Søk i stiler
 

Den industrielle revolusjon (sammendrag)


Sammendrag av kapittelet om den industrielle revolusjon i boka World History - Patterns of Civilization (nyere historie VK2 på engelsk).

Sjanger:Sammendrag av pensumLastet opp:30.09.2004
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Industri
Verktøy:UtskriftNår vi snakker om den industrielle revolusjonen kan vi i grovt sett dele den inn i to perioder. I tiden mellom ca 1750-1850 foregikk den i Storbritannia, og perioden 1850-1914 i Vest-Europa, USA og i Japan.

 

Men før vi begynner å ta for oss den industrielle revolusjon, kan det være nyttig å snakke om noe annet; nemlig jordbruksrevolusjonen som bidro til den industrielle revolusjon.

 

Jordbruksrevolusjon

Tidlig på 1700-tallet begynte det å skje store ting innenfor jordbruket i Storbritannia. Nye oppfinnelser så dagens lys og ny viten gjorde det mulig å utnytte jorda til å frembringe mat mye mer effektivt enn hva som hadde vært mulig tidligere. I stedet for å legge jorda brakk for å få tilført næringsstoffer slik man hadde gjort tidligere, fant man ut at man kunne oppnå det samme ved å plante forskjellige typer avlinger på jordene med noen års mellomrom. Dette ble kalt jordrotasjon, og var en av tre ekstremt viktige faktorer innenfor jordbruket som så dagens lys.

 

Nye og bedre redskaper er også en faktor som var med på å effektivisere jordbruket og som hjalp til og gjøre det mulig å øke matproduksjonen. Eksempelvis kan vi nevne jordploger i stedet for ploger av tre og såmaskiner.

 

Den siste og kanskje minst like viktige faktoren var den såkalte ”innhengingsflyttingen” (enclosure movement). Dette innebar at land som tidligere hadde vært tilgjengelig for alle ble overført til rike landeiere, som igjen førte til et mer effektivisert jordbruk. Folk som tidligere hadde vært småbønder tok seg enten jobb hos landeierne eller flyttet inn til byene for å finne arbeid.

 

Avslutningsvis kan vi si at jordbruksrevolusjonen var med på å gi den industrielle revolusjonen en ”kickstart”. Den gjorde at det ble større tilgang på mat og frigjorde arbeidskraft. Folks helse ble dessuten bedre, levealderen økte og dette førte til stor befolkningsvekst.

 

Den industrielle revolusjon

Den industrielle revolusjonen betydde kort sagt at nye maskiner erstattet muskelkraft i stor grad. På samme måte som i jordbruket, kom det stadig nye oppfinnelser innenfor industrien. En industri som i særlig grad opplevde hva slike oppfinnelser har å si for effektiviteten var tekstilindustrien. Maskiner som f.eks ”Spinning Jenny”, ”The power loom”, ”the flying shuttle” skulle være med på å gi tekstilindustrien en kjempeboom.

 

Nye oppfinnelser gjorde det mulig å spinne mange ganger mer effektivt enn tidligere, nye metoder for veving gjorde selve klesproduksjonen mye raskere. Tidligere hadde spinningen og vevingen foregått i hjemmene til folk, men med alle disse nye og dyre maskinene var det ikke lenger for folk å drive slik. Det ble derfor bygd fabrikker som folk måtte dra til for å jobbe. Disse ble ofte bygd nær elver, fordi noen av disse nye maskinene var avhengige av vannkraft. Nye oppdagelser innenfor jernindustrien gjorde også at bruken av dampdrevne maskiner økte.

 

Storbritannia hadde alle forutsetninger for industriutvikling: de hadde teknologien, arbeidskraften som var nødvendig, de hadde markedet og transporten. Sist men ikke minst hadde de den kapitalen som skulle til for å sette noe slikt i gang! Det ble bygd kanaler over hele Storbritannia, hvilket var viktig for transporten.

 

Det ble oppdaget at det var mulig å omdanne steinkull til koks og på denne måten lage enda bedre jern enn tidligere. Nye oppfinnelser og metoder bidro til å mangedoble jernproduksjonen til Storbritannia mellom 1788 og 1806. Igjen førte dette til stor etterspørsel etter kull, og gruvedriften ble en enormt stor industri med mange arbeidsplasser.

 

Innførselen av et jernbanesystem var også med på å utvikle industrien ytterligere. Kommunikasjonen ble bedre, innførselen av et postsystem var et faktum.

 

På midten av 1800-tallet spredde også industrialiseringen seg til andre steder i verden. I land som Belgia, Tyskland og Frankrike, samt USA og Japan skjøt utviklingen fart og konkurransen landene mellom økte. Mange nye oppfinnelser som skulle vise seg å få stor betydning senere så dagens lys; blant annet forbrenningsmotorene og dieselmotoren.

 

Samlebåndenes inntog i industrien var sammen med de utskiftbare delene to faktorer som i aller største grad var med på å effektivisere og gjøre varer mindre kostbare å produsere. Økonomien fikk som en følge av alt dette også en enorm vekst, og det økonomiske systemet som vi kjenner det i dag begynte å ta form.

 

Den enorme veksten i industrien førte til at folk strømmet sammen i byene, fordi det var der fabrikkene lå, og der det var mulig å skaffe seg arbeid. Folk bodde som sild i tønne, og levevilkårene deres var umenneskelige. Arbeidsdagene var fryktelig lange, og både menn, kvinner og barn måtte arbeide for å kunne forsørge familien. De mange fabrikkpipene førte også til stor forurensing. Arbeidsforholdene i fabrikkene og minene var også dårlige. Sykdommer som følge av forurensingen på fabrikkene og ulykker var dagligkost.

 

Industrialiseringen forandret også den sosiale strukturen i Europa. Fabrikkeierne, bankeiere og gruveeiere inntok høyere posisjoner i samfunnet, og førte en livsstil som kunne minne om den livsførsel aristokratiet tidligere hadde ført.

 

Fordi forholdene for arbeiderne i Storbritannia hadde vært så dårlig, var det mange som ønsket forandringer. Arbeiderne dannet fagforeninger som kjempet for arbeidernes rettigheter, lønn, arbeidstider osv. Lover som skulle bedre forholdene ble innført, rundt om i Europa ble det samme gjort.

Lønningene steg og arbeidsdagene ble kortere. Arbeidsgiverne skjønte også etter hvert at alle var tjent med de bedrede arbeidsforholdene, selv om de kostet mer.

 

Forholdene i byene ble også forbedret etter hvert. Det ble bygd vannledninger og kloakksystemer, det ble innført minstestandarder på bygninger. Parker ble åpnet, og i det hele tatt så ble byer mye mer attraktive å bo i.

 

 

Internettkilde:

Tittel: Den industrielle revolusjonen

Forfatter: Bård M. Hesla

Nettsted: Daria.no

URL: www.daria.no/skole/?tekst=783

Dato for nedlasting: 23.8.04

 

Bokkilde 1:

Div. forfattere, WORLD HISTORY Patterns of Civilization, USA, Prentice Hall, ukjent utgivelsesår

Bokkilde 2:

Libæk/Stenersen/Sveen/Aastad, Historie 1 - Verden og Norge før 1850, Norge, Cappelen forlag, 2001


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

anonym
09.06.2006 21:18

Bra!
94
anbefalinger
bra at sånt finnes på nettet... fikk bruk for det til muntlig historie  Smile :-\)


13.03.2005 15:09

Bra!
82
anbefalinger
Denne artikkelen er bra, men jeg mener likevel at den ikke helt får med "det store bildet" . Hva med betydningen av den transatlantiske slavehandelen!? Du skriver at jordbruksrevolusjonen bidro til den industrielle revolusjon, den gjorde nok det i Sør- England. Men, det var i Nord- England at den industrielle revolusjonen kom først, her var det svært lite jordbruk, men desto større engasjement i slavehandelen, som de tjente enormt på. Flere vil hevde at dette var en forutsetning for den industrielle rev! Bla Inikori (en av de fremste historiske ekspertene på Afrika). Om dette var med i din artikkel ville det, etter min mening, gitt den litt mer bredde!

Cooler'n
26.03.2007 13:05

Bra!
74
anbefalinger
Jiiiho! takket være denne siden fikk jeg 6'er Very Happy :-D

Emily
20.09.2006 21:00

Bra!
67
anbefalinger
Kjempefin side, den hjelper oss i 8. klasse som har om den Industrielle revolusjonen. Jeg synes kanskje dere kunne ha fått med litt mer om "de store urettferdighetene'' i samfunnet. Toppers!

13 years:D
05.01.2006 17:32

Bra!
53
anbefalinger
Takk.. dette var bra.. Skolearbeid gjort!! Smile :-\)


06.12.2005 22:41

Bra!
52
anbefalinger
Hjelp for skolearbeidet joh Smile :-\)


04.10.2007 17:49

Bra!
52
anbefalinger
sikelig bra side
Den industrielle revolusjon betydde at maskiner erstattet muskelkraft og at vareproduksjonen flyttet fra hjemmene til fabrikkene. Masseproduksjonen førte til mer arbeidsdeling og spesialisering.
Befolkningen økte på 1700- og 1800-tallet, og det skapte behov for større matproduksjon. Jordutskiftninger, vekselbruk og modernisering av arbeidet i landbruket førte til større avkastning. Endringene i landbruket skaffet mat til industriarbeiderne i byene.

Den industrielle revolusjon begynte da nye spinne- og vevemaskiner ble tatt i bruk for å dekke etterspørselen etter billige klær til den raskt økende befolkningen. Dampmaskinens inntog i industri og transport økte vareproduksjon og omsetning.

Storbritannia hadde gode forutsetninger for industriutvikling: teknologi, arbeidskraft, råvarer, marked og transport. Raskt ble Storbritannia verdens verksted for tekstilvarer, kull og jern. Kina og India hadde mange forutsetninger for å utvikle et industrisamfunn, men makthaverne så seg ikke tjent med en utvikling som rokket ved deres maktposisjoner.

Industrisamfunnet førte med seg overbefolkede byer med miljøproblemer, dårlige hygieniske forhold og harde og lange arbeidsdager i fabrikkene. Barnearbeid var vanlig. Barn var billig arbeidskraft, og foreldrene trengte inntektene. Arbeidsmarkedet var sterkt kjønnsdelt. Kvinnene var i flertall i tekstilindustrien, mens mennene var i flertall i verksteder, tungindustrien og transport. Kvinnene tjente omtrent halvparten av det mennene tjente.

Middelklassen og arbeiderklassen vokste sterkt. Mange arbeidere drømte om et bedre og mer rettferdig samfunn, og noen av dem sluttet seg til sosialistiske bevegelser, mens det øvre borgerskapet og den nye middelklassen følte seg tiltrukket av Adam Smiths ideer om økonomisk liberalisme. Idealet var en stat som holdt seg unna det økonomiske liv og der markedsmekanismen fikk utfolde seg fritt.

Historikere er uenige om den industrielle revolusjon førte til bedre levekår for folk flest, men sammenliknet med det gamle bondesamfunnet steg folks levestandard. Samtidig økte miljøskadene, og forbruket av ikke-fornybare ressurser steg kraftig. Den industrielle revolusjon skapte også raskt en økonomisk og materiell kløft mellom de vestlige landene og andre verdensdeler.

anonym
27.10.2004 18:46

Bra!
50
anbefalinger
Denne var bra. Du har fått med det viktigste og det var veldig greit å lese. Var til god hjelp. Thanks

juppedupp
02.02.2006 16:32

Bra!
48
anbefalinger
Hmm leser til prøve og detta hjelper stort Very Happy :-D taller veldwig

:D
13.01.2006 13:38

Bra!
45
anbefalinger
HERLIG!

martin
17.03.2005 10:05

Bra!
42
anbefalinger
Artikkelen var sånn passe bra, jeg likte det jeg leste.

3F
02.02.2006 17:55

Bra!
42
anbefalinger
dette var en veldig bra side Razz :-P
jeg skulle ha prøve i samfunnsfag så gikk jeg inn på denne siden, det hjalp meg veldig for jeg hadde glemt boka..Skal fortelle hvordan det gikk.. Smile :-\)


07.12.2005 15:34

Bra!
41
anbefalinger
Dette innlegget var var veldig bra, det hjalp meg og noen venner til å få flere opplysninger... Smile :-\)..Tusen takk!

13år
19.01.2006 12:22

Bra!
40
anbefalinger
den hjalp  Smile :-\) Smile :-\) takk

13 år
13.01.2006 11:26

Bra!
37
anbefalinger
Takk for hjelpen, fant bare riktig stoff her!! Smile :-\)

jente
20.03.2007 16:42

Bra!
36
anbefalinger
Bra side!!!! hjalp meg skikkelig! tusen takk...!

Meg
15.04.2005 10:52

Bra!
35
anbefalinger
Trengte den til skolearbeid

sukker
06.05.2006 20:59

Bra!
34
anbefalinger
hei
jeg har lest det du har skrevet!
Det var en lettlest tekst med mye fakta. jeg fikke med meg det meste.
Takk for hjelpen  Smile :-\)  Smile :-\)

Marte
04.12.2005 15:30

Bra!
33
anbefalinger
Hei!Dette var en veldig bra side om den industrielle revolusjon.Det var mye jeg lærte som jeg ikke har visst før.Tusen takk

Jenta
18.10.2006 21:12

Bra!
31
anbefalinger
denne sia hjalp azz...skikkelig..her er alt jeg trenger til i mårra!!

even
08.12.2005 13:06

Bra!
30
anbefalinger
er fra smedstad u skole... denne sia her hadde litt for lite om selveste Spinning JEnny

hei:D
06.02.2006 18:12

Bra!
30
anbefalinger
bra stoff til prøven i mårra!!! Very Happy :-D

anonym
29.03.2006 18:56

Bra!
30
anbefalinger
takk, en veldig lettlest tekst. jeg fikk med meg det meste av teksten !

anonym
29.03.2006 18:57

Bra!
28
anbefalinger
takk, en veldig lettlest tekst. jeg fikk med meg det meste av teksten !

Cathrine
06.04.2006 17:21

Bra!
28
anbefalinger
Denne siden kom til nytte=D tusen takk... Nå kommer jeg til og få en bra karakter;P...

anonym
03.11.2006 13:04

Bra!
28
anbefalinger
bra side Razz :-P;D;D

CeCcEomen
21.03.2007 18:23

Bra!
28
anbefalinger
kjempe bra!!! det hjalp meg litt med leksene. men jeg lette vell mere etter alle oppfenelsene på den tiden Wink ;-\)


22.03.2006 19:24

Bra!
27
anbefalinger
det hjalp meg med samfunsfags prøven Smile :-\) Smile :-\) Wink ;-\) Smile :-\) Smile :-\) Very Happy :-D

Eline
29.03.2008 22:00

Bra!
27
anbefalinger
Jeg trenger svar på dette fort!! Hvorfor kom den industrielle revolusjonen til Norge ?? Svar noen, FORT!!  Smile :-\)

æsj
23.01.2007 13:40

Bra!
25
anbefalinger
det her var jo ikke helt korrekt... mye unødvendig som blir nevnt, og mye nødvendig som ikke blir nevnt i det hele tatt også...:/

hei
27.02.2007 17:10

Bra!
25
anbefalinger
passe bra side...

morten
12.03.2007 10:18

Bra!
25
anbefalinger
drit fet e kul beste sida i verden

ole
09.02.2006 10:59

Bra!
24
anbefalinger
jeg og no`n i ei gruppe har funnet litt om det vi skulle vite om det

;D
18.04.2006 19:42

Bra!
24
anbefalinger
Tusen takk;D


25.04.2006 19:38

Bra!
24
anbefalinger
Tusen takk mye fakta her ja  Smile :-\)

Liiiah
14.06.2006 13:06

Bra!
24
anbefalinger
hmmm...Driver å skriver om den industrielle revolusjon. Den hjalp litt ja Smile :-\) Mye jeg visste men noen få ting..kjempe fra side vettu Wink ;-\)

ERIKA
23.10.2006 14:58

Bra!
24
anbefalinger
bra sie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

joakim in da hood
06.11.2006 12:38

Bra!
22
anbefalinger
best fant masse bra her til gruppe arbeidet vårt

heiisan
28.03.2007 22:15

Bra!
22
anbefalinger
Ååå jeg trenger hjelp til alt på skolen.. før gikk alt bra, men nå går alt dumt..... skulle ønske at noen svarte fordi det hadde vært veldig kjekt!! men jeg tror jeg liker denne siden!!

1994
13.11.2007 18:09

Bra!
21
anbefalinger
Denne siden var bra Very Happy :-D

Lene
21.11.2007 18:09

Bra!
21
anbefalinger
Denne siden var veldig bra.Spesielt for oss i 8.klasse som har om det : ) Jeg fikk bruk for den når vi hadde om den industrielle revolusjonen og nå skal vi ha om det på tentamen og det hjelper virkelig  Very Happy :-D
Kjempe bra : D

Nina
11.06.2008 22:27

Bra!
19
anbefalinger
Kjempe bra! Det er VELDIG bra at dette ligger på nettet! Hjalp meg utrolig mye på muntlig historie  Very Happy :-D

Skrik
16.10.2008 12:29

Bra!
19
anbefalinger
Denne hjalp meg i muntlig samf.f Very Happy :-D

!))¤
25.04.2008 09:57

Bra!
18
anbefalinger
har fåt bruk for dette Very Happy :-D

Madonna
27.10.2008 11:16

Bra!
17
anbefalinger
denne hjalp muntlig samf.fag.

Adele
28.11.2008 11:17

Bra!
17
anbefalinger
jeg fant det jeg trengte til eksamen  Very Happy :-D

m.s
24.01.2010 19:17

Bra!
17
anbefalinger
dette var det best jeg har sett

dad
17.03.2011 17:44

Bra!
17
anbefalinger
hei jeg lurte på om jeg kunne få et nokså konkret svar på hvorfor startet de idustrielle revolusjonen i england rundt 1750?? og hvilken rolle hadde dampmaskinen i utviklingen


04.06.2012 14:36

Bra!
17
anbefalinger
Den er bra, holder på med tentamne au så, men jeg savner noe hvor står det om sosiale forholdet


02.04.2008 08:55

Bra!
16
anbefalinger
Historikere er uenige om den industrielle revolusjon førte til bedre levekår for folk flest, men sammenliknet med det gamle bondesamfunnet steg folks levestandard. Samtidig økte miljøskadene, og forbruket av ikke-fornybare ressurser steg kraftig. Den industrielle revolusjon skapte også raskt en økonomisk og materiell kløft mellom de vestlige landene og andre verdensdeler.

Lena Elisabeth :)
13.11.2008 21:10

Bra!
16
anbefalinger
Takk og pris hehe  Very Happy :-D
Trenkte litt til leksa.. Har lakt til kilde altså!!  Wink ;-\)

kristin
07.01.2009 22:42

Bra!
16
anbefalinger
Folk fra Storbritania kom til norge og lærte nordmenn hvordan man brukte maskinene.
Norge kjøpte maskiner fra storbrittania : )

per
24.11.2008 00:27

Bra!
15
anbefalinger
KOR STARTA DEN INTUSTRUELLE REVLUSJON, I KORDAN BY !??!?!?!!? RÆNG HJEL FOOOOORT

Carina
12.10.2010 12:39

Bra!
15
anbefalinger
Dette var veldig hjelpsomt!

hiiooop
17.12.2010 11:27

Bra!
15
anbefalinger
braaaa  Smile :-\)

MonicAAA
14.02.2011 18:10

Bra!
15
anbefalinger
dritbra sie, hjalp mæ te samf .. (Y)

anonym
31.05.2012 10:29

Bra!
14
anbefalinger
dennne siden hjelper meg masse til arbeide mitt, vil skryte masse fikk en 6 takk for hjelpen :9

Bob kjetil
21.09.2017 09:56

Bra!
13
anbefalinger
Kan it du som skreiv d gå å sug dæ skjøl elr???

Ida
14.06.2009 19:20

Bra!
12
anbefalinger
Hvorfor ble det ikke overbefolket?  Wink ;-\)

even
04.02.2010 18:20

Bra!
12
anbefalinger
 Smile :-\) veldig bra  Smile :-\)


18.06.2012 14:19

Bra!
12
anbefalinger
TAKK for hjelpen til framføringa!♥ ☺


06.03.2013 12:44

Bra!
12
anbefalinger
vi synnes dene var veldi bra vi skjøne alt samen liskom dere er de beste til å spise druer

sendor og fabi
06.03.2013 12:47

Bra!
12
anbefalinger
dene artikel er ustopelig bra

aleks
03.12.2009 15:30

Bra!
11
anbefalinger
Takk for imformasjonen.
Trenger det til muntlig prøve  Very Happy :-D

m.s
24.01.2010 19:16

Bra!
11
anbefalinger
takk denne infoen trengte jeg altså

anonymt
19.04.2010 20:58

Bra!
11
anbefalinger
du er go

Anonym
30.05.2010 17:15

Bra!
11
anbefalinger
Dette var veldig hjelpsomt! Passer supert til skoleprosjektet mitt!

Anonym
08.06.2010 11:30

Bra!
11
anbefalinger
Denne siden var hjelpsom, men det hadde kansje vert litt lettere å finne stoff om dere hadde flere underoverskifter. Eks: Levevikår

Men det er jo bare min mening...

Noen? 13år
25.02.2011 20:48

Bra!
11
anbefalinger
vældi bra.  Smile :-\) hjølpæ på heimeoppgaven min i historie B)

Derp
12.06.2012 13:01

Bra!
11
anbefalinger
thx hjalp meg mye til muntlig-tentamen imorgen XD


24.01.2013 21:12

Bra!
11
anbefalinger
Var fint og lærerikt men er du sikker på at det er riktig  Wink ;-\)


06.03.2013 12:43

Bra!
11
anbefalinger
skjønte inggentinng! hellt umuligg åg sjøne xD


30.04.2013 15:49

Bra!
11
anbefalinger
den var en veldig bra tekst fikk mye hjelp.


30.04.2013 15:52

Bra!
11
anbefalinger
Takk for hjelpen veldig bra.

marth
07.05.2013 16:43

Bra!
11
anbefalinger
Er det alt man trenger å vite til en prøve ?

Takk takk
13.06.2013 09:32

Bra!
11
anbefalinger
Dette hjalp meg mye med muntlig tentamen. Der hjalp du meg med en femmer

Stian
16.10.2013 19:14

Bra!
11
anbefalinger
Takk for denne siden.

moren din
12.09.2014 10:18

Bra!
11
anbefalinger
fyfaen så bra

håkon
26.05.2015 13:49

Bra!
8
anbefalinger
heftig shit jeg ikke kan forstå

neger
31.01.2018 18:04

Bra!
8
anbefalinger
eyy fikk 6 er endelig jeg skal f[ 2k18 og nye timbs

anonym
17.03.2015 12:02

Bra!
7
anbefalinger
når brukte de mest båttransport under den industrielle revolusjon?  Smile :-\)

ek kar på vgs
13.10.2015 07:56

Bra!
7
anbefalinger
ikke helt vgs materiale  Sad :-\( men ellers bra  Smile :-\)

ole
20.01.2017 13:07

Bra!
7
anbefalinger
hei, lik denne kommentaren


15.03.2017 11:51

Bra!
7
anbefalinger
Dette her hjalp meg mye til prøva. Fikk 4+ som karakter


30.03.2017 13:21

Bra!
7
anbefalinger
SYYKANES NAIS DRØDDAR!!

pvrv
17.03.2015 12:17

Bra!
6
anbefalinger
svar DA!

secret
16.09.2015 16:34

Bra!
6
anbefalinger
veldig bra tekst, dette reddet meg

......
16.09.2015 16:39

Bra!
6
anbefalinger
litt dumt at du ikke tok med transport revolusjonen men ellers supert


07.12.2015 20:35

Bra!
6
anbefalinger
Hvordan ble transporten bedre på den tida?


18.01.2016 12:14

Bra!
6
anbefalinger
paser bra med norsken min nå ja.

13-åring
26.01.2017 18:46

Bra!
6
anbefalinger
Bra informasjon, hjalp med prøva!  Wink ;-\) Takk! Håper på 5+ eller 6!  Smile :-\)

anonym
23.03.2017 10:39

Bra!
6
anbefalinger
bra side

;-)
23.03.2017 10:41

Bra!
6
anbefalinger
fikk 5- på prøven med hjelp av denne siden Wink ;-\)

anonymt
08.02.2018 21:16

Bra!
6
anbefalinger
Jeg syntes at det burde vært litt mindre informasjon, for det sto vel at det var en sammendrag sant? Jeg trodde det skulle stå mer viktige ting, men det fleste her er jo ikke viktig! Det hadde vært mye bedre om teksten hadde vært kortere for jeg trengte raskt oversikt på noe jeg lurte på. Det sto sammendrag av den industrielle revolusjonen, men når jeg kom inn så var det en lang tekst!

Garen
26.02.2016 08:32

Bra!
5
anbefalinger
njala bra side gutar

Alva
11.05.2016 18:43

Bra!
5
anbefalinger
Hei jeg hadde glemt boka mi.... og dette hjalp veldig mye. Vi skulle liksom ha fagsamtale å jeg fikk 6+ yohooo!!!!!

ja
18.11.2016 13:30

Bra!
5
anbefalinger
ja

:D
18.11.2016 13:30

Bra!
5
anbefalinger
+Alva Det går ikke an å få 6+ da  Razz :-P


09.05.2017 11:01

Bra!
5
anbefalinger
Takk for hjelpen blir aldri ferdig med skoleprosjektet når det ikke står om jordbruk! Oppdater siden.. bare et forslag

anonym
08.02.2018 21:20

Bra!
4
anbefalinger
jeg e heilt enig med ho/han så skreiv om at det sto sammendrag men så blei d ei veldi longe tekst

anonym
04.04.2018 21:52

Bra!
4
anbefalinger
jwl bra tekst saved my ass

Jeff
07.06.2017 19:07

Bra!
3
anbefalinger
Tusen takk


17.01.2018 13:38

Bra!
3
anbefalinger
takk for hjelpen

Ks
23.04.2018 13:23

Bra!
3
anbefalinger
Takk for hjelpen

ida
21.11.2018 21:55

Bra!
1
anbefalinger
takk den side er bra

Jente 13 år
17.01.2019 17:21

Bra!
1
anbefalinger
Tusen tusen takk. Hjalp meg veldig


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.047 sec - 1 pageviews