Søk i stiler
 

Eddakvad - med Trymskvida som primærlitteratur


Eddakvad - med Trymskvida som primærlitteratur
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:20.05.2000
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Litteraturhistorie
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookDen eldre Edda er navnet på et bokverk fra norrøn tid. Verket hadde vært tapt for alltid, om ikke en islandsk biskop, Brynjólfur Sveinsson, i år 1643 hadde kommet over det ved en tilfeldighet og innlemmet det i sin boksamling om "hedenske og oppdiktede skrifter". Like før biskopen fikk den eldgamle boken i hende, var åtte blad blitt revet ut - kanskje av noen som ville sette en stopper for læren om de norrøne gudene. Biskopen kjente igjen noen strofer fra Snorre Sturlasons lærebok i skaldskap, Snorres Edda (norr. oldemor). Han trodde diktene var nedskrevet av den berømte islandske lærde Sæmund den frode. Noen år senere gav Brynj—lfur Sveinsson noen skinnbøker i gave til kong Fredrik 3. - deriblant diktboken han hadde funnet. Kong Fredriks bibliotekarer ble fort klar over bokens verdi, og gav den navnet Codex Regius (den kongelige bok). I 1971 fikk Island håndskriftet tilbake fra Det kgl. Bibliotek i København. Det ble i den anledning hevdet at "Codex Regius er den største kunstskatt som har vært på dansk jord". Håndskriftet blir i dag regnet for å være en av verdens tyve mest verdifulle nedtegnelser.

Diktene i Den eldre Edda er delt i to avdelinger. De 11 første diktene er såkalte gudedikt - de mytiske kvadene forteller om forholdet mellom guder og mennesker. Her møter vi Ask og Embla, det første menneskepar. Men fra livets begynnelse og helt til verdensundergangen, ragnarok, er gudene sjelden diktet i samkvem med mennesker. Gudene bor i Åsgard og menneskene i Midgard. I Utgard bor jotnene, som er gudenes (og menneskenes) fiender. Hovedemnet i gudekvadene er striden mellom Åsgard og Utgard. Menneskene bodde som nevnt midt i verden, og kunne komme i "skuddlinjen" mellom jotnene og gudene. Derfor var det viktig å være fast i troen.

Diktene har en tettbygget, kraftfull stil - lite eller ingenting føles overflødig. Dikterne brukte en mengde ord som er særegne for poesiens språk (heiti), og ikke så sjelden kenningar (staselige, billeddannende uttrykk - eks: skipet heter seilhesten, likene Hugins (ravnens) korn, himmelen vindhjelmen). Dette gav diktene variasjon og et dramatisk preg. Gjentakelse skaper en sterk klangvirkning. Særlig i Trymskvida er dette et viktig virkemiddel. Ved invertert ordstilling vektlegger skalden viktige ord. To typer versemål preger eddadiktningen - fornyrdislag ("det gamle verselinje-lag") og ljodahått ("tryllesangenes måte"). Mer sjelden er versemålet målahått. Fornyrdislag består av langlinjer, hvor fire stavelser har hovedtrykk og et ubestemt antall stavelser lettere trykk. Langlinjen er rytmisk avbrutt på midten, og de to halvdelene er sammenholdt ved allitterasjon. Linjene er samlet i grupper, strofer, på 8 kortlinjer. Fornyrdislag er det vanligste versemålet i eddadiktningen. Ljodahått har to halvstrofer på tre linjer, hvor de to første er bundet sammen med bokstavrim. Forekommer bl.a. i Håvamål. Målahått ligner fornyrdislag, men har større stavelsesantall (normalt fem) i hver verslinje.

Eddakvadenes guder er mennesker, bare at de i evner og makt vokser ut over alle vanlige mål. De er ikke "gode" i moralsk forstand, ikke bedre enn menneskene. Men de har en viktig oppgave - de opprettholder himmel og jord og holder jotnene borte. Selv bor gudene i en lysverden, hvor tun og saler er herligere enn menneskenes Midgard. Odin er den mektigste og mest sammensatte av gudene. Han er "den gamle", kjent helt fra tidenes begynnelse. Den eldre Edda illustrerer Odins styrke på mange måter. En gang gjør han seg til venn med sine fiender jotnene, og tar til seg mye av deres kunnskap. I diktene har han en hærskare av navn, som ofte beskriver hans lynne - i et raseriutbrudd: Yggr, "den fryktelige", og i godt humør: Aldafqthr, "ættenes far". Guden Tor er helt annerledes. Han er ofte litt klossete, rettfrem og utålmodig. Men diktene understreker at han er en gud man må respektere. Han er tordenguden og har en farlig hammer. I Trymskvida viser han sin makt. Frøy er guden som ofret sitt gode sverd for kjærlighetens skyld. Men hans viser seg bare i glimt. Enda mindre viser diktene oss Balder, og hans død regnes som et tidlig ragnarok-varsel. Den fagre Frøya er svært stolt, men reduseres av kjærlighetens makt i noen av diktene. Loke er jotne og derfor upålitelig, men får ofte være med på Tors eventyr.

Gudenes sterke og svake sider kommer tydelig til uttrykk gudediktet Trymskvida, et meget humoristisk kvad fra Codex Regius. Det forteller om hvordan Tor vant tilbake Mjollne, gudens hammer, som jotnen Trym hadde stjålet.

Trymskvida begynner med at Tor våkner - og forstår med Žn gang at hammeren hans er borte. Han blir rasende og skjelver i skjegget. Hos Loke får Tor råd, og sammen går de til Frøyas fagre tun. Tor spør: "Vil du, Frøya, låne meg fjærhammen din?" - Frøya svarer: "Jeg gav deg den, om den så var av gull; du fikk den, om enn den var av sølv." Så flyr Loke til Jotunheimen, hvor Trym venter på ham, sier: "Jeg har Hlorrides (Tors) hammer gjemt åtte mil under jorden; ingen mann henter den hjem, om ikke han fører meg Frøya til hustru!" Deretter flyr Loke til Åsgård hvor han møter Tor og forteller hvem tyven er. Igjen går de sammen til Frøya. Loke sier: "Bind nå, Frøya, brudelin på deg! Du og jeg skal dra til Jotunheimen." Frøya reagerer med sinne: "Gal etter mannfolk måtte jeg være om jeg dro med deg til Jotunheimen." ®sene holder råd for å finne ut hva de skal gjøre - hele verden er i fare. Heimdal foreslår at Tor skal ikle seg brudelinet og kvinneklær, ha brede steiner om brystet, ta på seg det store Brisinga-smykket og ordne håret for å ligne på Frøya. "Trym kommer ikke til å se forskjell," blir det sagt. Tor vil gjerne ha tilbake hammeren sin, men er redd for at de andre gudene vil se ned på ham. Å bli sammenlignet med en kvinne, var noe av det verste som kunne skje en barsk mann. Loke klarer å overtale Tor, og sammen drar de Jotunheimen. Trym gjør i stand til bryllupet. Mye øl og mat blir hentet frem. Så begynner festen. Bruden tyller i seg trikken og spiser enormt mye. Trym blir forundret - aldri hadde han sett en møy drikke så mye. Trellkvinnen (Loke) sier at bruden har lengtet slik etter ham, at hun ikke har kunnet spise eller drikke på mange dager. Rørt går Trym bort til bruden, letter på brudelinet og skvetter til: "Hvorfor har Frøya så skremmelig blikk?" Igjen redder Loke Tor, og Trym forstår ikke at ham blir lurt, sier: "Bær inn hammeren, bruden å vie." Så tar Tor hammeren sin og dreper Trym og siden "all jotuns ætt". Slik får Tor sin hammer tilbake.

Trymskvida blir regnet for å være det eddakvadet med klarest handlingsgang - lengden tatt i betraktning. Det er bare på 32 strofer. Skalden er tro mot eddastilen og har ikke tatt med noe overflødig, likevel er språket rikt på heiti og kenningar. Trymskvidas alder er ukjent, men det sikkert at det ikke er av urnordisk opprinnelse. Dette kan vi se på skaldens regelrette bruk av fornyrdislag.

Jeg vil tro at Trymskvida stammer fra hedendommens siste dager. Det virker usannsynlig at en skald (skaldskap ble ansett for å være en gudegave) ville våge å dikte om gudene på en så frivol måte hvis vedkommende trodde på dem. Om skalden ikke risikerte å bli truffet av lynet ved å fremføre dette diktet, ville hans liv i alle fall vært i fare. Folk som tillot seg å spøke med gudene, kunne bli myrdet på bestialsk vis. Det må altså ha blitt diktet i en mellomfase hvor gudelæren fremdeles var allment kjent blant folk, samtidig som en annen tro holdt på å ta over. Først da kunne en dikte om at Tor ikke passet godt på hammeren sin, at den barske guden var villig til å ta på seg kvinneklær (en stor skam) og la seg "gifte bort" til en bitter fiende - helt utenkelig diktning i tidligere tider. Forskning har konkludert med at diktet stammer fra det 9. århundre.

Det er vanskelig å forestille seg at Trymskvida har hatt en utstrakt bruk i forbindelse med religiøs tilbeding. Til det har diktet for mange humoristiske, nærmest fordummende momenter. Jeg tror heller at det har blitt skrevet for å spre kunnskap om gudene til store menneskemengder, uten å gå altfor mye i detalj - en slags "invitasjonsbrosjyre" til religiøs aktivitet. Det er kort, lett å lære utenat og gudene har menneskelige trekk som sinne, sjalusi og kjærlighet.

Trymskvida kan minne litt om et folkeeventyr. Vi har Loke den kloke som stadig kommer med glupe ideer, Trym er som eventyrets kakse - godmodig, slu og litt dum. Har alt, mye sølv og gull, men mangler bare en vakker kone. Så har vi Tor da, hammerløs, rådløs, men får ved hjelp av kløkt hammeren sin tilbake. Det gode vinner til slutt.

Bakom disse kvadene ligger det mye tankearbeid og kunstnerisk skaperkraft. De vitner om en høyt utviklet religiøs og etisk erkjennelse. Gjennom kvadene kan vi lære om hvordan man tenkte, oppfattet livet og prøvde å forklare naturfenomener.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

LE
07.06.2005 11:41

Bra!
23
anbefalinger
Bruk avsnitt... mye bra informasjon som blir tungt og lese...

Nam
27.03.2014 12:59

Bra!
7
anbefalinger
nei dette var sexy

Frøya
06.10.2004 14:55

Bra!
5
anbefalinger
Meget informativt!

[MC]
01.02.2006 21:58

Bra!
4
anbefalinger
enig med LE, som sier bruk avsnitt. Tok øynene bort fra teksten med en gang jeg så den, men da jeg leste den var det bra  Smile :-\)


10.04.2006 15:50

Bra!
4
anbefalinger
det var meget bra dette her syns jeg , jeg har om Frøya på skolen hehe så det var mye bra innformasjon altså

Friggis
29.09.2006 11:35

Bra!
3
anbefalinger
litt vanskelig å lese ja, men kjempe bra. God hjelp, takk  Smile :-\)

bæruum15
27.02.2007 20:58

Bra!
3
anbefalinger
haha Very Happy :-D tragiske mennesker som gidder sitte her.. (og nei, ik kom her å si at jeg er det også fordi jeg er på denne siden nå! jeg gjør bare lekser!!) ;D

kjersti
14.06.2007 19:36

Bra!
3
anbefalinger
mye bra.. men det siste, der det står at tor er harmløs.. hvor feil kan man ta?

the cure
30.10.2007 12:54

Bra!
3
anbefalinger
Tor er hammerløs, står det. Ikke harmløs. Hm.

Sahil
27.03.2014 13:05

Bra!
2
anbefalinger
Får ikke nok hår

Kine
13.03.2010 09:57

Bra!
1
anbefalinger
Supert!Takk for hjelpen

Tralala
09.09.2010 19:01

Bra!
1
anbefalinger
Virker bra, leste ikke alt fordi deet tar alt for lang tid, meneh er ikke Loke en halvGud? trym er jotne  Wink ;-\)


20.02.2012 11:41

Bra!
1
anbefalinger
1 liten knul

Sahil
27.03.2014 13:05

Bra!
1
anbefalinger
Miraaaaaaaaa

Julie
19.11.2019 07:33

Bra!
1
anbefalinger
Jeg kommer fra fremtiden


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.015 sec - 1 pageviews