Søk i stiler
 

5-5 Måling av gitterkonstant


Rapport fra forsøk som gikk ut på å måle gitterkonstanten til et gitter.
Sjanger:RapportLastet opp:17.01.2005
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Naturfagsrapporter


Utstyr:

Laser

Gitter

Målebånd

2 Stativ

2 Klyper

 

Hensikt:

Vi vil måle gitterkonstanten d til gitteret vi bruker når vi skal støtte opp Youngs teori om at lys har bølgeegenskaper ved å la det interferere et laserlys gjennom et gitter.

 

Beskrivelse:

Vi begynte med å sette opp stativene. Vi festet gitteret til et stativ og laserlyset til et annet ved hjelp av klypene. Vi kaller avstanden fra gitteret til skjermen for R, og spalteavstanden for d. Vi forutsetter at r>>d. Vi kaller avstanden fra 0. orden for y, og avbøyningsvinkelen for θ. (se illustrasjon). Nå skal vi regne ut gitterkonstanten og usikkerheten.

 

Resultat:

R= 160,5 cm

Y=67 cm (mellom 0. og 1. orden)

Y2= 167 cm (mellom 0. og 1. orden)

 

Spalteavstanden d:

 

Tan θ = Y/R = 67 cm/ 160,5 cm = 0,417

 

Tan-1 0,417 = 22,66°              θ= 22,66°

 

D= nλ/sinθ = 1 * 633 * 10-9m / sin 22,66 = 1,64 * 10-6m

 

På gitteret står det at det er 600 lines/med mer, altså 1,66 * 10-6m. Målingene var rimelig korrekte men ikke 100%.

 

Usikkerheten ∆d:

 

D= 1,64 * 10-6 m        ∆d = 0,02 * 10-6m

 

Relativ usikkerhet: ∆d /d = 0,02 * 10-6 / 1,65 * 10-6m = 0,01212 * 10-6m

                                                                                    = 0,000121

                                                                                    = 0,121 %o

 

d = 1,65 * 10-6m

 

 

Konklusjon:

Gitterkonstanten vi kom fram til er nær den gitterkonstanten vi fikk oppgitt når vi leste på gitteret. Altså fungerer formelen dsinθ=nλ. Lys har bølgeevner så vel som partikkelevner.

 

Feilkilder:

På grunn av at vi ikke målte het 100% horisontalt i r, kan denne være litt feil. Vi regner med at vi kan ha målt feil med et par millimeter.Teksten er hentet fra Daria.no, www.daria.no