Søk i stiler
 

Kenya vs Norge


Sammenligning av Kenya og Norge. Et u-land og et i-land.
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:08.05.2005
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Afrikanske samfunn
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.

KENYA

Styreform: Republikk
Flateinnhold: 582 650 km2
Hovedstad: Nairobi
Folketall: ca. 31,6 mill. innb. (2003)
Folketetthet: 54,3 pr. km2
Middellevealder: 45,2 år
Spedbarnsdødelighet: 63,4 pr. 1000
Språk: Swahili, engelsk (begge off.), en rekke lokale språk
Mynt: Kenyansk shilling
BNP pr. innb.: $ 1100 (2002)
Eksportartikler: Te, kaffe, oljeprodukter , fisk, sement
Nasjonaldag: 12. desember
Flagg:

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Historie
I 1886 delte England og Tyskland Øst-Afrika mellom seg. I 1885 ble Kenya lagt under britisk styre, mens deler av kyst-stripen fremdeles ble kontrollert fra Zanzibar. Da jernbanen fra Mombasa til Victoriasjøen lå ferdig i 1902, satset Storbritannia på europeiske innbyggere. Europeerne tok den beste og mest dyrkbare jorden til kenyanerne i høylandområdet. Misjonærene opprettet skoler for afrikanerne, som gjorde at mange kenyanere var i stand til å være med i den økonomiske og politiske politikken i landet.

 

Ikke før i 1963 ble Kenya selvstendig. Og under overgangen til republikk året etter ble Mzee Jomo Kenyatta president. Mange briter dro tilbake til Storbritannia på den tiden. I 2004 ble Wangari Maathai tildelt nobel fredspris. Denne fikk hun for hennes innsats for en bærekraftig utvikling, demokrati og fred.

 

Næringsliv\Økonomi

Kenyas viktigste næringsvei er jordbruk, der 10 % av landet er oppdyrket jord. På landsbygda er det mange som har sine egne jordlapper. Andre jobber på store kaffe-, te eller sisalplantasjer eller på kvegfarmer. Spesielt rundt Nairobi-området er det stor kvegavl. Den viktigste eksportkilden er kaffe, 1976 ble det eksportert 81 000 tonn. Te dyrkningen som foregår i de fuktigere og høyereliggende strøk er også en viktig eksport kilde, der per 1976 ble eksportert 61 000 tonn. Til eget forbruk dyrker mange kenyanere mais, sukkerrør, bønner og søtpoteter.

 

I byene er det mange som jobber på kontor eller fabrikker. Noen har også høyere utdannelser og jobber som ingeniører, leger, advokater eller lærere. Andre har jobber som blir kalt «jua kali», der de selger ting de lager av skrot de får tak i. Mange kvinner lever av å selge kunsthåndverk og andre varer. Men de fleste jobbene for kvinner er å lage mat på kontorer, men disse jobbene krever utdannelse. Turisme er også en viktig inntektskilde. Noen jobber som guider rundt om i byene, og andre på hoteller. Kenya har to store internasjonale flyplasser. Flyplassene gir jobb til flygere, kabinpersonell og reisebyrå. Mange landsbyboere selger kunsthåndverk som suvenirer til turister.

 

Boforhold
I byene er det stor boligmangel, og de fleste leilighetene er overfylt. De rikeste bor i villaer, der de har flere biler, og tjenere som gjør ting for dem. Menge menn fra landsbygda forlater hjemstedet sitt for å få seg arbeid i byer. Det er ikke alltid de lykkes. Familien blir boende på landsbygda for å spare penger.

 

Religion
I Kenya er det religionsfrihet. Det finnes kristne, muslimer hinduer, sikher, jaurister og mange stammereligioner. Alle religioner har sine egne måter å leve på, men alle steder er familien svært viktig. Befolkningen i Kenya har tre hoved religioner. 38 prosent er protestantiske, 28 prosent er katolikker, og 6 prosent er musilmer. Mesteparten av den kristne befolkningen bor i vest og i sentral Kenya, mens mesteparten av Muslimene bor i øst Kenya.

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Skole og utadanning

Grunnskolen er ikke obligatorisk, men ca. 70% av barna i skolealder går likevel på skole, og ca.20% går i videregående skole. 40% av den voksne befolkning er analfabeter. (menn 30%, kvinner 50%)

 

Det er stor arbeidsløshet blant ungdom etter skolegang, og derfor legges det stor vekt på yrkesopplæring i grunnskole og videregående skole. Fra 1985 er skolestrukturen lagt om til 7 års grunnskole, 4 års videregående skole og 4 år på universitetsnivå. Utdanningen blir høyere prioritert. Fra 1979 er det i landdistriktene satt i gang voksenopplæringsprosjekter hvor yrkesopplæring og lese –og skrive opplæring blir kombinert. Men nylig er siktemålet blitt forandret slik at mange skoler har lagt om pensumet i mer jordbruksorienterte baner. Elevene får nå anledning til å lære om dyrkingsmetoder, de driver selv jordbruk og aler opp dyr som de kan selge på markedet. De kan også studere lokalhistorie, tradisjonelt håndverk, skikker, folkelære og religiøs tro. Noen skoler tilknytter seg eldre mennesker, enten som eksperter på områder som: religion, folkemedisin, folkelære, treskjæring, sang og dans, eller rett og slett vanlige mennesker som har levd lenge nok til at de nå i beste muntlige tradisjon kan videreføre kunnskaper om tidligere tider.

 

Klima og landskap

Kenya ligger midt på ekvator, mellom Indiske hav og Victoria-sjøen. I nordvestlige strøk og ved Victoria-sjøen er det høyland. Dette høylandet ligger på over 1 000 meters høyde. Under regntiden i månedene fra april til juni, flommer det ned vann fra fjellene og ned på høyslettene og gjør stor skade på dyr og avlinger. Flere folk vært år blir tatt av strømmen. Men på grunn av fjellene i landet er det variasjoner i klimaet. I nord er det tørt med savanne og steppe land. Her kommer det bare 150 - 500 mm regn om året.

 

Nabolandene til Kenya er Somalia, Sudan, Uganda, Tanzania og Etiopia. Kenya blir gjennom-skjært av den østafrikanske søkkegropen Rift Valley fra nord til sør vest for mount Kenya. Her ligger en masse avløpsfrie sjøer, som den store Turkanasjøen også kjent som Rudolfsjøen. Kyststripen har rikelig med regn og har en tett nagroveskog. Her er det varmt og fuktig og det vokser frukter som mango, appelsiner, sitroner og papaya, der noen av dem også vokser vilt. Her ligger gjennom-snittstemperaturen på 24-33˚ celsius.

 

Styresett/politikk
Kenya oppnådde uavhengighet fra Storbritannia i 1963 og ble ved en forfatningsendring året etter republikk. Styreformen ble samtidig gjort mer sentralistisk, med en sterk utøvende makt, ledet av en president, som også ble regjeringssjef og militær øverstkommanderende.

 

I 1982 ble Kenya erklært som ettpartistat, med den Kenyanske afrikanske nasjonale union (KANU), som det statsbærende parti. Kenya har tradisjonelt vært en av de mest stabile stater i Afrika. Økende opposisjon, bl.a. som følge av befolkningsvekst, økonomiske problemer og stammemotsetninger, har imidlertid gjort Kenya mer ustabilt. Kenya er medlem av Commonwealt. Presidenten velges for fem år i allmenne valg. Han har også plass i nasjonalforsamlingen. Presidenten utpeker visepresidenten og andre ministre blant medlemmene av nasjonalforsamlingen.

 

Kenyansk rett er basert på engelsk "commonlaw," afrikansk sedvanerett og på lover gitt av nasjonalforsamlingen etter 1963 og av det britiske kolonitiden fra kolonitiden. Kenyas høyesterett har en justitiarius og 11 assosierte dommere, som alle er utnevnt av presidenten.

 

Kultur

Kenya er et svært sammensatt folk og er bygd opp av rundt 70 stammer blant de rundt 98.5% afrikanerne som finnes i landet. I dag er den vestlige innflytelse på fremmarsj og det er ting som tyder på at stammetilhørighet har fått mindre betydning. Det virker slik at stammebakgrunn er av mer personlig karakter og fungerer mer som en bekreftelse på ens egen identitet, enn at det har så mye å si i dagliglivet slik det var tidligere.

 

Det snakkes hele 75 ulike språk i Kenya hvor Swahili tradisjonelt har vært det mest utbredde handelsspråk. Siden 1971 har Swahili vært det offisielle språket sammen med engelsk. Kenya har en rik muntlig tradisjon med sagn og eventyr, dikt og sanger. Dette har påvirket mange av forfatterne som debuterte etter uavhengigheten, og er samlet i en rekke antologier de siste årene.

 

Kokekunstene i Kenya består ofte av tungtfordøyelig mat som bønner og kjøtt. Ofte består kostholdet av mest mulig mettende mat til lavest mulig kostnader. En tradisjonell kenyansk rett er grillet geitekjøtt kalt nyama choma. Maten i landet er hverken gourmetisk eller tilpasset vegetarianere, men øl finnes i rikt monn. Kenyanerne elsker øl og det er en oppblomstring av lokale ølbryggerier.

 

 

NORGE/NOREG

<bilde>

Logg inn for å se bildet


Styreform: Konstitusjonelt monarki
Flateinnhold: 385 155 km2Hovedstad: Oslo
Folketall: 4 503 436 (2001)
Folketetthet: 13,9 pr. km2
Middellevealder: 78,0 år
Spedbarnsdødelighet: 4,0 pr. 1000  
Språk: Norsk, samisk
Mynt: Norsk krone
BNP pr. innb.: 26 200 $ (1999)
Eksportartikler: Olje, gass, metaller og metallprodukter, fisk
Nasjonaldag: 17. mai
Flagg:

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Historie
For 10000 år siden, da istiden var ferdig ble det dannet fjell og daler. Norge ble ett rike på 800-tallet. I 1380-1814 var vi under danskene, og i 1814-1905 var vi under svenskene.I 1905 ble Norge en selvstendig stat. Norge var under 2-verdenskrig okkupert av tyskerne.

 

Nærinsliv/økonomi
på 1940-tallet var den norske økonomien veldig dårlig. Da var det jordbruk som dominerte, men jordbruket ble redusert da industrien kom. Vannkraft er en veldig viktig energi kilde i Norge, men når de norske fabrikkene fant mye olje vokste økonomien veldig raskt, og da ble Industrien veldig viktig for landet.

 

Boforhold
Boforholdene i Norge er ganske bra. Nesten alle menneskene i Norge har en plass å bo. Husene i dag er veldig solide og bygd med svært god material, de fleste er bygd med solid treverk og sement.

 

Religion
I Norge er det kristendommen som dominerer. Av en befolkning på 4.5 millioner er det 3915000 mennesker som er kristne, det vil si at 87% av befolkningen er medlem av den norske stats kirke.

 

Utdanning/skole
Før 1959 hadde vi bare rett på 7 års utdanning. Men nå har utdanningen i Norge blitt veldig bra, og vi har rett på 13 års utdanning. Men vi har 10 års skoleplikt, som betyr at vi ikke trenger å gå de 3 siste årene.

 

Klima og landskap
Klimaet i Norge er svært variabelt,værforholdene er forskjellige etter hvor du er i Norge. I Nord er det mye kaldere enn i Sør. Norge har cirka 3000 mm nedbør i året.

 

Landskapet i Norge er svært variert og strekker seg fra lysåpne jordbrukssletter, via mørke skoger til snaue fjell og vidder. Langs kysten finnes også store variasjoner; fra den ytterste forblåste skjærgård til de dypeste fjorder omgitt av høye fjell. Overalt i det norske landskapet har mennesket satt sine spor, og bonden har til nå vært mest synlig. Selv om dyrka marka kun dekker 3 % av Norges landareal, er de fleste landskap i landet på en eller annen måte påvirket av ulike former for jordbruksdrift. Jordbruket er derfor svært synlig i det norske "natur"-landskapet, og er sterkt med på å prege våre landskapsopplevelser. Ulike lokale tilpasninger til natur-grunnlag og landskap har gitt mange forskjellige jordbrukslandskap.

 

Styretsett/politikk

Norge er formelt sett et monarki med et parlamentarisk demokratisk styresett. Demokratisk fordi kilden til politisk makt og legitimitet ifølge Grunnloven ligger hos folket. Parlamentarisk i den forstand at den utøvende makt, regjeringen, ikke kan styre uten tillit i Stortinget, den lovgivende makt. Monarki fordi regjeringen ifølge Grunnloven henter sitt myndighetsgrunnlag hos monarken, Kongen. Folkestyret og monarkiet ble etablert med Grunnloven av 1814. I dag har Kongen ingen reell politisk makt. Formelt er statsmakten delt mellom tre institusjoner: Stortinget (lovgivende makt), Regjeringen (utøvende makt) og domstolene (dømmende makt). Noen ganger betraktes forvaltningsapparatet som skal tjene de politiske maktorganene, som den fjerde statsmakt, da det utarbeider forslag og påvirker utformingen av politikken.Valgdeltakelsen ligger på rundt 80 %. Allmenn stemmerett for menn ble innført i 1898, for kvinner i 1913. Stemmerettsalderen er i dag 18 år.

 

Kultur
Det er veldig mange kulturer i Norge og vi har folkedrakter, dager vi feirer og mat tradisjoner. Bunaden er den norske folkedrakten, den er fin og veldig fargerik med flotte mønster og ofte med flott sølv.
Bunaden er for alle gutter jenter og voksne. Bunaden har vi arvet fra våre forfedre, som fikk deres tanker fra rennesansen.

 

Den mest spesielle dagen vi feirer en 17. mai. 17. mai feirer vi fordi det var da Norge fikk sin egen grunnlov.

 

Mat er veldig viktig, i Norge har vi Nasjonalretter, de mest populære er ribbe, pinnekjøtt, torsk og kalkun. Og drikken vil være øl som vi har etter vikingene.

 

Norge har bevart en sterk kulturtradisjon. Dette ser vi ikke bare i museer og gallerier, men også i landskapet.

 

Vi har to målformer i Norge som er bokmål og nynorsk. Bokmål er den mest utbredte.

 

 

Sammenlikning

 

Næringsliv/økonomi
Kenyas viktigste næringsvei er jordbruk. Den viktigste eksportkilden er kaffe, te, oljeprodukt,fisk og sement. Også turisme er en viktig del inntektskilde. I byene er det mange som jobber på kontor eller i fabrikker slik som i Norge.

 

De viktigste eksportartiklene i Norge er olje, gass, metaller og fisk.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Boforhold
I byene i Kenya er det stor boligmangel, og det er stor forskjell mellom fattig og rik. De rike bor i villaer. Boforholdene på landet er ganske bra, selv om det ikke er noe luksus. Husene i Norge derimot har en veldig høg standard. Nesten alle i Norge har en plass og bo.

 

Religion
I kenya er det religionsfrihet slik som i Norge. Det finnes kristne, muslimer, hinduer, sikher, jaurister og mange stamme religoner. Det er 66% kristne, 27% stamme religioner og 7% av andre religioner. I Norge finnes de samme religionene som i Kenya. I Norge er flertallet kristne. Hele 87% er medlem av Den Norske Kirke.

 

Skole/utdanning
I Kenya er ikke grunnskolen obligatorisk slik som i Norge, men ca. 70% av barna i skolealder går likevel på skolen, og 20% går i videregående skole. 40% av den voksne befolkning er analfabetere. Som sagt er grunnskolen i Norge obligatorisk. Utdanningen i Norge er bra, og du har rett på en 13 års utdanning.

 

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

 Miljø-utslipp (CO2)

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Klima/landskap

Kenya ligger i det tropiske beltet, men på grunn av fjellene og høylandet er det store variasjoner i klimaet. De mest nedbørrike områdene er kystsonen og fjellene. Her kan det komme opp i 1000mm årlig nedbør. I nord er det tørt med savanne og steppeland. De høgeste områdene i Kenya er vulkanske. Mount Kenya er det høgeste fjellet i Kenya.

 

Klimaet i Norge er svært variabelt. Værforholdene er forskjellige etter hvor du er i Norge. I nord er det kaldere enn i sør. Norge har ca. 3000mm nedbør i året og strekker seg fra lysåpne jordbrukssletter, via mørke skoger til snaue fjell og vidder.

 

Styresett/politikk

I 1982 ble Kenya erklært som ettpartistat, med den Kenyanske afrikanske nasjonale union (KANU), som det statsbærende parti. Kenya har tradisjonelt vært en av de mest stabile stater i Afrika. Økende opposisjon, bl.a. som følge av befolkningsvekst, økonomiske problemer og stammemotsetninger, har imidlertid gjort Kenya mer ustabilt.

 

Folkestyret og monarkiet i Norge ble etablert med Grunnloven av 1814. I dag har Kongen ingen reell politisk makt, men han har en viktig symbolsk funksjon. Formelt er statsmakten delt mellom tre institusjoner: Stortinget (lovgivende makt), Regjeringen (utøvende makt) og domstolene (dømmende makt). Noen ganger betraktes forvaltningsapparatet som skal tjene de politiske maktorganene, som den fjerde statsmakt, da det utarbeider forslag og påvirker utformingen av politikken. 

 

Forventet Levealder

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Kultur
Kenya er et svært sammensatt folk. Det snakkes hele 75 ulike språk i Kenya hvor swahili tradisjonelt har vært det mest utbredte handelsspråket. Kenya her en rik muntlig tradisjon med sagn og eventyr, dikt og sanger. Kokekunstene i Kenya består ofte av tungt fordøyelig mat, som bønner og kjøtt. En tradisjonell Kenyansk rett er grillet geitkjøtt kalt nyama choma.Kenyanerne elsker øl, akkurat som vi nordmenn.

 

Det er veldig mange kulturer i Norge, og vi har klesdrakter, som vi bruker når vi feirer, og mattradisjoner er en viktig del. Bunaden er den norske klesdrakten, den er flott og veldig fargerik med flotte mønster. Norge har også en rik muntlig tradisjon med sagn og eventyr som Kenya. I Norge har vi nasjonalretter. De mest populære er ribbe, pinnekjøtt og torsk.

 

I Norge snakker vi to språk, norsk og samisk.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


21.02.2014 11:17

Bra!
13
anbefalinger
Du sleiker ballesteiner

alikhali
26.03.2006 16:23

Bra!
8
anbefalinger
Hmmm, jeg føler at jeg nesten ikke kan stole på noe av det jeg har lest om kenya på daria jeg... enten så er det avskrift overalt eller så er det forskjellige tall.. Vær kritisk til det du leser, og ikke bruk det du ser. Ser ikke vitsen med å skrive av jeg... kan like godt droppe hele oppgaven. Off, falskt! Jaja, ellers var det veldig smart gjort med sammenligning!  Wink ;-\)

lene
11.05.2006 13:07

Bra!
7
anbefalinger
takk for at dere gjorde ferdig oppgaven min... greit at eg kopierer hele driten???

Meg
05.03.2006 12:41

Bra!
6
anbefalinger
Veldig bra side! Men hvor har du fått tallet for ant. prosent kenyanere som går grunnskolen? Du sier 70 %. Mange andre steder har jeg funnet 50 %. Og jeg trodde grunnskolen var 8 år, ikke 7? Ellers er siden din kjempegod med mye interessang informasjon.
Etter å ha lest en del om Kenya fra div. kilder må jeg si jeg har blitt rimlig forvirra! Det står jo forskjellige ting over alt jo!! :|

nlanla
06.03.2006 16:09

Bra!
6
anbefalinger
Det du har skrevet først om Kenya har du skrever rett av noen. Eller så har noen skrevet rett av deg.. Dårlig oppgave forresten, står jo ingenting om HDI og sånt, som faktisk er NYTTIGT!

Atle
11.05.2006 14:01

Bra!
5
anbefalinger
Jada....kopier heile driten du  Wink ;-\)

HMM
08.01.2006 18:17

Bra!
3
anbefalinger
Veldig, Veldig BRA!! Kunne ikke gjort ddet bedre selv  Smile :-\)


04.04.2006 15:49

Bra!
3
anbefalinger
hihihi kenya er best

synneluna
18.04.2006 18:01

Bra!
3
anbefalinger
hei bra oppgave hehe ...

juyt
18.04.2006 18:07

Bra!
3
anbefalinger
 Razz :-P Razz :-P Razz :-P Razz :-PP: Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D::: Smile :-\) Sad :-\( Sad :-\( Sad :-\( Smile :-\) Idea \(I\) Idea \(I\) Idea \(I\) Idea \(I\) Idea \(I\) Idea \(I\) Idea \(I\)(I- ) Idea \(I\) Idea \(I\) Idea \(I\) Idea \(I\) Idea \(I\)
kul opg. (:

:)
30.04.2006 15:25

Bra!
3
anbefalinger
 Wink ;-\)  Smile :-\)

didu
11.05.2006 13:06

Bra!
3
anbefalinger
veldig bra, veldig bra... mykket imponert Razz :-P

jon
03.12.2006 21:52

Bra!
3
anbefalinger
Grandis er nasjonalretten til norge  Wink ;-\)

Camilla
16.01.2007 13:18

Bra!
3
anbefalinger
det er en super sjov hjemmeside ! der må gerne være lidt mere liv og glæde i jeres tekst !!

u know
12.12.2007 19:13

Bra!
3
anbefalinger
Den side er anbefalende

little star
18.03.2007 19:30

Bra!
2
anbefalinger
takk...denne oppgaven har hjulpet meg en deel..=D.

RLT
07.06.2007 00:59

Bra!
2
anbefalinger
Heia Atle  Wink ;-\)

En person
22.11.2007 13:00

Bra!
2
anbefalinger
Hei  Wink ;-\) Du har hjelpet meg veldig mye med Kenya prosjektet mitt! Jeg setter stor pris på det!  Smile :-\) Lykke til videre!

smarting
10.05.2008 22:40

Bra!
2
anbefalinger
jo da, helt greit oppgave dette =P


27.11.2008 17:44

Bra!
1
anbefalinger
hmmm,ikke gourmet mat skriver du! Spørs hvor du har vært. Ring meg så skal jeg ta med deg til ordentlig steder,punk!


22.10.2012 11:17

Bra!
1
anbefalinger
Nydelig !

du er en tulling.no
13.11.2013 12:10

Bra!
1
anbefalinger
din tulling!! Dette er min oppgave!! din tyv! kopiering! tyv! skuuuuurk! du skal settes inn bak lås og slå din punk!

mhmm
02.05.2009 20:09

Bra!
0
anbefalinger
pussig. så en helt identisk oppgave på propaganda.net


13.11.2013 12:12

Bra!
0
anbefalinger
denne oppgaven er så deilig!! elsker den

mamma
06.01.2015 11:05

Bra!
0
anbefalinger
bra vennen min stolt av deg :-*


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.017 sec - 1 pageviews