Søk i stiler
 

Frelsesarmeen


Prosjekt fra 10-trinn om Frelsesarmeen.

Karakter: 6

Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:16.02.2005
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Frelsesarmeen
Verktøy:Utskrift
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.FORORD

 

Vi valgte å jobbe med temaet Frelsesarmeen i prosjektet ”En bedre verden for alle” fordi vi ville lære noe mer om det og det er aktuelt i vårt nærmiljø.

 

 

HISTORIE OG BAKGRUNN

 

I 1977 hadde Frelsesarmeen rett under 25000 offiseer, 1377 kadetter og ca 2,5 millioner medlemmer. De holdt til i 28 land og gav ut 114 blad og tidsskrifter med et samlet opplag på over 1,6 millioner. William og Catherine Booth hadde sansynligvis ikke dette i tankene når de startet sitt vekkelsesarbeid i slummen i London siste halvdel av 1800-tallet.

 

Til å begynne med, var ekteparet alene om å kombinere sosialhjelp og misjonsvirksomhet rettet mot de svakere stilte i samfunnet på denne tiden. Etter hvert fikk de flere tilhengere og medhjelpere, og i 1878 ble Frelsesarmeen offisielt stiftet som en kristen organisasjon. Det ble lagt vekt på disiplin og orden, og derfor innførte de militære titler i organisasjonen. De utarbeidet en egen fane, som var rød med blå kant og gul stjerne. Den bærer inskripsjonen ”blod og ild”. Flagget står for Kristi blod, den hellige ånds ild og blåfargen for renhet. Våpenmerke i fanen viser Herlighetens krone som Gud ville gi alle sine soldater. Målet til armeen er å nå de fattigste og mest forekomne med evangelie.

 

William Booth ble født 10/9 1829 og døde 20/8 1912. Han kom fra en fattig familie, som ble betraktet som ganske annerledes av de andre i nabolaget. Da han ble eldre arbeidet han som blant annet som pantelåner. Samtidig var han predikant i Methodistkirken og under en av hans gudstjenester var Caatherine Mumford tilstede. Hun møtte han etter på og det hele endte med at de giftet seg en stund senere.

 

William studerte ved kirken og virket som pastor der etter studietiden var over. Han vokste med oppgaven og var meget egasjert i alt han gjorde.

 

Etter de hadde giftet seg startet de opp sitt frelsearbeid. De drog på en telt kampange hvor forkynnelsen blant annet var rettet mot de fattige, prostituerte, hjemløse barn og sigøynere. Caterine Booth holdt blant annet midnattsmøter for de prostituerte.

 

Etter 3 år hadde Felsesarmeen 13 sentraler hvor det ble holdt møter for kristne og ikke-kristne. Det ble også gitt ut et blad som ble kalt ”East London Evangelist”. Nå drev Frelsesarmeen også med å dele ut mat til de sultende. Armeen fikk utrette en del for å bedre de sosiale forhold til folk, og de fikk blant annet heve t den seksuelle lavalderen til 16 år.

 

Catherine fikk kreft og døde av den en stund etter en tids sykdom. Etter dette skrev William en bok, og pengene han tjente på dette brukte han på redningsarbeid. Han åpnet blant annet en fabrikk i 1891 hvor det ble produsert fosfatfrie fyrstikker.Det hadde nemlig vært en intends strid mellom arbeiderne på fyrstikkfabrikkene og deres arbeidsgivere på grunn av de forferdelige arbeidsforholdene der. Før William Booth døde fikk han æresbevisning i Buckingham Palace og fikk audiens hos kongen av Noreg, kongen av Sverige og keiseren i Japan. Da Booth ble begravet i 1912 var dronning Mary tilstede i begravelsen.

 

Men etter hvert som organisasjonen ble mer utbredt, økte motstanden mot den også. Det oppstod konflikter, men disse førte bare til at flere fikk høre om Frelsesarmeen og den fikk enda større popularitet.Siden fikk den også internationale tilslutningar, blant annet i Østen og Sør-Afrika. I 1889 ble Frelsesarmeens første kontor i Stavanger åpnet og der møtte de stor motstand blant annet av Alexander Kielland.

 

Spesielt for Frelsesarmeen var de mange kvinnene som arbeidet der, mange av dem var høyt oppe i gradene og var med i ledelsen. Det var noe helt nytt på den tiden og ble en av årsakene til armeens store suksess. Den nye bruken av musikken i forkynnelsen slo også veldig bra an. En annen ting Frelsesarmeeen er kjent for, er deres hærberg for hjemløse. Disse har reddet mange menneskeliv opp igjennom tidene.

 


HVA ER FRELSESARMEEN?

 

Frelsesarmeeen er en kristen organisasjon som på menge måter fungerer som en frikirke, selv om de foreløpig ikke er registrert i norsk trossamfunn. Deres hovedoppdrag er å vise menneskene veien til Gud gjennom Jesus, og demonstrere Jesus kjærlighet gjennom praktiske handlingar.

 

Selv om det er mange ”kirker” i verden, mener de at alle som baserer sin tro på bibelen er en del av ”kirken”, fellesskapet av alle mennesker som overgår alle organisatoriske skillelinjer. Derfor samarbeider de også kristne fra andre trossamfunn for å nå deres felles mål.

 

Når de sier at budskapet bygger på Bibelen, betyr det at Bibelens vitnebyrd om Gud og Jesus er det som definerer deres tro, og som skal veilede dem når de gjelder etikk og moral. Nestekjærlighet er en naturlig følge av kjærligheten til Gud, og den skal komme til uttrykk både gjennom det evangeliske og det sosiale arbeidet.

 

FRELSESARMEENS TRO

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet
Deres tro er oppsumert i elleve trosartikler. De er skrevet for omtrent hundre år siden, men innholdet er like relevant nå som det alltid har vært.

1.
Vi tror Det gamle og Det nye testamentet i Den hellige skrift er inspirert av Gud, og at bare de gir den guddommelige rettesnoren for kristelig tro, lære og liv.
2.
Vi tror det bare er én Gud, som er absolutt fullkommen, som har skapt, oppholder og styrer alle ting og er det eneste rette formålet for religiøs tilbedelse.
3.
Vi tror det er tre personer i guddommen: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. De er ett i vesen og like i makt og ære.
4.
Vi tror at i Jesu Kristi person er guddommelig og menneskelig natur forent, så han er både virkelig og sann Gud og virkelig og sant menneske.
5.
Vi tror de første foreldrene våre ble skapt i en uskyldstilstand, men at de ved ulydigheten sin tapte renheten og lykken. Som følge av fallet deres er alle mennesker blitt helt igjennom fordervede syndere og således gjenstand for Guds vrede.
6.
Vi tror den Herre Jesus Kristus ved sin lidelse og død har tilveiebragt forsoning for hele verden, så alle som vil kan bli frelst.
7.
Vi tror anger for Gud, tro på vår Herre Jesus Kristus og gjenfødelse ved Den Hellige Ånd er nødvendig for å bli frelst.
8.
Vi tror vi blir rettferdiggjort av nåde ved å tro på vår Herre Jesus, og at den som tror, har vitnesbyrdet om det i seg selv.
9.
Vi tror en stadig må lyde og tro på Kristus for å forbli frelst.
10.
Vi tror alle troende har rett til å bli ”hellige helt igjennom”, og at ”ånd, sjel og legeme” kan bli ”bevart uskadd, så dere kan være uklanderlige når vår Herre Jesus kommer”

11.
Vi tror sjelen er udødelig, at legemet skal stå opp igjen, at det blir holdt en alminnelig dom ved verdens ende, at de rettferdige blir evig salige, og at de ugudelige får evig straff.

Frelsesarmeens mål er å vise Guds kjærlighet gjennom ord og handling. Å formidle budskapet om Jesus slik at flere kan ta i mot forsoninga og vise omsorg til de som trenger praktisk hjelp.

 

 

FYRLYSSENTERET

 

Frelsesarmeen driver Fyrlyssenteret som de åpnet for en stund siden i samarbeid med Egersund kommune. Fyrlyssenteret er en miljøkafe som ligger sentralt i byen og er et møtested for aktive rusmisbrukere.

 

Kommunene valgte å samarbeide med frelsesarmeen om prosjektet fordi de viste at Frelsesarmeen hadde bedre erfaring med den gruppen brukere en andre i kommunen.

 

I Fyrlyssenteret kan de snakke, få mat, mentalstøtte og hjelp, og ha muligheten for å vaske klær. Et lager med klær fra Fretex har de også som et tilbud til brukere som har behov for å skifte klær.


 

SYKEHUSET I BOLIVIA

 

Frelsesarmeen har blant annet et sykehus i Bolivia, i en fattig del av byen Conchabamba. Over døra til sykehuset henger det et skilt med ”ElEjercito de Salvation” som på norsk betyr Frelsesarmeen.

Sykehuset ble åpnet for 20 år siden for å hjelpe mødre og barn, som fortsatt er et viktig arbeidsfelt, men de prøver samtidig å øke sykehusets kompetanse, og har nå flere spesialister blant de 60 ansatte.

 

De siste årene har sykehuset hatt en jevn økning i pasienter, og i 2002 var antall pasienter over 34-tusen.

 

Problemet i dag er sykehuset ikke har fått flere bygninger siden de startet. Kapasiteten er nådd for lenge siden, og videre utvikling er umulig i de bygningene de holder til i nå. 


 

ETTERORD

 

Vi synes ikke at prosjektet om Frelsesarmeen har gått så veldig bra. Siden vi ikke er så gode med data, synes vi at det har vært vanskelig å jobbe bare på classfronter. Vi har også hatt utrolig mye problemer med blant annet Microsoft Word som har sinket prosjektet vårt utrolig mye, og når vi endelig var nesten helt ferdig med hele prosjektet, ble disketten ødelagt. Da måtte vi begynne nesten helt på nytt igjen, men det var mye lettere den andre gangen for da hadde vi allerede vært igjennom stoffet og husket en god del av det og visste hvor vi skulle søke og finne det igjen.

 

Vi har lært at vi bør alltid lagre stoffet to plasser slik at hvis vi mister det den ene plassen har vi det en annen plass.

 

 

KONKLUSJON

 

Problemformulering: Hva er Frelsesarmeen og hva gjør de?

 

Konklusjon: Frelsesarmeen er en kristen organisasjon som hovedsakelig hjelper de fattige og vanskeligstilte i samfunnet over hele verden.

 

 

KILDE

 

Frelsesarmeens leder i Egersund Olav Alvsåker

 

Internettadresser:

frelsesarmeen.no

salvationarmy.org

 

Bøker:

klassensleksikon

krl-boka 10. klasse, s:288-298

10 spørsmål og 9 svar

Frelsesarmeen Egersund 100 år

Ung i Frelsesarmeen

William Booth

Ekteparet Booth


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Kristine
29.05.2005 16:40

Bra!
5
anbefalinger
Dette var veldig bra! Det hjalp meg veldig med min opppgave! Tusen takk skal du ha... veldig bra jobba... Klem Wink ;-\)

berkut
21.03.2007 09:07

Bra!
4
anbefalinger
MYE av teksten er kopiert fra andre tekster.Dou

karoline
27.02.2005 13:38

Bra!
3
anbefalinger
dette er bra....


13.06.2005 10:55

Bra!
3
anbefalinger
jævla bra... fikk 6 på muntlig eksamen B-M-F

Anja
18.10.2005 16:57

Bra!
3
anbefalinger
Flott arbeid!! Smile :-\) Tusen tusen takk! Dette hjalp meg utrolig godt på vei, da vi hadde særoppgave om nettopp frelsesarmeen! Klem Smile :-\)

hæ?
01.02.2006 08:53

Bra!
3
anbefalinger
hahahahahahhaha du e ein løøøøg


08.02.2006 12:10

Bra!
3
anbefalinger
dæven du e go

hihi=D
23.10.2006 18:48

Bra!
3
anbefalinger
dette va utroli bra!!
sjønner ikke hvordan duh har funne alt stoffe da..menmen..
hjalp meg veldig mye;p
thanks... Wink ;-\)

Gunnar
29.03.2005 20:57

Bra!
2
anbefalinger
Dette var bra!  Smile :-\)

sara
12.04.2005 13:22

Bra!
2
anbefalinger
hva er feil a?? heheh  Smile :-\)

Chris
06.12.2005 14:24

Bra!
2
anbefalinger
Utmerket bra!!!!!


10.01.2006 18:56

Bra!
2
anbefalinger
takk takk.. Smile :-\) skriver særoppgave om frelsesarmèen nå, så det var bra vettu...  Wink ;-\)  Smile :-\)


21.03.2006 09:20

Bra!
2
anbefalinger
Kjempebra..Hvordan fant duh alt ut??
Var det ikke vanskelig??


21.03.2006 09:20

Bra!
2
anbefalinger
Kjempebra..Hvordan fant duh alt ut??
Var det ikke vanskelig??

Moie
29.03.2006 18:29

Bra!
2
anbefalinger
øm det var bra jeg tok noe til min oppgave thanks for hjelpa  Wink ;-\)

hihi=D
23.10.2006 18:48

Bra!
2
anbefalinger
dette va utroli bra!!
sjønner ikke hvordan duh har funne alt stoffe da..menmen..
hjalp meg veldig mye;p
thanks... Wink ;-\)

terror
09.03.2009 19:12

Bra!
2
anbefalinger
utrolig bra tekst fikk 6+ på den i 9 klasse

Kul
20.05.2010 14:09

Bra!
2
anbefalinger
Takker så mye for denne teksta, var syyyykt bra! Digg

fail
16.10.2009 09:03

Bra!
1
anbefalinger
Trenger ikke være dårlig tekst selv om den er henta fra andre sier. (Berkut)
Men jeg fikk 4+ på den  Surprised :-o Kunne teksten utenatt  Surprised :-o

Frelsesarmeen
27.04.2010 13:38

Bra!
1
anbefalinger
Kan noen si meg noe om Frelsesarmeen

hc
06.05.2010 16:36

Bra!
1
anbefalinger
Dette var veldig bra! Det hjalp meg veldig med min opppgave! Tusen takk skal du ha... veldig bra jobba... Klem Wink ;-\) Da håper jeg får også bra på den da  Very Happy :-D Tusen takk  Very Happy :-D


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.020 sec - 1 pageviews