Søk i stiler
 

Den sterkes rett


Om Nazister/andre verdens krig.
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:20.05.2000
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Nazisme og fascisme
Verktøy:UtskriftIDEOLOGIEN
Nazismen og fascismen har mange felles trekk. I 1919 var Mussolini med på å stifte de første fascistiske kampgruppene(svartskjortene). I kaoset etter krigen greide fascistene å ta makten i 1922.Etter hvert ble alle andre partier forbudt,og nasjonalforsamlingen ble satt ut av spill. Fascistene prøvde å ensrette samfunnet ved å lære opp ungdommen i fascistisk tankegang. Det som skilte fascismen i Italia fra nazismen i Tyskland, var at fascismen ikke inneholdt de samme raseteoriene som nazismen.

 

NAZISMEN I TYSKLAND
De tyske soldatene som kom levende fra skytter gravene i 1918,møtte en ny hard hverdag. Det var fred men landet var i kaos. Mange sultet, og det var gatekamper mellom sosialister og grupper som stod ytters til høyre i politiken. Høyre gruppene bestod mest av studenter, tidligere offiserer og andre ivrige nasjonalister.

 

KLASSEKAMP
Det sosialistdemokratiske partiet (SPD), som gikk inn for en fredelig overgang til sosialismen, var det største partiet i den tyske riksdagen. De var med på å underskrive fredsavtalen etter krigen og ledet den første regjeringen. Men den nye republikken hadde fiender. Både ytterste venstre og ytterste høyre ville ha andre løsninger. De som skrev under Versillesavtalen, ble også kritisert fordi de hadde underskrevet på at Tyskland hadde skylden for første verdenskrig. I 1919 satte kommunistene i gang et revolusjonsforsøk i Berlin. Lederne for opprøret ble drept av grupper på ytterste høyre fløy, og opprøret ble slått ned. Folket mistet troen på den nye republikken, og politikerne mister tilliten. Og etter hvert som den Tyske marken tok til å synke i verdi, sank tiltroen til systemet enda mere.

 

PENGEVERDIEN SYNKER
Fredsavtalen i Versailles stod det at Tyskland skulle betale krigsskadeerstatning. Under krigen hadde staten lånt penger, og dette skulle betales tilbake. Tyskland importerte mere en de eksporterte, og det ble underskudd i forhold til utlandet. Det førte til at staten produserte mere penger. Men når det blir for mye penger synker verdien. I 1923 brøt hele pengesystemet sammen. De som levde av oppsparte penger ble ruinert. Dette førte til at store mengder av folket mistet troen til det politiske systemet.

 

DET TYSKE NAZIPARTIET STIFTES
I Tyskland var det sterk misnøye over fredsavtalen, med klassekamp og økonomisk kaos og dette var grobunn for politiske krefter som ville rydde opp i kaoset. I 1919 ble det tyske arbeiderparti stiftet(i Munchen). Året etter byttet de navn NSDAP.

 

ADOLF HITLER
I 1921 ble Adolf Hitler forman i partiet NSDAP,han ble valgt p.g.a sine talegaver og sin personlige utstråling. Samme året fikk partiet et militert preg,det ble organisert stormtropper(SA som også ble kalt brunskjortene). Adolf H var inspiret av Moussolinis maktoverkagelse i 1922. I 1923 prøvde Hitler seg på statskupp,det var et flaut forsøk. Han ble fengslet og fikk 5 års festningsarrest, men han sonet bare 9 måneder. Under dette fengselsoppholdet benyttet Hitler tiden til å skrive "Mein kampf ", denne boken skulle bli nazistenes "bibel"

 

TYSKLAND I BEDRING
I 1923-24 fikk Tyskerne hjelp av USA til å betale tilbake erstatningene til Frankrike. Folket fikk tillit til politikerne. NSDAP gikk vanskelige tider i møte og måtte samle inn penger på gata for å overleve, men de fikk også støtte fra amdre fascistiske land.

 

VERDENS KRISEN SLÅR INN I TYSKLAND 1929-1933
Krakket i USA spredde seg raskt utover Europa, og i 1930 meldte virkningene seg for fullt i Tyskland. Det ble umulig å få lån , eksporten til utlandet sank, bedrifter måtte innskrenke, og arbeidsledigheten steg. Det ble uro i Tyskland , en voldsbølge gikk over landet, Hitlers SA-tropper fikk nye oppdrag. I tillegg til Hitlers SA-tropper hadde han fått sin egen livgarde(ss). Ss ble ledet av den grusomme Heinrich Himmler. Nesten alle demonstrasjoner og politiske møter ble forstyrret av sa-troppene; jødene ble hakket ned på, butikker eid av jøder ble vinduene knust på. Det var uten tvil den økonomiske krisen som var grunnen til at så mange stemte på nazsistene, men det var ikke bare det, Hitler var flink til å bruke massemedia. Igjennom Alfred Hugenberg fikk Hitler tilgang til nye medier. I valgkampen brukte Hitler radio, presse og film, Hitler var den første som brukte fly i valgturneer. 1932....gjennombruddsåret for nazistene, dette året fikk nazistene 13,7 millioner stemmer. Men i det andre valget i 1932. Da hadde økonomien bedret seg litt. NSDAP mistet 2 milioner stemmer, grunnen til dette var at en del arbeidsløse nazister hadde mistet troen på at partiet ville gjennomføre de sosialistiske pungtene i programmet.

 

DEMOKRATIET FALLER
Da Hitler kom til makten i 1932-33, var demokratiet allerede satt ut av spill. Situasjonen i 1932-33 var preget av politiske konflikter og vanskeligheter med å danne regjering, selvom økonomien bedret seg litt i 1932, nådde arbeidsledigheten en topp i dette året. Seks millioner mennesker var arbeidsløse, og nesten 18 millioner levde på en liten trygd. Trygden var så liten at noen hadde bare råd til et måltid om dagen. I 1933 ble Hitler valgt til statsminister av presidenten Hindenburg. Hitler ble leder for en regjering med medlemmer fra mange partier.

 

NAZISMEN INNFØRES
Like før valget i 1933 ble riksdagsbygningen brent ned. De fleste trodde det var nazistene, men komunistene fikk skylden. I denne anledning benyttet Hitler seg til å innføre diktatur. Hitler fikk Riksdagen til å gi ham diktatorisk makt og til å vedta at riksdagen skulle oppløses for fire år. Alle de borgelige partiene stemte på dette. Alle andre partier enn nazipartier ble så forbudt, fagforeninger ble oppløst, og sensur ble innført. Makten ble bygd opp rundt Hitler og livgarden hans(ss-troppene). I 1934 ga Hitler ordre om at det skulle foretas en utrensking i SA. Under "de lange knivers natt" ble mange medlemmer og ledere i SA drept av SS. Ikke så lenge etter døde Hindenburge, da slo Hitler sammen presidentstillingen med statsminister stillingen å dermed fikk Hitler all makten.

 

HVEM VALGTE HITLER?
Hitler kom til makten på en lovlig måte, og han hadde en solid støtte i befolkningen. De som støttet han var arbeidere som hadde blitt rammet av den økonomiske krisen, og var redde for å bli rammet igjen. Derfor stemte de NSDAP. Men det var også andre overklasser som støttet Hitler. Hitler fikk mest støtte i jordbruksdistrikter og minst støtte i arbeiderstrøk|.

 

SAMFUNNETS ENSRETTES
Nazistene hadde sans for orden å de var flinke til militære ting slik som å marsjere o.s.v. I 1936 fikk nazistene en glimrene anledning til å vise seg fram. Sommerolympiaden ble lagt igjennom Berlin dette året, Hitler var lite glad når den mørke Jesse Owens vant 4 gull medaljer i olympiaden. Nazistene satset sterkt på å få med seg ungdommen(10-18 år). Nazsistiske ideer kom inn på skolene.

 

JØDENE
I boken " Mein Kampf" hadde Hitler skrevet(lagt fram teorier)om hvem som var "undermennesker". Og i følge Hitler var jødene mere mindreverdige en andre mennesker. Etter 1933 ble jødenes situasjon forverret, jødiske foretninger, advokater, leger ble boikottet. Jødiske skoleelever og studenter ble tatt ut av skoler og universiteter. Det ble laget lover som tok rettighetene fra jødene. En natt i november -38 gikk nazistene systematisk til angrep på jødene.

 

FRORAKTEN FOR SVAKHET
Fascismen og nazismen dyrket "det sterke" og "den sterkes rett til å overleve". "Det svake" ble forsøkt utryddet. Nazistene drepte de svake, de med tuberkuløse, mentalt tilbakestående, o.s.v. Nazistene kalte dette "medlidenhetsdrap". Det ble også satt igang lebensborn der unge raserene skulle få barn med ss-offiserer, meningen med dette var at det skulle avles fram nye overmennesker. Det var ikke bare jøder som ble jaktet og slaktet ned, det var også homser,sigøynere som ble hånet å forsøkt utryddet.

 

DEN NAZISTISKE FAMILIEN
"Kinder, Kuche und Kirche" var et nazi slagord. Det skulle legges vekt på familien og barna, de skulle oppdras etter en kristen oppdragelse. Nazipartiene gikk inn for at kvinnene skulle ta seg av hjemmet. Kvinnene ble presset ut av arbeid fordi det var mennene som skulle ha arbeid, isteden fikk kvinnene gå på kurs om hvordan å stelle hjemme og I barnepleie . Abort og prevensjon ble forbudt. Mot slutten av 1930 ble det behov for kvinner i våpenindustrien og da kom flere kvinner ut i arbeidslivet.

 

VAR ALLE TYSKERE NAZISTER?
Det var mange som støttet Hitler under valgkampen og de syntes det han gjorde var bra, fordi arbeidsledigheten sank, tilgangen til varer ble bedre, o.s.v. Det var ikke mye de kunne gjøre de som var mot dette Hitler gjorde, for hvis de sa noe negativt om Hitler eller det han drev med, kunne de risikere å bli torturert og kastet i fengsel av det hemmelige politiet Gestapo.

Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Smil
02.05.2005 11:19

Bra!
3
anbefalinger
Syns det her var bra info jeg. Akkurat det jeg trengte, Andre sider på nettet er så fulle av drit! Du må ha fått sinnsykt bra karakter på dette her!

Oda
01.03.2006 18:06

Bra!
3
anbefalinger
Kjempe bra skreve!

sarah
25.01.2006 14:23

Bra!
2
anbefalinger
Det var veldig bra info, kunne hatt med litt mer om konsekvenser av nazismen.

sarah
25.01.2006 14:23

Bra!
2
anbefalinger
Det var veldig bra info, kunne hatt med litt mer om konsekvenser av nazismen.

deam
27.03.2007 13:38

Bra!
2
anbefalinger
goåå oppgåva. hold kjeft alle de so sei den var dårli! f... idiota.
Det var ein bra oppgåve. ka fekk du i karakter??

hajar
06.02.2008 08:46

Bra!
2
anbefalinger
det var veldig bra innfo.

me...;)
24.03.2006 16:42

Bra!
1
anbefalinger
kjempe bra jobba!! masse go info!!

hei:)
26.03.2006 21:52

Bra!
1
anbefalinger
Dettevar kjmpe bra! Kort og godt! Keep up the goodwork Smile :-\)

=)
27.03.2006 18:50

Bra!
1
anbefalinger
Kjempe bra, og samtidlig kort! =D ..

hei
28.04.2006 09:19

Bra!
1
anbefalinger
dårlig dritt står ingenting om ulovlige medier

Seviper333
02.11.2006 11:04

Bra!
1
anbefalinger
Jeg skriver en stil om dette, og fikk lært mye jeg kunne bruke til denne stilen min. Håper dere legger ut fler ting av samme kaliber  Smile :-\)

Charles
28.11.2006 05:01

Bra!
1
anbefalinger
Nå har jeg lest gjennom din oppgave og alle de andre lignende oppgavene på denne nettsiden. Det har tatt meg 8 timer og på de 8 timene har jeg konkludert med at din oppgave er den beste. Den er enkel og grei, velskrevet og får med seg det meste.


26.02.2007 11:28

Bra!
1
anbefalinger
Topp greie, dønn kjedelig riktignok..

007 Not"!!!!!
31.05.2007 21:52

Bra!
1
anbefalinger
you are a life saver! Smile :-\)

Muhammad
02.12.2008 16:04

Bra!
1
anbefalinger
Joah, funke jo. Mn d mangla en del komma enkelte plassa, så vart vanskeli å læs. ok info da.

Weibye
16.06.2010 12:51

Bra!
0
anbefalinger
Mange skrivefeil, litt upresis informasjon. Jeg savner at du oppgir kilder, slik at vi kan se at det du skriver faktisk er sant, eller dine egne spekulasjoner.


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.033 sec - 1 pageviews