Søk i stiler
 

Indikatorar


Rapport fra forsøk.
Sjanger:RapportLastet opp:08.03.2005
Språkform:NynorskForfatter:Anonym
Tema:Naturfagsrapporter


Utstyr:

 • Fortynna saltsyre (0,1 M HCl)
 • Fortynna natriumhydroksid(0,1 M NaOH)
 • Reagensglas
 • Reagensglasstativ
 • Dropeteljar
 • Vernebriller
 • Indikatorar:

  - BTB-løysing

  - (bromtymolblått)

  - Lakmusløysing

  - Fenolfaleinløysing

  - Eventuelt andre

  - Indikatorar

Føremål:

Føremålet med denne øvinga er at vi skal lære oss bruken av indikatorar, og undersøke fargane på ulike indikatorar.

 

Framgangsmåte:

· Vi fylte 1 ml HCl i 3 reagensglas.

· Vi fylte 1 ml NaOH i 3 reagensglas.

· Og vi fylte 3 reagensglas med reint vatn.

· Så sette vi alle 9 glasa i eit stativ, og tok 2 dråpar med indikatorar i kvart av glasa.

· F.eks 2 dropar lakmus i sur, nøytral og i basisk. osv

 

Resultat:

 

Sur løysing Nøytral løysing Basisk løysing
Lakmus

Raud

Fiolett

Blå

BTB

Gul

Grønn

Blå

Fenolftalein

Fargelaus

Fargelaus

Raud/rosa

 

PH-papir:

Sur: pH 1 (rosa)

Nøytral: pH 6 (orange)

Basisk: pH 11 (mørke blå)

 

Konklusjon:

Denne øvinga kan vi bruke for å sjekke om ei løysing er sur, nøytral eller basisk ved å tilsetje ein indikator. Fargeforskjellen i resultatet gir svaret.

 

Feilkjelde:

Dersom utstyret er ureint, eller om eg tok for mykje eller for lite av nokre av stoffa, kan vi få unøyaktige resultat.Teksten er hentet fra Daria.no, www.daria.no