06.2004 13:49

Bra!
12
anbefalinger
jeg må si meg positivt overasket over denne siden.
ettersom jeg har kommet opp i samfunnskunnskap muntlig er dette en grei side og forholde seg til. en stor del av pensum er den kalde krigen og kina på 1900-tallet og om kommunistenes seier i kina

Katrine
09.06.2004 11:06

Bra!
12
anbefalinger
Christian: Det spørs jo hvordan dere har gått igjennom stoffet.. jeg selv brukte denne + at jeg trakk ut noe fra boka som ikke stod her og jeg fikk 5 på eksamen.. YES!!!!

SuperMe
09.06.2004 20:33

Bra!
12
anbefalinger
Hjærteli takk...kansje æ har sekkra mæ en femmer nu!!! din plass i himmeln e sekra

tuutuut=p
05.10.2004 16:43

Bra!
12
anbefalinger
hey=p onkli bra sie detta azz... hjalp meg masse til en prøve jeg sku ha=D*klem*

10kl jente!
21.04.2005 21:17

Bra!
12
anbefalinger
Hei! Jeg kjente igjen alt dette.. Dette er et bra sammen drag. Det står faktisk akkurat det samme som er i samfunnsfagboka mi!! Du kunne heller ha skrevet teksten mer med dine egene ord.. ellers er det bra..!


03.06.2004 22:04

Bra!
11
anbefalinger
d va ei kule sia..me he prosjekt om den kalde krigen,så d hjalp mg mye!

EKSAMEN FAEN
08.06.2004 00:08

Bra!
11
anbefalinger
TAKK TAKK! ooo kjære primærkilde

meg
08.06.2004 19:28

Bra!
11
anbefalinger
Bra side!! Hjalp meg litt til eksamen, men det kunne stått litt mer om de siste årene med kald krig..

Hmmm..
18.11.2004 19:50

Bra!
11
anbefalinger
Dette er tatt rett ut av samfunnsfagboke i 10. klasse!  Razz :-P

christian
09.06.2004 10:03

Bra!
10
anbefalinger
vi har eksamen, kan vi bruke denne?


03.12.2004 10:57

Bra!
10
anbefalinger
det var bra

Nabzor
07.06.2005 21:22

Bra!
10
anbefalinger
den kalde krigen??
alle vet jo at den bare er diktet opp..

biker ivar
22.10.2004 13:30

Bra!
9
anbefalinger
denne siden var bra

martiz
12.09.2004 14:31

Bra!
8
anbefalinger
d hær va ei knall go sie! vi har prosjekt om den kalde krigen og den sia hær jor mæ my kloker på ka den kalde krigen går ut på Smile :-\) takker!!!!!! koz...

Lille meg...
20.09.2004 21:30

Bra!
8
anbefalinger
Dritdra sie azz,,, sitter er og ska ha muntlig tentamen i morra.. takker for hjelpa,da!! klem fra meg Smile :-\)

Skolelysan
24.09.2004 10:10

Bra!
8
anbefalinger
Kul side...  Smile :-\) D hær va god hjelp til prosjektet Smile :-\) *Kos*

perna
06.10.2004 12:20

Bra!
8
anbefalinger
kjempe bra sie Very Happy :-D den hjalp meg og andre skolekamerater med en vanskelig oppgave  Wink ;-\)

Lektor fra v.g skole
16.10.2004 10:01

Bra!
8
anbefalinger
Vi i lærer miljøet er veldig klar over disse sidene. Bli ikke lurt. Ha friskt i minne hva som skjedde på høyskolen i Volda for et år siden. Veldig mange strøk pga. "lettvindte" innlevereinger uten kilder.

Peder
30.05.2005 14:32

Bra!
8
anbefalinger
Nitten Bra!!  Very Happy :-D HAHA not!!!!!!!!

lasse
14.02.2008 22:40

Bra!
8
anbefalinger
oj.. akkurat disse opplysningene står også i lærerboka mi.. hmmm

hemen
02.04.2008 10:23

Bra!
8
anbefalinger
dritt bra... takk skal du ha ... fikk bra hjelp av det her  Wink ;-\)

DDE
12.05.2008 01:02

Bra!
8
anbefalinger
det som er her er veldig til hjelp
Aliagto Tom Olav-Kun
hilsen Japan


25.11.2012 17:19

Bra!
8
anbefalinger
denne siden har mange order som jeg ikke kjønner og skriver veldig lang
kan dere forkorte det
jeg kan ikke lese alt dette her. det tar tid
denne siden hjelper ikke

Karianne
10.11.2004 09:46

Bra!
7
anbefalinger
Heia! ville bare takke for STOOOR hjelp med oppgaven min! dette var akkurat det jeg trengte! klem


10.11.2004 13:07

Bra!
7
anbefalinger
kjempe bra sia eg fekk kjempe møkje hjelp t eksamen

just me
12.04.2005 18:29

Bra!
7
anbefalinger
ooje..veldig bra side du..den suuuuger..!!!herregud..
hade fint så lenge..=(

nico16
30.05.2005 12:18

Bra!
7
anbefalinger
tusen takk!!!!! detta hjalp med utrolig mye med examen!

jeg
06.06.2005 15:28

Bra!
7
anbefalinger
Bra herre da, men d e jo næstn d samme som står i leseboka mi....

Eksamensnerver
08.06.2005 00:38

Bra!
7
anbefalinger
Veldig bra dette her, men kunne godt stått litt mer om Koreagrigen, Vietnamkrigen og Cubakrisen..... Hjalp mye til eksamen da..

meg
08.06.2006 17:29

Bra!
7
anbefalinger
hehe..sitter å leser i min historie bok fra 10 klasse(innbikk). hehe..dette er tatt rett ut derfra Wink ;-\)

kritisk
04.06.2007 18:39

Bra!
7
anbefalinger
Hei. kom opp i øst europa i muntlig.mye god ingo her, men syntes det er bedre å letter å finne info i boken Verden 2. Står veldig mye bra det og gode formuleringer.

Hjelp til Lekser!
28.08.2007 09:17

Bra!
7
anbefalinger
Tusen takk for en kjempeflott side! Masse fin informasjon! Nyttig stoff.  Very Happy :-D Elsker dere.
Hilsen Geeksene!

Meg :)
25.09.2007 21:45

Bra!
7
anbefalinger
Det var en sykt bra oppgave.. har lært masse (Y) Fortsett sånn  Smile :-\) DRIT BRA

Maja
14.02.2008 23:46

Bra!
7
anbefalinger
Jeg vil nok tro kilden er Historie 10, Erik Lund Eivinf Indresøvde. Kapittler: Den kalde krigen 1945-1989 og noe fra Europa på vei mot enhet 1945-2000. Mye som er tatt ordrett fra boka...


25.03.2008 11:46

Bra!
7
anbefalinger
Det meste på daria sin side er tatt fra 10.trinns bøker.Trur at jeg har lest akkurat det samme her som i en bok jeg har sett før.. ikke bra og legge ut noe du ikke har skrevet selv..-_-'


09.06.2008 13:57

Bra!
7
anbefalinger
Hey!
Det stoffet du hadde var utrolig bra!
Tusen takk for hjelpen  Very Happy :-D
Kom opp i den kalde krigen på eksamen.

Sara
06.05.2009 18:00

Bra!
7
anbefalinger
TUUUUUUUUUUUSEN TAKK for denne perfekte siden Very Happy :-D veldig bra stoff Very Happy :-D STÅ PÅ..

Andreas
10.06.2009 11:43

Bra!
7
anbefalinger
Jeg kom opp i den Kalde krigen til muntlig eksamen... Shit!! Jeg visste pent sagt VELDIG LITE om dette temaet. Men så fant jeg denne stilen, flott! Nå kan jeg mye mer og risikerer ikke å stryke lenger Smile :-\) Tusen takk!


07.06.2004 10:19

Bra!
6
anbefalinger
bra sia, redda mæ den hær gangen  Very Happy :-D

pøls
08.06.2004 17:47

Bra!
6
anbefalinger
takk for info'n.... dette var jo en bra side dette! egentlig.... i teorien...

snurre
08.06.2004 18:57

Bra!
6
anbefalinger
takk, takk... hjalp meg til muntlig!!!


09.02.2005 13:26

Bra!
6
anbefalinger
det var veldig bra,jeg går i 8klasse og har prosjekt om "kappløpet mellom USA og sovjetunionen"vet du om hvordan dette startet og sluttet?pliz svar meg fort!!

bare meg=0)
12.04.2005 16:48

Bra!
6
anbefalinger
ååå...denna sia hjalp meg noe innmari mye ass!!! Smile :-\) tusen tue\sen takk!!!

Nicklas
26.09.2005 09:21

Bra!
6
anbefalinger
Mye bra stoff da Smile :-\) Ordentlig fin side!

marielle
10.10.2005 17:14

Bra!
6
anbefalinger
#hihi#, nå oppdaget jeg plutselig hvor min historie lærer(lektor) finner all informasjonen sin!! busted!! hihihi!! han fortalte oss om akkurat det samme, nærmest ordrett, i forrige time!! forresten så er det en bra side Smile :-\)

lùthien
08.06.2004 08:58

Bra!
5
anbefalinger
whooopi, tusen takk for super hjelp til muntlig examen....
Hilser fra de andre i gruppa mi....
Vi kom opp i den kalde krigen

DHT
26.01.2006 16:27

Bra!
5
anbefalinger
TAKKK eg sitter her å ska skrive 5 sider om Den kalde krigen Very Happy :-D nå har eg alt her Very Happy :-D bare å skrive utt... takk nå kan eg gå ut.. hehe

Sara
15.02.2006 12:40

Bra!
5
anbefalinger
Hei!! Vi skal ha et prosjekt. Og jeg valgte å skrive om den kalde krigen, og jeg har funne mye bra stoff inne på denne siden. *Bra laget*

stine
20.02.2006 15:52

Bra!
5
anbefalinger
tusen takk for hjelpen, fikk 6 på en prøve om dette takket være denne siden Wink ;-\)

peit
20.02.2006 18:30

Bra!
5
anbefalinger
denne siden er digg, MEN det får meg til å virke litt løgnete å drive å få det sånn rett i fanget fra noen andre, jaja takk, HA MED KILDER

heihei
04.10.2006 23:03

Bra!
5
anbefalinger
Var det ikke vest-berlin som ble stengt av?? her står det at øst-berlin ble stengt av..

C.Ronaldo
06.10.2006 07:48

Bra!
5
anbefalinger
takk ska du ha.. du hjalp meg veldig til exsamen. Beste siden ever ass.
NÅ er det bare å pugge.....


13.12.2006 12:18

Bra!
5
anbefalinger
NICE bra jobba

papp_is
15.12.2006 13:40

Bra!
5
anbefalinger
brukbar info

Rocker!
06.02.2007 21:14

Bra!
5
anbefalinger
Heyhey!
Dette her setter jeg virkelig stor pris på ass!
Har prøve om dette her, og jeg har faen ikke historiebok, så dette hjelper skikkelig!

1234
09.06.2007 13:55

Bra!
5
anbefalinger
kom opp i detta muntelig :/


13.06.2007 09:18

Bra!
5
anbefalinger
hey... kom opp i mutlig eksamen i KAlde krigen... Å detta hjalp meg veldig mye... Takk for dere som har gjort dette... Takker azs..  Wink ;-\)

Anita
11.12.2007 09:35

Bra!
5
anbefalinger
Prøvemuntlig i samfunnsfag.. ojada!
Men det he var uoversiktlig og dårlig. Lite informasjon om en del ting, dessverre (f.eks den kalde krigen utenfor Europa) .. Synd..
Som mange andre så er jeg enig,
kilder burde vært med!

michelle
02.03.2008 21:39

Bra!
5
anbefalinger
Dette var supert! har prøve i detta i morra...he he.. men savner kilder da..

juster
15.06.2008 19:58

Bra!
5
anbefalinger
plagiat? Vet hva kilden din er forresten: webster.hibo.no/alu/a3/hunstad/dybdestudie.htm

Thomas
24.09.2008 18:51

Bra!
5
anbefalinger
Veldig bra oppgave, masse fakta om krigen.. Ikke minst veldg bra fakta.. Smile :-\)

camilla
08.10.2008 17:15

Bra!
5
anbefalinger
ikke så veldig bra spør du meg men greit nok

Camilla
22.10.2008 17:51

Bra!
5
anbefalinger
jeg syntes den var dritbra! jeg har prøve i morra, og har lett over alt etter bra stoff

Morten
27.10.2008 18:47

Bra!
5
anbefalinger
Underveis, historie 10..
står nesten det samme  Wink ;-\)
det meste her er tatt rett ut av bøkene!

stå på vidare


12.11.2008 09:01

Bra!
5
anbefalinger
dritt dårlig artikkel, skal aldri lese den dritten her mer.


12.11.2008 09:09

Bra!
5
anbefalinger
dette var en veldig bra artikkel, jeg som vurderer å gi ut en bok om den kalde krigen, fant masse god informasjon på denne siden, jeg ble svært imponert over artikelen når jeg leste den Wink ;-\)

Gagan
02.12.2008 10:58

Bra!
5
anbefalinger
Takk at du har skrevet det jeg letter etter.Visste litt mer om kalde krig.

Ida
20.04.2009 20:36

Bra!
5
anbefalinger
Ingenteng om møtet med Bush og Gorbatsjov då dei erklærte krigen for over i 1989...!

anonym
15.10.2009 12:39

Bra!
5
anbefalinger
hvorfor er noen så frekke mot henne som lagde denne teksten, hvis henne har tatt det fra wikipedia så la henne da, jeg synes at folk er frekke mot henne... de som vil si noe frekt mot henne som lagde teksten så dra ett annet sted hvis dere har noe frekt å si....bare drit i å kommentere noe stykg da...!!!!!
bra tekst håper at folk har godt nytte med det: kalde krigen!!!

Tito
04.11.2009 09:33

Bra!
5
anbefalinger
Burde kanskje hatt med mer om Jugoslavia

Haval Kani
30.08.2013 12:48

Bra!
5
anbefalinger
Sugde, fikk stryk på grunn av deg din hvite faenskap.

igenn
11.01.2005 13:33

Bra!
4
anbefalinger
seie d eg u si d va så slte som hadde skat det veldi bra side Very Happy :-D å takk for hjelpen

arigato
11.02.2005 14:37

Bra!
4
anbefalinger
jævlig bra. nå fikk jeg nok stoff til eksamen. takk

Thomas
15.02.2005 20:05

Bra!
4
anbefalinger
bra side

kiko
27.02.2005 19:33

Bra!
4
anbefalinger
tusen takk!!
dere er noen engler for denne sia


05.04.2005 15:33

Bra!
4
anbefalinger
denne siden har har vært utrolig bra å haa under muntlig

kkkk
04.05.2006 20:20

Bra!
4
anbefalinger
informativt,men litt knapp avslutning.

takk uansett.

øpstad
07.06.2006 13:19

Bra!
4
anbefalinger
var kjempebra, men mye var skrevet av ei historiebok for ungdomsskolen. "inn blikk" tror jeg den heter.

oliver
08.06.2006 10:12

Bra!
4
anbefalinger
drit bra Smile :-\)tusen takk for hjelpa Smile :-\)

Tommy
01.08.2006 02:28

Bra!
4
anbefalinger
God artikkel. Mangler litt om konferansene i etterkant av andre verdenskrig, grisebukta er ikke nevnt og glasnost og perestrojka burde vært nevnt paralelt med hendelsene.


28.09.2006 19:54

Bra!
4
anbefalinger
kan dere ikke skrive litt om jernteppe?skal snart ha prøve om det.trenger hjelp!plz

....
30.05.2007 19:40

Bra!
4
anbefalinger
perestrojka (reformer) og glasnost (åpenhet)

leif
12.06.2008 09:30

Bra!
4
anbefalinger
Alt som står her er jo skrivd ut av samfunnsboka. Står iallefall veeeldig mye som er helt likt....

Knut
19.09.2008 09:09

Bra!
4
anbefalinger
Veldig bra

Knut
19.09.2008 09:10

Bra!
4
anbefalinger
Veldig bra

simen
17.02.2009 14:39

Bra!
4
anbefalinger
Dette er jo bare litt av hva som skjedde, elendig syntes jeg

forbanna
10.06.2009 13:02

Bra!
4
anbefalinger
jævligdårliginfoskuværtmerkontretharlekseidethær

I
04.03.2010 14:37

Bra!
4
anbefalinger
Heisann. Dette var veldig bra skrevet  Smile :-\) Mye bra informasjon som man dessverre ikke finner i dagens lærebøker... Fant ut at denne teksten var identisk til denne: http://www.skoleforum.com/stiler/saeroppgave/det.aspx?- id=3203
Hvilken er orginalen? Jeg er nødt til å vise til kilder, og er usikker på hvilken kilde jeg skal bruke.... Daria.no eller Skoleforum.no?

rebekka
06.12.2010 12:30

Bra!
4
anbefalinger
skal ha prøve om den kalde krigen. hva er der lurt og lese på???????

Mia
16.04.2011 11:01

Bra!
4
anbefalinger
Står ikke dette helt ord rett på propaganda??

Meg
08.09.2011 13:43

Bra!
4
anbefalinger
Jævli bra skreve, eg trur at dissa tekstane e mykkje lettare å forstå pga de er mykje lettare å forstå tankegangen her...

Jan
30.11.2015 12:57

Bra!
4
anbefalinger
Jeg kopierte denne oppgaven til min eksamen og jeg fikk 2er..... dette er bare driiiiit!!!!

Master komfyr 69
14.04.2016 20:35

Bra!
4
anbefalinger
10/10 Takk


14.02.2017 10:02

Bra!
4
anbefalinger
hei jeg er en 45 år gammel mann i Halden som ser etter ett forhold med en gutte/jente fra 12 år og nedover. det trenger ikke være seksuelt men jeg er bare veldig ensom

André
28.04.2009 12:44

Bra!
3
anbefalinger
Tusen Takk!

Gutten med rævhår
10.06.2009 20:52

Bra!
3
anbefalinger
Jeg kom opp i eksamen, om Den store fedrelandskrigen.. og jeg skal kunne litt om Den kalde krigen.. Men den siden her virker som om den hjelper meg veldig.. TUSEN HJERTLIG TAKK !

paste
21.09.2009 18:24

Bra!
3
anbefalinger
som kopiert ut av samfunnsfag boka

Tito
04.11.2009 09:32

Bra!
3
anbefalinger
Bra tekst, bra oppdeling og mye bra fakta

eyypen
24.11.2009 23:27

Bra!
3
anbefalinger
det der gjorde akkurat leksa mi  Razz :-P

Smartass!
18.02.2010 20:55

Bra!
3
anbefalinger
Hva med vest-europa under hjernteppet? ;P

Hannah
12.06.2010 15:41

Bra!
3
anbefalinger
dette er tatt rett fra snl.no

Marianne
21.02.2011 14:15

Bra!
3
anbefalinger
Var veldig bra denne  Very Happy :-D Kom opp i Den kalde krigen(Og future jobs) I engelsk prøvemuntlig. Leste igjennom denne og syntes dette er bra. Greit, det står veldig mye om det samme rundt om på nett og skolebøker men det er vel der du har dette fra! Fint å ha ei sie der hvor et står litt omalt!

Bessi
25.01.2012 19:11

Bra!
3
anbefalinger
ehh,,dette var lsm.. veldig braa.. alt står jo bare på denne sida. Dette er fakta.. men litt sånn teit skrevet på noen steder skulle vært litt sånn i rekkefølge eller noe sånt-

Andreas
29.04.2014 22:51

Bra!
3
anbefalinger
Kjempebra! kom opp I samfunnsfag med temaet den kalde krig, jeg fikk karakteren 6!!!!, jeg er utrolig glad for at jeg fant denne siden tusen takk  Very Happy :-D  Very Happy :-D  Very Happy :-D  Very Happy :-D  Very Happy :-D  Very Happy :-D

Astrid
09.01.2015 14:42

Bra!
3
anbefalinger
Okei, Det e verken bra eller dårlig. Hvis man skal bruke sånt stoff på eksamen, så må man henvise til kilder. I slutten av noen av avsnittene har du bare spydd ut en informasjons setning som står i kontrast til det andre du har skrevet. Ikke lurt. skal du da komme med ny informasjon, må du begrunne det etterpå. Så derfor vil jeg desverre ikke anbefale andre å bruke stoffet i denne teksten, siden man uansett er nødt til å dobbeltsjekke alt.

shamballa
23.10.2014 17:53

Bra!
2
anbefalinger
bessi, hold kjeften på deg. vær takknemlig for at noen hjelper deg. hva feiler det deg?


14.02.2017 10:03

Bra!
2
anbefalinger
Jeg må få lov å påpeke at du er mitt idol, selv går jeg for 5-7 år gamle gutter eller jenter er ikke kresen  Wink ;-\)


14.02.2017 10:05

Bra!
2
anbefalinger
det er jammen meg bra Hawz. du er en kul type. hvor gammel er du

EnLitenGutt
14.02.2017 11:27

Bra!
2
anbefalinger
Hei er 12

Hei sann sveisann
09.11.2017 19:16

Bra!
2
anbefalinger
 Smile :-\)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

a
22.12.2017 23:02

Bra!
2
anbefalinger
a

Ok
04.03.2015 17:31

Bra!
1
anbefalinger
Teksten er inspirerende, men kanskje noe jeg ikke vil bruke selv Smile :-\) Tusen takk for den flotte teksten

Jan
14.01.2016 10:18

Bra!
1
anbefalinger
Typisk jan å bare få 2er

Komfyr master 69
02.03.2016 15:27

Bra!
1
anbefalinger
Det var et damn straight skriveri du kom opp med her, men jeg savna noe mer detaljer. Hvis jeg hadde gitt karakter kunne det blitt en sterk 3, men det har var nok litt tynt ja


09.06.2016 09:26

Bra!
1
anbefalinger
Hvordan karakter fikk du ?

Jeg har mega penis
28.01.2019 12:38

Bra!
1
anbefalinger
Add meg på snap: ewerin_knudsen jeg har 5mm lang kvist og er åpen for nye venner!

morra di
26.03.2019 11:59

Bra!
1
anbefalinger
KOPIERTE HELE TEKSTEN DIN
JOKSA PÅ HELE PRØVEN MIN
TAKK FOR DENNE TEKSTEN

Yee Yee
12.06.2019 21:00

Bra!
1
anbefalinger
Jævli hjelpsomt, takk brur

Yee Yee
12.06.2019 21:01

Bra!
1
anbefalinger
Jævli hjelpsomt, takk brur

iiiiiii
22.12.2017 23:06

Bra!
0
anbefalinger
hei


29.01.2019 11:05

Bra!
0
anbefalinger
Add Adrhon på snap: søker damer rundt 14-19 er 16 selv så kan godt pule alle. No Homo though


11.11.2019 12:19

Bra!
0
anbefalinger
Følg meg på insta!! @moneybitch_icydickLegg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.119 sec - 1 pageviews