Søk i stiler
 

1. verdenskrig


Masse fakta om 1. verdenskrig fra årsakene til krigen, selve krigsforløpet og hva som skjedde etter krigens slutt.

Karakter: 5/6 (9. klasse)

Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:02.03.2005
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:1. verdenskrig
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.Før krigen

I 1914 blomstret handel og næringsliv i Europa. Velstanden hadde økt raskt og skapt en sterk framskrittstro. Mange hadde stor tro på at verden ville bli bedre å leve i. Storbritannia regjerte over enfjerdedel av verden og keisere styrte i Tyskland, Østerrike-Ungarn og Russland. De store landene konkurrerte om å være størst og sterkest i alt.

 

 

Årsakene til krigen

De grunnleggende årsakene var allianse, opprustning, økonomi, handel, kolonier og om å være mektigst i og utenfor Europa. Den utløsende årsaken var skuddet i Sarajevo.

 

Skuddet i Sarajevo: I 1914 besøkte erkehertug Frans Ferdinand og hans kone, hertuginne Sophie Sarajevo i Bosnia. De skulle inspirere folket og feire sin bryllupsdag.

<bilde>

Logg inn for å se bildet
De var arvinger til tronen. 28. juni kjørte de gjennom gatene til rådhuset i Sarajevo. Tilskuerne jublet overalt. Det var få sikkerhetstiltak.

 

Blant tilskuerne var det seks menn som tilhørte den hemmelige serbiske organisasjonen Svarte hånd. Serberne, Serbia, hadde sin egen stat, men det bodde serbere også i Bosnia. Svarte hånd arbeidet for at stedene hvor det bodde serbere, skulle bli en del av staten Serbia. Medlemmene var villige til å drepe for å nå sine mål!

 

Den 19 år gamle serbiske studenten Gavrilo Princip var medlem av Svarte hånd. Han stod på gatehjørnet og ventet på erkehertugparet. I den ene lomma hadde han en revolver, i den andre gift. Giften skulle han ha hvis han ble arrestert.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet
Han gikk på en kafé på et gatekjøkken. Når mottakelse i rådhuset var over, kjørte hertugparet til hjørnet der Princip satt. Bilene stoppet. Princip styrtet fram mot erkehertugparets bil og skjøt begge to. de døde i løpet av seks minutter.

 

Princip og hans kamerater ble arrestert. Princip tok giften han hadde i lomma, men den var for gammel og førte til at han kastet opp. Han var for gammel til å få dødsstraff, men han døde i fengsel i 1918 av tuberkulose. De andre ble dømt til døden og henretta.

 

Skuddet i Sarajevo satte Europa i brann. En måned etter startet den store krigen.

 

 

Allianser

Østerrike-Ungarn brukte mordet på sin tronarving til å erklære krig mot Serbia. For det første ville en krig svekke Serbia. For det andre skulle det vise serberne i Bosnia at Østerrike-Ungarn ikke tillater at områder i Bosnia til å bli en del av Serbia.

 

Trippelalliansen: Den Østerrikske keiseren og hans regjering regnet med at Russland ville støtte Serbia, slik landet hadde gjort før. Østerrike-Ungarn måtte derfor være forbredt på krig også mot Russland. Da trengte Østerrike hjelp fra Italia. Italia sluttet seg til alliansen, og slik oppstod Trippelalliansen.

 

Tyskland: I 1870 hadde de mange tyske småstatene, samlet seg til en stat. Før 1870 hadde det vært tollgrenser mellom alle de tyske småstatene. Nå var tollgrensen borte, jernbanen ble bygd ut. Den bandt den nye, store staten sammen og skapte gode forhold for næringslivet og handelen. Tyskland ligger sentralt i Europa. Stor fordel når det gjelder handel, svakhet hvis forholdet til nabolandene er dårlig! For at nabolandene ikke skulle gå til angrep mot Tyskland, sluttet Tyskland seg til Trippelalliansen.

 

Trippelententen: Franskmennene fryktet at den tyske staten skulle bli for mektig. De hadde ikke glemt at de tapte mot Tyskland i 1870. Da inngikk de en allianse med Russland.

 

Storbritannia: Var den mektigste staten i verden på grunn av flåten sin og alle koloniene. Britene støttet som regel den sterkeste staten eller alliansen, for å beholde stillingen som verdens sterkeste stat. Tyskerne begynte å bygge en stor flåte slik at Tyskland kunne gjøre seg gjeldende over hele verden. Dette skapte uro i Storbritannia. Den tyske flåten kunne true den britiske skipsfarten hvis det ble konflikt mellom de to statene. Storbritannia valgte da å slutte seg til Frankrike og Russland i Trippelententen.

 

Alliansene var da:

Trippelalliansen: Tyskland, Østerrike-Ungarn og Italia

Trippelententen: Frankrike, Russland og Storbritannia.

 

De nøytrale landene var: Norge, Sverige, Danmark, Nederland, Belgia, Luxembourg, Sveits, Portugal, Spania, Serbia, Romania, Bulgaria, Albania og Hellas.

 

 

Tyskernes plan

Tyskerne kunne sette opp sin hær mye raskere enn det Frankrike og Russland ville klare. Tyskland hadde også bygd ut jernbanen mellom øst og vest slik at soldater og kanoner kunne transporteres raskt fra den ene fronten til den andre.

 

Tyskernes plan ble kalt Schlieffenplanen, navnet på den tyske generalen som hadde lagd planen. Ifølge planen skulle tyskerne marsjere gjennom de flate områdene i Belgia og Nederland (det var satt opp vakter på grensen mellom Frankrike og Tyskland), og vinne en rask seier over Frankrike på vestfronten, når Frankrike var slått, skulle de over til øst, der skulle de slå Russland.

 

Den tyske ambassaden bønnfalt den britiske statsministeren om å ikke støtte Frankrike. Han hadde to betingelser:

1. Hvis de ikke invaderte Belgia

2. Hvis de ikke sendte flåten sin i Den engelske kanalen for å angripe Frankrike.

Hvis Tyskerne fulgte de betingelsene, skulle ikke Storbritannia støtte Frankrike.

 

Om morgenen 4. august 1914 angrep den tyske armeen. En og en halv million soldater var på vei til Frankrike, nettopp gjennom Belgia. Samme dag erklærte Storbritannia krig mot Tyskland.

 

 

Krigen og soldatene

Tyskernes plan gikk ut på at framrykkingen fra Frankrike til Russland måtte skje fort, slik at Frankrike ble slått før Russland kunne true grensene i Tyskland.

 

Det gikk ikke. Russland klarte å gjøre klar hæren mye fortere enn tyskerne hadde regnet med. Den tyske øverstkommanderende ble så nervøs for den tyske grensa at han sendte store troppestyrker østover, selv om det var mot planen.

 

Selv om tyskerne hadde sendt tropper østover, rykket de fram på vestfronten.

 

Franskmennene fikk hjelp av en liten britisk hær, og gjorde sitt beste for å stoppe tyskerne. I Paris ble til og med drosjene brukt for å få soldatene raskt til fronten.

 

Tyskerne klarte aldri å komme nærmere Paris. I Nordøst-Frankrike gravde de to hærene seg ned i skyttergraver. Gravene var over sytti mil lange og rakk fra Sveits til Den engelske kanal. Her kjempet fire millioner soldater mot hverandre i fire år.

 

 

Skyttergravene

Den nordøstlige delen av Frankrike er et fint, bølgende jordbrukslandskap, med fet, fruktbart jord. Her var det lett å grave dype skyttegraver og underjordiske rom.

 

Skyttegravene var bygd opp med sandsekker langs kantene. Foran dem var det store piggtrådsperringer. I bunnen av skyttegravene var det gravd en renne, som var dekt med trelemmer. Remmene skulle ta bort vannet.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Nede i skyttegravene var det fullt med rotter. Et rottepar kan få 800-900 unger i løpet av ett år, og snart krydde det av dem. Rottene spiste av provianten og gnagde på døde soldater. Rottene angrep også soldatene om natten hvis de ikke fikk nok mat.

 

Et lite stykke oppe på veggen i skyttegraven var det en avsats. Der stod soldatene når de skøt mot fienden. Avsatsen ble også brukt når de skulle opp av skyttegravene for å angripe fienden.

 

Skyttergravskrigen

<bilde>

Logg inn for å se bildet
Før en av partene gikk til angrep, skjøt de med kanoner mot fiendens skyttergraver i timevis, for å ødelegge piggtrådsperringene og maskingeværstillingene. Maskingevær var forholdsvis nytt. En maskingevær kunne skyte ut like mange kuler som 200 mann med gevær.

 

Mange druknet når de gled ut i de dype, regnfylte granathullene i ingenmannsland, på vei mot fiendens skyttergrav. Området mellom skyttegravene ble kalt ingenmannsland.

 

Et angrep begynte ved daggry. Soldatene fikk ordre om å klatre over skyttegravskanten, løpe over ingenmannsland og angripe fienden i skyttergravene med bajonetter.

 

930 000 tyske soldater og 927 000 franske soldater ble drept eller skadet i skyttergravene.

 

 

Tyskland vinner i øst

På østfronten kjempet Tyskland og Østerrike-Ungarn mot Russland. Her var det store slag. I begynnelsen vant tyskerne, og de rykket stadig inn i Russland. I 1917 ble det russiske styret erstattet med et nytt. Den nye lederen sluttet fred med tyskerne. Da hadde tyskerne bare et sted å føre krig på. De begynte straks å overføre en million soldater fra østfronten til vestfronten. De brukte jernbanen.

 

I mars 1918 brøt tyskerne gjennom fronten i Frankrike, og vant! Storbritannia og Italia (Italia hadde gått over på Frankrikes side i 1915), hadde fått en ny, mektig alliert som kom til unnsetning da så veldig mørkt ut, nemlig USA.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

 

USA blander seg i krigen

Allerede ett år før hadde USA sagt ja til å støtte Russland, men det tok tid å trene opp soldater, produsere krigsmateriell og transportere soldater og utstyr over Atlanterhavet.

 

Det kom så mange amerikanske soldater at Russland kunne ta igjen på Tyskland. Foran soldatene rullet tanksene. Det var et nytt våpen de brukte gjennom piggtrådsperringer og rulle tvers over skyttegravene. Det var britene som lagde tanksen så effektiv at den kunne brukes. Men det avgjørende vendepunktet var at USA var kommet med i krigen.

 

Den tyske øverstkommanderende skjønte at han var slått. 11.11. kl. 11 i 1918 ble våpenhvileavtalen undertegnet. Den verste krigen i historien til nå var over!

 

 

Freden

 

Fredsavtalen i Versailles

Krigen i vest var blitt ført på fransk jord. Store deler av Nordøst-Frankrike var ødelagt. 1,5 millioner unge franskmenn var blitt drept eller lemlestet. Franskmennene mente at det var tyskernes skyld. De var først og fremst opptatt av at Tyskland aldri mer skulle bli så sterkt at det kunne starte en ny krig. De stilte derfor harde betingelser under fredsforhandlingene.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet
Storbritannia, USA og Italia gikk med på de franske kravene. De utarbeidet fredsavtalen sammen. De signerte fredsavtalen i Versailles, utenfor Paris, i et slott.

 

Tyskland fikk ikke lov til å være med i fredsforhandlingene, de fikk bare sju dager til å studere avtalen. Soldater stod oppmarsjert ved grensa. De var klare til å gjøre invasjon hvis Tyskland ikke godtok avtalen.

 

Tyskland føler seg ydmyket

Tyskerne kalte fredsavtalen for diktatet fra Versailles. De hadde vunnet krigen i øst, ingen fremmed soldat hadde vært på tysk jord, og ikke en bombe var falt over Tyskland. Da freden kom, flyktet keiseren, og Tyskland ble republikk med president. Det ble innført en demokratisk grunnlov, og generalene mistet sin innflytelse.

 

Noen av Versailles betingelsene om Tyskland:

- Tyskland måtte ta på seg skylden for å ha begynt krigen.

- Tyskland mistet 13 prosent av landområdet sitt. Her lå 48 prosent av jernproduksjonen og 16 prosent av kullproduksjonen.

- Seks millioner tyskere ble borgere i andre land.

- Tyskland mistet koloniene sine.

- Tyskland skulle betale erstatninger for 66 000 millioner pund.

- Tysk Rhinland skulle være okkupert av seierherrens tropper i 15 år. Tyskland hadde ikke lov til å ha soldater i området.

- Tyskland skulle bare ha en hær på 100 000 mann.

- Tyskland skulle gi Alsace-Lorraine til Frankrike.

 

 

Nye stater

 

Nye stater i Sentral- og Øst-Europa

Østerrike-Ungarn ble oppløst og gjort om til republikk. I det nye Østerrike bodde det bare tysktalende innbyggere.

 

De slaviske folkene i det tidligere Østerrike-Ungarn samlet seg under ledelse av Serbia og dannet en ny stat som de kalte Jugoslavia.

 

Tsjekkere og slovakere dannet staten Tsjekkoslovakia. Det bodde 3,5 millioner tyskere der.

 

Polen ble større. Landet fikk områder med tysk befolkning i vest og russisk i øst. Polen fikk adgang til Østersjøen gjennom Den polske korridor.

 

’’Nye’’ land:

Østerrike, Jugoslavia, Tsjekkoslovakia, Finland, Irland, Litauen, Latvia og Estland.

 

Land som ’’forsvant’’:

Østerrike-Ungarn, Serbia og Montenegro. Deler av Russland og Tyskland forsvant.

 

 

Den gang og nå

 

Den første verdenskrigen og Versaillesfreden

Versaillesfreden hadde som mål at den første verdenskrigen skulle være krigen som gjorde slutt på alle kriger i Europa. Men 20 år senere ble det er enda verre krig: andre verdenskrig!

 

I ettertid kan vi stille masse kritiske spørsmål til fredsavtalen. Det ble utnyttet av Adolf Hitler.

 

Først så het første verdenskrig den store krigen. Alle kalte den det fordi den var den største og verste krigen menneskene til da hadde opplevd. Men når den andre verdenskrigen brøt ut, ble den første verdenskrigen omdøpt til den første verdenskrigen. Den var ikke lenger den største og verste.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

 

Egenvurdering

Jeg synes jeg har jobbet ganske bra med andre verdenskrig. Tror jeg er på nivå B eller C. Jeg prøvde å være på nivå C.

 

Det var kjempe spennende. Nå vet jeg endelig masse om første verdenskrig. Hvorfor det skjedde, alliansene, landene som var med, om skyttergravene og hvem som tapte. Det var utrolig spennende.

 

Jeg gleder meg kjempe masse til å ha om andre verdenskrig! Det blir nok minst like spennende.

 

Jeg har prøvd å skille på ord, ikke skrive rett av. Men det er kjempe vanskelig! Det blir bare feil hele tiden.

 

Jeg er veldig takknemmelig og glad for at jeg fikk utsette det til mandag, håper ikke det gjør noen forskjell.

 

Men dette var veldig interessant, gleder meg til vi skal ha om andre verdenskrig!


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


07.09.2016 12:22

Bra!
148
anbefalinger
veldig bra var alt jeg trengta av fakta


12.06.2005 17:15

Bra!
70
anbefalinger
Veldig bra, og til stor hjelp på historie eksamen TAKK

-Christine-
18.10.2005 21:34

Bra!
41
anbefalinger
Kjempe Bra=D Masse nyttig!!

24 åring!
27.04.2005 21:04

Bra!
37
anbefalinger
synes du har vært kjempe flink jeg! du har med det viktigste.. trengte oppfriskning før exanen i morgen! takk

silje
27.10.2005 21:58

Bra!
31
anbefalinger
jeg elsket stilen din den var kjempe bar så bare stå på å aldri gi opp
fortset å lev livet ok  Razz :-P kjempe bra

Simen
07.12.2005 21:40

Bra!
30
anbefalinger
Takker for oppgaven den var sykt bra!!!

ein som har om skyttergravskrigen..-.----
06.02.2006 10:15

Bra!
29
anbefalinger
jeg har hatt om skyttergravskrigen.......  Sad :-\( så jeg tenkte du kanskje ville se det.....
takk får hjelpen....  Wink ;-\)
SKYTTARGRAVSKRIGEN

1. verdskrig som starta i 1914 var ein skyttargravskrig som varte i fire år. Tyskarane angrep Belgia som gav lite motstand og dermed vart eit lett bytte for Tyskarane. Dei trudde dei skulle klare å slå ut Frankrike òg med berre eit slag, men det klarte dei ikkje. Franskmennene stoppa Tyskarane utanfor Paris, med hjelp av Britane. Så grov hærane seg ned i skyttargravar frå kanalkysten i nord til den svenske grensa i sør. Austerrike-Ungarn med tysk hjelp hærtok nesten heile Serbia.
skyttargravene
I den nordaustlege delen av Frankrike var det fet fruktbar jord, og der var det lett og grave djupe skyttargraver og underjordiske rom. Skyttargravene var bygd opp med sandsekker langs kantane. Det var store piggtrådsperringar framfor dem, og i bunden var det grove ein renne, som var dekt med trelemmer. Rennene skulle ta bort vatnet.
Nede i skyttargravene var det fult med rotter. Rottene åt av maten til soldatane og gnaget på døde soldatar. Rottene angrep også soldatane om natten viss dei ikkje fekk nok mat. Rottene kan få 800-900 ungar i løpet av eit år, så det krydde av dem i skyttargravene.
Litt oppe på veggen i skyttargravene ver det ein avsats. Der stod soldatane når dei skøyt mot fienden. Avsatsen blei også brukt når dei skulle opp av skyttargravene for å angripe fienden.
Skyttargravskrigen
Før ein av partane gjekk til angrep, skøyt dei med kanoner mot fiendens skyttargraver i timevis, for å øydeleggje piggtrådsperringane og maskingevær stillingane. Eit maskingevær kunne skyte ut like mange kuler som 200 mann med gevær.
Mange drukna når dei gled ut i dei djupe, regnfylte granatholene i ingenmannsland, på veg mot fiendens skyttargrav. Ingenmannsland var området mellom skyttargravene.
Et angrep begynte ved daggry. Soldatane fekk ordre om å klatre over skyttargravskanten, springe over ingenmannsland og angripe fienden i skyttargravene med bajonettar. Ein bajonett er ein kniv som er festa til munningen av eit gevær
930 000 tyske soldatar og 927 000 franske soldatar ble drepne eller skada i skyttargravene.

Brev og mat som blei tilsendt folka i skyttargravene frå venner og familie betydde mykje for dei. Det var stor solidaritet blant folka i skyttargravene, viss ein fekk eit par med sokkar og han hadde gode sokkar frå før, så gidde han dei til den personen som trong det mest. Og viss dei fekk mat så delte dei på det, det var ikkje berre han som fekk det som åt det opp sjølv....men jeg er ikkje heilt ferdig........

:D BEST BEST:D
12.01.2006 11:55

Bra!
26
anbefalinger
Dette er den beste siden jeg kom fram til.
Drit bra side da  Smile :-\) Dette kommer jeg til og bruke mye  Wink ;-\)


05.12.2005 09:16

Bra!
24
anbefalinger
detter er ei genial side


13.11.2005 13:15

Bra!
20
anbefalinger
jeg syns den var kjempe bra!!


03.12.2005 20:10

Bra!
19
anbefalinger
denne var veldig bra!! fikk mye nyttig ut av den!! gleder meg til du skal skrive om andrea verdenskrig. den er også veldig interesang

SuuZi
25.01.2006 17:13

Bra!
19
anbefalinger
Kjempe braaa  Smile :-\) akkurat det jeg trengte

Tony
02.11.2005 08:29

Bra!
18
anbefalinger
Dette e gudd!!!

nja... mæg så he ett problem...
16.01.2006 10:41

Bra!
18
anbefalinger
nja dette var en god side... fant litt av den informasjonen eg trong.... takker  Smile :-\)

en kritiker
10.10.2006 15:44

Bra!
18
anbefalinger
dette synes jeg ikke fortjener bedre enn 5. Forresten var ikke danmark nøytral, men pytt pytt, bildene var de samme som i boka, i likhet med en del andre ting, men ellers bra.

monica
01.11.2005 17:47

Bra!
17
anbefalinger
kjempe flott stil ass! jeg kunne aldri ha skreve noe sånnt asså..

ee
20.01.2006 09:33

Bra!
17
anbefalinger
jaell..må kje klaga!...goe sort detta


28.10.2005 11:03

Bra!
16
anbefalinger
Hei! Dette var en kjempe bra Stil! Vi har akkurat hatt om dette temaet vi også! Utrolig interesangt. Vi har rpøve om det i neste time!

meg
31.10.2005 20:23

Bra!
16
anbefalinger
veldig fin stil, ganske likt boka, men bra! Har prøve i mårra Sad :-\( kan nesten ikke en shit... Må skrive masse utenom boka å... ja ja. ha en fin dag, denne stilen var til stor hjelp, hilsen oslo jenta (14)

Bolleper
01.11.2005 17:07

Bra!
16
anbefalinger
Kjempebra skreve.. dette hadde jeg mye bruk for.
Lett etter noe stoff på internett, og dette er det garantert beste! Smile :-\)
Ros

car
07.11.2005 14:09

Bra!
16
anbefalinger
den hjelper meg hveldig mye når jeg skal gjøre leksa takk

Anonym
11.11.2005 11:15

Bra!
16
anbefalinger
Dette er bra. Du har nettop reddet Historieprøva i dag! Jeg klarer vanligvis ikke å få høye karakterer i historie.

jonnas
11.02.2006 22:26

Bra!
16
anbefalinger
du har visst gjort en liten feil her...
storbritannia støttet ikke de sterkeste maktene, men de svakeste slik at de kunne svekke de som ble for sterke Very Happy :-D

LIL'DD
06.03.2006 13:48

Bra!
16
anbefalinger
sier du der akapella. tror ikke det du Smile :-\)

Marius
20.09.2006 13:11

Bra!
16
anbefalinger
En helt grei stil. Den duger. Men, det er noen viktige poenger du ikke tar med. Grunnen til krigen kommer på en måte litt ensrettet frem i denne framstillingen. Det er ikke så enkelt. De lærde strider om hva som kan være årsakene. Det som gjelder alliansene er greit nok, selv om Italia ikke var med særlig leng, kan knapt kalles allianse. Frankrike var en evig fiende til Tyskland, det hadde ikke mye med at de var redd de skulle bli for store, de bare mislikte at Frankrike hadde tapt den FranskPreusisske krig, og dermed tapte Alsace og Lorraine til Tyskland. Det er viktig å få med seg. I tillegg må man se på at "alliansene", slik de ble formet, ikke hadde noen reell verdi. England ville i utgangspunktet ikke være alliert med Frankrike, mange mener at England og Tyskland faktisk passet bedre. Det var på mange måter rene tilfeldigheter som gjorde at alliansene ble som de ble under krigen. Det er også et poeng å få med seg at selv om fredsavtalen ble skrevet under, først i London, så i Versailles, så var ikke Tyskland slått! Det var nemlig slik at de ikke tapte noe stort slag, de bare trakk seg ut idet de så USA kom inn. Så er det noen småting her og der. Jeg vil også si at det innlegget om "skyttegravskrigen" gir et feilaktig bilde av krigen. Mye skjedde i skyttergravene, mest på Øst-fronten, men man skal vite at verdens, til da, største sjøslag utspilte seg mellom Trippelallianse og England.
Jeg synes det var en bra stil, den gir et overblikk. Men de som leser bør også henvende seg til andre kilder, slik at man ikke får en ensrettet oppfattning av krigen, eller historien som helhet.

Joachim
19.09.2006 12:10

Bra!
14
anbefalinger
Kjempe bra! Keep up the good work.
Denne siden gir oss svar på alt som kommer på arbeidsplanene hehe  Razz :-P

Lars
27.03.2006 16:31

Bra!
12
anbefalinger
Kjempe bra skrevet.... Dere skulle virkelig hatt en 6-er.... Jeg er samfunnsfags lærer og synes dette er det beste jeg har sett på lenge... Stå på !!!!

LIL'DD
28.02.2006 17:09

Bra!
11
anbefalinger
synes det er en bra opplysnings kilde her.
fikk svar på alle leksene om 1.verdenskrig.

blackhawk
01.03.2006 18:12

Bra!
11
anbefalinger
dritbra, historieprøve imorgen, det viktigste er med her  Smile :-\) men skulle vært litt om fasisme/nasismen og, menmen, finner vell det og  Smile :-\)

Frode
27.03.2006 16:27

Bra!
11
anbefalinger
Denne oppgaven var drit bra laget, utrolig synd at dere ikke fikk en 6-er !

1 vk
28.03.2006 09:09

Bra!
11
anbefalinger
dette er en side som er helt grei men du brude sagt litt mere med det på skuddet i sarjevo for det er litt mere og si der

tru
20.04.2006 19:43

Bra!
11
anbefalinger
så bra, akkuratt d eg trengte t prosjekte mitt Very Happy :-D Very Happy :-D Very Happy :-D

kari
31.08.2006 20:47

Bra!
11
anbefalinger
supert Wink ;-\)

Josefine
06.03.2006 17:59

Bra!
10
anbefalinger
Bra men litt mye likt det som stod i boka. Skriver en fordypnings oppgave on tyskere under andre verdenskrig ganske vanskelig. Får alltid gode karakterer i historie så jeg føler ganske mye press på meg. Begynner litt om hva som skjedde med tyskland i 1. verdenskrig så det var litt nyttig. Men neste gang bør du nok ikke skrive så rett av boka slik at alle som leser det finner ut hvilken bok det er. Bare et lite hint. He he.. Men jeg synes du har gjort en god jobb Smile :-\)

emy
15.06.2006 19:45

Bra!
10
anbefalinger
dette var bra,det hjap meg mye Razz :-P


18.09.2006 09:23

Bra!
10
anbefalinger
dette var kjempe bra  Very Happy :-D men det var litte bilder :-I


25.10.2006 18:26

Bra!
10
anbefalinger
Takk for hjelpen om skuddet i sarajevo!!=D


17.10.2008 18:25

Bra!
10
anbefalinger
DETTE ER KOPIERT FRA HISTORIEBOKEN, HISTORIE 9 AV ERIK LUND OG UTGITT AV ASCHEHOUG!!!!!!

Sachmir Fasman
11.02.2010 22:33

Bra!
10
anbefalinger
Dete ver veli bra!

9. klasse
25.01.2007 21:01

Bra!
9
anbefalinger
Hehe..ja du jeg kjenner igjen MANGE setninger som er KOPIERT fra historiboken i samfunnskunnskap i 9.... Razz :-P men alle gjør feil.. skulle bare si at under skuddet i Sarajevo, sa du at Gavrilio princip var for GAMMEL til å få dødsstraff han var faktisk for ung, men ellers! Razz :-P hehe jaa har om det nå skjønner du.


19.09.2007 18:46

Bra!
9
anbefalinger
faen a hvor er kildene


26.03.2007 18:11

Bra!
8
anbefalinger
det var en dritt finn sida ..................du vet at jeg kopirte hele til prøven gjett hva jeg fikk jeg fikk 5

Lasse 9kl
02.10.2007 17:35

Bra!
8
anbefalinger
OG du har altfor mange feil; kildelista mangler, skrivefeil som "For gammel til å bli henrettet" osv.
Har om denne hendelsen akkurat nå, så her er det en del feil ja...

..
07.02.2008 01:03

Bra!
8
anbefalinger
principp fikk fengselstraff men var for ung til å bli henrettet, også døde han av tuberkulose i fengsel..
Bra skrevet, står mye likt i hidtorie boken men samme det  Very Happy :-D!

K =)
13.03.2008 10:38

Bra!
8
anbefalinger
Hjeelp! Jeg skal opp i dette i muntlig i morgen!
Når USA kom, hadde allerede Rusland sluttet fred med tyskerne. Så USA hjalp egentlig til på Vestfronten. Det som skiller deg fra en sekser (om du ikke fikk det) er nok det som de sier at du har skrevet det som står i boka. Spør hele tiden HVORFOR! det sier læreren min til meg  Smile :-\) HVORFOR sluttet Russland fred med Tyskland kan være viktig å ta meg  Wink ;-\) Det var kommunistene som kom til makten her. Lenin hadde fått hjelp av Tyskerne til å komme til makten. Tyskerne håpet at Lenin ville gjøre det vanskeligere for Russland og forsette krigen  Smile :-\) Håper det hjelper noen  Wink ;-\) Noen som vet noe om hvordan Nasjonalisme har med at krigen startet å gjøre?

lol
08.11.2012 13:06

Bra!
8
anbefalinger
yo hva skjer

kisen
06.12.2006 14:31

Bra!
6
anbefalinger
principp fikk ikke dødsstraff fordi han var FOR GAMMEL? litt drøy skrivefeil der ja...

Renate
19.04.2007 21:31

Bra!
6
anbefalinger
Var Princip for gammel til og bli henrettet når han bare var 19 år gammel ?  Confused :-\?


25.04.2007 10:13

Bra!
6
anbefalinger
jahaja? for gammel til å bli henrettet?  Confused :-\?

Lasse 9kl.
02.10.2007 17:33

Bra!
6
anbefalinger
Det der er faktsik tatt rett ut ifra samfunnsfag boka som 9klasse på vestmyra bruker.
Er ikke sikker på hva den heter, siden vi ikke har fått utdelt bøkene enda, vi bruker bare utskrifter. --'
Uansett ikke akkurat den beste karakteren om du skulle ha blitt tatt for å jukse.
en femmer utenom, en ener om så hva.

Stian
10.01.2008 15:37

Bra!
6
anbefalinger
Veldig bra side. Lærer mye av det. Skal ha en prøve om det på skolen. Takk alt sammen.

richard
15.01.2008 12:31

Bra!
6
anbefalinger
eg tror at han mente at han var for ung til og få fengsels straff, men du vet aldri kanskje han bare tok gruelig feil.

Amanda
19.02.2008 15:01

Bra!
6
anbefalinger
Kjempebra! Vi har særoppgave på skolen, med valgfritt emne. Jeg valgte 1. verdenskrig, og fikk masse bra fakta herfra  Very Happy :-D Dette hjalp meg veldig!  Smile :-\) (Y)

hoh
09.01.2009 17:39

Bra!
6
anbefalinger
OMG det står akkurat likt som i historie boka mi!!!

Noric
27.01.2009 18:24

Bra!
6
anbefalinger
anbefaler alle å bruke denne skoleoppgaven. den er rett og slett dritbra!!

fy faen
19.03.2009 11:19

Bra!
6
anbefalinger
jævla nerds

:D
17.09.2009 13:41

Bra!
6
anbefalinger
Utrulig bra  Very Happy :-D detter var veldig nyttig, har snart prøve i 1. verdenskrig.


05.10.2009 19:48

Bra!
6
anbefalinger
hei Smile :-\)
Eg kan ikkje om ''Kvifor vert den første verdskrigen kallaskyttargravskrigen? Kvifor miste så mange livet på vestfronten? Kan noe hjlper mej dør snart=( vær så snill

hei
08.10.2009 17:22

Bra!
6
anbefalinger
hei han ble ikke henrettet fordi han var for ung! ikke for gammel! Smile :-\)


16.11.2009 20:53

Bra!
6
anbefalinger
Princip var ikke for gammel til å få dødsstraff, han var for ung!

Julla
18.11.2011 17:18

Bra!
6
anbefalinger
Tusen takk for hjelpen. kjempe bra skrevet.

pikken
17.12.2013 11:04

Bra!
6
anbefalinger
det her er det værst jeg har lest i hele mitt liv!

Josef
21.01.2014 18:11

Bra!
6
anbefalinger
KNALL BRA ARBEID ! ! !


27.01.2014 12:34

Bra!
6
anbefalinger
Bra, men jeg ønsket mer punkter og hva som skjedde, hvordan skjedde det og hvorfor. på denne måten man får mer med seg  Wink ;-\)

9 klassing
21.01.2007 17:04

Bra!
5
anbefalinger
Bra... Nesten direkte avskriving av historie boka til 9 klassing men...

9 klassing
31.01.2007 20:39

Bra!
5
anbefalinger
Sia har mye bra stoff, men jeg kjenner igjen også mye fra boka. Jeg syns sia har med det som er mest nødvendig, og at den ikke har med at feks. sola skinte akuratt den dagen. For det er veldig unødvendig. Det er ikke det vi skal lære om og huske!! Denne sia har jeg brukt helt siden jeg fant den. Og jeg tenker at den skla være me meg igjennom hele historieprosjektet. Jeg har også foreslått den for andre.

POSETIV ;D
08.01.2008 17:31

Bra!
5
anbefalinger
Jeg synes teksten var kjempe flott ! ; ) De andre som skriver dritt er bare så sinsykt sjalu! xD Fordi de kan ikke skrive såm så dæ ;D Håper du er stolt av dæ ;D Kleem

Karen Marie,9 klasse
16.01.2008 15:51

Bra!
5
anbefalinger
Men du har jo skrivd rett av historieboka fra 9-klasse (i allefall store deler). Jeg kjenner igjenn flere setninger og har lest ordrett av det samme som står i boka. Men dersom du ikke har samme bok som meg, må jeg si du er dyktig.  Smile :-\)

Anne
23.01.2008 18:16

Bra!
5
anbefalinger
Jeg vil bare si at dette er så og si akkurat d samme som står i historie boken min

Trine
10.12.2008 19:30

Bra!
5
anbefalinger
Ja, her står et akkurat som i min 9'ende klasse bok, skrevet rett av på begynnelsen. men slutten var veldig bra, dette hjalp meg til muntlig prøve i morgen, takk  Wink ;-\)

olr johny ronny reidar
07.01.2009 20:09

Bra!
5
anbefalinger
hvorfor står det ingen tin om ubåtkrigen?

hei=P
06.10.2009 11:33

Bra!
5
anbefalinger
Takk Smile :-\)

Hekuran
18.10.2011 20:17

Bra!
5
anbefalinger
Veldig bra men du manglet lenin (den russiske revulusjon)

Eksperten
05.01.2012 09:49

Bra!
5
anbefalinger
Ikke bra skrevet, mister og glipper litt av de viktigeste poengene i krigen og får dermed ikke med all informasjon, tilegg til at teksten er for kort.


30.03.2012 09:38

Bra!
5
anbefalinger
er det non som vet om skotet i sarajevo? Nå holder jeg på med et prosjekt om det og det hadde vært fantasktisk visst noen hadde skreve ned det dem vet om "skotet i sarjevo"  Smile :-\)))

Alisha
11.02.2013 20:21

Bra!
5
anbefalinger
hjalp mye, men ikke så mye. Har prøve i morra og kan nesten ingenting, Jeg må pugge mye mye mer for prøven men takk for det og God natt!


04.11.2014 15:41

Bra!
5
anbefalinger
Ka betyr og kjempe ved fronten?


04.11.2014 15:41

Bra!
5
anbefalinger
Ka betyr og kjempe ved fronten?


04.01.2017 13:54

Bra!
5
anbefalinger
Sike

helen
19.08.2009 20:22

Bra!
4
anbefalinger
Dette er bare tatt fra historie boka til 9.klasse

Ein person
05.10.2009 19:36

Bra!
4
anbefalinger
hei Smile :-\)
Eg kan ikkje om ''Kvifor vert den første verdskrigen kallaskyttargravskrigen? Kvifor miste så mange livet på vestfronten? Kan noe hjlper mej dør snart=( vær så snill

Lejla
13.04.2010 23:08

Bra!
4
anbefalinger
Alt det er det samme som den boka jeg hadde i 9klasse.... så det har du kopiert frøken  Smile :-\)

eeeehhhh
27.09.2010 17:17

Bra!
4
anbefalinger
dette er kopiert fra boka mi!

tyra
04.04.2011 21:05

Bra!
4
anbefalinger
JAJA, fint det har da,, om det er kopiert blir ikke min kopi i vert fall

Xizted
27.05.2015 10:25

Bra!
4
anbefalinger
Som andre sier er dette kopi av norske skolebøker. Få det vekk og ha med kilde av boka!


01.06.2016 12:34

Bra!
4
anbefalinger
Hei hvem ledet 1verdenskrig? Og hva var årsakene? Takker for svar😊

Auora
20.08.2016 22:25

Bra!
4
anbefalinger
Du skriver på en veldig oversiktlig måte, og det var enkelt å finne fram til den informasjonen jeg trengte. Tusen takk for hjelpen, og bra jobbet!

suka
13.01.2017 10:46

Bra!
3
anbefalinger
masse feil info.


14.09.2018 06:49

Bra!
3
anbefalinger
Goddag, jeg er Josef Lewis. En anerkjent, legitim og akkreditert utlåner. Vi gir ut lån av alle slag på en veldig rask og enkel måte, Personlig lån, Billån, Hjemslån, Studentlån, Bedriftslån, Oppdragsgiver, Gjeldskonsolidering. etc

Få godkjent for en bedrift eller personlige lån i dag og få penger innen samme uke av søknaden. Disse personlige lånene kan godkjennes uavhengig av din kreditt og det er mange glade kunder å sikkerhetskopiere dette kravet. Men du vil ikke bare få det personlige lånet du trenger; du vil få den billigste. Dette er vårt løfte: Vi garanterer Den laveste prisen for alle lån med gratis sikkerhetsfordeler.

Vi streber etter å gi et positivt varig inntrykk ved å overgå forventningene til kundene mine i alt jeg gjør. Vårt mål er å behandle deg med verdighet og respekt, samtidig som du yter den høyeste kvaliteten i tide. Ingen sosial sikkerhet Antall kreves og ingen kredittsjekk kreves, 100% garantert. Vennligst svar umiddelbart ved å bruke detaljene nedenfor hvis du er interessert i et lån og være fri for svindel ..

E-post: progresiveloan@yahoo.com
Ring / WhatsApp: +16626183756
Nettsted: https://progresivefunding.wordpress.com


BOI
11.02.2019 13:25

Bra!
3
anbefalinger
Me not understand i speak englush and is only fyev


23.02.2017 13:10

Bra!
2
anbefalinger
Er ikke dette om 1.verdenskrig???? på egenvurdering har du skrevet 2 Very Happy :-D?

Vince
11.02.2019 13:24

Bra!
2
anbefalinger
Veldig Bra!


10.04.2019 09:55

Bra!
0
anbefalinger
det var veldige bra men det jeg ute etter var om sverige unnder 2.verdenskrig


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.051 sec - 1 pageviews