Søk i stiler
 

Sikkerhet på laboratoriet


Datablad, faresymboler, og brannvern. Rapport om sikkerhet i forbindelse med forsøk i laboratorium.
Sjanger:RapportLastet opp:10.10.2004
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Naturfagsrapporter
Verktøy:Utskrift
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.Hensikt  

I dette forsøket skal jeg bli kjent med faresymbolene på kjemikalier, datablad og verneutstyr i laboratoriet.

 

 

Teori

 

Brannvern: lærer oss om alt innenfor brannsikkerhet. Brannvern handler først og fremst om å beskytte mennesker og dyr mot brann. Deretter handler det om å verne bygninger og alle verdiene disse inneholder. Brannvern er alt fra, ulike typer slukningsmidler, som brannteppe, brannslange, osv, til hvordan man bruker en røykvarsler.

 

Datablad: forteller noe om hvordan stoffer virker, hvis du er uheldig med søl på huden, svelging eller ved innånding av stoffet. Databladet veileder deg også hvis en ulykke har skjedd, den forteller deg hva du burde foreta deg i en slik situasjon. For eksempel, hvis du søler et stoff på huden, da kan du gå inn i databladet å se hva som må til for å hindre ulikke skader, eller irritasjoner.      

 

Faresymboler: varsler oss om farer ved kjemikalier, og hvordan de virker hvis enn skulle være uheldig å søle på seg selv eller andre. Faresymbolene finner vi oftest på etiketten på de forskjellige produktene. Noen kjemikalier om gift, skal normalt sett ikke være tilgjengelig for alle.

 

 

Utstyr

- Konsentrerte syrer

- Et utvalg av andre kjemikalier

- Verneutstyr, for eksempel: vernebriller

- Øyeskylleflaske

- Hansker

- Brannteppe

- Nøddusj og pulverapparat

- Perm meddatablad eller datamaskin med program som viser datablad.

 

Fremgangsmåte

Jeg brukte datablad, arbeidsboken og Internett for å finne informasjon og et resultat for denne rapporten.

 

 

Resultat

 

Datablad:

Metanol (CH3OH) Nr: 1550

 

Forebyggende tiltak: benytt vernebriller, og vernehansker. Ved oppvarming av stoffet, benytt avtrekk. Unngå hudkontakt.

 

Stoffet virker slik:

- Ved hudkontakt virker metanol avfettende mot huden, og med rød sprukken hud, kan det være fare for eksem.

- Ved svelging kan metanol medføre illebefinnende, omtåkethet, brekninger, hodepine, bukksmerter, åndenød, og varig synsskade.

- Hvis metanol kommer i kontakt med øynene virker det irriterende, større mengder metanol, kan medføre skade. I enkelte tilfeller blir enn blind.

- Ved innånding kan metanol føre til hodepinne, tretthet, illebefinnende, svimmelhet, og ved mye innånding av metanol kan føre til brekninger, bukksmerter, åndenød, synsforstyrelser, bevisstløshet og sjokk.

 

Hva burde gjøres hvis man får stoffet på/ved/ eller i:

- Huden: berørte kroppsdeler skylles grundig med vann, og berørte klær fjernes.

- Øynene: må skylles med vann kontinuerlig, gjerne bruk øyeflaske, og husk og tilkalle lege.

- Svelging: ring 113, må til sykehus. Forsøk å fremkall brekning hvis den skadede er ved bevissthet.

- Innånding: tilkall lege selv om personen virker frisk.

 

 

Brannvern:

Brannteppe

 

Brukes og egner seg spesielt godt til å kaste over brennende gryter, gjenstander eller personer som har brann i klærne.


Brannteppet virker slik at den kveler forbrenningsprosessen. Ved å "pakke" brannen inn i et brannhemmende stoff, gjør at teppet ikke slipper inn oksygen, som da slukker brannen.

 

Brannteppe brukes ved brann i klær på et menneske, slik:

- Ta ut teppet av beholderen.

- Brett teppet ut og dra det rundt personen.

- La teppet være rundt personen inntil han/hun er kjølig.

- Teppet kan også etter dette brukes til etterslukking.

 

Ved brann må brannteppet være lett tilgjenglig for alle, så derfor burde brannteppe henge slik at alle lett han dra det ut av emballasjen.

 

Etter bruk av brannteppe kan det brukes om igjen, HVIS brannteppet ikke inneholder hull eller ”stive” områder. Etter bruk må det vaskes før det legges tilbake igjen i emballasjen.         
 

 

Faresymbolene:

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet
<bilde>

Logg inn for å se bildet
 
<bilde>

Logg inn for å se bildet
  
<bilde>

Logg inn for å se bildet
 
<bilde>

Logg inn for å se bildet
  
<bilde>

Logg inn for å se bildet
  
<bilde>

Logg inn for å se bildet
  
<bilde>

Logg inn for å se bildet
 
<bilde>

Logg inn for å se bildet
   
<bilde>

Logg inn for å se bildet
   

 

Konklusjon: Vi burde ta faresymboler, datablad og brannvern alvorlig, for å være sikre og forsiktige med stoffer vi ikke kjenner til. Derfor er det nødvendig med regler, og at elevene følger dem, slik at vi også lærer mer av dem og hva de forskjellige faresymbolene betyr, hvordan et datablad fungerer og tilslutt hvordan man bruker brannvern, for å være sikre i en nødsituasjon.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

Anonym
10.11.2004 20:32

Bra!
0
anbefalinger
Fette bra! Kar:10, vest d fantaest!

Lille mei
02.11.2005 18:29

Bra!
0
anbefalinger
Bra dette her, men jeg trenger hjelp til noe annet!


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.011 sec - 1 pageviews