Søk i stiler
 

Dyremishandling


Handler om hvilke grusomheter som blir gjort mot dyr til fordel for oss mennesker. Har vi mennesker rett til å utsette dyr for lidelse til fordel for oss selv?
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:07.06.2004
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Dyr
Verktøy:Utskrift   Del på Facebook
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.Grunnen til at vi har tatt for oss dette temaet er først og fremst fordi dette er noe vi virkelig bryr oss om, noe vi har lyst til å gjøre noe med. Vi har lyst til å få andre mennesker til å forstå at den behandlingen som dyr får i dag er grusom og fullstendig urettferdig. Vi vil få andre til å hjelpe å få gjort noe med det, at andre skal bry seg og forstå at sånn smerte og lidelse er det ingen levende vesener på denne kloden (ved visse unntak som Saddam Houssein, Hitler, Osama Bin Laden osv.) som har gjort seg fortjent til. Vi vil forbedre dyrenes velferd!

 

Forsøksdyr: Er det nødvendig å pine dyr for å vinne ny kunnskap?

 

Når det gjelder dyreforsøk, så blir det brukt milliarder av dyr hvert eneste år. Bare her i Norge ble det brukt i overkant av 600.000 dyr i 1999.

 

Disse dyrene blir blant annet brukt til forskning, produkttesting, undervisning, produksjon av legemidler og en rekke andre ting. Det vil si at dyrene har blitt tvangsforet med giftige stoffer, de har fått operert inn implantater i kroppen, påført kreftbyller, operert og operert på osv. Som om ikke dette er ille nok så kan EU nå kreve rundt 10 millioner forsøksdyr til et program for kjemikalietesting. Tanken er å teste ut giftigheten av over 100.000 kjemikalier som blir brukt i industri og handels liv. Dyreforsøk med kjemikalietesting kan for eksempel gjennomføres ved at:

- Kjemikalie pumpes direkte inn i dyrets mage ved tvangsforing eller sprøyte.

- Kjemikalie smøres på dyrets hud, vanligvis på ryggen som først barberes.

- Kjemikalie inhaleres av dyret i gasskammer eller med maske over snuten.

 

Enkelte av disse forsøkene tester akutt giftighet. Det vil si at målet er å finne ut skaden eller dødeligheten ved en bestemt dose av stoffet. Akutte giftighetstester kan medføre forferdelig smerte og ubehageligheter for forsøksdyrene. Dette er lidelser som sterke magesmerter, diarè, blødninger fra kroppsåpninger, lamhet, rett og slett død etc. Det finnes også andre forsøk som har som mål å vise skadevirkningene av gjentatt eller langvarig bruk av stoffet. Dyr som mus, rotter, kaniner, marsvin, katt, hund og fisk utsettes da for forgiftning over lang tid, ofte gjennom hele livet. Heller ikke disse forsøkene er uten lidelser, lidelser som medfører langvarige smerter som muskelsvakhet, organskader og svulster etc. Bare det å bli holdt fast, å få sprøytestikk eller å bli tvangsforet er skremmende og ubehagelig.

 

Mange forsøksdyr lider sterkt, for eksempel i forbindelse med testing av giftige kjemikalier. De fleste forsøksdyr er små og gir ikke uttrykk for smerte på akkurat samme måte som oss mennesker og større dyr. Dyr som mus og rotter har ikke samme status for mennesker som

<bilde>

Logg inn for å se bildet
for eksempel hunder, og derfor har de fleste også mindre medfølelse med slike dyr. Disse dyrenes lidelser blir derfor lettere å overse eller bortforklare. Jo nærmere knyttet en dyreart er til mennesket, jo vanskeligere er det å akseptere dyrenes lidelser. Når det gjelder lidelser så burde ikke en dum ting som størrelse ha noe å si. Å skille mellom mennesker og dyr blir derfor kunstig, fordi lidelse er lidelse uansett hvem som føler den. Det relevante er at det gjør vondt. Som Jeremy Bentham sa det: ”Spørsmålet er ikke ’Kan de resonnere?’ eller ’Kan de snakke?’ – men ’Kan de lide?’”

 

Nesten alle dyreforsøk innebærer at dyrene blir avlet frem og holdt fanget i kunstige omgivelser, ofte i små, nakne bur uten aktivitetsmuligheter. Smågnagere, som er vanlige forsøksdyr, er egentlig aktive, nysgjerrige. Rotter har for eksempel et sterkt behov for å  utforske miljøet rundt seg, manipulere objekter rundt seg og klatre. Kaniner har stort behov for mosjon og for å grave. Forsøksdyr får sjelden eller aldri slike muligheter, selv om de er friske nok til å bevege seg, og har mentalt behov for utfordringer.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet
De fleste mennesker ser på det som galt å frarøve andre mennesker deres frihet, men hvorfor inkluderes ikke dyr i denne sammenhengen?

Grunnen til at man ser på det som galt å ta friheten fra et menneske er nettopp fordi at mennesket har et enormt behov for å utfolde seg i frihet, på samme måte som dyr har. Så hvorfor blir det ikke sett på som galt når det gjelder dem? Verken rase, status i samfunnet eller evne til kommunikasjon burde stå i veien for det, det er ikke relevant.

   

<bilde>

Logg inn for å se bildet
I dag finnes det svært mange alternative metoder       

 til dyreforsøk. Metoder som cellekulturer som blant annet kan brukes til fremstilling av vaksiner.

 Mikroorganismer kan erstatte dyr for eksempel ved     

 testing av hvordan gifter skader arvemassen.  

 Kjemiske metoder kan blant annet brukes til å

 Bestemme vitaminer, hormoner og gifter. Det

 finnes også matematiske modeller som kan brukes   

 til å vise sykdomsprosesser, og til å bestemme giftighetsgraden i stoffer. Datamodeller kan for eksempel vise funksjoner i organer som hjerte, lunger og nyrer, og kan benyttes til å lære opp studenter i operasjonsteknikker. Sist men ikke minst så har vi mekaniske modeller som kan brukes til opplæring i kirurgi og anatomi.

 

Som du ser ovenfor så finnes det mangfoldige alternativer til dyreforsøk. Ikke bare sparer disse dyreliv, men de er billigere enn dyr, og de gir sikrere og raskere resultater. Problemet her er dårlig publisitet, og det at enkelte internasjonale regelverk fortsatt krever bruk av de tradisjonelle dyretestene selv om bedre alternativer eksisterer. Det hele handler om tradisjon!

 

Grunnen til at dyr i det hele tatt blir brukt i forsøk er fordi de ligner på oss. De er så lik på oss at vi bruker informasjon fra dyreforsøk som direkte grunnlag for forsøk på mennesker. Du kan jo spørre deg selv: Hvis dyr og mennesker er såpass like, hva er da den etiske forskjellen på å utsette dyr og mennesker for lidelse? Altså, fysisk sett så har dyr samme evnen som mennesker til å føle smerte. Er dyrenes følelser mindre verdt enn våre? I så fall hvorfor? Hva er det som utgjør denne forskjellen?

 

Pelsdyr og pelsoppdrett: Det er dyrene som betaler den virkelige prisen!

                                                                                                                              

<bilde>

Logg inn for å se bildet
I norsk dyrelovgivning heter det at det skal tas hensyn til dyrs instinkter og naturlige behov, slik at de ikke skal lide unødvendig. Til tross for dette sitter tusenvis av mink og rev innesperret i bur som er under en kvadratmeter store.

 

PÅ verdensbasis blir ca. 40 millioner pelsdyr, blant annet rev og mink, drettet opp i bur. I dag finnes det ca. 1.100 pelsdyrfarmer her i Norge, ca. 6000 i hele Europa, ca. 400 i USA og ca. 360 i Canada.

 

Norsk pels fra mink og rev , kommer fra dyr som har levd hele livet i små nettingbur. I slike bur har dyrene ingen muligheter til å oppføre sg slik det er naturlig for dem. Både mink og rev er rovdyr som har behov for å bevege seg over store strekninger, de betraktes som svært nysgjerrige og aktive dyr. I naturlig tilstand lever reven som oftest i flokker eller i små familiegrupper. Spesielt rødreven har et stort behov for sosial kontakt. Reven kan ha et revir på mellom 8.000 – 200.000 dekar, det kommer an på

<bilde>

Logg inn for å se bildet
hvilken rase det er. Siden reven er et rovdyr så har den et naturlig behov for å oppleve jaktsituasjonen, som krever både planlegging og bruk av sansene i tillegg til fysisk styrke. Den har også et stort behov for å grave og løpe, noe som er umulig å gjøre i de små nettingburene. Revene blir enten plassert en og en eller to og to i samme bur. Burene har som oftest en grunnflate på 0,8 cm2. Disse burene har også blikktak som gjør det brennhett for dyrene i sommersolen.  I motsetning til reven så lever minken totalt isolert fra andre dyr, og er en aggressiv forsvarer av territoriet sitt. I fri tilstand liker minken å klatre og å svømme. Den har vanligvis et revir på ca. 100 km2, og den kan tilbakelegge flere kilometer i løpet av en dag. Minken har i likhet med reven det naturlige jaktinstinktet, men har heller ikke mulighet til å utføre jakt.

 

Minken blir plassert to og to til tross for deres naturlige isolasjon, bur som har en grunnflate på 0,255 m2.

 

Konsekvensene av at dyrene ikke får oppfylt adferdsbehov er blant annet at de kan utvikle abnorm adferd. Eksempler på abnorm adferd hos pelsdyr i bur kan være stereotyp adferd som gjør at dyrene for mink som blir avlivet ved gass eksempel kan hoppe rundt og angripe buret gjentatte ganger, de kan drepe valpene sine, og det er heller ikke uvanlig at de tygger i stykker sin egen kropp. Forskning viser at norske rever og mink utfører stereotyp adferd fra en halv time til en time hver dag.

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Mink som blir avlivet ved gass.

 

Når revene er blitt bare 6 måneder gamle, blir de drept. Dette foregår ved at en tang stikkes inn i buret og låses rundt nakken på dyret. Deretter tar røkteren tak i halen og løfter reven ut av buret.

Annen person stikker elektroder inn i revens munn og endetarm, og holder elektrodene fast mens han setter på strøm. Flere hundre rever blir drept på denne måten på en slik slaktedag. Minken blir drept ved at den slås i hodet, og blir deretter knekt nakken på.

 

Alt dette må disse stakkars dyrene gå igjennom, bare fordi moteverden vil ha det til at folk skal sprade rundt med lik på kroppen. Når vil alle individer bli respektert for det de er?

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Til en pelskåpe kan det gå med:

 

 • 60 –80 mink
 • 15 – 20 rev
 • 60 – 100 ekorn
 • 10 – 15 ulver eller coyoter
 • 10 – 12 bevere

Andre syke tilfeller av dyremishandling rundt om i verden:

 

Visste du at….

 

 • når det gjelder tyrefekting, blir oksenes stemmebånd kuttet for ikke å utsette publikum for ubehagelige dødsskrik?
 • i Peru blir hunder pint til døde fordi soldatene der skal lære seg å drepe? Hundene blir hengt opp etter forbeina, uten mulighet til å forsvare seg, for så at soldatene skal gå løs på dem med slag, spark og kniv.
 • i Sør – Korea blir katter kokt levende i trykk kokere, fordi de mener at kattesaft skal kurere en rekke sykdommer? Kattene blir stappet inn i trange bur mens de venter på de varme grytene.
 • i Norge dør mellom 30-40.000 fjørfe under transport hvert år?
 • millioner av forsøksdyr blir hvert år ofret til meningsløse forsøk?
 • flere elefanttrenere fra norske sirkus har innrømmet i avisintervjuer at de straffer og slår dyrene?
 • en engelsk undersøkelse viste at sirkusdyrene oppholdt seg opptil 89% av tiden i transportvognene, som er designet for transport og ikke som boplass?
 • mange norske melkekyr står bundet ti måneder i året? Og at kalven fjernes fra moren rett etter fødselen, så den ikke får die?
 • små griser holdes innesperret i små binger hele livet? Og at de jages inn til slakteriet ved hjelp av elektrosjokk?
 • Årlig kastreres 650.000 grisunger i Norge? Kastreringen utføres av bonden selv, og uten bedøvelse. Kastrering innebærer at pungen skjæres opp, sædstrengene kuttes over og testiklene rives ut.
 • 40 millioner dyr blir drept hvert år pga. pelsen, og at det er 109, 589 dyr hver dag, 4,556 dyr hver time og 76 dyr per minutt?
 • 80% av amerikanske seriemordere har startet med overgrep mot dyr? Og at 40% av de som utsetter mennesker for vold, har utøvet vold mot dyr? Poenget er at hvis man mangler respekt for dyr, er det lettere å oså utøve vold mot mennesker.

Dette er bare en brøkdel av all elendigheten som foregår i dyrelivet. Dyremishandling foregår over hele verden, i ale slags kategorier. Det du er nødt til å spørre deg selv er: Har mennesket rett til å utnytte dyr for egne formål slik at det ødelegger dyrenes livskvalitet?


Kommentarer fra brukere


En gang i blant skrives det kommentarer som mangler seriøsitet eller som ikke har noe med oppgavens tema å gjøre. Hjelp oss å rydde! Klikk 'varsle' nederst til høyre på de meldinger du mener må bort. Så fjerner redaksjonen kommentarene etter hvert.


26.07.2004 13:50

Bra!
16
anbefalinger
grusomt at fol kan gjøre slikt! det er helt forferdelig! koke katter levende og pine hunder!? slutt med dyremisshandling!

Sigrid
25.01.2007 20:51

Bra!
11
anbefalinger
Jeg er heeeeeelt enig redd dyrene!!!!!! Afrikas syr og regnskogens dyr trenger messe hjelp.

susann
07.08.2004 19:04

Bra!
9
anbefalinger
disse dyrene er helt avhengige av oss og hver og en av oss må gjøre hva vi kan for å hjelpe til mot all slags dyremishandling.

mia
04.09.2004 14:41

Bra!
9
anbefalinger
grusomt

camilla
15.10.2004 12:24

Bra!
8
anbefalinger
hei. jeg har et prosjekt om dyremishandling selv. Det er helt grusomt!!
At noen kan vere så onde er helt utrolig!!!!


04.10.2005 21:35

Bra!
6
anbefalinger
Okay. Eg er vegetarianer. Skitt au, det er bare å gå rett på sak; Eg er imot menneskeheten. Se på verden. Tenk i et halvt minutt. Du har nok hørt litt om hva som skjer i verden.
Hint: Regnskogen/Utryddelse av diverse arter(Kjempemoa, Mammut, etc.)

Jeg er imot dyremishandling. Men forskjellige folk har vilt forskjellige definisjkoner på dette. Men faktisk, hvis du har observert noen dyr og samlet litt informasjon så vil du finne ut at det er ytterst få/ingen dyr som ville velge død framfor lidelse. Avliving bør bare brukes i ekstreme tilfeller. Når man avliver dyret fordi man får en ny eiendel som ikke skal bli skadd, eller lignende, er det helt galt. Når man avliver dyret fordi det "bare" har noen måneder igjen å leve, mener jeg også at dette er galt, for alt man gjør i livet er å utsette døden. Vi skal alle dø en dag. Det kan være i morgen. De fleste tar ikke selvmord for det. Jeg mener også at mennesker bør få lov til å dø om de ønsker det...

Dyreforsøk er bare helt jævlig. Man kan ikke drive på slik som altfor mange gjør, uansett hvem det er til fordel for. Eg fant noen bilder for en stund tilbake og... Uff. Det er galt, trenger ikke si mer.

Dør noen få mennesker så bryr det ikke meg. Verden er allerede overbefolket. Se på Afrika og Asia, det er helt åpenbart at grunnen til fattigdom og sult er at det er for mange mennesker der. Ikke bare at det er for lite mat/arbeid/penger/etc.. To sider av samme sak. Og HIV/AIDS. Er folk flest klar over hvor vanskelig det er å bli smittet? Eg vet alt om det; Hadde et skoleprosjekt om det for en stund tilbake. Ikke gi folk medisin og alt det der, bare si at de skal slutte å drive å ha sex med alle. Det funker. Nok om det.

I Norge kan man drepe så mange dyr man vil uten å få noen straff i det hele tatt. Man kan til og med få statsstøtte for det(Pelsindustrien får 60 millioner i statsstøtte), men så kan man komme i fengsel for f. eks. å ha sex med et dyr. Dette finner jeg sykt. Det er mye verre å drive å drepe for moro skyld/uten noen spesiell grunn.

Kanskje framstår jeg som sinnssyk, men jeg vil si at dette med å illegalisere "dyresex" kan, til en viss grad, sammenlignes med å ulovliggjøre homoseksualitet. Selv om det i mange tilfeller er lettere å sammenligne det med voldtekt, må jeg innrømme. Uansett så kan man ikke overvåke folk døgnet rundt, man kan ikke sitte i en stol på stortinget og bestemme over folk.

I dag er det faktisk helt unødvendig å drepe dyr for egen nytelse. Jeg er imot både fiske, jakt og slakt. Det er unødvendig lidelse for andre. Vi har kjøtterstatninger(Utrolig at så mange ikke vet hva dette er for noe) og fleecegensere(hei, kutt ut fordommene). Jeg syns de virker like bra/bedre.

Det var det jeg ville si.

ELEKTROSJOKK...hallo?
04.01.2005 20:08

Bra!
5
anbefalinger
det som gjør at norske melkekyr "står bundet" i ti måneder i året er at kyene kommer til å DØ hvis bonden slipper de utom døren når det er kaldt. KYRENE FÅR GODT STELL I FJØSET!

De fjerner kalven fra moren etter en liten stund, mest på grunn av at:

1. at du Og jeg skal få melk (slik at vi kan lage ost, rømme, krem og mange andre melkeprodukter... SOM ER LIVSNØDVENDIG FOR KROPPEN. hadde vi ikke fått i oss dette ville sjelette vårt sett ut som en jarlsberg-ost, ja jeg vet..FULL I HULL!
2. hvis kalven dier, vil ikke kalven ha noe annet etterpå.. OG DEN KOMMER TIL Å SULTE SEG IHJEL! Kalvene har store areal i fjøset til å bevege seg på! der kan jeg stå og se på at de hopper og spretter(LEKER) de koser seg

små griser holdes ikke innesperret i små binger hele livet? de har store binger som de løper rundt i å LEKER i. De jages ikke inn til slakteriet ved hjelp av elektrosjokk... DE GÅR INN! ELEKTROSJOKK?? hallo.?.?.?

Årlig kastreres 650.000 grisunger i Norge. Kastreringen utføres av IKKE bonden , MEN EN DYRLEGE og MED bedøvelse.

jeg må bare si, at hvis du skal skrive om noe slikt, så MÅ DU NESTEN VÆRE LITT OPPDATERT på alle reglene som gjellder innen for jordbruk! DET ER DU ÅPENBART IKKE!

det er FREKT å skrive slike ting...når du IKKE HAR PEILING!
har du i det heletatt vært på en ordentlig gård??? eller var det slakteriet du var på??? det høres i hvertfall slik ut på deg...


det med "pels"dyrene er jeg enig med, men kyrene og grisene.. der tar du helt feil!

Birte
09.04.2005 12:23

Bra!
3
anbefalinger
Jeg må bare si at jeg er så utrolig glad for at det er noen som bryr seg om slike ting! Jeg er en million prodent imot dyremishandling....og jeg må innrømme at jeg fellte en tåre når jeg leste dette. NOE SÅ GROTESK!!! Tenk å drepe en rev med elektrosjokk på den måten! Selv kjenner jeg til dyremishandling...noen som går på skolen min hadde tatt kaninen til søsteren til en kamerat av meg og stått på hver side av en høy hekk og sparket den over til hverandremen art -sko! Jeg var ikke der da det skjedde men da jeg fikk høre det ble jeg fly forbanna!!! At det i det hele tatt går an og gjøre noe sånnt! Kaninen døde ikke(den lever faktisk ennå)jeg hvet ikke hvor skadet den ble...men det er ikke poenget. Jeg mener at grunnen til at noen mennesker driver og gjør sånne ting er at de vil vise at de har kontroll over noe og at de kan bestemme over den. De mener at det er en bra følelse at uansett om dyret vil stikke av så kan det ikke for de har makten. Folk som gjør sånne ting burde bures inne! Jeg mener også at vi som er imot dyremishandling gjør for lite...jeg har ofte opplevd at det skjer stygge ting mot dyr ute.Men det er ingen som griper inn(jeg sier ikke at jeg er verdens flinkeste til det men jeg er ikke verdens verste heller). De fleste bare går forbi eller står og ser på! VIS AT DERE BRYR DERE!!! GRIP INN!!!

katrin
13.12.2004 22:33

Bra!
2
anbefalinger
disse menneskene som piner dyr burede blitt pint på samme måten selv!!!syke folk....


30.04.2005 15:08

Bra!
2
anbefalinger
Jeg syndes de er nogen svin den som kan finde på at gøre sådan nogle søde dyr noget. jeg er Milo% imord dyremishandling og dyreforsøg.
dem som gør det skal prøve det selv. de skulle prøve hvordan det er at få flået huden af mens de er levende!!!!
HJÆLP alt det i kan....


feffi
01.01.2006 14:00

Bra!
2
anbefalinger
Tja altså jeg syntes at når man slår et dyr ihjel skal man straffes på samme måde som hvis man slår et menneske ihjel det er jo vel det samme.
hvis vi ikke var her ville alle dyr have det godt det er det jeg tænker mest på når jeg ser sådan noget .
Det store problem er jo at der ikke bliver gjort noget ved det hvis det bliver opdaget tager de bare dyret fra den der har gjort og så sker der ikke mer men så kan den der har mishandlet et dyr jo bare købe et nyt også går det på samme måde som før og på den måde dør der mange mange dyr af mishandling så gid at vi mennesker ikke var der

Meg .. :D
20.01.2006 22:02

Bra!
2
anbefalinger
HerreGUD Ottar OSLEN !! At du har hjerte til å si noe så GRUSOMT!! JÆV'LA DRITT ass .. !! Folk skal få mene hva de vil, men akkurat DET du mener der er helt forferdelig ..


11.02.2006 11:03

Bra!
2
anbefalinger
Fy faen. Vi kunne pint de stygge neger soldatene med kniv vi på denne siden i sammen. jeg blir så frusterert! så mange dyr i minuttet... Alt jeg har å si er FY FAEN! jeg hater dyreplageri og kunne ønske dyra kunne plage menneskene!!
Den stallen jeg har hesten min har det vært dyreplageri. at eieren sparket hesten i magen da han ble sint på hesten. men så kom morfaren min å stilte han til vegs, at her i stallen er det ingen som er slemme mot dyra!!! da ble mannen stille  Smile :-\) WSPA REDD DYRA DA, IKKE VÆR REDDE FOR Å GRIPE INN!
HENG GAMLE RØYER SOM SKAL GÅ MED MINKKÅPER!
ååå! koz malin og cathrine


24.03.2006 19:25

Bra!
2
anbefalinger
Stakkars dyr

jtrs
29.05.2006 10:53

Bra!
2
anbefalinger
STOPP DYREMISSHANDLINGEN NÅÅÅÅÅÅ;(

Signe
20.08.2006 16:57

Bra!
2
anbefalinger
Stop Dyremishandling !!!!!

Tiril
19.09.2006 15:51

Bra!
2
anbefalinger
Det her var en utrolig bra tekst! Begynte nesten å gråte pga noe av det som stod her... ;( STOPP DYREMISHANDLING!!

Candide
24.01.2007 10:45

Bra!
2
anbefalinger
For det første er ikke mennesker avhengige av melk i det hele tatt. Det er mulig å få kalsium igjennom andre måter. Et menneske som drikker kumelk er som en giraff som drikker sauemelk, helt absurd.
Melkeproduksjonen er i store deler av Norge forsvarlig. Det er sjeldent at disse videoene PETA og NOAH (bl.a) legger ut, er fra USA (hovedsaklig). Sett vekk fra sirkusvideoer etc.

Og ang. kastrering av griser, ber jeg vennligst lese hva jeg nettopp skrev; det er heldigvis ikke så vanlig i Norge at det gjør noe. Men klart det fremdeles finnes rom for forbedring.

Men det er ikke god moral generelt å legge andre arter under seg og la de føle slike smerter.

Oddvar Hugnes skrev et flott innlegg, kan knapt si meg mer enig. Barmhjerlighetsdrap på profesjonelt nivå (i form av leger og veterinærer m/samtykke fra mennesker med høyere posisjoner i samfunnet) blir neppe legalisert i Norge med det første, men dyrene må jo ikke ha det jævlig selv om vi mennesker må det til tider. Har selv avlivet en døende fugl en gang, muligens var det litt utenfor naturens normale gang, men det var bare snakk om sekunder. Bedre med en kort og smertefri død enn en lang og smertefull.

Seksuell omgang med dyr synes jeg er sykt. Det er jo voldtekt, dyrene kan ikke protestere.

Men når først et dyr blir avlivet, synes jeg at det skal utnyttes best mulig. Derfor synes jeg det er "bedre" (misforstå meg riktig) å spise f.eks kjøtt fra ei ku enn kjøtt fra en katt. Kvantitet.

Hva med bruk av skinn og pels? Kan jo også være praktisk. Dere hesteeiere har vel ikke alle sammen syntetsal og hodelag laget av stoff vel?  Wink ;-\) Vegetariske sko kan også være et inferno å finne tak i.

Forresten: Gladnyhet, Bonsaikitten er mest sannsynlig en bløff!  Smile :-\)
Må forresten beklage eventuelle skrivefeil, sitter på en bærbar PC.

Helene
02.02.2007 17:38

Bra!
2
anbefalinger
Jeg skjøner ikke åssen folk kan gjøre sånne ting med dyr!De er jo levende vesner sån som oss!.. og de har følelser som oss!
Desom har skadet et dyr på en ufølsom måte skulle få oppleve det selv!det fortjener de!!!!!!
De kunne godt ha "dyre politi" i Norge sån som de har i USA sån at de som driver med mishandling av dyr her ogås kunne få straff!syns ikke dere?

elise
28.03.2007 22:53

Bra!
2
anbefalinger
Jeg synes at slakting av dyr fo å lage klær er ufattelig ....
det er ingen grunn til å utsette dyr for dette,hvem i /53#"#¤"%&/ vill gå i noe så stygt som en kåpe av mink. Tenk å gå rundt med noe dødt på seg.
i VÆRSTE fall kan de ta hensyn til dyrenes behov, de kan få leve et så normalt liv som mulig, og de kan avlive de på en smertefritt måte.
Det står i tekste: fysisk sett så har dyr samme evnen som mennesker til å føle smerte. Er dyrenes følelser mindre verdt enn våre? I så fall hvorfor? Hva er det som utgjør denne forskjellen?
Dette er noe vi alle kan gjøre noe med!
Vi hører ofte på nyhetene at noen er blitt mordet, men tenk på alle dyrene som blir drept vær dag på en like så grufull måte.Men det hører vi ikke noe om i media!
er vi mennesker mer vært enn dyr??????
15.12.2004 15:36

Bra!
1
anbefalinger
Ja til pelsoppdrett i Norge! Den følger de strengeste regler i verden. Det gir mange arbeidsplasser. Effektiv utnyttelse av fiskeavfall og sikrer bosetting i distriktene. Jeg skulle gjerne gått med pels selv, om det var billigere. Dyr i bur lider ikke, de kjeder seg. På lik linje med bikja som er hjemme alene.

Berit
19.04.2005 11:07

Bra!
1
anbefalinger
sjukt!!

Berit
19.04.2005 11:22

Bra!
1
anbefalinger
sjukt!!

Yasmin
26.04.2005 14:37

Bra!
1
anbefalinger
stop dyremishandling........... Tænk på dyrene at pine dem koster dyrt!!

Sanne og Nicole
18.05.2005 12:48

Bra!
1
anbefalinger
Hej .. vi synes at det er for dårligt at nogle folk ikke tænker på at dyr er levende væsner, og behandler dem som deres legetøj. Folk der mishandler deres dyr, og derefter efterlader dem alene, udsultede, og torturerede på en vej, og er fuldstændig ligeglade med hvad der sker med deres dyr. Der burde være mange flere grupper, som f.eks. 'dyrenes beskyttelse' .. !! Vi synes også at der burde være flere love omkring dyremishandling !!

lærke
01.02.2006 20:56

Bra!
1
anbefalinger
Det er for sygt at folk ikk kan lade dyrene være i fred, hvis i vil læse mere om dyre mishandling så tjek WSPA de er rigtig gode til at formulere det fra dyrenes side.

sandra
14.03.2006 11:10

Bra!
1
anbefalinger
heej jeg har selv et protjekt om dyremishandling . jeg syndest at det er for meget, så det skal det stoppes lige med det samme.. M.v.h sandra


24.03.2006 19:29

Bra!
1
anbefalinger
Stakkar dyr  Crying :'\(
mink , rev ,ekorn ,ulver ,coyoter eller bevere
Stakkar dyr det e jo galt d dæm gjør!!!
Skal lage en aksjon som hette Pels og lær er ut. STOPP DYREMISSHANDLING!

$is
27.03.2006 14:36

Bra!
1
anbefalinger
Vi er 2 piger og en dreng som er ved at lave et projekt om dyremishandling. Forstil dig at der bliver hælt tændvæske ud over dig og bagefter sætter nogle ild til dig så du bare kan vente på at dø.. det gjorder nogle drenge ved nogle kaniner.... STOP DYREMISHANDLING !! Hilsen de tre Danskere . . .

Janne
03.04.2006 14:16

Bra!
1
anbefalinger
Det er kjempe bra at dere tar for dere dette emnet.. Flere skule gjort det. Det er SÅ UTROLIG VIKTIG! Vi trenger folk som engasjerer seg for å hjelpe dyr. Hvorfor skal vi behandle de dårligere enn vanlige mennesker. De er født og oppvokst på denne planeten akkurat som oss. Stå på videre. Dette er noe jeg skulle likt å jobbe med!!

Troms
13.06.2006 17:29

Bra!
1
anbefalinger
Vi må tenke på de stakkars dyrene som ikke har noe de skulle sagt! Til alle dyrevenner: Gå inn på www.dyrebeskyttelsen.no og meld deg inn i dyrebeskyttelsen! Betyr så inderlig mye! Jo flere vi er, jo mer kan vi gjøre mot disse dyrepinerne!


03.01.2007 20:06

Bra!
1
anbefalinger
det er mega synd for de dyr, det skal stoppes!

(Danmark)

Helene
02.02.2007 17:41

Bra!
1
anbefalinger
Glemte en ting..skal skrive en artikkel te skoleavisa..skal prøve å få med teksten deres så kanskje andre blir engasjert i å stoppe dyremishandlingen!!!

Hilde
14.02.2007 09:04

Bra!
1
anbefalinger
Fy flate. at noen kan gjera noe sånt mot dyrene sine. dei må jo vera heilt sjuke i hove. Stakkarst dyr. Dei som selge dyrene som blir misshandlet burde se åssn de har det før de selger de!!!

Therese
28.03.2007 12:46

Bra!
1
anbefalinger
tusen takk får atte dokke la ut detta emne eg ska skriva om d på eksamenen min så tusen får hjelpå

alternativet?
14.04.2007 18:30

Bra!
1
anbefalinger
ok, la oss si at jeg har en syk mor. Hun må ha medisiner for å dempe smerten, hvis ikke kan hun like godt ta sitt eget liv fordi smertene er så utholdige.. Hvis ikke smertelindrene medisiner testes på dyr, så måtte de ha blitt testet på mennsker, det er fakta. Og det er dessverre nødvendig å påføre dyret smerte fordi det er den smertestillene effekten som skal forsket på.. SÅ, hva er dere vil at vi skal gjøre? teste det på mennskebarn? gi moren min medisiner som er helt utestet? det er di eneste alternativene! ps.. men pelsopprett og en del sånne ting er jo helt sykt da

Henriette
16.10.2008 17:32

Bra!
1
anbefalinger
Det er så bra at dette teame blir tatt opp !
Jeg hater det mere en alt , er vegitarianer selv , OG HATER DYREPLAGERERE.
STOPP DETTE TULLET , HATER DET , ELSKER DYR, LA DYRA FÅ LEVE, JEG LAGET ET PROSJEKT OM PELS EN GANG , SNAKKER STYKT TIL ALLE SOM BRUKER PELS  Very Happy :-D

Jannie
08.04.2005 13:06

Bra!
0
anbefalinger
Eller ikke til jer..
men til dem der mishandler dem...):


17.05.2005 14:28

Bra!
0
anbefalinger
Hejsa.
Jeg er selv igang med at skrive et projekt om dyremishandling. Og det I har skrevet passer bare så godt. Jeg har siddet og tudet om afenen, og jeg har været lige ved at give op p.g.a de rædsler dyrene er igennem. I disse dage har jeg tilmeldt mig 5 forskellige dyrevelfærdsorganisationer, for kan de bare gøre en smule for mine penge, så værsgod. En anden ting der er toltalt skandaløst, er at man i Danmark og Sverige tillader sex med dyr, så længe dyret ikke lider overlast, men hvem sætter grænserne? Hvornår ved man om et dyr har lidt psykisk overlast? Stop dyresex, skriv under p en af de mange hjemmesider der findes imod det.

Ea
04.01.2006 16:46

Bra!
0
anbefalinger
Vi må, og skal, stoppe dyremishandling! tjek liige hjemmesiden
www.vi-elsker-alle-dyr.webbyen.dk

;D hehe...


Vi har lavet en hel del på siden... den er nok et -100000000-besøj værd! hehe...


Knussss fra den dyre-elskende Ea


Tonje
02.03.2006 22:43

Bra!
0
anbefalinger
Har hatt to prosjket allerde om di satakkars dyrene og synes d e like trist å lese hvær gang.
sjøl har æ en hund som har blitt mishandlet før men nå går det helt fint med han

Mari
28.03.2006 20:35

Bra!
0
anbefalinger
hei, for noen måndter kom jeg over en helt grusom side på nett. de som er intressert i dyremishandling bør sjekke ut www.bonsaikitten.com.

Candide
23.05.2007 10:25

Bra!
0
anbefalinger
Tipper de fleste her inne på en eller annen måte støtter dyremaskineriet, igjennom å kjøpe diverse produkter, spise kjøtt osv. www.dyretesting.no , der finner man mye fint!  Smile :-\)

Bjarte
14.11.2007 14:52

Bra!
0
anbefalinger
La dyrene få leve et godt liv ! Det er en oppfordring til alle.

siri
22.11.2007 14:45

Bra!
0
anbefalinger
fy faen for noen drittsekker de dyremishandlerne er... HENG DE


09.12.2007 17:55

Bra!
0
anbefalinger
helt forferdelig! tenk på andre enn dere selv!!!!

...
04.06.2008 13:08

Bra!
0
anbefalinger
www.dyretesting.no

nesrin
29.10.2008 16:51

Bra!
0
anbefalinger
dette må vi få en stopper for assa!

Maren
03.05.2009 22:26

Bra!
0
anbefalinger
Jeg har tenkt til å bli vegetrianer selv. Men man blir veldig "avhengig" av kjøtt. Så det tar vel kanskje et halvt år eller et år før jeg greier det. men jeg har bestemt meg.
Det er helt feil hva mennesker gjør mot dyr.
Jeg kom over denne kommentaren som jeg tenkte jeg skulle svare på:
"ok, la oss si at jeg har en syk mor. Hun må ha medisiner for å dempe smerten, hvis ikke kan hun like godt ta sitt eget liv fordi smertene er så utholdige.. Hvis ikke smertelindrene medisiner testes på dyr, så måtte de ha blitt testet på mennsker, det er fakta. Og det er dessverre nødvendig å påføre dyret smerte fordi det er den smertestillene effekten som skal forsket på.. SÅ, hva er dere vil at vi skal gjøre? teste det på mennskebarn? gi moren min medisiner som er helt utestet? det er di eneste alternativene! ps.. men pelsopprett og en del sånne ting er jo helt sykt da."
Kanskje det ikke er noe alternativ, men dyr skal ikke lide fordi moren din er syk. det er ikke dyrenes feil, er et vel?
La oss si at jeg er syk. Men sykdommen min er helt ny og man må teste en ny medisin. Men nå tester de det ikke på dyr. de går og henter deg, stenger deg inni et bur, torturer deg og til slutt dreper deg. bare for at jeg skal bli frisk. kanksje fra en liten unormal forkjølelse. Det er sykt!
DYR HAR FØLELSER. DYR HAR LIV. DYR HAR RETT TIL LIV.
MENNESKER ER DET VÆRSTE SOM FINNES PÅ HELE JORDA. MENNESKER DREPER. MENNESKER ØDELEGGER NATUREN. MENNESKER BRYR SEG MER OM OLJEPRISER OG FINANSKRISER ENN HVA SOM SKJER MED LEVENE VESNER. MENNESKER ER GRUSOMME, FÆLE MONSTRE SOM IKKE SKJØNNER AT DYR ER VAKKERT. MENNESKER TORTURERER, DREPER, SPISER.
Hvis vi bare kunne stoppe dette. Jeg blir kvalm bare tanken på det lille jeg vet om dette emnet. jeg har ikke lyst til å vite mer, men det skal jeg. jeg skal jobbe for å få slutt på denne grusomme behandlingen av dyr.


08.09.2009 19:32

Bra!
0
anbefalinger
jeg er lei av å ikke kunne hjelpe stakkars dyr som lider over hele verden.
Det burde virkelig være strengere regler og lover når det gjelder dyremishandlig.
Klart det ikke er lov, men hvorfor griper ikke folk inn?
DET ER FAKTISK NOEN SOM KAN GJØRE NOE. sant?
ja det håper jeg virkelig, jeg liker dyr bedre enn mennesker. OG hater
når dette skjer. og det skjer hele tiden. hver dag...


07.10.2009 19:52

Bra!
0
anbefalinger
når eg leste detta her begynte eg å grina så tårene rant!!!
eg forstår meg ikke på sånne stygge,slemme,grusomme,mennesker.
eg sko ønska at eg kunne bare sagt NEI TIL DYREMISHANDLING.
men tror du de går?naida!! stakkars dyr!
eg jobbe på to gårder , men de dyra har d ihvertfall fint!!
eg har masse kontakt me dyr

Erika
20.12.2009 12:48

Bra!
0
anbefalinger
Misshandlerne bør slaktes selv... Eller ihvertfall bli livsdømt i fengsel... -.-

carne.blogg.no
22.03.2010 16:29

Bra!
0
anbefalinger
Dette er helt forferdelig... Jeg skriver en oppgave om dette. Det gjorde jeg i 8 kl og. Jeg holder på å grine bare ved tanken om at dyr må føle all den smerten.
Viste dere at de bruker en type kanin ofte. De bruker den i øyen tester. En av grunnene er det at den kan ikke grine så det kommmer ingenting ut igjen ! har drere hørt noe så forferdelig ???

.....
04.11.2010 09:18

Bra!
0
anbefalinger
det er helt sykt at folk i det hele tatt gidder å gjøre noe sånt... jeg blir innvendig kvalm D:


Legg inn en melding!
Obs! Meldinger som ikke omhandler oppgavens innhold slettes. Det samme gjelder meldinger uten stor grad av saklighet.
Ditt navn      Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes)


 
Req.time: 0.039 sec - 1 pageviews