Søk i stiler
 

Elektrisk energi


Oppgave for yrkesfag GK. Beskriver elektrisk strøm på en oversiktlig og godt forklart måte.

Karakter: 6

Sjanger:FaktaoppgaveLastet opp:18.04.2005
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Naturfagsrapporter
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.Elektrisk strøm:

Elektrisk strøm er elektroner som beveger seg i samme retning.

- Når de frie elektronene i en leder beveger seg i samme retning, har vi en elektrisk strøm.

- Skal det gå strøm i en leder, må det være en sammenhengende vei for elektronene mellom polene på batteriet. (se figur).

 

Nr.1 Elektronene har usystematiske bevegelser

Nr.2 Elektronene beveger seg i samme retning.

 

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Elektriske ledere: I de fleste stoffene er elektronene bundet til atomene. I noen stoffer beveger de ytterste elektronene seg fritt mellom atomene. Elektronene beveger seg i vilkårlige retninger. Slike stoffer kalles elektriske ledere.

 

Isolater: Plast og glass har ikke frie elektroner. De kan ikke lede strøm. Slike stoffer kalles isolater.

 

 

Strømretningen er fra pluss til minus:

Elektronene i en strømkrets beveger seg fra negativ mot positiv pol. Strømretningen defineres i midlertidig av historiske grunner fra positiv pol til negativ pol.

 

Strømstyrken måles i ampere:

Strømsstyrken (strømmen) er et mål for hvor mange elektroner som passerer et punkt på en leder i løpet av et sekund. Når antall elektroner som passerer et punkt er 6,25 * 10.18 = ’en ampere (1A). For å måle dette bruker vi et ampermeter.

 

Koblingsskjema:

Et koblingsskjema er et forenklet bilde av en strømkrets. Vi bruker faste symboler til enkelte deler av en krets, disse kalles komponenter.

 

Eks.

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Spenning: Får strømmen til å gå

Spenning får elektronene til å bevege seg i samme retning. Et batteri er en spenningskilde eller strømkilde. Spenningen måles i volt (V). Spenning er nært knyttet til energi, men ikke det samme.

 

Eks.

Som leder kan du tenke deg et rør med kuler. Så lenge røret ligger flatt vil ikke kulene bevege seg. Det går ingen strøm. Hever vi derimot den ene delen av røret, triller alle kulene nedover samtidig.

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Et batteri kan sammenlignes med en elektronheis. Elektronene i lederen ”faller” mot plusspolen på batteriet. Elektronene heises eller løftes gjennom batteriet fra den positive til den negative polen. Når elektronene faller gjennom lederen minker den elektriske energien. Når elektronene løftes gjennom batteriet, øker den elektriske energien.

 

Eks.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Spenningen måles med et voltmeter (spenningsmåler). Den ser hvor høyt et batteri løfter elektronene, eller hvor mye strømmen faller.

- Spenningen er ”elektronhøydeforskjellen” mellom to punkter i en strømkrets.

 

Serie og parallellkobling:

Ved seriekobling av batterier adderes spenningene. Ved parallellkobling av batterier er spenningen uforandret.

 

Seriekobling:

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Parallellkobling:

Eks. et apparat som blir tilkoblet stikkontakten, blir parallellkoblet.

<bilde>

Logg inn for å se bildet

For å finne fallet til strømmen når den passerer lyspæra, må voltmeteret kobles til hver side av pæra. Vi sier at voltmeteret kobles parallelt med lyspæra. Merk at + på batteriet kobles nærmest + på voltmeteret. Dersom voltmetret viser 3,5 V, sier vi at spenningen er 3,5 V over lampa.

 

Resistans:

Motstanden strømmen møter i en leder, kalles resistans.

 

Resistansen er avhengig av metallet i lederen. Kobber har mindre resistans enn jern. Tynne og lange ledere har større reststans enn tykke og korte.

 

Resistansen i en leder måles i ohm = Resistansen i en leder er lik forholdet mellom spenningen over og strømmen gjennom lederen.

- Dersom det trengs 5,0 V spenning for å få 0,5 A strøm gjennom en leder, har lederen en resistans på 5,0 V / 0,5 A = 10 ohm ( ). Enheten ohm er det samme som V/A.

 

Jo større resistansen er, dess større spenning skal det til for å få en bestemt strøm gjennom lederen.

 

Sammenhengen mellom strømstyrke og resistans:

1.  Strømmen minker når motstanden øker

2.  Strømstyrken minker når motstander kobles i serie.

3.  Strømstyrken øker når motstander kobles parallelt.

 

Sammenhengen mellom strøm, spenning og resistans:

Sammenhengeren mellom strømstyrken gjennom en leder, spenning over lederen og resistans i lederen er uttrykt i en fysisk lov. Mattematisk kan loven (sammenhengen) uttrykkes ved en formel. Fysiske lover bygger på systematiske målinger og drøftinger av måleresultatene.

 

Strømmen gjennom en leder forandres i takt (proporsjonalt) med spenningen over lederen.

 

Formel: Spenning = motstand * strøm

 

Symboler: U = R * I

Forholdet mellom spenningen og strøm for en leder er konstant. Dette forholdet er lik resistansen i lederen.

 

Formel: Resistans = spenning / strøm

 

Symboler: R = U / I

 

Elektrisk Effekt:

Effekten måles i watt og er lik energien som overføres i løpet av ett sekund. Med stor spenning faller elektronene langt og gir fra seg mye elektrisk energi. Med stor strøm er det mange elektroner som gir fra seg energi.

 

- Vi betaler energiverket for å heise opp elektronene slik at de kan gå rundt i lederne hjemme hos oss. Elektronene gjør et arbeid når de faller f. eks gjennom motoren i vaskemaskinen.

- Energiforbruket målt i kilowattimer (kWh). 1 KWh er lik den elektriske energien som overføres til en ovn på 1000 W i løpet av en time (1 h ).

Elektrisk effekt er lik produktet av spenningen og strøm. Dvs. jo større spenning, dess mindre strøm trengs det for å overføre energien.

 

Formel: Effekt = spenning * strøm

 

Symboler: P = U * I

 

 

Elektrisk Energi:

Energi er lik produktet av effekt og tid.

 

Formel: Energi = effekt * tid

 

Symboler: E = P * t

 

Eks: Hvor mye koster det å la en motorvarmer på 600 W stå på i to timer dersom prisen på en kilowattime er 60 øre?

 

Svar: E = P * t = 60 W * 2 h = 1200 Wh = 1,2 kWh

Energien koster: 1,2 * 0,60 kr = 0,72

 

Sammenhengen mellom energienhetene kWh og J

 

En watt tilsvarer en joule per sekund: 1 W = 1J/s – 1 Ws = 1 J.

 

Likestrøm (DC = direct current)

Likestrøm er strøm der elektronene beveger seg i samme retning hele tida.

 

Vekselstrøm (AC = alternatina current)

Vekselstrøm er strøm der elektronene skrifter retning mange ganger i sekundet. Vi får generert (lagret) strøm. Grunnen til at vi får en jevn lysstyrke ved bruk av denne strømtypen, er fordi temperaturen i glødetråden ikke rekker å variere så mye.

 

Spenningen blir større dersom spolen har en jernkjerne. Når magneten roterer inntil en spole, vil spenningen forandre seg i takt med svingningene til magnetene. Strømmen skifter retning. Sykkeldynamoen er en liten vekselstrømgenerator. Magneten roterer inni en spole.

<bilde>

Logg inn for å se bildet

I de store vekselstrømsgeneratorene i energiverk brukes elektromagneter med jernkjerner. Der er det spolene som roterer. Vi får generert vekselstrøm. Spolen kan sammenlignes med et batteri der polene stadig veksler mellom pluss og minus. Og slik er det generatorer i energiverk virker. Spenningen fra generatorene i energiverkene omformes til høyspenning ved hjelp av en transformator. (som kan øke eller minske vekselspenningen, spenningen kan være over flere hundre tusen volt). Den må transformeres til 230 V for at vi kan bruke den.

 

Elektriske installasjoner:

Spenningen mellom lederne som fører inn til huset er 230 V. den kalles nettspenningen. Lederne føres inn i sikringsskapet. Kablene som er installert i huset, knyttes til hovedlederne gjennom sikringer. De to hullene i stikkontakten virker som to poler som stadig veksler mellom pluss og minus.

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Overbelastning:

Når vi kobler til mange apparater som tar mye strøm, kan kabelen bli verbelastet. Da blir strømmen så stor at kabelen kan skades på grunn av overoppheting. Dette kan føre til brann. Sikringer derimot skal hindre at strømmen blir så stor at det blir skader på kabelen.

 

Eks. en hovedsikring på 63 A, bryter sammen når strømmen inn til huset er over 63 ampere. Størrelsen på sikringene varierer etter hvilke rom, og strømeffekt som trengs.

 

Kortslutting:

Ved kortslutting er det direkte forbindelse mellom polene.

- Ved kortslutting åpnes en strøm vei som er nesten uten resistans.

- En kortslutning kan gi meget sterk strøm som igjen kan gir kraftig temperaturøkning. Som kan føre til brann.

 

Jording:

Jording skal hindre at vi får elektrisk støt når vi berører elektriske apparater. Ved jording er apparatet forbundet med jord gjennom en jordledning. Ved feilkobling vil strømmen gå direkte til jord gjennom jordledningen, i stedet for å gå gjennom personen.

 

Eks. En jordet kabel har tre ledere. 2 strømledninger og en gul jording.

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Hvor farlig er strømmen?

Hvor skadelig strømmen er avhengig av både strømstyrken, varighet av strømmen og strøm veien i kroppen.

 

Både muskler, hjertet og hjernen er styrkt av elektriske impulser. Om disse skulle bli forstyrret, kan det gi så katastrofale følger som døden.

 

Elektrisk strøm brukes i medisinsk behandling i undersøkelser. Med EKG måles den elektriske strømmen i hjerterytmen. EEG måler spenningsvariasjonene i nervecellene i hjernen.

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Dersom hjertet skulle stoppe, kan vi gi elektrosjokk for å hjelpe til å gi ny rytme. Strømstyrke under 10 milli ampere (mA) er normalt ufarlig.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

gay feit
15.11.2013 11:14

Bra!
56
anbefalinger
yo bra fett ass

anonym=)
23.02.2006 21:06

Bra!
36
anbefalinger
keeeeeeempe fint!! masse bra fakta!!!! Very Happy :-D Very Happy :-D takk,takk!!! hva er i veien folxs ser dere ikke hvor hardt denne personen har jobbet?? ligg igjenn en beskjed da!! det fortjener personen!! Very Happy :-D Very Happy :-D

labbler
17.03.2006 10:51

Bra!
22
anbefalinger
heia Smile :-\) kjempe bra. men må innrømme at jeg ikke forsto mesteparten der Very Happy :-D haha.. hva er IQ??!!! hehe.. woho. men takk for nformasjonen;P

Sissi
15.11.2013 11:23

Bra!
17
anbefalinger
jeg er bedre

brannmannsam
04.04.2006 09:00

Bra!
14
anbefalinger
hallo! her var det mykkje fakta! veeldig bra arbeid! keep up the god work  Smile :-\)

9 klassing
19.04.2006 13:25

Bra!
14
anbefalinger
kepp up the
good work!
løvley work bab y !

2GetherWeRStrong
12.06.2006 11:00

Bra!
14
anbefalinger
Jævlig bra ass  Smile :-\) går Gk Mekk nå jeg, så dette blir nok bra å ha på eksamen =D hehe =P Thnx Dogg! 'Hit U Back Med resultatene  Wink ;-\)

Tore Espeland
15.06.2006 19:03

Bra!
13
anbefalinger
såg vanskli ut men får bare øve da

Haakon
24.01.2007 19:45

Bra!
13
anbefalinger
Disse beskrivelsene var supre. Holdt på med oppgaver på skolen dette hjalp meg veldig.
Takk

TveitaN
23.11.2006 16:25

Bra!
12
anbefalinger
Kjempe bra, fikk mye hjelp. Alt er veldig oversiktelig og enkelt skrevet, kjempe bra.  Razz :-P

imma
09.12.2006 19:58

Bra!
12
anbefalinger
Hallo
det var bar men har du kopiert eller hva da???
Men det var bra

Hanne
18.03.2007 21:44

Bra!
11
anbefalinger
Heihei.. Smile :-\)
Masse fint fakta!
Det har hjulpet meg masse.
Har et prosjekt i Natur fag, så dette hjalp!
Tusen takk!

Biggie
28.02.2007 22:52

Bra!
10
anbefalinger
Kjemmmmmmmmpe bra side!!!!Det må jeg bare sias ....
leste alt jeg skulle øve til Naturfag-prøven.....
Håper jeg får 6er

Susanne
02.05.2007 16:05

Bra!
10
anbefalinger
fyyyyy, for en bra side  Very Happy :-D Fant masse stoff som jeg kan bruke til muntligen min. TUUUUSEN TAKK!!!

hei
22.10.2007 12:17

Bra!
9
anbefalinger
knalll bra.  Smile :-\) takk

Laugis
28.01.2008 17:12

Bra!
9
anbefalinger
Jeg trur læreren din ikke er helt opdatert i naturfag. Ser du har misforstått det meste og det der er ikke vært en 6.

abasssssssssss
16.04.2007 21:41

Bra!
8
anbefalinger
hei ! veldig bra ! keep it onnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Ukjent
14.11.2007 13:25

Bra!
8
anbefalinger
Jævlig bra stoff.

LOOOOL
12.02.2008 19:55

Bra!
6
anbefalinger
Læreren min har vist meg bedre en det xD  Smile :-\)


19.01.2018 08:53

Bra!
6
anbefalinger
Æææææsj jeg blir kåt

En bruker
26.10.2007 12:14

Bra!
5
anbefalinger
Dritbra det her ass, fortsett sånn! Masse nyttig stoff.

Ola
11.01.2008 09:03

Bra!
5
anbefalinger
Bare så dere har litt mere informasjon om jording: Jordings kabelen er Grønn/gul! Ikke bare gul.

Tor andre
09.12.2007 18:12

Bra!
4
anbefalinger
dere skulle hatt et bilde av seriekobling og parallelllkobling av batterier trenger det AKKURAT NÅ! Men ellers var siden helt KONGE.

Sofie
13.12.2007 10:45

Bra!
4
anbefalinger
Kjeme bra side  Wink ;-\) Jeg har fått masse hjelp med å lese det..! Skal ha muntlig prøve eksamen snart så.. Tusen takk  Smile :-\) Du fortjener masse skryt.!

sol
11.06.2008 11:04

Bra!
4
anbefalinger
Bra greie, ikke akuratt det jeg lette etter. men når jeg først er her, får jeg si at du har gjort et bra arbeid, om du kan dette her Smile :-\) Smile :-\)


17.01.2008 23:16

Bra!
3
anbefalinger
Heija  Wink ;-\) . . Nice siah dette i grunn når du har matte på skolen å kjede deg =P

chaped
04.10.2008 19:25

Bra!
3
anbefalinger
Nyttig informasjon her Smile :-\)
Men alt finner en på nettet Wink ;-\)

norlænning
03.11.2008 19:11

Bra!
3
anbefalinger
eledi!ræva!
halpart e feil og restn e fra nætte


08.01.2009 20:02

Bra!
3
anbefalinger
supert;D

Anne Marthe
09.03.2008 13:06

Bra!
2
anbefalinger
Kjempe bra sida da  Very Happy :-D Fant masse fakta te farmføringå mi  Wink ;-\) Hihi ^^

Takk ;D

LALA
23.04.2008 21:51

Bra!
2
anbefalinger
FINE TING ASS  Smile :-\)

Jaja
15.12.2008 11:07

Bra!
2
anbefalinger
Veldig bra

Ein stein
24.04.2009 06:40

Bra!
2
anbefalinger
Det er bra det her

Mons
24.11.2009 17:56

Bra!
2
anbefalinger
Yo yo. Drit bra tekst da. Det var sykt bra mann!

Iver
24.11.2009 18:11

Bra!
2
anbefalinger
Fy feite så bra mann!

neger jeger
17.03.2016 18:16

Bra!
2
anbefalinger
fikk faen meg lyst til å pule denne rapporten as, jævla deilig


05.04.2017 21:21

Bra!
2
anbefalinger
wHjeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Sexybitch.no
19.01.2018 09:01

Bra!
2
anbefalinger
Ææææææææææææææææææ sssåååå deilig jeg vil pule strøm så jævlig hardt

Kuba
19.01.2018 09:07

Bra!
2
anbefalinger
Halla bby blir kåt fikk lyst til å sprute i dusjen

Honey
19.01.2018 09:09

Bra!
2
anbefalinger
G

Sexyslenderinahorny
19.01.2018 09:11

Bra!
2
anbefalinger
Slenderina want to suck you

9.kl
02.04.2008 20:07

Bra!
1
anbefalinger
dette var utrolig bra! jeg har en prøve i naturfag, og du reddet meg!!takk!

Kjartan
18.05.2009 13:37

Bra!
1
anbefalinger
Herligt jobba  Wink ;-\) Hjelper meg veldig mykje med prøvemuntligen  Wink ;-\)

Arnie
08.06.2009 14:46

Bra!
1
anbefalinger
ikke all verden, det er utrolig mange feil, dessuten har du glemt masse viktig stoff!

ii
27.01.2010 08:43

Bra!
1
anbefalinger
hei kjempe bra! mye fint her!! Very Happy :-D men jeg bare lurer, hvilken sammenheng er mellom spenningen og lyset i pæra? Smile :-\)

Siri
14.04.2010 19:57

Bra!
1
anbefalinger
Dette hjelper meg MYE til naturfagsprøven jeg skal ha i elektrisitet i morgen. Endelig forstår jeg noe ! TUSEN TAKK !!  Smile :-\)

Karl
17.01.2011 19:05

Bra!
1
anbefalinger
Obs! Skrivefeil oppdaget. I avsnittet om RESISTANS, skrev dere følgende: "Tynne og lange ledere har større RESTSTANS enn tykke og korte". Forventer at noen tar tak i dette før det blir et problem.

Linda
12.06.2012 13:50

Bra!
1
anbefalinger
Sinnsykt bra, hjelper meg masse til øving til den muntlige naturfagsprøven!

henium
14.11.2013 19:32

Bra!
1
anbefalinger
omg det der er dritt bra nett side  Surprised :-o

UNICORN BOY
02.12.2013 12:45

Bra!
1
anbefalinger
uNICORN PEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

En du ikke vet hvem er!
30.04.2015 19:30

Bra!
1
anbefalinger
Her har du fått med mye.
Bra!

I LOVE science
06.03.2016 15:40

Bra!
1
anbefalinger
Du har gjort en kjempegod jobb, Carina!!

heihei
28.10.2016 12:31

Bra!
1
anbefalinger
nice bra rapportt


15.12.2017 09:15

Bra!
1
anbefalinger
katt er pussy

Knut
19.01.2018 09:04

Bra!
1
anbefalinger
Sexyyyyyy yeah

Sofie Elise
19.01.2018 09:04

Bra!
1
anbefalinger
Det er ikke like lett å være mæ

Hemmeligbeundrer
19.01.2018 09:18

Bra!
1
anbefalinger
Carina blir kåt av dine jur

amy
10.06.2009 07:36

Bra!
0
anbefalinger
sykt bra stoff ! skulle ønske jeg fant denne siden før jeg hadde prøve innen elektrisitet, jaja., men igjen; utrolig bra oppsummering og fakta!!

Didrik
24.11.2009 18:12

Bra!
0
anbefalinger
Syyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyykt bra da!

Anonym :-D
30.11.2009 18:05

Bra!
0
anbefalinger
Utroli bra, hjelper meg myyye til naturfag prøven  Smile :-\)

Kristian
12.04.2010 20:24

Bra!
0
anbefalinger
Det er ikke det beste jeg har sett desverre, jeg er naturfagslærer og skjønner ikke helt hvordan du har nødd opp til en sekser! Menmen, selvfølgelig var det bra, men du skulle fått en 5'er.  Wink ;-\)

Jesper
04.11.2010 20:14

Bra!
0
anbefalinger
Dette var veldig bra!!! Akkurat det jeg trengte! Tusen takk.  Very Happy :-D


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.025 sec - 1 pageviews