Søk i stiler
 

Maslows teorier


Om Maslows teorier med hovedvekt på hans kjente behovspyramide.
Sjanger:TemaoppgaveLastet opp:19.05.2004
Språkform:BokmålForfatter:Anonym
Tema:Psykologi
Bilder: Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.


Maslow var oppvokst i New York, men foreldrene var opprinnelig fra Russland. Han blir omtalt som den humanistiske psykologiens far. Han og foreldrene hans var jøder, og i barndommen var det vanskelig å vokse opp i ikke jødiske omgivelser.

 

Maslow mente at menneskenaturen er grunnleggende god, eller muligens nøytral. Alt det vonde oppstod på grunn av omgivelser som undertrykket mye av det gode. Teoriene hans går ut på at man skulle se på mennesket som helhetlig.

 

De mest sentrale begrepene i Maslows teori er kreativitet og selvrealisering. Det som er enestående med mennesket er at hver og en av oss kan skape noe. Han mente at evnen til kreativitet var et av menneskets adelsmerker. Menneskets mål for å realisere seg selv var å følge sine dømmer og bruke sine evner, og være trygg på seg selv, finne seg selv. Ikke lenger gå og lure på hvem er jeg egentlig? Hva er mine evner god for? Et selvrealisert menneske lar seg ikke knekke av livets problemer, men overvinner de og modnes og utvikler seg av det.

 

Det er ikke enkelt å selvrealisere seg, veien er lang og fylt av skuffelser og frustrasjon. Det er etter at man har kjempet seg igjennom disse problemene at man har selvrealisert seg. Maslow mente at denne selvrealiseringen var alle menneskers drøm i livet. Men ble man hindret av seg selv eller av andre i å utvikle sine drømmer og egenskaper, kunne man bil psykisk syk.

 

Maslows behovspyramide

Han mente at mennesket er et søkende vesen, og motivasjons prosesser var en viktig del av teorien hans. I det ene øyeblikket streber man etter en ting, i det neste øyeblikket noe annet. Men tilstanden av fullstendig tilfredsstillelse er bare kortvarige tilstander. Det er etter hvert når man oppnår det man vil, at man plutselig har noe nytt i siktet. Det er en indre motivasjon som driver dette. Det karakteristiske ved mennesket er at det stadig vil ha noe.

 

 

Behov for selvrealisering

 

  Behov for anerkjennelse og selvrespekt

                                                                            

    Behov for kjærlighet og felleskap

 

      Behov for trygghet

 

        Fysiologiske behov

 

Dette er den kjente behovspyramiden til Maslow.

 

 

Fysiologiske behov - 1. trinn

Dette er det grunnleggende nivået. Det er behovet for mat, drikke, oksygen, søvn. Våkenhet, beskyttelse mot høye og lave temperaturer, og sansestimulering. Disse behovene er som vi alle vet, livsviktige for mennesket.

 

Behov for trygghet - 2. trinn

Dette er behovene for å ha trygghet, sikkerhet og kontakt med andre mennesker. Å vite at noen er der for deg hvis du trenger dem. Dette har også grunnleggende betydning for mennesket.

 

Behov for kjærlighet og felleskap - 3. trinn

Menneskets behov for å føle at de inngår i et meningsfylt felleskap, og lengsel etter noen å få kjærlighet fra, og dele kjærligheten sin med. Det er ikke alltid lett å oppfylle dette, og mange føler seg ensom og isolerte.

 

Behov for anerkjennelse og selvrespekt - 4. trinn

Man ønsker å nyte anerkjennelse fra andre. Man ønsker å vite at sine kunnskaper og arbeidsinnsats blir verdsatt. Livskunst er i følge Maslow å gjøre enhver erfaring til et skritt nærmere på veien mot modenhet og visdom.

 

Behov for selvrealisering - 5. trinn

Selvrealisering er å oppfylle sine drømmer og mål, stole på seg selv til å bruke sine evner til det fulle. (Begavelse, kreativitet, kunnskaper og iderikdom.) Det som er selvrealisering for den ene trenger ikke nødvendigvis være det for den andre. I dette nivået kommer de individuelle forskjellene tydeligst til syne. Mange forstår ikke seg selv o sine talenter. Da finner de kanskje ikke rette livs oppgaver for dem, hvor de føler at de realiserer seg selv.

 

 

Det er formet som en pyramide fordi Maslow mente at de menneskelige behovene og ønskene var ordnet hierarkisk, av hvor viktige de var for den enkelte. Man måtte først oppfylle de nederste for å så få tilfredstilt ønskene på de høyere trinnene.

 

For at denne pyramiden ikke skulle virke som en vanlig ”prestasjonstrapp” innførte Maslow begrepene utviklings behov og mangel behov.

 

Utvikingsbehov er når behovet i pyramiden blir tilfredstilt leder dette mot økt selvrealisering og sjelelig harmoni

 

Mangelbehov er hvis man ikke får oppfylt behov som kjærlighet, trygghet, og respekt bremser dette ned utviklingen.

 

 

Slik så Abraham Maslow ut.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildetTeksten er hentet fra Daria.no, www.daria.no