Søk i stiler
 

Buddhismen


Innholdsrik oppgave om religionen buddhismen.
Sjanger:SæroppgaveLastet opp:02.05.2005
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Buddhisme
Verktøy:Utskrift
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.Innledning 

I løpet av denne oppgaven vil du bli bedre kjent med buddhismen, og hvordan religionen preger deres hverdag. Jeg har også valgt å skrive om nesten hele buddhas oppvekst, og hvilket syn nå dagens buddhister har til den og hvordan de lever opp til den. Nedenfor i oppgaven har jeg de hovedoverskriftene som du sa jeg skulle ha med. Håper du ”finner frem” i oppgaven og får en fin leseopplevelse.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

 

Historie 

Buddhismen begynte med forkynnelsen til en prins som het Siddhartha Gautama som levde Nord i India for rundt 2500 år siden.

 

Gautama var sønn av en adelsmann og ble oppdratt i stor prakt i et gigantisk palass. Ved hans fødsel spådde en vismann at Gautama ville enten bli en stor hersker eller en stor hellig mann, avhengig av hva han ønsket i livet. Fast bestemt på at sønnen skulle overta tronen etter ham, beskyttet hans far ham mot påvirkning fra verden utenfor, og gjorde alt han kunne for å gjøre ham lykkelig. Gautama giftet seg med sin kusine, som var den vakre prinsesse Yashodara, og fikk sønnen Rahula.

 

En dag trosset Gautama faren sin og krysset palassets murer. Det første han fikk se, var folk som levde i elendighet og andre som hadde en svært pinefull hverdag. Gautama ble sjokkert over alle disse lidelser. Han bestemte seg for å finne ut svaret på all den ulykken han så i verden. Samme kveld forlot Gautama palasset og kledde seg i en munkekappe for å ikke bli gjenkjent. I seks år levde han i skogen med fem hellige lærere. Etter hvert ble det et svært hardt liv for Gautama, og han sultet til han så ut som et skjellet, men han fant ikke svarene han søkte etter. I desperasjon forlot Gautama og følgesvennene hans skogen og satte kursen mot Bodh Gaya. Mens han satt under et stort bodhi-tre, opplevde han oppvåkning og tilbrakte de neste 49 dagene og 49 nettene med meditasjon. Han forsto at folk led fordi de aldri var fornøyd med det de hadde, de ønsket alltid mer. Han så også en vei ut av denne ulykkesaligheten. Fra da av ble Gautama kjent som Buddha, den ”opplyste” eller ”oppvåkende”. De neste 45 årene reiste Buddha rundt i India sammen med en gruppe tilhengere. Han levde som en munk og lærte folk hvordan de skulle overvinne sin følelse av ulykke. Han døde 80 år gammel i byen Kushinagara. Mange statuer viser hvordan han lå på siden med armen som støttet opp hodet før han døde. Buddhistene beskriver hans død som parinirvana. Det betyr at hans arbeid som Buddha var fullført, og at han kunne gå inn i nirvana for siste gang. Legendene sier at jorden ristet jorden da han oppnåde oppvåkning, og da han døde. Trærne i skogholtet slo ut i blomst, og ned fra himmelen styrtet det ned to strømmer men vann, den ene var varm enn annen kald. Blinde mennesker kunne se igjen og lamme kunne gå. Mange sier at dette er bare en myte, men man veit jo at det har skjedde veldig mye rare ting innen religionens side.

 

En tid etter Buddhas død ble tilhengerne hans delt i to retninger. Mahayana-retningen eller som den blir kalt ”Den Store Vogn”, spredde seg til Kina, Vietnam, Korea, Japan, Nepal, Tibet og Mongolia. Theravada-retningen, eller som den blir kalt ” De Eldstes Lære”, spredde seg til Sri Lanka, Burma og andre deler av Sørøst-Asia. I dag lever det fortsatt flest buddhister i Asia, der buddhismen oppsto. Tidelig på 1900 tallet spredde buddhismen seg også til Europa og USA. Det er nå mange tusen buddhister i Vesten, der de har mange buddhistiske templer og klostre.

 

Buddhismen er den første verdensreligionen som ser sitt budskap som gyldig for alle mennesker, uansett nasjonalitet, rase eller kjønn. Buddhistene holder på med aktiv misjon, og læren blir vanligvis sprett gjennom munker som reiser gjennom mange land, hovedsakelig India.

 

Dalai Lama er en av de mest verdenskjente nålevende buddhister. Han har også fått nobels fredspris for noen år siden.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

 

Guddommer 

I buddhismen finnes det ingen gud som har skapt verden, eller personer som vokter over den. Buddha blir heller ikke tilbedt som en gud, men som et menneske som oppnådde oppvåkning. Mahayna-buddhistene tilber også noen såkalte bodhisattvaer. Det betyr personer som velger å bli gjenfødt og bli i verden for å hjelpe andre mennesker til også å oppnå oppvåkning.  For to og et halvt tusen år siden ga Gautama - nå i dag kalt Buddha - dette rådet til Kalama-folket: "Ikke tro på noe bare fordi dere har hørt det, på grunn av konvensjoner, antakelser, hellige skrifter, logiske resonnementer, spekulasjon, at noe virker sannsynlig, eller fordi en respektert lærer sier det. Men hvis dere selv finner ut at noe fører til sorg og skade, skal dere unngå det, og hvis dere finner at det leder til noe godt, skal dere utføre det."

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Noe som er svært viktig med Buddha sin lære er at lidelse kommer fra vårt eget sinn, og derfor er det bare en selv som kan gjøre noe med det. For å hjelpe sine disipliner med å finne en tilstand hvor dette kunne løses, utviklet han en slags treningsmetodikk som han anbefalte dem å følge. Han sa at om man fulgte denne metodikken, ville alle kunne oppnå denne innsikten og gå inn i en tilstand av forståelse og toleranse. Denne tilstanden av innsikt, lykke og fred, kalles nirvana. Det er ingen himmel, men heller ikke noe ”ingenting”. Ordet nirvana betyr i leksikon ”utslukning”

 

- Nirvana lukker for hat, grådighet og uvitenhet.

 

- Nirvana åpner for kjærlighet, gavmildhet og visdom.

 

Buddhistene tror på gjenfødelse og troen på at deres innerste energi blir gjenfødt i en annen skikkelse når man dør. Når oppvåkningen slår til og man våkner fra en drøm, ser man tingene som de virkelig er, og sannheten bak dem. De mener når man har vært snill i livet og fulgt de åtte stadier (se under skikker, tradisjoner og høytider) kommer man til et sted som heter nirvana som jeg har beskrevet ovenfor. Meningen er at man skal ha det godt etter døden og på en måte få et ”nytt liv”. For å oppnå en slik tilstand av indre fred må man slutte å klamre seg til ting rundt seg, man må klare å overvinne vrangforestillinger.

 

 

Skrifter 

 

Buddhas lære:

Buddhas lære tar utgangspunkt i menneskets ønske om lykke. Problemet med det mener Buddha er at det er vanskelig å være fullkommen lykkelig. Som alt annet i verden tar også de gode opplevelsene slutt, ikke noe varer evig. Ingen har en sikkerhet for at det ikke skal komme noen vonde dager, det eneste som er helt sikkert er at en dag vil livet ta slutt. Buddha fikk jo også erfart at det ikke var den store lykken selv om man hadde masse penger og alt skulle liksom være så ”fredelig og uskyldig”

 

Hellige skrifter:

De tre kurvene: Pali-kanonen blir det også kalt.Den første kurven, eller lettere sagt seksjonen, innholder regler som munker og noner skal følge. Den andre innholder dharma, eller Buddhas lære. Den tredje innholder skrifter som forklarer denne læren. Theravada-buddhister tror at Tripitaka er den mest nøyaktige opptegnelsen av det Buddha virkelig forkynte. Tripitaka er leveregler for munker og nonner. Tripitaka blir også kalt ”De tre samlinger”. Studier, messer og å lære de hellige tekstene, er en viktig del av livet til alle buddhistmunker.

 

Det buddhistiske språk.

Noen munker leser og fremsier fremdeles skriftene på det gamle indiske språket pali, men som oftest blir det brukt oversettelser. Det finnes også et annet gammelt indisk språk kalt sanskrit. Veldig mange viktige tekster fra den tiden ble skrevet i det språket, i dagens samfunn er det stadig færre som kan oversette sanskrit til morsmålet sitt. Her er en kjent tekst, men denne er ikke i det såkalte sanskrit språket:

 

Sabba-p apassa akaranam = Ikke gjøre noe ondt,

kusalassa upasampada = dyrke det gode,

sa-citta-pariyodapanam = rense sin sjel:

etam buddh ana s asanam = det er Buddhaenes lære.

 

 

Høytider, hellige steder, tradisjoner og skikker

 

Hellige steder

Mange av de helligste stedene er dem som har tilknytning til begivenheter i Buddhas liv. Blant dem er Buddhas fødested Lumbini i Nepal, og tre steder i India, Bodh Gaya, der han oppnådde oppvåkning, Sarnath, der han preket for første gang, og Kushinagara, der han døde. Buddhistiske pilegrimer, munker, nonner og vanlige mennesker kommer fra hele verden for å besøke disse hellige stedene og tusenvis av andre templer. Stupaer og helligdommer finnes over hele den Buddhistiske verden. Stupa er et hellig byggverk som innholder relikvier, tekster eller markerer et spesielt sted i den buddhistiske historien. Formen på de forskjellige Stupaene kan variere fra hvilket land den befinner seg i og når den er bygget. Dette er også deres gudehus. Der blir de hjulpet til å føle seg nærmere Buddha og hans lære, og få god kharma ( se side 10) som kan hjelpe dem å komme nærmere nirvana. Lhasa er et av de mest kjent hellige stedene for buddhister.

 

Under ser dere et gudebilde:

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Tradisjoner, skikker og høytider

Livets hjul er en av de tradisjonene som buddhistene skal holde seg til hele livet for å komme til nirvana.

Her kommer de åtte stadiene fra livets hjul:

1. Rett forståelse - av Buddhas lære.

2. Rett holdning - tenke gode tanker.

3. Rett tale - ikke fortelle eller bruke sinte ord.

4. Rett handling - ikke skade mennesker eller dyr.

5. Rett arbeid - som ikke får andre til å lide.

6. Rett anstrengelse - tenke før du handler.

7. Rett oppmerksomhet - være våken og oppmerksom.

8. Rett meditering - for en rolig, konsentrert ånd.

 

Meditasjon er også en av de skikkene (tradisjoner) som de utfører mange ganger daglig mot en Buddha skulptur.

 

Høytider: Den hellige tann, Wesak, Loi kartong og Hana matsuri.

 

En av de tingene som gjenspeiler seg i alle disse høytidene er at de utføres og ”starter” når det er fullmåne, enten den er i august, november eller mai. Budskapet til alle høytidene er en god ”tanke” til Buddha.

 

Utbredelse

Statistikken nedenfor gir et bilde av utbredelsen av de store verdensreligionene. Som man ser ligger buddhismen på fjerde plass med nesten 310 millioner ”tilhengere”.

 

Religionsstatistikk

Religion

Europa

Verden

Kristendom

412 mill

1670 mill

Islam

8,7 mill

880 mill

Hinduisme

0,6 mill

660 mill

Buddhisme

0,2 mill

310 mill

Jødedom

1,5 mill

18 mill

Disse tallene er vanskelige å stadfeste fordi man finner aldri en 100% nøyaktig oversikt over de forskjellige religionene, de varierer hele tiden. Befolkningen i noen land er hovedsakelig buddhistisk, men i andre land er buddhistene bare en liten minoritet.For eksempel er ca. 92 prosent av thailands 55 millioner innbyggere buddhister. Av Japans 124 millioner innbyggere er bare ca. 33 prosent buddhister, mens de 100 000 britiske buddhistene utgjør bare ca. 0.18 prosent av befolkningen.

 

Innen buddhismen er det to hovedgrupper. Den ene heter Mayhayana (Kina, Korea og Japan) som er den mest utbrede. Den andre heter Theravada og er kjent for sin gamle læren.Buddhismen er mest utbredt i de østlige landene i Asia som: Kina, India, Japan, Tibet, m.m.Men i landene som: Australia, USA, Canada og Brasil er den også mye utbredt. Det er ca. 220 000 buddhister i Europa. Italia, Tyskland, Frankrike og Storbritannia er de landene som har flest buddhister i Europa.Buddhister i Norge: Det er buddhister i Norge også, men i et mye mindre antall enn hva det er i de andre landene i verden. Det norske Buddhistforbundet ble stiftet i 1979, og er registrert som et trossamfunn. Det eneste kravet som stilles, er at du er meldt ut av andre trossamfunn, og er fast bosatt i Norge. Interessen for å bli buddhist i Norge er stadig voksende, og medlemstallene har nærmest doblet seg i løpet av de siste ti år.

 

 

Ordforklaring på nyttige ord innen buddhismen

Bodhi-tre : Et hellig fikentre som Gautama satt under da han ble Buddha. ”Bodhi” betyr ”oppvåkning”. Noen mennesker tar navnet ”Bodhi” når de blir buddhister.

Buddha : Den ” den opplyste” eller ” den oppvåkende”. Tittelen Siddhartha Gautama fikk da han oppnådde oppvåkning. Buddhistene tror at han er en av mange buddhaer i fortid og nåtid.

Nirvana : En tilstand av perfekt lykksalighet og lykke som oppnås gjennom oppvåkning.

Oppvåkning : Å oppnå oppvåkning er som å våkne fra en drøm og se tingene som de virkelig er, og sannheten bak alle ting.

Dharma : Buddhas forkynnelse og praktisering av hans lære.

Sangha : Betyr buddhistiske munker og noner eller hele det buddhistiske samfunn.

Kharma : Det betyr ” årsak og virkning”. Handlingene dine, gode og dårlige, og resultatet av dem, godt eller dårlig. Gode handlinger fører deg nærmere nirvana, dårlige handlinger fører deg lengre bort.

Meditasjon : Sitte stille og fokusere på tankene for å oppnå indre ro og fred. Mest virksom er imidlertid en stadig opplevelse av ens egen buddhanatur.

Mahamudra – ikke bare skjer dette under meditasjonen men også i alle livets erfaringer.

Gjenfødelse : Troen på at deres innerste energi blir gjenfødt i en annen skikkelse når man dør.

 

 

Kilder 

Her er noen av de Internettadressene som jeg har brukt til å finne frem stoff og opplysninger:

http://www.buddhanet.net/

http://www.buddhistforbundet.no/ktl/Dharma/Buddhas.html

http://fuv.hivolda.no/prosjekt/synnevavolstad/KORTOM/buddhismen.htm

http://www.buddhisme.no/Informasjon.html

 

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

 

 

 

Avslutning

Buddha er den mest opplyste og viktigste personen innen buddhismen. Og nå til dags lever veldig mange personer opp til hans leve måte for å kunne oppnå oppvåkning, og en gang i livet klare å oppnå perfekt lykke i såkalte ” Nirvana ”. Det må jo også nevnes den mest kjente nåværende buddhisten er Dalai Lama den 16. I dagens samfunn lever vi stadig i krig og ulykkelighet, mange av krigene i verden blir som oftest startet på grunn av ulike holdinger og meninger innen de forskjellige religionene. Dette mener jeg er svært sørgelig at vanlige folk nesten ikke kan tro på hva de vill utenat det skal bli konflikter.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Marcus
09.11.2005 17:26

Bra!
21
anbefalinger
Dette var en bra side syntes jeg. Jeg fikk veldig mye fakta om Buddhismen Wink ;-\)
KJEMPE SIDE!!!!!

espen
27.03.2006 09:48

Bra!
18
anbefalinger
eg fant og mykje bra her takker og takker

lise
10.11.2005 18:00

Bra!
17
anbefalinger
utrolig bra fakta. nå fant jeg endelig det jeg lette etter!!!! : ) : )

McFaster
15.05.2006 15:15

Bra!
16
anbefalinger
Kul side, men den kunne ikke fått noen sekser

BarduSkole
09.11.2005 11:18

Bra!
14
anbefalinger
må si at d va bra sije før oss Wink ;-\)

Ei Jente..
14.02.2007 14:20

Bra!
14
anbefalinger
Dette er en bra side ;P Stått på bra ! Hehe..
Det er noen som får det til ;D

lol
21.02.2007 10:29

Bra!
13
anbefalinger
savner hvilke land den er utbredt i... ellers veldig bra

melissa
29.10.2005 12:35

Bra!
12
anbefalinger
syns den siden her var kjempe bra jeg Very Happy :-D det hjalp egm veldig.. tusen takk Very Happy :-D

helene
01.11.2005 20:00

Bra!
12
anbefalinger
bra oppgave...
siter selv med en nå...
hjalp og lese denna...kom litt videre... takk  Very Happy :-D

eva
15.12.2005 09:35

Bra!
12
anbefalinger
veldig bra side.. jobber med et prosjekt og fant noe va den informasjonen jeg trengte her!  Smile :-\) syns du har jobba bra med sida  Smile :-\)


13.02.2006 19:58

Bra!
12
anbefalinger
kjempe bra sie! Smile :-\) Smile :-\)
 Wink ;-\)

:D
03.05.2006 12:57

Bra!
12
anbefalinger
 Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D

|_|T|LE |\/|E
07.12.2005 09:18

Bra!
11
anbefalinger
detter var drit bra!!!dette har du ikke gjort på 10min!!

ei jente
24.01.2006 13:43

Bra!
11
anbefalinger
Veldig bra jah  Smile :-\)

Sida hjalp meg veldig!!! takktakk

nils jørgen
20.03.2006 13:06

Bra!
11
anbefalinger
heyhey Smile :-\) buddhisme e råkult!!! diggbar side da!!! Very Happy :-D

ei_jente_sør
28.01.2006 22:57

Bra!
10
anbefalinger
Tusen Takk  Smile :-\) Denne siden hjalp utrolig mye  Smile :-\) Jeg fant ut mye fra denne siden jeg ikke var sikker på  Smile :-\) Takker Wink ;-\)

Rgnhild :)
11.02.2006 11:18

Bra!
10
anbefalinger
Takk for hjelpen..må begynne med KRL leksen i helgen fordi jeg har så mange prøver jeg må pugge til  Confused :-\?
Og denne siden og denne teksten er mye til hjelp  Smile :-\)

kklkjk
14.02.2006 18:04

Bra!
10
anbefalinger
bra side!! Smile :-\) Smile :-\)
har krl som muntlig eksamen akkurat nå, og denne siden hjalp!! Very Happy :-D

Marie
26.02.2006 14:12

Bra!
10
anbefalinger
Fikk veldig mye fakta om Buddhismen, men desevrre fikk jeg ikke noe fakta om det jeg trengte om Buddhismen.

Anna-stekepanna
18.03.2006 16:58

Bra!
10
anbefalinger
Bra side med mye fakta  Surprised :-o), men jeg savner kommentarer til bildene!


24.03.2006 13:40

Bra!
10
anbefalinger
Detta var en super duper side!!  Wink ;-\) hehe.. den hjalp meg masse på veien!! Ække så gla i krl, men detta var ok!  Very Happy :-D hehe.. takktakk..  Very Happy :-D

espen
27.03.2006 09:48

Bra!
10
anbefalinger
eg fant og mykje bra her takker og takker

TutAnkhAmon
07.06.2006 19:53

Bra!
10
anbefalinger
Mitt øre kan ei høre hva du sier.
Men mine øyne ser. Kjempebra oppgave. Virkelig. Very Happy :-D
Flinke mennesket.
Jeg er trøtt dere..Lets go back to pyramiden min a.. Confused :-\? Smile :-\) Very Happy :-D

Cxy girl:P
05.12.2005 20:05

Bra!
9
anbefalinger
Evig bra asså Smile :-\)
Du har jobbet skikkelig, jeg øver til en prøve for har glemt lese boka på skolen, så dette hjalp litt, oversiktlig å greit Smile :-\)

Tuva
09.02.2006 17:47

Bra!
9
anbefalinger
Utroolig bra at denna her var her,.. hehe.. skal ha prøve i morra oxo ligger jeg "litt" tynt ann.. hehe,,, takk takk Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\)

meg
23.02.2006 18:16

Bra!
9
anbefalinger
greit at det stod mye her, men det stod ikke så mye om de tingene som jeg trenger å vite... som eks buddhas lære ( det som stod her var ,ordrett, akkuratt det samme som stod i krl boken) og det står ingen ting om de ulike retningene i buddhisme........ ikke fult så bra!!

guro
28.03.2006 14:04

Bra!
9
anbefalinger
tusen takk Smile :-\) denne siden hjalp meg kjempe masse! klemklem

buddha
03.05.2006 12:57

Bra!
9
anbefalinger
kul side dette her ja...fant det vi trengte Thanks  Smile :-\) vi ska finne stilar te tentamen mohahaha......

buddhaboy
11.05.2006 09:54

Bra!
9
anbefalinger
Detta e bra de. masse bra. ditta veit me, ditta skal brukast. jj


31.05.2006 21:45

Bra!
9
anbefalinger
WOW!
Beste fakta greiene hittill!

me, myself and I
08.10.2006 13:29

Bra!
9
anbefalinger
Veldig bra side;p

Rubstereo!!!
11.01.2006 22:16

Bra!
8
anbefalinger
NICE! denne hjalp bra  Razz :-P

Tørra
20.03.2006 13:06

Bra!
7
anbefalinger
Hei Smile :-\) jer er budhist.. men er det imot buddhistisk tro å ver seksuelt aktiv å ta angrepiller veldig ofte? kolemz

Jokke
15.05.2008 15:55

Bra!
5
anbefalinger
det mangler fakta om templer... det er det jeg leter etter nå...

christina
04.06.2008 13:42

Bra!
5
anbefalinger
syns du burde hatt med mer om døden, synet på livet etter døden osv. men ellers bra  Smile :-\)

Ulrikke
26.11.2007 15:26

Bra!
4
anbefalinger
Heij.. ^^
Takker For En Bra Sie, Fant Mye Bra Hær, Holder På Med Prosjekt På Skolen Som Må Være Færdig Til I Morgen...

-jåså
28.04.2008 20:11

Bra!
4
anbefalinger
Der blir de hjulpet til å føle seg nærmere Buddha og hans lære, og få god kharma ( se side 10) som kan hjelpe dem å komme nærmere nirvana. Lhasa er et av de mest kjent hellige stedene.


Du.. rett avskrift? se side 10??

jepp
12.11.2008 19:12

Bra!
4
anbefalinger
denne siden er topp  Razz :-P Razz :-P


29.01.2009 20:50

Bra!
2
anbefalinger
Ikke noe serlig side syns jeg Sad :-\(

:))
15.02.2010 13:25

Bra!
1
anbefalinger
Kjempe bra side, mye hjelp å få her  Smile :-\)  Smile :-\)

???
12.05.2010 10:50

Bra!
1
anbefalinger
Jævli bra skrevet. Bildene gav oppgaven en extra dimensjon. Bra examensoppgave.  Smile :-\)

ingrid
21.04.2011 23:28

Bra!
1
anbefalinger
bra, men det jeg virkelig så etter var hvordan mennesker når oppvåkning og ut ifra overskritene så sto det ikke mye om det her. Smile :-\)

jauda
19.03.2012 12:38

Bra!
1
anbefalinger
Kjempe bra tekst! jeg går på videregående og skal ha framføring om buddhismen, og denne teksten hjalp meg mye  Smile :-\) takk  Wink ;-\)

En ukjent
17.06.2012 08:12

Bra!
1
anbefalinger
Du har så og si skrevet rett fra boka. Dersom en har glemt boka eller lignende kan du ha stor nytte fra denne siden, men ellers synes jeg man ikke har noe bruk for denne siden det rett og slett står hva vi egentlig burde kunne etter niende klasse. Du hadde jaggu meg ikke fått en sekser på denne -_-"


16.11.2017 16:05

Bra!
1
anbefalinger
kjempe bra tekst skal ha presentasjon og måtte finne info dere reddet meg


14.04.2009 18:12

Bra!
0
anbefalinger
dårlig


27.04.2009 10:47

Bra!
0
anbefalinger
LOLOLOLOL05.05.2009 09:25

Bra!
0
anbefalinger
Jeg leste nettopp akkuratt samme tekst jo. Ikke veldig lurt å skrive rett av og kopiere sånn.. Vet ikke hvem som var først, men dette blir dessverre alt for dumt.
- xCookiex

SPAMMASSS
08.06.2009 12:09

Bra!
0
anbefalinger
kan skrive mindre no?

Hele oppgaven:


Stikkordsliste:
Veg, fart, tid
-Prosent
-Temperatur
-Statistikk
-Omkrins/area- l/volum
-Valuta
-Geometri, svømmebasseng

Du kan bytte ut eller føye til stikkord. Det er viktig at du får vist hva du kan innenfor flere emner i mattematikken når du arbeider med dette temaet.

Du skal på ferietur til tyrkia i sommer sammen med far, mor og en av brødrene dine.
1+1+1+1= 4

Reiserute:

*****-Gardermoen med bil tur/retur
Gardermoen-Alanya med fly tur/retur

E6: 434 km 6 timar 52 minutt
Rute 51: 438 km 7 timar 4 minutt


HAHA
27.01.2010 22:05

Bra!
0
anbefalinger
Prøvde å finne litt annen fakta enn den som stod i boka jeg, men det hjelper jo ikke når du har skrevet rett av  Wink ;-\)

tøffen
02.03.2010 08:37

Bra!
0
anbefalinger
denna sida eiger, kopierte alt som stod her om sokrates og fikk 6-er  Very Happy :-D nå skal eg ha RLE om buddhismen

giik
02.03.2010 16:22

Bra!
0
anbefalinger
veldig bra informasjon om ulike ting innefor buddhismen

johho
02.03.2010 16:26

Bra!
0
anbefalinger
bra side med innformasjon

Lala
08.04.2010 17:44

Bra!
0
anbefalinger
Bra tekst, men kunne dy skrive mer om hellige ting i religionen?

en jente :)
04.05.2010 15:21

Bra!
0
anbefalinger
er det noen som hvet hvor buddhismen er mest utbredt- tre land religionen er mest utbredt? skal ha prøve om det og...


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.026 sec - 1 pageviews