Søk i stiler
 

Bestemmelse av kjemisk formel til kobbersulfid


Labrapport fra forsøk hvor målet var å finne den kjemiske formelen til kobbersulfid.
Sjanger:RapportLastet opp:13.12.2004
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Naturfagsrapporter
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.


Hensikten med forsøket er å finne den kjemiske formelen til kobbersulfid ved at kobber og svovel skal reagere med hverandre i en digel.

 

Teori: Dersom vi kjenner massene av kobber og svovel som reagerer med hverandre, kan vi regne ut stoffmengden. Ved å sammenlikne antall mol kobberioner med antall mol sulfidioner og dermed antall atomer som har reagert, kjenner vi også formelen til kobbersulfidet.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet
Svovel => S, atomnummer 16, molarmasse er 32 g/mol, har 3 eller 4 stabile isotoper, har 6 elektroner i ytterste skall. Svovel finnes i flere molekylstørrelser – både S2, S4, S8 og Sn, der n er et stort tall. Derfor brukes vanligvis S som fellesbetegnelse på svovel. Fast svovel har formelen S(s).

 

Kobber => Cu, atomnummer 29, molarmasse er 63, 55 g/mol, isotoper 63 og 65, har 1 elektron i ytterste skall. Kobber er et 1 og 2 verdig grunnstoff. Det er et elastisk metall med sterk metallglans. Blir ofte brukt som leder i kabler, fordi den leder strøm godt. Det er også et stoff som står for mye av forurensningen i Norge, men er lite giftig for mennesker.

 

Siden kobber er et metall og svovel er et ikke-metall danner de to stoffene en ionebinding.

 

Framgangsmåte: En ren digel med lokk ble varmet kraftig opp over en gassbrenner i noen minutter, før den ble avkjølt igjen. Så fant vi massen av digelen så nøyaktig som mulig. Deretter tok vi ca. 1, 5 g kobber, og målte den opp nøyaktig (tre desimaler) før vi puttet den opp i digelen. Så veide vi opp ca. 0,7 g svovel, og puttet det også i digelen. Da dette var gjort varmet vi opp digelen igjen, til kobberet reagerte med svovelet og ble til kobbersulfid. Dette gjorde vi i et avtrekks skap. Tilslutt veide vi digelen med kobbersulfidet i. Dette er tallene vi kom fram til etter utregningene:

 

Mol kobber: 1, 536 g        = 0, 0241 mol

                     63, 55 g/mol

 

digel:

18, 592 g

kobbersulfid + digel:

20, 128 g

kobbersulfid:

1, 923 g

+ kobber:

1, 536 g

- digel:

18, 592 g

- kobber:

1, 536 g

=    tils.:

20, 128 g

=kobbersulfid:

1, 923 g

=svovel:

0, 386 g

 

Mol svovel: 0, 386 g   = 0, 0120

                  32 g/mol

 

Cu  = 0, 0241 mol = 2              Cu : S = Cu2S

S      0, 0120 mol                     2 : 1

 

 

Vurderinger og konklusjon: Hele forsøket gikk som planlagt. Vi hadde ingen feil målinger eller gale resultat. Formelen vi kom fram til var Cu2S, fordi det var dobbelt så mye kobber i forhold til svovel. Men dette kunne vi sett ved å sett på elektronfordelingen. Svovel har 6 elektroner i ytterste skall, og Kobber har 1 elektron ytterste skall. Det vil si Svovel mangler 2 elektroner, og kobber 7 elektroner for å få 8 elektroner i ytterste skall. Det vil igjen si at det må 2 kobberatomer til for hvert svovelatom, for å få oppfylt oktettregelen.Teksten er hentet fra Daria.no, www.daria.no