Søk i stiler
 

Litteraturhistorie etter 1850


Dette er en oppsumering av kapittel 13, Ordet er ditt, om Litteraturhistorie etter 1850.
Sjanger:Sammendrag av pensumLastet opp:12.04.2005
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Litteraturhistorie
Verktøy:Utskrift1850-1900

Samfunnsforhold

- Gikk fra å være et jordbruksland til et industriland.

- Bøndene solgte varene og kjøpte maskiner.

  - Mer effektivt arbeid

   - Arbeidsløse jordarbeidere

 

- 1850: 5% av befolkningen har stemmerett

- 1884: Parlamentarisme: enhver regjering måtte ha Stortingets tillit

  - gå av hvis flertallet går imot.

- 1900: Alle voksne menn kan stemme

- 1913: Kvinner kan også stemme, alminnelig stemmerett vedtatt.

 

- Stiftet før århundreskiftet:

  - Det norske Arbeiderparti, Høyre og Venstre.

  - Fagforeninger

  - Norsk Kvinnesaksforening

   - Borgerskapets og embetsmennenes kvinner

   - Kvinner kunne bli: myndige, selvstendige, likestilt

- Arbeiderkvinnene og tjenestejentene

  - Ikke med i Norsk Kvinnesaksforening

  - Ville være husmødre, men måtte jobbe for å ha økonomi

 

Litteratur

Fra romantikk til realisme (ca. 1850 – 1870)

 

- NasjonalROMANTIKK stod sterkt på midten av 1800-tallet.

  - Norsk natur og bunadskledde bønder

   - Asbjørnsen Moe (Peter Christian Asbjørnsen og Jørgen Moe)

  - Folkeeventyr og sagn

   - Magnus B. Landstad og Ludvig M. Lindeman

  - Folkeviser og folkemelodier

- Problemer i samfunnet

  - REALISMEN kom delvis.

- Camilla Colett (1813 – 1895)

  - Amtmandens Døttre

   - Første tendensroman i Norge à roman som klart hevder en mening

   - Tar opp et sosialt problem, politisk innlegg for kvinners egen bestemmelse av ektemann.

- Bjørnstjerne Bjørnson (1832 – 1910)

  - Skildret bøndenes virkelige liv

  - Synnøve Solbakken og En glad gutt

   - For romantiske og realistiske

 

 

Realisme (ca. 1870 – 1890)

- gjengi virkeligheten på en sann måte

- ”problemer under debatt”

  - kritiske

  - ønsket forandringer i samfunnet

- hva som var galt eller urettferdig i samfunnet

- Skrevet om:

  - Kvinners stilling i samfunnet

  - Ekteskap og samliv

  - Kirkens rolle

  - Fattig og rik

  - Oppdragelse og skole

- Henrik Ibsen (1828 – 1906)

  - Norges viktigste forfatter

  - Skapte det realistiske drama

  - Populær i Norge og utlandet

   - Tyskland særskilt

  - Et dukkehjem

   - Nora forlater mann og barn i slutten

   - Alternativ slutt i Tyskland

  - Blir for barnas skyld

 

  - Retrospektiv/ tilbakeskuende teknikk

   - Fortiden kjent gjennom dialogen

   - Illusjon av å være i stuen til folk

- 1864: Flyttet ut av Norge

  - Ga ut Brand

   - Gode inntekter, ny levemåte i Italia for han og familien

- Bjørnstjerne Bjørnson, Alexander Kielland (1849 – 1906), Jonas Lie (1833 – 1908), Amalie Skram og Arne Garborg (1851 – 1924) oversatt til andre språk.

- GULLALDEREN i norsk litteratur

 


Naturalisme (ca. 1880 – 1890)

- avfotografere virkeligheten

- leseren à trekke konklusjonene om hva som var galt og måtte gjøres

- Arv og miljø står sterkt i litteraturen

- Amalie Skram (1846 – 1905)

  - Mest gjennomførte naturalistiske dikter i Norge

  - Arv og miljø

  - Hellemyrsfolket

   - Familie gjennom flere generasjoner

   - Fattige, alkoholmisbruk, vanskelige situasjoner

- Arne Garborg (1851 – 1924)

  - Bondestudentar

   - Norske samfunnet i 1860- og 70-årene

   - Barndom til studentliv

   - Hovedpersonen: bondesønn, skam for sin egen sosiale klasse, fornekter sin bakgrunn, ikke mot til å stå for egne meninger og ideer.

  - Mannfolk

   - Unge jenter ender i prostitusjon

   - Tjenestejenter ble utnyttet av unge menn

  - Han mistet jobben i riksrevisjonen pga. Mannfolk

 

 

Nyromantikk (ca. 1890 – 1900)

- fortsatt realistisk og naturalistisk

- nytt og annerledes enn i romantikken

  - kritisering av de ”gamle” for overfladisk skildring

  - Knut Hamsuns tale om norsk litteratur i 1890:

   - Hard kritikk av de 4 store: Bjørnson, Ibsen, Kielland og Lie.

- hva som foregår i menneskets indre

- Sigbjørn Obstfelder 81866 – 1900)

  - Viktig og nyskapende gjennom dikt

- Vilhelm Krag (1871 – 1933)

  - Ung forfatter, krevde ny litteratur

- Knut Hamsun (1859 – 1952)

  - Viktig og nyskapende gjennom romaner

  - Best kjent i utlandet, etter Ibsen

  - Angrep mot realistiske litteraturen

  - IKKE skulle skildre typer mennesker og deres problemer

  - SKULLE skildre individer og deres underbevisste reaksjoner

  - Folkelig forfatter etter århundreskiftet (1900)

  - Markens grøde

   - Et slag for det gamle jordbrukssamfunnet

   - 1920: Nobels litteraturpris

  - MOT urbanisering – mennesket bort fra røttene

  - Jordburksamfunnet – leve i pakt med naturen

  - Bonden og fiskeren – idealmennesker

  - Debuterte som 18 åring.

  - Vanskelig skille mellom personen og forfatteren Hamsun

  - Støttet tyskernes okkupasjon av Norge

 

 

1900 - 1940

Samfunnsforhold

- 1905: Unionen med Sverige oppløst

- Mekanisering i jordbruket

  - Arbeidsledighet

   - Flytting til byene

   - Drømmen om Amerika

- Industriarbeiderklassen økte

  - Små boliger, lange arbeidsdager og lav lønn

- 1915: arbeidsdagen er 10 timer

- LO økte medlemmer

  - 15 000 til 143 000

   - Kvinnelige arbeidstakere organiserte seg

- 1. verdenskrig:

  - Norske flåten senket

  - Omkomne sjømenn

  - Tjente penger på handelsfarten

- 1920 og 1930 årene: økonomisk krise

  - streik, lockout

  - gifte kvinner ikke lov til å jobbe

  - kvinner de første som skulle bli oppsagt

- 1933: Hitler til makten i Tyskland

  - nazisme og fascisme à rasisme, vold

 

Litteratur

- Mange forfattere som hadde preget historien døde tidlig på 1900-tallet

- Mange nye forfattere kom til

- Bokproduksjonen økte

 

Nyrealisme

- Norsk miljø, moralske, kulturelle og politiske spørsmål.

- Nyrealisme / nasjonal realisme / etisk realisme

- Markerte forfattere:

  - Olav Duun (1876 – 1939)

   - Nynorsk

   - Hentet stoffet fra Namdalen

   - Utdannet som lærer

   - Ene som står mot den andre, problemer i bygdesamfunnet

  - Johan Falkberget (1879 – 1967)

  - Sigrid Undset (1882 – 1949)

   - Kontordame før gjennombruddet

   - Utroskap, mangel på ansvar for andre

   - Framheve kvinnens oppgaver, plikter som hustru og mor MOT å satse på kjærligheten

   - 1927: Nobels litteraturpris

  - Kristofer Uppdal (1878 – 1961)

- Romanenes århundre

- Konflikter i samfunnet

- Uromantiske bygdemiljøer

- Populærlitteratur / kiosklitteratur

  - Rudolf Muus

  - Karen Sundt

- Det ble skrevet om:

  - Den nye tid mot den gamle tid

  - Arbeidermiljø

  - Bygdesamfunnet og industrisamfunnet

  - Kvinnesak

  - Kjærlighet og erotikk

  - Religiøse spørsmål

- Historiske romaner

  - Handlingen flere hundre år tilbake i tid

- Kulturkamp (1930-tallet)

  - Psykologi

  - Religion

  - Poesi / litteratur

  - Kulturkonservative mot kulturradikale.

   - Politisk konservative og kristne mot politisk radikale og ikke-troende.

  - Arnulf Øverland

   - 1933: Anklaget for blasfemi (gudsbespottelse)

  - ”Kristendommen, den tiende landeplage”

  - ble frikjent

  - Politisk litteratur

   - Bidra til å gjøre samfunnet bedre

   - Avsløre og mane til debatt og kamp

   - Nina Roll Anker (1873 – 1942)

  - Kvast innlegg om abort

  - Bedre kår for kvinnelige fabrikkarbeidere

  - Aksel Sandemose (1899 – 1965)

   - Barndommen viktig

   - Fordommer og innstillingen i småbyer

   - Janteloven (En flyktning krysser sitt spor)

 

Lyrikk

- Sigbjørn Obstfelder

  - Vår første modernist

  - Formen på diktene

- Denne formen slo ikke igjennom før etter 50 år

- Herman Wildenvey (1886 – 1959)

  - Sterk posisjon

  - Rim og rytme

  - Lekende

  - Populær

- samme temaene som andre forfattere i nyrealismen

  - kjærlighet

  - forholdet til hjemstedet

  - etisk vanskelig spørsmål


- 3 første tiårene:

  - mannlige forfattere

   - Arnulf Øverland (1889 – 1968), Olag Bull (1883 – 1933), Rudolf Nilsen (1901 – 1929), Kristofer Uppdal (1878 – 1961), Olav Nygard (1884 – 1924), Olav Aukrust (1883 – 1929)

- Rolf Jacobsen (1917 – 1994)

  - 1933: debut med samlingen Jord og jern

  - viktig rolle i fornying av lyrikksjangeren

  - teknikken som et gode og trussel

 

 

1940 - 1965

Samfunnsforhold

- 1940 – 1945: Norge okkupert av tyskerne

  - slapp lett unna, untagen Finnmark og Nord-Troms.

- gjenreise landet

  - 1945: politisk samarbeid – samarbeidsregjereing

  - 1945: ren AP regjering, frem til 1965

- 1952: slutt på rasjonering

  - velferdssamfunn

  - drabantbyer

  - utbygd skolesystem

  - 1940 – 1945: babyboom!

  - 1960 årene: mange studenter

 

Litteratur

- mange utgivelser etter krigen

  - svik, kjærlighet og skyld

  - virkelighet

  - opplevelser fra barndommen

- Tarjei Vesaas (1897 – 1970)

  - Markert i etterkrigstiden

  - Særegent språk, korte + enkle setninger, mye mening

  - Prosa + lyrikk

  - Barndom, ungdom, ondskap, uhygge, angst, håp, framtid.

  - Filmatisert: Is-slottet, Fuglane

- Johan Borgen (1902 – 1979)

  - Nazisme og selvmord

  - ”Lillelord”

- Agnar Mykle (1915 – 1994)

  - Kjærlighet og erotikk

  - Rettsak, ble frikjent

  - ”Sagen om den røde rubin”

- Torborg Nedreaas (1906 – 1987)

  - 1945: novellesamling

   - Krigstiden

  - familieliv og skilsmisse.


- Jens Bjørneboe (1920 – 1976)

  - Lyrikk, roman- og dramaforfatter, kritiker.

  - ”Jonas” (1955)

   - angrep på den norske skolen

  - viktig for ungdomsopprøret i 1960-årene

  - solidaritet hos de unge.

 

 

FRA 1965

Samfunnsforhold

- 1961: AP mistet flertallet på Stortinget

- 1960-årene: protestbevegelser og interessegrupper

  - 68-generasjonen

- 1970-årene: Kvinnebevegelser

  - rett til utdanning, likelønn, selvbestemt abort

  - 1981: første kvinnelige statsminister

   - Gro Harlem Brundtland

 

 

Litteratur

- Uttallige forfattere

- 1966: ”Profil”

  - talte autoriteter midt imot

  - Jan Erik Vold, Dag Solstad, Einar Økland

  - Lyrikk og prosa

   - Krevde fantastisk litteratur

- 1970-årene: sosialrealisme

  - kamp mot urettferdigheten, folks levekår

  - kvinnelitteratur

   - av, om og for kvinner

  - Bjørg Vik, Liv Køltzov, Ebba Haslund, Cecilie Løveid

  - Amalie Skram, Sigrid Undset, Cora Sandel

  - mannelitteratur

   - Knut Faldbakken

  - Menns problemer

   - Svar på kvinnebøkene

   - Kjartan Fløgstad

  - Tekster og bøker

  - Realistiske og fantastiske

  - 1977: Nordisk Råds litteraturpris

   - ”Dalen Portland”

  - Science fiction

   - Jon Bing, Tor Åge Bringsværd

  - Krim- og spenningsbøker

   - Jon Michelet, Gunnar Staalesen, Anne Holt

Lyrikk

- 1970-årene: visenes tiår

  - melodi til dikt

- Jan Erik Vold, Arild Nyquist

  - Turneer, nådd ut til mange

 

Populærlitteratur

- Såpeserier

- Kjærlighet, skuffelse, intriger

- Louis Masterson (Kjell Hallbing)

  - Kvinnefiendtlig, dyrke vold

- Margit Sandemo

  - ”Sagaen om Isfolket”

   - 1600-tallet

 

Norsk litteratur ved et århundreskifte

- Etter 1980: tradisjonell og eksperimentell

  - Adjø til sosialrealismen

- mangfold

- Jostein Gaarder

  - 1991: ”Sofies verden”

- Lars Saaby Christensen

  - 1984: ”Beatles”

  - dikt, noveller, romaner, filmmanus, rocketekster

- Herbjørg Wassmo

  - 1987: ”Hudløs Himmel”, Nordisk Råds litteraturpris

- Anne Karin Elstad

  - Historiske og samtidsnære romaner

- Ingvar Ambjørnsen

  - ”Pelle og Proffen”

  - menneskets ensomhet og kontaktproblemer

 

Forfatterutdanning

- utdanning, hjelp og veiledning

- Skrivekunstakademiet i Hordaland

- Høgskolen i Bø i Telemark

- Universitet i Tromsø

  - Lærere og forfattere

   - Språk, litteratur


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Gunnar, ja u vet kem eg e;)
30.05.2006 12:51

Bra!
14
anbefalinger
Jeg synes dette bare var sladder, du må skrive litt mer seriøst og ikke lure ungdommene som e gira på å lære, oki? (k)

lærer
08.06.2006 14:59

Bra!
8
anbefalinger
grei oppstilling..fin måte hvor man kan få med mest mulig på liten plass og tid. folkens, dette vil være mer hjelp i hvis dere slår opp på de punktene der trenger.. VELDIG NYTTIG TEKST DU HAR LAGET HER! flott!

danke=D
28.02.2006 12:05

Bra!
6
anbefalinger
neste gang litt fyldigare enn berre stikkordsform

Mumle Gåsegg
24.03.2007 18:49

Bra!
6
anbefalinger
Hei hei Smile :-\) Veldig bra det du har skrevet, men noen ganger blir det kanskje litt uoversiktlig? litt uklart hva som kommer etterhvrandre og hva som henger sammen.. Men ellers var det opp!  Smile :-\)

egefg
31.05.2006 17:24

Bra!
5
anbefalinger
eh... Ståle, du kødder, ikke sant? Razz :-P
Og jjo, nørd sjæl!

svar
20.03.2006 23:57

Bra!
4
anbefalinger
Hei "danke=D" Vi venter spent på din oppgave som bør gjøres bedre enn denne. Det tror jeg ikke du har noen forutsettninger for å klare, slikt vises på svaret du ga til den flotte oppgaven jeg nettopp har lest.

Thomas
28.05.2006 12:39

Bra!
4
anbefalinger
ser bra ut. Har lett å lett å lett etter en oversikt som jeg kan lese på til eksamen og endelig har jeg funnet det. takktakk

Ellen Katrine
06.04.2006 22:18

Bra!
3
anbefalinger
Dette var en flott side! Mye informasjon uten for mye sammenhengende tekst. For å være ærlig tror jeg at jeg lærte mer av å lese dette, enn jeg gjør ved å høre på norsklæreren min. Teksten gir oss en kronologisk framstilling av litteraturhistorien, og trekker fram de viktigste personene. Kjempe bra!

Ståle
30.05.2006 12:54

Bra!
3
anbefalinger
Dette her e bare tull, alle vet at det var Jipsen som skrev Janteloven =(

Tanja
08.06.2006 08:16

Bra!
3
anbefalinger
Dette var bra, Tusen takk,

Meg
12.04.2007 16:18

Bra!
3
anbefalinger
Tusen takk! Dette hjalp veldig!

katrine
07.12.2005 21:17

Bra!
2
anbefalinger
flott side! nå går tentamen bra, vil jeg tro Smile :-\) mye mer informativt enn vårt eget pensum, nesten..!

x
18.04.2006 14:54

Bra!
2
anbefalinger
Flott side med god oversikt over de aktuelle temaene. Det at teksten står på stikkordsform gjør det mye mer oversiktelig for leseren. Jeg bruker denne siden som et oppslagsverk for en oppgave for høyere utdanning.

Keep up the good work.

Anne S
23.04.2006 23:53

Bra!
2
anbefalinger
Dette likte jeg!  Smile :-\) Teksten er til god hjelp på en stiloppgave som jeg jobber med. Takk, takk!

Ida..
25.04.2006 13:48

Bra!
2
anbefalinger
Kjempegrei oppgave om ulike litteraturperioder! Denne var til stor hjelp for meg! Smile :-\)

Meg=)
12.01.2007 19:09

Bra!
2
anbefalinger
Dette var til utrolig god hjelp assa.. Fikke det jeg trengte her! Veldig bra oversikt.. Bra side!

Tony
25.01.2009 19:31

Bra!
2
anbefalinger
hei. du eg trur du har en feil her.
amalie skram døde i 1905, og kan ikke være med der du har satt henne


24.02.2009 16:02

Bra!
2
anbefalinger
yooo  Razz :-P
sykern bra side lizzuuum
diggern, skreiv av hele jeg
love yah

thale
13.10.2008 10:40

Bra!
1
anbefalinger
trengte en enkel oversikt over endringene i samfunnet - det fikk jeg så tusen takk Smile :-\)

meg tenk !
23.10.2008 09:26

Bra!
1
anbefalinger
det står jo ingenting om 1990-2000 årene ? :-s ,, dette var ikke til så mye hjelp !


06.01.2009 16:05

Bra!
1
anbefalinger
Dette er en bra side, ksn enda gjøre bedre. Jeg titter med engang daria.no

anonymous
21.02.2012 15:51

Bra!
0
anbefalinger
Hey flotte greier skal øve til prøve tusen takk mate!


14.04.2014 22:39

Bra!
0
anbefalinger
hey flotte greier tusen take


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.016 sec - 1 pageviews