Søk i stiler
 

Afghanistan - krigen verden glemte


Elevarbeid om Afghanistan.
Sjanger:Temaoppgave
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Afghanistans historie
Asiatiske samfunn
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook

Denne stilen skrev nå, våren 1997. Jeg fikk en "S" på den (9. klasse) Stilen omhandler dagens situasjon i Afghanistan. Det skjer forandringer der hele tida.

Afghanistan. Hvis jeg hadde blitt spurt om hva jeg assosierer med Afghanistan, ville jeg nok svart at det er et lite land i Asia. Et land med ruvende fjell og små fjellandsbyer. Et land med et stolt folk som går rundt i vakre, fargerike folkedrakter og synger på gamle folkemelodier. Der kvinnene lager flotte håndvevede tepper mens mennene rir på hestene
sine og passer kyrne. Jeg vet egentlig ganske lite om Afghanistan. Majoriteten av verdens befolkning hadde nok aldri hørt om
Afghanistan før det ble invadert av Sovjetunionen i 1979. Da ble plutselig alle vestlige øyne rettet mot det bortgjemte landet. Det dukket opp støtteorganisasjoner, media satte søkelyset på Sovjets overfall, og vesten pumpet inn penger til humanitær såvel som militær hjelp. Så trakk Sovjethæren seg omsider ut, og all hjelp og oppmerksomhet var borte. Afghanistan var interessant for verdenssamfunnet så lenge de slåss mot Sovjetunionen. Men hva skjedde så? Afghanistans problemer var
ikke over.

Fakta om Afghanistan

Afghanistan ligger i hjertet av Asia, samlet mellom mange forskjellige kulturer. Iran ligger mot vest, mot sør og øst ligger
Pakistan og i nord ligger de tidligere sovjetiske provinsene: Turkmenistan, Usbekistan og Tadsjikistan.
Afghanistan ble grunnlagt først i 1747, og da ble de nåværende grensene også satt. Landet er på ca. 650.000 km2 , omtrent dobbelt så stort som Norge.Hovedstaden heter Kabul.

Det lever 21,3 millioner mennesker i Afghanistan. Den gjennomsnittlige levealderen blant disse er ikke mer enn 42 år og
barnedødeligheten er høy. Ja, hele 296 av 1000 barn dør før fylte ett år. Det er også utrolig mange analfabeter landet. Flesteparten av disse er kvinner. Landet er splittet kulturelt. Det er finnes over 20 forskjellige etniske grupper, men flesteparten av disse er muslimer. Etter lang tids krig er Afghanistan et meget fattig land. Det har ingen kystlinje og er
svært avhengig av jordbruk og fedrift. Konfliktens bakgrunn

Den 27. desember 1979, invaderte sovjetiske styrker Afghanistan. Dette var etter at sovjetvennlige offiserer hadde kommet til makten i et militærkupp året før. Sovjet møtte raskt motstand fra sivilbefolkningen. Spesielt av motstandsbevegelsen - Mujahedin. Mujahedin betyr «Hellig kriger» og er betegnelsen på geriljasoldatene som slåss mot de sovjetiske
invasjonsstyrkene fra begynnelsen av invasjonen. Mujahedin-geriljaen bestod ikke av like «raser», men var en koalisjon av motstandstyrker som kjempet sammen for å overvinne de sovjetiske inntrengerne.Motstandsstyrkene var i begynnelsen dårlig utstyrt for krigføring, men etter hvert begynte de å motta avanserte våpen fra bl.a. USA. Afghanistan ble nå et ledd i den kalde krigen. Etter at partene var blitt mer likestilte, herjet krigen på sitt voldsomste. Over 6 millioner afghanere flyktet til nabolandene. Over 1 million ble drept. Lemlestede er det ingen som har tall over.

Sovjetunionen trakk seg ut av Afghanistan i 1989 etter voksende internasjonal fordømmelse og stadig sterkere motstand mot krigen også i Sovjet. På dette tidspunktet var det ingen leder i Afghanistan. En mann ved navn Najibullah dannet en midlertidig regjering, en såkalt interimsregjering. Najibullah var leder for det hemmelige politi, og det ble sagt av flere hundre av de tusener som ble satt i fengsel av han, drepte han med sine egne hender. Derfor fikk Najibullah kallenavnet
«Slakteren fra Kabul.» Med Sovjet ute av Afghanistan, gikk motstandsbevegelsen i oppløsning. De forskjellige Mujahedin-gruppene hadde masse våpen etter krigen, og begynte å kjempe mot hverandre. Det ble borgerkrig. De ulike
gruppene som nå kriget, fulgte stort sett etniske skillelinjer. Borgerkrigens kamper har spesielt rammet hovedstaden Kabul, hvor flere bydeler er jevnet med jorda. Hundretusener har forlatt byen siden urolighetene brøt ut.

Afghanistan i dag

Borgerkrigen har herjet i Afghanistan helt siden Sovjet trakk seg ut. Lederen i Afghanistan, Najibullah, ble avsatt og regjeringen hans falt i 1992. Burhanuddin Rabbani het mannen som overtok makten. En muslimsk gruppe ved navn Taliban ble dannet i 1994. Den bestod av en gruppe på 50 studenter. Disse kom fra en sunnimuslimsk skole i Kandahar og gikk sammen om å fange og henrette en lokal kommandant, som var beryktet for voldtekter og røveri. Dette konkrete lov-og-orden budskapet fikk straks stor oppslutning og da den stadig økende styrken rykket inn i nye områder, konkurrerte de fleste lokale geriljagrupper om å være først med å bli opptatt. De tilbød penger, våpen og kjøretøyer for å

få hjelp til å slå ut rivaler. Etter fire dager hadde Taliban-geriljaen erobret hele Kandahar, og etter fire måneder, behersket Taliban 1/3 av landet! Mye av suksessen til Taliban-geriljaen skyldtes at de aldri plyndret, man ryddet opp i
vrimmelen av rivaliserende, plyndrende geriljagrupper. Taliban-geriljaen nådde hovedstaden, Kabul, i februar 1995. Der
møtte de motstand fra regjeringsstyrkene. Kampene gikk kraftig ut over sivilbefolkningen som ble stående «i skuddlinjen». Etter lange stridigheter endte det med at Taliban-geriljaen overvant regjeringsstyrkene og overtok makten i Kabul i begynnelsen av oktober 1996.

Taliban - en fundamentalistisk bevegelse

I Norge skapte dette store problemer for elevene i de videregående skoler. De hadde valgt Afghanistan som mål for Operasjon Dagsverk. Innsamlede midler skulle brukes til opprustning av skoler og bl.a. styrke jentenes undervisnings-tilbud. De få skolene som var åpne for jenter ble stengt av geriljaen. Taliban-geriljaen har etterhvert befridd over 2/3 av Afghanistan
og også hovedstaden Kabul. Etter 17 år med kamphandlinger håpet folket på fred og ro til å gjenoppbygge landet, men Taliban er en ekstremt fundamentalistisk bevegelse. Kvinner må alltid gå med slør. Hele kroppen skal være tildekket unntatt øynene. Her er det en åpning med «gitter» som de kan se ut gjennom. De har innført yrkesforbud for kvinner og de må ha
spesiell tillatelse for å gå på gata. Bryter de disse påbudene blir de slått med stokker eller pisket. Narkotika, fjernsyn, video og all ikke religiøs musikk fordømmes. Til og med sjakk er ulovlig. Tyverier straffes med avkutting av hender og føtter med kjøttøks. Utroskap fører til døden med steining. Alkohol er også helt forbudt og gir dødsstraff.

Hva har vært prøvd?

FN har vært i Afghanistan helt siden begynnelsen av krigen mot Sovjet. De har prøvd å finne forskjellige løsninger på å få slutt på konflikten. I 1995 greide de å få et løfte fra president Rabbani om at han skulle overlate makten til et FN-meglet overgangsstyre. Dessverre brøt presidenten dette løftet fordi han følte seg trygg etter noen vellykkede kamper.
Røde Kors har også vært mye involvert i Afghanistan-krisen. Sammen med Afghanistans Røde Halvmåne, har Røde Kors opprettet sykehus som behandler hundrevis av pasienter daglig. Medisiner og medisinsk utstyr står øverst på Røde Kors’ prioriteringsliste. I perioder har de fraktet 40 tonn hjelpeutstyr til Afghanistan i måneden. Det er meget vanskelige
forhold Røde Kors jobber under i Afghanistan. Et overveldende hjelpebehov og dårlig eller ingen kommunikasjon gjør arbeidet vanskelig, men religionen er kanskje den største hindringen. Taliban-geriljaen nekter nemlig kvinnelige hjelpearbeidere å komme inn i landet De vil heller ikke la kvinnene sine bli behandlet av mannlige hjelpearbeidere. Helsetilbudet til kvinner i landet er derfor dramatisk forverret. Det gjelder syke, sårede og gravide.

Afghanistans framtid

Etter Sovjets krig mot Afghanistan er landet oversådd av miner. Et vanlig anslag er på ti millioner, uoffisiell verdensrekord. Virkningene av disse minene er grusomme. Arbeidet med å rydde Afghanistan for miner er i gang, men ryddingen tar tid og utføres med enkle midler. Det er anslått at det vil komme på flere hundre milliarder kroner å rydde opp dette kaoset.

For å hjelpe afghanistanerne burde landene i vesten støtte mineoppryddingen med alle mulige ressurser. Uansett vil det ta mellom 10 og 20 år å rense de mest sentrale områdene for miner. Daglig blir hundrevis stygt skadet. En annen mulighet er å informere folket om hvordan de best kan overleve i områder med miner. Det er viktig kunnskap. For eksempel når
flyktninger som vendte tilbake fra Pakistan skulle bosette seg på nytt i Afghanistan, begynte de med jordbruk for å klare seg. Mange ble da skadet av miner. Hvis informasjon hadde nådd ut, kunne kanskje noen av disse ulykkene ha vært unngått.

Det er vanskelig å si noe om utfallet av konflikten. Kanskje man oppnår mer ved å la være å støtte de involverte partene? Gjennom våpenleveranser, politisk og økonomisk støtte opprettholdes borgerkrigen. Observatører, afghanere selv, til og med FN er enige om at innblanding utenfra kan være det største hinderet for fred. Humanitær hjelp bør likevel opprettholdes. Det er sivilbefolkningen som rammes mest når denne typen hjelp stanses.

Dagens situasjon i Afganistan er uviss. Det er sparsomt med informasjon til utenomverdenen. Få journalister tør å oppholde seg i landet og de fleste humanitære prosjekter som sykehus, helstilsyn og skoler er lagt på is.

Yrkesforbud på grunn av kjønn er en forbrytelse mot menneske-rettighetene. For Afghanistan er det også dumt. Mannefallet i
krigen har gjort hundretusener av kvinner til eneforsørgere. Det er livsviktig for et samfunn å utnytte de ressursene det har. Kvinnene utgjør en stor og ubrukt ressurs. En afghansk jente i en flyktningeleir ante likevel håp for fremtiden. Hun trodde det ville komme en gradvis forandring til det bedre og uttrykte følgende da hun ble intervjuet:

«Afghanistan vil tjene på at kvinnene blir fri til å utvikle og utdanne seg. Et land kan ikke fungere så lenge halve
befolkningen holdes nede, akkurat som en fugl ikke kan fly med bare én vinge.»


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Googler
07.03.2006 20:53

Bra!
36
anbefalinger
Denne oppgaven var meget bra. Jeg reiser ned til afghanistan for å tjenestegjøre i en fredsbevarende styrke. Bruker derfor noe tid i forkant for å lese meg opp litt i forhold til kultur og sammensetning. Meget bra

lol
16.06.2014 21:07

Bra!
25
anbefalinger
de som liker dette er lol

maryam
10.11.2006 17:58

Bra!
19
anbefalinger
utrolig bra der er bare så bra  Smile :-\)jeg har oxo valgt om å skrive om afghanistan skal herme litt etter deg hehe!!du vet myyye mer enn mej selv om jeg er fra afg selv.
altså kjempe bra skrevet  Smile :-\)

maryam
10.11.2006 18:01

Bra!
19
anbefalinger
utrolig bra der er bare så bra  Smile :-\)jeg har oxo valgt om å skrive om afghanistan skal herme litt etter deg hehe!!du vet myyye mer enn mej selv om jeg er fra afg selv.
altså kjempe bra skrevet  Smile :-\)

Farid
12.05.2005 15:09

Bra!
16
anbefalinger
kjempe flott!!!

runa
14.05.2006 15:34

Bra!
13
anbefalinger
hei meget bra du er så flinkk

meg, vel
31.01.2007 18:59

Bra!
12
anbefalinger
ja, hva er kildene ?  Surprised :-o

s.s
08.04.2007 17:40

Bra!
12
anbefalinger
Meget oversiktig og fortalte meg det jeg vile vite. Intessant og lærerikt. Ga meg noe å tenke på.

samir
07.04.2008 12:54

Bra!
12
anbefalinger
meget bra Smile :-\), du vet mer om meg jo, jeg er en afghaner selv


21.04.2008 20:11

Bra!
12
anbefalinger
du har skrevet mange feil for eks. det bor 30millioner menesker ikke 21 million. Najibullah blit hengt i kabul av taliba. dere har mange feil.

asd
31.03.2013 20:59

Bra!
12
anbefalinger
Språket, strukturen og andre virkemidler er bra, men innholdet er fullstendig subjektivt "USA-propaganderende" bullshit. Det er vel normalt at de i Norge som blir hjernevasket via amerikanske medier hver dag, tror på alt, men jeg blir rett og slett kvalm av teksten der. Først av alt la oss se tilbake til krigen i 1979. Det er sant at landet begynte med kommunistiske reformer i tidene før 1979. Dette førte til Saur-revolusjonen den 27. april 1978. Denne ga kvinner stemmerett + mange mange andre fornuftige lover! Og ja den møtte en del motstand fra overtrosike muslimer, slik at USSR begynte med planer om å gå inn i landet. Hvorfor? Offisielt for å hjelpe å gjennomføre nok en kommunistisk reform i verden (største målet for USSR). Sansynlig så var det en del andre grunner også - DRA (Afghanistan) var rik på en del naturressurser + stort ulovlig eksport av opium (Husk at det dør mer folk av afghansk opium hvert år, enn det har dødd folk gjennom hele krigen) + mange flere grunner. Sovjetere (hvertfall soldater) var der for å mer eller mindre holde tilbake islamistene fra å gå mot de sivile og hindre reformene. Og som du skriver selv hadde ikke islamistene eller "Mujahedinene" verken ressurser eller våpen til å gå mot alle andre. Så det var ikke noe krig. Og hva skjer da? USA bruker store ressurser på å skaffe disse blodige monstre våpen. Dette er et viktig sted som provoserte hele krigen. USA ville ha krig, ikke USSR. Kontroll over DRA ville styrke den kommunistiske siden og dermed svekke den som dere regner som den "snille", nemlig USA. Nå har USA skapt monstrene som de selv kommer til å slite med. Hvis du ser på tallene (Norsk Wikipedia), ser du at DRA hadde en total styrke på ca. 329 000 menn. Mens det var til sammen 250 000 mujahedina. Det sier litt om at store deler av den afghanske befolkningen var på kommunistisk side. Og husk dessuten at USA brukte enorme ressurser også på islamistene fra blant annet Pakistan til å krige. Derfor kan krigen egentlig bli sett på som en krig mellom USSR på ene siden og USA med Pakistan på andre. Ser du på tallene av døde krigere, kan du se hvem som kriget bedre og var sterkere. Les f eks om Slaget om 3234-høyden. Når sovjetere trakk seg ut, tok disse monstrene over kontrollen, og naturlig nok ble landet et rent helvette (enda mer en før). Kan f eks gi direkte sitat fra den norske wikipedia " Kabul, som hadde vært en ganske fredelig by under de sovjetiske styrkenes tilvære og den sosialistiske regjeringen, ble nå rasert fullstendig av de forskjellige Mujahideen-gruppene." I dag prøver USA å få kontroll over afghanistan. Antakelig for å skaffe politisk kontroll over ulike naturressurser i landet, og tro meg ikke for det bullshittet de snakker om på TV hver dag. De sliter nå selv å bekjempe de monstrene som de selv skapte.

KILDER
http://no.wikipedia.org/wiki/Den_afghansk-- sovjetiske_krig
http://no.wikipedia.org/wiki/Afghanist- ans_Demokratiske_Republikk
http://no.wikipedia.org/wik- i/Saur-revolusjonen

samir
07.04.2008 12:54

Bra!
11
anbefalinger
meget bra , du vet mer enn meg jo, jeg er en afghaner selv

Martine.
26.05.2008 14:08

Bra!
11
anbefalinger
Skriver om afghanistan, da sovjet invaderte afghanistan, talibanregimet og norges rolle oppi alt dette. veldig bra skrevet, men jeg lurer på ? Hvor er kildene dine ? skulle gjerne ha sett over dem , i håp om hjelp til mitt eksamensprosjekt.


27.11.2007 11:11

Bra!
9
anbefalinger
meget bra

hehd shjx
30.11.2007 11:36

Bra!
9
anbefalinger
bra


30.04.2008 09:08

Bra!
9
anbefalinger
Kilder takk


26.05.2008 21:08

Bra!
9
anbefalinger
fy fader så sykt bra Smile :-\)det er ganske bra skrevet og jeg så bare en feil og det var....afghanistanere, men du hadde skrevet det rett andre plasse da(afghanere) Smile :-\)jeg er fra afghanistan selv og skal møte noen medlemmer fra arbeiderpartiet i helgen og vi skal snakke om situasjoneen i afghanistan.....takk for all den informasjonen Smile :-\)sinn sink bra skrevet  Smile :-\)


04.11.2008 21:40

Bra!
9
anbefalinger
jeg elsker afghanistan . det er landet mitt
der er min kjærelighet ,familie og alt for meg

Are
24.01.2007 15:15

Bra!
8
anbefalinger
Bra dette, men er dette korrekt? Hva er dine kilder?


19.09.2012 10:57

Bra!
8
anbefalinger
Hei, er det noen her som vet om grunnen til at Afghanistan vant? Eller har de vunnet? Hva tror dere kan være grunnen til at de vinner om de hadde vunnet?
Håper på svar så kjapt som mulig.  Smile :-\)


02.02.2009 14:19

Bra!
6
anbefalinger
veldig bra

Julie
03.03.2009 16:59

Bra!
6
anbefalinger
Dette er veldig, veldig bra. Savner kilder, noe som egentlig er litt viktig. Ellers takk for mye nyttig info  Smile :-\)

Sinai
10.05.2009 15:26

Bra!
5
anbefalinger
Takk for bra fakta!! Veldig oversiktlig!

mrsmart
06.05.2013 01:42

Bra!
5
anbefalinger
en ting jeg reagerer på er at du har skrevet at \\\" landet ble først grunnlagt i 1747 og ble nå værende grenser satt\\\" det er jo helt feil da , pakistan fantes ikke på den tiden. hvordan ble de nåværende grenser satt da? grensen på den tiden var med india og hele khyber pashunkhwa provinsen og noen små deler av punjab og baluchistan var afghansitan. de ble akkupert av britere og la de under british india. senere ble de gitt til pakistan.

liv
08.09.2013 19:55

Bra!
5
anbefalinger
jeg vil si om den siste leden ,hva er som blitt årsaken til at kvinner skal sitte hjemme, det er krigen ,hvem skaper krigen, Taliban hvem er Taliban. hvem er det som støtter dem,. ........,. ja søk på yuotobe å se filmer fra 40 år siden.


30.11.2009 13:31

Bra!
4
anbefalinger
takk for bra info mange takk

annie
30.11.2009 18:18

Bra!
4
anbefalinger
kildene !?  Smile :-\)

Njau
22.04.2010 13:47

Bra!
4
anbefalinger
Dere som sier at informasjonen var feil: den ble jo skrevet i 1997. Det er mye som har forandret seg siden den gang, for eksempel innbyggertallet  Wink ;-\)

Feeed
26.05.2010 18:44

Bra!
4
anbefalinger
@Njau: Lag merke til det jeg å  Razz :-P Detter er en herlig tekst som hjalp meg mye, veldig bra og takk XD

anonym
01.09.2010 16:44

Bra!
4
anbefalinger
åh tusen takk for den som har skrevet artikkelen, den var flott. Etter lang leting etter info om Afghanistan var det flott å lese det du/dere har skrevet. Det er en stor hjelp til leksa mi

Fatima
07.11.2010 17:04

Bra!
4
anbefalinger
Jeg er helt enig med de som har skrevet oppgaven, og det står mange fine info om Afghanistan. De som mangler kan lese denne oppgaven. Takk for denne oppgaven, og den flotte joben. Afghanistan er verdens mest viktigste land i dag

Fatima
09.11.2010 14:24

Bra!
4
anbefalinger
Jeg setter stor pris på det som du skrev om Afghanistan. Afghanisatn er et flot land, med masse gode.Ja det er sann.
Med å lese denne artiklen jeg lærte mye om Afghanistan. Før viste jeg bare Afghanistan er et flot land


06.04.2011 14:41

Bra!
4
anbefalinger
Takk for dt, god skrevet. MEn noka som ikke stemmer.

Sindre
05.12.2011 09:59

Bra!
4
anbefalinger
Vesten sendte humanitær hjelp til Afghanistan?

Sæææærlig.

De tisslamistene som kuppet makten fra Najibullah burde dødd! Men Massoud, Bin Laden og Rabbani er jo heldigvis allrede døde også da. Så det er greit. Abdul Azzam ble drept av Sovjetstyrker. Og terroristene mistet jo også 75-90.000 mann da. Så det var en sovjetisk militær seier.

ahmed sing
01.02.2016 10:42

Bra!
4
anbefalinger
den satt rett i ræva


27.04.2011 10:26

Bra!
3
anbefalinger
flink du er, fint skrevet jeg har nettopp om AFG, så jeg fikk mye info herifra, takk for skreving.


26.08.2011 07:18

Bra!
3
anbefalinger
tusen takk for at du skrevet den flott teksten.jeg syns du er smart person som du skrevet så langt tekst med lite feil.har ikke sett AFG på 5 år siden gleder meg til å reise der.I love you Afghanistan.

ssssss
28.10.2012 12:54

Bra!
3
anbefalinger
Dritt bra skrevet , men det jeg trenger hva er grunnen at det ble krig mellom afghanistan og sovjetunionen ??? kan noen hjelpe meg med det  Smile :-\) takk

Anonym
11.04.2013 10:43

Bra!
3
anbefalinger
Bra!

Kilde
11.04.2013 10:46

Bra!
3
anbefalinger
Kilder?


16.01.2014 11:03

Bra!
3
anbefalinger
Det var kjempe flott setning jeg elsker mitt land og folk  Wink ;-\)

Twilight
26.02.2014 09:14

Bra!
2
anbefalinger
Jeg syns den er lit uklart noen ganger, mej jeg syns den er veldig bra og jeg fikk vite mye.

nigger
22.05.2016 16:59

Bra!
1
anbefalinger
cringy dritt, bare end livet ditt TOP KEKEKEKEKEEKKKKKKKKKKKKKKK NIGGERS

asd kys
10.01.2017 08:59

Bra!
1
anbefalinger
asd ro fitta

pedo
10.01.2017 09:00

Bra!
1
anbefalinger
Denne stilen skrev nå, våren 1997. Jeg fikk en "S" på den (9. klasse) Stilen omhandler dagens situasjon i Afghanistan. Det skjer forandringer der hele tida.

Afghanistan. Hvis jeg hadde blitt spurt om hva jeg assosierer med Afghanistan, ville jeg nok svart at det er et lite land i Asia. Et land med ruvende fjell og små fjellandsbyer. Et land med et stolt folk som går rundt i vakre, fargerike folkedrakter og synger på gamle folkemelodier. Der kvinnene lager flotte håndvevede tepper mens mennene rir på hestene
sine og passer kyrne. Jeg vet egentlig ganske lite om Afghanistan. Majoriteten av verdens befolkning hadde nok aldri hørt om
Afghanistan før det ble invadert av Sovjetunionen i 1979. Da ble plutselig alle vestlige øyne rettet mot det bortgjemte landet. Det dukket opp støtteorganisasjoner, media satte søkelyset på Sovjets overfall, og vesten pumpet inn penger til humanitær såvel som militær hjelp. Så trakk Sovjethæren seg omsider ut, og all hjelp og oppmerksomhet var borte. Afghanistan var interessant for verdenssamfunnet så lenge de slåss mot Sovjetunionen. Men hva skjedde så? Afghanistans problemer var
ikke over.

Fakta om Afghanistan

Afghanistan ligger i hjertet av Asia, samlet mellom mange forskjellige kulturer. Iran ligger mot vest, mot sør og øst ligger
Pakistan og i nord ligger de tidligere sovjetiske provinsene: Turkmenistan, Usbekistan og Tadsjikistan.
Afghanistan ble grunnlagt først i 1747, og da ble de nåværende grensene også satt. Landet er på ca. 650.000 km2 , omtrent dobbelt så stort som Norge.Hovedstaden heter Kabul.

Det lever 21,3 millioner mennesker i Afghanistan. Den gjennomsnittlige levealderen blant disse er ikke mer enn 42 år og
barnedødeligheten er høy. Ja, hele 296 av 1000 barn dør før fylte ett år. Det er også utrolig mange analfabeter landet. Flesteparten av disse er kvinner. Landet er splittet kulturelt. Det er finnes over 20 forskjellige etniske grupper, men flesteparten av disse er muslimer. Etter lang tids krig er Afghanistan et meget fattig land. Det har ingen kystlinje og er
svært avhengig av jordbruk og fedrift. Konfliktens bakgrunn

Den 27. desember 1979, invaderte sovjetiske styrker Afghanistan. Dette var etter at sovjetvennlige offiserer hadde kommet til makten i et militærkupp året før. Sovjet møtte raskt motstand fra sivilbefolkningen. Spesielt av motstandsbevegelsen - Mujahedin. Mujahedin betyr «Hellig kriger» og er betegnelsen på geriljasoldatene som slåss mot de sovjetiske
invasjonsstyrkene fra begynnelsen av invasjonen. Mujahedin-geriljaen bestod ikke av like «raser», men var en koalisjon av motstandstyrker som kjempet sammen for å overvinne de sovjetiske inntrengerne.Motstandsstyrkene var i begynnelsen dårlig utstyrt for krigføring, men etter hvert begynte de å motta avanserte våpen fra bl.a. USA. Afghanistan ble nå et ledd i den kalde krigen. Etter at partene var blitt mer likestilte, herjet krigen på sitt voldsomste. Over 6 millioner afghanere flyktet til nabolandene. Over 1 million ble drept. Lemlestede er det ingen som har tall over.

Sovjetunionen trakk seg ut av Afghanistan i 1989 etter voksende internasjonal fordømmelse og stadig sterkere motstand mot krigen også i Sovjet. På dette tidspunktet var det ingen leder i Afghanistan. En mann ved navn Najibullah dannet en midlertidig regjering, en såkalt interimsregjering. Najibullah var leder for det hemmelige politi, og det ble sagt av flere hundre av de tusener som ble satt i fengsel av han, drepte han med sine egne hender. Derfor fikk Najibullah kallenavnet
«Slakteren fra Kabul.» Med Sovjet ute av Afghanistan, gikk motstandsbevegelsen i oppløsning. De forskjellige Mujahedin-gruppene hadde masse våpen etter krigen, og begynte å kjempe mot hverandre. Det ble borgerkrig. De ulike
gruppene som nå kriget, fulgte stort sett etniske skillelinjer. Borgerkrigens kamper har spesielt rammet hovedstaden Kabul, hvor flere bydeler er jevnet med jorda. Hundretusener har forlatt byen siden urolighetene brøt ut.

Afghanistan i dag

Borgerkrigen har herjet i Afghanistan helt siden Sovjet trakk seg ut. Lederen i Afghanistan, Najibullah, ble avsatt og regjeringen hans falt i 1992. Burhanuddin Rabbani het mannen som overtok makten. En muslimsk gruppe ved navn Taliban ble dannet i 1994. Den bestod av en gruppe på 50 studenter. Disse kom fra en sunnimuslimsk skole i Kandahar og gikk sammen om å fange og henrette en lokal kommandant, som var beryktet for voldtekter og røveri. Dette konkrete lov-og-orden budskapet fikk straks stor oppslutning og da den stadig økende styrken rykket inn i nye områder, konkurrerte de fleste lokale geriljagrupper om å være først med å bli opptatt. De tilbød penger, våpen og kjøretøyer for å
få hjelp til å slå ut rivaler. Etter fire dager hadde Taliban-geriljaen erobret hele Kandahar, og etter fire måneder, behersket Taliban 1/3 av landet! Mye av suksessen til Taliban-geriljaen skyldtes at de aldri plyndret, man ryddet opp i
vrimmelen av rivaliserende, plyndrende geriljagrupper. Taliban-geriljaen nådde hovedstaden, Kabul, i februar 1995. Der
møtte de motstand fra regjeringsstyrkene. Kampene gikk kraftig ut over sivilbefolkningen som ble stående «i skuddlinjen». Etter lange stridigheter endte det med at Taliban-geriljaen overvant regjeringsstyrkene og overtok makten i Kabul i begynnelsen av oktober 1996.

Taliban - en fundamentalistisk bevegelse

I Norge skapte dette store problemer for elevene i de videregående skoler. De hadde valgt Afghanistan som mål for Operasjon Dagsverk. Innsamlede midler skulle brukes til opprustning av skoler og bl.a. styrke jentenes undervisnings-tilbud. De få skolene som var åpne for jenter ble stengt av geriljaen. Taliban-geriljaen har etterhvert befridd over 2/3 av Afghanistan
og også hovedstaden Kabul. Etter 17 år med kamphandlinger håpet folket på fred og ro til å gjenoppbygge landet, men Taliban er en ekstremt fundamentalistisk bevegelse. Kvinner må alltid gå med slør. Hele kroppen skal være tildekket unntatt øynene. Her er det en åpning med «gitter» som de kan se ut gjennom. De har innført yrkesforbud for kvinner og de må ha
spesiell tillatelse for å gå på gata. Bryter de disse påbudene blir de slått med stokker eller pisket. Narkotika, fjernsyn, video og all ikke religiøs musikk fordømmes. Til og med sjakk er ulovlig. Tyverier straffes med avkutting av hender og føtter med kjøttøks. Utroskap fører til døden med steining. Alkohol er også helt forbudt og gir dødsstraff.

Hva har vært prøvd?

FN har vært i Afghanistan helt siden begynnelsen av krigen mot Sovjet. De har prøvd å finne forskjellige løsninger på å få slutt på konflikten. I 1995 greide de å få et løfte fra president Rabbani om at han skulle overlate makten til et FN-meglet overgangsstyre. Dessverre brøt presidenten dette løftet fordi han følte seg trygg etter noen vellykkede kamper.
Røde Kors har også vært mye involvert i Afghanistan-krisen. Sammen med Afghanistans Røde Halvmåne, har Røde Kors opprettet sykehus som behandler hundrevis av pasienter daglig. Medisiner og medisinsk utstyr står øverst på Røde Kors’ prioriteringsliste. I perioder har de fraktet 40 tonn hjelpeutstyr til Afghanistan i måneden. Det er meget vanskelige
forhold Røde Kors jobber under i Afghanistan. Et overveldende hjelpebehov og dårlig eller ingen kommunikasjon gjør arbeidet vanskelig, men religionen er kanskje den største hindringen. Taliban-geriljaen nekter nemlig kvinnelige hjelpearbeidere å komme inn i landet De vil heller ikke la kvinnene sine bli behandlet av mannlige hjelpearbeidere. Helsetilbudet til kvinner i landet er derfor dramatisk forverret. Det gjelder syke, sårede og gravide.

Afghanistans framtid

Etter Sovjets krig mot Afghanistan er landet oversådd av miner. Et vanlig anslag er på ti millioner, uoffisiell verdensrekord. Virkningene av disse minene er grusomme. Arbeidet med å rydde Afghanistan for miner er i gang, men ryddingen tar tid og utføres med enkle midler. Det er anslått at det vil komme på flere hundre milliarder kroner å rydde opp dette kaoset.
For å hjelpe afghanistanerne burde landene i vesten støtte mineoppryddingen med alle mulige ressurser. Uansett vil det ta mellom 10 og 20 år å rense de mest sentrale områdene for miner. Daglig blir hundrevis stygt skadet. En annen mulighet er å informere folket om hvordan de best kan overleve i områder med miner. Det er viktig kunnskap. For eksempel når
flyktninger som vendte tilbake fra Pakistan skulle bosette seg på nytt i Afghanistan, begynte de med jordbruk for å klare seg. Mange ble da skadet av miner. Hvis informasjon hadde nådd ut, kunne kanskje noen av disse ulykkene ha vært unngått.

Det er vanskelig å si noe om utfallet av konflikten. Kanskje man oppnår mer ved å la være å støtte de involverte partene? Gjennom våpenleveranser, politisk og økonomisk støtte opprettholdes borgerkrigen. Observatører, afghanere selv, til og med FN er enige om at innblanding utenfra kan være det største hinderet for fred. Humanitær hjelp bør likevel opprettholdes. Det er sivilbefolkningen som rammes mest når denne typen hjelp stanses.

Dagens situasjon i Afganistan er uviss. Det er sparsomt med informasjon til utenomverdenen. Få journalister tør å oppholde seg i landet og de fleste humanitære prosjekter som sykehus, helstilsyn og skoler er lagt på is.

Yrkesforbud på grunn av kjønn er en forbrytelse mot menneske-rettighetene. For Afghanistan er det også dumt. Mannefallet i
krigen har gjort hundretusener av kvinner til eneforsørgere. Det er livsviktig for et samfunn å utnytte de ressursene det har. Kvinnene utgjør en stor og ubrukt ressurs. En afghansk jente i en flyktningeleir ante likevel håp for fremtiden. Hun trodde det ville komme en gradvis forandring til det bedre og uttrykte følgende da hun ble intervjuet:

«Afghanistan vil tjene på at kvinnene blir fri til å utvikle og utdanne seg. Et land kan ikke fungere så lenge halve
befolkningen holdes nede, akkurat som en fugl ikke kan fly med bare én vinge.»

Monira
26.05.2018 21:37

Bra!
1
anbefalinger
takk for skriving  Smile :-\) veldig oversiktlig ....


02.06.2016 11:39

Bra!
0
anbefalinger
egerger

EX DEE
10.01.2017 09:15

Bra!
0
anbefalinger
Afghanistan - krigen verden glemte - Daria.no
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-776802-8']);
_gaq.push(['_trackPageview']);

(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();Brukernavn
Passord


Registrer deg!
Glemt passord
 Husk megForside
Skole
Jobb
Venner
Spill
Forum
-

Last opp stil
Søk etter stiler
Emnekatalog
Diskuter skole


Velg sjanger
Analyse/tolkning
Anmeldelse (bok,film...)
Artikkel
Biografi
Dikt
Essay
-
Eventyr
Faktaoppgave
Fortelling
Kåseri
Leserinnleg- g
Novelle
Rapport
Referat
Resonnerende
Sammendrag av pensum
Særemne
Særoppgave
Temaoppgave
Annet
Alle stiler
Stiler bokmål
Stiler nynorsk
Stiler engelsk
Stiler tysk
Stiler fransk
Stiler spansk
Andre skolesider
SkoleForum
Propaganda
Søk i stiler

 
Afghanistan - krigen verden glemteElevarbeid om Afghanistan. -Sjanger:
Temaoppgave

Språkform:
Bokmål
Fo- rfatter:

skrivEpost(decodeTxt('hlqvqhyh3'),"online.n- o",skrivNavn(decodeTxt('Pdunxv3'),decodeTxt('Vqhyh3')),- "");
Markus Sneve

Tema:
Afghanistans historieAsiatiske samfunn
Verktøy:
  
function fbs_click() {u=location.href;t=document.title;window.o- pen('http://www.facebook.com/sharer.php?u='+encodeURICo- mponent(u)+'&t='+encodeURIComponent(t),'sharer','toolba- r=0,status=0,width=626,height=436');return false;}Denne stilen skrev nå, våren 1997. Jeg fikk en "S" på den (9. klasse) Stilen omhandler dagens situasjon i Afghanistan. Det skjer forandringer der hele tida.Afghanistan. Hvis jeg hadde blitt spurt om hva jeg assosierer med Afghanistan, ville jeg nok svart at det er et lite land i Asia. Et land med ruvende fjell og små fjellandsbyer. Et land med et stolt folk som går rundt i vakre, fargerike folkedrakter og synger på gamle folkemelodier. Der kvinnene lager flotte håndvevede tepper mens mennene rir på hestene sine og passer kyrne. Jeg vet egentlig ganske lite om Afghanistan. Majoriteten av verdens befolkning hadde nok aldri hørt om Afghanistan før det ble invadert av Sovjetunionen i 1979. Da ble plutselig alle vestlige øyne rettet mot det bortgjemte landet. Det dukket opp støtteorganisasjoner, media satte søkelyset på Sovjets overfall, og vesten pumpet inn penger til humanitær såvel som militær hjelp. Så trakk Sovjethæren seg omsider ut, og all hjelp og oppmerksomhet var borte. Afghanistan var interessant for verdenssamfunnet så lenge de slåss mot Sovjetunionen. Men hva skjedde så? Afghanistans problemer var ikke over.Fakta om AfghanistanAfghanistan ligger i hjertet av Asia, samlet mellom mange forskjellige kulturer. Iran ligger mot vest, mot sør og øst ligger Pakistan og i nord ligger de tidligere sovjetiske provinsene: Turkmenistan, Usbekistan og Tadsjikistan.Afghanistan ble grunnlagt først i 1747, og da ble de nåværende grensene også satt. Landet er på ca. 650.000 km2 , omtrent dobbelt så stort som Norge.Hovedstaden heter Kabul.Det lever 21,3 millioner mennesker i Afghanistan. Den gjennomsnittlige levealderen blant disse er ikke mer enn 42 år og barnedødeligheten er høy. Ja, hele 296 av 1000 barn dør før fylte ett år. Det er også utrolig mange analfabeter landet. Flesteparten av disse er kvinner. Landet er splittet kulturelt. Det er finnes over 20 forskjellige etniske grupper, men flesteparten av disse er muslimer. Etter lang tids krig er Afghanistan et meget fattig land. Det har ingen kystlinje og er svært avhengig av jordbruk og fedrift. Konfliktens bakgrunnDen 27. desember 1979, invaderte sovjetiske styrker Afghanistan. Dette var etter at sovjetvennlige offiserer hadde kommet til makten i et militærkupp året før. Sovjet møtte raskt motstand fra sivilbefolkningen. Spesielt av motstandsbevegelsen - Mujahedin. Mujahedin betyr «Hellig kriger» og er betegnelsen på geriljasoldatene som slåss mot de sovjetiske invasjonsstyrkene fra begynnelsen av invasjonen. Mujahedin-geriljaen bestod ikke av like «raser», men var en koalisjon av motstandstyrker som kjempet sammen for å overvinne de sovjetiske inntrengerne.Motstandsstyrkene var i begynnelsen dårlig utstyrt for krigføring, men etter hvert begynte de å motta avanserte våpen fra bl.a. USA. Afghanistan ble nå et ledd i den kalde krigen. Etter at partene var blitt mer likestilte, herjet krigen på sitt voldsomste. Over 6 millioner afghanere flyktet til nabolandene. Over 1 million ble drept. Lemlestede er det ingen som har tall over. Sovjetunionen trakk seg ut av Afghanistan i 1989 etter voksende internasjonal fordømmelse og stadig sterkere motstand mot krigen også i Sovjet. På dette tidspunktet var det ingen leder i Afghanistan. En mann ved navn Najibullah dannet en midlertidig regjering, en såkalt interimsregjering. Najibullah var leder for det hemmelige politi, og det ble sagt av flere hundre av de tusener som ble satt i fengsel av han, drepte han med sine egne hender. Derfor fikk Najibullah kallenavnet «Slakteren fra Kabul.» Med Sovjet ute av Afghanistan, gikk motstandsbevegelsen i oppløsning. De forskjellige Mujahedin-gruppene hadde masse våpen etter krigen, og begynte å kjempe mot hverandre. Det ble borgerkrig. De ulike gruppene som nå kriget, fulgte stort sett etniske skillelinjer. Borgerkrigens kamper har spesielt rammet hovedstaden Kabul, hvor flere bydeler er jevnet med jorda. Hundretusener har forlatt byen siden urolighetene brøt ut.Afghanistan i dagBorgerkrigen har herjet i Afghanistan helt siden Sovjet trakk seg ut. Lederen i Afghanistan, Najibullah, ble avsatt og regjeringen hans falt i 1992. Burhanuddin Rabbani het mannen som overtok makten. En muslimsk gruppe ved navn Taliban ble dannet i 1994. Den bestod av en gruppe på 50 studenter. Disse kom fra en sunnimuslimsk skole i Kandahar og gikk sammen om å fange og henrette en lokal kommandant, som var beryktet for voldtekter og røveri. Dette konkrete lov-og-orden budskapet fikk straks stor oppslutning og da den stadig økende styrken rykket inn i nye områder, konkurrerte de fleste lokale geriljagrupper om å være først med å bli opptatt. De tilbød penger, våpen og kjøretøyer for å
få hjelp til å slå ut rivaler. Etter fire dager hadde Taliban-geriljaen erobret hele Kandahar, og etter fire måneder, behersket Taliban 1/3 av landet! Mye av suksessen til Taliban-geriljaen skyldtes at de aldri plyndret, man ryddet opp i vrimmelen av rivaliserende, plyndrende geriljagrupper. Taliban-geriljaen nådde hovedstaden, Kabul, i februar 1995. Der møtte de motstand fra regjeringsstyrkene. Kampene gikk kraftig ut over sivilbefolkningen som ble stående «i skuddlinjen». Etter lange stridigheter endte det med at Taliban-geriljaen overvant regjeringsstyrkene og overtok makten i Kabul i begynnelsen av oktober 1996.Taliban - en fundamentalistisk bevegelseI Norge skapte dette store problemer for elevene i de videregående skoler. De hadde valgt Afghanistan som mål for Operasjon Dagsverk. Innsamlede midler skulle brukes til opprustning av skoler og bl.a. styrke jentenes undervisnings-tilbud. De få skolene som var åpne for jenter ble stengt av geriljaen. Taliban-geriljaen har etterhvert befridd over 2/3 av Afghanistan og også hovedstaden Kabul. Etter 17 år med kamphandlinger håpet folket på fred og ro til å gjenoppbygge landet, men Taliban er en ekstremt fundamentalistisk bevegelse. Kvinner må alltid gå med slør. Hele kroppen skal være tildekket unntatt øynene. Her er det en åpning med «gitter» som de kan se ut gjennom. De har innført yrkesforbud for kvinner og de må ha spesiell tillatelse for å gå på gata. Bryter de disse påbudene blir de slått med stokker eller pisket. Narkotika, fjernsyn, video og all ikke religiøs musikk fordømmes. Til og med sjakk er ulovlig. Tyverier straffes med avkutting av hender og føtter med kjøttøks. Utroskap fører til døden med steining. Alkohol er også helt forbudt og gir dødsstraff. Hva har vært prøvd?FN har vært i Afghanistan helt siden begynnelsen av krigen mot Sovjet. De har prøvd å finne forskjellige løsninger på å få slutt på konflikten. I 1995 greide de å få et løfte fra president Rabbani om at han skulle overlate makten til et FN-meglet overgangsstyre. Dessverre brøt presidenten dette løftet fordi han følte seg trygg etter noen vellykkede kamper. Røde Kors har også vært mye involvert i Afghanistan-krisen. Sammen med Afghanistans Røde Halvmåne, har Røde Kors opprettet sykehus som behandler hundrevis av pasienter daglig. Medisiner og medisinsk utstyr står øverst på Røde Kors’ prioriteringsliste. I perioder har de fraktet 40 tonn hjelpeutstyr til Afghanistan i måneden. Det er meget vanskelige forhold Røde Kors jobber under i Afghanistan. Et overveldende hjelpebehov og dårlig eller ingen kommunikasjon gjør arbeidet vanskelig, men religionen er kanskje den største hindringen. Taliban-geriljaen nekter nemlig kvinnelige hjelpearbeidere å komme inn i landet De vil heller ikke la kvinnene sine bli behandlet av mannlige hjelpearbeidere. Helsetilbudet til kvinner i landet er derfor dramatisk forverret. Det gjelder syke, sårede og gravide. Afghanistans framtidEtter Sovjets krig mot Afghanistan er landet oversådd av miner. Et vanlig anslag er på ti millioner, uoffisiell verdensrekord. Virkningene av disse minene er grusomme. Arbeidet med å rydde Afghanistan for miner er i gang, men ryddingen tar tid og utføres med enkle midler. Det er anslått at det vil komme på flere hundre milliarder kroner å rydde opp dette kaoset.
For å hjelpe afghanistanerne burde landene i vesten støtte mineoppryddingen med alle mulige ressurser. Uansett vil det ta mellom 10 og 20 år å rense de mest sentrale områdene for miner. Daglig blir hundrevis stygt skadet. En annen mulighet er å informere folket om hvordan de best kan overleve i områder med miner. Det er viktig kunnskap. For eksempel når flyktninger som vendte tilbake fra Pakistan skulle bosette seg på nytt i Afghanistan, begynte de med jordbruk for å klare seg. Mange ble da skadet av miner. Hvis informasjon hadde nådd ut, kunne kanskje noen av disse ulykkene ha vært unngått.Det er vanskelig å si noe om utfallet av konflikten. Kanskje man oppnår mer ved å la være å støtte de involverte partene? Gjennom våpenleveranser, politisk og økonomisk støtte opprettholdes borgerkrigen. Observatører, afghanere selv, til og med FN er enige om at innblanding utenfra kan være det største hinderet for fred. Humanitær hjelp bør likevel opprettholdes. Det er sivilbefolkningen som rammes mest når denne typen hjelp stanses. Dagens situasjon i Afganistan er uviss. Det er sparsomt med informasjon til utenomverdenen. Få journalister tør å oppholde seg i landet og de fleste humanitære prosjekter som sykehus, helstilsyn og skoler er lagt på is.Yrkesforbud på grunn av kjønn er en forbrytelse mot menneske-rettighetene. For Afghanistan er det også dumt. Mannefallet i krigen har gjort hundretusener av kvinner til eneforsørgere. Det er livsviktig for et samfunn å utnytte de ressursene det har. Kvinnene utgjør en stor og ubrukt ressurs. En afghansk jente i en flyktningeleir ante likevel håp for fremtiden. Hun trodde det ville komme en gradvis forandring til det bedre og uttrykte følgende da hun ble intervjuet:«Afghanistan vil tjene på at kvinnene blir fri til å utvikle og utdanne seg. Et land kan ikke fungere så lenge halve befolkningen holdes nede, akkurat som en fugl ikke kan fly med bare én vinge.»


Kommentarer fra brukereEn gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


var id_klikk = 0;

function varsle(id) {
params = {
idKommentar : id
}
jQuery.ajax({
url: '/skole/varsle.php',
dataType: 'html',
type: 'POST',
data Razz :-Params,
success: function (response) {
eval('varsle'+id).innerHTML='Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!';
}
});
}

function pluss(id) {
params = {
idKommentar : id
}

jQuery.ajax({
url: '/skole/add_pluss.php',
dataType: 'html',
type: 'GET',
data Razz :-Params,
success: function (response) {
eval('bra'+id).style.display='none';
eval('anbefalinger'+id_klikk).innerHTML=response;
}
});
}Googler07.03.2006 20:53

Bra!
32anbefalingerDenne oppgaven var meget bra. Jeg reiser ned til afghanistan for å tjenestegjøre i en fredsbevarende styrke. Bruker derfor noe tid i forkant for å lese meg opp litt i forhold til kultur og sammensetning. Meget bra
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!lol16.06.2014 21 Surprised :-o7

Bra!
21anbefalingerde som liker dette er lol
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!maryam10.11.2006 17:58

Bra!
19anbefalingerutrolig bra der er bare så bra  jeg har oxo valgt om å skrive om afghanistan skal herme litt etter deg hehe!!du vet myyye mer enn mej selv om jeg er fra afg selv.altså kjempe bra skrevet  
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!maryam10.11.2006 18 Surprised :-o1

Bra!
18anbefalingerutrolig bra der er bare så bra  jeg har oxo valgt om å skrive om afghanistan skal herme litt etter deg hehe!!du vet myyye mer enn mej selv om jeg er fra afg selv.altså kjempe bra skrevet  
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!Farid12.05.2005 15 Surprised :-o9

Bra!
15anbefalingerkjempe flott!!!
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!runa14.05.2006 15:34

Bra!
13anbefalingerhei meget bra du er så flinkk
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!s.s08.04.2007 17:40

Bra!
12anbefalingerMeget oversiktig og fortalte meg det jeg vile vite. Intessant og lærerikt. Ga meg noe å tenke på.
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!


-

skrivEpost(decodeTxt('luhm3'),"hotmail.com",''+deco- deTxt('nrqj3')+'',"");
kong 21.04.2008 20:11

Bra!
12anbefalingerdu har skrevet mange feil for eks. det bor 30millioner menesker ikke 21 million. Najibullah blit hengt i kabul av taliba. dere har mange feil.
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!samir07.04.2008 12:54

Bra!
11anbefalingermeget bra , du vet mer om meg jo, jeg er en afghaner selv
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!Martine.26.05.2008 14 Surprised :-o8

Bra!
11anbefalingerSkriver om afghanistan, da sovjet invaderte afghanistan, talibanregimet og norges rolle oppi alt dette. veldig bra skrevet, men jeg lurer på ? Hvor er kildene dine ? skulle gjerne ha sett over dem , i håp om hjelp til mitt eksamensprosjekt.
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!asd31.03.2013 20:59

Bra!
11anbefalingerSpråket, strukturen og andre virkemidler er bra, men innholdet er fullstendig subjektivt "USA-propaganderende" bullshit. Det er vel normalt at de i Norge som blir hjernevasket via amerikanske medier hver dag, tror på alt, men jeg blir rett og slett kvalm av teksten der. Først av alt la oss se tilbake til krigen i 1979. Det er sant at landet begynte med kommunistiske reformer i tidene før 1979. Dette førte til Saur-revolusjonen den 27. april 1978. Denne ga kvinner stemmerett + mange mange andre fornuftige lover! Og ja den møtte en del motstand fra overtrosike muslimer, slik at USSR begynte med planer om å gå inn i landet. Hvorfor? Offisielt for å hjelpe å gjennomføre nok en kommunistisk reform i verden (største målet for USSR). Sansynlig så var det en del andre grunner også - DRA (Afghanistan) var rik på en del naturressurser + stort ulovlig eksport av opium (Husk at det dør mer folk av afghansk opium hvert år, enn det har dødd folk gjennom hele krigen) + mange flere grunner. Sovjetere (hvertfall soldater) var der for å mer eller mindre holde tilbake islamistene fra å gå mot de sivile og hindre reformene. Og som du skriver selv hadde ikke islamistene eller "Mujahedinene" verken ressurser eller våpen til å gå mot alle andre. Så det var ikke noe krig. Og hva skjer da? USA bruker store ressurser på å skaffe disse blodige monstre våpen. Dette er et viktig sted som provoserte hele krigen. USA ville ha krig, ikke USSR. Kontroll over DRA ville styrke den kommunistiske siden og dermed svekke den som dere regner som den "snille", nemlig USA. Nå har USA skapt monstrene som de selv kommer til å slite med. Hvis du ser på tallene (Norsk Wikipedia), ser du at DRA hadde en total styrke på ca. 329 000 menn. Mens det var til sammen 250 000 mujahedina. Det sier litt om at store deler av den afghanske befolkningen var på kommunistisk side. Og husk dessuten at USA brukte enorme ressurser også på islamistene fra blant annet Pakistan til å krige. Derfor kan krigen egentlig bli sett på som en krig mellom USSR på ene siden og USA med Pakistan på andre. Ser du på tallene av døde krigere, kan du se hvem som kriget bedre og var sterkere. Les f eks om Slaget om 3234-høyden. Når sovjetere trakk seg ut, tok disse monstrene over kontrollen, og naturlig nok ble landet et rent helvette (enda mer en før). Kan f eks gi direkte sitat fra den norske wikipedia " Kabul, som hadde vært en ganske fredelig by under de sovjetiske styrkenes tilvære og den sosialistiske regjeringen, ble nå rasert fullstendig av de forskjellige Mujahideen-gruppene." I dag prøver USA å få kontroll over afghanistan. Antakelig for å skaffe politisk kontroll over ulike naturressurser i landet, og tro meg ikke for det bullshittet de snakker om på TV hver dag. De sliter nå selv å bekjempe de monstrene som de selv skapte. KILDERhttp://no.wikipedia.org/wiki/Den_afghansk-- sovjetiske_krighttp://no.wikipedia.org/wiki/Afghanist- ans_Demokratiske_Republikkhttp://no.wikipedia.org/wik- i/Saur-revolusjonen
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!meg, vel31.01.2007 18:59

Bra!
10anbefalingerja, hva er kildene ?  
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!samir 07.04.2008 12:54

Bra!
10anbefalingermeget bra , du vet mer enn meg jo, jeg er en afghaner selv
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!
skrivEpost- (decodeTxt('dqqdbwdpqhv3'),"hotmail.com",''+decodeTxt('- vwlqh3')+'',"");
stine 27.11.2007 11:11

Bra!
9anbefalingermeget bra
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!hehd shjx30.11.2007 11:36

Bra!
9anbefalingerbra
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!
skrivEpost(deco- deTxt('pdu%7Cdpbdpul3'),"hotmail.com",''+decodeTxt('pdu- %7C3')+'',"");
mary 26.05.2008 21 Surprised :-o8

Bra!
9anbefalingerfy fader så sykt bra det er ganske bra skrevet og jeg så bare en feil og det var....afghanistanere, men du hadde skrevet det rett andre plasse da(afghanere) jeg er fra afghanistan selv og skal møte noen medlemmer fra arbeiderpartiet i helgen og vi skal snakke om situasjoneen i afghanistan.....takk for all den informasjonen sinn sink bra skrevet  
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!
skrivEpost(decodeT- xt('yhoglj%2853eud3'),"",''+decodeTxt('vdnlqd3')+'',"")- ;
sakina 04.11.2008 21:40

Bra!
9anbefalingerjeg elsker afghanistan . det er landet mittder er min kjærelighet ,familie og alt for meg
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!Are24.01.2007 15:15

Bra!
8anbefalingerBra dette, men er dette korrekt? Hva er dine kilder?
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!
skrivEpost(decodeTxt('vrkhlod- bvkdndul3'),"hotmail.com",''+decodeTxt('Vrol3')+'',"");-
Soli 30.04.2008 09 Surprised :-o8

Bra!
8anbefalingerKilder takk
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!
skrivEpost(decodeTxt('khvwhmhqwd- 44%3A3'),"hotmail.com",''+decodeTxt('Dqqrq%7Cp3')+'',""- );
Annonym 19.09.2012 10:57

Bra!
8anbefalingerHei, er det noen her som vet om grunnen til at Afghanistan vant? Eller har de vunnet? Hva tror dere kan være grunnen til at de vinner om de hadde vunnet?Håper på svar så kjapt som mulig.  
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!
skrivEpost(decodeTxt('jkyi%- 7Cjijj3'),"",''+decodeTxt('rnrn3')+'',"");
okok 02.02.2009 14:19

Bra!
6anbefalingerveldig bra
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!Julie03.03.2009 16:59

Bra!
6anbefalingerDette er veldig, veldig bra. Savner kilder, noe som egentlig er litt viktig. Ellers takk for mye nyttig info  
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!Sinai10.05.2009 15:26

Bra!
5anbefalingerTakk for bra fakta!! Veldig oversiktlig!
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!mrsmart06.05.2013 01:42

Bra!
5anbefalingeren ting jeg reagerer på er at du har skrevet at \\\" landet ble først grunnlagt i 1747 og ble nå værende grenser satt\\\" det er jo helt feil da , pakistan fantes ikke på den tiden. hvordan ble de nåværende grenser satt da? grensen på den tiden var med india og hele khyber pashunkhwa provinsen og noen små deler av punjab og baluchistan var afghansitan. de ble akkupert av britere og la de under british india. senere ble de gitt til pakistan.
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!liv08.09.2013 19:55

Bra!
5anbefalingerjeg vil si om den siste leden ,hva er som blitt årsaken til at kvinner skal sitte hjemme, det er krigen ,hvem skaper krigen, Taliban hvem er Taliban. hvem er det som støtter dem,. ........,. ja søk på yuotobe å se filmer fra 40 år siden.
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!-
skrivEpost(decodeTxt('vzhhwbmyg3'),"yahoo.com- ",''+decodeTxt('mdzhg3')+'',"");
jawed 30.11.2009 13:31

Bra!
4anbefalingertakk for bra info mange takk
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!annie30.11.2009 18:18

Bra!
4anbefalingerkildene !?  
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!Njau22.04.2010 13:47

Bra!
4anbefalingerDere som sier at informasjonen var feil: den ble jo skrevet i 1997. Det er mye som har forandret seg siden den gang, for eksempel innbyggertallet  
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!Feeed26.05.2010 18:44

Bra!
4anbefalinger@Njau: Lag merke til det jeg å   Detter er en herlig tekst som hjalp meg mye, veldig bra og takk XD
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!anonym01.09.2010 16:44

Bra!
4anbefalingeråh tusen takk for den som har skrevet artikkelen, den var flott. Etter lang leting etter info om Afghanistan var det flott å lese det du/dere har skrevet. Det er en stor hjelp til leksa mi
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!Fatima07.11.2010 17 Surprised :-o4

Bra!
4anbefalingerJeg er helt enig med de som har skrevet oppgaven, og det står mange fine info om Afghanistan. De som mangler kan lese denne oppgaven. Takk for denne oppgaven, og den flotte joben. Afghanistan er verdens mest viktigste land i dag
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!Fatima09.11.2010 14:24

Bra!
4anbefalingerJeg setter stor pris på det som du skrev om Afghanistan. Afghanisatn er et flot land, med masse gode.Ja det er sann.Med å lese denne artiklen jeg lærte mye om Afghanistan. Før viste jeg bare Afghanistan er et flot land
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!
-
skrivEpost(decodeTxt('iudqnlbmdql3'),"hotmail.com",''+- decodeTxt('Krvvdlq3')+'',"");
Hossain 06.04.2011 14:41

Bra!
4anbefalingerTakk for dt, god skrevet. MEn noka som ikke stemmer.
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!
- skrivEpost(decodeTxt('pdlvdpbnkdvwd3'),"hotmail.com",''- +decodeTxt('Pdlvdp3')+'',"");
Maisam 27.04.2011 10:26

Bra!
3anbefalingerflink du er, fint skrevet jeg har nettopp om AFG, så jeg fikk mye info herifra, takk for skreving.
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!
s- krivEpost(decodeTxt('vkdnhub85853'),"yahoo.com",''+deco- deTxt('Vkdnhu3')+'',"");
Shaker 26.08.2011 07:18

Bra!
3anbefalingertusen takk for at du skrevet den flott teksten.jeg syns du er smart person som du skrevet så langt tekst med lite feil.har ikke sett AFG på 5 år siden gleder meg til å reise der.I love you Afghanistan.
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!Sindre05.12.2011 09:59

Bra!
4anbefalingerVesten sendte humanitær hjelp til Afghanistan?Sæææærlig.De tisslamistene som kuppet makten fra Najibullah burde dødd! Men Massoud, Bin Laden og Rabbani er jo heldigvis allrede døde også da. Så det er greit. Abdul Azzam ble drept av Sovjetstyrker. Og terroristene mistet jo også 75-90.000 mann da. Så det var en sovjetisk militær seier.
Useriøst? Varsle red.ssssss28.10.2012 12:54

Bra!
3anbefalingerDritt bra skrevet , men det jeg trenger hva er grunnen at det ble krig mellom afghanistan og sovjetunionen ??? kan noen hjelpe meg med det   takk
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!Anonym11.04.2013 10:43

Bra!
3anbefalingerBra!
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!Kilde11.04.2013 10:46

Bra!
3anbefalingerKilder?
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!
skrivE- post(decodeTxt('qhjduudkpdql553'),"gmail.com",''+decode- Txt('qd%7Ddqlq%2853mdq3')+'',"");
nazanin jan 16.01.2014 11 Surprised :-o3

Bra!
3anbefalingerDet var kjempe flott setning jeg elsker mitt land og folk  
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!Twilight26.02.2014 09:14

Bra!
2anbefalingerJeg syns den er lit uklart noen ganger, mej jeg syns den er veldig bra og jeg fikk vite mye.
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!ahmed sing01.02.2016 10:42

Bra!
4anbefalingerden satt rett i ræva
Useriøst? Varsle red.nigger22.05.2016 16:59

Bra!
1anbefalingercringy dritt, bare end livet ditt TOP KEKEKEKEKEEKKKKKKKKKKKKKKK NIGGERS
Useriøst? Varsle red.-
skrivEpost(decodeTxt('ueeuueu3'),"",''+decodeTxt('jhj- hujjh3')+'',"");
gegergge 02.06.2016 11:39

Bra!
0anbefalingeregerger
Varslet. Takk for at du hjelper oss å rydde!asd kys10.01.2017 08:59

Bra!
1anbefalingerasd ro fitta
Useriøst? Varsle red.pedo10.01.2017 09 Surprised :-o0

Bra!
1anbefalingerDenne stilen skrev nå, våren 1997. Jeg fikk en "S" på den (9. klasse) Stilen omhandler dagens situasjon i Afghanistan. Det skjer forandringer der hele tida.Afghanistan. Hvis jeg hadde blitt spurt om hva jeg assosierer med Afghanistan, ville jeg nok svart at det er et lite land i Asia. Et land med ruvende fjell og små fjellandsbyer. Et land med et stolt folk som går rundt i vakre, fargerike folkedrakter og synger på gamle folkemelodier. Der kvinnene lager flotte håndvevede tepper mens mennene rir på hestene sine og passer kyrne. Jeg vet egentlig ganske lite om Afghanistan. Majoriteten av verdens befolkning hadde nok aldri hørt om Afghanistan før det ble invadert av Sovjetunionen i 1979. Da ble plutselig alle vestlige øyne rettet mot det bortgjemte landet. Det dukket opp støtteorganisasjoner, media satte søkelyset på Sovjets overfall, og vesten pumpet inn penger til humanitær såvel som militær hjelp. Så trakk Sovjethæren seg omsider ut, og all hjelp og oppmerksomhet var borte. Afghanistan var interessant for verdenssamfunnet så lenge de slåss mot Sovjetunionen. Men hva skjedde så? Afghanistans problemer var ikke over.Fakta om AfghanistanAfghanistan ligger i hjertet av Asia, samlet mellom mange forskjellige kulturer. Iran ligger mot vest, mot sør og øst ligger Pakistan og i nord ligger de tidligere sovjetiske provinsene: Turkmenistan, Usbekistan og Tadsjikistan.Afghanistan ble grunnlagt først i 1747, og da ble de nåværende grensene også satt. Landet er på ca. 650.000 km2 , omtrent dobbelt så stort som Norge.Hovedstaden heter Kabul.Det lever 21,3 millioner mennesker i Afghanistan. Den gjennomsnittlige levealderen blant disse er ikke mer enn 42 år og barnedødeligheten er høy. Ja, hele 296 av 1000 barn dør før fylte ett år. Det er også utrolig mange analfabeter landet. Flesteparten av disse er kvinner. Landet er splittet kulturelt. Det er finnes over 20 forskjellige etniske grupper, men flesteparten av disse er muslimer. Etter lang tids krig er Afghanistan et meget fattig land. Det har ingen kystlinje og er svært avhengig av jordbruk og fedrift. Konfliktens bakgrunnDen 27. desember 1979, invaderte sovjetiske styrker Afghanistan. Dette var etter at sovjetvennlige offiserer hadde kommet til makten i et militærkupp året før. Sovjet møtte raskt motstand fra sivilbefolkningen. Spesielt av motstandsbevegelsen - Mujahedin. Mujahedin betyr «Hellig kriger» og er betegnelsen på geriljasoldatene som slåss mot de sovjetiske invasjonsstyrkene fra begynnelsen av invasjonen. Mujahedin-geriljaen bestod ikke av like «raser», men var en koalisjon av motstandstyrker som kjempet sammen for å overvinne de sovjetiske inntrengerne.Motstandsstyrkene var i begynnelsen dårlig utstyrt for krigføring, men etter hvert begynte de å motta avanserte våpen fra bl.a. USA. Afghanistan ble nå et ledd i den kalde krigen. Etter at partene var blitt mer likestilte, herjet krigen på sitt voldsomste. Over 6 millioner afghanere flyktet til nabolandene. Over 1 million ble drept. Lemlestede er det ingen som har tall over. Sovjetunionen trakk seg ut av Afghanistan i 1989 etter voksende internasjonal fordømmelse og stadig sterkere motstand mot krigen også i Sovjet. På dette tidspunktet var det ingen leder i Afghanistan. En mann ved navn Najibullah dannet en midlertidig regjering, en såkalt interimsregjering. Najibullah var leder for det hemmelige politi, og det ble sagt av flere hundre av de tusener som ble satt i fengsel av han, drepte han med sine egne hender. Derfor fikk Najibullah kallenavnet «Slakteren fra Kabul.» Med Sovjet ute av Afghanistan, gikk motstandsbevegelsen i oppløsning. De forskjellige Mujahedin-gruppene hadde masse våpen etter krigen, og begynte å kjempe mot hverandre. Det ble borgerkrig. De ulike gruppene som nå kriget, fulgte stort sett etniske skillelinjer. Borgerkrigens kamper har spesielt rammet hovedstaden Kabul, hvor flere bydeler er jevnet med jorda. Hundretusener har forlatt byen siden urolighetene brøt ut.Afghanistan i dagBorgerkrigen har herjet i Afghanistan helt siden Sovjet trakk seg ut. Lederen i Afghanistan, Najibullah, ble avsatt og regjeringen hans falt i 1992. Burhanuddin Rabbani het mannen som overtok makten. En muslimsk gruppe ved navn Taliban ble dannet i 1994. Den bestod av en gruppe på 50 studenter. Disse kom fra en sunnimuslimsk skole i Kandahar og gikk sammen om å fange og henrette en lokal kommandant, som var beryktet for voldtekter og røveri. Dette konkrete lov-og-orden budskapet fikk straks stor oppslutning og da den stadig økende styrken rykket inn i nye områder, konkurrerte de fleste lokale geriljagrupper om å være først med å bli opptatt. De tilbød penger, våpen og kjøretøyer for å få hjelp til å slå ut rivaler. Etter fire dager hadde Taliban-geriljaen erobret hele Kandahar, og etter fire måneder, behersket Taliban 1/3 av landet! Mye av suksessen til Taliban-geriljaen skyldtes at de aldri plyndret, man ryddet opp i vrimmelen av rivaliserende, plyndrende geriljagrupper. Taliban-geriljaen nådde hovedstaden, Kabul, i februar 1995. Der møtte de motstand fra regjeringsstyrkene. Kampene gikk kraftig ut over sivilbefolkningen som ble stående «i skuddlinjen». Etter lange stridigheter endte det med at Taliban-geriljaen overvant regjeringsstyrkene og overtok makten i Kabul i begynnelsen av oktober 1996.Taliban - en fundamentalistisk bevegelseI Norge skapte dette store problemer for elevene i de videregående skoler. De hadde valgt Afghanistan som mål for Operasjon Dagsverk. Innsamlede midler skulle brukes til opprustning av skoler og bl.a. styrke jentenes undervisnings-tilbud. De få skolene som var åpne for jenter ble stengt av geriljaen. Taliban-geriljaen har etterhvert befridd over 2/3 av Afghanistan og også hovedstaden Kabul. Etter 17 år med kamphandlinger håpet folket på fred og ro til å gjenoppbygge landet, men Taliban er en ekstremt fundamentalistisk bevegelse. Kvinner må alltid gå med slør. Hele kroppen skal være tildekket unntatt øynene. Her er det en åpning med «gitter» som de kan se ut gjennom. De har innført yrkesforbud for kvinner og de må ha spesiell tillatelse for å gå på gata. Bryter de disse påbudene blir de slått med stokker eller pisket. Narkotika, fjernsyn, video og all ikke religiøs musikk fordømmes. Til og med sjakk er ulovlig. Tyverier straffes med avkutting av hender og føtter med kjøttøks. Utroskap fører til døden med steining. Alkohol er også helt forbudt og gir dødsstraff. Hva har vært prøvd?FN har vært i Afghanistan helt siden begynnelsen av krigen mot Sovjet. De har prøvd å finne forskjellige løsninger på å få slutt på konflikten. I 1995 greide de å få et løfte fra president Rabbani om at han skulle overlate makten til et FN-meglet overgangsstyre. Dessverre brøt presidenten dette løftet fordi han følte seg trygg etter noen vellykkede kamper. Røde Kors har også vært mye involvert i Afghanistan-krisen. Sammen med Afghanistans Røde Halvmåne, har Røde Kors opprettet sykehus som behandler hundrevis av pasienter daglig. Medisiner og medisinsk utstyr står øverst på Røde Kors’ prioriteringsliste. I perioder har de fraktet 40 tonn hjelpeutstyr til Afghanistan i måneden. Det er meget vanskelige forhold Røde Kors jobber under i Afghanistan. Et overveldende hjelpebehov og dårlig eller ingen kommunikasjon gjør arbeidet vanskelig, men religionen er kanskje den største hindringen. Taliban-geriljaen nekter nemlig kvinnelige hjelpearbeidere å komme inn i landet De vil heller ikke la kvinnene sine bli behandlet av mannlige hjelpearbeidere. Helsetilbudet til kvinner i landet er derfor dramatisk forverret. Det gjelder syke, sårede og gravide. Afghanistans framtidEtter Sovjets krig mot Afghanistan er landet oversådd av miner. Et vanlig anslag er på ti millioner, uoffisiell verdensrekord. Virkningene av disse minene er grusomme. Arbeidet med å rydde Afghanistan for miner er i gang, men ryddingen tar tid og utføres med enkle midler. Det er anslått at det vil komme på flere hundre milliarder kroner å rydde opp dette kaoset. For å hjelpe afghanistanerne burde landene i vesten støtte mineoppryddingen med alle mulige ressurser. Uansett vil det ta mellom 10 og 20 år å rense de mest sentrale områdene for miner. Daglig blir hundrevis stygt skadet. En annen mulighet er å informere folket om hvordan de best kan overleve i områder med miner. Det er viktig kunnskap. For eksempel når flyktninger som vendte tilbake fra Pakistan skulle bosette seg på nytt i Afghanistan, begynte de med jordbruk for å klare seg. Mange ble da skadet av miner. Hvis informasjon hadde nådd ut, kunne kanskje noen av disse ulykkene ha vært unngått.Det er vanskelig å si noe om utfallet av konflikten. Kanskje man oppnår mer ved å la være å støtte de involverte partene? Gjennom våpenleveranser, politisk og økonomisk støtte opprettholdes borgerkrigen. Observatører, afghanere selv, til og med FN er enige om at innblanding utenfra kan være det største hinderet for fred. Humanitær hjelp bør likevel opprettholdes. Det er sivilbefolkningen som rammes mest når denne typen hjelp stanses. Dagens situasjon i Afganistan er uviss. Det er sparsomt med informasjon til utenomverdenen. Få journalister tør å oppholde seg i landet og de fleste humanitære prosjekter som sykehus, helstilsyn og skoler er lagt på is.Yrkesforbud på grunn av kjønn er en forbrytelse mot menneske-rettighetene. For Afghanistan er det også dumt. Mannefallet i krigen har gjort hundretusener av kvinner til eneforsørgere. Det er livsviktig for et samfunn å utnytte de ressursene det har. Kvinnene utgjør en stor og ubrukt ressurs. En afghansk jente i en flyktningeleir ante likevel håp for fremtiden. Hun trodde det ville komme en gradvis forandring til det bedre og uttrykte følgende da hun ble intervjuet:«Afghanistan vil tjene på at kvinnene blir fri til å utvikle og utdanne seg. Et land kan ikke fungere så lenge halve befolkningen holdes nede, akkurat som en fugl ikke kan fly med bare én vinge.»
Useriøst? Varsle red.Legg inn en melding!

var reg = false;

function get_id() {
if (!(document.getElementById("idk").value > 0)) {
params = {
action : 'article_nav_get_articles_tree_view_table',
rand : '6a4'
}
jQuery.ajax({
url: '/skole/get_id.php',
dataType: 'html',
type: 'GET',
data Razz :-Params,
success: function (response) {
document.getElementB- yId("idk").value=response;
reg = true;
}
});
}
}


Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)

Din kommentar (HTML-tagger fjernes)På forsiden nå!
Lyktes med Shakira-fleipenTorsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.Les hele saken
   

Holmes tas av tidligKatie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.Les hele saken
 


FAQ / HJELP | REGLER / PERSONVERN | OM DARIA.NO | KONTAKT OSS | FEILMELDING | ANNONSERE

© 2004-2017 Daria.no - Publiseringsløsning: SRM Publish av Mathisen IT Consult AS
Req.time: 0.044 sec - 12 pageviews

Monira
26.05.2018 21:36

Bra!
0
anbefalinger
takk for skriving  Smile :-\) veldig oversiktlig ....


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.050 sec - 1 pageviews