Søk i stiler
 

Jødeforfølgelsen


Oppgave om Jødeforfølgelsen.
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:22.12.2004
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Jødeforfølgelsen
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.Bakgrunnen til jødeforfølgelsen

Jødene har vært forfulgt i århundrer. En finner eksempler på jødeforfølging helt fra Mosebøkene. Jødene fikk skylden for nesten alt som gikk galt i historien; de fikk blant annet skylden for Jesu død, for svartedauden og for å ha forgiftet drikkevannet i Roma. Under den økonomiske krisen i Tyskland klarte mange jøder seg bra i forhold til andre Tyskere, dette var fordi de var ganske gode forretningsfolk. Dette ble mange tyskere misunnelig på. Jødeforfølgelsen har altså røtter langt tilbake i tid, det var ikke noen Hitler ”and the gang” fant på. Motivet for jødeforfølgelsene har vært religiøse, politiske og økonomiske, men også redsel, fordommer og overtro. I 1870 årene ble ordet antisemittisme en betegnelse på jødehat og jødefiendskap.

 

Nå tar jeg for meg forskjellige epoker i historien og skriver om den og om jødene.

 

Reformasjon og opplysningstiden

Under reformasjonen ble den kristne kirke delt i to deler, da Martin Luther løsrev seg fra den katolske kirke på grunn av avlatshandelen. Begge deler prøvde og få jødene til og bli medlem av deres religion. Men når ingen av dem fikk det til gikk de begge imot dem. Boktrykkerkunsten gjorde at hebraisk litteratur(jødiske bøker) kunne spres i store mengder dette likte ikke paven, så han ga ordre om at alt på hebraisk skulle brennes. Sammtidig skullle jødene plasseres i ghettoer. Ordet ghetho betyr støperi, det er fordi i den første ghettoen som ble opprettet i Venezia var det et støperi. Ghettoer er bydeler som blir muret inne eller begrenset der det er masse folk av samme etisk opprinnelse. De første jødene flyttet in frivillig men etter hvert måtte de flyttes inn med makt.

 

Opplysningstiden stod for borgerrettigheter og religionsfrihet. Men en rekke fremstående personer med Volitaire(som var en kjent forfatter på den tiden) mente at jøder var så "foraktelige" og "gjerrige" at de ikke fortjente de samme rettighetene som de andre borgerne. Men under den franske revolusjonen i 1789 kom spørsmålet om at menneskerettserklæringen og de merdborgerlige rettigheter skulle gjelde jødene også. Da ble det bestemt at det måtte gjelde jødene også.

 

1800-tallet og raselæren

På 1800 tallet fikk jødene i større og større grad bli en del samfunnet. De deltok i politikken, hadde egne butikker og bedrifter. Mellom 1848 og 1870 fikk jødene i Vest-Europa unntatt Tyskland og Østerrike bli med i samfunnet og ha like rettigheter som alle andre. Ghettoene var helt avskaffet eg nesten alle yrker var åpne, unntatt prester i kirken og sanne ting. Det så ut som om alt kom til å bli bra igjen for jødene. Men midt på 1800 tallet kom de første raseteoriene. Jødene ble kaldt den såkalte semitiske rasen og de hadde som formål og tilintetgjøre den ariske rasen, som var den flotteste og reneste rasen. Nå ble ikke bare jødene fordømt på grunn av sin tro men også vitenskapelig. På sluttet av 1800 tallet ble det skrevet en bok Russland om en oppdiktet rapport fra et hemmelig møte mellom rabbiene. Boken slo sammen gamle fordommer og nye de nye raseteoriene. Boken ble å sprede seg som ild i tørt gress.

 

Nazi-Tyskland og den andre verdenskrig

I fengsel skrev Hitler som ”Main Kamf”. Han skulle egentlig sone 5 år, men slapp ut etter bare 9 måneder, boken ble nazistenes bibel. Hitler vurderte en person etter hvilken rase han tilhørte. Nazistene fulgte raselæren når de lagde ”skalaen” sin på topp var den ariske rase mens nederst var den semittiske rase altså jødene. Hitler ville utrydde alle jøder han lagde en plan som han kalte ”den endelige løsningen på jødeproblemet” eller ”bare den endelige løsningen” den kommer jeg tilbake til senere. Først under den andre verdenskrig bestemte han seg for å sette planen ut i live. I 1920 og 1930 årene var det ikke mange som tok Hitlers jødehat så veldig alvorlig.

 

 I 1933 kom det tyske partiet NSDAP til makten, men Hitler som leder. Det tyske folket var veldig ubalanse, stor arbeidsløshet, inflasjon (pengene var utrolig lite vert, det var på grunn av at den tyske regjering hadde trykket opp masse penger til å betale lønn til ansatte, samtidig så de måtte bruke de pengene de hadde til å betale krigserstatninger.) Og dårlig moral etter den første verdenskrig. Hitler lagde og gjennomførte en del reformer som ordnet på saker og ting i det tyske samfunnet. Men han lagde også reformer som minsket jødene sine rettigheter og friheter. Hitler begynte også i det små og forberede Tyskland på den endelige løsningen det gjort han blant annet med og bygge konsentrasjonsleirer (de ble kalt fengsel på den tiden.) Hitler eller Julius Streicher var veldig flink til å bruke massemedier til kampen mot jødene. Nazipartiet hadde sin egen avis; "Der Stürmer" etter at nazistene hadde kommet til makten kom til makten hadde avisen et opplag på flere millioner. Flere millioner kunne da lese antisemittiske budskap, og hvordan jødene hadde tatt over verden, om en verden som var overbefolket av jøder og om hvordan jødene forpestet verden.

 

Nürnberglovene var en samling av forbud mot jødene. Her er noen punkt.

*jøder får ikke ha kontakt med ikke jødiske personer.

*Jøder kan ikke gifte seg med jøder av ikke jødisk opphav

*Jøder skal ha en stor J i passet sitt.

*Jøder skal bære en gul davidsstjerne lettsynelig utenpå klærne sine.

 

Etter ble Nürnberglovene innført begynte nettet virkelig og snøre seg sammen rundt jødene. Så 8. november blir en tysk SS offiser fra legringskontoret i Berlin drept, nazistene gir jødene skylden. Da renner ”begeret” over. Tusenvis av tyskere raser ut i gaten natt til 9. november knuser mange av de jødiske butikkene, brenner ned hundrevis av synagoger, dreper jøder for fote og arresterer 30000-40000 jøder og sender de til konsentrasjonsleirer. Nå begynner det virkelig å bli vanskelig å vær jøde. Mange jøder ser hva som kommer og prøver og rømme, noen klarer det, men det blir vanskeligere og vanskeligere og til slutt helt umulig.

 

Når andre verdenskrig begynner i 1939 har Hitler forberett alt han trenger til den systematiske forfølgingen av jødene. Jødene blir stuet inn i gettoer som er blitt laget på forhånd. Gettoen var bare en gjennomgangs fase eller et oppsamlingssted for jødene før de ble sendt til konsentrasjonsleirene. Gettoene var avlukkede bydeler med høye murer rundt, i sementen var et planet glasskår for å forhindre at jødene rømte over muren. Her ble de værende til konsentrasjonsleirene kunne ”ta imot” dem. Fra gettoen var det kun en vei og det var til konsentrasjonsleiren og døden.

 

Når gettoen ble tømt gikk det SS soldater inn i gettoen og jagde innbyggerne ut, og skjøt de som rømte. Så ble de kjørt til jernbane stasjonen. Der de ble stuet inn i vogner og kjørt til konsentrasjonsleirene. Når de kom fra ble de stilt opp på rekke og de som kunne arbeide ble skilt fra resten og så ble de andre som ikke kunne jobbe sendt til gasskammeret.

 

 

Hjemlandet for de seks millioner jødene som ble drept.

Sovjet, Litauen, Estland, Latvia og Polen 

4.566.000

Ungarn

300.000

Tsjekkoslovakia

277.000

Romania

264.000

Tyskland

125.000

Nederland

106.000

Frankrike

83.000

Østerrike

70.000

Hellas

65.000

Jugoslavia

60.000

Belgia

24.000

Italia

7.500

Norge

868

Luxemburg

700

Danmark

120

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet
             

De seks landene som hadde flest drepte.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet
              

De andre landene.

 

Mange av de som var fanget i konsentrasjonsleirene levde da leirene ble frigjort. Men mange døde etter de første ukene av skader eller sykdommer de hadde fått i leirene. Mange var så utmattet, slitne og eller så syk at de ikke orket å bevege seg når de allierte soldatene kom rundt for å se hvem som var døde. Overgangen fra levende til død var veldig liten. Mange familier var splittet og de lette etter hverandre men de aller fleste fant ut at slektningene eller hele familien var døde. I ettertid kom det fram at de allierte hadde vist hav som skjedde i leirene og hvor de var hen men de gjorde ikke noe med det.

 

Jødene i Norge

I Norge bodde det 1800 jøder før 2. verdenskrig. De aller fleste av de bodde i Oslo men det var også en del i den jødiske menigheten i Trondheim. Det ble ikke opprettet gettoer her i Norge på grunn av det var så få jøder her. Mange jøder fra andre land kom til Norge for de følte seg trygge her. Men den tryggheten varte ikke så lenge for i 9. april 1940 ble Norge okkupert av Tyskland. Og den jødiske menigheten i Oslo og i Trondheim måtte gi fra seg medlemslistene til Gestapo. I januar 1942 ble det bestemt at det skulle stemples en J på alle pass, og andre papirer. Da ble alle jødene i Norge grundig registrert.

 

I de andre tyskokkuperte landene ble det brukt massearrestasjoner og deportasjoner av jødene gjort av tyskerne selv men i Norge gjorde Vidkun Quisling og Nasjonal Samling (NS) det, det gjorde det hele mye lettere for tyskerne. NS fikk arrestert alle på listene til de jødiske menighetene og de hadde fått da alle jødene i Norge ble registrert og beslagla eiendommen og eiendelene til jødene. Mange jøder prøvde å flykte før de ble arrestert. Men mange trodde at de allierte snart kom og reddet de og ble igjen. Arrestasjonene ble utført av Norske politimenn. Mesteparten av Politiet sarte ja på spørsmålet om de ville jobbe for NS og nazistene, men en del svarte nei blant annet faren til han Erik.

 

Det var en del sabotasje blant politiet blant annet varslet mange politimenn jødene, før de kom og skulle hentet de. De jødene som ble tatt ble sendt til Oslo og så stuet inn i Donau, som var det tyske skipet som skulle ta de norske jødene over sjøen på vei ned til Auschwitz

 

26. november la Donau ut fra Oslo med 530 jøder men det var også noen andre fanger om bord. Da de kom fram ble de jaget ur av skipet og ombord i vogner som ble kjørt til Auschwitz der de gikk igjennom samme rutinen som alle andre. De syke og de som ikke kunne arbeide til gasskammeret og alle de som kunne jobbe til brakkene.

 

Til sammen ble det sendt 868 jøder til forskjellige konsentrasjonsleirer. Kun 25 kom hjem.

 

Etter massearrestasjonen i 1942 ble situasjonen verre for de som klarte og ikke bli arrestert. Det ble organisert masseflukter til Sverige av motstandsbevegelsen. Rundt halvparten av de norske jødene klarte og rømme over til Sverige som var nøytralt. Sverige var et veldig trykt land under det 2. verdenskrig, de hadde klart og koblet seg på den tyske kommunikasjonslinjen til tyskerne og der fikk de vite at det ikke var noen fare for at Sverige skulle bli okkupert.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

bare meg
29.01.2006 17:25

Bra!
28
anbefalinger
Tusen takk for fin oppgave. har hjulpet meg veldig. skriver om adolf hitler og dette var veldig fine greier som helt sikkert kommer til og gi meg bedre karakter (A)

anonym
07.06.2005 18:57

Bra!
21
anbefalinger
bra stoff for ei oppgåve..  Smile :-\) noko eg har brukt stoffet til!! det er ein veldig bra stil..

anonym
13.01.2006 13:34

Bra!
17
anbefalinger
syns det va en bra stil, å den hjalp meg virkelig!! Smile :-\)23.03.2006 12:14

Bra!
16
anbefalinger
er det noen som vet noe om jødeforfølgelsen under 2 verdenskrig .å om konsentrasjonsleiren i Auchwich ?
klemklem

Ei jente
26.04.2006 09:52

Bra!
15
anbefalinger
Dere kunne skrevet litt mer om jødeforfølgelsen og konsentrasjonsleirene foreksempel hvordan jødene hadde det der osv..... takker klemmer fra meg

Sara
23.02.2006 12:15

Bra!
14
anbefalinger
redda dagen min der Razz :-P sliiide me k.r.l'n...

robin
10.01.2007 10:36

Bra!
14
anbefalinger
er trist det som har skjedd med jødene. Urettferdig at jødene skulle bli utsatt fra rein ondskap til det tyske folk.

skjerp dere
27.02.2006 10:18

Bra!
13
anbefalinger
skriv mere om de norske jødene i konsentrasjonsleirene!!!!!!
det ville ha hjulpet jæ*** mange!!!

Hitler hater
01.05.2005 13:17

Bra!
12
anbefalinger
det skulle vært litt mer om hitler også...men ellers var det en riktig bra stil!!  Razz :-P


29.05.2005 17:06

Bra!
12
anbefalinger
Utrolig bra stil, stå på skriv flere!!!!

hei på deg
15.02.2006 11:31

Bra!
11
anbefalinger
dere burde skrive mer om jødene i norge

neeeh
27.03.2006 15:59

Bra!
10
anbefalinger
Man kan ikke akkurat skryte av norsken din...

heehe
29.01.2006 13:32

Bra!
8
anbefalinger
 Smile :-\) hehe...Akkurat skrevet om jødeforfølgelsen i Norge å sånn!! Driiitbra at dere har laget en oppgave, som gjør allt mye enklere for meg

This bitch
26.04.2006 09:42

Bra!
7
anbefalinger
kan dere skrive mer om jødeforfølgelsen å konsentrasjonsleirene

eget
26.10.2006 11:11

Bra!
7
anbefalinger
rigtig godt skrevet


06.11.2006 15:42

Bra!
7
anbefalinger
jepp Smile :-\)bra det her---kunna skreve litt mer om gettoen å sånnt da Smile :-\)men eller strålende jobb

hmm
06.01.2006 12:00

Bra!
6
anbefalinger
Man kan god bruge mere information

:-)
27.02.2006 20:46

Bra!
6
anbefalinger
Bra Wink ;-\)
Men skulle stått mer om gettoene....


06.11.2006 15:43

Bra!
6
anbefalinger
jepp Smile :-\)bra det her---kunna skreve litt mer om gettoen å sånnt da Smile :-\)men eller strålende jobb

Fakka gauda
06.02.2017 09:33

Bra!
6
anbefalinger
Hei eg heiter gauda og eg elsker jødiske tradisjoner. Hesten min e jødisk!


26.03.2007 18:31

Bra!
5
anbefalinger
kjempe bra stil! hjalp meg veldig mye det du skrev om jødene i norge! tusen takk!!

manema
07.01.2009 10:38

Bra!
5
anbefalinger
kunne skreve meir om jødeforfølgelse lenger tilbake i tid. men ellers veldi bra Smile :-\)

Truls
05.02.2009 10:11

Bra!
5
anbefalinger
bra laget. kjempe stoff for min powerpoint  Very Happy :-D

Rolf
12.05.2009 16:16

Bra!
5
anbefalinger
Boka Hitler skrev het "Mein Kampf" og ikke "Main Kamf". Dessuten ble den ikke nazistenes bibel, den ble som nazistenes bibel. Men det var sikkert en bra oppgave!  Wink ;-\)

vicccc
30.11.2009 12:19

Bra!
5
anbefalinger
SKRIV MER OM JØDENE I NORGE

Berit-johanne
21.01.2010 17:07

Bra!
5
anbefalinger
Åy tusen takk det her hjalp meg mye med prosjektet mitt på skolen skal ha den endelige løsningen som tema og holocaust som hoved tema

Eline
11.02.2010 09:20

Bra!
5
anbefalinger
vis dere vil vte mer, burde dere lese "Herman Sachnowitz, det angår også deg". Den handler om hvordan han hadde det i konsenntrasjons leir. det er utrolig sterk, men du får vite sannheten om hvordna det var for jødene.

Tyskerunge
16.09.2010 14:00

Bra!
5
anbefalinger
Alt bra men en ting: Skrives "Mein Kampf" =D

jørgen
10.03.2011 14:59

Bra!
5
anbefalinger
Tusen takk for all hjelp  Smile :-\))

Nerd
13.09.2014 17:02

Bra!
5
anbefalinger
Takk for hjelpa med Polenheftet mitt  Very Happy :-D

Cecilie
27.04.2010 10:42

Bra!
4
anbefalinger
Utrolig bra tekst!
Redda oppgaven min : - ))

MorroHøna
27.04.2010 15:45

Bra!
4
anbefalinger
Utrolig bra stil  Smile :-\) skal skrive artikkel om jødeforfølgelsen i norge, så her var det mye bra stoff  Very Happy :-D

tentamen i mårå
27.05.2010 21:06

Bra!
4
anbefalinger
dete kan hjelpa meg masse de va kjempe bra å masse! eg e såååå gla eg fant dete sinsykt bra fakta  Very Happy :-D TAKK!!!!

Hitler japanese
28.08.2019 10:58

Bra!
3
anbefalinger
Faen.. det er mein kamp* herrejesus

takk
08.05.2018 18:31

Bra!
2
anbefalinger
dette her hjalp meg veldig

Anonym
13.03.2019 12:50

Bra!
2
anbefalinger
"Main Kamf" mener å huske at det skrives "Mein Kampf"


02.05.2019 15:16

Bra!
2
anbefalinger
Utrolig bra stil ! Kunne kanskje ha skrevet mer om Jødeforfølgelsen i mosebøkene, ellers bra.

Hitler japanese
28.08.2019 10:56

Bra!
2
anbefalinger
Mein kamf*

Anonym
20.10.2017 23:09

Bra!
1
anbefalinger
Veldig bra! Dette hjalp meg veldig for å komme på ting til KRLE presentasjonen min om jødene.

kuk
13.02.2020 13:05

Bra!
1
anbefalinger
kythyythth


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.022 sec - 1 pageviews