Søk i stiler
 

Psykologi - Konflikt


En oppgave om hva konflikt er og hvordan man kan løse konflikt på forskjellige måter.

Karakter: 5

Sjanger:ArtikkelLastet opp:08.03.2005
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Psykologi


Innledning

Jeg valgte denne oppgaven fordi konflikt er en del av livet til mennesker. Hele tiden opplever mange konflikter. Det kan enten være små konflikter i ettertid er helt tullet, eller det kan være store konflikter som kan påvirke livet.

 

Det er mange som opplever konflikter som ubehaglige. Noen velger å gjøre noe med det, mens andre tørr ikke å gjøre noe med det.

 

Så hovedgrunnen til at jeg valgte denne oppgaven var at jeg syntes det hørte interessant ut, og jeg ville finne mer ut om hvordan man kan løse konflikter.

 

Teori

Konflikt er en situasjon der en må velge mellom alternativer som to personer utelukker hverandre, og der man ikke vet hva man velger.

 

Å være et menneske innebærer at man møter konflikter. Både motsetninger mennesker imellom og motsetninger i hvert enkelt menneske fører til konflikter.

 

Alle mennesker er forskjellige, tenker forskjellige, har forskjellige behov eller forskjellige interesser og verdier. Å være et menneske innebærer at man kan være med andre mennesker som er forskjellige fra oss selv i større eller mindre grad. Det gjelder både i privatlivet, arbeidslivet og samfunnslivet, for hvis man skal samarbeide med andre, og i mange av disse sammenhengene er dette viktig å bli enige om. Motsetningene mellom oss kommer fram, og dermed kan det oppstå en konflikt.

 

Hvordan man opplever motsetningene, og hvordan man reagerer på dem, er forskjellige fra person til person og er blant annet avhengig av de verdier og normer man har.

 

Når man får en konflikt mellom to personer kan man løse dem på to ulike måter. De to ulike måtene er:

 

Behovskonflikten oppstår når to personer har ulike behov eller interesse som krasjer. Det er et spørsmål om hvordan godene eller belastningene skal fordeles mellom personene. Et eksempel er at foreldre vil at barnet skal rydde rommet, men barnet vil heller se på tv.

 

Verdikonflikt oppstår når to personer har ulike verdier og holdninger. Grunnen til konflikter kan være ulik moral, kultur eller religion. Et eksempel er at en person ønsker å holde en flyktning skjult for han skal utvises, mens an annen vil fortelle om han til myndighetene. På den ene siden er det riktig å verne om denne personen, og på den andre siden er det riktig å være lovlydig.

 

De som har en konflikt, ønsker ofte å gjøre noe med den fordi det kjennes som ubehaglig. En konflikt opptar mye av oppmerksomheten vår, og gir oss en indre uro. Man ønsker å ta bort det ubehaglige og på ny oppnå ”normaltilstand”. En konflikt kan også ses på som første skritt på veien til å endre noe og få noe på en bedre måte. Hvis konflikten er stor, kan det virke umulige å løse den, og man blir oppgitt og passiv. Det er lettere å være flere sammen enn å stå alene i en konflikt.

 

Et viktig utgangspunkt for å løse konflikter er at man ønsker å gjøre det. Måten man gjør det på, avhenger av om man har med en behovskonflikt eller en verdikonflikt. I en behovskonflikt kan man møtes på halvveien, begge kan gi litt etter og inngå kompromiss. I en verdikonflikt er det vanskeligere å møtes på halvveien. Verdikonflikt kan oftest ikke løses. Det som blir viktig, er og respekterer at man har ulike syn på mange spørsmål. Man må klarer å leve med at man har ulike verdier, og at det finnes flere sannheter om samme ting.

 

Å løse en konflikt er ikke alltid å bli enige. Når man respekterer andre mennesker, innebærer det at man aksepterer at man har et syn som for dem er like riktig som vårt syn er for oss.

 

Første konflikt

Mamma vil at broren min eller jeg skal ta oppvasken etter middag, men begge mener at det oss selv som tok den. Begynner å krangle om hvem som skal ta den og hvem som slipper.

 

Hva gjør vi?

 

Samarbeid.

Begge blir enige om at vi tar den sammen, og setter opp en liste slik at man vet hvem som tok den sist, og ved det slipper det å bli en konflikt neste gang når en av oss skal vaske opp.

 

Konfrontasjon

Begge begynner å krangle og skrike til hverandre. Etter en stund ender det med at ingen av oss gidder å ta den, og at mamma må ta den.

 

Unnvikelse

Ingen gidder å høre etter hva mamma sa, og later som ingen ting, og det ender med at mamma tar den.

 

Ettergivelse

Begynner å krangle om hvem som tok den sist, men etter en stund blir det for mye for en av oss og det ender med at en av oss tar den alene til slutt.

 

Kompromiss

Begynner og krangle om hvem som tok den, men etter en stund finner begge ut at det er bare tåpelig å krangle om det og inngår en avtale om hvem som tar den.

 

Andre konflikt

Engelsklæreren krever en innlevering føre jul, men på den dagen har jeg allerede mye annet som skal leveres pluss en prøve som er ganske viktig.

 

Hva gjør jeg?

 

Samarbeid

Forklarer til læreren om hvor viktig den prøva er og at det umulig og klarer å gjører det. Læreren forstår og vi begynner å diskutere hva vi kan gjøre. Til slutt blir vi enige om ny innleverings dag.

 

Konfrontasjon

Sier at det ikke passer i det hele tatt, og blir skikkelig irritert og velger å ikke levere til den dagen.

 

Unnvikelse

Sier ingen ting, og gjør innlevering så godt jeg kan og leverer.

 

Ettergivelse

Sier i fra at det ikke passer i det hele tatt og blir irritert, men levere til slutt.

 

Kompromiss

Sier i fra at det ikke passer i det hele tatt og blir irritert. Læreren skjønner det etter hvert og blir enige om en ny innleverings dato.

 

Konklusjon

- Ordet ”konflikt” kommer fra det latinske ordet ”conflictus”, som beter sammenstøt, kamp, krig, strid eller tvist.

 

- Konflikter kan deler inn i to ulike typer, og det er behovskonflikt og verdikonflikt.

 

- Konflikter oppleves som ubehagelige, men samtidig er de aktiviserende.

 

- En konflikt kan også ses på som første skritt på veien til å endre noe og få til noe på en bedre måte.

 

- Et viktig utgangspunk for å løse konflikter er at vi ønsker det.

 

- Det finnes mange måter å løse konflikter på. Tre av de som er mest brukt er:

   - Tap – vinn metoden

   - Tap – tap metoden

   - vinn – vinn metoden.

 

Jeg synes det har godt ganske bra å jobbe med denne oppgaven. Jeg fikk svar på det jeg lurte på, og jeg har lært en del om konflikt.

 

Ting som jeg kunne ha gjort andreledes var å begynne mye tidligere på det enn å vente helt til slutt. Og til neste gang vet jeg at jeg må begynne mye tidligere, for det ble litt stress på slutten. Men i helhet har det godt ganske bra.

 

 

Litteratur

- Psykologi. Grunnkurs, helse og sosial fag. Modul 6 og 7. Liv Guldal og Anne Tveit.

- Hodet mitt.Teksten er hentet fra Daria.no, www.daria.no