Søk i stiler
 

Prosentoppgaver


Temaoppgave i matematikk med prosentoppgaver.

Karakter: 6 (8. klasse)

Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:10.02.2005
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Naturfag


Alkohol

 

Alkoholinnhold i vesker angis i prosent.

 

A) En kartong vin som rommer 3,0 liter, har 13% alkohol. Hvor mange liter alkohol er det i kartongen?

 

B) Hvor mange liter er ikke alkohol?

 

Svar A)

3,0*13 / 100 = 0,39 l

 

Kartongen inneholder 0,39 liter alkohol.

 

Svar B)

3,0*(100-13) / 100 = 2,61 l

 

Kartongen inneholder 2,61 liter som ikke er alkohol.

 

 

Pristigning                               

 

Prosent brukes for å angi hvor mye prisene har steget eller gått ned.

 

A) Prisene steg i år 2001 med 2,64%. En bil kostet i år 2000, 250000,- kr. Hvor mye kostet bilen i 2001?

 

B) I år vil prisene stige med 3,4%. Hvor mye vil bilen stige i pris i år?

 

Svar A) 

250000*2,64 / 100 = 6600

 

Bilen koster i år 2001, 250000+6600=256600,- kr.

 

Svar B)

256600*3,4 / 100 = 8724

 

Prisen vil i år stige med 8724,- kr.

 

 

Valg


Prosent brukes til å vise hvor stor del av stemmene hvert parti har fått.

 

Valgresultat:

Ved stortingsvalget var det 1503712 personer som stemte.    

AP  = 29,3%

SV  = 31,9%

KrF = 10,5%

H    = 7,3%

V    = 3,2%

SP   = 8,6%

RV  = 1,1%

FrP  = 8,1%

 

A) Hvor mange stemte på SV?

B) Hvor mange stemte på regjeringspartiene KrF, H og V?

 

Svar A)

1503712*31,9 / 100 = 479684

 

479684 stemte på SV.

 

Svar B)

1503712*(10,5+7,3+3,2) / 100 = 315780

 

315780 stemte på regjeringspartiene. 


 

Børsen


Prosent brukes for å beskrive hvor mye børsverdien stiger eller synker.

 

A) Børsverdien på onsdag er 10482,- kr. Dagen etter er det steget til 14634,- kr i verdi. Hvor mange prosent har verdien steget?

 

B) På fredag sank verdien med 24,6%. Hvor stor er verdien på børsen nå?

 

Svar A)

(14634-10482)*100 / 10482 = 40,5%

 

Verdien har steget med 40,5%

 

Svar B)

14634*(100-24,6) / 100 = 11034 kr

 

Verdien på børsen har sunket til 11034 kr.

 

 

Frokostblanding

Prosent brukes til å fortelle hvor mye av hver ingrediens blandingen inneholder.

 

A) Det er 34,3% havregryn i en pakke Crüsli Sol Frokost. Hvor mange gram havregryn er det i en pakke med 700g frokostblanding?

 

B) I en kartong er det 12*700g Crüsli Sol Frokost. Hvor mange gram i kartongen er ikke havregryn?

 

Svar A)

700*34,3 / 100 = 240,1g

 

Det er 240,1g havregryn i en pakke Crüsli Sol Frokost på 700g.

 

Svar B)

12*700*(100-34,3) / 100 = 551,9g

 

Av 12 pakker Crüsli Sol Frokost er 551,9g ikke havregryn, men andre ingredienser.

 

 

Skatteberegning

 

Prosent blir brukt til å beregne hvor mye av lønna man skal betale i skatt. Det brukes også for å beregne moms.

 

A) En mann tjener 20000,- kr i måneden. Han må betale 7000,- kr i skatt. Hvor mange prosent av lønna gå til å betale skatt?

 

B) Mannen får 4,5% i lønnsøkning. Hvor mye må han betale i skatt nå, med samme skatteprosent som i oppgave A?

 

Svar A)

7000*100 / 20000 = 35%

 

Mannen betaler 35% av lønna i skatt.

 

Svar B)

Ny lønn: 20000*(100+4,5) / 100 = 20900 kr

 

20900*35 / 100 = 7315 kr

 

Mannen betaler nå 7315 kr i skatt.Teksten er hentet fra Daria.no, www.daria.no