Søk i stiler
 

Wergeland og Welhaven sin språkdebatt i 1830-årene


Oppgave om Wergeland og Welhaven, språkdebatten på 1800-tallet. karakter :6/5
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:18.06.2004
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Språkhistorie
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookArbeidsoppgaver om Wergeland og Welhaven

 

1.

Dikteren og patrioten, Henrik Wergeland ble født i Kristiansand i 1808. Men senere flyttet familien til Eidsvoll, der faren Nikolai Wergeland skulle være sogneprest. Henrikk sin far var blant representantene i den grunnlovgivendeforsamling i 1814, da vi ble løsrevet fra Danmark og laget egen Grunnlov. Det at faren til Henrik Wergeland var med på Eidsvoll gjorde nok en del med H. Wergeland. Og han kom fra et hjem som dyrket nasjonal selvstendighet og demokrati.

 

H. Wergeland begynte å studere teologi i Kristiania, han studerte til prest som sin far. Han hadde en festlig tid som student med mye fyll og slagsmål. Det var mange jenter Wergeland ble ulykkelig forelsket i. han har skrevet en rekke dikt hvor hans ulykkelige kjærlighet blir opphøyd i idealkvinnen ”Stella”. I 1838 møter Henrik Wergeland kjærligheten, nemlig Amalie Sofie Bekkevold. De ble senere gift.

 

Det ble aldri noe prest ut av Henrik Wergeland, men han arbeidet i Universitetsbiblioteket til han i 1840 fikk tilbud om jobb som byråsjef ved Riksarkivet.

 

I løpet av sitt liv var H. Wergeland i mange rettssaker, ofte på grunn av uttalelser og ærekrenkelse.

 

Det siste året Henrik Wergeland levde (1844-45) lå han til sengs med tuberkulose. I løpet av dette året skrev han 860sider med vers og 570sider prosa tross i at han var syk.

 

I 1829 ”arrangerte” henrikk Wergeland feiring av vår første nasjonaldag, nemlig 17.mai. det samme året debuterte han med ” Digte, Første Ring”. Her dikter han om fedrelandet, friheten, vennskapet og idealkvinnen Stella. Dette verket kan ha hatt utgangspunkt i hans tilhørighet til Grunnloven (pga hans far) og hans families tro på nasonal selvstendighet. Men også  hans mange ulykkelige forelskelser.

 

Jødesaken var noe H. Wergeland kjempet for. I 1842 gav han ut ”Jøden” og i 1844 kom ”Jødinnen”. Han mente at jøder også skulle ha tilgang til landet. Jødeparagrafen i Grunnloven ble ikke fjernet før i 1851, flere år etter H. Wergeland sin død.

 

Han har også gitt ut en selvbiografi med tittelen: ”Hasselnøtter”. Den forteller om livet hans i dikt og fortellende ord. I sitt siste leveår skrev han noen av sine kanskje mest kjente dikt, nemlig: ”Til foraaret” og ”Til min gyldenlakk”. I disse diktene er det litt ”dødstanker”, men det er også en glede over de små tingene.

 

2.

Wergeland var en mann som engasjerte seg i det politikk og samfunnsliv. Han kjempet for at jødene skulle få tilgang til å komme til Norge. Han ville ha fjernet Jødeparagrafen i Grunnloven. Noe som ble gjort i 1851.

 

Wergeland ønsket ingen påvirkning fra Europa, han ville ha et fritt Norge med en særnorsk kultur! Den skulle bygges på det særnorske som man fant i den norske naturen og i bondekulturen her til lands. Han ønsket nasjonal selvstendighet og var initiativtakeren til å feire 17.mai.

 

Wergeland hadde en drøm om en språkreformasjon, han ville ha vekk den danske påvirkningen i det norske skriftspråket, som på denne tiden var dansk. Han kom også med forslag til endringer i skriftspråket. Det han jobbet mot er det vi i dag kaller bokmål. Han ville også opplyse bøndene og arbeiderne, derfor gav han ut For Almuen og For Arbeiderklassen. Han var opptatt av de revolusjonære ideene: ”Frihet, likhet og brorskap” og mente det var opplysning og kunnskap som måtte til for at folket skulle kunne hevde seg.

 

3.

Dette gjør Wergeland til en romantiker:

·     Han hadde en intens kjærlighet til naturen, menneskene og Gud

·     Han bruker besjeling i lyrikken sin, dyr, trær og blomster får menneskelige egenskaper

·     Han fant trøst i naturen, et eksempel på dette er diktet ”Til foraaret”

·     Han mente at dikteren oppgave var å opplyse folket. Dette bygde på en ”venstreromantisk” ide, nemlig å frigjøre folket gjennom kunnskap

·     I hans poesi er det optimismen som seirer

·     Han stod på bøndenes side mot den danskpåvirkede embetsmannskulturen

·     Han mente at dikteren skulle se fremover og kjempe for frihet og rettferdighet

           

4.

Etter løsrivelsen fra Danmark i 1814 ble det en samfunnsdebatt om hvordan Norge skulle utvikle seg etter denne løsrivelsen.

 

Det ble dannet to grupper /partier under denne debatten. Den ene kalte seg Patriotene, her var Henrik Wergeland med. De kjempet for folkeopplysning. Dette fordi han ønsket at det norske folk selv skulle skape ”den nye nasjonen” på et norsk grunnlag. De ønsket å kvitte seg med den danske påvirkningen.

 

Den andre gruppen/partiet kalte seg Intelligenspartiet, her var Johann Sebastian Welhaven med, og de hadde et helt annet syn på saken. De mente at man måtte opprettholde kontakten med kulturnasjonen Danmark. ”Nye Norge” måtte bygges på både norsk og utenlandsk kultur.

 

5.

Johann Sebastian Welhaven ble født i 1807, i Bergen. På Bergens Katedralskole, hvor han var elev ble han undervist i norsk av Lyder Sagen. Han fikk stor innflytelse på Welhaven sitt syn på diktningen.

 

I 1825 begynte han å studere teologi. På denne tiden tilbrakte han også mye til med en gruppe menn, som senere kom til å danne ”intelligenspartiet”. I denne kulturdebatten var hans største fiende Wergeland. Welhaven ville, i motsetning til Wergeland, ha større tilknyttning til den europeiske kulturarven.

 

Welhaven la stor vekt på at dikteren skulle bruke en strengt oppbygd form. Det skulle være fast rytme og rim i diktene. Han var påvirket av de klassiske og gamle diktene fra antikken i Hellas og Roma.

 

Den store kjærligheten til Welhaven var Ida Kjerulf. Kjærligheten til henne og tapet av henne når hun døde kommer frem i diktet: ”Det omvendte beger”. Andre viktige inspirasjonskilder som Welhaven hadde var gleden over den norske naturen og alle de skattene nasjonalromantikken kom med. Han skildrer landskapet og naturstemningene med stor følsomhet. Det snakkes om ”sinnets landskap” når det gjelder Welhavens diktning.

 

J. S. Welhaven var ansatt som lektor i filosofi og ble senere professor ved Universitetet.

 

Han døde i 1873.

 

6.  

 

Henrik Wergeland         1808-45 

Tilhørte Patriotene   

 

Ønsket en selvstendig nasjon

 

Ville fornorske det danske skriftspråket

 

Opplyste bøndene så de ble frie

 

Dikt skulle være impulsive,

de trengte ingen fast form

 

Litteraturen skulle opplyse og

være samfunnsorientert

 

Tilhørte epoken Romantikken

 

Har skrevet 23 bind i sin tid som forfatter

 

Kjent for Til foraaret og Til min Gyldenlakk

 

Johann S. Welhaven  1807-73          

 

Tilhørte Intelligenspartiet

 

Ønsket påvirkning fra Danmark

 

Ville beholde det danske skriftspråket

 

Idylliserte bøndene

 

Dikt skulle ha en fast form, med rim og               

rytme

 

Litteraturen skulle se bakover og foredle

menneskene

 

Tilhørte epokene Romantikken og

Nasjonalromantikken

 

har skrevet 5 bind i sin tid som

forfatter

 

Kjent for Diktets ånd og Det omvendte

beger

  

 

 

        

                                              

 

 


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

SanerSKÅÅ
29.02.2016 11:01

Bra!
22
anbefalinger
Uenig med dere, fortjener 6!!!! Bare fordi dere andre ikke fikk det så må dere være nedlatende mot andre som fikk det? Fikk 5+ på oppgaven, tusen takk

Norsk lærer Sandbakk
01.02.2006 10:17

Bra!
21
anbefalinger
Eg følar meg sterkt vonbroten, og ja rett dyster, over å finne ei slik ei side på internett. Det er jo rett demoraliserande for den unge skribents frie utflytelse å skulle drive plagiat i skulekvardagen! Skriv dykk eige stilar folkens!


01.09.2004 12:58

Bra!
20
anbefalinger
welhaven og Wergeland

Helene
06.03.2005 00:34

Bra!
20
anbefalinger
Jeg synes det var veldig oversiktelig og bra.


17.10.2005 09:09

Bra!
16
anbefalinger
Oversiktelig og bra forklart

TAKKTAKK
24.05.2005 13:13

Bra!
15
anbefalinger
Takk for en veldig innholdsrik og oversiktlig oppgave!!
Dette hjalp meg veldig til tentamens-forberedelsene!!

kort og godt
04.09.2005 17:34

Bra!
12
anbefalinger
dette var en god og kort gjennomgang av to viktige forfattere, noe som ikke tar alt for lang tid å lese i gjennom. bra. keep upp the good work!

Særskriving
03.12.2008 15:11

Bra!
12
anbefalinger
til Norsk Lærer Sandbakk:
er du en norsklærer eller bare en lærer fra Norge?

Andreas
30.01.2006 17:16

Bra!
11
anbefalinger
Utrolig bra ! Skal leveres i morra, takk skarru'ha  Wink ;-\) Midt i blinken av min oppgave.

marina
23.02.2006 18:52

Bra!
9
anbefalinger
veldig bra! Oversiktelig og bra forklart.

auroa
27.04.2006 11:58

Bra!
9
anbefalinger
bra og innholdsrikt...fikk mye hjelp.. Very Happy :-D Very Happy :-D


08.11.2006 09:48

Bra!
9
anbefalinger
jeg fikk mye hjelp, og ting jeg ikke vet;P

margrete
21.04.2006 11:51

Bra!
8
anbefalinger
 Very Happy :-D

123
12.03.2008 18:29

Bra!
8
anbefalinger
bra tekst , tok litt av den til en fagtekst på skolen fikk (5) så takk Wink ;-\)

mewmew
07.09.2008 22:41

Bra!
7
anbefalinger
Tusen takk, du fortjener karakter 6 og ikke 6/5!!
Du reddet meg for jeg har femføring om Henrik Wergeland i morgen.
Og på wikipedia står det for overdetaljert og uforståelig for meg.

The Bee
21.01.2009 14:41

Bra!
7
anbefalinger
dritt bra text, wolla den r schpaa broder hussain.. du er flinkere enn en philosof til og skrive sånne ting...

Helene
06.06.2009 01:52

Bra!
7
anbefalinger
Hvor kommer språkdebatten inn i bildet her? Merker jeg blir litt frustrert..

omg
02.11.2010 12:01

Bra!
7
anbefalinger
Jeg synes denne teksten var veldig dårlig skrevet. Her sitter jeg å skal lese om språkdebbatten, også søker jeg etter det, også kommer denne teksten opp?!?!?!?! Og du sier at du har fått 5/6? ærlig talt, det er det værste jeg har hørt. Denne teksten var ikke til hjelp i det hele tatt. Jeg synes du burde fjerne denne teksten, så ikke flere risikerer å bli lurt på samme måte som det jeg ble!!

..
25.11.2008 17:23

Bra!
6
anbefalinger
bra innhold, men dårlig overskrift

Marianne
03.12.2008 15:11

Bra!
6
anbefalinger
Legg merke til at "Norsk lærer Sandbakk" ikke klarer å skrive sin egen tittel riktig, en gang.
Tror nesten at dette bare er en elev som føler seg truet av at noen andre klarer å skrive en sammensatt tekst om gamle, norske skribenter.

Camilla
06.01.2009 18:38

Bra!
6
anbefalinger
Forresten alle sammen, så står det ARBEIDSOPPGAVER!! Han har jo ikke skrevet en stil. Vis dere hadde giddet å lest litt, eller det har jo kanskje noen av dere gjort, men fulgt med, så hadde dere sett det...

....
12.02.2013 20:15

Bra!
6
anbefalinger
Welhaven var forelsket i Camilla Collett, ikke Ida Kjerulf

Random321
15.04.2010 15:42

Bra!
5
anbefalinger
Bra tekst. lett å forstå og god språkbruk. synes du fotjener en 5- for det var ikke så mye i dybden. Ellers bra tekst! , Men hvis du har skrevet denne på videregående syns jeg du fortjener en 4-. Lykke til videre HILSEN EN LÆRER FRA OSLO CITY

Manwë
19.04.2012 16:39

Bra!
5
anbefalinger
Grei tekst, MEN Henrikk? To k-er? Ærlig talt!


29.05.2014 23:37

Bra!
5
anbefalinger
Du over^:
Welhaven var forelsket i Kierulf etter Camilla giftet seg med Collett  Wink ;-\)

Ellers en helt grei tekst, synes ikke den ligger på høy måloppnåelse, men ok info

-Anna-
06.05.2008 16:06

Bra!
3
anbefalinger
Det var en fin tekst, men samsvarer den med overskrften? Det virker som det er fokusert mer på Welhaven og Wergelands barndom, forfatterkarriere og lignende, enn det er fokusert på selve debatten...men for all del, det var ganske bra da! Det hjelper!

hausjaus
03.09.2008 09:07

Bra!
3
anbefalinger
Lær deg i det minste å skrive namna til hovudpersonane riktig. ;P

Mie
01.12.2008 20:47

Bra!
3
anbefalinger
Jeg skjønner ikke at dette er en stil med karakter 5/6. Informativ og grei, men for enkel. Det kunne vært skrevet så mye mer!!!

Blæhh
23.03.2010 21:41

Bra!
3
anbefalinger
Synes ikke denne teksten var særlig bra. veldig kort, og helt vanlig.. det står skrevet slik jeg ville ha skrevet i barneskolen.  Razz :-P litt skuffet egentlig. skjønner ikke hvorfor du fikk karakter 5/6

svar til marius vegg
07.10.2015 17:52

Bra!
3
anbefalinger
enig ^

meg
29.02.2016 08:40

Bra!
3
anbefalinger
hei olene

suck ur mum
03.09.2018 21:31

Bra!
3
anbefalinger
tank gang tank gang tank gang tank gang tank gang tank gang tank gang tank gang tank gang tank gang tank gang tank gangtank gang tank gang tank gang tank gang tank gang tank gang tank gang tank gang tank gang tank gang tank gang tank gang

s
24.11.2017 12:42

Bra!
2
anbefalinger
norge er snille

emma
24.03.2017 12:11

Bra!
1
anbefalinger
nei


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)

På forsiden nå!

Lyktes med Shakira-fleipen

Torsdag skal Shakira angivelig ha blitt mor til en liten gutt, hevdet kjæresten og toppfotballspilleren Gerard Pique - og lyktes med Twitter-spøken.

Les hele saken

   

Holmes tas av tidlig

Katie Holmes opplever nå at teaterforestillingen som er hennes første store oppdrag etter skilsmissen fra Tom Cruise, blir tatt av - svært tidlig.

Les hele saken 
Req.time: 0.018 sec - 1 pageviews