Søk i stiler
 

Fortellingen om Job


Handler om Jobs bok fra det gamle testamentet.
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:11.01.2005
Språkform:NynorskForfatter:Anonym
Tema:Kristendom
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook


Fakta:

- Skrevet av Moses

- Den ble skrevet i ørkenen

- Den ble fullført ca. 1473 f.Kr

- Den omspenner over 140 år, fra 1657 til 1473

 

Dette er ein av de eldste bøkene i GT. Den blir ofte sitert, men det er mange som ikkje forstår den. Navnet Job betyr faktisk ”gjenstand for fiendeskap”. Boken tar da opp kvifor lider dei uskyldige og kvifor tillatar Gud ondskap på jorda? Dette er jo eit hett tema nå,med terrorimse og flodbølga. I boka får vi se på Jobs problemar og se kordan han hadde det og kvifor han hadde det slik.

 

I denne boka blir vi kjent med Job som tjenar Gud trofast. Job har eit liv verdt å leve, dei kallar han den mektigaste mannen i området. Han er svært rik,og har mange tjenera. Han har også sju sonar og har tre døtre. Men alt detta stopper ikkje han fra å være snill, han hjelper dei fattige eller dei som har det

vanskeleg. Han er ein respektert mann, Job var også som ein prest for familien og ofret dyr i tilfelle noen hadde syndet.

 

På samme tid som Job lever beskrives det ein hendelse i himmelen.

 

Gud har ein forsamling for englar og andre som styrar i himmelen, Satan er også der. Gud snakkar om at Job er ein god tjener for han, men Satan sier om Job mistar alle sine materielle ting vil han ikkje lenger tjene Gud. Med dette sagt gjør Gud og Satan eit ”veddemål” om dette, på ein betingelse; Satan kan ikkje drepe Job eller røre han. Nå starter Satan med å utsette Job med ulykkar.

 

Hans store rikdom blir stjålen av røvere, ein storm drep hans sju sønner og dei tre døtrene hans, han fe ein ondarta byllesjukdom og han mistar alle dyra sine. Men han stoppar ikkje å tjene Gud. Kona hans spurte om han fortsatt tjente Gud, "Forbann Gud å dø" sa ho, men då svarte Job ”Skal vi bare ta imot det som er godt fra Gud og ikke ta imot det som er ondt fra Gud”

 

Han får besøk av mange ”venar” som skal ”trøyste” ham, han kallar dei ''plagsomme trøstere''. Ei tid ønska han å ikkje vere født i det heile tatt. ”Venane” meinar han har det så ondt på grunn av at han har syndet, men Job veit han ikkje har gjort det.

 

Job holder mange forsvarstalar og synder ein gang da han meiner at Gud står i gjeld til ham, men Job angrar seinare. Han får tilbake dobbelt opp.. Han fekk 14 000 sauar, 6000 kamelar, 1000 kveg og 1000 eslar. Det kom mange på besøk og alle gav ham eit pengestykke og ein gullring. Han fekk tilbake sju soner og tre døtre. Og det finns ikkje vakrare døtre enn Jobs i heile landet. Så levde han lenge og til slutt døyde han, gammal og mett av dage.

 

Visdomslæren i Jobs bok

Det er skreve mange visdomsord i Jobs bok. Mange som man kan lære av i dag. Job ærer Gud i ofte i sine visdomsord. Dette handler også om gruppepress som vi har mye av i dag. Han står på sitt om at han ikke har syndet uansett om ”vennene” seier han har syndet.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

hæ??
20.04.2006 14:53

Bra!
6
anbefalinger
bra, kort sammendrag av jobs bok. akkurat det jeg lette etter Very Happy :-D

Ditt melk.
25.11.2007 23:21

Bra!
6
anbefalinger
Satser på at det jeg finner her funker jeg, lærerne vet ikke en dritt om Job uansett...


14.10.2017 21:11

Bra!
4
anbefalinger
Dere har ikke talt rett om meg.
Disse ord var rettet mott Jobs tre venner.
Elifast, Bildad og Sofar

Jeg vil si at Ingen bok er så missforstått som Jobs bok.
Denne misforståelsen er knyttet til spørsmålet: Hvorfor er jeg syk.

Når bibelen lærer at vi er legt ved hans sår og at han bar våre sykdommer.
Så graver man allikevel frem skrift steder som undergraver disse sannheter.
Jesus liv å lære var full av helbredelser, det står likefrem at alle som kom til ham ble helbredet ( Mat_9:35) Jesus sa også at vi skulle gjøre de samme gjerninger som han gjordet ja dere skal gjøre større en disse han for jeg går til min far.
Og misjonsbefalingen taler jo sitt klare språk.
Dere skal legge hendene på de syke og de skal bli helbredet
Vi behøver ikke å være tvil om hva som er Guds vilje.

Esa 53:4-5 Sannelig, våre sykdommer har han tatt på sig, og våre piner har han båret; men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig.
Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå på ham, for at vi skulde ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.

Tross bibelens klare tale, drar man frem skriftsteder som Paulus som hadde en torn i kjødet.
Og som Paulus selv skriver til: 1Ti 5:23: Drikk ikke lenger bare vann, men nyt litt vin for din mave og dine jevnlige sykdommer.

Et annet argument er å ty til det de kaller for grunnteksten hvor de mener at ord har andre meninger en det de er oversatt med.

Paulus skriver i 2Kor.13:5 : Ransak eder selv om dere er i troen; prøv eder selv! Taler vi da rett om Gud? Er din mening Guds menig? Eller er det Guds mening som er din mening.


La oss nå først og fremst se på Jobs lidelse.
Jobs tre venner som skulle være trøstende i Jobs lidelse fremsto mer eller mindre som hans anklagere.
I slutten av Jobs fortelling sier Gud til Elifas fra Teman:
«Jeg er brennende harm på deg og de to vennene dine;
for dere har ikke talt rett om meg, som min tjener Job.


Her vil jeg trekke frem Peters klare tale: 1Pe 4:11 om noen taler, han tale som Guds ord.
Vi kan fort falle i den samme fellen som Jobs venner slik at vi blir i blant dem som ikke taler rett om Gud.
Mye av det som ble sakt av disse vennene til Job høres jo så bra ut,
men hvorfor blev da Gud harm på dem?

La oss først se på Elifas. Han sier i kap.4:8: Jeg ser at de som pløyer ondskap og sår lidelse, høster det samme. (En anklagelse)
Ved nøye ettersyn av Elifast samtale og råd til Job så bygger han sine meninger ut fra sine observasjoner av livet.
Hans argumenter er derfor basert på erfaringer .
I kap.5:27 legger han til: Ja, dette har vi gransket, og slik er det.
Hør det og ta det til deg!
Elifast har et veldig snevert syn på hvordan Gud behandler oss, og det er bare grunnlagt på erfaring.
Hans holdning er sammenfattet i hans utsagn om at Job burde «ikke ringeakte Den Allmektiges tukt» (5,17). Med andre ord mener han at han lider vondt fordi han har syndet.
Elifas lå skylden på Job at det er han sel som var årsaken til hans lidelse.

Gud har aldri sendt oss ut for å legge skyldfølelse på den som lider eller er syk. Hva er hensikte med at jeg er syk? Er det fordi jeg er en synder?

Gud bekrefter at det ikke er direkte sammenheng mellom Jobs synder og den ulykke som har rammet ham.

Noe lignende finner vi igjen i det nye testamente. Historien om når Jesus helbreder den blindfødte finner vi i Johannes 9.
Merk at Apostlene tenker på samme måte som Jobs venner, men Jesus irettesetter dem: Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind. Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet. Men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart på ham.

I dag har forkynnere endret sin talemåte nå sies det at helbredelsen tok slutt med Jesus disipler.
Men de mener at Gud allikevel helbreder noen.

La oss gå til hans venn Bildad. I Bildad finner vi tradisjonens stemme.
Hans appell er: «Spør bare de framfarne slekter (…) de skal lære deg…» (8,8-10). Han er mer direkte enn Elifas, og sier ganske enkelt: «Du må ha syndet». Han hevder at Jobs barns død visselig beviser dette (8,4), og dersom Job hadde vært «ren og oppriktig» (8,6), ville Gud nå ha gjenreist ham (8,21-22).

Vi kan selvfølgelig ta lærdom av våre feil og ta råd av våre fedre.
Men dette gir oss ikke innsyn i det himmelske i den Åndelige verden.
Bildad bygger sine meninger på fedrene og Elifas på erfaring.

La oss se på hans venn Sofar, Han grunner sitt syn på antagelser.
Sofar, er mer drastisk i sine kommentarer enn sine kolleger.
Han antyder f.eks. hele tiden at Job har syndet (11,6).
Når han kommer med sitt første bidrag, er han tydelig irritert over Jobs holdning (11,1-4) og gjør ganske enkelt en appell til Job om å «kvitte seg med den synd som er i din hånd» (11,14).

Hans andre tale er en voldsom fordømmelse av Job som en ond mann som har fått straff som fortjent:
Dette er det lodd som et ugudelig menneske får av Gud (20,29).

Alle tre mennene hevder det samme synet: At ulykke og elendighet er et resultat av synd De er overbevist om at de har rett og de oppfatter motstand mot deres syn som motstand mot Gud.

Elifas argumenterer: «Dersom du har syndet…»,
Bildad holder fram: «Du må ha syndet»,
og Sofar hevder: «Du synder«.

Men Guds harme er grunnet på at ingen av Jobs venner er i stand til å se inn i den åndelige dimensjon Hvor det helle utspant seg nemlig i det himmelske.

Her i verden kommuniserer vi med våre sanser vi kan se vi kan høre, lukte og kjenne.

Men om vi skal forstå de himmelske ting må vi være født på ny.
Dette var det Jesus ville at Nikodemus også skulle forstå:
Du må bli født på ny vist du skal se Guds rike.

Den som vil ha felleskap med Gud sa Jesus må tilbe Ham i Ånd og sannhet for det er sådanne tilbedere Gud vil ha.

Ingen av Jobs venner, ikke engang Job viste hva som utspant seg foran Guds trone i det himmelske.

La oss gå tilbake der det hele begynte la oss lese: Job 1:6.flg
Så en dag kom gudesønnene og trådte fram for Herren. Blant dem var også Anklageren. Herren sa til ham: «Hvor kommer du fra?» og han svarte: «Jeg har streifet omkring på jorden.» Herren sa: «Så la du vel merke til min tjener Job? På jorden finnes ingen som ham, en from og rettskaffen mann som frykter Gud og unngår alt ondt.»

Nå for vi se noe som verken Job eller hans venner var i stand til, her får vi se hva som var årsaken til Jobs lidelse. Dette må vi ta lærdom av det kommer ikke and på våre antagelser våre råd fra fedrene ei heller hva som er selve årsaken ut i fra vår egen erfaring.
Gud bekrefter at det ikke er direkte sammenheng mellom Jobs synder og den ulykke som har rammet ham. Noe lignende finner vi igjen i det nye testamente. Historien om når Jesus helbreder den blindfødte finner vi i Johannes 9:1-3

Joh 9:1-3 Og da han gikk videre, så han en mann som var født blind.
Og hans disipler spurte ham: Rabbi! hvem er det som har syndet, han eller hans foreldre, siden han skulde fødes blind?
Merk at Apostlene tenker på samme måte som Jobs venner, men Jesus irettesatte dem:
Jesus svarte: Hverken han har syndet eller hans foreldre, men det var for at Guds gjerninger skulde åpenbares på ham.

Svare Jesus gav viser oss en sannhet: Hverken han har syndet eller hans foreldre, men det var for at Guds gjerninger skulde åpenbares på ham.
Her ser ikke Jesus etter hensikten eller årsaken men peker til Guds gjerninger som skal åpenbares.
Så her vil jeg si at den som sier at sykdom er en lidelse som har sin årsak i form av en straff eller fordi man har syndet taler ikke rett om Gud.

La oss se hvilket vitnesbyrd Gud gav av Job: Job 1:8
Da sa Herren til Satan: Har du gitt akt på min tjener Job? For det er ingen på jorden som han -- en ulastelig og rettskaffen mann, som frykter Gud og viker fra det onde.

Det som er viktig å forstå er hvorfor Djevelen fikk mulighet til å prøve Job gjennom disse lidelser og sykdom.
Først ser vi at Gud sier at Job var en ulastelig og rettskaffen mann.
Job var ikke rettferdiggjort.
Når Guds sønner og Djevelen sto for Herrens trone er det viktig at vi ser at Guds lam ikke sto foran Guds trone.

Så la oss lese fra Åp 5:6 Og jeg så midt imellom tronen og de fire livsvesener og de eldste et lam stå der, likesom slaktet, og det hadde syv horn og syv øyne, det er de syv Guds ånder som er sendt ut over all jorden.
Dette lammet sto ikke foran Guds trone når Guds sønner og Djevelen anklaget Job.

Vi er derimot ikledd Kristi drakt, for der er igjen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Se der er Gus lam som bærer verdens synd.

I gamle testamente lå beskyttelsen under loven og dens foreskrifter.
For her sier Gud: Exo 15:26 og han sa: Dersom du hører på Herren din Guds røst, og gjør det som er rett i hans øyne, og gir akt på hans bud, og holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på deg noen av de sykdommer som jeg la på egypterne; for jeg er Herren, din lege.
Men nå er vi flyttet fra loven og inn i Kristi legeme.
Gud ser oss nå i lammet som er slaktet som nå står innfor Guds trone.
Om Elifast vil jeg si: Om du har al verdens erfaring men ikke Guds åpenbaring er det som om å være åndelig blind.
Om Bildad vil jeg si: Om du bygger dine meninger på fedrene og antagelser har du ingen åndelig innsikt da kan du heller ikke bringe sann trøst til den lidende sjel..

Om Sofar vil jeg si: Om antagelser om synd og fordømmelse bringer du aldri Guds kjærlighet og trøst til den lidende sjel.

Torunn
30.11.2014 22:04

Bra!
3
anbefalinger
Jeg tror at Job er et forbilde på Jesus. Boka ble lest i påskeuka i oldtiden, og dette sier mye. GT har jo en skygge av de kommende goder, og se da spesielt kapitlene om hvordan

Renor
18.04.2006 21:23

Bra!
2
anbefalinger
Ja, Moses? Har Moses skrevet Jobs bok!? =S De faktaene på starten skal nok ikke tas noe særlig seriøst... Men ellers var det et kort og greit sammendrag av boka, selv om jeg egentlig lette etter noe mer utfyllende.

F. Dahl
25.02.2009 09:55

Bra!
2
anbefalinger
Jeg er RLE-lærer, og jeg synes Lasse Vognild har skrevet en kortfattet og oversiktelig tekst om Jobs bok - noe som slettes ikke er enkelt, da Jobs bok regnes som en av de aller "vanskeligste" bøkene i Bibelen. Når det gjelder hvorvidt Moses har skrevet boka eller ikke, så hersker det ulike teorier om dette. I Talmud (en samling jødiske skrifter) blir det slått fast at Moses er forfatteren, og de fleste jøder tror dette. Derimot mener de fleste bibelforskere at man umulig kan slå 100% fast hvem som skrev Jobs bok. Det kan sågar hende at det er flere forfattere som står bak.

ta her
18.04.2006 21:28

Bra!
1
anbefalinger
avvist som vrøvl

what?
03.05.2006 12:45

Bra!
1
anbefalinger
Litt feil opplysninger det på starten der!! Herregud!

asdfasd
28.02.2006 09:28

Bra!
0
anbefalinger
Dette var bare vrøvel

snaskedask
15.05.2006 13:01

Bra!
0
anbefalinger
e alt det som står her feil? eg vet ikkje, men eg satser på at det stemmer! takk! ( tror eg....  Very Happy :-D )

mor di e mann
10.11.2006 10:32

Bra!
0
anbefalinger
den dr e fanmæ greit nok

faren din er kvinne
10.11.2006 18:48

Bra!
0
anbefalinger
ikke noe bilder? det var det jeg trengte.....

Rådløs elev som trenger stoff til muntlig prøve...
28.11.2006 16:57

Bra!
0
anbefalinger
Veit ikke om Moses skrev boka, men resten stemte bra  Razz :-P

examen
13.12.2006 19:03

Bra!
0
anbefalinger
d var ikke moses som skrev boka!!...ingen vet iskkert hvem som skrev den...men forfatteren levde mellom600-300 f.kr

forvirra
15.02.2007 16:30

Bra!
0
anbefalinger
ka e feil opplysningar skreiv moses bokå elle ikj kan noen se ka ti bokå blei skreve eg ska ha framføring å trenge serriøst i vita d

Mr. Yo
11.02.2008 12:13

Bra!
0
anbefalinger
Takk Smile :-\) akkurat det jeg lette etter!

SleepyHollow
19.02.2008 13:25

Bra!
0
anbefalinger
driit bra  Very Happy :-D endelig fant jeg noe om job som jeg faktisk kunne bruke i krl oppgave min  Razz :-P

Mrs. Robinson
24.09.2008 14:59

Bra!
0
anbefalinger
faktasetningene i begynnelsen er antaglig riktige. I følge min studiebibel som er skrevet av mange teologer. Som har studert dette emne VELDIG NØYE!! Ikke vær redd for å bruke dette til en krl oppgave. (samt det nå heter ERL) Jeg har hatt den samme oppgaven på skolen å ble tvingt av lærerene til å skrive om Jobsbok. (ikke særlig morsom oppgave) Men det som står ovenfor var i hvertfall det samme som jeg leste!!!!

mia
09.01.2009 09:43

Bra!
0
anbefalinger
veldig bra  Very Happy :-D endelig fant jeg noe om mitt forbilde. tusen takk til forfatteren Lasse Vognhild for at han skrev denne nydelige teksten. ELSKER ALLE SAMMEN HER ! hade bra, nå stikker fordi nå skal jeg og vennina mi Mayra SPISE tåneglene til hverandre. nam nam det gjør vi hver enste dag. yummy. dere burde prøve det, det er kjempe godt! tro meg


24.02.2010 08:15

Bra!
0
anbefalinger
veeeldig kortfattet..men tror ikke jeg har fatt d bedre til på de skarve linjene der. Syntes du glemte en vesentlig del.Dette er den eneste hendlesen i bibelen Gud åpenbart "kjøpslår " m statan( jesus ble jo også satt på prøve flere ganger mm ) men her er åpenbart at satan får fritt spillerom m Job..Gud setter kun en grense og d er Jobs liv. En annen ting er Job sier Herren Tar og Herren gir ...så Job tror nesten hele tiden at d er Gud som gjør disse gjerningene mot han...på en måte har han rett i med at han er i satans hender.men d er d ikke . Gud viste Jobs styrke og bristepungt før "handelen var tatt i kraft" og d ville han bevise for satan,for han så - # din tjener Job er tro for intet du har jo velsignet han på alle ender ,men ta fra han alt og du skal se han vender deg ryggen.. Vel Gud er humørsyk i gt ...gjør hva jeg sier ikke gjør hva jeg gjør...som ex -" du skal ikke derpe ,selv sletter jeg ut sudoma og gumorra he he ,vel rettet d fint opp i nt,er ikke lett å værra Gud heller ; ) så be blessd . hilsen tidligere student på tbm trondheim


21.03.2010 15:39

Bra!
0
anbefalinger
dette er bare noe tull!

Emil
16.11.2016 17:32

Bra!
0
anbefalinger
Dette var kort oppsummert og veldigt godt fortaldt,!
Dette hjelper meg mykje på munnteleg prøve i norsk om job og livet hans.
Takk!!


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.026 sec - 1 pageviews