Søk i stiler
 

Islam


Fakta om religionen. Om ekteskap, menneskesyn, gud, hellige skrifter og døden.

Sjanger:FaktaoppgaveLastet opp:08.06.2004
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Islam
Verktøy:Utskrift   Del på FacebookFakta

Islam er den tredje store religionen som har sitt utgangspunkt i Midtøsten. Islam lærer at Guds vilje er åpenbart til profeten Muhammed. Disse åpenbarhettene fant sted 600 år e.Kr. Muslimene regner likevel Adam, det første menneske som den første muslim. Islam er den nest største religionen i verden. Muslimer fines det i nesten alle land. Det vi kaller den muslimske verden, streker seg fra Nord-Afrika til Sør – Asia. Muslimene er ikke så veldig annerledes enn folk flest, men de drikker ikke alkohol og spiser ikke svin, Muslimer finnes i de fleste yrker og studieretninger, noen muslimer ser du med en gang er muslimer, andre er mer anonyme, med andre ord helt ordinære medmennesker. Innenfor islam regner vi med to hovedretninger. Den største retningen, som utgjør ca. 85 prosent av alle muslimer, kalles sunnaisslam. Den andre retningen kalles sahniamuslimer.

 

Englene:

Muslimene ser på englene som guds tjenere. Gud har blant annet skapt englene. De er skapt av lys for å tilbe og prise Gud. De har ingen behov for mat, drikke, søvn. Englene har flere oppgaver, noen oppgaver: 1. Å støtte og hjelpe de troende i sin kamp mot det onde. 2. Å be til Gud om tilgivelse for de troende. 3. Å beskytte mennesker mot Satan og oppmuntre dem for å gjøre gode gjerninger. 4. å skrive alt mennesker gjør. Både gode og onde gjerninger blir skrevet av to engler som følger et hvert menneske hele tiden. Den ene teller de gode gjerningene, og den andre de ikke fullt så gode. Og når oppgjørets time kommer når man er død skal Gud bedømme ut i fra hvor mange av disse gjerningene, om vedkommende fortjener en plass i paradis eller bli sendt ned til djevelen i sitt neste liv.

 

Døden:

Når en begraver en muslim så skal ansiktet på den døde være vendt mot Mekka. Når de dør blir trosbekjennelsen hvisket i øret, så vedkommende som nettopp har mistet livet skal huske den når han ankommer Gud og oppgjørets time er klar. Liket blir vasket. Menn vasker døde menn og kvinner vasker døde kvinner.

 

Deretter legges den døde i et hvitt stoff. I Norge i kister. Det bes for den døde i begravelsen.

Synet på livet etter døden:

 

Islam ser på døden som en naturlig del av livet. Døden betyr ikke slutten på alt, muslimene ser på døden som en overgang til en ny tilstand og en ny form for liv. Islam lærer at mennesket skal gjenoppstå på dommedag for å stå til rette for sitt liv på jorden. Dette livet er altså en forberedelse til det neste livet. Det er derfor viktig for muslimene at det siste de hører om og tenker på er Gud. De som er tilstede rundt sykesengen vil fremsi trosbekjennelsen og lese høyt fra koranen. De vil minne den døende. Og de etterlatte må prøve å gjøre opp eventuelle uoppgjort strider eller gjeld. Men akkurat som jeg ikke kan si at alle muslimer kommer til Paradiset, kan jeg heller ikke si det om de kristne. Det er Allah som dømmer oss, men han er den Mest Nåderike, den Mest Barmhjertige.

 

Hellige skrifter:

Islams hellige skrifter står i boken koranen. Før man tar i koranen må man ha vasket seg. Litt historie om opprinnelsen til koranen: Det var ca 600 år.f.kr at en mann ved navn Muhammed Ali som en dag følte seg litt utfor og da gikk han til en hule der han møtte engelen Gabriel. Engelen var sendt for å overrekke en rekke åpenbaringer som Muhammed mottok. Muhammed kunne verken skrive eller lese, så når han kom tilbake til menigheten, fortalte han alt det engelen hadde sakt. Og så skrev menigheten det ned.

Koranen har 114 surer, det samme som kapitler. Hver sure deles inn i vers.

 

Den arabiske skriften inneholder 14 bokstaver som for oss er 28 konsonanter. Får i tida ble den arabiske skriften kalt for kufisk skrift og kjennetegner at den er skrevet på vellum som er det finneste pergamentet, stammer fra ca 800 tallet og det er store mellomrom i mellom ver bokstav.

 

Helligdager/fester/Høytider:

Fredag er helligdag for muslimene akkurat som vi har søndag som helligdag. Muslimene har to viktige høytider per år og det er Id ul-adha og Id ul-fitr. Id ul-fitr feires både med fest, bønn, gaver og forskjellige sosiale aktiviteter. Id ul-fitr feires i slutten av måneden Ramadan. Og det er fordi Ramadan er fastemåneden til muslimene. Det betyr at alle voksne ikke får putte noe mellom leppene mens solen er oppe det vil si etter sol oppgang og til sol nedgang.

 

Festen er fordi at Muhammed oppfordret muslimer til å feste og ha det gøy når gud har gitt dem lov til å spise og drikke god mat. Men festen er også til for å feste at fastetiden her over.

 

Den andre helligdagen er Id ul-adha. Som starter i den 12. måneden i det islamske kalenderåret og varer i fire dager. Høytidsdagen går ut på att hver muslimsk familie skall ofre et dyr, det kan være en kamel, gris, ku, sau og osv. slakte blir delt i tre deler. Der den ene delen skal familien ha, den andre delen skal gis bort til fattige og den tredje biten skal gies bort som gave. Muslimene begynner øytiden med en liten bønn. Og etter Id-bønnen er det slakting som står på planen. Det er viktig at dyret som skal slaktes blir behandlet med respekt. Etter slaktingen er det tid for å besøke venner og familien.

Muslimene har fem søyler som er viktige for dem. De er trosbekjennelsen, fasten, bønnen, velferdsbidraget og pilegrimsreisen.

 

Muslimer er for det meste som folk flest, de står opp, spiser, jobber og gjør slike ting alle gjør til daglig...
I tillegg til alt det, må de bøye seg i bønn 5 ganger i døgnet, fra soloppgang til etter solnedgang.
Bønnen skal gjøres innen fastsatte tider, som varierer etter soloppgang og solnedgang, om sommeren er det lenger mellom hver bønn enn om vinteren.

 

Ondskap:

Allah har skapt oss mennesker med mange egenskaper. De fleste av dem er nødvendige for å bygge opp et godt samfunn. Problemet oppstår når man overdriver det ene i bekostning av det andre. Eksempel på dette er generøsitet og gjerrighet. Disse to egenskapene er motsatt av hverandre. Balansen mellom dem er veldig viktig. Gjerrighet og egoisme (innen moderate mengder) trengs for å skape entusiasme og interesse. Generøsitet er viktig for å skape fellesskap og gi støtte til de svake.
Poenget med dette er at det er vår skyld når vi gjør enkelte egenskaper som i utgangspunktet er skapt for å tjene vår trygghet, om til ondskap.


Synet på det hellige:

Islam er den yngste av de tre religionene i Midtøsten som mener at det bare finnes en Gud. Det er Islam, Jødedommen og kristendommen som er de tre religionene som startet i Midtøsten. Kristendommen har Gud og Jesus mens Islam har Allah som sinn gud og Jesus er en profet som vil komme etter ham og som heter Ahmad. Allah betyr gud på arabisk. Allah er den som dømmer folk. Når folk er døde kan han dømme etter gjerningene til personen om han/hun skal til djevelen eller paradis.

 

Synet på mennesket:

Islam mener at mennesket er det største som gud har skapt. Det kan man se på det første mennesket nemlig Adam. For å visse hvor stort skapelsen mennesket var befalte Gud at alle englene skulle bøye seg for det første mennesket. Alle gjorde det unntatt en og det var han som i dag er djevelen. Det finnes flere bøker en Koranen og profeter en Muhammed i Islam.

 

Synet på gud:

Tro og praksis. Trosgrunnlaget de rituelle pliktene og reglene for sosialt liv er fastlagt i Koranen og i tradisjonen, slik den i løpet av 800 og 900- tallet ble nedtegnet i hadith litteraturen. I tillegg til budskapet om en Gud, skaperverkets totale avhenger av ham, og menneskets rituelle og etiske forpliktelser, gir både Koranen og hadith - samlingen påbud og forbud med store sosiale konsekvenser som for eksempel regler for ekteskap, arv, strafferegler, osv.

 

Synet på rent og urent:

Rituell renhet og religiøse plikter. Det kreves renselser, med vann. Før de religiøse pliktene kan utføres. Kravet om rituell renhet preger tradisjonelt det daglige og praktiske i livet. Tanken på en ytre renselse som bilde på en indre forbindelse til møtet med gud er klart formulert. Urenhet er knyttet til menneskekroppen og dens funksjoner. Renhets kravet ligger også til grunn for en rekke forbud, som forbud mot svinekjøtt, mot kjøtt av dyr som ikke er rituelt slaktet og mot alkohol. Renhets kravet ligger videre til grunn for omskjæring, som er det ytre tegn på mannens tilhørighet til fellesskapet. Omskjæringen nevnes ikke i Koranen. Omskjæring av kvinner praktiseres bare i noen områder, som i Egypt, Sudan og i enkelte andre deler i Afrika.

 

Ekteskapet:

I frelsessammenheng stiller kvinner og menn likt, dette sies uttrykkelig i Koranen. I sosial og rettslig sammenheng er det imidlertid kvinner underordnet menn. Har bestyrelse over kvinner. Koranen og Sharia gir kvinner flere juridiske rettigheter, som rett til eiendom, råderett over egen formue og inntekt og rett til arv, men får bare det halve av det en mann får. Kvinners rettslige vitnesbyrd teller også bare halvparten. Ekteskapets oppfattes som en plikt for alle muslimer, islam tar ansvar fra religionen og bevegelser som fornekter kroppenes behov, men lærer samtidig en streng seksualmoral. Ekteskapes budd og homoseksualitet fordømmes i koranen. Ekteskapet blir sett som en privatrettslig kontrakt, og denne kontrakten inneholder flere begrensninger for kvinner enn for menn. Retten til å ha opp fire koner er hjemlet i koranen. Skilsmisse oppnås lett for menn, mindre lett for kvinner. Ved skilsmisse har faren alltid foreldreretten.

 

Nyere tid:

1800-tallet var preget av europeisk kolonialisme. De første tegn på en religiøs og politisk oppvåking kom fra islams kjerneområde, Arabia. Wahhabiya, en strengt ortodoks og puritansk gruppe, erobret Mekka i 1806. på tross av en senere politisk nederlag, er bevegelsens budskap og rettstrekning og toneangivende i dagens Saudi-Arabia.

 

Overganger:

Islam viser overgangen fra barn til voksen med omskjæring, som ofte skjer i ung alder. Det vil si i fra ny fødte barn og oppover til tretenåringer eller når de kommer i puberteten.

Overgangen mellom ungdom og voksen er vel når muslimene gifter seg.

 

Kilder: Jeg har brukt kilder som KRL boka, Leksikon og Internett.


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.

sra
05.01.2006 13:17

Bra!
44
anbefalinger
hva er forskjellen på Shiaislam og Sunniislam

torbjørn
20.03.2014 13:05

Bra!
37
anbefalinger
jeg liker ape ding dong og islam hade islam ding dong. daria

kvammen torbjørn
20.03.2014 13:09

Bra!
36
anbefalinger
jeg er ikke rasist men islam er ikke bra. jødedom er bedre

tante kukhild
12.11.2017 10:29

Bra!
34
anbefalinger
dette liten synes avis opp!"#!%&!¤#"!#"¤#!"&!&!&!"!!!!=!=/(!!%¤/&%¤&%!(#&%#!#- !¤#%¤#!

Maren=)
19.01.2005 19:32

Bra!
27
anbefalinger
Bra side men EN DEL skrivefeil... også noen få ting som ikke stemmer helt!!! blant annet det som står om at "overgangen fra barn til voksen er vel når muslimene gifter seg..." Dette er feil!!! Puberteten er overgangen fra barn til voksen.... Bare såå du vet det Smile :-\)Du kunne godt ha skrevet litt mer konkret eller saklig når det gjaldt en del av punktene, men ellers var det kjempe bra!!! Smile :-\)


09.03.2006 09:08

Bra!
21
anbefalinger
lool


13.10.2008 18:54

Bra!
21
anbefalinger
DETTE SUGDE

ariana
28.04.2005 14:23

Bra!
19
anbefalinger
hej med jer.
jeg kommer fra Danmark og har fået besked på af min lærer at jeg skal fremlægge om islam. og når nu jeg selv er muslimer så ved jeg osse noget selv, men alligevel har jeg fået meget hjælp af jer. og det skal i have mange mange tak for, og det mener jeg Smile :-\)

farvel  Wink ;-\)

Magnus
03.10.2004 12:29

Bra!
18
anbefalinger
Takk, da har jeg stoff til er projekt  Razz :-P

meg
07.10.2004 18:21

Bra!
17
anbefalinger
takk for hjelp til prosjektet mitt...  Smile :-\)

Martin
11.10.2004 10:02

Bra!
15
anbefalinger
Dette var et kort og greit sammendag av religionen.. Egner seg godt til framføringer der det kreves kjappe svar.. En 10`er..  Smile :-\)


04.04.2005 20:14

Bra!
14
anbefalinger
Bra side ass...dette hjalp meg veeeldig

Heidi
27.09.2004 21:48

Bra!
13
anbefalinger
Må si at dere har fått med mye fakta som kan hjelpe meg med fremføringen som jeg skal ha om en uke. Tusen takk Smile :-\)

hmmz..
13.04.2005 09:31

Bra!
11
anbefalinger
bra innlegg.. men hallo?? er d mulig å klare å begynne å krangle pga noen skrivefeil??

espen
24.04.2005 14:31

Bra!
11
anbefalinger
bra side, den trengte jeg

Muslimen
17.09.2005 11:22

Bra!
11
anbefalinger
Det står en del bra ting, men oxo en god del som er helt feil. Oxo er de to hovedretningene: Sunni muslim og Shia muslim. Du kunne ha skrevet litt om de retningene, hva som er forskjellen mellom de osv.

Vegard
31.08.2004 12:54

Bra!
10
anbefalinger
Dette var utrolig bra. Dette vil hjelpe meg.


01.11.2005 14:34

Bra!
9
anbefalinger
takk for hjelpa.. Smile :-\)
trengte det lå litt langt bak med temae mitt.. haha!
men litt skrivefeil..=P

maria
03.06.2005 16:52

Bra!
8
anbefalinger
 Very Happy :-Djaa! takker og neier! nå har jeg masse stoff til eksamen! Wink ;-\) Wink ;-\) DU E BÆÆST!


18.04.2005 09:02

Bra!
7
anbefalinger
bra side!!!!!!!!!!!!!!stå på.masse nyttig her

Carina...=)
19.04.2005 16:18

Bra!
6
anbefalinger
Dette her var bare kjempe bra....Dette her var ein stor hjelp! tusen takk å stå på videre!!

erling
06.06.2005 11:24

Bra!
6
anbefalinger
t dg frode. du har heilt rett. d hette d. ellårs så syns eg d va ganske bra skreve detta her

moah
27.09.2005 17:30

Bra!
6
anbefalinger
tusen takk!suuupert dupert at du hadde skrivd d her liksom...trengte det her nå!det hasta litt skjønner du!

kurdi
13.11.2005 21:58

Bra!
6
anbefalinger
tusen takk for hjelp til prosjektet mitt  Very Happy :-D ..

lille my=)
15.11.2005 18:56

Bra!
6
anbefalinger
jess! Tusen takk! jeg fikk 6'er på krl framføring om islam på grunn av dette Smile :-\)
OMG...TUSEN TAKK!!! herlig!

en eller annen
23.01.2006 17:35

Bra!
6
anbefalinger
Di hadde rett der, en som vet. Kan hvertfal ikke ofre gris  Wink ;-\)

pjinsessen
02.02.2006 16:31

Bra!
6
anbefalinger
herregud.. det er jo ikke så rart til at det var noen skrivefeil der, da!! Han har tross alt skrevet ganske masse...!  Smile :-\) Tusen takk til deg som har skrevet dette!  Smile :-\) du hjalp med en utgreiing jeg skal gi  Smile :-\)

bjrnemoms
12.02.2006 15:23

Bra!
6
anbefalinger
en del skrivefeil..  Smile :-\) men det er nok til hjelp, tusen takk!!24.08.2005 18:20

Bra!
5
anbefalinger
hei! veldig bra skrevet, men et punkt du bommet på. AT muslimer spiser ikke gris, og det har du nevnt en del plasser. Men du har skrevet at de slakter gris i Eid. Det stemmer nok ikke. Bra ellers.

hilde
25.10.2005 18:14

Bra!
5
anbefalinger
dette var brac",) skal lvere inn oppgaven min i morgen fant jeg plutselig ut... (har nesten ikke begynt) her står det jo masse, så jeg tror det går bra.

lille meg
07.12.2005 15:26

Bra!
5
anbefalinger
det var ikke så veldig bra side men helt grei det står mere om hellige skrifter andre steder klemmz

peder
07.12.2005 20:03

Bra!
5
anbefalinger
drit bra tusen takk

M & A
14.12.2005 18:00

Bra!
5
anbefalinger
tusen takk.. da slepper jeg å skrive oppgaven, den var jo færdi skrevet her  Smile :-\) tusen takk

en eller annen
23.01.2006 17:32

Bra!
5
anbefalinger
Jeg rengte en del fakta til et prosjekt, men fant alt sammen på en side. Takk. Bra skrevet!  Smile :-\)

carina
12.02.2006 15:30

Bra!
4
anbefalinger
hei, drit i de som har skrevet alt det der med bar mitsva og bat mitsva.. er jo helt feil uansett, det er jo jødedommen.. synes du har vært flink jeg, litt skrivefeil da men.. det har hjulpet meg meg mitt prosjekt.. håper du fortsetter å legge ut slik, for det kan være lærerikt for andre. samtidig som du hjelper folk med dårlig tid, sånn som meh Wink ;-\) men men, suuuupert!!! ikke glem det!!  Smile :-\)

my
26.04.2006 16:29

Bra!
4
anbefalinger
heij, mye bra her såm kan hjelpe... mn hva med sjia å sunni???


16.05.2006 00:12

Bra!
4
anbefalinger
Bra side! takket være deg har jeg fått gjort krl prosjektet mitt!!!!


Madz
20.05.2006 19:02

Bra!
4
anbefalinger
Bra skrevet!! har krl-prøve neste uke og her er mye av det jeg trenger! men mye av det sto allerede i KRL.-boka da. Watever...10.09.2006 21:43

Bra!
4
anbefalinger
hei det bra skrevet.bra jobbet


14.05.2019 13:22

Bra!
4
anbefalinger
den siden skal brenne en dag, la oss si  Wink ;-\)

en som vet
23.01.2006 10:59

Bra!
3
anbefalinger
Det står Høytidsdagen går ut på att hver muslimsk familie skall ofre et dyr, det kan være en kamel, gris, ku, sau og osv. Muslimer spiser ikke gris da! så da kan det ikke være gris.... det eneste man ofrer er sau... ikke kamel de fleste trenger det å bruker det som transport... nå har ik jeg lest hele da mn så... mn det var litt bra så langt!

bhs
12.02.2006 19:18

Bra!
3
anbefalinger
veldig fin oppgave Islam lærer at Guds vilje er åpenbart til profeten Muhammed. Disse åpenbarhettene fant sted 600 år e.Kr.

bhs
12.02.2006 19:21

Bra!
3
anbefalinger
veldig fin oppgave Smile :-\) lurte bare på en ting. det står "Islam lærer at Guds vilje er åpenbart til profeten Muhammed. Disse åpenbarhettene fant sted 600 år e.Kr." hva mener du med dette? er åpenbrehetene et ord? kjempe bra jobbet!

Takk :-)
13.02.2006 15:20

Bra!
3
anbefalinger
Hjalp meg mye, redda inn en femmer på KRL-prøven pga. dette =P

Maren
15.02.2006 07:35

Bra!
3
anbefalinger
Hei;D Dette hjalp mye! Hadde ikke fått skrevet fire sider på oppgaven min uten dette stoffet! Jeg trengte bare èn side, men klarte fire med hjelp av dette!

anna;p
16.02.2006 08:52

Bra!
3
anbefalinger
tusen takk for siden..var dirtt bra e jo bare t å kopiera ud å rtt t læraren Very Happy :-D

anna;p
16.02.2006 08:53

Bra!
3
anbefalinger
tusen takk for siden..var dirtt bra e jo bare t å kopiera ud å rtt t læraren Very Happy :-D

Meg ;>
26.02.2006 15:11

Bra!
3
anbefalinger
takk for en bra side  Smile :-\)


01.03.2006 09:12

Bra!
3
anbefalinger
Dette var veldig bra, alle samma! Stå på, hurra for nordmenn!! Smile :-\)

Julie
06.03.2006 08:41

Bra!
3
anbefalinger
Dette var overraskende bra! Dette er nok stoff til prosjektet mitt  Smile :-\) Takk og lov!

MsN
08.03.2006 09:00

Bra!
3
anbefalinger
Bra... trengte dette

Katrine
16.04.2006 20:24

Bra!
3
anbefalinger
Jeg trengte teksten din til en innlevering. Måtte skrive om de fire religionene: Jødedommen, Buddhismen, Islam og Hinduismen.

Klara Klok
25.04.2006 17:22

Bra!
3
anbefalinger
Takk for hjelpen! Kjempe mye bra og enkelt her! Hvis det er et problem med noen skrivefeil er det bare å kopiere teksten selv og rette på de! Det er altså du som har skrevet alt dette, så du forkjener mer takk enn det noen av kommentarene du har fått  Wink ;-\) Stå på! Hvis du skal skrive litt mer om Islam.. Kunne du ha skrevet litt om Moskeen? (der muslimene ber, gir bønn +++) Vær så snill  Very Happy :-D men nå må jeg nok slutte å skrive mer.. Fått nok? hehe..

Lars
02.05.2006 14:53

Bra!
3
anbefalinger
Takk! Dette trengte jeg virkelig! Skal ha fremlegg i morgen!
Det er bra at sånn sider som dette finnes!

lillemeg
03.05.2006 19:01

Bra!
3
anbefalinger
det var kjempe bra alt som stod her. nå har jeg mye til prosjekte mitt i neste uke!
takk! Smile :-\)

ola 10c (odda)
10.05.2006 21:41

Bra!
3
anbefalinger
denne siden var bra Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) men det var en del skrivefeil Sad :-\( Sad :-\( Sad :-\( men ellers bra!!!

GuNnhild.
15.05.2006 13:22

Bra!
3
anbefalinger
Det sto akkurat nok for lettare arbeid.
At det står skrivefeil burde ikkje vere ett problem.
Dei som skrive av skal tråssalt gjøre litt arbeid og.
Bra jobba : )


30.05.2006 12:08

Bra!
3
anbefalinger
Takker Smile :-\) Eksamensforberedelsene ble lettere no!!

selma
31.05.2006 21:19

Bra!
3
anbefalinger
det hjalp mg virkelg på å forbrede mg til eksamen takk for at det finnes folk som legger ut slike artikkler som r så gode

Noen=D
10.06.2006 13:31

Bra!
3
anbefalinger
hallo folkens???
skjerpings azzå!
Ikke skriv nokka som ikke har md det her temaet å gjør!!!
 Very Happy :-D

Charlotte
11.06.2006 13:29

Bra!
3
anbefalinger
hei! kjempebra stoff, trengte det skikkelig til en oppgave Very Happy :-D Very Happy :-D

jørgen
14.06.2006 11:23

Bra!
3
anbefalinger
fy så mange skrivefeil.

Ananas
30.10.2006 17:02

Bra!
3
anbefalinger
heij.. dt var bra lizzm, skrivefeilene r ik no å bry sg om.. Dt har vel alle.. Mn dt at du feilinformerer folkz er jo litt kjipern dah.. Men uanzett, du hjalp mg jævli på krl prosjekte mitt, TnX.. C ya.. bye

Lar$eN
10.12.2006 13:30

Bra!
3
anbefalinger
Hey...... du kunne ha skrevet om moskeen og forskjellen på sunni og sjia- muslimer.... noen skrivefeil, Men ellers veldig bra! Very Happy :-D Jeg tipper jeg får en bra karakter på prøven i morra!


07.02.2007 10:30

Bra!
3
anbefalinger
drit bra trengte dette til skole prosjekt )=D

ingrid
11.02.2007 12:20

Bra!
3
anbefalinger
Maaaange skrivefeil. Vet ikke helt om jeg kan stole på alt som står her..


21.02.2007 09:39

Bra!
3
anbefalinger
kult mange brae ting her ^^ =D

Angel babii
25.04.2007 16:34

Bra!
3
anbefalinger
den teksten kom skikkelig til nytte azz takker så meget  Wink ;-\)

Charotte
13.06.2007 20:23

Bra!
3
anbefalinger
Kom opp i KRL muntlig, med Islam som tema. Har jobbet i hele dag uten å egentlig kommet noen vei! Men så dukket denne siden opp.
Tusen takk for mye god informasjon ; ) Stå på!

Anonymous
27.10.2007 20:22

Bra!
3
anbefalinger
Grei oppgave, men noe feil, + skrive feil. Ellers ganske så greit.
Du kunne ha skrevet forskjellen mellom sunnih & shiah muslimer, også litt mer om djevelen.

Ingrid :)
07.01.2008 21:14

Bra!
3
anbefalinger
Denne var bra, fant en del jeg trengte her ja ..  Smile :-\)


15.04.2008 12:49

Bra!
3
anbefalinger
Dettan va ei bra sia. det jælpte mæ massemasse  Razz :-P thaxx


02.02.2009 11:05

Bra!
3
anbefalinger
dæven kor nøye dokker e med skrive feilan dokkers!!

Pokerface
22.03.2009 16:59

Bra!
3
anbefalinger
DRIT BRA SIE AZZ , FIKK EN 6-er på prøve ved hjelp av denne sia. NICE..

stefan
20.03.2014 13:00

Bra!
3
anbefalinger
hei bra side hade10.11.2004 17:38

Bra!
2
anbefalinger
En del skrivefeil, men ellers bra!
Props!

til jhmmm
04.04.2005 20:17

Bra!
2
anbefalinger
Heeeelt enig.......drit bra det her
 Wink ;-\)Men noen skrive feil var det Wink ;-\)hehe

Frode
12.05.2005 21:13

Bra!
2
anbefalinger
Heter ikke de to hovedretningene Shiaislam og Sunniislam??

coolio
26.05.2005 18:33

Bra!
2
anbefalinger
takk, du er en engel i nøden................


08.12.2005 12:01

Bra!
2
anbefalinger
takker.. det er en dig side og jeg trengte det veldig au Smile :-\)

trrude
17.01.2006 12:47

Bra!
2
anbefalinger
dette var en bra side Wink ;-\)fikk alt fakta jeg trengte...

aksel
09.03.2006 14:07

Bra!
2
anbefalinger
nyyydlig siide

Patrick
10.03.2006 10:31

Bra!
2
anbefalinger
Det var drit bra, jeg kommer til og få en bra karakter Razz :-P... veldig lære rikt!


17.03.2006 13:37

Bra!
2
anbefalinger
Dette er en bra side Very Happy :-D
 Smile :-\)
kiss me

Sondre
21.03.2006 11:50

Bra!
2
anbefalinger
Dette er den beste fakta siden om Islam Jeg har funnet hittil! Fortsett sånn Wink ;-\) GoodWork Terningkast 5

maria
28.03.2006 17:34

Bra!
2
anbefalinger
jeg skrev av oppgaven din å fikk 6!!!!!!!!!!!  Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\) Smile :-\)

muhammed
18.04.2006 11:57

Bra!
2
anbefalinger
dette var veldig bra av deg! men en del ting er joe ikke sant da, det er vi mennesker som er guds tjenere ikke englene.


19.04.2006 17:21

Bra!
2
anbefalinger
nå er je klar for prøven min i KRL!! takk


02.05.2006 10:27

Bra!
2
anbefalinger
sykt bra side..skrivefeilene gjorde siden så myyye bedre..tusen takk


15.05.2006 17:48

Bra!
2
anbefalinger
kjempe bra side.
litt skrivefeil, men det går heilt greit.
terningkast 5+


21.05.2006 14:03

Bra!
2
anbefalinger
Takk nokk en gang..
KRL karakteren er reddet  Wink ;-\)

Lar$eN
10.12.2006 13:28

Bra!
2
anbefalinger
Hey...... du kunne ha skrevet om moskeen og forskjellen på sunni og sjia- muslimer.... noen skrivefeil, Men ellers veldig bra! Very Happy :-D


06.02.2007 12:11

Bra!
2
anbefalinger
Hei! find d noe for jødedommen og eller ?

tihi
29.03.2007 17:37

Bra!
2
anbefalinger
takk for stoffet ; -D der seifa jeg inn 5'ern ;D

Churo
11.04.2007 10:40

Bra!
2
anbefalinger
Hjelper dette : )


04.05.2008 21:03

Bra!
2
anbefalinger
Bra side , hjalp meg masse , men masse slurve feil. det burde du ordne .få fram noen bilder og skriv litt om den islamske fremveksten du.

Cp
12.03.2009 20:51

Bra!
1
anbefalinger
Muntligen min blir Koooonge

amalie
24.03.2009 16:08

Bra!
1
anbefalinger
Veldig bra stoff, men hvis dette skulle vært en utdypende oppgave om islam mangler du veldig mye. Ellers kjempe bra!

Silje
18.03.2010 22:56

Bra!
1
anbefalinger
Tusen takk, jeg skulle skrive tre sider om Islam, men jeg ver esten færdig når jeg hadde en og en halv, men nå har jeg fem sider, så tusen takk, du reddet meg virkelig her  Smile :-\)


11.04.2011 12:01

Bra!
1
anbefalinger
Om Id ul-ahda
Mulimene kan ikke ofre gris fordi de kan jo ikke spise gris (Det er forbudt å spise svine kjøtt).

Sofie
27.04.2011 09:51

Bra!
1
anbefalinger
Helt kongeeee!! Nå blir det sekser  Smile :-\) ctrl+c FTW!!!!


03.12.2013 10:48

Bra!
1
anbefalinger
Syl bra ass.. Digger stilen. Islam ftw

steinar
21.05.2014 09:16

Bra!
1
anbefalinger
muuuuuuuuuuustafa

Molli
22.04.2010 20:56

Bra!
0
anbefalinger
Veldig bra fortalt! pluss alt som står der er dritbra

powerfest
06.06.2010 20:01

Bra!
0
anbefalinger
bra guide dårlig skriving btw RLE rocks


10.06.2010 00:28

Bra!
0
anbefalinger
Islam er den 2 største relgion i verden !!!!!!!!!!!!!!

mumi
05.11.2010 11:22

Bra!
0
anbefalinger
Hei ! Det var bra skrevet men du har en del feil som: muslimer slakter ikke gris på i feiringen ul- adha! Merk deg! Disse er viktige slurve feil..!!Ellers har du gjort en god jobb..


03.02.2013 11:47

Bra!
0
anbefalinger
Dere burde forkorte alt sammen

BS
22.06.2014 22:18

Bra!
0
anbefalinger
Veldig bra, stolt  Very Happy :-D

Mæn
31.05.2016 18:09

Bra!
0
anbefalinger
Het han Muhammed Ali? Eller bare Muhammed?


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.061 sec - 1 pageviews