Søk i stiler
 

Brannalarmanlegg


Handler om brannalarmanlegg for GK elektro.
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:28.04.2005
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Spesielle arbeid


5.13 Figur 5.7 viser prinsippet for en optisk røykdetektor. Forklar kort virkemåten.

Av figuren ser vi at detektoren har et kammer hvor det er montert en lyskilde og et fotoelektrisk – element. Normalt kommer det ikke lys inn på det fotoelektriske elementet, men dersom det kommer røyk inn i kammeret vil røykpartiklene reflektere lyset fra lyskilden slik at det kommer inn på det fotoelektriske elementet.

 

Når det fotoelektriske elementet blir belyst minker resistansen i elementet, og spenningen over elementet blir mindre.

 

Spenningsendringen blir registrert av en elektronisk måleforsterker, som øker strømmen gjennom detektoren fra omtrent 60m (mikro) A hvilestrøm til omtrent 60 mA. Dette gir melding til sentralapparatet om brann.

 

5.14 Figur 5.8 viser et utklipp fra en katalog (eltek). Hvor stor er driftsspenningen til detektoren?

Driftspenningen til detektoren er 17-28 VDC

 

5.15 Figur 5.9 viser en balansert alarmsløyfe med to alarmklokker. Hvor for er det montert en diode i serie med en alarmklokka?

 For å hindre at strømmen går gjennom klokkene.

 

5.16 noen sentralapparater overvåker alarmsløyfa ved å senke sløyfespenningen. Hvilken nivå er det vanlig å senke sløyfespenningen til?

Til 4V

 

5.17 Figur 5.10 viser blokkskjema for et ABA-anlegg.

1. varmedetektor

2. flammedetektor

3. røykdetektor

4. manuell brannmelder med trykknapp

5. -

6. klokkekurs

7. detektorsløyfe

8. -

9. -

 

5.18 Figur 5.11 viser en installasjonstegning for et ABA-anlegg. Hva betyr symbolene som er merket ed tall?

1. -

2. varmedetektor. Klasse 1

3. varmedetektor. Klasse 2

4. optisk røykdetektor

5. ringeklokke, vanlig symbol

6. manuell brannmelder med trykknappTeksten er hentet fra Daria.no, www.daria.no